TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

3

GELEN KAĞITLAR

No: 44

4 Aralık 2019 Çarşamba

 

Milletvekili Teklifleri

 

1.- Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un; Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Kuruluş Yasası ve Sözleşmesinde Değişiklik Yapan Guadalajara Tam Yetkili Temsilciler Konferansı Sonuç Belgelerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/2400) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2019)

2.- Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/2401) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2019 (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2019)

3.- Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un; Güneydoğu Avrupa Çokuluslu Barış Gücü Anlaşması'na Ek Altıncı Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/2402) (Milli Savunma ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2019)

4.- Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçırmaya Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/2403) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2019)

5.- İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin; 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2404) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Milli Savunma; İçişleri ile Plan Bütçe Komisyonlarına (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2019)

6.- İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin; 3292 Sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2405) (Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2019)

7.- İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin; 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2406) (Milli Savunma; İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:25.11.2019)

8.- Antalya Milletvekili Cavit Arı'nın; Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2407) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:25.11.2019)

9.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2408) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:25.11.2019)

10.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2409) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2019)

11.-  Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün; Enerji Verimliliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2410) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Sanayi, Ticaret, Enerji Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2019)

12.-  İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın; 5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2411) (Plan ve Bütçe ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına (Başkanlığa geliş tarihi:27.11.2019)

13.-  Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal'ın; Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2412) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2019)

14.-  İstanbul Milletvekili Zeynel Özen'in; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2413) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal işler ile Plan ve Bütçe)  (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2019)

15.-  Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün; Ankara İlinin Evren İlçesinin İsminin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/2414) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2019)

16.-  Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın; Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2415) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Milli Savunma; İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2019)

17.-  Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan'ın; 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2416) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2019)

18.-  Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal'ın; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2417) ( Sağlık Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2019)

19.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un; Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2418) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2019)

20.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un; Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2419) (Tarım, Orman ve Köyişleri; Sanayi, Ticaret, Enerji Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji İle Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:02.12.2019)

21.-  Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop’un; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükümeti Arasında Akdeniz’de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/2420)  (Dışişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2019)

Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi

(Milletlerarası Andlaşmalar)

 

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükümeti Arasında Akdeniz’de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasına Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2019) (Gelen evrak numarası: 577176)

Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri

(Yasama Dokunulmazlıkları)

 

1.- Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/995)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2019)

2.- Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/996) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2019)

3.- Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/997) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2019)

4.- Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/998) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2019)

5.- Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/999) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2019)

6.- Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/1000) Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2019)

7.- Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/1001) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2019)

8.- Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/1002) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2019)

9.- İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/1003) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2019)