TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

3

GELEN KAĞITLAR

No: 40

27 Kasım 2019 Çarşamba

 

Milletvekili Teklifleri

1.- Ankara Milletvekili Fatih Şahin İle 10 Milletvekilinin; Ankara İli Evren İlçesinin Adının Çıkınağıl Olarak Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/2397) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2019)

2.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın; 5187 Sayılı Basın Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2398) (Anayasa ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2019)

3.- Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk’ün; Kastamonu İlinin Adının Gazikastamonu Olarak Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/2399) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2019)

Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri

(Milletlerarası Andlaşmalar)

 

1.- Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) Tam Yetkili Temsilciler Konferansında Kabul Edilen ve Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Kuruluş Yasası ve Sözleşmesinde Değişiklik Yapan Sonuç Belgeleri ile Beyanlar ve Çekincelere Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (Başkanlığa geliş tarihi: 24.10.2019) (Gelen evrak numarası: 555923)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı Anlaşmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019) (Gelen evrak numarası: 563804)

3.- Güneydoğu Avrupa Çokuluslu Barış Gücü Anlaşması'na Ek Altıncı Protokole Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019) (Gelen evrak numarası: 563809)

4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019) (Gelen evrak numarası: 563812)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-      Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un, TBMM tarafından verilen ilanlara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21146) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2019)

2.-      Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in, bir soru önergesinin iadesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21149) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2019)