TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

3

GELEN KAĞITLAR

No: 56

20 Aralık 2019 Cuma

 

Rapor

1.- Trabzon Milletvekili Salih Cora ile 3 Milletvekilinin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair kanun Teklifi (2/2452) ile Plan ve Bütçe Komisyon Raporu (S. Sayısı: 158) (Dağıtma tarihi: 20.12.2019) (GÜNDEME)

 

 Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ve 22 milletvekilinin, özel okullarda yaşanan sorunların kapsamlı olarak incelenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2244) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2019)

2.- Konya Milletvekili Esin Kara ve 20 milletvekilinin, Konya'nın Halkapınar ilçesinde yaşanan tarımsal sulama, turizm, altyapı ve imar alanlarında var olan sorunların tespiti ile çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2245) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2019)

3.- Konya Milletvekili Esin Kara ve 20 milletvekilinin, Konya'nın Kadınhanı ilçesinde yaşanan tarımsal üretim, sulama ve ekonomik alanlarda var olan sorunların tespiti ile çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2246) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2019)

4.- Konya Milletvekili Esin Kara ve 20 milletvekilinin, Konya'nın Yunak ilçesinde yaşanan tarımsal üretim, sulama ve istihdam alanlarında var olan sorunların tespiti ile çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2247) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2019)

5.- Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz ve 23 milletvekilinin, patates üreticilerinin sorunlarının tespit edilerek, fiyat dalgalanmalarına yönelik çözüm önerileri geliştirilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2248) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2019)

6.- Ankara Milletvekili Levent Gök ve 20 milletvekilinin, büyük şehirlerde yeşil alan ve doğayla dost bina ihtiyaçlarının belirlenmesi ile yeşil yapılaşma modelinin geliştirilmesi için gerekenlerin tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2249) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

7.- Ankara Milletvekili Levent Gök ve 20 milletvekilinin, gıda israfı sorununun araştırılması ve bu soruna karşı gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2250) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

8.- İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke ve 21 milletvekilinin, Kamu Denetçiliği Kurumunun daha etkin işlemesi için gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2251) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

9.- İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke ve 21 milletvekilinin, olası doğal afetlerin ve insan eliyle ortaya çıkan afetlerin oluşturacağı risklerin incelenerek alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2252) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

10.-  Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan ve 21 milletvekilinin, engelli vatandaşların yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2253) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2019)

11.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 22 milletvekilinin, ücretli öğretmenlik modelinin tüm boyutları ile araştırılarak yaşanan sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2254) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2019)

12.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 22 milletvekilinin, tarım ilaçlarının su kaynaklarına karışıp karışmadığının araştırılıp, bu soruna yönelik gerekli önlemlerin tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2255) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2019)

13.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 26 milletvekilinin, Kanal İstanbul projesinin kapsamlı şekilde değerlendirilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2256) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2019)

14.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 21 milletvekilinin, kamu kurumlarının temsil ve ağırlama gideri, tadilat dekorasyon gideri, çevre düzenlemesi ile kira bedellerinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2257) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2019)

15.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 21 milletvekilinin, şehir hastaneleri modelinin incelenerek problemli alanların tespit edilmesi ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2258) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2019)

16.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 21 milletvekilinin, tarımsal destekleme ödemelerinin gerçek çiftçiye ulaşıp ulaşmadığının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2259) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2019)

17.-  Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ve 29 milletvekilinin, ilaç ve tıbbi malzeme temini için çalışmaların tespiti, piyasanın fiyatlandırılması konusunda koruyucu tedbirlerin belirlenmesi ve yerli ilaç üretiminin teşviki amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2260) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2019)

18.-  Antalya Milletvekili Rafet Zeybek ve 22 milletvekilinin, kamu kurum ve kuruluşlarının içinde tarikat/cemaat yapılanmaları oluştuğuna ve bu grupların kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiklerine dair iddiaların tüm yönleriyle araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2261) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2019)

19.-  Antalya Milletvekili Rafet Zeybek ve 23 milletvekilinin, Yörük-Türkmen konargöçerlerin yaşadıkları sorunların araştırılması, Yörük kültürünün devam etmesi için gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2262) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2019)