TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

3

GELEN KAĞITLAR

No: 47

9 Aralık 2019 Pazartesi

 

Milletvekili Teklifleri

1.- Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; 6745 Sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2421) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2019)

2.- İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın; Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2422) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2019)

3.- Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin; 22.03.1971 Tarih ve 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2423) (Adalet; Çevre ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2019)

4.- Ankara Milletvekili Murat Emir'in; Belediye Kanununda, Pasaport Kanununda ve Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2424) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2019)

5.-  İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın; 5378 Sayılı ve 1/7/2005 Tarihli Engelliler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2425) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2019)

6.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2426) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2019)

7.- İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2427) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2019)

8.- İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2428) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2019)

9.- İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın; Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2429) (Adalet; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2019)

10.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin; 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2430) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2019)

11.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2431) (İçişleri; Milli Savunma; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2019)

12.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2432) (İçişleri; Milli Savunma; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2019)

13.-  Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya'nın; Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2433) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2019)

14.-  Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın; 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2434) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2019)

15.-  İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün; 4857 Sayılı İş Kanunu ile 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2435) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2019)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ( Fuat Oktay )

16.-  İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı'nın Cumhurbaşkanlığından ve görev yaptığı diğer kurumlardan aldığı maaşa ilişkin yazılı soru önergesi (7/21309)

17.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, işten çıkartılmaları sebebiyle oturma eylemi yapmak için izin isteyenlerin talebinin Diyarbakır Valiliğince reddedilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/21310)

18.-  Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer'in, TRT'nin Ankara'daki bir salgın hastalığın sulardan kaynaklandığına yönelik açıklama yapması için bir öğretim üyesine teklifte bulunduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21311)

19.-  Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, YÖK'ün bazı bölümlerde uygulanan özel yetenek sınavının kaldırılarak merkezi yerleştirme ile öğrenci alınmasına yönelik kararına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21312)

20.-  Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in, HDP Diyarbakır il binası önünde yapılan oturma eylemine ve alınan güvenlik önlemlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/21313)

21.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Diyanet İşleri Başkanlığının 2015 yılından bugüne kadar okunan cuma hutbelerinin içeriğine yönelik iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/21314)

22.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, ıspanak tüketimi sebebiyle ortaya çıkan zehirlenme vakalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21315)

23.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun'un uygulanmasında sorumluluğa ve koruma hizmetinden ayrılmak isteyenlerin sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21316)

24.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, hukuk fakültelerinde anayasal yargı dersinin seçimlik ders olarak verilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/21317)

25.-  Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, kamu lojmanlarının satışına ne zaman başlanacağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21318)

 

Adalet Bakanlığı

26.-  Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, 23 Eylül 2019 tarihinde bir milletvekilinin evinde çalışan Özbekistan uyruklu bir kadının hayatını kaybettiği olaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/21319)

27.-  İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, Ankara'da bir milletvekilinin evinde çalışan bir kadının hayatını kaybettiği olaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/21320)

28.-  Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün, Bakanlığın memur alımları ile ilgili bazı usulsüzlüklerin yapıldığı yönündeki iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/21321)

29.-  İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, katip alımlarında Alevi vatandaşlara ayrımcılık yapıldığına dair iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/21322)

30.-  Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, 2016 yılında Mardin'in Derik ilçesi kaymakamının hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/21323)

31.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, kaçırıldığı iddia edilen bazı kayıp kişilere ve görülmekte olan bir davaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/21324)

32.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Afyonkarahisar Kampüs Açık Ceza İnfaz Kurumu ile ilgili çeşitli iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/21325)

33.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunun koşullarına yönelik bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/21326)

34.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İskenderun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir kişinin nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/21327)

35.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumuna yönelik bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/21328)

36.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir kişinin nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/21329)

37.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2019 yılları arasında cezaevlerinde intihar girişiminde bulunan ve hayatını kaybeden çocuklarla ilgili verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/21330)

38.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2019 yıllarında çocuk ölümleri nedeniyle cezaevi personeli hakkında başlatılan soruşturmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/21331)

39.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2019 yılları arasında cezaevlerinde hayatını kaybeden çocuklarla ilgili verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/21332)

40.-  Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, yoksulluk nafakası alan kişi sayısı ile mahkemelerce hükmedilen ve takip veya dava konusu edilen yoksulluk nafakası sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21333)

41.-  Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal'ın, icra dosyalarının sayısındaki artışın sebebine ve icra takibine muhatap olan vatandaşlara borç ödemede kolaylık sağlanmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21334)

 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

42.-  Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, bir firma çalışanlarının sorunlarına, şikayetlerine ve firmaya uygulanacak yaptırımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/21335)

43.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, mesleki yeterlilik belgesi zorunluğu getirilen meslekler ile belge sahibi olan ve olmayan çalışanlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/21336)

44.-  Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, Bakanlık bünyesinde ek ders karşılığı çalışan personelin özlük haklarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21337)

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

45.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yaşanan ulaşım sorununa ilişkin yazılı soru önergesi (7/21338)

46.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan bazı mahallerde yaşanan koku sorununa ilişkin yazılı soru önergesi (7/21339)

47.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde başıboş sokak köpekleri için alınacak tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/21340)

48.-  Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya'nın, Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yapılması planlanan Yavuz Selim Futbol Sahası'na ilişkin yazılı soru önergesi (7/21341)

49.-  Kayseri Milletvekili Dursun Ataş'ın, plastik poşetlerin ücretlendirilmesine yönelik düzenleme sonrasında toplanan geri kazanım katılım paylarının tutarına ve toplanan tutar ile çevre için yapılan projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/21342)

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

50.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, 2019 yılı itibarıyla tarımsal sulama ve köy içme suyu elektrik abonesi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21343)

51.-  Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal'ın, çevre mevzuatının emrettiği yatırımları yapmayan termik santrallere 30 Haziran 2022 tarihine kadar ek süre verilmesinin nedenine ilişkin yazılı soru önergesi (7/21344)

 

Gençlik ve Spor Bakanlığı

52.-  Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, 2015 Ocak-2019 Kasım ayları arasında KYK'dan kredi alan ve kredi borcunu geri ödeyemeyen kişi sayısına ve borçlara yönelik düzenleme önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/21345)

53.-  Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın, Samsun'da yapılması planlanan bazı spor müsabakalarının başka ile alınmasının sebebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/21346)

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı

54.-  Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Türk Ticaret Kanunu uyarınca bağımsız denetime tabi olan kamu kurumlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21347)

55.-  Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal'ın, PTT A.Ş.'de çalışan taşeron işçilerin kadroya alınması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/21348)

56.-  Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, mutfak tüpünden alınan özel tüketim vergisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/21349)

 

İçişleri Bakanlığı

57.-  İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün, Bağımsız Maden İş Sendikası tarafından maden işçilerinin talepleri için düzenlenen yürüyüşe izin verilmemesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/21350)

58.-  Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer'in, kadın vali, kaymakam ve emniyet müdürü verilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/21351)

59.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde oturma izni olan Suriyelilere ve Suriyelilerin muhtarlıklardan hangi belgeleri alabileceklerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/21352)

60.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, izinsiz para toplama hakkı verilen dernek, kurum ve kuruluşlar ile bunların topladıkları para miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21353)

61.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir belediye çalışanının hayatını kaybettiği iş kazasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21354)

62.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Çavuşlu köyünün yol bakım, onarım ve dere ıslahı çalışmalarının ne zaman yapılacağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21355)

63.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Bandırma'da bir festival kapsamındaki etkinlikleri izlemek isteyen bir gazinin festival alanına alınmamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21356)

64.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Bandırma Kaymakamlığında gerçekleştirilen Cumhuriyet Bayramı programında gazilerle ilgili yapılan anonsa ve resmi bayram kutlamalarındaki protokole ilişkin yazılı soru önergesi (7/21357)

65.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan Yuvacık yoluna uyarı levhası ve trafik ışığı konulması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/21358)

66.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Başiskele ilçesine bağlı bazı mahallelerde uyuşturucu kullanımının önlenmesine ve çocuk tacizi olaylarına karşı alınacak tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/21359)

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı

67.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde bulunan eserlerin kontrolüne ve müzede yapılan tadilatlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/21360)

68.-  Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, 1923 yılında ABD'de yaşayan bir çocuğun Atatürk'e yazdığı ve 1998 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığına teslim edilen mektubun akıbetine ilişkin yazılı soru önergesi (7/21361)

 

Milli Eğitim Bakanlığı

69.-  Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, Denizli'nin Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesinde bulunan belediyeye ait taşınmazın tahsisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/21362)

70.-  Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, Bakanlığın Türkiye Gençlik Vakfı ile imzaladığı protokole ilişkin yazılı soru önergesi (7/21363)

71.-  Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer'in, Bakanlıkta ve il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde çalışan üst düzey kadın yöneticilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/21364)

72.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'de 2016-2019 yıllarında yıkılıp yeniden yapılmasına karar verilen okullara ve yapım durumlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21365)

73.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Konak Şehit Ömer Halisdemir Bilim ve Sanat Merkezinin asansörünün tamir edilmesi talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/21366)

74.-  Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan'ın, Çanakkale Bayramiç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 10 Kasım dolayısıyla düzenlenecek resim ve şiir yarışması hakkındaki duyuru yazısının içeriğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/21367)

75.-  Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal'ın, ÖSYM'nin 2018 faaliyet raporuna göre kar etmiş olmasına ve sınav ücretlerinin düşürülmesi önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/21368)

76.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, ÖSYM sınav ücretlerinin belirlenme kriterlerine, sınav görevlilerine ödenen ücret miktarına ve sınavlara başvuran aday sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21369)

77.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan Karşıyaka Mahallesi'ne anaokulu ve kreş açılması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/21370)

 

Sağlık Bakanlığı

78.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2002-2019 yılları arasında yıllara göre bağışlanan organ sayısına ve nakil işlemlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/21371)

79.-  Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer'in, Bakanlıkta, il ve ilçe sağlık müdürlüklerinde ve kamu hastanelerinde çalışan üst düzey kadın yöneticilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/21372)

80.-  İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, özel bir hastanede 8 aylık bir bebeğin hayatını kaybettiği olayın araştırılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21373)

81.-  İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın, ıspanak tüketimi sebebiyle ortaya çıkan zehirlenme vakalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21374)

82.-  Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, İstanbul'da yaşanan ıspanak zehirlenmelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/21375)

83.-  Antalya Milletvekili Hasan Subaşı'nın, Demre-Kaş bölgesinde hiperbarik oksijen tedavisi için basınç odaları merkezi kurulmasına yönelik çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21376)

84.-  Antalya Milletvekili Hasan Subaşı'nın, Türkiye genelinde ve Antalya özelinde talasemi hastalığının taşıyıcı sıklığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21377)

85.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Başiskele ilçesine bağlı Atakent Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi binasında depreme karşı güçlendirme amacıyla yapılacak tadilata ilişkin yazılı soru önergesi (7/21378)

 

Tarım ve Orman Bakanlığı

86.-  Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, ıspanak nedeniyle yaşanan zehirlenme vakalarına ve gıda güvenliğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/21379)

87.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, ıspanak zehirlenmelerine ve son beş yılda Türkiye'ye zararlı kalıntılar nedeniyle iade edilen tarım ürünlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/21380)

88.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 1 Kasım 2019 tarihi itibarıyla ülke genelindeki barajların doluluk oranlarına ve kuraklık sebebiyle hububat hasadında yaşanan kayıplara ilişkin yazılı soru önergesi (7/21381)

89.-  Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, Gemlik ilçesinde zeytin üretiminin kalitesinin artırılmasına ve TMO tarafından alım yapılıp yapılmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21382)

90.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlık tarafından Sudan'da tarımsal faaliyet amacıyla yapılan arazi kiralamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21383)

91.-  Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, İstanbul'da ıspanak tüketimi nedeniyle yaşanan zehirlenme vakalarına ve zehirli otların karıştığı ıspanak tohumlarının nereden temin edildiğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/21384)

92.-  İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın, İstanbul'da ıspanak ve ıspanağa benzer bitkiler sebebiyle yaşanan gıda zehirlenmesi vakalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21385)

93.-  Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, İstanbul'da yaşanan ıspanak zehirlenmelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/21386)

94.-  Antalya Milletvekili Hasan Subaşı'nın, denizlerimizde yer alan balon balığı gibi zararlı istilacı türlere ve bu türlerle mücadeleye yönelik proje ve çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/21387)

95.-  Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın, Samsun ilinde Tarım Kredi Kooperatiflerine borcu olan çiftçilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/21388)

96.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, veteriner hekim istihdamına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21389)

97.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, gıda mühendislerinin istihdamına ve gıda denetimlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/21390)

98.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, bitkisel ve hayvansal üretim yapan tarım işletmelerinin sayısına ve ziraat mühendislerinin istihdamına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21391)

99.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, su ürünleri mühendisi ve balıkçılık teknolojisi mühendislerinin Bakanlık bünyesinde istihdamına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21392)

 

Ticaret Bakanlığı

100.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, gümrük müdürlüklerinde personele yapılan ilave ücret ödemeleri dolayısıyla diğer personel aleyhine ortaya çıkan eşitsizliğin giderilmesi önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/21393)

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

101.-       Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in, yaya üst geçitleri ve yaya kaldırımlarının engellilerin kullanımına uygun hale getirilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/21394)

102.-       Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal'ın, PTT A.Ş.'de çalışan taşeron işçilerin kadroya alınması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/21395)

103.-       Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Başiskele ilçesini Bursa'nın İznik ilçesine bağlayacak karayolunun yapımına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21396)

104.-       İzmir Milletvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu'nun, İstanbul Havaalanı'nda paratoner sisteminin kurulmadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21397)