TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

3

GELEN KAĞITLAR

No: 49

11 Aralık 2019 Çarşamba

 

Milletvekili Teklifleri

1.- İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in; Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2436) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2019)

2.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2437) (İnsan Haklarını İnceleme ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2019)

3.- İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin; 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2438) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Milli Savunma; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2019)

4.- Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın; İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2439) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2019)

5.- Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar'ın; 19/10/2005 Tarihli ve 5411 Sayılı Bankacılık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2440) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

6.- Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar'ın; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2441) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

7.- Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar'ın; Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2442) (Anayasa; İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)

8.- Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün; Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2443) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2019)