TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

3

GELEN KAĞITLAR

No: 43

3 Aralık 2019 Salı

 

Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi

1.- 21.11.2019 Tarihli ve 7193 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve Anayasanın 89 uncu ile 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/279) (Anayasa ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2019 )

Rapor

1.- Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunun, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 2011-2014 ve 2015-2016 Yılları Denetimine İlişkin Raporlarının Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 2011-2016, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 2011-2016, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün 2011-2016, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun 2015-2016, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının 2011-2016 ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 2011-2016 Yıllarına Ait Bölümleri ile Raporların Bu Bölümlerine Yapılan İtirazlar ve Komisyonun Görüşü (3/21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (S. Sayı: 143) (Dağıtma tarihi: 03.12.2019) (GÜNDEME)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-      Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, TBMM'de istihdam edilen personel ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21147) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2019)

2.-      İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Cumhurbaşkanı'nın katıldığı parti grup toplantılarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21148) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2019)

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ( Fuat Oktay )

 

1.-      Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, emeklilikte yaşa takılanlar olarak bilinen vatandaşların sorunlarının çözümüne yönelik mevzuat hazırlığı olup olmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20860)

2.-      Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, ülkemizde faaliyet gösteren yabancı danışmanlık ve hukuk firmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20861)

3.-      Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, diş hekimliği fakültesi son sınıf öğrencilerine ücret ödenmesi ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Sınavı'nın yılda en az iki kez yapılması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/20862)

4.-      Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, ÖSYM tarafından düzenlenen sınavların maliyetini belirleyen faktörlere ve sınav ücretlerinin düşürülmesi önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/20863)

5.-      Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, Antalya'nın Finike ilçesinde bulunan bir mermer ocağının kapasite artırımı ile ilgili hazırlanan ÇED raporuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/20864)

6.-      Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Çaykur bünyesinde çalışan mevsimlik işçilerin ve mühendislerin sorunlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20865)

7.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bayramlarda verilen resepsiyonların adının kabul töreni olarak değiştirilmesinin nedenine ilişkin yazılı soru önergesi (7/20866)

8.-      Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal'ın, Kırıkkale'nin bazı ilçelerinde bulunan TMO şubelerinin kapalı olmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20867)

9.-      Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, TSK envanterinde bulunan fakat kullanılmayan bazı araçların ihtiyaçlar doğrultusunda diğer kamu kurumlarına devredilmesi önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/20868)

10.-  Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, Zonguldak'ta 400 yataklı Atatürk Devlet Hastanesinin ek bina projesinde hasta ve hasta yakınları için otopark alanı ayrılmadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20869)

11.-  Muş Milletvekili Şevin Coşkun'un, 10 Ekim 2015 Ankara Garı saldırısının firari sanıklarıyla ilgili gelişmelere ve İçişleri Bakanlığı aleyhine açılan manevi tazminat davalarında hükmedilen vekalet ücretlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/21009)

12.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Türkiye Basketbol Federasyonu bünyesinde FETÖ yapılanması tespit edilip edilmediğine ve hukuk müşaviri hakkındaki iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/21010)

13.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Bitlis Garzan mezarlığından çıkarılan naaşların Kilyos'taki kimsesizler mezarlığına defnedilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/21011)

14.-  Van Milletvekili Muazzez Orhan'ın, kamu görevinden ihraç edilen bir kişiye ilişkin yazılı soru önergesi (7/21012)

15.-  Van Milletvekili Muazzez Orhan'ın, Türkiye genelinde ve Van ilinde öğrencilere yapılan yardımlara ve Çaldıran ilçesindeki yardımlarla ilgili siyasi ayrımcılık iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21013)

16.-  Antalya Milletvekili Feridun Bahşi'nin, Göreme Vadisi'nin milli park statüsünden çıkarılma sebebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/21014)

17.-  İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, İzmir'in bazı ilçelerindeki jeotermal sahaların kiraya verilmek için ihaleye çıkarılmasına ve JES'lerin olası tahribatlarına yönelik alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/21015)

18.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, imar affı başvurularına, ödemelerini gerçekleştiremeyen vatandaşlara ve ek ödeme planı düzenlenmesi önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/21016)

19.-  Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, son iki yılda lisansüstü eğitimde kaydı silinen öğrenci sayısına ve bu öğrencilerin eğitime devam etmelerini sağlayacak çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/21017)

20.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, eşi KHK ile ihraç edilen bir kişinin kamu görevine atamasının yapılmamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21018)

21.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, KHK ile kapatılan eğitim kurumunda çalışan bir öğretmenin maaşını ve kıdem tazminatını alamadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21019)

22.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir vatandaşın çalıştığı şirketten 15 Temmuz darbe girişiminden sonra tazminatsız olarak çıkarıldığına dair iddiaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/21020)

Adalet Bakanlığı

 

23.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Ardahan ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/20870)

24.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Ardahan ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/20871)

25.-  Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, 2014-2019 yılları arasında Giresun ilindeki icra takibi dosyası verilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/20872)

26.-  Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, 2010 yılından itibaren mesleğe kabul edilen hakim ve savcılardan önceden siyasi parti üyeliği, yöneticiliği veya adaylığı bulunanlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/20873)

27.-  İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, Ceza İnfaz Kurumu ve Tutukevleri İşyurtları Kurumu ile ilgili olarak 2018 yılı Sayıştay raporunda dikkat çekilen bazı hususlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/20874)

28.-  Siirt Milletvekili Sıdık Taş'ın, ceza infaz kurumlarında yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/21021)

29.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü'nün her yıl suç gruplarına ve suç oranlarına yönelik olarak hazırladığı raporlama çalışmasına erişim sağlanamamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21022)

30.-  Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, bazı cezaevlerinde gerçekleştiği iddia edilen hak ihlallerine ve cezaevlerinin fiziki koşulları ile personel eğitimleri için planlanan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/21023)

31.-  Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in, Şırnak T Tipi Kapalı Cezaevinde yaşandığı iddia olunan hak ihlallerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/21024)

32.-  Batman Milletvekili Necdet İpekyüz'ün, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde bir kişinin Kürtçe konuştuğu gerekçesiyle darp edildiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21025)

33.-  Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, idari yargıda hukuk fakültesi mezunu olmayan hakim sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21026)

34.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Diyarbakır ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/21027)

35.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Diyarbakır ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/21028)

36.-  İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, 20 Temmuz 2016 tarihinden itibaren Cumhurbaşkanına hakaret suçu kapsamında açılan soruşturma ve davalara yönelik bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/21029)

37.-  İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, Kahramanmaraş Türkoğlu 1 Nolu L Tipi Cezaevinde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/21030)

38.-  Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın, Şakran Cezaevindeki hasta bir tutuklunun tedavisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/21031)

39.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Şakran 2 Nolu T Tipi Ceza İnfaz Kurumunda ölüm orucunda bulunan bir kişinin ihtiyaçlarının karşılanmadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21032)

40.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Balıkesir Kepsut L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutulan bir kişinin sağlık durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/21033)

41.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Silifke M Tipi Kapalı Cezaevinde bebeği ile kalan bir tutuklunun durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/21034)

42.-  Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, Giresun Espiye L Tipi Cezaevinde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/21035)

43.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Seydikemer-Eşen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlünün nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/21036)

44.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bandırma 1 No'lu T Tipi Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlünün sağlık durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/21037)

45.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Samsun Bafra T Tipi Kapalı Cezaevindeki bir tutuklunun nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/21038)

46.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İskenderun Kapalı Cezaevinde tutuklu bir kişinin nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/21039)

47.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kayseri Bünyan 2 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevinde sosyal etkinliklerin yapılmadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21040)

48.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Isparta Yalvaç T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir tutuklunun nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/21041)

49.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Alanya L Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan bir hükümlünün denetimli serbestlik uygulamasından yararlanamadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21042)

50.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Afyonkarahisar Merkez E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun diğer mahkumlar tarafından darp edildiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21043)

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

 

51.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya'da sosyal yardım alan ve yeşil kartı bulunan vatandaş sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20875)

52.-  Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz'ın, geliri az olan belediyelerde TYP kapsamındaki personel istihdamının desteklenmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/20876)

53.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Ardahan ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/20877)

54.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Ardahan ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/20878)

55.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2015-2019 yılları arasında iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ile Ardahan ilindeki sosyal güvenlik verilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/20879)

56.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, engellilik oranı yüzde 40 ve üzerinde, yüzde 39 ile yüzde 20 arasında ve yüzde 19 ve altında olan vatandaşların sayısına ve istihdam edildikleri sektörlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/20880)

57.-  Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, Giresun'da SGK'ya prim borcu bulunan esnaf ve sanatkar sayısı ve borç tutarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20881)

58.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Ardahan ili ve ilçelerindeki işsizlik oranlarına ve 2010-2018 yılları arasında Ardahan ve Türkiye genelinde İŞKUR'a yapılan başvuru sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20882)

59.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Ardahan ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/20883)

60.-  Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir'in, asgari ücretten alınan gelir vergisinin kaldırılması yönünde bir çalışma olup olmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20884)

61.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2015-2019 yılları arasında iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ile Diyarbakır ilindeki sosyal güvenlik verilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/21044)

62.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Diyarbakır ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/21045)

63.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Diyarbakır ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/21046)

64.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Diyarbakır ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/21047)

65.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Diyarbakır ili ve ilçelerindeki işsizlik oranlarına ve 2010-2018 yılları arasında Diyarbakır ve Türkiye genelinde İŞKUR'a yapılan başvuru sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21048)

66.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Sayıştay'ın 2018 yılı denetim raporunda bulunan engeli ve sağlık kurulu raporu olmayan kişilere engelli aylığı ve evde bakım ödemesi yapıldığına dair tespitlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/21049)

67.-  Konya Milletvekili Esin Kara'nın, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinde taşeron işçilikten devri gerçekleşen sağlık personelinin meslek kodu girişlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/21050)

68.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, KHK ile ihraç edilen bir kişinin emeklilik haklarının eksik ödendiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21051)

69.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, KHK ile ihraç edilen bir kişinin emeklilik işlemlerinin geciktirildiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21052)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

 

70.-  Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz'ın, Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Doğancılar köyü sınırları içinde dere yatağında bir araziye ruhsat verilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/20885)

71.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Pasinler Belediyesi'nin borçlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20886)

72.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Tekman Belediyesi'nin borçlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20887)

73.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Palandöken Belediyesi'nin borçlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20888)

74.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Olur Belediyesi'nin borçlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20889)

75.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Karayazı Belediyesi'nin borçlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20890)

76.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Karaçoban Belediyesi'nin borçlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20891)

77.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Oltu Belediyesi'nin borçlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20892)

78.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Horasan Belediyesi'nin borçlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20893)

79.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Hınıs Belediyesi'nin borçlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20894)

80.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Ardahan ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/20895)

81.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İspir Belediyesi'nin borçlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20896)

82.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin borçlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20897)

83.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Çat Belediyesi'nin borçlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20898)

84.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Aziziye Belediyesi'nin borçlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20899)

85.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Aşkale Belediyesi'nin borçlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20900)

86.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Tortum Belediyesi'nin borçlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20901)

87.-  İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün, yangında hasar gören Hüseyin Avni Paşa Köşkü'nün yeniden yapılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20902)

88.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Pazaryolu Belediyesi'nin borçlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20903)

89.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şenkaya Belediyesi'nin borçlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20904)

90.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Ardahan ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/20905)

91.-  Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu'nun, Samsun'un Çarşamba ilçesinde yapımına başlanan Biyokütle Enerji Santraline ilişkin yazılı soru önergesi (7/20906)

92.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Ardahan ilinde yüksek hava kirliliği potansiyeli bulunup bulunmadığına ve Temiz Hava Eylem Planı'na ilişkin yazılı soru önergesi (7/20907)

93.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Ardahan ilinde yabancılara yapılan arazi satışlarına ve üzerinde ipotek bulunan tarım arazilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/20908)

94.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Ardahan ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/20909)

95.-  Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan bir mahalledeki derenin ıslah edilmesi ve bir kavşağa trafik ışığı konulması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/20910)

96.-  Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu'nun, Kırklareli ilindeki kamu binalarının depreme dayanıklılık durumuna ve ildeki deprem toplanma alanlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20911)

97.-  Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu'nun, kamu binalarının depreme dayanıklılığının tespitine yönelik çalışmalara ve deprem güvenliği olmayan binaların iskan izinlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/20912)

98.-  Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu'nun, Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesi Cevizköy köyünde 2B arazilerinin belirlenen rayiç bedellerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/20913)

99.-  İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, İzmir'in bazı ilçelerindeki jeotermal sahaların kiraya verilmek için ihaleye çıkarılmasına ve JES'lerin olası tahribatlarına yönelik alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/21053)

100.-       Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, Bursa Çınarcık Barajı su havzasında bulunan Kocasu Deresi'ndeki kirliliğin sebebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/21054)

101.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Diyarbakır ilinde yabancılara yapılan arazi satışlarına ve üzerinde ipotek bulunan tarım arazilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/21055)

102.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Diyarbakır ilinde yüksek hava kirliliği potansiyeli bulunup bulunmadığına ve Temiz Hava Eylem Planı'na ilişkin yazılı soru önergesi (7/21056)

103.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Batman ilinde yabancılara yapılan arazi satışlarına ve üzerinde ipotek bulunan tarım arazilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/21057)

104.-       Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'ın, Seyfe Gölü'nün kurumasıyla ilgili inceleme yapılıp yapılmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21058)

105.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Diyarbakır ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/21059)

106.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Diyarbakır ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/21060)

107.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, atık motor yağların ekonomik olarak değerlendirilmesine ve konuya yönelik yönetmelik çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21061)

108.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Diyarbakır ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/21062)

109.-       Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde Atatürk Barajı kıyısındaki koruma alanında başlayan yapılaşmaya ve alanın kamulaştırılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21063)

110.-       İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren plastik poşet satışlarından elde edilen gelire ve bu gelirin kullanımına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21064)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

 

111.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Ardahan ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/20914)

112.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Ardahan ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/20915)

113.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Ardahan ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/20916)

114.-       Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, Zonguldak ilinde Bakanlık uhdesinde bulunan bina sayısına ve bu binaların depreme karşı dayanıklılıklarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20917)

115.-       İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, İzmir'in bazı ilçelerindeki jeotermal sahaların kiraya verilmek için ihaleye çıkarılmasına ve JES'lerin olası tahribatlarına yönelik alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/21065)

116.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Diyarbakır ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/21066)

117.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Diyarbakır ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/21067)

118.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Diyarbakır ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/21068)

119.-       Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, Adana'da yapılması planlanan kömür santrallerinin çevresel etkilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/21069)

Gençlik ve Spor Bakanlığı

 

120.-       Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'ın, 2018 ve 2019 yılı bölgelere göre hentbol hakemlerinin görevlendirilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/20918)

121.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Ardahan ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/20919)

122.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Ardahan ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/20920)

123.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Ardahan ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/20921)

124.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Ardahan ilinde bulunan spor kulübü sayısına ve 2018 yılında bu kulüplere yapılan nakdi yardımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/20922)

125.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Ardahan ilinde Bakanlığa bağlı bulunan yurt sayısına, yurtların yatak kapasitelerine ve yurtlara başvuran kişi sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20923)

126.-       Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, Zonguldak ilinde Bakanlık uhdesinde bulunan bina sayısına ve bu binaların depreme karşı dayanıklılıklarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20924)

127.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Diyarbakır ilinde Bakanlığa bağlı bulunan yurt sayısına, yurtların yatak kapasitelerine ve yurtlara başvuran kişi sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21070)

128.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Diyarbakır ilinde bulunan spor kulübü sayısına ve 2018 yılında bu kulüplere yapılan nakdi yardımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/21071)

129.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Diyarbakır ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/21072)

130.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Diyarbakır ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/21073)

131.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Batman ilinde Bakanlığa bağlı bulunan yurt sayısına, yurtların yatak kapasitelerine ve yurtlara başvuran kişi sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21074)

132.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Diyarbakır ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/21075)

133.-       Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz'ın, aşırı boy kısalığı olarak bilinen akondroplazi hastalarının spora kazandırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/21076)

Hazine ve Maliye Bakanlığı

 

134.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Ardahan ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/20925)

135.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Ardahan ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/20926)

136.-       Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in, 2002-2019 yılları arasında Hatay ili ve ilçelerinde iflas eden esnaf sayısı ile kredi kullanan KOBİ'lere ilişkin yazılı soru önergesi (7/20927)

137.-       Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu'nun, özel iletişim vergisi gelirlerinin miktarına, kullanıldığı yerlere ve kaldırılmasına yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20928)

138.-       Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu'nun, Doğal Afet Sigortaları Kurumunca beyana dayalı sigorta yapılmasına, sözleşme şartlarına ve ödenen miktarlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/20929)

139.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Diyarbakır ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/21077)

140.-       Konya Milletvekili Esin Kara'nın, meslek mensubunun kendisinin veya yakınının vefat etmesi ve beyannamelerin süresi içinde verilemediği bazı durumlarda mükelleflere ceza uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21079)

İçişleri Bakanlığı

 

141.-       Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, köy korucularının özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/20930)

142.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Ardahan ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/20931)

143.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Ardahan ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/20932)

144.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Ardahan ilinde son beş yılda yakalanan uyuşturucu madde miktarına ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik faaliyetlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/20933)

145.-       Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, Zonguldak ilinde Bakanlık uhdesinde bulunan bina sayısına ve bu binaların depreme karşı dayanıklılıklarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20934)

146.-       İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, sözde IŞİD emirinin Ezidi bir kadını kaçırdıktan sonra Ankara'da rehin tuttuğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21080)

147.-       Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın, Şırnak'ta özel güvenlik bölgesi ilan edilen yerlerde çıkan orman yangınlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21081)

148.-       Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, bir vakıf tarafından düzenlenecek konferansın yasaklanmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21082)

149.-       Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, Konya Büyükşehir Belediyesine ait otobüs duraklarına asılan bir dernek ve vakfa ait afişlerin nefret söylemi içerdiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21083)

150.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Batman ilinde son beş yılda yakalanan uyuşturucu madde miktarına ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik faaliyetlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/21084)

151.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Diyarbakır ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/21085)

152.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Diyarbakır ilinde son beş yılda yakalanan uyuşturucu madde miktarına ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik faaliyetlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/21086)

153.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2018 Sayıştay raporunda yer alan Jandarma Genel Komutanlığında mal ve hizmet alımlarının 4734 sayılı Kanuna uygun olarak yapılmadığı tespitine ilişkin yazılı soru önergesi (7/21087)

154.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Diyarbakır ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/21088)

155.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bakanlık bünyesinde bulunan kurumların yıllık atık motor yağı miktarına ve bu atıkların ekonomik olarak değerlendirilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/21089)

156.-       İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin, 14 Ekim 2019 tarihinde Ege Üniversitesi kampüsünde yaşanan taciz olayına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21090)

Kültür ve Turizm Bakanlığı

 

157.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul Kapalı Çarşı Fesciler Kapısı'nda bulunan tarihi kitabenin delinerek güvenlik kamerası takılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20935)

158.-       İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, Devlet Tiyatrolarında sanatçı kadrosunda görev yapan kişi sayısına ve son beş yılda verilen teşvik ikramiyelerinin tutarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20936)

159.-       İstanbul Milletvekili Yunus Emre'nin, Sayıştay Başkanlığının Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına yönelik 2018 Denetim Raporu'na ilişkin yazılı soru önergesi (7/20937)

160.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Ardahan ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/20938)

161.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Ardahan ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/20939)

162.-       İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, Devlet Tiyatrolarının bir tiyatro oyununu gerekçe göstermeden gösterimden kaldırdığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20940)

163.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Ardahan ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/20941)

164.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Diyarbakır ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/21091)

165.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Diyarbakır ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/21092)

166.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Diyarbakır ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/21093)

Milli Eğitim Bakanlığı

 

167.-       Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, taşımalı eğitim sistemi ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/20942)

168.-       Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, Kahramanmaraş'taki taşımalı eğitim uygulamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20943)

169.-       Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Başiskele ilçesine bağlı Seymen Mahallesi'nde lise bulunmamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20944)

170.-       Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Başiskele ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde bulunan ilköğretim okulu için verilen yıkım kararına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20945)

171.-       Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, Bakanlığın desteklediği bir projeye ilişkin yazılı soru önergesi (7/20946)

172.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Ardahan ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/20947)

173.-       Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, 28 Ekim günü Ankara'da düzenlenen bir programa ilişkin yazılı soru önergesi (7/20948)

174.-       Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için okullarda düzenlenen etkinliklere ilişkin yazılı soru önergesi (7/20949)

175.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Ardahan ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/20950)

176.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Ardahan ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/20951)

177.-       Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın, 2019 yılı itibarıyla Türkiye genelinde ve Kütahya'da Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurup yedekte kalan öğrenci sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20952)

178.-       Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın, bazı öğretim görevlilerinin yabancı dil sınavı sonuçlarının şaibeli olduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20953)

179.-       Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya'nın, Türkiye genelinde ve Trabzon'da kapatılan köy okullarına ve taşımalı eğitim uygulamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21094)

180.-       Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan'ın, 2012 yılında okula başlama yaşının 66 ay olarak zorunlu hale getirilmesinin 2020 yılında yapılacak LGS sınavına öğrenci sayısı ve okul kontenjanı açısından etkilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/21095)

181.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Diyarbakır ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/21096)

182.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'in Torbalı ilçesinde bulunan bir lisenin fiziki koşullarına yönelik İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün teknik raporunda yer alan tespitlere rağmen okul binasında eğitim ve öğretime devam edilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/21097)

183.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Diyarbakır ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/21098)

184.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Diyarbakır ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/21099)

185.-       Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ'ın, Bakanlığın teftiş sistemine ve müfettiş atamalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21100)

186.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, ihraç edilen bir öğretmenin daha önce girdiği derslerin listesini istediği başvuruya ilişkin yazılı soru önergesi (7/21101)

187.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, KHK ile çalışma izni iptal edilen bir öğretmene ilişkin yazılı soru önergesi (7/21102)

188.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, KHK ile çalışma izni iptal edilen bir öğretmene ilişkin yazılı soru önergesi (7/21103)

Milli Savunma Bakanlığı

 

189.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Ardahan ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/20954)

190.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Ardahan ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/20955)

191.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2018 Sayıştay raporunda yer alan askeri kantinlerde mal ve hizmet alımlarının 4734 sayılı Kanuna uygun olarak yapılmadığı tespitine ilişkin yazılı soru önergesi (7/21104)

192.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Diyarbakır ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/21105)

193.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Diyarbakır ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/21106)

194.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, taşınmazların fiili envanterinin çıkarılmadığı ve icmallerin düzenlenmesi işlemlerinin tamamlanmadığı 2018 yılı Sayıştay raporunda tespit edilen illere ilişkin yazılı soru önergesi (7/21107)

195.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bakanlık bünyesinde bulunan kurumların yıllık atık motor yağı miktarına ve bu atıkların ekonomik olarak değerlendirilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/21108)

Sağlık Bakanlığı

 

196.-       Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya'nın Arguvan ilçesine devlet hastanesi yapımının planlanıp planlanmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20956)

197.-       Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, bazı ilaçların temininde yaşanan zorluğa ilişkin yazılı soru önergesi (7/20957)

198.-       Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, Bakanlığa bağlı çalışan hemşire sayısına ve hemşirelerin eğitim düzeylerinin dağılımına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20958)

199.-       Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Başiskele ilçesine hastane yapılması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/20959)

200.-       İzmir Milletvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu'nun, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevresinde yaşanan otopark sorununun çözülmesi talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/20960)

201.-       İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu'nun, Antalya'da DMD hastası engelli bir vatandaşa anestezi yapılmadan cerrahi müdahalede bulunulduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20961)

202.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Ardahan ilinde bulunan sağlık tesislerine ve personeline ilişkin yazılı soru önergesi (7/20962)

203.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Ardahan ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/20963)

204.-       Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, Bursa Büyükorhan Devlet Hastanesi inşaatının ne zaman bitirileceğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/20964)

205.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Ardahan ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/20965)

206.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Ardahan ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/20966)

207.-       Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in, Vezirköprü Diş Hastanesinin eski hizmet binasının depreme dayanıklılığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20967)

208.-       İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, İzmir'de 112 Acil Servis ambulanslarından bazılarının çeşitli gerekçelerle kullanılmadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20968)

209.-       İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan bir ihalede alınan malzemelere ve malzemelerin birim fiyatlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20969)

210.-       Siirt Milletvekili Sıdık Taş'ın, Siirt Devlet Hastanesine yönelik çeşitli iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/21109)

211.-       Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, ilaç ithalatına ve yerli ilaç üretiminin artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/21110)

212.-       Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Anestezi Bölümü yoğun bakım ünitesindeki hijyen sorununa yönelik şikayetlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/21111)

213.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Batman ilinde bulunan sağlık tesislerine ve personeline ilişkin yazılı soru önergesi (7/21112)

214.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Diyarbakır ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/21113)

215.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Diyarbakır ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/21114)

216.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Diyarbakır ilinde bulunan sağlık tesislerine ve personeline ilişkin yazılı soru önergesi (7/21115)

217.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Diyarbakır ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/21116)

218.-       Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan'ın, son beş yılda intihar sonucu yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının mesleki dağılımına ve intihar olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/21117)

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

 

219.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Ardahan ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/20970)

220.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Ardahan ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/20972)

221.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Ardahan ilinde bulunan organize sanayi bölgelerindeki fabrika ve istihdam verilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/20973)

222.-       Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in, 2002-2019 yılları arasında Hatay ili ve ilçelerinde iflas eden esnaf sayısı ile kredi kullanan KOBİ'lere ilişkin yazılı soru önergesi (7/20974)

223.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Diyarbakır ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/21118)

224.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Diyarbakır ilinde bulunan organize sanayi bölgelerindeki fabrika ve istihdam verilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/21119)

225.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Diyarbakır ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/21120)

226.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Diyarbakır ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/21121)

Tarım ve Orman Bakanlığı

 

227.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlık bünyesinde çalışan ziraat mühendisi, gıda mühendisi, su ürünleri mühendisi ve veteriner hekim sayısına ve 2010 yılından itibaren bu kadrolar için gerçekleştirilen personel alımlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20975)

228.-       Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın, yağlı tohum üretimini artırmaya yönelik çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/20976)

229.-       Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz'ın, Düzce ilindeki mısır üretiminin desteklenmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/20977)

230.-       Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, TMO'nun fiyat belirleme kriterlerine ve Sakarya'da mısır alımını geciktirmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/20978)

231.-       Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan su kanallarına yönelik temizleme ve ıslah çalışması yapılması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/20979)

232.-       Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bulunan Süleymaniye köyünde yapılan kadastro çalışmaları sonucunda tarla olarak kullanılan bazı alanların orman alanı olarak kaydedilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/20980)

233.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Ardahan ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/20981)

234.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Ardahan ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/20982)

235.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Ardahan ilindeki tarım arazilerine, üretimin artırılmasına yönelik teşviklere ve ipotekli tarla sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20983)

236.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Ardahan ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/20984)

237.-       Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara'nın Nallıhan ilçesi Erenler mevkiinde bulunan ormanlık alanda yapılan ağaç kesimlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/20985)

238.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Ardahan ilinde Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla kredi kullanan üretici sayısına ve üreticilerin borç miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20986)

239.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Ardahan ilinde kayıtlı çiftçi sayısına, sulanabilir tarım arazisi miktarına ve ilde yapılan tarımsal destek ödemelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/20987)

240.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Ardahan ilinde yok olan ormanlık alanlara, yapılan ağaçlandırmalara ve yardım fonundan yararlanan orman köylülerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/20988)

241.-       Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın, Kütahya'da köyden mahalleye dönüştürülen yerlerin tarımsal destekten yararlanamamasına ve çiftçi kayıt sistemine kayıtlı ekilemeyen arazi miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20989)

242.-       Adana Milletvekili Ayhan Barut'un, Bitkisel Üretim Genel Müdürü ile ilgili bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/21122)

243.-       Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Tarım ve Kredi Kooperatiflerinin çiftçilere yaptığı gübre satışından elde edilen kar zarar durumuna ve fiyatların düşürülmesi önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/21123)

244.-       İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, İzmir'in bazı ilçelerindeki jeotermal sahaların kiraya verilmek için ihaleye çıkarılmasına ve JES'lerin olası tahribatlarına yönelik alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/21124)

245.-       Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, Bursa'da son on yılda yanan veya çeşitli nedenlerle kayba uğrayan ormanlık alanlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/21125)

246.-       Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'ın, ihraç edilen tarım ürünlerinin denetimine ilişkin yazılı soru önergesi (7/21126)

247.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Diyarbakır ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/21127)

248.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Diyarbakır ilinde yok olan ormanlık alanlara, yapılan ağaçlandırmalara ve yardım fonundan yararlanan orman köylülerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/21128)

249.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Batman ilinde Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla kredi kullanan üretici sayısına ve üreticilerin borç miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21129)

250.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Batman ilindeki çiftçi kayıt sistemine kayıtlı çiftçi sayısı ile tarımsal destek ödemelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/21130)

251.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Batman ilindeki tarım arazilerine, üretimin artırılmasına yönelik teşviklere ve ipotekli tarla sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21131)

252.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Diyarbakır ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/21132)

253.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Diyarbakır ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/21133)

254.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Diyarbakır ilinde Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla kredi kullanan üretici sayısına ve üreticilerin borç miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21134)

255.-       Konya Milletvekili Esin Kara'nın, çiftçilere hasat sonrası destek ödemesi yapılması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/21135)

256.-       Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir'in, Bingöl'deki besicilerin sorunlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21136)

Ticaret Bakanlığı

 

257.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Ardahan ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/20990)

258.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Ardahan ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/20991)

259.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Ardahan ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/20992)

260.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2019 yılları arasında Ardahan ilinde tescil ve terkin edilen esnaf ve sanatkar işletmelerinin sayısı ile bu tarihler arasında kredi kullanan ve icra takibine uğrayan esnaf ve sanatkar sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20993)

261.-       Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, Giresun ve bağlı ilçelerindeki esnaf ve sanatkar işletmesi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20994)

262.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Diyarbakır ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/21137)

263.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2019 yılları arasında Diyarbakır ilinde tescil ve terkin edilen esnaf ve sanatkar işletmelerinin sayısı ile bu tarihler arasında kredi kullanan ve icra takibine uğrayan esnaf ve sanatkar sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/21138)

264.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Diyarbakır ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/21139)

265.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Diyarbakır ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/21140)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

 

266.-       Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef'in, bir telefon operatörünün Yozgat'ta bulunan çağrı merkezinde istihdam edilen personel sayısına ve işten çıkarma iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20995)

267.-       Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Edirne'nin Keşan ilçesi Yayla köyünde yapılan balıkçı barınağının çevresel etkilerine ve bu konuda alınacak önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/20996)

268.-       Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in, Balıkesir Kocaseyit Havaalanını kullanan yolcu sayısındaki düşüş nedenlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/20997)

269.-       Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya Kuzey Çevre Yolu'nun yapımına ve ne zaman bitirileceğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/20998)

270.-       Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy'un, Kayseri'de bulunan Boğazköprüsü'nün zemin etüt çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20999)

271.-       İzmir Milletvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu'nun, İzmir-Çeşme otoyolu ücretlerine yönelik düzenleme yapılması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/21000)

272.-       Erzurum Milletvekili Muhammet Naci Cinisli'nin, Erzurum Havalimanında aletli iniş sistemi kurulmasına yönelik çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/21001)

273.-       Erzurum Milletvekili Muhammet Naci Cinisli'nin, Ankara-Erzurum hattı yüksek hızlı tren projesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/21002)

274.-       Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, Eğribel Tüneli inşaatına ve ikmal ihalesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/21003)

275.-       Sivas Milletvekili Ulaş Karasu'nun, TCDD tarafından işçi alımı için 31.07.2019 tarihinde yapılan mülakatlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/21004)

276.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Ardahan ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/21005)

277.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Ardahan ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/21006)

278.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Ardahan ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/21007)

279.-       Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın, Haydarpaşa ve Sirkeci garlarının ihalesini alan şirkete ilişkin yazılı soru önergesi (7/21008)

280.-       İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin TCDD'nin Haydarpaşa ve Sirkeci garlarının atıl depo sahalarını kiralamak için açtığı ihaleden elenmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/21141)

281.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Diyarbakır ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/21142)

282.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Diyarbakır ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/21143)

283.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Diyarbakır ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/21144)

284.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2018 yılı Sayıştay raporunda yer alan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile ilgili tespitlere ve bu kapsamda Bakanlıkça yapılacak çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/21145)