TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

3

GELEN KAĞITLAR

No: 60

27 Aralık 2019 Cuma

 

Milletvekili Teklifleri

            1.- Ankara Milletvekili Murat Emir'in; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2473) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2019)

            2.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 6328 Sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi  (2/2474) (Adalet; Milli Savunma ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:         20.12.2019)

            3.- Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın; Karayolu Taşıma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2475) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2019)

            4.- Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz'ın; 4447 İşsizlik Sigortası Kanunu (Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ile İş Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanunlara Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi, İşsizlik Sigortası Kurulması, Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edilmesi ve Bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanunun İki Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmündü Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun)'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2476) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2019)

            5.- Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün; Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2477) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

            6.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in; 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2478) (Anayasa; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

            7.- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Engin Altay, Manisa Milletvekili Özgür Özel ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un; 351 Sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2479) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

            8.- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2480) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

            9.- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2481) (Plan ve Bütçe ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

            10.- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2482) (Plan ve Bütçe;        Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-           Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir tutuklunun haksız bir muameleye maruz kaldığı iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22405) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

2.-           Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir tutuklunun kötü muameleye maruz kaldığı iddialarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22406) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

3.-           Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kırşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan yabancı uyruklu bir mahkumun durumuna ve iddialarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22407) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

4.-           Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Hilvan Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan nakledilen bir tutukluya infaz koruma memurları tarafından kötü muamelede bulunulduğu iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22408) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

5.-           Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu bir belediye başkanının cezaevi koşullarına ve nakil talebine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22409) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

6.-           Mardin Milletvekili Ebrü Günay'ın, Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından içme suyuna yapılan zamma ve sayaç okuma işinin özelleştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22410) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

7.-           Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Diyanet İşleri Başkanı'nın bir açıklamasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22411) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2019)

8.-           Iğdır Milletvekili Habip Eksik'in, Türkiye genelinde ve Iğdır özelinde İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarına yapılan başvurulara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22412) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2019)

9.-           Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığında çalışan üç taşeron işçinin gerekçe gösterilmeksizin işten çıkarıldığı iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22413) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2019)

10.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tarla sahibi olmayıp kiralama yoluyla üretim yapan çiftçilerin tarımsal desteklerden yararlandırılması önerisine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22414) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2019)

11.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yurtdışı çıkış harçlarının TOKİ'ye aktarılmasına ve TOKİ'nin bazı harcamalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22415) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2019)

12.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, pancar üretimiyle ilgili bazı verilere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22416) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2019)

13.-       Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, Antalya Aksu Çayı Taşkın Koruma Projesi kapsamında gerçekleştirilen toplulaştırma çalışmalarında usulsüzlük yapıldığına dair iddiaların soruşturulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22417) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2019)

14.-       İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç'ın, Basın Kartı Komisyonunun oluşumuna ve meslek örgütü temsilcilerinin komisyona alınması talebine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22418) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2019)

15.-       Adana Milletvekili Ayhan Barut'un, depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22419) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2019)

16.-       İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, 6 Aralık 2019 tarihinde TRT 1 Ana Haber Bülteni'nin yayınlanmama sebebine ve Kurum'un reklam gelirinde bu sebeple oluşan zarara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22420) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2019)

17.-       Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Sudan ile yapılan ticaret ve ekonomik ortaklık anlaşmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22421) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2019)

18.-       Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, son beş yılda bakanların kiraladıkları özel uçaklara ve uçakların kiralama bedellerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22422) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2019)

19.-       İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç'ın, bir gazetenin resmi ilan yayınlama hakkının durdurulmasına ve 2015-2019 Ocak ayları arasında Basın İlan Kurumu tarafından yaptırım uygulanan süreli yayınlara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22423) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2019)

20.-       İzmir Milletvekili Kani Beko'nun, 2016 yılından itibaren Türk-Rus ilişkilerinde başlayan ambargo ve yaptırımlar nedeniyle Türkiye'nin uğradığı ekonomik kayıplara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22424) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2019)

21.-       Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, Cumhurbaşkanlığı Yazlık Konutları Yerleşkesi Projesi'nin inşaat ihalesi ve ödeneğine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22425) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2019)

22.-       Yozgat Milletvekili Ali Keven'in, 2016 yılında Yozgat Bozok Üniversitesine bağlı olarak kurulması kararlaştırılan Sarıkaya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulunun öğretim görevlisi eksikliğine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22426) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2019)

23.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyarbakır'da kamu kurumlarındaki kadroların rüşvet karşılığında satıldığı iddialarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22427) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2019)

24.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ordu'da açık cezaevinden firar eden ve cinayet işleyen bir kişiye ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22428) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2019)

25.-       Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, son beş yılda sahte içki nedeniyle yaşamını yitiren kişilerin sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22429) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2019)

26.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir vakıf üniversitesine yapılan arazi tahsisiyle ilgili çeşitli iddialara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22430) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2019)

27.-       İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç'ın, bir siyasi partinin genel başkanının bazı MİT mensuplarıyla ilgili iddialarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22431) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2019)

28.-       Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, 2002-2019 yılları arasında yıllara göre Diyanet İşleri Başkanlığından başka kamu kurumlarına geçiş yapan memur sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22432) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2019)

29.-       Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, 2012-2019 yılları arasında Kamu İhale Kanunu'na göre yapılan ihalelere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22433) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2019)

30.-       Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, son beş yılda Cumhurbaşkanlığı tarafından gazete, dergi, televizyon, radyo ve internet sitelerine verilen ilan ve reklamlar ile yapılan ödemelere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22434) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2019)

31.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, büyükşehir belediyeleri ve kamu kurum ve kuruluşlarına ait olup vakıflara kiralanan binaların sayısına ve vakıflara sağlanan destek tutarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22435) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2019)

32.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir tutuklunun infaz koruma memurları tarafından darp edildiği iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22436) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

33.-       Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in, tutuklu bulunan HDP Muş il teşkilatı yöneticilerinin cezaevi nakillerinde ve kaldıkları cezaevlerinde bazı hak ihlallerine uğradıkları yönündeki iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22437) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

34.-       İstanbul Milletvekili Zeynel Özen'in, kanser hastası bir hükümlünün tedavisinin ihmal edildiği iddiasına ve tedavi sürecinin hızlandırılması talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22438) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2019)

35.-       Ankara Milletvekili Murat Emir'in, son beş yılda cezaevlerinden firar eden tutuklu ve hükümlülere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22439) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2019)

36.-       Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın, 2002-2019 yılları arasında istemleri dışında uzak cezaevlerine nakledilen hükümlülerin AİHM'e yaptıkları başvurulara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22440) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2019)

37.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, yazılı soru önergelerinin cevaplandırılmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22441) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2019)

38.-       İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, 2019 yılı Kasım ayında yapılan arabuluculuk sınavına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22442) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2019)

39.-       Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, son beş yılda Bakanlık tarafından gazete, dergi, televizyon, radyo ve internet sitelerine verilen ilan ve reklamlar ile yapılan ödemelere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22443) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2019)

40.-       Kayseri Milletvekili Dursun Ataş'ın, kadroya alınan taşeron işçilerin maaşlarına yeni yılda uygulanacak zam oranına enflasyon farkının yansıtılması önerisine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22444) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2019)

41.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, Bakanlıkta ve Bakanlığa bağlı kuruluşlarda çalışan memur, sözleşmeli personel, işçi, geçici personel ve diğer personel sayılarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22445) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2019)

42.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'de yüzde kırk ve üzeri engellilik oranına sahip çalışan sayısına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22446) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2019)

43.-       İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç'ın, bir gazetede yapılan işten çıkarmalar ile basın, yayın ve gazetecilik iş kolunda çalışan ve sendikalı olarak çalışan kişi sayılarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22447) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2019)

44.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir ilinde yapılan sosyal yardımlara ve ekonomik destek ve evde bakım yardımından yararlanan kişi sayılarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22448) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2019)

45.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'de Çocuk Esirgeme Kurumunda kalan çocuk sayısına ve bu çocukların yaş ve cinsiyet dağılımına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22449) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2019)

46.-       İzmir Milletvekili Kani Beko'nun, bir traktör fabrikasının iflası sonrasında yasal haklarını alamayan işçilerin mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22450) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2019)

47.-       Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın, son iki yılda yapılan genel sağlık sigortası başvurularına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22451) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2019)

48.-       Hakkari Milletvekili Sait Dede'nin, Hakkari'de ihtiyaç sahiplerine dağıtılan kömürlerin temini ve denetimine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22452) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2019)

49.-       Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar'ın, altmış beş yaş üzeri yolcuların şehir içi ulaşımdan ücretsiz yararlanmaları için araç başına verilen ücretlerin artırılması talebine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22453) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2019)

50.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2020 yılında emeklilere verilecek promosyonlar için SGK ile bankalar arasında yapılacak protokole ve promosyon miktarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22454) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2019)

51.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, yazılı soru önergelerinin cevaplandırılmasına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22455) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2019)

52.-       Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, son beş yılda Bakanlık tarafından gazete, dergi, televizyon, radyo ve internet sitelerine verilen ilan ve reklamlar ile yapılan ödemelere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22456) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2019)

53.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamuda çalışan taşeron ve geçici işçilerin sorunlarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22457) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2019)

54.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında SGK'ya gönderilen işten çıkış bildirgesi sayısına ve bu bildirge sonucunda kıdem tazminatına hak kazanan kişi sayısına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22458) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2019)

55.-       İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin, Batman'da bazı tekstil firmalarının işçileri sendika üyesi olmaları nedeniyle işten çıkardığı iddiasına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22459) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2019)

56.-       Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan'ın, gemi inşa sektörünün ağır sanayi kolu sayılması önerisine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22460) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2019)

57.-       İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın, Kanal İstanbul Projesi için ÇED olumlu raporu verilmesinin sebebine ve Proje'nin deprem ve çevre konularında oluşturacağı risklere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22461) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2019)

58.-       Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, kentsel dönüşüm ve yapısal güçlendirme çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22462) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2019)

59.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Menderes ilçesi Özdere Mahallesi'ne yapılacak mermer ocağı projesinin olası etkilerine ve fizibilite çalışması yapılıp yapılmadığına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22463) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2019)

60.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2002-2019 yıllarında taş ocaklarında yapılan patlatmalar nedeniyle yaşanan can ve mal kayıpları ile vatandaşlara ödenen tazminat miktarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22464) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2019)

61.-       İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir Bayraklı'da yapımı devam eden şehir hastanesinin yakınında sağlık çalışanları için toplu konut yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22465) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2019)

62.-       Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, son beş yılda Bakanlık tarafından gazete, dergi, televizyon, radyo ve internet sitelerine verilen ilan ve reklamlar ile yapılan ödemelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22466) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2019)

63.-       Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un, Adana'nın Ceyhan ilçesinde bulunan Çepelce Deresi'nde meydana gelen balık ölümlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22467) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2019)

64.-       Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un, Beyşehir Gölü'nü temizleme çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22468) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2019)

65.-       Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, son beş yılda Bakanlık tarafından gazete, dergi, televizyon, radyo ve internet sitelerine verilen ilan ve reklamlar ile yapılan ödemelere ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22469) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2019)

66.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, Bakanlıkta ve Bakanlığa bağlı kuruluşlarda çalışan memur, sözleşmeli personel, işçi, geçici personel ve diğer personel sayılarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22470) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2019)

67.-       Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in, Kirazlı Altın Madeni'ni işleten firmanın ruhsatının süresinin dolmasına ve başka firmalara devri konusunda başvuru olup olmadığına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22471) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2019)

68.-       İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, önergenin verildiği tarih itibarıyla mevcut olan enerji kooperatiflerinin sayısına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22472) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2019)

69.-       Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, son beş yılda Bakanlık tarafından gazete, dergi, televizyon, radyo ve internet sitelerine verilen ilan ve reklamlar ile yapılan ödemelere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22473) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2019)

70.-       Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin'in, yüksek öğrenim öğrenci yurtlarıyla ilgili çeşitli iddialara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22474) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

71.-       Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, 2003-2019 yılları arasında katkı kredisi almış kişi sayısına ve geri ödemelerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22475) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2019)

72.-       Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, son beş yılda Bakanlık tarafından gazete, dergi, televizyon, radyo ve internet sitelerine verilen ilan ve reklamlar ile yapılan ödemelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22476) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2019)

73.-       Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, Türkiye'nin İlham Veren Gençleri temasıyla düzenlenen ödül törenine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22477) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2019)

74.-       Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, Osmangazi Köprüsü'nün maliyetine ve yüklenici firmaya verilen araç geçiş garantisine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22478) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2019)

75.-       Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün maliyetine ve yüklenici firmaya verilen araç geçiş garantisine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22479) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2019)

76.-       Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, Avrasya Tüneli'nin maliyetine ve yüklenici firmaya verilen araç geçiş garantisine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22480) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2019)

77.-       Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, Kütahya Zafer Havalimanı'nın maliyetine ve yüklenici firmaya verilen yıllık yolcu garantisine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22481) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2019)

78.-       Kayseri Milletvekili Dursun Ataş'ın, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun olanların istihdamına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22482) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2019)

79.-       Adana Milletvekili Orhan Sümer'in, kredi kartı bilgilerinin çalındığı iddiasına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22483) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2019)

80.-       Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya'nın, 01.01.2020 tarihinden itibaren uygulanacak e-arşiv fatura kesilmesi zorunluluğunun ertelenmesi talebine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22484) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2019)

81.-       Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Milli Piyango İdaresince satılamayan biletlere ikramiye çıkmasının engellenmesi önerisine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22485) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2019)

82.-       Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, son beş yılda Bakanlık tarafından gazete, dergi, televizyon, radyo ve internet sitelerine verilen ilan ve reklamlar ile yapılan ödemelere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22486) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2019)

83.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamu çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili çeşitli önerilere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22487) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2019)

84.-       Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın, Şanlıurfa T Tipi Kapalı Cezaevinde yaşamını yitiren bir parti yöneticisinin cenazesine yönelik iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22488) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

85.-       Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bir grup askeri personel hakkında uyuşturucu ticareti iddiasıyla başlatılan operasyona ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22489) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2019)

86.-       İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki bir cenaze törenine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22490) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2019)

87.-       Iğdır Milletvekili Habip Eksik'in, Iğdır'da bir gazetecinin uğradığı saldırıya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22491) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2019)

88.-       Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın, Van'da sivil bir vatandaşa silah çektiği iddia edilen polis memuru hakkında yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22492) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2019)

89.-       Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, Ağrı'da polisin dur ihtarına uymayan iki kişiye kötü muamelede bulunduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22493) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2019)

90.-       Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın, Mardin'de gözaltına alınan bir üniversite öğrencisiyle ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22494) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2019)

91.-       Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, Burdur ilindeki bir belediye hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ve Bakanlıkça konuyla ilgili bir rapor hazırlandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22495) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2019)

92.-       Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, 2002-2019 yılları arasında yaşanan doğal afetlere, zarar gören kamu mallarına ve bunların yenilenmesi için yapılan ihalelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22496) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2019)

93.-       Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, son beş yılda Bakanlık tarafından gazete, dergi, televizyon, radyo ve internet sitelerine verilen ilan ve reklamlar ile yapılan ödemelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22497) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2019)

94.-       Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar'ın, Edirne ili Uzunköprü ilçesi Kırcasalih beldesi girişinde bulunan kavşakta yaşanan trafik kazalarının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22498) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2019)

95.-       Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı'nın, Mersin'de İl Afet Müdahale Planı hazırlanmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22499) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2019)

96.-       Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, son beş yılda Bakanlık tarafından gazete, dergi, televizyon, radyo ve internet sitelerine verilen ilan ve reklamlar ile yapılan ödemelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22500) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2019)

97.-       İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç'ın, frekans kullanım bedelini ödeyemedikleri için yayınları durdurulan yayın kuruluşlarının sayısına ve bu kuruluşların geçmişe dönük zararlarının giderilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22501) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2019)

98.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de tarihi alanlarda yapılan kazı çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22502) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2019)

99.-       İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, Diyanet İşleri Başkanlığı ile yapılan protokol kapsamında 4-6 yaş çocuklara dini eğitim verilmesi projesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22503) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

100.-   Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, bir il milli eğitim müdürü hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22504) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2019)

101.-   İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, Türkiye genelinde ve İzmir özelinde engelli olan sözleşmeli öğretmen sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22505) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2019)

102.-   İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, 2019-2020 eğitim öğretim döneminde İzmir'de eğitimlerine devam eden engelli öğrenci sayısına ve okulların bu öğrencilerin kullanımına uygunluğuna ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22506) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2019)

103.-   İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, Bakanlıkta ve Bakanlığa bağlı kuruluşlarda çalışan öğretmen, sözleşmeli öğretmen, memur, sözleşmeli personel, işçi, geçici personel ve diğer personel sayılarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22507) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2019)

104.-   Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, Adana'da devlet okullarında Suriye uyruklu kişilerin sözleşmeli eğitici olarak görevlendirilmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22508) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2019)

105.-   Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'ın, okullarda kantin işletmelerinin denetimine ve görevli tüm personelin ilk yardım eğitimi alması talebine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22509) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2019)

106.-   İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, okullarda kantin işletmelerinde satılabilecek ürünlere "Okul Gıdası" logosu basılması uygulamasının ne zaman başlayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22510) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2019)

107.-   Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, son beş yılda Bakanlık tarafından gazete, dergi, televizyon, radyo ve internet sitelerine verilen ilan ve reklamlar ile yapılan ödemelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22511) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2019)

108.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlığın bazı kurum ve firmalarla yaptığı protokollere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22512) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2019)

109.-   İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan bir ortaokulda düzenlenen etkinliğe ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22513) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2019)

110.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2014-2019 yılları arasında proje okullara atanan yönetici sayısına ve bu kişilerin üye oldukları sendikalara göre sayısal dağılımına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22514) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2019)

111.-   Mardin Milletvekili Ebrü Günay'ın, Mardin Artuklu Üniversitesi kampüsünde bulunan kafeye asılan bir afişe ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22515) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2019)

112.-   Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un, çocuk ölümlerine neden olan çikolata ve türevlerinin denetimine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22516) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2019)

113.-   Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, Ermenistan'a yönelik bir askeri plan bulunup bulunmadığına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22517) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

114.-   Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, son beş yılda Bakanlık tarafından gazete, dergi, televizyon, radyo ve internet sitelerine verilen ilan ve reklamlar ile yapılan ödemelere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22518) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2019)

115.-   Iğdır Milletvekili Habip Eksik'in, 2017 yılında yaralanan ve Mardin'de ameliyata alınan bir Suriyeli gencin iddialarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22519) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2019)

116.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2002-2019 yılları arasında kırmızı ve yeşil reçete ile verilen ilaçların teminine ve amaç dışı kullanılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22520) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2019)

117.-   İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, yazılı soru önergelerinin cevaplandırılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22521) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2019)

118.-   Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, son beş yılda Bakanlık tarafından gazete, dergi, televizyon, radyo ve internet sitelerine verilen ilan ve reklamlar ile yapılan ödemelere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22522) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2019)

119.-   İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, Bakanlığın şehir hastanelerinin ihale dokümanlarını Sayıştay Denetimi kapsamında ibraz etmediği yönündeki iddiaya ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22523) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2019)

120.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, meslek hastalıkları hastanelerinin sayısına, bulundukları illere ve yatak kapasitelerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22524) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2019)

121.-   İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, Bakanlık ve bağlı kurumlarda görev yapan personel verilerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22525) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2019)

122.-   İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'de ilçelere göre görevli doktor, hemşire ve aile hekimi sayıları ile son beş yılda yapılan muayene sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22526) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2019)

123.-   Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, son beş yılda Bakanlık tarafından gazete, dergi, televizyon, radyo ve internet sitelerine verilen ilan ve reklamlar ile yapılan ödemelere ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22527) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2019)

124.-   Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'in, çiftçilerin bankalardan ve tarım kredi kooperatiflerinden aldıkları toplam kredi miktarına ve bunların yapılandırılmasına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22528) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2019)

125.-   İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, Bakanlıkta ve Bakanlığa bağlı kuruluşlarda çalışan memur, sözleşmeli personel, işçi, geçici personel ve diğer personel sayılarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22529) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2019)

126.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Trakya bölgesinde yaşanan arı ölümlerinin nedenlerine ve tarımsal ilaçların kullanımına yönelik denetimlere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22530) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2019)

127.-   İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in, son on yılda Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği'ne göre maksimum kalıntı limitinin üzerinde olan ve tavsiye dışı kullanımı tespit edilen ürünlerin miktarına ve yıllara göre dağılımına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22531) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2019)

128.-   Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, Göller Bölgesi'nde bulunan göllerin su seviyelerindeki azalmaya karşı alınan önlemlere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22532) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2019)

129.-   Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ün, hastalık ve çeşitli zararlılar nedeniyle ormanlık alanlarda yaşanan tahribata ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22533) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2019)

130.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, IPARD programı kapsamında kırsal kalkınma desteği verilmeyen illere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22534) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2019)

131.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Tarım ve Kredi Kooperatiflerine olan borçlarını yapılandıran çiftçilere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22535) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2019)

132.-   Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, son beş yılda Bakanlık tarafından gazete, dergi, televizyon, radyo ve internet sitelerine verilen ilan ve reklamlar ile yapılan ödemelere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22536) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2019)

133.-   Muğla Milletvekili Burak Erbay'ın, Muğla-Ula-Çıtlık Göleti ve Sulaması Projesi'ne ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22537) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2019)

134.-   Muğla Milletvekili Burak Erbay'ın, Muğla'nın Taşkesiği mevkiinde bulunan ormanlık alanın endüstriyel plantasyon alanı olarak belirlendiği iddiasına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22538) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2019)

135.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce'nin Gümüşova ilçesindeki içme ve kullanma suyu sıkıntısına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22539) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2019)

136.-   Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un, çocuk ölümlerine neden olan çikolata ve türevlerinin denetimine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22540) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2019)

137.-   İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, Bakanlıkta ve Bakanlığa bağlı kuruluşlarda çalışan memur, sözleşmeli personel, işçi, geçici personel ve diğer personel sayılarına ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22541) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2019)

138.-   İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, Türk ürünlerinin yurt dışında markalaşmasının desteklenmesi hakkındaki Tebliğ kapsamında yapılan uygulamalara ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22542) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2019)

139.-   İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, Helal Akreditasyon Kurumu'nun ne zaman kurulduğuna ve bugüne kadar bu kuruma ayrılan bütçenin miktarına ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22543) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2019)

140.-   İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, Rekabet Kurumunun 2014-2019 yılları arasında şirketlere açtığı soruşturma sayısına ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22544) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2019)

141.-   İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, 2014-2019 yılları arasında Rekabet Kurumu tarafından gerçekleştirilen çalıştay, fuar, eğitim sayısı ile Kurumun temsil, tanıtma ve ağırlama ödeneğine ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22545) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2019)

142.-   Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, Sudan'dan ithal edileceği iddia edilen et ve sakatatlara ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22546) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2019)

143.-   Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, son beş yılda Bakanlık tarafından gazete, dergi, televizyon, radyo ve internet sitelerine verilen ilan ve reklamlar ile yapılan ödemelere ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22547) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2019)

144.-   Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, Avrasya Tüneli'nin maliyetine ve yüklenici firmaya verilen araç geçiş garantisine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22548) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2019)

145.-   Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'in, mobil PTT araçlarına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22549) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2019)

146.-   Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, Kütahya Zafer Havalimanı'nın maliyetine ve yüklenici firmaya verilen yolcu garantisine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22550) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2019)

147.-   Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, Bursa-Orhaneli duble yol çalışmasının tamamlanma tarihine ve yol üzerindeki bazı virajların standartlara aykırı yapıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22551) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2019)

148.-   Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, 2016-2019 yıllarında Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden yapılan araç geçişlerine ve araç geçiş garantisi kapsamında yüklenici firmaya yapılan ödemelere ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22552) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2019)

149.-   Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, Osmangazi Köprüsü'nün maliyetine ve yüklenici firmaya verilen araç geçiş garantisine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22553) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2019)

150.-   Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin'in, Adana Hafif Raylı Sistem Projesi'nin Bakanlığa devri ve Karataş-KKTC arası feribot seferleri düzenlenmesi önerilerine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22554) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2019)

151.-   İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, e-ticaret işlemlerinde kayıtlı banka ve kredi kartı bilgilerinin çalındığı iddiasına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22555) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2019)

152.-   Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya'nın, Gaziantep Havalimanında devam eden inşaatlara ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22556) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2019)

153.-   Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, Kocaeli'de bazı bölgelerde yapılan kamulaştırma bedellerine ve bu bedellerin ne zaman ödeneceğine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22557) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2019)

154.-   Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücretine ve işletmeci firmaya verilen araç geçiş garantilerine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22558) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2019)

155.-   Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, son beş yılda Bakanlık tarafından gazete, dergi, televizyon, radyo ve internet sitelerine verilen ilan ve reklamlar ile yapılan ödemelere ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22559) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2019)

156.-   Muş Milletvekili Mensur Işık'ın, Ankara-Muş uçak seferlerinin artırılması talebine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22560) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2019)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- Van Milletvekili Murat Sarısaç ve 20 milletvekilinin, Meclis çalışmaları sırasında sakıncalı görüldüğü iddia edilen bazı kelimelerin kökenlerinin incelenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2263) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

2.- Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 33 milletvekilinin, yükseköğretim kurumlarının akademik kalitelerindeki düşüşün nedenlerinin araştırılarak, yükseköğretim kurumlarındaki sorunların çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2264) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2019)

3.- Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş ve 19 milletvekilinin, 2015 yılında Cizre ve Silopi'de sokağa çıkma yasağı uygulanan dönemde yaşam hakkı ihlalleri gerçekleştiğine ilişkin iddiaların incelenerek bu konuda yürütülen soruşturmaların adil ve şeffaf yürütülmesinin sağlanması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10//2265) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2019)

4.- Antalya Milletvekili Rafet Zeybek ve 23 milletvekilinin, yargının ve yargı mensuplarının sorunlarının belirlenmesi ile çözüm yollarının tespit edilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2266) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2019)

5.- Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 19 milletvekilinin, F tipi cezaevi sisteminin yarattığı sakıncaların belirlenmesi ve sorunlara yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2267) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2019)

6.- İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir ve 31 milletvekilinin, ekonomik durumun intihar vakalarına etkilerinin incelenerek bu konuda geliştirilecek politikaların belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2268) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2019)

7.- İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü ve 26 milletvekilinin, çocukların ve gençlerin okuma kültürü edinmiş bireyler olarak yetişmesi için gereken çalışmaların belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2269) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2019)

8.- Giresun Milletvekili Necati Tığlı ve 20 milletvekilinin, denizlerimizde yaşanan balık popülasyonu azalışına yönelik alınması gereken önlemlerin tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2270) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

9.- Giresun Milletvekili Necati Tığlı ve 20 milletvekilinin, şehir hastaneleri modelinin incelenerek problemli alanların tespit edilmesi ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2271) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

10.-  Giresun Milletvekili Necati Tığlı ve 20 milletvekilinin, Tuz Gölü Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi Genişletme Projesinin yol açtığı sorunların belirlenmesi ve bu sorunlara yönelik gerekli tedbirlerin tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2272) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

11.-  Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan ve 21 milletvekilinin, Gaziantep ilindeki hava kirliliğinin sebeplerinin araştırılarak bu durumun önlenebilmesi için gerekenlerin tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2273) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

12.-  Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan ve 21 milletvekilinin, Antep fıstığı ve fıstık üreticilerinin sorunlarının belirlenip, gerekli önlem ve tedbirlerin tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2274) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

13.-  Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan ve 21 milletvekilinin, sanayi sektöründe çalışan işçi sağlığı ve iş güvenliği alanındaki sorunların incelenerek, bu sorunlara yönelik alınabilecek önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2275) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

14.-  Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan ve 21 milletvekilinin, çiftçilerin yaşadıkları tüm sorunların incelenerek alınabilecek önlemlerin tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2276) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

15.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter ve 22 milletvekilinin, dar gelirli vatandaşların barınma sorunun araştırılıp, dünyadaki sosyal konut proje örneklerinin değerlendirilerek bu projelere benzer çözümler üretebilmek amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2277) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

16.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter ve 22 milletvekilinin, okullardaki genel güvenlik ve gıda güvenliği sorunları ve bunların nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2278) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

17.-  İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü ve 35 milletvekilinin, kültür ve sanata yapılan yatırımların yerel ekonomiye ve ülke ekonomisine etkilerinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2279) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

18.-  İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ve 22 milletvekilinin, son dönemde siyanürle intihar olaylarında yaşanan artışın araştırılarak, siyanür ile benzeri zehirli maddelere ulaşmanın engellenmesi ve kontrolüne yönelik alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi  (10/2280) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

19.-  Ankara Milletvekili Murat Emir ve 23 milletvekilinin, ülkemizde gıda güvenliği sorunları ve bunların nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2281) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

20.-  Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer ve 21 milletvekilinin, sağlık sektöründe reklam sorununun tüm yönleriyle incelenip, bu soruna yönelik alınabilecek önlemlerin tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2282) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

21.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve 19 milletvekilinin, amatör spor kulüplerinin sorunlarının araştırılması ve çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2283) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

22.-  İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ve 23 milletvekilinin, ülkemizde sosyal medya şirketleri üzerinden yürütülen dezenformasyon kampanyalarının tüm yönleriyle araştırılması ve bu soruna yönelik alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2284) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

23.-  Bursa Milletvekili Yüksel Özkan ve 20 milletvekilinin, Bursa bölgesinde her yıl yaşanan toplu balık ölümlerinin nedenlerinin tespiti ve çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2285) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

24.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve 20 milletvekilinin, yürütmenin spor politikalarındaki eksiklerinin tespiti, alınabilecek tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2286) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

25.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve 20 milletvekilinin, antrenör eğitimindeki sorunların ve çözüm önerilerinin tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2287) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

26.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve 20 milletvekilinin, Çin'in "Bir Kuşak Bir Yol" projesinin ülkemiz üzerindeki olası olumsuz etkilerinin tespiti, alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2288) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

27.-  Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ve 22 milletvekilinin, ekonomik durumun intihar vakalarına etkilerinin incelenerek, siyanür ile benzeri zehirli maddelere ulaşmanın engellenmesi ve kontrolüne yönelik alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2289) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

28.-  Adana Milletvekili Orhan Sümer ve 22 milletvekilinin, son dönemde intihar olaylarında yaşanan artışın nedenleri araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi  (10/2290) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

29.-  Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ve 23 milletvekilinin, son dönemde siyanürle intihar olaylarında yaşanan artışın araştırılarak, siyanür ile benzeri zehirli maddelere ulaşmanın engellenmesi ve kontrolüne yönelik alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi  (10/2291) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

30.-  Ankara Milletvekili Levent Gök ve 23 milletvekilinin, kömürlü termik santrallerin çevreye ve insan sağlığına verdiği zararların araştırılarak, gerekli önlemlerin alınması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2292) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

31.-  Ankara Milletvekili Levent Gök ve 23 milletvekilinin, tiftik sektörünün eksiklerinin tespiti ve bu eksikliklerin giderilmesi gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin  (10/2293) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

32.-  Bursa Milletvekili Erkan Aydın ve 22 milletvekilinin, yaşam pahalılığının artmasının nedenlerinin tespiti ve bu pahalılığın topluma yansımalarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin  (10/2294) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

33.-  Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap ve 21 milletvekilinin, işsizlerin işsizlik ödeneğinden faydalanma durumunun tespiti, işsizlik fonunun amaç dışı kullanımının önlenmesi ve fondan daha fazla işsizin faydalanmasının sağlanması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2295) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

34.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve 21 milletvekilinin, şehit yakınları, gaziler ve malul sayılmayan gazilerin yaşadıkları sorunların araştırılarak, alınması gereken önlemlerin tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2296) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

35.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve 21 milletvekilinin, Fetö/Pyd üyeliği ve yöneticiliğinden tutuklanmış ve terör suçu nedeniyle ihraç edilmiş yargı mensuplarının verdiği kararların incelenip, bu kişilerin oluşturduğu mağduriyetlerin ortadan kaldırılması için gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2297) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

36.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve 21 milletvekilinin, ülkemizde sporun tabana yayılamaması ve devlet politikası haline getirilememesinin sebeplerinin tespiti ile sporun gelişmesi için gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2298) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

37.-  İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır ve 19 milletvekilinin, süs bitkileri sektörünün gelişiminin sağlanması ve ihracat potansiyelinin artırılması için gerekenlerin tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2299) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

38.-  İstanbul Milletvekili Oya Ersoy ve 20 milletvekilinin, ekonomik durumun toplum üzerindeki etkilerinin incelenerek bu konuda geliştirilecek politikaların belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2300) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2019)

39.-  Adana Milletvekili İsmail Koncuk ve 19 milletvekilinin, Temsa'nın yaşadığı mali sıkıntıların araştırılıp, sorunlara dönük çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2301) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2019)

40.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ve 19 milletvekilinin, konkordato ve iflas kararı veren şirket çalışanlarının yaşadıkları sorunların araştırılarak gerekli önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2302) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2019)

41.-  Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu ve 19 milletvekilinin, kadına yönelik şiddet olaylarında medyanın rolünün araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2303) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2019)

42.-  Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ve 20 milletvekilinin, Göller Bölgesi başta olmak üzere ülkemizdeki göllerin durumunun araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2304) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2019)

43.-  Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ve 19 milletvekilinin, DEDAŞ'ın verdiği elektrik dağıtım hizmetinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2305) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2019)

44.-  İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç ve 22 milletvekilinin, ülkemizde kara para aklanmasını ve terörist grupların finanse edilmesini önlemeye yönelik tedbirlerin yeteli olup olmadığını belirlemek amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2306) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2019)

45.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 19 milletvekilinin, cezaevlerindeki mahpusların nakil edilmesinin ortaya çıkardığı hak ihlallerinin incelenerek bu ihlallerin önlenmesi için gerekli tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2307) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.2019)

46.-  Adana Milletvekili Kemal Peköz ve 20 milletvekilinin, Suriyelilerin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki sorunların incelenerek, bu sorunlara yönelik alınabilecek önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2308) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.2019)