TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

3

GELEN KAĞITLAR

No: 46

6 Aralık 2019 Cuma

 

Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri

(Yasama Dokunulmazlıkları)

 

1.- Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/1004) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2019)

2.- Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/1005) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2019)

3.- Hakkari Milletvekili Sait Dede'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/1006) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2019)

4.- Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/1007) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2019)

5.- Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/1008) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2019)

6.- Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/1009) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2019)

7.- Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/1010) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2019)

8.- Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/1011) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2019)

9.- İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/1012) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2019)

10.-  Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/1013) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2019)

11.-  Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/1014) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2019)

12.-  Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/1015) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2019)

13.-  Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/1016) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2019)

14.-  Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/1017) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2019)

15.-  Hakkari Milletvekili Sait Dede'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/1018) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2019)

16.-  Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/1019) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2019)

17.-  Van Milletvekili Sezai Temelli'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/1020) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2019)

18.-  Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/1021) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2019)

19.-  Mardin Milletvekili Pero Dundar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/1022) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2019)

20.-  Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/1023) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2019)

21.-  İstanbul Milletvekili Pervin Buldan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/1024) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2019)

Raporlar

1.- 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/278) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 129) (Dağıtma tarihi: 06.12.2019) (GÜNDEME)

2.- 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277); 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifine İlişkin Olarak Hazırlanan 2018 Yılı Genel Uygunluk Bildirimi ile 2018 Yılı Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu, 189 Adet Kamu İdaresine Ait Sayıştay Denetim Raporu, 2018 Yılı Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu ve 2018 Yılı Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporunun Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/871); 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu Uyarınca Hazırlanan 2018 Yılı Kalkınma Ajansları Genel Denetim Raporunun Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/881) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 130) (Dağıtma tarihi: 06.12.2019) (GÜNDEME)

Yazılı Soru Önergeleri

1.-      Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin Yusufeli Barajının tamamlanmamış olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/21632) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

2.-      Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un, son iki yılda gerçekleşen intihar vakalarının nedenlerinin araştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/21633) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

3.-      Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın, bazı HDP Gençlik Meclisi üyelerinin gözaltına alınmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/21634) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2019)

4.-      Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, İstanbul ve Antalya'da gerçekleşen intihar vakalarına ve son 17 yılda intihar eden kişi sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/21635) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2019)

5.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, on bir yaşındaki bir kız çocuğunun ölümünün araştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/21636) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2019)

6.-      Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunda ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinde siyasi parti bağlantısıyla yapıldığı iddia edilen görevlendirmelere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/21637) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2019)

7.-      Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın, bir vakıf üniversitesinin kiraladığı binaya kaçak kat çıkıldığı ve verilen yıkım kararının uygulanmadığı iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/21638) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2019)

8.-      Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, Suriye'de Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı fakülteler kurulması kararına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/21639) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2019)

9.-      Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin'in, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan geçici işçilerin çalışma sürelerinin artırılmasına ve kadroya geçirilmelerine yönelik düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/21640) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2019)

10.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Sincan Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda çocuklara kötü muamelede bulunulduğu iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/21641) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2019)

11.-  İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, Taşköprü Yaylası'nda bulunan Dipsiz Gölde yapılan define arama çalışmalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/21642) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2019)

12.-  İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bir kamu spotuna ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/21643) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2019)

13.-  Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın, Cizre Belediyesine kayyum olarak atanan ilçe kaymakamının bazı uygulamalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/21644) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2019)

14.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, bazı illerde toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin iptali işlemlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/21645) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2019)

15.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bulunan Karaali Kaplıca ve Otel Tesisleri'nin işletme hakkının verildiği kişilere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/21646) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2019)

16.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında illere göre işsizlik ve borçlanma sebebiyle intihar eden kişi sayısına ve internet üzerinden yapılan siyanür satışına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/21647) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2019)

17.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de yardım aylığı kesilen iki kişiye ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/21648) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2019)

18.-  Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen cinsel saldırı olayı ile ilgili verilen takipsizlik kararına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21649) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

19.-  Adana Milletvekili Ayhan Barut'un, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça gerçekleştirilen ve 2020 yılı için planlanan personel alımlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21650) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2019)

20.-  İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, Sayıştay'ın Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu 2018 yılı Denetim Raporu'nda yer alan bazı tespitlerle ilgili yapılacak işlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21651) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2019)

21.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun çalışmalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21652) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2019)

22.-  Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın, Tarım ve Orman Bakanlığında görevli bir kişinin sosyal medya üzerinden Atatürk'e hakaret içerikli paylaşım yaptığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21653) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2019)

23.-  Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın, Osmaniye 2 Nolu T Tipi Cezaevinde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ve cezaevindeki açlık grevine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21654) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2019)

24.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, ağır hasta bir hükümlünün nakil talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21655) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2019)

25.-  İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm'ün, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan bir kişinin beden muayenesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21656) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2019)

26.-  Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, gerçekleşen intihar vakalarında ekonomik ve toplumsal sorunların etkilerine yönelik araştırmalara ve intihar eğilimini önleyici çalışmalara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21657) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2019)

27.-  Adana Milletvekili Ayhan Barut'un, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça gerçekleştirilen ve 2020 yılı için planlanan personel alımlarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21658) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2019)

28.-  Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin'in, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan geçici işçilerin çalışma sürelerinin artırılmasına ve kadroya geçirilmelerine yönelik düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21659) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2019)

29.-  Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın, Kayseri'de prim borçları nedeniyle haklarında e-haciz işlemi başlatılan kişi ve kurum sayısına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21660) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2019)

30.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 ve 2019 yıllarında kötü niyet tazminatı almaya hak kazanan işçi sayısına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21661) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2019)

31.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, asgari ücretlilerin vergiden muaf tutulması yönünde bir çalışma bulunup bulunmadığına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21662) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2019)

32.-  İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün, 2018 yılında ve 2019 yılının ilk 9 ayında yürütülen iş teftiş faaliyetlerine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21663) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2019)

33.-  Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, Sosyal Güvenlik Kurumu 10. promosyon denetmen yardımcılığı mülakatlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21664) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2019)

34.-  Ankara Milletvekili Servet Ünsal'ın, SGK'nın 2018 yılı Sayıştay Denetim Raporu'nda tespit edilen usulsüz işlemler sebebiyle uğradığı zarara ve usulsüz işlemleri yapan sağlık kuruluşlarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21665) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2019)

35.-  Ankara Milletvekili Servet Ünsal'ın, SGK'ya yapılan faturalandırmaların denetimine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21666) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2019)

36.-  Adana Milletvekili Ayhan Barut'un, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça gerçekleştirilen ve 2020 yılı için planlanan personel alımlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21667) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2019)

37.-  Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal'ın, Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesi Beyobası, Işıklar, Uzunlar ve Akçakavak köylerinde tarım arazilerinin sanayi arsasına dönüştürülmesine ve çiftçilerin mağduriyetine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21668) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2019)

38.-  Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin'in, ülke genelinde ve Adana ilinde yürütülen kentsel dönüşüm projelerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21669) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2019)

39.-  İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Foça ilçesinde kurulması planlanan biyogaz enerji santralinin olası etkilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21670) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2019)

40.-  İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde imar planında zeytinli tarla olan alanın spor alanı olarak değiştirilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21671) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2019)

41.-  Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan'ın, Nevşehir ili Kozaklı ilçesi Kızılkoyunlu ve Yabalı Mahallelerinin kullandığı caminin onarımına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21672) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2019)

42.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile DSİ'de çalışan geçici işçilerin çalışma sürelerinin 9 ay 29 güne yükseltilmesi önerisine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21673) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2019)

43.-  Adana Milletvekili Ayhan Barut'un, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça gerçekleştirilen ve 2020 yılı için planlanan personel alımlarına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21674) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2019)

44.-  Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın, Afrin'deki zeytin bahçelerinin işletilmesine ve buralardan elde edilen gelire ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21675) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2019)

45.-  Adana Milletvekili Ayhan Barut'un, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça gerçekleştirilen ve 2020 yılı için planlanan personel alımlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21676) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2019)

46.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Edirne'nin Keşan ilçesi Mecidiye köyünde taş ocağı işleten firma sayısına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21677) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2019)

47.-  Adana Milletvekili Ayhan Barut'un, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça gerçekleştirilen ve 2020 yılı için planlanan personel alımlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21678) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2019)

48.-  Adana Milletvekili Ayhan Barut'un, KOBİ'lerin kullandığı KGF kredilerinin güncel oran üzerinden yenilenmesi talebine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21679) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2019)

49.-  Adana Milletvekili Ayhan Barut'un, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça gerçekleştirilen ve 2020 yılı için planlanan personel alımlarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21680) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2019)

50.-  İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke'nin, Türkiye Varlık Fonu'nun çalışmalarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21681) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2019)

51.-  İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke'nin, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankasına üyeliğimizden itibaren sağlanan teknik destek ve mali kaynaklara ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21682) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2019)

52.-  Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın, ODTÜ'de bir basın açıklamasına tepki gösteren öğrencilerin isimlerinin kayıt altına alındığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21683) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2019)

53.-  Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'nın, Halkların Demokratik Partisi Gençlik Meclisi üyesi otuz altı kişiye yönelik gözaltı sürecine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21684) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2019)

54.-  Adana Milletvekili Ayhan Barut'un, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça gerçekleştirilen ve 2020 yılı için planlanan personel alımlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21685) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2019)

55.-  İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İstanbul Fatih'te Çin uyruklu bir kişinin öldürülmesi olayına ve Interpol'ün aradığı suçluların Türkiye'ye giriş-çıkışlarına yönelik olarak alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21686) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2019)

56.-  Adana Milletvekili Ayhan Barut'un, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça gerçekleştirilen ve 2020 yılı için planlanan personel alımlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21687) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2019)

57.-  İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, Dipsiz Göl'de yapılan kazı çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21688) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2019)

58.-  İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın, Dipsiz Göl'de yapılan kazı çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21689) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2019)

59.-  Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, Dipsiz Göl'de yapılan kazı çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21690) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2019)

60.-  Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, bir Bakanlık görevlisinin sosyal medya aracılığıyla yaptığı paylaşıma ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21691) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2019)

61.-  Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, Eskişehir'de bir okul müdürüne yönelik şikayetlere ve çocuk evlerinde kalan bir öğrencinin okula alınmadığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21692) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2019)

62.-  Adana Milletvekili Ayhan Barut'un, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça gerçekleştirilen ve 2020 yılı için planlanan personel alımlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21693) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2019)

63.-  İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'de bir lisede Bornova Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen etkinliğe ve diğer okullardan yapılan katılıma ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21694) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2019)

64.-  İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, İstanbul'daki bir ortaokulda ve Konya'daki bir ilköğretim okulunda karma eğitime aykırı uygulamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21695) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2019)

65.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizde faaliyette bulunan kütüphane sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21696) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2019)

66.-  Adana Milletvekili Ayhan Barut'un, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça gerçekleştirilen ve 2020 yılı için planlanan personel alımlarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21697) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2019)

67.-  Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un, S-400 füzeleri için yapılan harcama tutarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21698) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2019)

68.-  Adana Milletvekili Ayhan Barut'un, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça gerçekleştirilen ve 2020 yılı için planlanan personel alımlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21699) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2019)

69.-  Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un, ülkemizde albino hastası sayısına ve onlara yönelik verilecek hizmetlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21700) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2019)

70.-  Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin'in, şehir hastanelerinin hizmete girmesi nedeniyle kapatılan hastanelerle ilgili çeşitli bilgilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21701) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2019)

71.-  Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin'in, Bakanlığın 2020 yılı bütçe sunumunda yapılan bir açıklamaya ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21702) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2019)

72.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2002-2019 yılları arasında fenilketonüri hastalarının sayısına ve bunların beslenme ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21703) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2019)

73.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2002-2019 yılları arasında görülen zatürre vakalarına ve bu hastalıkla mücadeleye ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21704) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2019)

74.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, biyologların hastanelerde görev tanımları dışında çalıştırılıp çalıştırılmadıklarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21705) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2019)

75.-  Adana Milletvekili Ayhan Barut'un, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça gerçekleştirilen ve 2020 yılı için planlanan personel alımlarına ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21706) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2019)

76.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Aksaray Valiliği Mera Komisyonunun mera vasıflı bir parselin tahsis amacını değiştirme kararına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21707) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

77.-  Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, bir Bakanlık bürokratının Atatürk ile ilgili olarak yaptığı sosyal medya paylaşımı hakkında idari işlem başlatılıp başlatılmadığına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21708) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2019)

78.-  Adana Milletvekili Ayhan Barut'un, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça gerçekleştirilen ve 2020 yılı için planlanan personel alımlarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21709) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2019)

79.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, yüksek verimli kültür sığır ırklarının tohumlanmasında ırk uyumu şartının kaldırılmasının sebebine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21710) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2019)

80.-  Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, iyi tarım ve organik tarım yapan çiftçilerin desteklenme koşullarında yapılan değişikliğin doğuracağı mağduriyetlere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21711) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2019)

81.-  Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, 2018 yılının başından itibaren ödenmesi gereken buzağı desteğine ve bu desteğin ödeneceği tarihe ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21712) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2019)

82.-  Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'ın, 7 Aralık 2019 tarihinde yapılması planlanan tarım sigortaları havuzu eksperliği ön eleme sınavına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21713) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2019)

83.-  Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal'ın, 696 sayılı KHK kapsamında DSİ ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan geçici işçilerin istihdam sürelerinin uzatılması önerisine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21714) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2019)

84.-  Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, Geleceğe Nefes Ol projesi kapsamında toplanan bağış tutarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21715) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2019)

85.-  İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik çalışmalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21716) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2019)

86.-  Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın, bir Bakanlık görevlisinin sosyal medya üzerinden Atatürk'e hakaret içerikli paylaşım yaptığı iddiasına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21717) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2019)

87.-  Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'ın, Kırşehir ili Kaman ilçesi Hamit köyünde bulunan tarım arazilerinde toplulaştırma yapılıp yapılmayacağına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21718) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2019)

88.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, arıcılık faaliyetlerine yönelik bazı önerilere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21719) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2019)

89.-  Adana Milletvekili Ayhan Barut'un, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça gerçekleştirilen ve 2020 yılı için planlanan personel alımlarına ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21720) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2019)

90.-  Adana Milletvekili Ayhan Barut'un, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça gerçekleştirilen ve 2020 yılı için planlanan personel alımlarına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21721) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2019)

91.-  Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un, Elazığ ili Merkez ilçesi Akpınar Mahallesi'nde bulunan ve Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait bir taşınmazın satışı için verilen karara ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21722) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2019)

92.-  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, 2005-2019 yılları arasında Tekirdağ-Muratlı karayolunda gerçekleşen kazalara ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21723) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2019)

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu ve 24 milletvekilinin, insan hakları ihlallerinin araştırılması ve gerekli önlemlerin alınması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2192) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2019)

2.- İstanbul Milletvekili Zeynel Özen ve 19 milletvekilinin, Alevilere yönelik saldırı ve tehditlerin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2193) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2019)

3.- Muş Milletvekili Mensur Işık ve 19 milletvekilinin, engelli vatandaşların yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2194) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2019)

4.- Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki ve 19 milletvekilinin, cezaevlerinde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerinin incelenerek bu ihlallerin önlenmesi için gerekli tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2195) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2019)

5.- Şırnak Milletvekili Nuran İmir ve 19 milletvekilinin, kadın cinayetlerinin ve kadına karşı şiddetin tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2196) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2019)

6.- Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve 19 milletvekilinin, engelli vatandaşların yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2197) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2019)

7.- Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 19 milletvekilinin, engelli vatandaşların yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2198) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2019)

8.- İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu ve 19 milletvekilinin, engelli vatandaşların yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2199) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2019)

9.- Mersin Milletvekili Rıdvan Turan ve 19 milletvekilinin, cezaevlerinde bulunana bebek ve çocukların yaşadıkları sorunların belirlenerek, bu sorunların çözümüne yönelik alınabilecek önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2200) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2019)

10.-  Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ve 38 milletvekilinin, Ermenistan'da faaliyet gösteren Metsamor Nükleer Güç Santralinin oluşturduğu olası tehlikelerin tüm yönleriyle araştırılması ve gerekli önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2201) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2019)

11.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter ve 20 milletvekilinin, gıda mühendislerinin yaşadıkları sorunların belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2202) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2019)

12.-  Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen ve 21 milletvekilinin, kadın cinayetlerinin ve kadına karşı şiddetin tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2203) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2019)

13.-  Konya Milletvekili Esin Kara ve 20 milletvekilinin, Tuz Gölü ve çevresinde yaşanan kirlilik sorununun sebeplerinin belirlenmesi ve gerekli tedbirlerin tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2204) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2019)

14.-  Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ve 20 milletvekilinin, uyuşturucu madde ticareti sorununun tüm yönleriyle araştırılması uyuşturucu bağımlılığına karşı mücadele yöntemlerinin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2205) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2019)

15.-  Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu ve 19 milletvekilinin, ülkemizin su politikalarını tespit etmek ve kuraklıkla mücadelede alınacak önlemleri belirlemek amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2206) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2019)

16.-  Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu ve 19 milletvekilinin, FATİH Projesi kapsamındaki uygulamaların incelenerek proje sonuçlarıyla ilgili değerlendirme yapılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2207) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2019)

17.-  Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu ve 19 milletvekilinin, kamuda çalışan geçici işçilerin yaşadıkları sorunların tespiti ve bu sorunlara çözüm önerilerinin geliştirilebilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2208) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2019)

18.-  Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu ve 19 milletvekilinin, firmaların ar-ge faaliyetlerini artırarak katma değerli ve rekabet gücü yüksek ürünler üretebilmeleri için gerekenlerin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2209) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2019)

19.-  Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir ve 19 milletvekilinin, haklarında soruşturma başlatılan vatandaşların elektronik cihazlarına el koyulması uygulamalarında usulsüzlükler yapıldığı iddialarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2210) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2019)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ( Fuat Oktay )

1.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir kadın cinayeti hakkında görülmekte olan davaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/21150)

2.-      Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Eskişehir L Tipi Kapalı Cezaevindeki bir tutuklunun gözaltına alınış şekliyle ilgili iddialara ve tutukluluk gerekçesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/21151)

3.-      Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'ın, yerel basının sorunlarının tespitine ve çözümüne yönelik çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/21152)

4.-      İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, bazı gazetecilere basın kartı verilmemesinin nedenine ilişkin yazılı soru önergesi (7/21153)

5.-      Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Şanlıurfa'da gözaltına alınan bir kişinin iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21154)

6.-      Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İstanbul'da gözaltına alınan bir kişinin iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21155)

7.-      Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 14 yaşındaki bir çocuğa yönelik olarak gerçekleştiği iddia edilen cinsel istismar olayına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21156)

8.-      Van Milletvekili Muazzez Orhan'ın, kömür yardımlarına ve kömür dağıtım ihalelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/21157)

9.-      Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, 1923 yılında ABD'li bir çocuğun Atatürk'e yazdığı mektuba dair arşiv kayıtlarının nerede olduğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/21158)

10.-  İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün, Develi Belediye Başkanı'nın Barış Pınarı Harekatı'na destek vermeyen sanatçıların filmlerinin belediye sinema salonunda gösterilmeyeceğine dair açıklamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21159)

11.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Bor ilçesi Dink Mahallesi'ndeki taşınan devlet hastanesi binasının yeniden değerlendirilmesi önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/21160)

12.-  İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, İstanbul'un Sancaktepe ilçesi Emek Mahallesinde 2017 yılında açılan spor tesisinin atıl durumda olduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21161)

13.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Türkiye Maarif Vakfı tarafından yurtdışında görevlendirilen kişilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/21162)

14.-  Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu'nun, Erzincan'da yürütülen maden arama faaliyetlerine ve olası çevresel etkilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/21163)

15.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de bazı kişilerin 65 yaş aylığının kesilmesinin nedenine ilişkin yazılı soru önergesi (7/21164)

16.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Beyağıl köyündeki bazı kişilerin 65 yaş aylığının kesilmesinin nedenine ilişkin yazılı soru önergesi (7/21165)

17.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Ulukışla ilçesinde bazı kişilerin 65 yaş aylığı ve engelli maaşlarının kesilmesinin nedenine ilişkin yazılı soru önergesi (7/21166)

 

Adalet Bakanlığı

18.-  Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, ceza infaz kurumlarında bazı kitap, dergi ve gazetelere izin verilmediği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21168)

19.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Balıkesir Burhaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir tutuklunun yargılanma süreciyle ilgili iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21169)

20.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Elazığ Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir kişinin kötü muamele gördüğü iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21170)

21.-  İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu'nun, hasta tutuklu ve hükümlülerin hastaneye sevklerinde yaşanan sorunlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/21171)

22.-  Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, nefret suçuyla ilgili istatistiki verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/21172)

23.-  Adana Milletvekili Kemal Peköz'ün, Kürkçüler F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile ilgili şikayetlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/21173)

24.-  Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, cezaevlerindeki hasta, engelli ve yaşlı tutuklu ve hükümlülerle ilgili Bakanlığın çalışmalarına ve adli kontrol yöntemlerinin uygulanmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21174)

25.-  İstanbul Milletvekili Zeynel Özen'in, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Onursal Başkanı hakkında verilen yurt dışına çıkmamak suretiyle adli kontrol hükümlerinin uygulanması kararına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21175)

26.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Yozgat E Tipi Kapalı Cezaevinde görevli bir infaz koruma memurunun mahkumlara ve mahkum yakınlarına kötü muamelede bulunduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21176)

27.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Batman ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/21177)

28.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Batman ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/21178)

29.-  Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya'nın, cezaevlerinin fiziki koşullarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21179)

30.-  İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, Sayıştay'ın Anayasa Mahkemesi ile ilgili 2018 yılı denetim raporuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/21180)

31.-  İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, Sayıştay'ın Danıştay ile ilgili 2018 yılı denetim raporuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/21181)

32.-  İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, Sayıştay'ın Yargıtay ile ilgili 2018 yılı denetim raporuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/21182)

33.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Elazığ'da bulunan ceza infaz kurumlarıyla ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/21183)

34.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şırnak T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Şırnak Açık Ceza İnfaz Kurumu ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/21184)

35.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şanlıurfa'da bulunan ceza infaz kurumlarıyla ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/21185)

36.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyarbakır'da bulunan ceza infaz kurumlarıyla ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/21186)

37.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Mardin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/21187)

38.-  Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in, görevlerinden alınarak yerlerine kayyum atanan bazı belediye eş başkanlarının cezaevlerine nakilleri sırasında kötü muameleye maruz bırakıldıkları yönündeki iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/21188)

 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

39.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Batman ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/21189)

40.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Batman ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/21190)

41.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Batman ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/21191)

42.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2015-2019 yılları arasında iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ile Batman ilindeki sosyal güvenlik verilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/21192)

43.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Batman ili ve ilçelerindeki işsizlik oranlarına ve 2010-2018 yılları arasında Batman ve Türkiye genelinde İŞKUR'a yapılan başvuru sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21193)

44.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, 2019 yılında İzmir'de ŞÖNİM'e müracaat eden kadınların sayısına ve yapılan işlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/21194)

45.-  Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu'nun, Tunceli ilinde son beş yılda İŞKUR'a yapılan başvurulara ve İŞKUR aracılığıyla istihdam edilen kişi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21195)

46.-  Ankara Milletvekili Servet Ünsal'ın, SGK tarafından sağlık hizmet sunucularına verilen avans miktarına ve Kurumun bir sigorta şirketinden alacağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21196)

47.-  Ankara Milletvekili Servet Ünsal'ın, SGK'ya Sağlık Uygulama Tebliği'ne aykırı faturalandırmalar yapıldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21197)

48.-  İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu'nun, Bakanlık bünyesinde İş Müfettiş Yardımcılığına alım için yapılan mülakat sınavının sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21198)

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

49.-  İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, İstanbul'un yapı stoku tespitine yönelik çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/21199)

50.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Batman ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/21200)

51.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Batman ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/21201)

52.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Batman ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/21202)

53.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Batman ilinde yüksek hava kirliliği potansiyeli bulunup bulunmadığına ve Temiz Hava Eylem Planı'na ilişkin yazılı soru önergesi (7/21203)

54.-  Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın, plastik alışveriş poşetlerinin ücretlendirilmesi ile elde edilen gelire ilişkin yazılı soru önergesi (7/21204)

55.-  Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un, Kahramanmaraş ilinde bulunan bazı mahallelerin yol ve su sorununa ilişkin yazılı soru önergesi (7/21205)

56.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'deki okullarda depreme dayanıklılıkla ilgili yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/21206)

57.-  Adana Milletvekili Orhan Sümer'in, 2015-2016 yılları arasında Şırnak'ta terör olayları nedeniyle hasar gören konut sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21207)

58.-  Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya'nın, Gaziantep şehir merkezinde yıkılan Kamil Ocak Stadının yerine yapılacak olan millet bahçesi projesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/21208)

59.-  İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün, Bakanlık tarafından tahsil edilen geri kazanım katılım payına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21209)

60.-  Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in, plastik poşetlerin ücretlendirilmesine yönelik düzenleme sonrasında toplanan para miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21210)

61.-  Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşanan yol ve su sorunlarının çözümüne ilişkin yazılı soru önergesi (7/21211)

62.-  Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen'in, Gediz Nehri'ndeki kirlilikle mücadeleye ilişkin yazılı soru önergesi (7/21212)

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

63.-  Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver'in, Ermenek'te maden ocaklarının kapanması nedeniyle duran madencilik faaliyetlerinin devlet eliyle devam ettirilmesi önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/21213)

64.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Batman ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/21214)

65.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Batman ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/21215)

66.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Batman ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/21216)

67.-  Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen'in, Gediz Nehri'ndeki kirlilikle mücadeleye ilişkin yazılı soru önergesi (7/21217)

 

Gençlik ve Spor Bakanlığı

68.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Batman ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/21218)

69.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Batman ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/21219)

70.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Batman ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/21220)

71.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Batman ilinde bulunan spor kulübü sayısına ve 2018 yılında bu kulüplere yapılan nakdi yardımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/21221)

72.-  Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya'nın, Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlara ve 2019-2020 eğitim öğretim yılında kuruma yapılan kredi ve yurt başvurularına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21222)

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı

73.-  Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, kooperatiflerin piyasaya arz edecekleri tütünlere uygulanacak vergi miktarına yönelik çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/21223)

74.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Batman ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/21224)

75.-  İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün, 2002-2018 yılları arasında toplanan çevresel vergi tutarına ve çevresel harcamalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/21226)

76.-  Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, 1999 yılından itibaren özel iletişim vergisinden elde edilen gelirin miktarına ve kullanımına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21227)

 

İçişleri Bakanlığı

77.-  Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, kolluk kuvvetlerinin HDP Adana il ve Seyhan ilçe binalarının çevresindeki varlığına ve uygulamalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21228)

78.-  İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun, Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Aşağısallıpınar köyüne cami yapılması kararına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21229)

79.-  Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, Konya'da otobüs duraklarına asılan bir ilana ve nefret suçuyla mücadeleye ilişkin yazılı soru önergesi (7/21230)

80.-  Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın, Şırnak'ta bazı siyasi parti yöneticileri ve üyelerinin telefonla aranarak tehdit ve şantaja maruz kaldıkları iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21231)

81.-  Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın, Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir dernek binasının boşaltılması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/21232)

82.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bursa'nın Gemlik ilçesinde gözaltına alınan bir kişinin kötü muamele gördüğü iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21233)

83.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Batman ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/21234)

84.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Batman ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/21235)

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı

85.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Batman ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/21236)

86.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Batman ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/21237)

87.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Batman ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/21238)

88.-  Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, 2018 yılında turizm desteği ödemesi yapılan ve ülkemize havayolu ve kruvaziyer gemi ile turist getiren A grubu seyahat acentalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21239)

89.-  Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, 2018 yılında turizm amaçlı projelerin desteklenmesi için mahalli idarelere verilen ödeneklere ilişkin yazılı soru önergesi (7/21240)

90.-  İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün, Develi Belediye Başkanı'nın Barış Pınarı Harekatı'na destek vermeyen sanatçıların filmlerinin belediye sinema salonunda gösterilmeyeceğine dair açıklamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21241)

91.-  İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün, Türk Tarih Kurumu tarafından 2013-2016 yıllarında Yakın Tarih Araştırmaları adı altında desteklenen çalışmalara ve yapılan kaynak aktarımlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21242)

92.-  İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün, 2005-2018 yılları arasında TEDA Projesi kapsamında eserlere verilen destek ödemelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/21243)

93.-  Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, Mardin'in Artuklu ilçesindeki tarihi yerleşim alanında yapılan altyapı ve otopark çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21244)

 

Milli Eğitim Bakanlığı

94.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Erzurum'un Karaçoban ilçesinde sözleşmeli öğretmen olarak çalışan bir kişinin mobbinge maruz kaldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21245)

95.-  Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir'in, öğretmenlerin özlük hakları ile ilgili bir düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21246)

96.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Batman ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/21247)

97.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Batman ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/21248)

98.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Batman ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/21249)

99.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, okullarda şiddet uygulayan öğretmenler ile ilgili yürütülen işlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/21250)

100.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, devlet okullarında para karşılığı özel sınıflar oluşturulduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21251)

101.-       Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, Bakanlığa bağlı olarak çalışan engelli personel sayısına ve engelli öğretmen adaylarının atamalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21252)

102.-       Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, eğitim alanındaki sorunlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/21253)

 

Milli Savunma Bakanlığı

103.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Batman ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/21254)

104.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Batman ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/21255)

105.-       Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, muharip gazilerin kamuya bağlı sosyal tesislerden yararlanmalarına ve aile bireylerine kamuda iş olanağı sağlanmasına yönelik Bakanlık çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21256)

 

Sağlık Bakanlığı

106.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2002-2019 yılları arasında görülen osteoporoz vakalarına yönelik bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/21257)

107.-       Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan'ın, Nevşehir Devlet Hastanesinde yaşandığı iddia edilen temizlik sorununa ilişkin yazılı soru önergesi (7/21258)

108.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Batman ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/21259)

109.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Batman ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/21260)

110.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Batman ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/21261)

111.-       Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, son kullanma tarihi geçen aşılara ve bunların imha edilme yöntemine ilişkin yazılı soru önergesi (7/21262)

112.-       Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal'ın, ilaçta belirlenen sabit kur oranı sebebiyle yaşanan mağduriyetlere ve yerli ilaç üretimini artırmaya yönelik Bakanlık projelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/21263)

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

113.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Batman ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/21264)

114.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Batman ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/21265)

115.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Batman ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/21266)

116.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Batman ilinde bulunan organize sanayi bölgelerindeki fabrika ve istihdam verilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/21267)

117.-       İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, KOBİ'lerin krediye ulaşma imkanlarının kolaylaştırılması amacıyla yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/21268)

118.-       İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'de bulunan KOBİ'lerin borçlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21269)

 

Tarım ve Orman Bakanlığı

119.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Batman ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/21270)

120.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Batman ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/21271)

121.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Batman ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/21272)

122.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Batman ilinde yok olan ormanlık alanlara, yapılan ağaçlandırmalara ve yardım fonundan yararlanan orman köylülerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/21273)

123.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Diyarbakır ilindeki tarım arazilerine, üretimin artırılmasına yönelik teşviklere ve ipotekli tarla sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21274)

124.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Diyarbakır ilindeki çiftçi kayıt sistemine kayıtlı çiftçi sayısı ile tarımsal destek ödemelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/21275)

125.-       Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın, pamuk destekleme primlerinin belirlenme kriterine, ne zaman ödeneceğine ve pamuk üretiminin artırılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21276)

126.-       İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, son on yedi yılda İzmir'de tarım dışı kalan alan miktarı ile çiftçiliği bırakan üretici sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21277)

127.-       Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü'nün, yerfıstığı üretiminin desteklenmesi ve TMO tarafından alımların yapılması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/21278)

128.-       İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, tarım ürünlerinin hasadında gerekli insan kaynağının karşılanması için yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/21279)

129.-       İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, su ürünleri mühendisi istihdamının artırılması çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21280)

130.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2002-2019 yılları arasında ülkemizde yerli ve yabancı şirketlerin yol açtığı orman kayıplarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21281)

131.-       İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, İzmir'de yer alan 33 jeotermal sahanın kiraya verilmesine yönelik ihaleye ilişkin yazılı soru önergesi (7/21282)

132.-       Ankara Milletvekili Murat Emir'in, kooperatif ve ticari işletmelere kiraya verilen göl, gölet ve baraj sayısı ile bu alanların denetimine ilişkin yazılı soru önergesi (7/21283)

133.-       Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver'in, son on yıldaki küçükbaş, büyükbaş ve kanatlı hayvan sayılarına, bunların yetiştirilme maliyetlerine ve hayvancılıkla ilgili desteklemelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/21284)

134.-       Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver'in, Karaman'ın Ayrancı ilçesinde yapılan arazi toplulaştırma işlemlerinin ortaya çıkardığı sorunların giderilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/21285)

135.-       Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver'in, pancar üreticilerine eksik tonaj cezası verilmemesi önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/21286)

136.-       Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, tarımsal desteklerin çiftçiye zamanında ödenmesine yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına ve geciken ödemeler için faiz uygulanması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/21287)

137.-       Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen'in, Gediz Nehri'ndeki kirliliğe ve Manisa sınırları içinde atıklarını mevzuata aykırı şekilde Gediz Nehri'ne boşaltan işletmelerle ilgili işlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/21288)

138.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2002-2019 yılları arasında yıllara göre üretilen ve ihraç edilen zeytin ve zeytinyağı miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21289)

 

Ticaret Bakanlığı

139.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Batman ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/21290)

140.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Batman ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/21291)

141.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Batman ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/21292)

142.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2019 yılları arasında Batman ilinde tescil ve terkin edilen esnaf ve sanatkar işletmelerinin sayısı ile bu tarihler arasında kredi kullanan ve icra takibine uğrayan esnaf ve sanatkar sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21293)

143.-       İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, KOBİ'lerin krediye ulaşma imkanlarının kolaylaştırılması amacıyla yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/21294)

144.-       Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, Turquality markalaşma programı kapsamında firmalara sağlanan parasal desteğin tutarına ve program desteklerinden faydalanan firmaların ekonomiye sağladıkları katkılara ilişkin yazılı soru önergesi (7/21295)

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

145.-       Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in, TCDD'de yapılan bir atamaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/21296)

146.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Batman ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/21297)

147.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Batman ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/21298)

148.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Batman ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/21299)

149.-       Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Arhavi geçiş yollarının ağ dışına alınması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/21300)

150.-       Erzurum Milletvekili Muhammet Naci Cinisli'nin, Çirişli Tüneli inşaatının bulunduğu aşamaya ve projenin toplam maliyetinin ne kadar olacağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21301)

151.-       Erzurum Milletvekili Muhammet Naci Cinisli'nin, Kop Tüneli inşaatının bulunduğu aşamaya ve projenin toplam maliyetinin ne kadar olacağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21302)

152.-       Erzurum Milletvekili Muhammet Naci Cinisli'nin, Pirinkayalar Tüneli inşaatının bulunduğu aşamaya ve projenin toplam maliyetinin ne kadar olacağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21303)

153.-       Erzurum Milletvekili Muhammet Naci Cinisli'nin, Kireçli Tüneli inşaatının bulunduğu aşamaya ve projenin toplam maliyetinin ne kadar olacağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21304)

154.-       Erzurum Milletvekili Muhammet Naci Cinisli'nin, Nenehatun Tüneli inşaatının bulunduğu aşamaya ve projenin toplam maliyetinin ne kadar olacağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21305)

155.-       Erzurum Milletvekili Muhammet Naci Cinisli'nin, Kırık Tüneli inşaatının bulunduğu aşamaya ve projenin toplam maliyetinin ne kadar olacağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21306)

156.-       Erzurum Milletvekili Muhammet Naci Cinisli'nin, Dallıkavak Tüneli inşaatının bulunduğu aşamaya ve projenin toplam maliyetinin ne kadar olacağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21307)

157.-       Antalya Milletvekili Feridun Bahşi'nin, Bakü-Tiflis-Kars demiryolunda yolcu taşımacılığına ne zaman başlanacağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21308)