TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

3

GELEN KAĞITLAR

No: 52

16 Aralık 2019 Pazartesi

 

Milletvekili Teklifi

          1.- Trabzon Milletvekili Salih Cora ile 3 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2452) (İçişleri; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2019)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-           İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesinin personel ve araç mevcudu hakkında bazı bilgilere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/21908) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2019)

2.-           Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Mardin'de otuz gün süreyle eylem ve etkinliklerin yasaklanması kararına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/21909) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2019)

3.-           Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, ikramiye isabet eden ve satılmayan milli piyango biletlerinden elde edilen gelirlerin akıbetine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/21910) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2019)

4.-           İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 2002 yılından itibaren yapılan resmi define arama başvurularına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/21911) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2019)

5.-           Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/21912) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2019)

6.-           Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ücretli öğretmenlerin özlük haklarının iyileştirilmesi önerisine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/21913) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2019)

7.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Dipsiz Göl'de yapılan kazı çalışmalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/21914) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2019)

8.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2019 yılları arasında yurt dışındaki etkinlikler kapsamında görevlendirilen dekanlara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/21915) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2019)

9.-           İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, 2002 yılında ve 2016-2019 yılları arasında gerçekleşen yağlı tohum ithalat ve ihracat verilerine ve üretimde düşüşün önlenmesine yönelik tedbirlere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/21916) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2019)

10.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kurumsal Çocuk Bakım Projesi kapsamında yardım alacak annelere ve dahil edilecek meslek gruplarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/21917) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2019)

11.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2019 yılları arasında yurt dışındaki etkinlikler kapsamında görevlendirilen öğretim görevlilerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/21918) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2019)

12.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2019 yılları arasında yurt dışındaki etkinlikler kapsamında görevlendirilen rektörlere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/21919) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2019)

13.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2019 yılları arasında yurt dışındaki etkinlikler kapsamında görevlendirilen rektör yardımcılarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/21920) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2019)

14.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TCDD'nin gerçekleştirdiği sinyalizasyon ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/21921) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2019)

15.-       Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde bazı kamu hizmetlerinde yaşanan sıkıntıların giderilmesi için yapılacak çalışmalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/21922) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2019)

16.-       Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Sarp Sınır Kapısı'ndaki araç trafiğinin Artvin'in bazı ilçelerinde yaşayan vatandaşların günlük hayatlarına olumsuz etkisine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/21923) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2019)

17.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2015-2019 yılları arasında kaybolan çocuklara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/21924) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2019)

18.-       Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu'nun, Erzincan'ın Refahiye ilçesinde el konulan iki kitabın yakıldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21925) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2019)

19.-       Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, 24 Kasım 2019 tarihinde yapılan arabuluculuk sınavına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21926) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2019)

20.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık bünyesindeki yer değiştirmelerde ortaya çıkan mağduriyetlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21927) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2019)

21.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık personelinin mali ve sosyal haklarında iyileştirme yapılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21928) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2019)

22.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlığın taşra teşkilatında çalışan memurların özlük haklarının iyileştirilmesi önerisine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21929) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2019)

23.-       İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün, duruşmalarda avukatın bizzat bulunmaksızın uzaktan katılımını sağlayacak olan projeye ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21930) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2019)

24.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, infaz koruma memurlarının özlük haklarının iyileştirilmesi önerisine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21931) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2019)

25.-       Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı'nın, Türkiye genelinde ve Kastamonu ilinde son beş yılda konkordato talebinde bulunan ve iflasını açıklayan şirket sayılarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21932) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2019)

26.-       Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, Giresun ilinde üst geçit ve alt geçitlerin engelli vatandaşların kullanımına uygun olmadığı iddiasına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21933) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2019)

27.-       Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için yürütülen Bakanlık çalışmalarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21934) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2019)

28.-       Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfına tahsis edilen binanın yer aldığı adrese ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21935) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2019)

29.-       Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, babaları tarafından anneleri öldürülen üç kardeşe Bakanlığın destek vermesine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21936) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2019)

30.-       Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, son on beş yılda genç ve genel işsizlik oranlarına, kadın cinayetleri ve çocuk işçi ölümleri sayılarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21937) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2019)

31.-       Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi kurulan illerin ve buralara yapılan başvuruların sayısına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21938) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2019)

32.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı yurtların kapasitesine, buralarda kalan çocuklara ve yurt başvurularına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21939) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2019)

33.-       İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, 2019 yılı Kasım ayı itibarıyla mevcut resmi ve özel huzurevi ve yaşlı bakım merkezleriyle ilgili bazı verilere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21940) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2019)

34.-       İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, 2019 yılı Kasım ayı itibarıyla mevcut resmi ve özel engelli bakım merkezleriyle ilgili bazı verilere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21941) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2019)

35.-       İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, Tunceli'de İŞKUR aracılığıyla istihdam edilen kişi sayısına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21942) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2019)

36.-       Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu'nun, Kırklareli merkez köyleri ile Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinin köylerindeki kirliliğe, alınan önlemlere ve çevreyi kirleten işletmelerle ilgili işlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21943) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2019)

37.-       İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke'nin, doğal afetlere, insan eliyle ortaya çıkan afetlere ve iklim krizine bağlı insan hareketlerine yönelik tedbirlerin planlanması kapsamındaki çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21944) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2019)

38.-       Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu'nun, millet bahçelerinde kamp ve karavan turizm alanları yapılması önerisine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21945) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2019)

39.-       Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı'nın, Mersin'de kıyı kirliliğini önlemek amacıyla yapılan çalışmalara ve sanayi tesislerinin temiz üretim teknolojileri konusunda teşvik edilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21946) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2019)

40.-       Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan'ın, Orhangazi ve Gemlik ilçelerinden geçen Karsak Deresi'ne atık bırakan endüstri kuruluşlarına ve bunların denetimlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21947) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2019)

41.-       Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yapılması planlanan yaya geçitlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21948) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2019)

42.-       Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan Kışla Deresi'nin ıslah çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21949) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2019)

43.-       Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kanalizasyon terfi istasyonunun yanlış konumlandırılması sonucu yaşanan soruna ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21950) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2019)

44.-       Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kandıra Belediyesi bünyesinde çalışan temizlik görevlilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21951) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2019)

45.-       Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal'ın, Kırıkkale'de bazı köylerde tarım arazilerinin imar uygulaması sonucu sanayi arsasına dönüştürüldüğü iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21952) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2019)

46.-       Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, Suriye'de yaşamını yitiren bir Türk gazetecinin cenazesinin teslimine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21953) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2019)

47.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, elektrik dağıtım şirketlerinin faaliyetlerinin denetimine ve elektrik enerji fonu katkı payı ödemekle yükümlü olduğu halde ödeme yapmayan şirketlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21954) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2019)

48.-       Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un, Afşin Elbistan Linyit İşletmesinde çalışan güvenlik görevlilerine devir sonrasında kıdem tazminatı ödemesi yapılmamasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21955) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2019)

49.-       Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, Bursa'nın Yenişehir ilçesinde faaliyet gösteren bir maden ocağı firmasının kapasite artırımına gitmesinin bölgede yaratacağı etkilere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21956) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2019)

50.-       Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı'nın, Kastamonu'da yaşanan elektrik kesintilerinin çözümüne ve yapılan yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21957) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2019)

51.-       Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kandıra Cezaevinin enerji ihtiyacını karşılayan trafonun yenilenmesi talebine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21958) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2019)

52.-       Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, bor madeninden elde edilen gelire ve Eti Maden İşletmelerinin iştiraki olan şirketin ortaklık yapısına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21959) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2019)

53.-       Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, amatör spor kulüplerinin sorunlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21960) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2019)

54.-       Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın, SGK tarafından bağlanan sporcu şeref aylığı tutarının bazı sporculara emsallerinden düşük miktarda ödenmesine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21961) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2019)

55.-       Ankara Milletvekili Murat Emir'in, 15 Temmuz Dayanışma Kampanyası kapsamında toplanan bağışların tutulduğu hesaplara ve kullanımına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21962) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2019)

56.-       İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun, Merkez Bankasının rezerv yönetimi uygulamalarına ve bazı verilere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21963) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2019)

57.-       Adana Milletvekili Orhan Sümer'in, vergi, harç, burs, idari para cezası gibi ödemeler nedeniyle devlete borcu olan ve ödeyemeyen kişilere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21964) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2019)

58.-       Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, 2018 yılında en fazla vergi veren ilk yüz mükelleften bilgilerini açıklamayanların faaliyet alanlarına ve tahakkuk eden vergi tutarlarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21965) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2019)

59.-       İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin, bir özel bankanın çiftçilere kullandırdığı kredilerin yapılandırılmasından kaçındığı iddiasına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21966) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2019)

60.-       İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün, kamu bankalarının bazı belediyelere kredi vermediği iddiasına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21967) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2019)

61.-       Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Ankara'da bazı yerlerde yapılan polis kontrollerine ve GBT sorgulamalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21968) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2019)

62.-       Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Polis Okulu öğrencilerinin sağlık raporlarını eğitim gördükten sonra vermelerinden kaynaklanan mağduriyetlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21969) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2019)

63.-       İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, görevde bulunan ve görevden alınan bekçi sayılarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21970) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2019)

64.-       Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Mustafa Necati Kültür Evi'nin tekrar TBMM Başkanlığına tahsis edilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21971) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2019)

65.-       Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara Resim ve Heykel Müzesinde 2009 yılında yapılan sayımda kayıp, kuşkulu ve sahte olduğu tespit edilen eserlerin son yapılan envanter sayımında müzede bulunup bulunmadığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21972) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2019)

66.-       Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu'nun, millet bahçelerinde kamp ve karavan turizm alanları yapılması önerisine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21973) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2019)

67.-       Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Edirne'de Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde olan tarihi çarşılarda yapılan kira artışına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21974) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2019)

68.-       İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, 2017-2019 yılları arasında normal ve ikili eğitim veren okul sayısına, taşımalı eğitim verilerine ve okullarda depreme karşı yapılacak güçlendirme çalışmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21975) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2019)

69.-       Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, bir soruşturma sonrası ilgili kamu görevlisine verilen disiplin cezasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21976) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2019)

70.-       Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Balıkesir il ve ilçelerinin ilk ve orta öğrenim başarı oranlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21977) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2019)

71.-       Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı'nın, Mersin'in Gülnar ilçesinde nitelikli lise bulunmaması nedeniyle yaşanan göç sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21978) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2019)

72.-       Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir fen lisesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21979) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2019)

73.-       Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın, Ankara'da bulunan bazı liselerin ikili eğitim vermesi sebebiyle öğrencilerin okula gidiş ve okuldan dönüş saatlerinde yaşadıkları zorluğa ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21980) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2019)

74.-       Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un, müfettiş atamalarının iptaline dair Danıştay kararının uygulanmasına ve 2018-2019 eğitim öğretim yılında yapılan okul denetimlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21981) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2019)

75.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, ithal ilaçların temininin kolaylaştırılmasına ve yerli ilaç üretimine yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21982) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2019)

76.-       Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Antalya Gazipaşa Devlet Hastanesine yapılan ve Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğine uygun olmayan bir atama işlemine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21983) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2019)

77.-       Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, Batman'da yapılacak yeni Devlet Hastanesinin inşaatına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21984) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2019)

78.-       Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, kamu ve özel hastanelerde tıbbi sekreter olarak çalıştırılan kişilerin niteliklerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21985) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2019)

79.-       Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin ili ve ilçelerindeki devlet hastanelerinden 2017, 2018 ve 2019 yıllarında diğer illerdeki hastanelere sevk edilen hasta sayılarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21986) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2019)

80.-       Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, bazı ilaçların yalnızca eğitim ve araştırma hastanelerinde yazılmasına yönelik düzenlemeye ve Artvin'deki hastaların mağduriyetinin giderilmesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21987) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2019)

81.-       İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz'ın, Gümüşhane Devlet Hastanesinin açılacağı tarihe ve hastanenin maliyetine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21988) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2019)

82.-       Erzurum Milletvekili Muhammet Naci Cinisli'nin, Erzurum il ve ilçelerinde devlet hastanelerinin sayısına ve bunların kadro ve poliklinik yetersizliğine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21989) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2019)

83.-       İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, Türk Patent ve Marka Kurumunun 2018 yılı bilançosunda yer alan gelir, gider ve zararlara ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21990) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2019)

84.-       Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu'nun, Kırklareli ve çevresinde bulunan su kaynakları, tarım alanları ve ormanların korunması için alınacak tedbirlere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21991) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2019)

85.-       Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, iyi tarım ve organik tarım desteklerinden yararlanan üreticilerin 2019 yılında desteklenmeyeceğine dair düzenlemeye ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21992) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2019)

86.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, tarım ürünlerinde pestisit kullanımına ve kalıntı sorununun olumsuz etkilerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21993) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2019)

87.-       Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir'in, narenciye üretim planlamasına ve üreticilere yönelik desteklere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21994) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2019)

88.-       Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'ın, nohutun üreticiden alım fiyatı ve raf fiyatı arasındaki farka ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21995) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2019)

89.-       Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, son yedi yılda gerçekleştirilen sap ve saman ithalat miktarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21996) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2019)

90.-       Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Simav Çayının kirlilik nedenlerine ve alınacak önlemlere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21997) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2019)

91.-       Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı'nın, Mersin'in Gülnar ilçesinde son beş yıl içinde tahıl tarım alanlarının azalmasının nedenlerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21998) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2019)

92.-       Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı'nın, Bakanlığın Mersin'in Gülnar ilçesinde korint üzüm üretimi ile ilgili yaptığı çalışmalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21999) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2019)

93.-       Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, Bursa'nın Yenişehir ilçesinde faaliyet gösteren bir maden ocağı firmasının kapasite artırımına gitmesinin bölgede yaratacağı etkilere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22000) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2019)

94.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tarım ilaçlarının su kaynaklarını kirletmesiyle ilgili bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22001) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2019)

95.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, bazı sığır ırklarının sayısal dağılımına ve suni tohumlama yapılan hayvan sayısına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22002) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2019)

96.-       Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu'nun, 26 Ekim 2019 tarihinden sonra canlı hayvan ithalatı için verilen kontrol belgelerine ve yapılan ithalata ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22003) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2019)

97.-       İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, 2002, 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında ara malı ithalat ve ihracat rakamlarına ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22004) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2019)

98.-       Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, son on beş yılda Türkiye genelinde ve 2019 yılında Adana'da açılan ve kapanan iş yeri sayısına ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22005) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2019)

99.-       Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı'nın, 2019 yılı korint üzüm ithalatında gümrük vergisi ve gözetim uygulaması gibi politikalara ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22006) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2019)

100.-   Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, Karadeniz sahil yolu Giresun geçişi boyunca yer alan alt ve üst geçitlerin engelli kullanımına uygun hale getirilmesi talebine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22007) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2019)

101.-   Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, köprü ve tünel girişlerinde alınan yüksek geçiş ücretlerine ve bazı usulsüzlükler yapıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22008) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2019)

102.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli Kefken Limanı ile ilgili bir genişletme veya yenileme çalışması olup olmadığına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22009) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2019)

103.-   İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz'ın, köprü ve otoyollardan kaçak geçiş yapan araçlara kesilen cezalara ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22010) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2019)

104.-   Ankara Milletvekili Şenol Sunat'ın, Çorum Havalimanı'nın tamamlanma tarihine ve ile ne zaman demir yolu hattı yapılacağına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22011) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2019)

105.-   Erzurum Milletvekili Muhammet Naci Cinisli'nin, Erzurum'a gerçekleştirilen uçuş seferlerinin artırılması ve bilet fiyatlarının ucuzlatılması taleplerine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22012) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2019)