TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

3

GELEN KAĞITLAR

No: 55

19 Aralık 2019 Perşembe

 

Raporlar

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/1536) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 147) (Dağıtma tarihi: 19.12.2019) (GÜNDEME)

2.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu, İşleyişi ve Faaliyetleri Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/1545) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 148) (Dağıtma tarihi: 19.12.2019) (GÜNDEME)

3.- İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/1585) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 149) (Dağıtma tarihi: 19.12.2019) (GÜNDEME)

4.- İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kamboçya Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/1596) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 150) (Dağıtma tarihi: 19.12.2019) (GÜNDEME)

5.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop’un Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Paraguay Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/1779) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 151) (Dağıtma tarihi: 19.12.2019) (GÜNDEME)

6.- Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop’un Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Hükümeti Arasında Hükümlülerin Nakli Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/1949) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 152) (Dağıtma tarihi: 19.12.2019) (GÜNDEME)

7.- Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop’un Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Misyon ve Konsolosluk Mensuplarının Bakmakla Yükümlü Oldukları Kişilerin Kazanç Getirici Bir İşte Çalışmalarına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/2025) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 153) (Dağıtma tarihi: 19.12.2019) (GÜNDEME)

8.- Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop’un Türkiye Cumhuriyeti ve Sudan Cumhuriyeti Arasında Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ve Anlaşmanın Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan Onaylanmasına Dair Yetki Verilmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/2278) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 154) (Dağıtma tarihi: 19.12.2019) (GÜNDEME)

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-           Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını kazanan Suriyelilere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22175) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2019)

2.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Cumhurbaşkanı danışmanlarına ve makam araçlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22176) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2019)

3.-           Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Milli Savunma Bakanlığına bağlı kurumlarda kadrolu olmayıp farklı şekillerde istihdam edilen personele ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22177) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

4.-           Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kurumlarda kadrolu olmayıp farklı şekillerde istihdam edilen personele ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22178) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

5.-           Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Ticaret Bakanlığına bağlı kurumlarda kadrolu olmayıp farklı şekillerde istihdam edilen personele ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22179) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

6.-           Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı kurumlarda kadrolu olmayıp farklı şekillerde istihdam edilen personele ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22180) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

7.-           İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'de yapılan bölgesel kariyer fuarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22181) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

8.-           Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı kurumlarda kadrolu olmayıp farklı şekillerde istihdam edilen personele ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22182) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

9.-           İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, balıkçılık sektöründe yaşanan sorunların çözümüne ve Denizcilik Bakanlığı kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22183) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

10.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı kurumlarda kadrolu olmayıp farklı şekillerde istihdam edilen personele ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22184) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

11.-       İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, 1999 yılından bu yana toplanan deprem vergileriyle iletişim altyapılarında yapılan çalışmalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22185) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

12.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı kurumlarda kadrolu olmayıp farklı şekillerde istihdam edilen personele ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22186) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

13.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, İçişleri Bakanlığına bağlı kurumlarda kadrolu olmayıp farklı şekillerde istihdam edilen personele ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22187) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

14.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı kurumlarda kadrolu olmayıp farklı şekillerde istihdam edilen personele ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22188) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

15.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kurumlarda istihdam edilen mühendislere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22189) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

16.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı kurumlarda kadrolu olmayıp farklı şekillerde istihdam edilen personele ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22190) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

17.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Milli Savunma Bakanlığına bağlı kurumlarda istihdam edilen mühendislere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22191) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

18.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı kurumlarda kadrolu olmayıp farklı şekillerde istihdam edilen personele ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22192) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

19.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı kurumlarda kadrolu olmayıp farklı şekillerde istihdam edilen personele ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22193) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

20.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kurumlarda istihdam edilen mühendislere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22194) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

21.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı kurumlarda kadrolu olmayıp farklı şekillerde istihdam edilen personele ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22195) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

22.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kurumlarda istihdam edilen mühendislere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22196) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

23.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı kurumlarda kadrolu olmayıp farklı şekillerde istihdam edilen personele ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22197) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

24.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı kurumlarda istihdam edilen mühendislere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22198) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

25.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı kurumlarda kadrolu olmayıp farklı şekillerde istihdam edilen personele ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22199) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

26.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı kurumlarda istihdam edilen mühendislere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22200) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

27.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı kurumlarda kadrolu olmayıp farklı şekillerde istihdam edilen personele ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22201) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

28.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında istihdam edilen mühendislere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22202) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

29.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Dışişleri Bakanlığına bağlı kurumlarda kadrolu olmayıp farklı şekillerde istihdam edilen personele ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22203) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

30.-       Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, bir bildiriye imza atan akademisyenler hakkında Anayasa Mahkemesince verilen kararlar sonrasında yapılan işlemlere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22204) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

31.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünde istihdam edilen mühendislere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22205) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

32.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı kurumlarda kadrolu olmayıp farklı şekillerde istihdam edilen personele ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22206) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

33.-       Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 2019 yılında kamu ve özel sektördeki engelli istihdamı oranlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22207) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

34.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı kurumlarda istihdam edilen mühendislere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22208) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

35.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kurumlarda kadrolu olmayıp farklı şekillerde istihdam edilen personele ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22209) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

36.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı kurumlarda istihdam edilen mühendislere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22210) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

37.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Adalet Bakanlığına bağlı kurumlarda kadrolu olmayıp farklı şekillerde istihdam edilen personele ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22211) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

38.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı kurumlarda istihdam edilen mühendislere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22212) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

39.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Adalet Bakanlığına bağlı kurumlarda kadrolu olmayıp farklı şekillerde istihdam edilen personele ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22213) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

40.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı kurumlarda istihdam edilen mühendislere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22214) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

41.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı kurumlarda istihdam edilen mühendislere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22215) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

42.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Türk Akreditasyon Kurumunda istihdam edilen mühendislere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22216) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

43.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde istihdam edilen mühendislere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22217) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

44.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı kurumlarda istihdam edilen mühendislere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22218) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

45.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kurumlarda kadrolu olmayıp farklı şekillerde istihdam edilen personele ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22219) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

46.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kurumlarda kadrolu olmayıp farklı şekillerde istihdam edilen personele ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22220) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

47.-       Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir'in, THY'nin yabancı ülke vatandaşlarını kabin memuru olarak istihdam etmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22221) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

48.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı kurumlarda kadrolu olmayıp farklı şekillerde istihdam edilen personele ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22222) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

49.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlarda kadrolu olmayıp farklı şekillerde istihdam edilen personele ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22223) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

50.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son 18 yılda TCDD Genel Müdürlüğüne ait hurdaların elden çıkarılma usulüne ve bu hurdalar için açılan ihale sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22224) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

51.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, engelli aylığı ve evde bakım ödemesi yapılan kişi sayıları ile 2018 yılı Sayıştay raporunda tespit edilen usulsüz ödemelerle ilgili yapılan işlemlere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22225) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

52.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Çiftlik ilçesinde KASDEP kapsamında hayvancılık desteği alan vatandaşların borçlarının ertelenmesi talebine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22226) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

53.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, ücretli öğretmenlerin sorunlarına ve bu sorunların çözümüne ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22227) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

54.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, KHK ile ihraç edilmiş olması sebebiyle iş yeri ruhsatı verilmeyen bir vatandaşın durumuna ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22228) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

55.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, KHK ile ihraç edilen ve hakkında adli soruşturma bulunan bir kişinin tapu kayıtlarında bu yönde bir şerh bulunduğu iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22229) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

56.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kırıkkale F Tipi Ceza İnfaz Kurumunda şeker hastası hükümlülere tedavi malzemelerinin verilmediği iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22230) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

57.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Tekirdağ Muratlı Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir tutuklunun sağlık problemlerine ve hak kazandığı halde emekli aylığının banka tarafından verilmediği iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22231) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

58.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, KHK ile kamu görevinden çıkarılan öğretmenlerin özel kurumlarda çalışabilmelerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22232) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

59.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kütahya Cezaevinde tutuklu olan bir kişiye ve Yargıtay emsal kararına uyulmadığı iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22233) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

60.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Tokat Cezaevinde kalan ve ameliyat olmayı bekleyen hasta bir mahkumun durumuna ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22234) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

61.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir kadının aldığı dul ve yetim aylığının bir kısmına haciz konulduğuna yönelik iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22235) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

62.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bakaya ve yoklama kaçaklarının bedelli askerlikten yararlanma şartlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22236) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

63.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Şanlıurfa'da görevli doktorların ve diğer sağlık çalışanlarının izinlerinin iptal edilip edilmediğine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22237) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

64.-       Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, gözaltında işkence, taciz ve kötü muamele iddiasıyla yapılan şikayet ve açılan soruşturmalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22238) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2019)

65.-       İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün, 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Garı'nda meydana gelen canlı bomba saldırısının soruşturulması süreciyle ilgili iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22239) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2019)

66.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Şanlıurfa 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olan engelli bir kişinin sağlık durumuna ve tahliye edilmemesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22240) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

67.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Mardin E Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan bir hükümlünün yargı sürecine yönelik iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22241) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

68.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Elazığ Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir tutuklunun iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22242) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

69.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Eskişehir L Tipi Kapalı Cezaevi ile ilgili bazı iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22243) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

70.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, eşlerden ikisi de cezaevinde bulunan çocuklu bir çiftin denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılması talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22244) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

71.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Amasya E Tipi Kapalı Cezaevinde bir gazetenin mahkumlara verilmediği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22245) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

72.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kırşehir Açık Cezaevindeki yabancı mahkumların denetimli serbestlikten faydalandırılmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22246) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

73.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda açlık grevine giren hükümlüye ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22247) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

74.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Tekirdağ 1 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan hasta bir tutuklunun kötü muamele gördüğü iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22248) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

75.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bolu F Tipi Kapalı Cezaevinin yaşam koşullarına yönelik çeşitli iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22249) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

76.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Çorum L Tipi Kapalı Cezaevindeki koğuşlarda kapasitenin üzerinde mahkum bulunduğu ve kütüphane haklarından yeterince faydalanamadıkları iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22250) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

77.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kayseri Bünyan 2 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevindeki yaşam koşulları ile ilgili iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22251) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

78.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlü ve tutukluların maç yayını izleme taleplerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22252) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

79.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Sincan T Tipi Cezaevinde kalan hasta bir tutuklunun durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22253) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

80.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İzmir 2 Nolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olan bir kişinin yazılı savunmasına el konulduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22254) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

81.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, eşlerden ikisi de cezaevinde bulunan çocuklu bir çiftin denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılması talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22255) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

82.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Silivri 9 Nolu Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir tutuklunun nişanlısıyla görüşmesine izin verilmediği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22256) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

83.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İzmir Aliağa Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan bir kişinin yargılama sürecine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22257) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

84.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, eşlerden ikisi de cezaevinde bulunan çocuklu bir çiftin denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılması talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22258) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

85.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Mardin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir tutuklunun sağlık durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22259) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

86.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir tutuklunun sağlık sorunlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22260) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

87.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, eşlerden ikisi de cezaevinde bulunan çocuklu bir çiftin denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılması talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22261) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

88.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kayseri Bünyan Cezaevinde kalan bir mahkumun nakil talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22262) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

89.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, eşlerden ikisi de cezaevinde bulunan çocuklu bir çiftin denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılması talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22263) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

90.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, eşlerden ikisi de cezaevinde bulunan çocuklu bir çiftin denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılması talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22264) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

91.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kandıra 1 No'lu F Tipi Kapalı Cezaevinde kadın koğuşlarındaki kameraları kapatmaları sebebiyle disiplin cezası verilen HDP eski milletvekillerinin durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22265) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

92.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, eşlerden ikisi de cezaevinde bulunan çocuklu bir çiftin denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılması talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22266) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

93.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İzmir Kırıklar 1 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevinde kalan bazı tutukluların maruz kaldığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22267) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

94.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, cezaevinden tahliye edilmesine karşın yurt dışına çıkış yasağı verilen bir vatandaşa ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22268) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

95.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Diyarbakır D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir tutuklunun sağlık durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22269) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

96.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Şanlıurfa 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde bulunan bir tutuklunun hastalığının durumuna ve tedavisine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22270) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

97.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, eşlerden ikisi de cezaevinde bulunan çocuklu bir çiftin denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22271) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

98.-       İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, Siirt E Tipi Ceza İnfaz Kurumunda yapılan tatbikata ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22272) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

99.-       Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, kayıt dışı istihdama ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22273) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2019)

100.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'de verilen istihdam artırıcı yatırım teşviklerine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22274) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

101.-   Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, 2019 yılı Kasım ayı itibarıyla sigortalı olarak çalışan kişi sayısına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22275) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

102.-   Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen'in, üniversite mezunlarının istihdam ve işsizlik verilerine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22276) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

103.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, hakkındaki ceza yargılaması sonrasında iş güvenliği uzmanlığı yetkisi iptal edilen bir vatandaşın durumuna ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22277) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

104.-   İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, 2019 yılında iş kazaları nedeniyle hayatını kaybeden işçilere, işçi ölümlerinin sektörel dağılımına ve yapılan denetimlere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22278) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

105.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, plastik poşetlerin ücretlendirilmesi uygulamasına ve elde edilen gelire ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22279) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

106.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'de imar barışından yararlanan yapılara ve binaların denetimine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22280) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

107.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, imar barışı kapsamında yapılan başvurulara ve ödemelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22281) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

108.-   İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, Karaburun-Ildır Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde balık yetiştiriciliği yapan firmalara ve bölgedeki Akdeniz foklarını korumak ve gözlemlemek için Bakanlığın bir birimi olup olmadığına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22282) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

109.-   Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin'in, Dağıtım Sistemi Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ ile yapılan düzenlemelere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22283) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

110.-   Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın, 2012 ve 2019 yılları arasında üretimi duran doğalgaz çevrim santrallerine ve bunların bankalara borçluluk durumlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22284) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

111.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, FETÖ iltisakı nedeniyle kapatılan okullara yaz okulları için yatırılan paraların iadesine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22285) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

112.-   İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun, Alevi vatandaşların evlerinin işaretlenmesi vakalarıyla ilgili yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22286) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2019)

113.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2003 yılından itibaren Türkiye'ye sığınan mülteci çocuklara ve bu çocuklara yönelik uyum politikası oluşturulup oluşturulmadığına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22287) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

114.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, ateşli silahlarla işlenen suç verilerine ve ruhsatsız silah ticaretinin önlenmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22288) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

115.-   İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, Üsküdar Belediyesi ile ilgili bazı iddialara ve 2014 yılından bu yana Belediye hakkında yapılan incelemelerin sonuçlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22289) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

116.-   İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, senfoni orkestraları şef ve şef yardımcılığı atamalarında gerekli kriterlerin kaldırılmış olmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22290) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2019)

117.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2013-2019 yıllarında vakıf ve derneklere tahsis edilen Bakanlık taşınmazlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22291) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

118.-   Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, Hatay Samandağ Turizm Bölgesi planlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22292) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

119.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son on sekiz yılda ülke genelinde ve Niğde ilinde kapatılan köy okulu sayısına ve mevcut taşımalı eğitim verilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22293) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

120.-   Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, OECD'nin yaptığı on beş yaş grubundaki öğrencilerin bilgi ve becerilerini değerlendiren PISA testinin sonuçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22294) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

121.-   İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'de bulunan okul servisi sayısına ve bunların hangi firmalara ait olduklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22295) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

122.-   İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, bir özel eğitim kurumunda son on aydır öğretmen maaş ödemelerinde yaşanan sıkıntılara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22296) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

123.-   Adana Milletvekili Orhan Sümer'in, Türkiye genelinde devlet okullarında kaç Suriyeli eğitimcinin görevlendirildiğine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22297) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

124.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'de termal kaynakların sağlık turizmi açısından kullanımına ve ildeki aktif yaşlı bakım merkezi sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22298) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

125.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'deki hastanelerde eksik olduğu bildirilen tıbbi cihaz ve malzemelerin envanteri ile şehir hastanesinde olması planlanan birimlere ve çalışacak hekim sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22299) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

126.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir Aliağa Devlet Hastanesi'nin kapasitesinin artırılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22300) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

127.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2002-2019 yılları arasında diş hekimliği bölümü mezunu ve diş hekimi istihdam verilerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22301) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

128.-   Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, Antalya'da verilen sağlık hizmetleri ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22302) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

129.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'de Bakanlığın AR-GE, KOBİ ve yatırım desteklerinden son beş yılda yararlanan kuruluş sayısına ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22303) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

130.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'de bulunan serbest bölgelerin kapasitelerinin artırılmasına ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22304) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

131.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, milli teknoloji hamlesi kapsamında İzmir'de yapılan çalışmalara ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22305) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

132.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, sanayi sektöründeki istihdama yönelik eğitim çalışmalarına ve İzmir'deki model fabrika projesinin bulunduğu aşamaya ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22306) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

133.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, balıkçılık sektörünün sorunlarına ve Denizcilik Bakanlığı kurulması yönünde bir planın bulunup bulunmadığına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22307) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

134.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlığın yeni bir yapılanma hazırlığında olup olmadığına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22308) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

135.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, 2002-2019 yılları arasında İzmir'in Bergama, Dikili ve Selçuk ilçelerinde yetiştirilen pamuktan elde edilen gelir miktarına ve pamuk üreticilerinin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22309) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

136.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, Su Ürünleri Kanunu'nun değiştirilmesine yönelik çalışmalara ve balıkçılık sektörüne ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22310) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

137.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, taklit ve tağşiş yapan firmaların ifşasına ve denetimlerinin artırılmasına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22311) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

138.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, gıda, ziraat ve su ürünleri mühendisleri ile veteriner hekim, tekniker ve teknisyenlerin planlanan atama takvimine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22312) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

139.-   İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, hazine adına kayıtlı taşınmazlarda yapılmak istenen zeytin ağaçlandırmasının planlama ve projelendirme işlemlerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22313) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

140.-   İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, 2019 yılında tarım kredisi kullanan kişilere ve kullanılan kredi miktarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22314) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

141.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir-Çanakkale otoyolu çalışmaları nedeniyle bozulan Aliağa ve Menemen köy yollarının yenilenmesine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22315) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

142.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'deki organize sanayi bölgelerinin ulaşım imkanlarının artırılması çalışmalarına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22316) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

143.-   Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, Atatürk Havalimanı'nın sözleşme bitiş tarihinden önce kapatılması nedeniyle işletmeciye ödenecek tazminata ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22317) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)