TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

3

GELEN KAĞITLAR

No: 42

29 Kasım 2019 Cuma

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 19 milletvekilinin, gözaltına alınan, tutuklanan ve yargılaması halen devam eden HDP eş genel başkanları, grup başkanvekilleri ve milletvekillerinin yargılanmalarına ilişkin hususların tüm boyutlarıyla araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2160) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2019)

2.- Bursa Milletvekili Erkan Aydın ve 20 milletvekilinin, Almanya'da öğrenim görmekte iken hayatını kaybeden iki öğrencinin neden ve nasıl öldüğünün aydınlatılabilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2161) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2019)

3.- Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan ve 22 milletvekilinin, Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki Akkent Cami inşaatındaki iskelenin çökmesi olayının araştırılarak benzer olayların yaşanmaması için alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2162) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2019)

4.- İzmir Milletvekili Mahir Polat ve 22 milletvekilinin, kum zambağının neslinin korunması için alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2163) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2019)

5.- Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin ve 22 milletvekilinin, şehir hastaneleri hakkındaki iddiaların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2164) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2019)

6.- Adana Milletvekili Ayhan Barut ve 20 milletvekilinin, çocuk işçiliğinin tüm boyutlarıyla araştırılarak bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2165) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2019)

7.- Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş ve 22 milletvekilinin, üniversite ve kamu hastanelerinin yaşadıkları ekonomik sıkıntıların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2166) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2019)

8.- Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ve 19 milletvekilinin, öğretmenlerin yaşadıkları sorunların tüm boyutlarıyla incelenerek bu sorunların çözümü için izlenecek yolların belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2167) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2019)

9.- Muş Milletvekili Şevin Coşkun ve 19 milletvekilinin, medyanın kullandığı dilin kadına yönelik şiddet üzerindeki etkilerinin incelenerek alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2168) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2019)

10.-  Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve 20 milletvekilinin, Türkiye'deki göçmen kadınların yaşadıkları sorunların tüm yönleriyle tespit edilerek alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2169) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2019)

11.-  İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya ve 20 milletvekilinin, kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin son bulması için alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2170) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2019)

12.-  Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ve 20 milletvekilinin, kadın cinayetlerinin ve kadına karşı şiddetin tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2171) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2019)

13.-  Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan ve 20 milletvekilinin, bazı belediyelere kayyum atanması işlemlerinin incelenerek atılacak adımların belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2172) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2019)

14.-  Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal ve 19 milletvekilinin, kamuoyuna yansımayan intihar olaylarının ve siyanürle meydana gelen ölümlerin psikolojik ve sosyolojik nedenlerinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2173) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2019)

15.-  Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal ve 20 milletvekilinin, kadın cinayetlerinin nedenlerinin araştırılarak gerekli önlemlerin alınması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2174) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2019)

16.-  Ankara Milletvekili Şenol Sunat ve 19 milletvekilinin, engelli vatandaşların yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2175) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2019)

17.-  Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ve 20 milletvekilinin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki işsizlik sorunun tüm yönleriyle araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2176) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2019)

18.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 19 milletvekilinin, kadın cinayetlerinin ve kadına karşı şiddetin tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2177) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2019)

19.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 19 milletvekilinin, Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesine ilişkin iddiaların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2178) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2019)

20.-  Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz ve 19 milletvekilinin, kayyum atanan belediyelerde yaşandığı iddia edilen usulsüzlüklerin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2179) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2019)

21.-  Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz ve 19 milletvekilinin, Sakarya'nın Karasu ilçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan bir kişinin öldürülmesi olayının aydınlatılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2180) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2019)

22.-  Konya Milletvekili Esin Kara ve 20 milletvekilinin, sanayi sektöründeki ara eleman ihtiyacının giderilmesi ve genç işsizliğinin önlenmesi için yapılması gerekenlerin tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2181) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2019)

23.-  Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ve 20 milletvekilinin, üniversiteye giriş sistemiyle ilgili yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2182) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2019)

24.-  İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu ve 19 milletvekilinin, tekstil ve hazır giyim sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2183) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2019)

25.-  İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu ve 19 milletvekilinin, sosyal bilimlerin geliştirilmesi için yapılması gerekenlerin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2184) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2019)

26.-  Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz ve 19 milletvekilinin, limon üreticilerinin karşılaştığı sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2185) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2019)

27.-  Konya Milletvekili Esin Kara ve 20 milletvekilinin, köyden kente göçün ve bu olgunun şehirlerde yarattığı sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2186) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2019)

28.-  Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve 22 milletvekilinin, kadına yönelik şiddetin nedenlerinin araştırılarak koruma mekanizmalarının yeterliliğinin incelenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2187) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2019)

29.-  İzmir Milletvekili Ednan Arslan ve 20 milletvekilinin, tarım sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2188) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2019)

30.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan ve 20 milletvekilinin, kütüphaneciliğin desteklenmesi ve geliştirilmesi için yapılacakların belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2189) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2019)

31.-  Mersin Milletvekili Alpay Antmen ve 23 milletvekilinin, 24 Kasım 2019 günü gerçekleştirilen arabuluculuk sınavına ilişkin iddiaların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2190) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2019)

32.-  İzmir Milletvekili Mahir Polat ve 23 milletvekilinin, Ödemiş ilçesi ve çevresindeki kestane üretimindeki rekolte düşüşünün sebeplerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2191) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2019)