TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

3

GELEN KAĞITLAR

No: 53

17 Aralık 2019 Salı

 

Milletvekili Teklifleri

1.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2453) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2019)

2.- İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 5661 Sayılı Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları ve Aşevleri Hakkındaki Kanuna Ek Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2454) (Adalet ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2019)

3.- Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın; Hakimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2455) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2019)

4.- Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin'in; 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2456) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2019)

5.- Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal'ın; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hakkında Kanun Teklifi (2/2457) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2019)

6.- Sivas Milletvekili Ulaş Karasu'nun; 3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2458) (Tarım, Orman ve Köyişleri; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2019)

7.- Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in; 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlemesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2459) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2019)

8.- Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın; Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2460) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2019)

9.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2461) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2019)

10.-  Adana Milletvekili Ayhan Barut'un; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2462) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2019)

11.-  Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı'nın; Kastamonu İli Genelinde Taşköprü Sarımsağı, Tosya Pirinci ve Kastamonu Siyez Buğdayı Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği Verilmesine Dair Kanun Teklifi (2/2463) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2019)

12.-  Kayseri Milletvekili Dursun Ataş'ın; Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2464) (Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2019)

13.-  Kayseri Milletvekili Dursun Ataş'ın; Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2465) (Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2019)

14.-  İstanbul Milletvekili Abdul Ahat Andican'ın; Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2466) (Adalet ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2019)

15.-  Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2467) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2019)

16.-  İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın; Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2468) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2019)

Rapor

1.- Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop’un Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Libya Devleti  Ulusal  Mutabakat  Hükûmeti Arasında Güvenlik ve Askerî İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/2451) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 155) (Dağıtma tarihi: 17.12.2019) (GÜNDEME)

 

Yazılı Soru Önergeleri

1.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ana Bina'da bulunan bazı kameralara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21492) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2019)

2.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, ziyaretçi girişlerinde kitap yasağı uygulanıp uygulanmadığına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21493) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2019)

3.- Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, yazılı soru ve Meclis araştırması önergeleri ile kanun tekliflerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21725) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2019)

4.- Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Mustafa Necati Kültür Evi'ne ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21728) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2019)