TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

3

GELEN KAĞITLAR

No: 5

07 Ekim 2019 Pazartesi

 

Milletvekili Teklifleri

1.- Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Altyapı Projeleri Alanında İş Birliği Konulu Anlaşma Ek-1'in Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/2217) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2019)

2.- Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un; Kör, Görme Engelli veya Başka Bir Nedenle Basılı Materyal Okuma Engelli Kişilerin Yayımlanmış Eserlere Erişiminin Kolaylaştırılmasına Dair Marakeş Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/2218) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2019)

3.- Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Zambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/2219) (İçişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2019)

4.- Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un; A400M Uçağının İş Birliği İçinde Geliştirilmesi, Üretimi Evresi ve Başlangıç Desteğine İlişkin A400M Program Üst Kurulu Kararına Dair 1,2 ve 3 Sayılı Değişiklik Metinlerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Teklifi (2/2220) (Milli Savunma; Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2019)

5.- Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti Arasında Güvenlik İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/2221) (İçişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2019)

6.- Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karayoluyla Uluslararası Yük ve Yolcu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/2222) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2019)

7.- Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İsviçre Federal Konseyi Arasında Diplomatik Misyon, Konsolosluk ve Daimi Temsilcilik Mensuplarının Refakatçilerine İlişkin Kazanç Getirici Faaliyetler Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/2223) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2019)

8.- Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un; Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Standardizasyon, Uygunluk Değerlendirmesi, Akreditasyon ve Metroloji Bölgesel Enstitüsü Tüzüğünün 5.4.1.10 Maddesinin Tadiline İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Dair Kanun Teklifi (2/2224) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2019)

9.- Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Nijer Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/2225) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2019)

10.-  Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un; Cıvaya İlişkin Minamata Sözleşmesinin Beyan ile Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/2226) (Çevre; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2019)

11.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un; Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2227) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

12.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin; 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2228) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.09.2019)

13.-  Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin'in; 2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu Hakkında Değişiklik Öngören Kanun Teklifi (2/2229) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2019)

14.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in; Çocuk Koruma Kanununda ve İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2230) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2019)

15.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 5368 Sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2231) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2019)

16.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 6551 Sayılı Barut ve Patlayıcı Maddelerle Silah ve Teferruatı ve Av Malzemesinin İnhisardan Çıkarılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2232) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2019)

17.-  Sivas Milletvekili Ulaş Karasu'nun; T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri Tarafından Üreticilere Kullandırılan ve Sorunlu Hale Gelen Tarımsal Kredilerin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2233) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2019)

18.-  İyi Parti Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın; 6831 Sayılı Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2234) (Çevre ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2019)

19.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2235) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2019)

20.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2236) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2019)

21.-  Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın; 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2237) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2019)

22.-  Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin'in; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2238) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.09.2019)

23.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5187 Sayılı Basın Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2239) (Anayasa ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.09.2019)

24.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 29.08.1977 Tarihli ve 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2240) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.09.2019)

 Rapor

1.-      Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ile 85 Milletvekilinin Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2213) ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 104) (Dağıtma tarihi: 07.10.2019) (GÜNDEME)

 

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ( Fuat Oktay )

 

1.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı'nın 31 Mart 2019 Yerel Seçimleriyle ilgili tehdit edildiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13263)

2.-      Van Milletvekili Muazzez Orhan'ın, Van'ın Gürpınar ilçesinde bir mahallede yaşandığı iddia edilen bazı olaylara ilişkin yazılı soru önergesi (7/13264)

3.-      Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı tarafından sosyal medyada yapılan bir paylaşıma ilişkin yazılı soru önergesi (7/13265)

4.-      Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, eşi ve kendisi cezaevinde olan bir tutuklunun iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13267)

5.-      Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Tatvan'da bazı HDP'li belediye meclis üyelerinin İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13268)

6.-      İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, TRT bünyesindeki bazı çalışanların istihdam fazlası personel olarak belirlenmesi ve başka kurumlara nakledilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13271)

7.-      İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, kamu kurumlarının basın yayın organlarına reklam verirken dikkate aldıkları hususlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/13272)

8.-      Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, araçlardaki arka veya yan çarpışma koruması eksikliği sebebiyle meydana gelen kazalara ve bu konudaki denetimlerin sıklaştırılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13274)

9.-      Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un, Türk Kızılayının şubelerinin kapatılmasına ve bazı faaliyetlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13321)

10.-  Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, bir üniversitede yapılan araştırma görevlisi mülakatına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13323)

11.-  Adana Milletvekili Ayhan Barut'un, Adana'nın Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi'nin sorunlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13324)

12.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Samatya'da Ermeni bir vatandaşın evinde saldırıya uğradığı olayın faillerinin yakalanmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13325)

13.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, uyuşturucu kullandığı tespit edilen on sekiz yaş altı kişilerin sayısına ve uyuşturucu konusundaki bilinçlendirme çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13327)

14.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında yayınlanan günlük gazete sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13328)

15.-  Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, son on beş yılda intihar veya diğer sebeplerle siyanür yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısına ve maddenin internet yoluyla satışında gerekli usullere uymayan firmalara yönelik yapılacak işlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/13330)

16.-  Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, 2003-2019 yılları arasında TOKİ'ye bedelsiz olarak devredilen arsa ve araziler ile bunlar üzerinde yapılan satış ve inşaat işlemlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13332)

17.-  Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde bulunan İl Göçmen Kampı ve Barındırma Merkezi'nin kapasitesinin artırılacağına yönelik iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/13333)

18.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 1 Ocak 2017-10 Haziran 2019 tarihleri arasında intihar eden kişi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13335)

19.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018-2019 yıllarında gerçekleştirilen Toplum Yararına Program verilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13336)

20.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 yılı sonu itibarıyla Bakanlık il ve ilçe müdürlükleri Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi'ne giren işletmelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/13338)

21.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kurumlar vergisi ödemeyen şirketlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/13339)

22.-  İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan'ın, 2019 yılı için kamuya atanması planlanan mühendis, mimar ve şehir planlamacı sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13340)

23.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, glisofat maddesi ile ilgili ön incelemelerin yapılıp yapılmadığına ve maddenin ülkemize girişi konusunda bir sınırlama olup olmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13342)

24.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, başpolislik unvanının kaldırılmasından etkilenen memurlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/13344)

25.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, tutukluluğu nedeniyle emeklilik haklarından faydalanamadığı iddia edilen bir vatandaşa ilişkin yazılı soru önergesi (7/13345)

Adalet Bakanlığı

 

26.-  Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in, Elazığ Kadın Kapalı Cezaevinde tutuklu olan bir kadının kelepçeyle muayene ve doğuma zorlandığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13275)

27.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Van Gevaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne gerçekleştirilen bir saldırı neticesinde alınan gözaltı kararlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13276)

28.-  İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun, RTÜK tarafından bir siyasi parti grup toplantısındaki konuşmayı yayınlayan televizyon kanallarından birine ceza verilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13277)

29.-  Hakkari Milletvekili Sait Dede'nin, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde askeri bölgeden açılan ateş sonucu hayatını kaybeden bir çobana ilişkin yazılı soru önergesi (7/13278)

30.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Hizbullah terör örgütü yöneticilerinin tahliye edilmesine ve AİHM kararları doğrultusunda yapılan yeniden yargılamalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/13279)

31.-  Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, Doğubayazıt İcra Müdürlüğüne velayet işlemi için başvuran bir kadın ile İcra Müdürü arasında yaşandığı iddia edilen adli olaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/13280)

32.-  İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, İstanbul Anadolu Adliyesinde bir hakimin duruşmaya katılan avukatın kıyafeti hakkında tutanak tutmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13281)

33.-  Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, İstanbul Anadolu Adliyesinde bir hakimin duruşmaya katılan avukatın kıyafeti hakkında tutanak tutmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13282)

34.-  Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in, İstanbul Anadolu Adliyesinde bir hakimin duruşmaya katılan avukatın kıyafeti hakkında tutanak tutmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13283)

35.-  Antalya Milletvekili Hasan Subaşı'nın, ceza infaz kurumlarında bulunan engelli ve kronik hasta sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13348)

36.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında illere göre halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu kapsamında yargılanan kişi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13349)

37.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında illere göre halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçu kapsamında yargılanan kişi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13350)

38.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında illere göre çocukların cinsel istismarı suçu kapsamında yargılanan kişi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13351)

39.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında illere göre cinsel saldırı suçu kapsamında yargılanan kişi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13352)

40.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında illere göre cinsel taciz suçu kapsamında yargılanan kişi sayısına ve mağdurların psikolojik olarak desteklenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/13353)

41.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında illere göre cinsel istismara uğradığı tespit edilen çocuk sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13354)

42.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında illere göre cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar kapsamında yargılanan kişi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13355)

43.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 29 Nisan 2019 itibarıyla cezaevlerinde mahkumlar arasında yaşanan adli vakalara ve bu olaylar nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13356)

44.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, cezaevlerinde yaşanan intihar girişimlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13357)

45.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında Bakanlık bünyesinde cinsel taciz nedeniyle yapılan şikayetlere, şikayet üzerine yapılan işlemlere ve açılan davalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/13358)

46.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Yozgat Boğazlıyan Ceza İnfaz Kurumunda bir hükümlü yakınının görüş gününde yaşadığı sıkıntılara ilişkin yazılı soru önergesi (7/13359)

47.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Çankırı E Tipi Kapalı Cezaevinde FETÖ'den hüküm giyen mahkumların denetimli serbestlikten yararlandırılmadığına dair iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/13360)

48.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Adana Kozan Cezaevindeki kanser hastası bir tutuklunun durumuna ve cezaevlerindeki kanser hastalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13361)

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

 

49.-  Mardin Milletvekili Pero Dundar'ın, açlık grevinde olan mahkumlar için eylem yapan kadınlara yönelik kolluk müdahalelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13284)

50.-  Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ın, Tokat ilindeki bir sevgi evinde yaşandığı iddia edilen çeşitli olaylara ve Türkiye genelindeki sevgi evlerinin sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13285)

51.-  Muş Milletvekili Şevin Coşkun'un, çocuk işçiliği verilerine ve çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/13286)

52.-  Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, sığınma odası kurma yükümlülüğü açısından maden işyerlerinde gerekli denetimlerin yapılıp yapılmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13362)

53.-  Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal'ın, Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları İçin İstihdam Desteği Projesi kapsamında Suriye uyruklu kişilerin istihdam edilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13363)

54.-  Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin'in, engelli bireylerin istihdamında gözetilen kotaya uymayan kamu işyerlerine yaptırım uygulanması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13364)

55.-  Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları İçin İstihdam Desteği Projesi kapsamında Suriye uyruklu kişilerin istihdam edilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13365)

56.-  Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in, maden mühendislerinin sorunlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13366)

57.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca kullanılmakta olan araçlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/13367)

58.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında Bakanlık bünyesinde cinsel taciz nedeniyle yapılan şikayetlere, şikayet üzerine yapılan işlemlere ve açılan davalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/13368)

59.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında işkollarına göre işçi ve işveren sendikası verilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13369)

60.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, engelli araç geçişine göre düzenlenen yol ve işaretler ile engelli tuvaletlerinin bulunduğu il merkezlerinin sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13370)

61.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2019 yılı Mayıs ayı itibarıyla sigorta primi ödemesini aksatan ya da yapmayan işveren sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13371)

62.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Mayıs 2019 itibarıyla sigortalılık kapsamında farklı biçimlerde çalışan veya prim ödeyen kişilerin sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13372)

63.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Mayıs 2019 itibarıyla ülkemizdeki işveren ve alt işveren sayılarına ve branşlara göre ilk on meslek içindeki işveren sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13373)

64.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, on günden az çalışması olan ticari taksi ve dolmuş şoförleri ile sanatçılardan primlerini kendileri ödeyerek sigortalı olanların sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13374)

65.-  Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun, ülkemizde bin liranın altında emeklilik, yaşlılık ve ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanların sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13375)

66.-  İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın, İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bir binanın yıkımıyla ilgili iş güvenliği önlemlerinin alınmasında kusuru bulunanlar hakkında yapılan işlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/13376)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

 

67.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Körfez ilçesi İlimtepe Mahallesi'nin altyapı ve ulaşım ihtiyaçlarının giderilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13287)

68.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi'nde yer alan ve tapusu iptal edilen arazilerin bedellerinin ödenmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13288)

69.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Ceyhan Nehri'nin Akdeniz'e döküldüğü bölgedeki plastik atıkların temizlenmesine ve buradaki atık yoğunluğunun ithal edilen plastik çöplerle bağlantılı olup olmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13377)

70.-  Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, TOKİ'nin yaptırdığı konutlarda birden fazla daire sahibi olan kişi sayısına ve dairelerin ne kadar bedelle satın alındığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13379)

71.-  Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, İstanbul'un Beykoz ilçesindeki Göztepe Mahallesi'nin sınırları içinde kalan Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait bir arazi üzerinde yapıldığı iddia edilen bir kafeterya inşaatına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13383)

72.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce'de yer alan Asar Deresi'nde meydana gelen kirliliğe ve temizlenmesi için yapılacak çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/13384)

73.-  Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Ekinözü ilçelerindeki bazı mahalle yollarının asfalt yapılması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13385)

74.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi sürecinde kesilen toplam ağaç sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13386)

75.-  İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun, Kırklareli'nin Vize ilçesinde kurulması planlanan kalker ocağı için hazırlanan ÇED raporuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/13387)

Dışişleri Bakanlığı

 

76.-  Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un, yeni yerine taşınan Frankfurt Başkonsolosluğunun eski binasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13290)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

 

77.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında Bakanlık bünyesinde cinsel taciz nedeniyle yapılan şikayetlere, şikayet üzerine yapılan işlemlere ve açılan davalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/13391)

Gençlik ve Spor Bakanlığı

 

78.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında Bakanlık bünyesinde cinsel taciz nedeniyle yapılan şikayetlere, şikayet üzerine yapılan işlemlere ve açılan davalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/13394)

Hazine ve Maliye Bakanlığı

 

79.-  İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke'nin, 23 Mayıs 2019'da açıklanan İvme Finansman Paketi'nin doğuracağı iddia edilen ekonomik sorunlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/13292)

80.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2017 ve 2018 yılı ile 2019 yılının ilk üç aylık döneminde yapılan kamu harcamalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13293)

81.-  Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal'ın, kayıt dışı ekonomi ile mücadele için yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/13396)

82.-  Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, Merkez Bankası Mensupları Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı'na (MER-VAK) aktarılan para ile Vakfın Banka çalışanlarına yaptığı ödemelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/13397)

83.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında Bakanlık bünyesinde cinsel taciz nedeniyle yapılan şikayetlere, şikayet üzerine yapılan işlemlere ve açılan davalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/13398)

84.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, ayakkabı ve saraciye sektörü ürünlerinde KDV oranının yüzde sekize düşürülmesine yönelik çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13399)

85.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, ithalattan kaynaklı zarar ve tehditlere karşı üretim dallarının korunmasına yönelik Bakanlık tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/13400)

86.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bilgisayar ve iletişim teknolojilerindeki ürün ve hizmetlere yönelik vergi ve diğer maliyetlerin düşürülmesine yönelik bazı önerilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/13401)

87.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2014-2019 yılları arasında kurulan ve kuruluş aşamasında devlet yardımı sağlanan şirket sayıları ile kapanan şirketlerin toplam kar ve zarar miktarlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13402)

88.-  Muğla Milletvekili Burak Erbay'ın, FETÖ ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle el konulan bir otelin satışına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13403)

 

İçişleri Bakanlığı

 

89.-  Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un, CHP Genel Başkanı'nın Ankara'nın Çubuk ilçesinde uğradığı saldırıya ilişkin yazılı soru önergesi (7/13294)

90.-  Hakkari Milletvekili Sait Dede'nin, Hakkari ili Yüksekova ilçesi Orman Mahallesi'nde bulunan mezarlık alanının tahribatına dair iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/13295)

91.-  Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki'nin, 17 Temmuz 2018'den itibaren toplantı ve gösteri yürüyüşlerini yasaklama veya kısıtlama kararı veren mülki idare amirliği sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13296)

92.-  Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, cezaevlerinde sürdürülen açlık grevlerine destek olmak amacıyla yapılan eylemlerde kolluk kuvvetlerinin müdahalesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13297)

93.-  İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın, sandık görevlilerine verilen 142 Belgesinin sayısına ve usulsüz çoğaltılmasının önlenmesi amacıyla alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/13298)

94.-  Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, Tunceli'de öldürülen bir teröristin cenazesinin taşınma, defin ve taziye işlemleri sırasında aileye baskı uygulandığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13299)

95.-  Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın, 18 Mayıs 2019 tarihinde Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 6 kişinin yaralandığı olaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/13300)

96.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, toplumsal saldırı girişimlerinin önlenmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13301)

97.-  Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kontrol noktasından geçen bir minibüsün polis tarafından durdurulduğu olaya dair iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/13302)

98.-  İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in, IŞİD terör örgütü ile ilgili alınan istihbarat bilgilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13303)

99.-  İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün, OHAL döneminden 2019 yılına kadar gözaltına alınan ve tutuklanan gazeteci sayısı ile video aktivisti bir gazetecinin tutuklanıp kendisinin ve eşinin arşivine el konulmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13304)

100.-       Muş Milletvekili Mensur Işık'ın, Muş Valiliğinin bazı vatandaşlara siyasi kimlikleri nedeniyle fide desteği verilmemesi yönünde karar aldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13305)

101.-       Muş Milletvekili Şevin Coşkun'un, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından haklarında kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı olmamasına rağmen bazı öğrencilerin burslarının kesildiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13306)

102.-       Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunan bir kişinin hacca gideceği gerekçesiyle yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13307)

103.-       İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, Tunceli Belediyesi bünyesinde görevli olan altı zabıtanın gözaltına alındığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13308)

104.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, MİT'in IŞİD ile bağlantılı olduğunu tespit ettiği grup ve dernekler hakkında yapılan adli işlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/13309)

105.-       Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, trafik kazalarının önlenmesi için mühendislik, eğitim ve denetim alanlarında yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/13404)

106.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yıl içinde taciz olaylarına karıştığı tespit edilen ve taciz nedeniyle kamu görevinden men edilen görevli olup olmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13405)

107.-       Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, başpolis ve kıdemli başpolis memurlarının amirlik sınıfına terfilerinin sağlanması için gerekli düzenlemelerin yapılması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13406)

108.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ihbarla yakalanan terörist sayısına ve ihbar karşılığında verilen para ödüllerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13407)

109.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında Bakanlık bünyesinde cinsel taciz nedeniyle yapılan şikayetlere, şikayet üzerine yapılan işlemlere ve açılan davalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/13408)

110.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında pasaport sahteciliği gerekçesiyle hakkında işlem yapılan kişi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13410)

111.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'un Şile ilçesi Yumuşak köyünde yaşanan hırsızlık olaylarına ve bu olayların önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/13411)

112.-       Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, Ordu ilinde yapılan bir miting için erken bitirilmesi yönünde talimat verildiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13412)

113.-       İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın, İstanbul'un Başakşehir ilçesindeki Güvercintepe Mahallesi'nde yıkımı gerçekleştirilen bir evden kalan moloz hafriyatında bir çocuğun elektrik akımına kapıldığı olaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/13413)

114.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son on beş yılda emniyet personelinin kılık ve kıyafetiyle ilgili yapılan yönetmelik değişikliklerine ve kıyafet tasarımı için yapılan harcamaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/13414)

115.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son 5 yılda soruşturma açılmasına izin verilmeyen belediye başkanı sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13415)

116.-       İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün, engelli seçmenler ile ilgili kişisel verilerin bir siyasi partiye verildiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13417)

117.-       İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün, Afet Acil Eylemi Planı çerçevesinde İstanbul'da kaç tane toplanma alanı belirlendiğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13418)

118.-       Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde Suriye menşeli bir tarikat tarafından bir külliye inşa edildiğine dair iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/13419)

119.-       Mersin Milletvekili Rıdvan Turan'ın, karayollarında bulunan maket trafik polis araçlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13420)

Kültür ve Turizm Bakanlığı

 

120.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında Bakanlık bünyesinde cinsel taciz nedeniyle yapılan şikayetlere, şikayet üzerine yapılan işlemlere ve açılan davalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/13424)

121.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilindeki Kayırlı Köyü, Çamardı Kavlaktepe Köyü, Fertek Köyü ve Kemerhisar Kasabası yer altı şehirlerinin turizme kazandırılması için bir çalışma yapılıp yapılmayacağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13425)

Milli Eğitim Bakanlığı

 

122.-       İstanbul Milletvekili Zeynel Özen'in, Haydi Çocuklar Camiye Projesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13312)

123.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, öğretmen yetiştirme, atama ve özlük hakları ile eğitim alanındaki sorunların giderilmesine yönelik çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/13437)

124.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından öğrenci başına yapılan ortalama harcama miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13446)

Milli Savunma Bakanlığı

 

125.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında Bakanlık bünyesinde cinsel taciz nedeniyle yapılan şikayetlere, şikayet üzerine yapılan işlemlere ve açılan davalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/13450)

Sağlık Bakanlığı

 

126.-       Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ne rehabilitasyon merkezi açılması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13316)

127.-       Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nin sağlık merkezi ihtiyacına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13317)

128.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, sağlık turizminin geliştirilmesine yönelik projelere ve İzmir'in sağlık turizminin merkezi haline getirilmesi için atılacak adımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/13318)

129.-       Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal'ın, engelli bireylerin kullanımı için gerekli bazı tıbbi cihazların alımına ve fizyoterapi için gerekli düzenlemelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/13452)

130.-       Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in, inşaatı durdurulan Bodrum ve Yatağan Devlet Hastanelerinin ne zaman tamamlanacağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13453)

131.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, nadir görülen hastalıklar kapsamına giren hastalık türlerine ve bu hastalıklar için tedavi imkanı bulunan sağlık kuruluşlarının sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13454)

132.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, şehir hastaneleriyle ilgili çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/13455)

133.-       Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, son on beş yılda intihar veya diğer sebeplerle siyanür yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısına ve maddenin internet yoluyla satışında gerekli usullere uymayan firmalara yönelik yapılacak işlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/13456)

134.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, tıbbi araç ve gereçlerde yaşanan dışa bağımlılığın önlenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/13458)

135.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, gıdalarla ilgili kamuoyuna hızlı ve güvenilir bilgi aktarılması ve gıdalardaki risklere odaklı bir denetim sistemi kurulması amacıyla yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/13459)

136.-       Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'ın, başasistanlık sınav tarihinin ne zaman açıklanacağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13460)

137.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında yıllar bazında yapılan sağlık harcamaları ve yatırımları ile doktor başına düşen hasta sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13461)

138.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında kişi başına kutu bazında tüketilen ilaç miktarına ve tüketimi en fazla olan on ilaç türüne ilişkin yazılı soru önergesi (7/13462)

139.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların ilaç giderlerinin tutarına ve miadı dolduğu için imha edilen ilaç miktarlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13463)

140.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kızılay ve mobil toplama araçları tarafından toplanan kan miktarı ile kan bağışı konusunda yapılan bilinçlendirme çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13464)

141.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'un Şile ilçesi Sahil Köy Mahallesi sağlık ocağının kapatılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13465)

142.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul Şile Devlet Hastanesindeki kardiyoloji bölümü ihtiyacına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13466)

143.-       Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, Tutak Devlet Hastanesindeki kadın doğum uzmanı ve laboratuvar ekipmanı eksikliğinin giderilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13467)

Tarım ve Orman Bakanlığı

 

144.-       Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, Balıkesir ilindeki tarım, çayır ve mera arazilerine yönelik veriler arasındaki farklılıklara ve mera, yaylak ve otlak alanlarının azalmasının nedenlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13319)

145.-       Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, 2018 yılında çiftçilere ödenen destek primlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13470)

146.-       İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Doğu Karadeniz Bölgesinde görülen ricania simulans zararlısı ile mücadeleye ilişkin yazılı soru önergesi (7/13471)

147.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında Bakanlık bünyesinde cinsel taciz nedeniyle yapılan şikayetlere, şikayet üzerine yapılan işlemlere ve açılan davalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/13472)

148.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, yem ve yem katkı maddelerinin üretimi ve satışı için onay verilen işletme sayısı ile Bakanlık tarafından tüketiciyi ve halk sağlığını korumak amacıyla alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/13473)

149.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yıllarında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından su yönetiminde karşılaşılan bazı sorunların çözülmesi amacıyla yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/13474)

150.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yıllarında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca sulamada su ve enerji israfının önlenmesi için yapılan çalışmalara ve alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/13475)

151.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, güvenilir gıda denetim mekanizmaları ve çeşitli vergi uygulamaları hakkında yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/13476)

152.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kırsal hayatın sosyoekonomik açıdan geliştirilmesi, üretici örgütlenmesi ve tarım bilgi sistemlerinin kurulması amacıyla yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/13477)

153.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce'de yer alan Asar Deresi'ndeki kirliliğe ve sanayi kuruluşlarının Dere'ye atık boşaltma işlemi yapıp yapmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13478)

154.-       Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, Ağrı ilindeki Yazıcı Barajı'ndan Ağrı Ovası'na sağlanan suyun kesildiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13479)

155.-       İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, son bir yılda ihraç edilen tarım ürünlerinden hangilerinin iade edildiğine ve bu ürünlerin imha edilip edilmediğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13480)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

 

156.-       Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, yap işlet devret projeleriyle ile yapılan köprü ve tünellerin fiyat artışının dövize bağlı olmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13493)