TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

3

GELEN KAĞITLAR

No: 4

04 Ekim 2019 Cuma

 

Milletvekili Teklifleri

 

1.- Sinop Milletvekili Barış Karadeniz'in; 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2216) (Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

 

Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri

(Silahlı Kuvvet Kullanılmasına İzin Verme)

 

1.- Türkiye’nin Milli Güvenliğine Yönelik Ayrılıkçı Hareketler, Terör Tehdidi ve Her Türlü Güvenlik Riskine Karşı Uluslararası Hukuk Çerçevesinde Gerekli Her Türlü Tedbiri Almak, Irak ve Suriye’deki Tüm Terör Örgütlerinden Ülkemize Bundan Sonra da Yönelebilecek Saldırıları Bertaraf Etmek ve Kitlesel Göç Gibi Diğer Muhtemel Risklere Karşı Milli Güvenliğimizin İdame Ettirilmesini Sağlamak, Türkiye’nin Güney Kara Sınırlarına Mücavir Bölgelerde Yaşanan ve Hiçbir Meşruiyeti Olmayan Tek Taraflı Bölücü Girişimler ve Bunlarla İlgili Olabilecek Gelişmeler İstikametinde Türkiye’nin Menfaatlerini Etkili Bir Şekilde Korumak ve Kollamak, Gelişmelerin Seyrine Göre İleride Telafisi Güç Bir Durumla Karşılaşmamak İçin Süratli ve Dinamik Bir Politika İzlenmesine Yardımcı Olmak Üzere Hudut, Şümul, Miktar ve Zamanı Cumhurbaşkanınca Takdir ve Tayin Olunacak Şekilde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Gerektiği Takdirde Sınır Ötesi Harekat ve Müdahalede Bulunmak Üzere Yabancı Ülkelere Gönderilmesi ve Aynı Amaçlara Matuf Olmak Üzere Yabancı Silahlı Kuvvetlerin Türkiye’de Bulunması, Bu Kuvvetlerin Cumhurbaşkanının Belirleyeceği Esaslara Göre Kullanılması ile Risk ve Tehditlerin Giderilebilmesi İçin Her Türlü Tedbirin Alınması ve Bunlara İmkan Sağlayacak Düzenlemelerin Cumhurbaşkanı Tarafından Belirlenecek Esaslara Göre Yapılması İçin 02.10.2014 Tarihli ve 1071 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile Verilen ve Son Olarak 03.10.2018 Tarihli ve 1199 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile 30.10.2019 Tarihine Kadar Uzatılan İzin Süresinin Anayasa’nın 92’nci Maddesi Uyarınca 30.10.2019 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Uzatılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/878) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

2.-      Birleşmiş Milletlerin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti’nde İcra Ettiği Harekat ve Misyonlar Kapsamında Hudut, Şümul, Miktar ve Zamanı Cumhurbaşkanınca Takdir ve Tespit Edilmek Üzere, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Yurt Dışına Gönderilmesi ve Cumhurbaşkanınca Verilecek İzin ve Belirlenecek Esaslar Çerçevesinde Bu Kuvvetlerin Kullanılması İçin Türkiye Büyük Millet Meclisinin son olarak 02.10.2018 Tarihli ve 1198 Sayılı Kararıyla Uzatılan İzin Süresinin Anayasa’nın 92’nci Maddesi Uyarınca 31.10.2019 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Uzatılmasına İlişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/879) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-           Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, Cumhurbaşkanı'nın 14 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirdiği bir toplantıya katılan basın yayın kuruluşlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/18489) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2019)

2.-           Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, darbe soruşturması kapsamında yargılanan bir kişiyle ilgili iddialara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/18490) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2019)

3.-           Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, işçi ölümlerinin önlenmesi için alınması gereken tedbirlere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/18491) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.08.2019)

4.-           Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, Şanlıurfa Ceylanpınar Eski Belediye Başkanı hakkındaki usulsüzlük iddialarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/18492) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.08.2019)

5.-           Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, yurt dışında yaşayan bazı vatandaşların Türkiye'ye girişlerinde yaşadıkları iddia edilen sorunlara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/18493) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.08.2019)

6.-           Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir emeklinin maaşına bloke konulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/18494) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.09.2019)

7.-           Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, TMSF'ye devrolan bir bankadan çekilen krediyle alınan araç üzerindeki rehnin kaldırılması için güvenlik soruşturulması yapıldığı iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/18495) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.09.2019)

8.-           Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Yusufeli ilçesine inşa edilecek baraj için belirlenen kamulaştırma bedellerinin iyileştirilmesi önerisine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/18496) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.09.2019)

9.-           Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü'nün, TRT tarafından engelli milli sporcuların uluslararası müsabakalarının canlı olarak yayınlanması talebine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/18497) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

10.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 ve 2019 yıllarında kamu özel iş birliği yöntemiyle başlatılan projelerin akıbetine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/18498) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

11.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi sonucunda kamudan özel sektöre geçen işçi ve memur sayılarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/18499) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

12.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, özelleştirildikten sonra el değiştiren kuruluş ve şirketlere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/18500) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

13.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 11. Kalkınma Planı kapsamında tarım ve kırsal kalkınma konularındaki hedeflere nasıl ulaşılacağına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/18501) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

14.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, GATS Anlaşması ile ülkemizde çalışan yabancı mühendis sayısına ve İŞKUR'a başvuru yapan mühendis sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/18502) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

15.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, plastik sektörüne yönelik teşviklere ve ham maddede dışa bağımlılığın azaltılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/18503) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

16.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında vakıflar, belediyeler ve kamu kuruluşlarının yaptığı protokol sayısı ile vakıflara sağlanan katkı ve desteklerin tutarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/18504) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

17.-       Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, 2002 yılından itibaren kamunun dış borçlanma miktarına ve ekonomi politikalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/18505) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.09.2019)

18.-       Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir'in, elektrik fatura bedellerinde gerçekleşen artışlara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/18506) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.09.2019)

19.-       Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in, Kırşehir'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi bayrağı baskılı tişört giyen bir kişi hakkında hazırlanan iddianameye ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18507) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2019)

20.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Aksaray'da görevli bir doktor ve öğretmen eşinin bir kişiyi gasp ettiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18508) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2019)

21.-       Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın, 10 Ağustos 2014 tarihinden itibaren Cumhurbaşkanına hakaret suçu nedeniyle yargılanan kişi sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18509) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2019)

22.-       Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin hazırlık sürecinde bir vakfın etkin rol aldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18510) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2019)

23.-       Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, Mardin'in Nusaybin ilçesinde tutuklanan kişilere kötü muamelede bulunulduğu iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18511) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.07.2019)

24.-       Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun başvuruları inceleme sürecine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18512) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2019)

25.-       Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Cumhurbaşkanına hakaret suçu kapsamında açılan soruşturma ve davalarla ilgili çeşitli verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18513) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.07.2019)

26.-       Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, cezaevlerinde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18514) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2019)

27.-       Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in, Elazığ 1 Nolu ve 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevlerinde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18515) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.08.2019)

28.-       Mardin Milletvekili Pero Dundar'ın, Diyarbakır'da ailesine teslim edilmediği iddia edilen bir cenazeye ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18516) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.08.2019)

29.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bandırma 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan bir tutuklunun ağır hastalığına rağmen tahliye edilmediği iddiasına ve ağır hastalık sebebiyle tahliyelere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18517) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.09.2019)

30.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Ordu Cezaevinde kalan bir tutuklunun Samsun Cezaevine nakil talebinin ret gerekçesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18518) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.09.2019)

31.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, eşi Maltepe 1 Nolu Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir kişinin iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18519) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.09.2019)

32.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Çankırı Cezaevinde bazı görüş haklarının iptal edildiği ve kantin alışverişlerinde sıkıntı yaşandığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18520) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.09.2019)

33.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Denizli Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından bazı hükümlülere talimatla yüksek riskli olarak işlem yapıldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18521) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.09.2019)

34.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir hükümlünün denetimli serbestlikten yararlandırılmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18522) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.09.2019)

35.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Çorum L Tipi Kapalı Cezaevinde açlık grevinde olan tutuklu ve hükümlülere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18523) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.09.2019)

36.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul Anadolu Adliyesi için açılan doğrudan temin yöntemli ihalelere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18524) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

37.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlığa bağlı birimlere ait binaların depreme dayanıklılık kontrolleri ile güçlendirme yapılan, yıkılan veya onarımı yapılmayan bina sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18525) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

38.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İŞKUR bünyesinde yapılan girişimcilik kursuna katılmak isteyen ve ihraç edildiği için alınmayan bir kişiye ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18526) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.09.2019)

39.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Aksaray ilinde doğum, gıda ve barınma yardımı alan kişi sayısına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18527) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

40.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilinde bazı yardım programlarından yararlanan kişi sayılarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18528) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

41.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilinde evde bakım hizmeti alan kişilerin sayısına ve cinsiyetlere göre dağılımlarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18529) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

42.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Türkiye genelinde ve Niğde ile Aksaray illerinde Sosyal Dayanışma ve Teşvik Fonundan karşılanan şartlı eğitim desteğinden yararlanan anne sayısına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18530) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

43.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kronik hastalığı sebebiyle cihaza bağımlı olup elektrik faturaları devlet tarafından karşılanan kişi sayısına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18531) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

44.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017-2019 yılları arasında Aksaray ilinde 65 yaş üstü yaşlılık ve engelli yardımı alan kişi sayısına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18532) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

45.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 7143 sayılı Kanun kapsamında prim borçları yapılandırılan kişilere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18533) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

46.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Nisan 2018 öncesine ait genel sağlık sigortası prim borç asıllarını ödeyen ve fer'i alacakların tahsilinden vazgeçilen kişi sayısına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18534) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

47.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Aksaray ilinde evde bakım hizmeti alan kişilerin sayısına ve cinsiyetlere göre dağılımlarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18535) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

48.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017-2019 yılları arasında Niğde ilinde 65 yaş üstü yaşlılık ve engelli yardımı alan kişi sayısına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18536) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

49.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 ve 2019 yıllarında yapılan piyasa denetimleri sonucunda satışı engellenen ürün ve denetlenen iş yeri sayılarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18537) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

50.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2019 yılında Alo 170, 144 ve 183 hatlarına gelen başvuru sayısına ve başvuruların neticelerine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18538) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

51.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Aksaray ilinde bazı yardım programlarından yararlanan kişi sayılarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18539) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

52.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilinde sosyal yardım programı kapsamında verilen konut sayısına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18540) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

53.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilinde doğum, gıda ve barınma yardımı alan kişi sayısına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18541) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

54.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlığa bağlı birimlere ait binaların depreme dayanıklılık kontrolleri ile güçlendirme yapılan, yıkılan veya onarımı yapılmayan bina sayısına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18542) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

55.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2019 yılında işsizlik fonuna başvuran mühendis sayısına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18543) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

56.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, İŞKUR'a başvuruda bulunan kişilerin meslek ve branşlarına göre dağılımına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18544) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

57.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2019 yılında Bakanlık bünyesindeki teknolojik iş ekipmanlarının yenilenmesine yönelik çalışma olup olmadığına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18545) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

58.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 yılında kömür yardımı yapılan aile sayısına ve en çok yardım yapılan ilk beş ile ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18546) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

59.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Aksaray ilinde sosyal yardım programı kapsamında Bakanlıkça verilen sosyal konut sayısına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18547) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

60.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ve Aksaray illerinde sosyal yardım kartı verilen kişi sayısına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18548) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

61.-       Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Plazma Fraksinasyonu Projesi ihalesini alan firmanın yükümlülüklerini yerine getirmediği iddiasına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18549) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

62.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, lisanslı geri kazanım tesislerinin faaliyetlerine ve çöp ithalatına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18550) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.08.2019)

63.-       Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in, afetler nedeniyle mağdur olan hak sahiplerine devlet eliyle konut yapılarak teslim edilmesi önerisine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18551) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.09.2019)

64.-       Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in, Muğla ili genelinde üretilen ve köylülere satışı yapılan arsaların borçları ve bina yapılanmaları için Köy Kanunu'nun geçici 5'inci maddesinde verilen sürenin uzatılması talebine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18552) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.09.2019)

65.-       Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, belediye başkanlarının yaptığı personel alımlarının Bakanlık iznine bağlanmasından bu yana istisnai kadrodan memur olanların sayısına ve Manisa genelinde belediyelere yapılan bazı görevlendirmelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18553) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

66.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlığa bağlı birimlere ait binaların depreme dayanıklılık kontrolleri ile güçlendirme yapılan, yıkılan veya onarımı yapılmayan bina sayısına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18554) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

67.-       Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, 7061 sayılı Kanun'la getirilen teşvik kapsamında ÇED gerekli değildir kaydıyla ruhsat ve izin alarak faaliyet yürüten madencilik firmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18555) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

68.-       İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun, Tokat'ın Kuruçay köyünde yapılacak mermer ocağı için ÇED gerekli değildir kararı çıkarmak amacıyla proje alanının dar gösterildiği iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18556) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

69.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, 17 Temmuz 2019'da Erbil'de Türk Konsolosluk çalışanlarına yapılan saldırı sonrasında gözaltına alınan Türk restoran çalışanının akıbetine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18557) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.09.2019)

70.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir kişinin pasaportunun yenilenmediği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18558) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.09.2019)

71.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlığa bağlı birimlere ait binaların depreme dayanıklılık kontrolleri ile güçlendirme yapılan, yıkılan veya onarımı yapılmayan bina sayısına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18559) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

72.-       Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, son bir yıl içerisinde elektrik fiyatlarına yapılan zam oranlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18560) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

73.-       Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu'nun, Samsun'un Kavak ve Havza ilçeleri arasındaki bölgede bir şirketin maden arama faaliyeti kapsamında kesilen ve kesilecek ağaç miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18561) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.08.2019)

74.-       Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, son üç yılda doğalgaza ve elektriğe yapılan zamlara, borç nedeniyle hizmeti kesilen abonelere ve Gaziantep'te faturalarını yapılandırmayı talep eden abone sayısına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18562) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

75.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlığa bağlı birimlere ait binaların depreme dayanıklılık kontrolleri ile güçlendirme yapılan, yıkılan veya onarımı yapılmayan bina sayısına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18563) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

76.-       Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef'in, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde faaliyet gösteren maden şirketinin yer altı madenciliği çalışmalarına son verileceği iddiasına ve personelin akıbetine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18564) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

77.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, öğrenim kredisi borcunu ödeyemeyen kişi sayısına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18565) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

78.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlığa bağlı birimlere ait binaların depreme dayanıklılık kontrolleri ile güçlendirme yapılan, yıkılan veya onarımı yapılmayan bina sayısına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18566) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

79.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2019-2020 sezonunda transferi gerçekleştirilen yabancı uyruklu futbolcuların sayısına ve yaş ortalamalarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18567) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

80.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2019-2020 sezonunda amatör futbol liglerine katılacak amatör spor kulübü sayısına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18568) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

81.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yabancı uyruklu olup Türk vatandaşlığına geçen ve milli müsabakalara katılan sporculara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18569) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

82.-       Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, 2019 yılı bütçe açığı hedefine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18570) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2019)

83.-       Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, Bor Şeker Fabrikasının özelleştirme ihalesine girmeyen bir firmaya devredildiği iddiasına ve Fabrika arazisinin, bu firmaya satışa çıkarılacağı iddiasına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18571) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.08.2019)

84.-       Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Antalya'da ve ülke genelinde 7186 sayılı Kanuna göre yeniden yapılandırma talebinde bulunan firmalara ve yıllar itibarıyla takibe düşen banka kredilerinin oranına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18572) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

85.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, bankalara kredi borcu nedeniyle hakkında yasal takip başlatılan ve icra işlemi uygulanan kişi sayısına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18573) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

86.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, özel iletişim vergi gelirlerinin toplam tutarına ve harcandığı yerlere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18574) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

87.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlığa bağlı birimlere ait binaların depreme dayanıklılık kontrolleri ile güçlendirme yapılan, yıkılan veya onarımı yapılmayan bina sayısına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18575) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

88.-       Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, 2 Temmuz 2019 tarihinde Diyadin Belediyesine girmek isteyen bir kişi ile belediye eşbaşkanlarının kolluk kuvveti tarafından darp edildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18576) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2019)

89.-       Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, Giresun'un Çanakçı ilçesine öğretmenevi yapımı için ayrılan ödeneğin akıbetine ve bir siyasi partinin ilçe başkanı hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18577) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2019)

90.-       Muş Milletvekili Mensur Işık'ın, 6638 sayılı Kanun'a yönelik eleştirilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18578) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.07.2019)

91.-       Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, 21 Temmuz 2019 tarihinde Diyarbakır'da hayatını kaybeden bir kişinin cenazesinin ailesine teslim edilmemesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18579) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.08.2019)

92.-       Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, Adana'nın Seyhan ilçesinde bir ailenin polisler tarafından darp edildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18580) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

93.-       Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki asri mezarlıkta bazı mezar taşlarının tahrip edilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18581) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.08.2019)

94.-       Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın, Ceylanpınar Belediyesinin son beş yıllık dönemi hakkında Bakanlık müfettişlerince hazırlanan denetim raporunda yer alan usulsüzlüklere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18582) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2019)

95.-       Van Milletvekili Muazzez Orhan'ın, Van'da protesto eylemine katılan engelli bir vatandaşın gözaltına alınması sırasında kolluk görevlilerinin yaptığı uygulamaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18583) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.08.2019)

96.-       İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, Manisa'nın Hacıbektaşlı köyünde yapılması planlanan JES projesine yönelik ÇED gerekli değildir kararına karşı gerçekleştirilen bir etkinliğe yapılan müdahaleye dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18584) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.08.2019)

97.-       Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Çavuşlu köyünün yol bakım, onarım ve dere ıslahı çalışmalarının ne zaman yapılacağına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18585) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.09.2019)

98.-       Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Arvin'in Hopa ilçesine bağlı Çamlıköy köyünde yaşanan içme suyu ve ulaşım sorununa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18586) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.09.2019)

99.-       Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Güneşli köyünde yaşanan bazı altyapı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18587) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.09.2019)

100.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, sivil memurların mali ve sosyal haklarının iyileştirilmesi önerisine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18588) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

101.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, bekçilerin özlük haklarına yönelik iyileştirme önerilerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18589) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

102.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlığa bağlı birimlere ait binaların depreme dayanıklılık kontrolleri ile güçlendirme yapılan, yıkılan veya onarımı yapılmayan bina sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18590) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

103.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, madencilik faaliyetleri için ÇED raporu gerekliliğine dair verilen karar sonucunda faaliyet gerçekleştiren işletmelere yönelik bazı verilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18591) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

104.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlığa bağlı birimlere ait binaların depreme dayanıklılık kontrolleri ile güçlendirme yapılan, yıkılan veya onarımı yapılmayan bina sayısına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18592) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

105.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Çamardı ilçesinde bulunan Şah Toraman Türbesinin onarımı talebine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18593) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

106.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Kayırlı köyündeki peri bacalarının yer aldığı sit alanına gölet yapılmasına izin verilme sebebine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18594) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

107.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Bor ilçesi Armutlu Mahallesi'nde bulunan tarihi mescidin restore edilmesi talebine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18595) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

108.-   Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in, Şırnak'ın Cizre ilçesinde bulunan tarihi surlara yönelik bir restorasyon çalışması yapılması talebine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18596) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

109.-   Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bulunan Germuş Kilisesi'ne yönelik Bakanlığın herhangi bir iyileştirme çalışması olup olmadığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18597) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.09.2019)

110.-   Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın, Gaziantep'te bir vakfın öğrenci sorumlusunun bir öğrenciye tecavüz ettiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18598) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2019)

111.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Manisa'da bir okul müdürünün görevden alınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18599) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.08.2019)

112.-   Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından eğitim öğretim yılı açılış törenlerinde bazı Aydın milletvekillerinin mesajlarının okutulması yönünde okul idarelerine talimat verildiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18600) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

113.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, felsefe grubu öğretmenlerinin sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18601) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

114.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2019 yılı itibarıyla kadınların okuma yazma oranı ile ortaöğretim ve yüksek öğrenimdeki kız öğrenci oranına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18602) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

115.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlığa bağlı birimlere ait binaların depreme dayanıklılık kontrolleri ile güçlendirme yapılan, yıkılan veya onarımı yapılmayan bina sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18603) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

116.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, ÖSYM tarafından yayınlanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı Değerlendirme Raporu kapsamında başarısızlık oranlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18604) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

117.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, sivil memurların mali ve sosyal haklarının iyileştirilmesi önerisine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18605) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

118.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlığa bağlı birimlere ait binaların depreme dayanıklılık kontrolleri ile güçlendirme yapılan, yıkılan veya onarımı yapılmayan bina sayısına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18606) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

119.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, KHK ile ihraç edilen bir kişinin işyeri hemşireliği sınavını kazanmasına rağmen sertifikasının verilmediği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18607) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.09.2019)

120.-   Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan'ın, Nevşehir'in Kozaklı ilçesine Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi yapılması önerisine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18608) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

121.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ilaçta yerelleşme projesi kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18609) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

122.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlığa bağlı birimlere ait binaların depreme dayanıklılık kontrolleri ile güçlendirme yapılan, yıkılan veya onarımı yapılmayan bina sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18610) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

123.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 ve 2019 yıllarında Alo 188 hattına yapılan başvurulara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18611) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

124.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Bakanlık, SGK ve Türk Kızılayı tarafından yürütülen Plazma Fraksinasyonu Projesi'ne ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18612) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

125.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlığa bağlı birimlere ait binaların depreme dayanıklılık kontrolleri ile güçlendirme yapılan, yıkılan veya onarımı yapılmayan bina sayısına ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18613) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

126.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 ve 2019 yıllarında zeytinyağı satışlarında tağşişli ürün denetimlerine ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18614) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

127.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Borçka ilçesi Aksu Mahallesi'nde bulunan dere yatağının köprü ve istinat duvarı ile ilgili sorunlarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18615) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.09.2019)

128.-   Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu'nun, yaban domuzlarının fındık bahçelerine verdiği zararın önlenmesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18616) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

129.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, antep fıstığı taban fiyatlarının açıklanmamasına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18617) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

130.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından yapılan fasulye alımlarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18618) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

131.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de üretim maliyetinin altında domates satışı yapılmasına ve üretim planlamasına yönelik çalışmalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18619) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

132.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, IPARD kapsamında kredi almasına karşın çalışmasını tamamlamayan şirket ve kişi sayılarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18620) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

133.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilindeki karpuz ve kavun üreticilerinin sorunlarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18621) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

134.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlığa bağlı birimlere ait binaların depreme dayanıklılık kontrolleri ile güçlendirme yapılan, yıkılan veya onarımı yapılmayan bina sayısına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18622) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

135.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sit alanı ilan edilen ovalarda koruma alanı değişikliğine gidilip gidilmediğine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18623) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

136.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tarım sayımı yapılmasına yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18624) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

137.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tarım arazilerinin miras yoluyla bölünmesinin önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18625) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

138.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 11. Kalkınma Planı kapsamında hayvancılık alanında yapılan çalışmalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18626) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

139.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tarım arazilerinin korunması, etkin kullanımı ve yönetimi için çalışma yapılan illere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18627) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

140.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, bitkisel üretimde stratejik ürünlerin üretiminin artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18628) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

141.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tarımsal desteklere bağlı etki analizi yapılması önerisine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18629) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

142.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizde hayvansal üretimin artırılması çalışmalarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18630) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

143.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizde bulunan yerli ve ithal hayvan ırklarına ve yerli ırkların korunmasına yönelik verilecek desteklere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18631) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

144.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Et ve Süt Kurumunun kurban bayramında satılmayan hayvanlardan yaptığı alımlara ve stoklarında bulunan et ve canlı hayvan miktarlarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18632) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

145.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, bal ormanı sayısı ile arıcılıkta kullanılan ilaçlara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18633) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

146.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizde Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan ve olmayan çiftçi sayısına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18634) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

147.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2019 yılında ülkemizde üretilen buğday miktarı ile TMO tarafından alınan ve depolarında stoklanan buğday miktarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18635) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

148.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakan tarafından bir proje hakkında yapılan açıklamaya ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18636) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

149.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, bal üretimine yönelik denetimlere ve arıcılıkla ilgili çeşitli sorunlara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18637) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

150.-   Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, pamuk üreticilerinin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18638) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

151.-   Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin'in, pamuk üretiminde sağlanan desteklerin artırılması talebine ve üretimde kaliteyi yükseltmeye yönelik Bakanlık çalışmalarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18639) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

152.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından İzmit'in Akmeşe bölgesindeki fındık üreticilerden fındık alımı yapılmadığı iddiasına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18640) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.09.2019)

153.-   İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin, Çaykur'un zarar etmesine ve özelleştirileceği iddialarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18641) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.09.2019)

154.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlığa bağlı birimlere ait binaların depreme dayanıklılık kontrolleri ile güçlendirme yapılan, yıkılan veya onarımı yapılmayan bina sayısına ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18642) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

155.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 ve 2019 yıllarında dahilde işleme rejimi çerçevesinde ithal edilen buğday ve arpa miktarına ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18643) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

156.-   Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in, Muğla'da Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluk alanına giren yollarda bakım ve düzenleme işlerinin yeterli seviyede yapılıp yapılmadığına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18644) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.09.2019)

157.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlığa bağlı birimlere ait binaların depreme dayanıklılık kontrolleri ile güçlendirme yapılan, yıkılan veya onarımı yapılmayan bina sayısına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18645) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

158.-   Adana Milletvekili Ayhan Barut'un, Çukurova bölgesinde narenciye üretiminde görülen rekolte kaybına ve üreticinin zararının giderilmesi için yapılacak çalışmalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/18646) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.09.2019)

159.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevinde yirmi beş kişinin darp edildiği iddiasının soruşturulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/18647) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.09.2019)

160.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kahramanmaraş 1 Nolu L Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu ve hükümlülerin maruz kaldığı iddia edilen hak ihlallerinin soruşturulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/18648) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.09.2019)

161.-   İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, Basın Kartı Komisyonunun oluşumuna ve bazı iddialara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/18649) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.09.2019)

162.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Gaziantep'te yaşanan kadına yönelik şiddet vakalarına ve bunlarla mücadeleye ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/18650) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.09.2019)

163.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda okunan Cuma hutbesinde Atatürk'ün anılmamasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/18651) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.09.2019)

164.-   İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm'ün, idari gözetim kararı olmaksızın yabancılar şubesinde tutulduğu ve hukuka aykırı olarak sınır dışı edildiği iddia edilen Suriye uyruklu bir çocuğa ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/18652) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.09.2019)

165.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Hınıs Ziraat Odası Başkanlığının yönetimiyle ilgili iddialara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/18653) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2019)

166.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir avukatın kolluk güçleri tarafından darp edildiği iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/18654) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2019)

167.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Van'da gözaltına alınan bir kişinin iddialarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/18655) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2019)

168.-   Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, bazı illerde yasaklanan toplantı ve gösteri yürüyüşlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/18656) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2019)

169.-   Hakkari Milletvekili Sait Dede'nin, TRT'nin 2017 yılı faaliyet raporunun yayınlanmama gerekçelerine ve 2017-2018 yıllarındaki harcamalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/18657) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.09.2019)

170.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün kapatılacağı ve daire başkanlıkları altında yeniden yapılandırılacağı iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/18658) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

171.-   Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, Mardin'de düzenlenen toplantı ve gösterilere yönelik Valilik kararına ve kolluk kuvvetleri tarafından yapılan müdahalelere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/18659) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.09.2019)

172.-   İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'nın Moskova ziyaretine ve Rusya Federasyonu Merkezi Seçim Komisyonu ile işbirliği protokolü imzalandığı iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/18660) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.09.2019)

173.-   İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, 5651 sayılı Kanun'un Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen maddelerinin Mevzuat Bilgi Sistemine işlenmemesine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/18661) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.09.2019)

174.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 18 Eylül 2019 tarihinde AİHM'de görülecek bir davada Türkiye'yi savunacak avukata ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/18662) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.09.2019)

175.-   Yozgat Milletvekili Ali Keven'in, yerel basının desteklenmesi önerisine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/18663) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.09.2019)

176.-   Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu'nun, Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında tarla ve arazi satışlarında uygulanan KDV oranının düşürülmesi önerisine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/18664) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2019)

177.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, şiddete eğilimi olan kişilerin tespit edilerek gerekli eğitim ve tedavi desteğinin verilmesi hususunda çalışmalar yapılması önerisine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/18665) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2019)

178.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 ve 2019 yıllarında çıkan orman yangınlarına ve müdahale amaçlı kullanılan uçak ve helikopter sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/18666) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2019)

179.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Emniyetinin İl Sağlık Müdürlüğünden polikistik over sendromu olan ve kürtaj yaptıran kadınların listesini istediğine dair iddialara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/18667) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2019)

180.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 4-6 yaş grubundaki çocukların Kuran kurslarına kayıtlarında sağlık raporu istenmesi uygulamasının sonlandırıldığına dair iddialara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/18668) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2019)

181.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir çocuğun polise ait zırhlı aracın çarpması sonucunda hayatını kaybettiği olaya ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/18669) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2019)

182.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kızılay Yatırım Holding ile ilgili bazı iddialara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/18670) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2019)

183.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 30 Mart 2014-23 Haziran 2019 tarihleri arasında İBB tarafından kiralanan araçlara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/18671) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2019)

184.-   Van Milletvekili Muazzez Orhan'ın, kayyum atamasını protesto amacıyla yapılan eylemlerdeki polis müdahalesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18672) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.08.2019)

185.-   Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in, Patnos L Tipi Kapalı Cezaevinde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18673) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.09.2019)

186.-   Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, Diyarbakır'da okuma yazma bilmeyen yaşlı bir kadın hakkında tuttuğu bir pankart nedeniyle mahkumiyet kararı verilmesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18674) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.09.2019)

187.-   Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir'in, Bingöl M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda ziyaretçilerin aranma yöntemiyle ilgili iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18675) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2019)

188.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bolu T Tipi Cezaevinde kalan bir hükümlünün işkence ve kötü muamele gördüğü yönündeki iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18676) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2019)

189.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Afyonkarahisar Cezaevinde kalan bir tutuklunun terörle mücadele şubesinde kötü muamele gördüğü iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18677) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2019)

190.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, kamudan ihraç edilen bir kişinin OHAL Komisyonunda bulunan dosyasının akıbetine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18678) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

191.-   Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, ceza infaz kurumlarında bazı süreli yayınlara izin verilmediği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18679) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

192.-   Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, 10 Eylül 2013 tarihinde Hatay Armutlu'da eylem sırasında bir gencin hayatını kaybetmesi ile ilgili soruşturmanın akıbetine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18680) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

193.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, cezaevlerinde kalan LGBTİ bireylerin sayısına ve koğuşlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18681) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2019)

194.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, LGBTİ bireylerin cezaevlerinde tek kişilik hücrelerde kaldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18682) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2019)

195.-   Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, 7 Eylül 2019 tarihinde İstiklal Caddesi'nde bir gencin cezaevinden iyi hal izni alarak çıkan bir kişi tarafından öldürüldüğü olaya ve son beş yılda iyi hal izni verilen kişilerin sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18683) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2019)

196.-   İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, Gaziantep Şahinbey Belediyesi tarafından yeni evlenenlere nikah hediyesi olarak dağıtıldığı iddia edilen bir kitaba ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18684) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.09.2019)

197.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, yerli plazmadan plazma ürünleri üretilmesi amacıyla yapılan ihaleye ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18685) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

198.-   İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm'ün, Kayseri'de bir kadının sokakta yürürken uğradığı saldırıyla ilgili soruşturmanın akıbetine ve kadına yönelik şiddeti önleyici çalışmalara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18686) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.09.2019)

199.-   Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın, kan ve kan ürünlerinden elde edilen plazmanın yerli kaynaklarla üretilmesine yönelik ihaleyle ilgili iddialara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18687) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.09.2019)

200.-   Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, engelli vatandaşların kamu kurumlarında istihdamına ve 2019 yılında engelli kadrosu açılmamasına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18688) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.09.2019)

201.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, prim süresini tamamlayarak emeklilik yaşını bekleyen kişilerin sayısına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18689) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2019)

202.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, öğretmenlerin ek göstergelerinin 3600'e çıkarılmasına yönelik çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18690) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2019)

203.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, bir öğrencinin staj yaptığı gemide hayatını kaybetmesine ve stajyerlerin çalışma koşullarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18691) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2019)

204.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, engelli istihdam açığı bulunan kamu kurumlarına ve özel sektör iş yerlerine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18692) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2019)

205.-   İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün, Manisa'nın Salihli ilçesinde devam eden JES projesine ve yapım sürecinde gerçekleştiği iddia edilen usulsüzlüklere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18693) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.09.2019)

206.-   Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, Ege Üniversitesi yerleşkesinde yapılacağı açıklanan millet bahçesi projesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18694) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.09.2019)

207.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010 yılından itibaren yapılan çöp ithalatına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18695) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.09.2019)

208.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, İzmir'in Bayındır ilçesi Yakapınar Mahallesi'ndeki prina işletmesinin ruhsatsız çalıştığına dair iddialara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18696) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.09.2019)

209.-   Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, TOKİ'nin son on yıllık faaliyetlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18697) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.09.2019)

210.-   Muğla Milletvekili Suat Özcan'ın, 2019 yılının ilk 8 ayında ithal edilen çöp miktarına ve bunların geri dönüşümüne ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18698) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.09.2019)

211.-   Sivas Milletvekili Ulaş Karasu'nun, Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bulunan hidroelektrik santralinin kanal güvenliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18699) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.09.2019)

212.-   Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, gümrük birimlerinden girişi yapılan yıllık dönüştürülebilir atık miktarına ve bu atıklarla ilgili denetimlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18700) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.09.2019)

213.-   İzmir Milletvekili Kani Beko'nun, Sığacık Koyu'nda bulunan balık çiftliklerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18701) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2019)

214.-   Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün, Manisa'nın Salihli ilçesinde yapılması planlanan jeotermal elektrik santraline ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18702) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

215.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Çanakkale'nin Kirazlı köyündeki madenin rezervine ve işletme payına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18703) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.09.2019)

216.-   Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in, KYK tarafından vakıf ve dernek yurtlarındaki öğrenciler için ödenen barınma ve beslenme desteklerine ve sürecin denetimine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18704) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.09.2019)

217.-   Ankara Milletvekili Şenol Sunat'ın, bir vakfa ait yurtlara ve vakfın denetimine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18705) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.09.2019)

218.-   Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in, inşaat sektöründe yaşanan borç artışının nedenine ve kredilerin geri ödemesinin kolaylaştırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18706) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.09.2019)

219.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, BOTAŞ'ın 2018 yılına ve 2019 yılının ilk 9 ayına ait borçlarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18707) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.09.2019)

220.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Halkbank'ın Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşen konserlere sponsor olup olmadığına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18708) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.09.2019)

221.-   Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu'nun, Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında tarla ve arazi satışlarında uygulanan KDV oranının düşürülmesi önerisine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18709) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2019)

222.-   Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel'in, bazı belediye başkanlarının görevden alınmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18710) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.09.2019)

223.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir kişinin polisler tarafından darp edildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18711) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.09.2019)

224.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Van ilinde milletvekillerine yönelik polis tarafından alındığı iddia edilen güvenlik tedbirine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18712) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.09.2019)

225.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan asker ve polislerin kurtarılması için yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18713) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

226.-   Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın, mültecileri taşıyan botlara Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan müdahalelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18714) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

227.-   İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün yürüttüğü bir soruşturma kapsamında İl Sağlık Müdürlüğünden kadınlara yönelik bazı kişisel sağlık verilerini talep ettiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18715) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

228.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce'nin Akçakoca, Gölyaka ve Cumayeri ilçeleri ile bağlı köylerinde gerçekleşen yağışlar sebebiyle yaşanan doğal afetlerin mağdurlarının zararına ve hasar tespitinde dikkate alınan kriterlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18716) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.09.2019)

229.-   İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gönderilen bir yazıyla İl Sağlık Müdürlüğünden kadınlara yönelik bazı kişisel sağlık verilerinin talep edildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18717) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.09.2019)

230.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda düğün, nişan gibi kutlama etkinliklerinde havaya açılan ateş sonucu ölüm ve yaralanmaların sayısına ve Bakanlık tarafından çıkartılan genelgeye ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18718) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.09.2019)

231.-   Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, Bursa il merkezinde bulunan polis karakollarının fiziki şartlarının düzeltilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18719) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.09.2019)

232.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, uyuşturucuyla mücadelede alınması gereken tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18720) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2019)

233.-   Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin ve ilçe belediyelerinin dernek ve vakıflarla yaptığı iş birliği protokollerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18721) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2019)

234.-   Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, Milli Kütüphane Kuruluş Kanunu'nun yürürlükten kaldırılmasına ve Milli Kütüphane ile Kütüphanedeki eserlerin akıbetlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18722) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

235.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı süreli sözleşmeli personel statüsünde çalışanların sözleşmelerinin yenilenmemesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18723) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.09.2019)

236.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilindeki bilimsel kazı alanlarının korunması talebine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18724) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2019)

237.-   İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan süreli sözleşmeli personel ile ne zaman sözleşme imzalanacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18725) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2019)

238.-   İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, çocuk istismarı ile mücadele kapsamında ruhsatsız Kuran kurslarının açılmalarını önleyecek tedbirlere ve ruhsatlı kursların faaliyetlerinin denetimine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18726) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.09.2019)

239.-   Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, bir öğretim görevlisinin sahte belgelerle usule aykırı olarak atandığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18727) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.09.2019)

240.-   Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, Kürtçenin seçmeli ders olarak okutulmasına ve 2012 yılından bu yana kaç öğrenci tarafından seçildiğine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18728) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.09.2019)

241.-   Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in, 2013-2019 yılları arasındaki sözleşmeli, ücretli ve kadrolu öğretmen sayısına ve bu kadrolar için ödenen ücret miktarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18729) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

242.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'in Menemen ilçesi Alaniçi, Göktepe ve Çaltı köylerinde taşımalı eğitimin kaldırılması kararına ve ücretsiz servis talebine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18730) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.09.2019)

243.-   İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in, İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde 2019-2020 eğitim öğretim yılından beş gün önce bazı okullarla ilgili olarak alınan yıkım ve güçlendirme kararına ve oluşan mağduriyete ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18731) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.09.2019)

244.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, bağış adı altında kayıt parası alındığı tespit edilen devlet okulu sayısına ve bu işlemi yaptığı tespit edilen görevliler hakkında soruşturma başlatılıp başlatılmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18732) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.09.2019)

245.-   İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in, OECD'nin 2019 yılı Bir Bakışta Eğitim başlıklı raporu kapsamında Türkiye'deki eğitim verilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18733) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.09.2019)

246.-   Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, Bilim ve Sanat Merkezlerine öğrenci seçiminde kullanılan yönteme ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18734) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.09.2019)

247.-   Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, Bakanlık internet sitesinde yayınlanan rehberlik programından toplumsal cinsiyet eşitliği hedefinin kaldırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18735) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.09.2019)

248.-   Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki'nin, 2012-2019 yılları arasında Kürtçe seçmeli dersini seçen öğrenci sayısına ve ders için gerekli ihtiyaçların karşılanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18736) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.09.2019)

249.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, ilk ve ortaöğretim okullarındaki zorunlu kıyafet seçimine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18737) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2019)

250.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Hafize Özal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin kademeli olarak kapatılacağı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18738) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2019)

251.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2015-2019 yıllarında okullarda astım ve alerjik reaksiyonlara bağlı nöbet geçiren öğrenci sayısı ile bunlara müdahale imkanlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18739) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2019)

252.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan asker ve polislerin kurtarılması için yapılan çalışmalara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18740) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

253.-   İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulması için Türkiye ile ABD arasında yapılan görüşmelere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18741) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2019)

254.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, uzman çavuşların sorunlarının çözümüne ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18742) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2019)

255.-   Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer'in, 112 acil ambulanslarının en yakın hastane yerine Bilkent Şehir Hastanesine hasta götürdüğü iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18743) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2019)

256.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, yerli plazmadan plazma ürünleri üretilmesi amacıyla yapılan ihaleye ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18744) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

257.-   İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından İl Sağlık Müdürlüğünden bazı kişisel sağlık verilerinin talep edildiği iddiasına ve 6698 sayılı Kanun kapsamında alınacak tedbirlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18745) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

258.-   Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu'nun, Bartın Devlet Hastanesinin görüntüleme hizmet alımı işine ait teknik şartnamede gerçekleştirilen değişikliklere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18746) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.09.2019)

259.-   Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın, kan ve kan ürünlerinden elde edilen plazmanın yerli kaynaklarla üretilmesine yönelik ihaleyi alan firmayla ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18747) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.09.2019)

260.-   Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü'nün, üniversite ve kamu hastanelerinde medikal ürünlerin tedariki konusunda yaşanan sorunların çözümüne ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18748) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.09.2019)

261.-   Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu'nun, Bartın Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin işleyişi ile ilgili denetimlere ve yöneticilerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18749) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2019)

262.-   Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer'in, Plazma Fraksinasyonu Projesi ihalesini alan firmanın yükümlülüklerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18750) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2019)

263.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya ilinde aile hekimliği birimlerinin, aile hekimlerinin ve aile hekimi başına düşen hastaların sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18751) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2019)

264.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Battalgazi Devlet Hastanesi inşaatının akıbetine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18752) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2019)

265.-   Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in, Erzin Devlet Hastanesindeki doktor ve personel eksikliğine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18753) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2019)

266.-   Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver'in, Hotamış depolamasından Karaman ilinde su verilecek köylere ve tarımsal alan miktarına ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18754) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2019)

267.-   İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, Bakanlık bünyesinde yer alan bazı genel müdürlüklerin kapatılacağı iddialarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18755) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2019)

268.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün kapatılma kararına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18756) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

269.-   Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin'in, pamuk üreticilerine yapılacak prim desteğine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18757) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.09.2019)

270.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, pamuk üreticilerinin sorunlarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18758) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2019)

271.-   Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programına ait Rehberin uygulama esaslarında başvurular için öngörülen kısıtlamalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18759) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2019)

272.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, patateste fiyat politikası izlenebilmesi için TMO'nun devreye girmesi ve ihracatın teşvik edilmesine yönelik çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18760) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2019)

273.-   Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver'in, son on yıldaki süt fiyatlarına ve süt üreticilerinin sorunlarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18761) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2019)

274.-   Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü'nün, Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yapımı duran Gündüzler Barajı'nın akıbetine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18762) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2019)

275.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen atların güvenliğine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18763) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2019)

276.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, esnaf kefalet kooperatifleri aracılığıyla kullandırılan kredilere ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18764) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2019)

277.-   İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in, Çorlu tren kazasının sebeplerine, davada görev alan bilirkişi heyetinin oluşumuna ve yol bekçisi kadrolarının neden lağvedildiğine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18765) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.09.2019)

278.-   Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, Ünye-Akkuş yolunun sorunlarına ve buna yönelik bir çalışma planlanıp planlanmadığına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18766) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.09.2019)

279.-   Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, otoyol ve köprü geçişlerinde kullanılan hızlı geçiş sistemiyle ilgili sorunlara ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18767) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.09.2019)

280.-   İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in, Türkiye'de hizmete sunulan internetin hızının dünya ortalamasının altında kalmasına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18768) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.09.2019)

281.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, vatandaşların bir GSM operatöründe kayıtlı kimlik bilgilerinin çalınması olayına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18769) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2019)