TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

3

GELEN KAĞITLAR

No: 38

25 Kasım 2019 Pazartesi

 

Milletvekili Teklifleri

1.- İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun; Türk Vatandaşlık Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2392) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2019)

2.- Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ'ın; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2393) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2019)

3.- Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk'ün; 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2394) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2019)

4.- Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın; 3573 Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2395) (Adalet; Plan ve Bütçe ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2019)

5.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna Teklifi (2/2396) (Plan ve Bütçe; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2019)

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-      İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, Cumhurbaşkanlığı için alındığı iddia edilen zırhlı araçlara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/21398) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2019)

2.-      Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, Türkiye Varlık Fonu'nun İstanbul Finans Merkezi Projesine ortak olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/21399) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.09.2019)

3.-      Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Endüstri Bölgeleri Kanunu uyarınca bugüne kadar yapılan başvuruların sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/21400) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

4.-      Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, ABD'nin Ortadoğu ve Kuzey Afrika'ya yönelik olarak açıkladığı BOP ve GOP projelerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/21401) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2019)

5.-      Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in, Diyarbakır'da yapılan bir gözaltı işlemi ile ilgili iddialara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/21402) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2019)

6.-      Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın, Cumhurbaşkanlığı tarafından verilen bir taziye ilanına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/21403) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2019)

7.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 1 Eylül 2017-1 Ekim 2018 tarihleri arasında bakanlıkların, Cumhurbaşkanlığının ve TBMM'nin bina ve taşıt harcamalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/21404) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

8.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2018 yılları arasında kullanılan ve icra takibine konu olan kredilere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/21405) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

9.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, mülteci, göçmen ve sığınmacıların sayı ve dağılımlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/21406) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

10.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kredi kartı borcu olanlara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/21407) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

11.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında illere göre Türk Ceza Kanunu'nun 286. maddesi kapsamında yargılanan kişi sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/21408) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

12.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, konut kredisi borcu olanlara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/21409) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

13.-  Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel'in, Mersin'e yapılması öngörülen konteyner limanı projesinin durumuna ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/21410) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

14.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, vergi dilimlerine göre gelir dağılım oranlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/21411) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

15.-  Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, İstanbul'da intihar eden 4 kardeşin intihar nedenine ve 2002-2019 yılları arasında intihar eden kişi sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/21412) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

16.-  Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, cezaevinde bulunan gazeteci sayısına ve bu gazetecilerden basın kartı sahibi olanlara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/21413) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

17.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, engelli öğretmen atamalarına ve engelli vatandaşlara ayrılan kadro kotasının artırılması önerisine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/21414) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

18.-  Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinin kaç ülkede faaliyet gösterdiğine ve görevlendirilen yabancı danışmanlara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/21415) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

19.-  Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'ın, İzmir'in Balçova ilçesinde görev yerinde ve görevine başlamadan önce bir aracın çarpmasıyla şehit olan bir polis memurunun vazife malulü sayılmamasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/21416) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

20.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, özel eğitim öğretmenliği lisans programına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/21417) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

21.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, çölyak hastalarına yapılan aylık ödemelerde artış yapılıp yapılmayacağına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/21418) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

22.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, su kaynaklarının korunması ve suyun doğru kullanılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/21419) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

23.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, takviye edici gıdalar kısıtlı maddeler listesinde yer alan bazı maddelerin yan etkilerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/21420) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

24.-  Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel'in, Mersin Yat Limanı'nın plan notu değişikliğine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/21421) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

25.-  Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, Türk Hava Yolları ve bağlı şirketlerinde yönetici kadroda bulunanların eğitim durumlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/21422) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

26.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, sanayi sektöründeki nitelikli personel ihtiyacının giderilmesine yönelik planlara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/21423) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

27.-  Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, toplu taşıma araçlarında meydana gelen yangınların önlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/21424) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

28.-  Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, Ermenistan'da bulunan Metsamor Nükleer Santrali'nde meydana gelebilecek potansiyel tehlikelere karşı ülkemizce alınan tedbirlere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/21425) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

29.-  Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, son bir yılda kayda geçen siyanürle intihar ve cinayet vakaları ile siyanüre erişime ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/21426) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

30.-  Gaziantep Milletvekili Sermet Atay'ın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildikten sonra protokol uygulamalarında yaşanan aksaklıklara ve güncel protokol listesinin ne zaman açıklanacağına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/21427) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

31.-  Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, tutuklu bulunan eski bir milletvekili hakkında devam eden yargılamaya yönelik iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21428) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

32.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Siirt E Tipi Kapalı Cezaevindeki bir hükümlüyle ilgili yargı sürecine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21429) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2019)

33.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında illere göre cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar kapsamında yargılanan kişi sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21430) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

34.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2019 Mart ayı itibarıyla mülteci ve sığınmacılara yönelik ayrımcılık ve nefret suçlarının önlenmesi amacıyla yürütülmekte olan çalışmalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21431) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

35.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında yıllara göre kadınlara yönelik sözlü ve fiziksel taciz sebebiyle açılan davalara ve verilen cezalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21432) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

36.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında illere göre çocukların cinsel istismarı suçu kapsamında yargılanan kişi sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21433) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

37.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığın acil eylem planı kapsamında öncelikli gördüğü sorunlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21434) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

38.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında illere göre halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu kapsamında yargılanan kişi sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21435) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

39.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında illere göre cinsel saldırı suçu kapsamında yargılanan kişi sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21436) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

40.-  Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, Zonguldak ilinde Bakanlık uhdesinde bulunan bina sayısına ve bu binaların depreme karşı dayanıklılıklarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21437) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

41.-  İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, ekonomi ile ilgili olumsuz haber yapanların cezalandırılması yönünde çalışmalar yapıldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21438) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

42.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 24 Kasım 2019 tarihinde yapılacak Arabuluculuk Sınavı'nın güvenliğine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21439) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

43.-  Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, Yargı Reformu kapsamında 24 Ekim 2019 tarihinden soru önergesinin yanıtlanacağı tarihe kadar tahliye edilen hükümlü sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21440) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

44.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, OHAL döneminde kamudan ihraç edilen, açığa alınan, hakkında soruşturma açılan engelli personel sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21441) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

45.-  Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in, illere göre ve Balıkesir ilinde ilçelere göre çeşitli borçlar nedeniyle maaşına haciz konulan vatandaş sayısına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21442) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

46.-  Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, İstanbul ve Antalya'da gerçekleşen aile intiharlarının sebeplerine ve yoksulluk kaynaklı intihar vakalarını önlemeye yönelik çalışmalara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21443) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

47.-  Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak'ın, süt izni ve ücretsiz izin kullanım oranları ile gebe ve emziren çalışanlar için yapılmış düzenlemelerin uygulamasının denetimine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21444) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

48.-  Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak'ın, kamu kurumlarındaki ve iş yerlerindeki kreş sayısına ve kreşlerin denetimine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21445) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

49.-  Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak'ın, çalışan annelerin bebekleri için anne sütünün devamlılığına yönelik destekleyici uygulamalara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21446) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

50.-  Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak'ın, Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi Projesi'nin uygulama detaylarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21447) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

51.-  Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak'ın, kamu ve özel sektördeki 0-6 yaş çocuğu olan çalışan annelere yönelik kolaylaştırıcı düzenlemelere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21448) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

52.-  Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kiralamaktan vazgeçtiği bazı araçların Samsun ve Ordu büyükşehir belediyeleri tarafından kiralanmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21449) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

53.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2002-2019 yılları arasında fabrika atıklarının sebep olduğu kirliliğe ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21450) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

54.-  Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz'ın, Düzce'de kamu binalarının sağlamlaştırılmasına yönelik çalışmalara ve belirlenen deprem toplanma alanlarının yerlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21451) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

55.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Doğantepe Mahallesi'nde yapılan şuyulandırma çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21452) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

56.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlerin kullanımındaki taşıtlara, bunlardan kiralık olanların sayısına ve yıllık kira giderlerine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21453) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

57.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa tahsis edilen temsil, tanıtım ve ağırlama ödenek tutarlarına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21454) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

58.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık bünyesindeki taşıt sayısına ve kiralık taşıtlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21455) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

59.-  Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'in, Kayseri ilinde son 15 yılda güneş enerjisinden elde edilen elektrik üretimi miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21456) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

60.-  Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'in, Kayseri'de yürütülen maden arama faaliyetlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21457) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

61.-  Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'in, Kayseri ilinde bulunan elektrik enerjisi üretim santrallerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21458) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

62.-  İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, ekonomi ile ilgili olumsuz haber yapanların cezalandırılması yönünde çalışmalar yapıldığı iddiasına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21459) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

63.-  Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, Ordu Büyükşehir Belediyesi otopark ücret tarifelerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21460) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

64.-  Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık'ın, Aksaray'da bir ilköğretim okulunda otizmli çocuklar ile ilgili yaşanan ve basına yansıyan olaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21461) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

65.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, bir tiyatro oyunun gösterimine izin verilmediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21462) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

66.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, 2020 Cumhurbaşkanlığı yıllık programında yer alan İç Turizm Takip Sistemi uygulamasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21463) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

67.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, ülkemizde bulunan devlet ve özel tiyatro sahnesi sayısına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21464) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

68.-  Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, devlet okullarında ve özel okullarda çeşitli kademelerde öğrenim gören öğrenci sayısına ve öğrencilere ve kurum personeline verilen başarı belgelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21465) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

69.-  İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, İzmir'in Buca ilçesinde bir okul inşaatının yapımını üstlenen yüklenici firmanın iflas ettiği ve öğrencilerin konteynerde eğitime devam ettikleri iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21466) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

70.-  Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün bir yarışmaya katılım ile ilgili okullara gönderdiği yazıya ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21467) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

71.-  Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık'ın, Aksaray'da bir ilköğretim okulunda otizmli çocuklar ile ilgili yaşanan ve basına yansıyan olaya ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21468) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

72.-  Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak'ın, okullarda engelli öğrencilere uygun fiziki ortam sağlanması amacıyla yapılan düzenlemelerin denetimine ve evde eğitim alan engelli öğrenci sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21469) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

73.-  Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, kahvaltı ve öğle yemeği uygulaması yapılan okullara, kantinlerde satılan gıdaların denetimine ve okul gıdası uygulamasının kaldırılma sebebine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21470) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

74.-  Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, Zonguldak ilinde Bakanlık uhdesinde bulunan bina sayısına ve bu binaların depreme karşı dayanıklılıklarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21471) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

75.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, MHRS sistemi ile son bir yılda gerçekleştirilen muayene verilerine ve sistem ile doktor performansı arasındaki bağlantıya ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21472) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

76.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'de son 1 yılda merkezi hasta randevu sistemi ile bakılan hasta sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21473) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

77.-  Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisinin müracaat ve sevk verileri ile Mersin Şehir Hastanesinin verimli hale getirilmesi için yapılacak çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21474) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

78.-  Bursa Milletvekili Yüksel Özkan'ın, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21475) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

79.-  Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'ın, güvenlik soruşturması ve arşiv taramasından geçemediği için kamu görevine alınmayan doktorların sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21476) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

80.-  Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, çocuklarda görülen obeziteye ve alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21477) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

81.-  Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, çevre sağlık teknisyeni ve teknikerlerinin istihdamına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21478) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

82.-  Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un, çiftçilere sağlanan çiğ süt destekleme primlerinin düşürülmesinin nedenine ve süt üreticilerini desteklemeye yönelik Bakanlık projelerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21479) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

83.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'deki ıspanak üreticilerine yönelik çalışmalara ve üreticilerin zehirlenme vakalarından etkilenmemeleri için alınacak tedbirlere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21480) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

84.-  Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel'in, Akdeniz meyve sineği zararlısıyla mücadeleye ve bu zararlı sebebiyle oluşan üretici mağduriyetlerini gidermeye yönelik tedbirlere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21481) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

85.-  İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun, Bakanlığa alınması plananlan çeşitli unvanlardaki personele ve yer değişikliği taleplerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21482) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

86.-  Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz'ın, Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki bazı hayvanlarda şap hastalığının görülmesine ve buna yönelik önlemlere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21483) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

87.-  Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, obeziteye neden olan gıdalarla ilgili düzenleme önerisine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21484) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

88.-  Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, Zonguldak-Ereğli karayolu yapım projesinin akıbetine ve yol yapımının gecikme nedenine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21485) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

89.-  Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un, Kahramanmaraş Havalimanı ile ilgili şikayetlere ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21486) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

90.-  Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, Ordu Çevre Yolundan bazı ilçelere bağlantı yollarının bulunmayışına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21487) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

91.-  Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, Ordu'nun Altınordu ilçesinde bulunan Melet Nehri üzerindeki köprü inşaatının ne zaman bitirileceğine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21488) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

92.-  Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, Kahramanmaraş Göksun karayolunun ne zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21489) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

93.-  Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, Kahramanmaraş ilindeki Göksun-Elbistan karayolunun ne zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21490) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

94.-  Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz'ın, O-4 TEM Otoyolu'nda yaşanan kazaların önlenmesine yönelik alınan tedbirlere ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21491) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)