TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

3

GELEN KAĞITLAR

No: 37

22 Kasım 2019 Cuma

 

Milletvekili Teklifleri

1.- İzmir Milletvekili Özcan Purçu'nun; Yükseköğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2388) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2019)

2.- Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un; Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2389) (Adalet; İnsan Haklarını İnceleme ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2019)

3.- İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin; 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2390) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2019)

4.- İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin; 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2391) (Milli Savunma ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2019)

Tezkere

1.- Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/989) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2019)

Raporlar

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/1546) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 133) (Dağıtma tarihi: 22.11.2019) (GÜNDEME)

2.- Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/1944) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 134) (Dağıtma tarihi: 22.11.2019) (GÜNDEME)

3.- Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çad Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/1948) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 135) (Dağıtma tarihi: 22.11.2019) (GÜNDEME)

4.- Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşgücü Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/2023) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 136) (Dağıtma tarihi: 22.11.2019) (GÜNDEME)

5.- Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kendi Sınırları Dahilinde ve Ötesinde Tarifeli Hava Hizmetlerine İlişkin İkili Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/2027) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 137) (Dağıtma tarihi: 22.11.2019) (GÜNDEME)

6.- Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Nikaragua Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/2028) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 138) (Dağıtma tarihi: 22.11.2019) (GÜNDEME)

7.- Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İş Birliği Anlaşmasının Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/2273) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 139) (Dağıtma tarihi: 22.11.2019) (GÜNDEME)

8.- Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un Türkiye Cumhuriyeti ve Bosna-Hersek Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ve Anlaşmanın Protokol ve Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan Onaylanmasına Dair Yetki Verilmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/2274) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 140) (Dağıtma tarihi: 22.11.2019) (GÜNDEME)

9.- Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasına İlişkin Olarak İmzalanan Mevcut Protokol I'in Yerini Alan Protokol I ile Anlaşmaya Eklenen Protokol III'ün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/2275) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 141) (Dağıtma tarihi: 22.11.2019) (GÜNDEME)

10.-  Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/2276) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 142) (Dağıtma tarihi: 22.11.2019) (GÜNDEME)

Yazılı Soru Önergeleri

1.-      İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı'nın Cumhurbaşkanlığından ve görev yaptığı diğer kurumlardan aldığı maaşa ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/21309) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2019)

2.-      Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, işten çıkartılmaları sebebiyle oturma eylemi yapmak için izin isteyenlerin talebinin Diyarbakır Valiliğince reddedilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/21310) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.09.2019)

3.-      Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer'in, TRT'nin Ankara'daki bir salgın hastalığın sulardan kaynaklandığına yönelik açıklama yapması için bir öğretim üyesine teklifte bulunduğu iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/21311) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

4.-      Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, YÖK'ün bazı bölümlerde uygulanan özel yetenek sınavının kaldırılarak merkezi yerleştirme ile öğrenci alınmasına yönelik kararına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/21312) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2019)

5.-      Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in, HDP Diyarbakır il binası önünde yapılan oturma eylemine ve alınan güvenlik önlemlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/21313) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2019)

6.-      Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Diyanet İşleri Başkanlığının 2015 yılından bugüne kadar okunan cuma hutbelerinin içeriğine yönelik iddialara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/21314) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.10.2019)

7.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, ıspanak tüketimi sebebiyle ortaya çıkan zehirlenme vakalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/21315) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2019)

8.-      Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun'un uygulanmasında sorumluluğa ve koruma hizmetinden ayrılmak isteyenlerin sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/21316) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2019)

9.-      İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, hukuk fakültelerinde anayasal yargı dersinin seçimlik ders olarak verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/21317) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2019)

10.-  Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, kamu lojmanlarının satışına ne zaman başlanacağına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/21318) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2019)

11.-  Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, 23 Eylül 2019 tarihinde bir milletvekilinin evinde çalışan Özbekistan uyruklu bir kadının hayatını kaybettiği olaya ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21319) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2019)

12.-  İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, Ankara'da bir milletvekilinin evinde çalışan bir kadının hayatını kaybettiği olaya ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21320) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2019)

13.-  Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün, Bakanlığın memur alımları ile ilgili bazı usulsüzlüklerin yapıldığı yönündeki iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21321) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

14.-  İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, katip alımlarında Alevi vatandaşlara ayrımcılık yapıldığına dair iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21322) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

15.-  Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, 2016 yılında Mardin'in Derik ilçesi kaymakamının hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21323) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2019)

16.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, kaçırıldığı iddia edilen bazı kayıp kişilere ve görülmekte olan bir davaya ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21324) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2019)

17.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Afyonkarahisar Kampüs Açık Ceza İnfaz Kurumu ile ilgili çeşitli iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21325) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2019)

18.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunun koşullarına yönelik bazı iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21326) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2019)

19.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İskenderun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir kişinin nakil talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21327) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2019)

20.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumuna yönelik bazı iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21328) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2019)

21.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir kişinin nakil talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21329) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2019)

22.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2019 yılları arasında cezaevlerinde intihar girişiminde bulunan ve hayatını kaybeden çocuklarla ilgili verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21330) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2019)

23.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2019 yıllarında çocuk ölümleri nedeniyle cezaevi personeli hakkında başlatılan soruşturmalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21331) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2019)

24.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2019 yılları arasında cezaevlerinde hayatını kaybeden çocuklarla ilgili verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21332) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2019)

25.-  Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, yoksulluk nafakası alan kişi sayısı ile mahkemelerce hükmedilen ve takip veya dava konusu edilen yoksulluk nafakası sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21333) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2019)

26.-  Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal'ın, icra dosyalarının sayısındaki artışın sebebine ve icra takibine muhatap olan vatandaşlara borç ödemede kolaylık sağlanmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21334) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2019)

27.-  Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, bir firma çalışanlarının sorunlarına, şikayetlerine ve firmaya uygulanacak yaptırımlara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21335) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.10.2019)

28.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, mesleki yeterlilik belgesi zorunluğu getirilen meslekler ile belge sahibi olan ve olmayan çalışanlara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21336) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2019)

29.-  Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, Bakanlık bünyesinde ek ders karşılığı çalışan personelin özlük haklarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21337) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2019)

30.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yaşanan ulaşım sorununa ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21338) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2019)

31.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan bazı mahallerde yaşanan koku sorununa ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21339) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2019)

32.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde başıboş sokak köpekleri için alınacak tedbirlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21340) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2019)

33.-  Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya'nın, Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yapılması planlanan Yavuz Selim Futbol Sahası'na ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21341) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2019)

34.-  Kayseri Milletvekili Dursun Ataş'ın, plastik poşetlerin ücretlendirilmesine yönelik düzenleme sonrasında toplanan geri kazanım katılım paylarının tutarına ve toplanan tutar ile çevre için yapılan projelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21342) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2019)

35.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, 2019 yılı itibarıyla tarımsal sulama ve köy içme suyu elektrik abonesi sayısına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21343) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2019)

36.-  Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal'ın, çevre mevzuatının emrettiği yatırımları yapmayan termik santrallere 30 Haziran 2022 tarihine kadar ek süre verilmesinin nedenine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21344) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2019)

37.-  Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, 2015 Ocak-2019 Kasım ayları arasında KYK'dan kredi alan ve kredi borcunu geri ödeyemeyen kişi sayısına ve borçlara yönelik düzenleme önerisine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21345) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2019)

38.-  Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın, Samsun'da yapılması planlanan bazı spor müsabakalarının başka ile alınmasının sebebine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21346) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2019)

39.-  Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Türk Ticaret Kanunu uyarınca bağımsız denetime tabi olan kamu kurumlarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21347) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2019)

40.-  Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal'ın, PTT A.Ş.'de çalışan taşeron işçilerin kadroya alınması önerisine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21348) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2019)

41.-  Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, mutfak tüpünden alınan özel tüketim vergisine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21349) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2019)

42.-  İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün, Bağımsız Maden İş Sendikası tarafından maden işçilerinin talepleri için düzenlenen yürüyüşe izin verilmemesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21350) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2019)

43.-  Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer'in, kadın vali, kaymakam ve emniyet müdürü verilerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21351) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2019)

44.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde oturma izni olan Suriyelilere ve Suriyelilerin muhtarlıklardan hangi belgeleri alabileceklerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21352) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2019)

45.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, izinsiz para toplama hakkı verilen dernek, kurum ve kuruluşlar ile bunların topladıkları para miktarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21353) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2019)

46.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir belediye çalışanının hayatını kaybettiği iş kazasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21354) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2019)

47.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Çavuşlu köyünün yol bakım, onarım ve dere ıslahı çalışmalarının ne zaman yapılacağına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21355) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2019)

48.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Bandırma'da bir festival kapsamındaki etkinlikleri izlemek isteyen bir gazinin festival alanına alınmamasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21356) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2019)

49.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Bandırma Kaymakamlığında gerçekleştirilen Cumhuriyet Bayramı programında gazilerle ilgili yapılan anonsa ve resmi bayram kutlamalarındaki protokole ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21357) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2019)

50.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan Yuvacık yoluna uyarı levhası ve trafik ışığı konulması talebine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21358) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2019)

51.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Başiskele ilçesine bağlı bazı mahallelerde uyuşturucu kullanımının önlenmesine ve çocuk tacizi olaylarına karşı alınacak tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21359) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2019)

52.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde bulunan eserlerin kontrolüne ve müzede yapılan tadilatlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21360) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2019)

53.-  Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, 1923 yılında ABD'de yaşayan bir çocuğun Atatürk'e yazdığı ve 1998 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığına teslim edilen mektubun akıbetine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21361) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2019)

54.-  Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, Denizli'nin Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesinde bulunan belediyeye ait taşınmazın tahsisine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21362) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2019)

55.-  Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, Bakanlığın Türkiye Gençlik Vakfı ile imzaladığı protokole ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21363) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

56.-  Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer'in, Bakanlıkta ve il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde çalışan üst düzey kadın yöneticilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21364) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2019)

57.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'de 2016-2019 yıllarında yıkılıp yeniden yapılmasına karar verilen okullara ve yapım durumlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21365) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2019)

58.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Konak Şehit Ömer Halisdemir Bilim ve Sanat Merkezinin asansörünün tamir edilmesi talebine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21366) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2019)

59.-  Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan'ın, Çanakkale Bayramiç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 10 Kasım dolayısıyla düzenlenecek resim ve şiir yarışması hakkındaki duyuru yazısının içeriğine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21367) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2019)

60.-  Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal'ın, ÖSYM'nin 2018 faaliyet raporuna göre kar etmiş olmasına ve sınav ücretlerinin düşürülmesi önerisine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21368) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2019)

61.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, ÖSYM sınav ücretlerinin belirlenme kriterlerine, sınav görevlilerine ödenen ücret miktarına ve sınavlara başvuran aday sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21369) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2019)

62.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan Karşıyaka Mahallesi'ne anaokulu ve kreş açılması önerisine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21370) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2019)

63.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2002-2019 yılları arasında yıllara göre bağışlanan organ sayısına ve nakil işlemlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21371) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2019)

64.-  Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer'in, Bakanlıkta, il ve ilçe sağlık müdürlüklerinde ve kamu hastanelerinde çalışan üst düzey kadın yöneticilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21372) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2019)

65.-  İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, özel bir hastanede 8 aylık bir bebeğin hayatını kaybettiği olayın araştırılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21373) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2019)

66.-  İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın, ıspanak tüketimi sebebiyle ortaya çıkan zehirlenme vakalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21374) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2019)

67.-  Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, İstanbul'da yaşanan ıspanak zehirlenmelerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21375) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2019)

68.-  Antalya Milletvekili Hasan Subaşı'nın, Demre-Kaş bölgesinde hiperbarik oksijen tedavisi için basınç odaları merkezi kurulmasına yönelik çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21376) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2019)

69.-  Antalya Milletvekili Hasan Subaşı'nın, Türkiye genelinde ve Antalya özelinde talasemi hastalığının taşıyıcı sıklığına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21377) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2019)

70.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Başiskele ilçesine bağlı Atakent Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi binasında depreme karşı güçlendirme amacıyla yapılacak tadilata ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21378) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2019)

71.-  Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, ıspanak nedeniyle yaşanan zehirlenme vakalarına ve gıda güvenliğine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21379) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2019)

72.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, ıspanak zehirlenmelerine ve son beş yılda Türkiye'ye zararlı kalıntılar nedeniyle iade edilen tarım ürünlerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21380) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2019)

73.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 1 Kasım 2019 tarihi itibarıyla ülke genelindeki barajların doluluk oranlarına ve kuraklık sebebiyle hububat hasadında yaşanan kayıplara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21381) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2019)

74.-  Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, Gemlik ilçesinde zeytin üretiminin kalitesinin artırılmasına ve TMO tarafından alım yapılıp yapılmadığına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21382) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2019)

75.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlık tarafından Sudan'da tarımsal faaliyet amacıyla yapılan arazi kiralamasına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21383) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2019)

76.-  Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, İstanbul'da ıspanak tüketimi nedeniyle yaşanan zehirlenme vakalarına ve zehirli otların karıştığı ıspanak tohumlarının nereden temin edildiğine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21384) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2019)

77.-  İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın, İstanbul'da ıspanak ve ıspanağa benzer bitkiler sebebiyle yaşanan gıda zehirlenmesi vakalarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21385) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2019)

78.-  Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, İstanbul'da yaşanan ıspanak zehirlenmelerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21386) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2019)

79.-  Antalya Milletvekili Hasan Subaşı'nın, denizlerimizde yer alan balon balığı gibi zararlı istilacı türlere ve bu türlerle mücadeleye yönelik proje ve çalışmalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21387) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2019)

80.-  Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın, Samsun ilinde Tarım Kredi Kooperatiflerine borcu olan çiftçilere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21388) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2019)

81.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, veteriner hekim istihdamına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21389) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2019)

82.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, gıda mühendislerinin istihdamına ve gıda denetimlerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21390) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2019)

83.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, bitkisel ve hayvansal üretim yapan tarım işletmelerinin sayısına ve ziraat mühendislerinin istihdamına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21391) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2019)

84.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, su ürünleri mühendisi ve balıkçılık teknolojisi mühendislerinin Bakanlık bünyesinde istihdamına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21392) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2019)

85.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, gümrük müdürlüklerinde personele yapılan ilave ücret ödemeleri dolayısıyla diğer personel aleyhine ortaya çıkan eşitsizliğin giderilmesi önerisine ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21393) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2019)

86.-  Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in, yaya üst geçitleri ve yaya kaldırımlarının engellilerin kullanımına uygun hale getirilmesine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21394) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2019)

87.-  Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal'ın, PTT A.Ş.'de çalışan taşeron işçilerin kadroya alınması önerisine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21395) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2019)

88.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Başiskele ilçesini Bursa'nın İznik ilçesine bağlayacak karayolunun yapımına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21396) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2019)

89.-  İzmir Milletvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu'nun, İstanbul Havaalanı'nda paratoner sisteminin kurulmadığı iddiasına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21397) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.11.2019)

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir ve 20 milletvekilinin, kadına karşı şiddet ve kadın cinayetlerine karşı alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2135) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2019)

2.- İstanbul Milletvekili Oya Ersoy ve 20 milletvekilinin, kadına karşı şiddet ve kadın cinayetlerine karşı alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2136) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2019)

3.- İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü ve 19 milletvekilinin, kadınların istihdama katılımı ve yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2137) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2019)

4.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, eş başkanlık sisteminin yerel yönetim birimlerinde de hayata geçirilebilmesi gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2138) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2019)

5.- İstanbul Milletvekili Oya Ersoy ve 20 milletvekilinin, iklim değişikliğinin durumunu ve muhtemel etkilerini incelemek ve etkilerini en aza indirmek için gereken çalışmaları tespit amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2139) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2019)

6.- Van Milletvekili Muazzez Orhan ve 20 milletvekilinin, bazı belediyelere kayyum atanmasının meydana getirdiği sorunların tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2140) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2019)

7.- Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve 20 milletvekilinin, Kenan Evren isminin kamusal mekânların isimlendirilmesinde kullanılıp kullanılmadığının tespiti ve söz konusu isimlerin kaldırılmaları için gereken çalışmaların belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2141) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2019)

8.- Ankara Milletvekili Levent Gök ve 21 milletvekilinin, ülkemizde ticareti yapılan yaban hayvanlarının tespiti ve bu ticaretin önlenmesi için gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2142) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2019)

9.- İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan ve 24 milletvekilinin, Haydarpaşa ve Sirkeci Garlarının ihale süreçlerinin tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2143) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2019)

10.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve 23 milletvekilinin, askeri personelin sicil affına yönelik taleplerin değerlendirilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2144) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2019)

11.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve 23 milletvekilinin, çocuk işçiliği ve çocuk işçilerin maruz kaldıkları iş kazalarının önlenmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2145) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2019)

12.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter ve 23 milletvekilinin, su ürünleri mühendislerinin yaşadıkları sorunların belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2146) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2019)

13.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter ve 22 milletvekilinin, İzmir'de denizciliğin ve balıkçılığın geliştirilebilmesi için gereken hususların tespiti, bu konuda gerekli çalışmaların belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2147) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2019)

14.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter ve 22 milletvekilinin, KOBİ'lerin ekonomiye katkılarını arttırmak için gerekenlerin belirlenmesi ve sorunların çözümlerini araştırmak amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2148) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2019)

15.-  Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz ve 20 milletvekilinin, hayvancılık alanında yaşanan sorunların incelenerek bu sorunların çözümü için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2149) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2019)

16.-  Konya Milletvekili Esin Kara ve 20 milletvekilinin, çocuk intihar vakalarının nedenlerinin tüm yönleriyle araştırılarak vakaları önleyici politikaların belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2150) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2019)

17.-  Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ve 19 milletvekilinin, lise programları ve lise giriş sınavlarında yaşanan sorunların belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2151) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2019)

18.-  İstanbul Milletvekili Oya Ersoy ve 20 milletvekilinin, ülkemizde hava ve su kirliliğinin nedenlerinin belirlenmesi ve bu konuda alınması gereken önlemlerin saptanması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2152) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2019)

19.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ve 19 milletvekilinin, ülkemizde eğitimini tamamlamadan okulu terk etme oranlarının yüksek olmasının nedenlerinin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2153) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2019)

20.-  İstanbul Milletvekili Abdul Ahat Andican ve 21 milletvekilinin, Osmanlı arşivinin su ve nemden zarar gördüğü iddialarının araştırılması ve bu soruna yönelik alınabilecek tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2154) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2019)

21.-  İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz ve 20 milletvekilinin, son dönemde siyanürle intihar olaylarında yaşanan artışın araştırılarak, siyanür ile benzeri zehirli maddelere ulaşmanın engellenmesi ve kontrolüne yönelik alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi  (10/2155) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2019)

22.-  Antalya Milletvekili Feridun Bahşi ve 21 milletvekilinin, yoksulluk gerçeğinin sebep ve sonuçlarının belirlenmesi ile alınması gereken önlemlerin tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2156) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2019)

23.-  Antalya Milletvekili Feridun Bahşi ve 21 milletvekilinin, işçi sağlığı ve iş güvenliği alanındaki sorunların incelenerek, bu sorunlara yönelik alınabilecek önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2157) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2019)

24.-  Aksaray Milletvekili Ayhan Erel ve 19 milletvekilinin, atanamayan öğretmenlerin yaşadıkları sorunların incelenerek bu sorunların çözümü için izlenecek yolların belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2158) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2019)

25.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 21 milletvekilinin, Suriyeli sığınmacıların sahte lise diplomasıyla Türkiye'deki üniversitelere kayıt yaptırdığı iddialarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2159) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2019)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ( Fuat Oktay )

 

1.-      Ankara Milletvekili Şenol Sunat'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen bir kongrede bir Türk hekime söz verilmemesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/20706)

2.-      Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral'ın, 2019-2023 Diyanet İşleri Başkanlığı Stratejik Planı'nın ne zaman açıklanacağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20707)

3.-      Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu'nun, Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin kampüs inşaatlarının tamamlanmamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20708)

4.-      İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz'ın, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hukuk Fakültesine vekaleten atanan Dekan'ın veterinerlik fakültesi mezunu olmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20709)

5.-      Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, RTÜK'ün gelir kaynaklarına, son iki yılda TBMM'den ödenek almasının nedenine ve bazı giderlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/20710)

6.-      Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, Süleyman Şah Türbesi ile Süleyman Şah Saygı Karakolunun yeniden eski yerine taşınıp taşınmayacağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20711)

7.-      Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, binaların deprem performans değerlendirmesine tabi tutulmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20712)

8.-      Antalya Milletvekili Feridun Bahşi'nin, Sağlık Meslek Liselerinden mezun olan öğrencilerin istihdamına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20713)

9.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, il milli eğitim müdürlüklerine bir vakıfla imzalanan protokol kapsamında düzenleneceği bildirilen Çizimler ile 40 Hadis yarışmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20714)

10.-  Yozgat Milletvekili Ali Keven'in, Yenifakılı Meslek Yüksekokulunun ne zaman açılacağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20715)

11.-  Yozgat Milletvekili Ali Keven'in, Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde bulunan bir maden işletmesinin faaliyetini sonlandırmasına ve işten çıkarılan işçilerin yasal haklarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20716)

12.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, ekonomik daralmanın telafi edilmesine yönelik alınacak önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/20717)

13.-  Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın, Kayseri'de tamamlanan projelere ve yüksek hızlı tren ile havaalanı genişleme projelerinin tamamlanma tarihlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/20718)

14.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, olası bir depreme karşı alınması gereken tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/20719)

15.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Afyonkarahisar'da yaşayan bir vatandaşın sosyal yardım talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/20720)

Adalet Bakanlığı

 

16.-  Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, Sakarya ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/20721)

17.-  Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, Sakarya ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/20722)

18.-  İstanbul Milletvekili Zeynel Emre'nin, Türkiye genelinde mevcut cezaevi, tutuklu ve hükümlü sayıları ile inşaatı devam eden cezaevlerinin kapasitelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/20724)

19.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Şanlıurfa Hilvan Kapalı Cezaevindeki koğuşlarda kapasitenin üzerinde mahkum bulunduğu iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20725)

20.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, çocukları olan ve her ikisi de cezaevinde bulunan evli bir çiftin denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/20726)

21.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Silivri 2 No'lu L Tipi Cezaevinde kalan bir kişiye gönderilen fotoğrafın içeriği sebebiyle geri gönderildiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20727)

22.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Karaman M Tipi Kapalı Cezaevindeki hasta bir tutuklunun sağlık durumuna ve tedavisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/20728)

23.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kahramanmaraş Türkoğlu Kapalı Cezaevinde kalan bir mahkumun babasının ziyaretine izin verilmediği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20729)

24.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, eşlerden ikisi de cezaevinde bulunan çocuklu bir çiftin denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20730)

25.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Eskişehir H Tipi Ceza İnfaz Kurumundaki yaşam koşulları ve uygulamalara dair bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/20731)

26.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, açlık grevinde olan bazı mahkumların sağlık durumlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20732)

27.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bartın Kapalı Cezaevinde bebeğiyle birlikte kalan tutuklu bir kadının ve bebeğinin sağlık durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/20733)

28.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, çocukları olan ve her ikisi de cezaevinde bulunan evli bir çiftin denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/20734)

29.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, eşlerden ikisi de cezaevinde bulunan çocuklu bir çiftin denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/20735)

30.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, eşlerden ikisi de cezaevinde bulunan çocuklu bir çiftin denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/20736)

31.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan ağır hasta bir tutuklunun sağlık durumuna ve tahliye talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/20737)

32.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan hamile bir kadının yaşam koşullarına yönelik çeşitli iddialarına ve sağlık durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/20738)

33.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Şanlıurfa 2 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan bir kadının hastalık nedeniyle tahliye edilmeme sebebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/20739)

34.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Uşak E Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan bir hükümlünün açık cezaevine geçme imkanından yararlandırılmadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20740)

35.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Sivas E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan hasta bir tutuklunun Kocaeli'ye nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/20741)

36.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Manisa T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir tutuklunun nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/20742)

37.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Manisa Akhisar T Tipi Kapalı Cezaevindeki hasta bir tutuklunun tedavisine ve bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/20743)

38.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Adıyaman E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir tutuklunun Eskişehir'e nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/20744)

39.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlülerin havalandırmaya çıkarılmadıkları iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20745)

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

 

40.-  Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, Sakarya ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/20746)

41.-  Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, Sakarya ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/20747)

42.-  Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Sakarya ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/20748)

43.-  Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, Sakarya ili ve ilçelerindeki işsizlik oranlarına ve 2010-2018 yılları arasında Sakarya ve Türkiye genelinde İŞKUR'a yapılan başvuru sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20749)

44.-  Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, 2015-2019 yılları arasında iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ile Sakarya ilindeki sosyal güvenlik verilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/20750)

45.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, üniversite mezunu olup kamu kurumlarında işçi statüsünde çalışan personelin sorunlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20751)

46.-  Kayseri Milletvekili Dursun Ataş'ın, engelli bakım merkezlerine ve yeni merkezlerin açılışına yönelik Bakanlıkta bulunan dosyalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/20752)

47.-  Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, 2010-2019 yılları arasında istismara uğrayan on sekiz yaş altı kişi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20753)

48.-  İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun, Türkiye'de kayıtlı olarak çalışan Suriyelilerin ve Suriyeli çocuk işçilerin sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20754)

49.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Muş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personel alımıyla ilgili bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/20755)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

 

50.-  Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, Sakarya ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/20756)

51.-  Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, Sakarya ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/20757)

52.-  Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, Sakarya'da yüksek hava kirliliği potansiyeli bulunup bulunmadığına ve Temiz Hava Eylem Planı'na ilişkin yazılı soru önergesi (7/20759)

53.-  Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, Sakarya ilinde yabancılara yapılan arazi satışlarına ve üzerinde ipotek bulunan tarım arazilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/20760)

54.-  İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin, Kocaeli'nin Derince ilçesindeki bir depoda bulunan kimyasal atıkların bertarafına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20761)

55.-  Antalya Milletvekili Feridun Bahşi'nin, plastik ürün kullanımının ve plastik ithalatının azaltılmasına yönelik çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/20762)

56.-  Ankara Milletvekili Şenol Sunat'ın, kamu lojmanlarının satışı için öncelikle ihale açılmasının nedenine ve lojman satın almak isteyen personele indirim ve banka kredisi imkanı tanınması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/20763)

57.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Başiskele ilçesi sahilinde kış aylarında sosyal yaşama hareketlilik kazandırılması maksadıyla yapılacak projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/20764)

58.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'in Foça ilçesinde yapılması planlanan Biyokütle Enerji Üretim Tesisi'nin muhtemel çevresel zararlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20765)

59.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'in Aliağa ilçesinin sahil şeridinde kirlenmeye yol açan petrol türevi atıkların temizlenmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/20766)

60.-  Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, Antalya Kaş Çukurbağ Yarımadası'na yönelik olarak Bakanlıkça uygulanmak istenen nazım imar planının sebep olacağı iddia edilen tahribata ilişkin yazılı soru önergesi (7/20767)

61.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kocaeli ilinde ihalelere katılamayacağı açıklanan firmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/20768)

62.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, kamu görevinden ihraç edilen bir kişinin taşınmaz satın alma işlemi yapamadığı yönündeki iddiaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/20769)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

 

63.-  Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, Sakarya ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/20770)

64.-  Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, Sakarya ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/20771)

65.-  Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Sakarya ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/20772)

66.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Barbaros ve Yeşilyurt mahallelerinde yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/20773)

67.-  Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, Bucak Belediyesinin elektrik borcu miktarına ve sondajlardaki elektrik kesintisi nedeniyle yaşanan su sıkıntısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20774)

Gençlik ve Spor Bakanlığı

 

68.-  Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, Sakarya ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/20775)

69.-  Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, Sakarya ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/20776)

70.-  Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Sakarya ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/20777)

71.-  Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, Sakarya ilinde bulunan spor kulübü sayısına ve 2018 yılında bu kulüplere yapılan nakdi yardımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/20778)

72.-  Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, Sakarya ilinde Bakanlığa bağlı bulunan yurt sayısına, yurtların yatak kapasitelerine ve yurtlara başvuran kişi sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20779)

73.-  Yozgat Milletvekili Ali Keven'in, Yozgat'ın bazı ilçelerindeki öğrenci yurdu eksikliğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/20780)

Hazine ve Maliye Bakanlığı

 

74.-  Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, Sakarya ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/20781)

75.-  Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, Sakarya ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/20782)

76.-  Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu'nun, 2019 yılı emlak vergisi yeniden değerleme oranının artırılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20783)

77.-  Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, bazı kamu bankalarının yöneticilerinin açıklamalarına ve son beş yılda kamu bankalarının kar zarar durumlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20784)

78.-  Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, bankaların teklif hazırlama ücreti adı altında yaptığı kesintiye ilişkin yazılı soru önergesi (7/20785)

79.-  Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, kamu kurumları tarafından kiralanan araçlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/20786)

80.-  İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun, Türkiye'de iş yeri açan Suriyelilerin vergiden muaf tutulup tutulmadıklarına ve Suriyelilerin banka mevduatlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20787)

İçişleri Bakanlığı

 

81.-  Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, Sakarya ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/20788)

82.-  Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, Sakarya ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/20789)

83.-  Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, Sakarya'da son beş yılda yakalanan uyuşturucu madde miktarına ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik faaliyetlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/20790)

84.-  Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu'nun, 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun'da değişiklik yapılması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/20791)

85.-  Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, Giresun'un Eynesil ilçesinde yaşanan sel ve heyelan ile ilgili hasar tespit ve giderim çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20792)

86.-  Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in, Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa adasında çıkan yangına müdahale için giden nöbetçi itfaiye erinin yaşamını yitirdiği olayın soruşturulmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20793)

87.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Erzurum'da bir şehit cenazesinde protokol ile vatandaşlar arasına polis barikatı koyulmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20794)

88.-  Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın, Kayseri'de bir kişinin sahte tapuyla bir ilçe belediyesinden inşaat ruhsatı aldığı iddiasına ve inşa edilen binanın akıbetine ilişkin yazılı soru önergesi (7/20795)

Kültür ve Turizm Bakanlığı

 

89.-  Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, Sakarya ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/20796)

90.-  Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, Sakarya ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/20797)

91.-  Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Sakarya ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/20798)

92.-  Antalya Milletvekili Feridun Bahşi'nin, Kızılağaç Bölgesi 2. Etap Uygulama İmar Planında Yat Limanı ve Tekne İmal ve Çekek Yeri İhtisas OSB alanı ayrılması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/20799)

93.-  Erzurum Milletvekili Muhammet Naci Cinisli'nin, Elazığ'ın Maden ilçesinde bulunan tarihi Cami-i Kebir ve minaresinin restorasyonunun ne zaman yapılacağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20800)

94.-  Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, 2010-2019 yılları arasında Bakanlığın desteklediği sinema ve yapım projesi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20801)

95.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, kongre turizminin geliştirilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/20802)

96.-  İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün, RTÜK'ün yönetmelik değişikliğiyle zorunlu yayın ibaresini öncelikli yayın olarak değiştirmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/20803)

Milli Eğitim Bakanlığı

 

97.-  Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, Sakarya ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/20804)

98.-  Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, Sakarya ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/20805)

99.-  Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Sakarya ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/20806)

100.-       Antalya Milletvekili Feridun Bahşi'nin, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görevli öğretmenlerin kadro ve özlük haklarıyla ilgili sorunlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/20807)

101.-       Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, Tasarım ve Konstrüksiyon Eğitimi Bölümü mezunlarının teknoloji ve tasarım öğretmenliği tercihinde bulunabilmelerine yönelik değişiklik yapılması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/20808)

102.-       Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Başiskele ilçesine bağlı Kılıçarslan ve Şehit Ekrem mahallelerinin lise binası ihtiyacına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20809)

103.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Haziran 2018 ve Kasım 2019 tarihleri arasında Bakanlığın dernek ve vakıflarla yaptığı protokollere ilişkin yazılı soru önergesi (7/20810)

104.-       Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, tekli eğitimden ikili eğitime geçen anadolu liselerine ve anadolu liseleri ile imam hatip liselerindeki sınıf mevcutlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20811)

105.-       İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın, branşlara göre öğretmen ihtiyacına, planlanan atamalara ve okul yöneticilerinin mensup oldukları sendikaların dağılımına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20812)

Milli Savunma Bakanlığı

 

106.-       Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, Sakarya ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/20813)

107.-       Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, Sakarya ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/20814)

Sağlık Bakanlığı

 

108.-       Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, Sakarya ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/20815)

109.-       Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, Sakarya ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/20816)

110.-       Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Sakarya ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/20817)

111.-       Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, Sakarya ilindeki hastane sayısına ve sağlık hizmetlerinin yeterliliğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/20818)

112.-       Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Denizli Servergazi Devlet Hastanesinde görev yapan genel cerrah sayısına ve kapatılan polikliniklere ilişkin yazılı soru önergesi (7/20819)

113.-       Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Denizli Servergazi Devlet Hastanesinin kadın doğum uzmanı ihtiyacına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20820)

114.-       Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, Burdur'da yapılacak olan yeni devlet hastanesinin ihale sürecine ilişkin yazılı soru önergesi (7/20821)

115.-       Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, 2010-2019 yılları arasında istismara uğrayan on sekiz yaş altı kişi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20822)

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

 

116.-       Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, Sakarya ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/20823)

117.-       Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, Sakarya ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/20824)

118.-       Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Sakarya ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/20825)

119.-       Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, Sakarya ilinde bulunan organize sanayi bölgelerindeki fabrika ve istihdam verilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/20826)

120.-       İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, sanayi üretimindeki daralmanın telafi edilmesine yönelik alınacak önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/20827)

Tarım ve Orman Bakanlığı

 

121.-       Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, Sakarya ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/20828)

122.-       Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, Sakarya ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/20829)

123.-       Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Sakarya ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/20830)

124.-       Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, Sakarya ilindeki çiftçi kayıt sistemine kayıtlı çiftçi sayısı ile tarımsal destek ödemelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/20831)

125.-       Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, 2002-2018 yılları arasında Sakarya ilindeki tarım arazilerine, üretimin artırılmasına yönelik teşviklere ve ipotekli tarla sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20832)

126.-       Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, 2002-2018 yılları arasında Sakarya ilinde yok olan ormanlık alanlara, yapılan ağaçlandırmalara ve yardım fonundan yararlanan orman köylülerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/20833)

127.-       Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, 2002-2018 yılları arasında Sakarya ilinde Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla kredi kullanan üretici sayısına ve üreticilerin borç miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20834)

128.-       Kayseri Milletvekili Dursun Ataş'ın, çiftçilerin tarım kredi kooperatiflerine ve kamu bankalarına olan borçlarının yapılandırılması önerisine ve 2019 yılı desteklemelerinin ödeme tarihlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/20835)

129.-       Antalya Milletvekili Feridun Bahşi'nin, Yeniköy baraj inşaatının tamamlanmasına yönelik çalışmalara ve baraj inşaatında çalışıp ücretlerini alamayan işçilerin mağduriyetlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/20836)

130.-       Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar'ın, çeltik fiyatlandırmasındaki tavan randıman fiyatına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20837)

131.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Zeytinköy Mahallesi'nde yaşanan sulama sorununa ve bölgede sulama kanalı açılması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/20838)

132.-       Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, süpermarket zincirlerine yapılan denetimlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/20839)

133.-       Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, Giresun ilinin genel afet haritasına ve Eynesil ilçesine yönelik afet önleyici tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/20840)

134.-       Sivas Milletvekili Ulaş Karasu'nun, IPARD uygulaması kapsamında hibe alan çiftçi sayısına ve çiftçilere ödenen hibe miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20841)

135.-       Adana Milletvekili Ayhan Barut'un, gıdada taklit ve tağşiş yaptığı tespit edilen firmalarla ilgili işlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/20842)

Ticaret Bakanlığı

 

136.-       Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, Sakarya ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/20843)

137.-       Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, Sakarya ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/20844)

138.-       Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Sakarya ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/20845)

139.-       Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, dahilde işleme rejimi kapsamında ithalat ve ihracat verilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/20847)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

 

140.-       Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, Sakarya ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/20848)

141.-       Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, Sakarya ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/20849)

142.-       Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Sakarya ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/20850)

143.-       Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Başiskele ilçesine bağlı Paşadağ Mahallesi'nde GSM ve internet hatlarında yaşanan sıkıntılara ilişkin yazılı soru önergesi (7/20851)

144.-       Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Başiskele ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde yapımı yarım bırakılan yolların ne zaman tamamlanacağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20852)

145.-       Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde üst geçitlerin engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/20853)

146.-       Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde fiber internet altyapısı kurulması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/20854)

147.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, 2019 yılında Türkiye limanlarında yapılan gemi sökümlerine, elde edilen hurda miktarına ve oluşan çevre zararlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20855)

148.-       Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, yüksek hızlı tren projesinin Burdur'un merkezinden geçip geçmeyeceğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/20856)

149.-       İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, tren hatlarında yerli sinyalizasyon sisteminin uygulanacağı tarihe ilişkin yazılı soru önergesi (7/20857)

150.-       Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'ın, Kırşehir-Ankara yolu Çiçekdağ yol ayrımı dönel kavşağında gerçekleşen trafik kazalarının önlenmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/20858)

151.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kocaeli Köseköy Lojistik Merkezi'nde atıl durumda bulunan vagonların akıbetine ilişkin yazılı soru önergesi (7/20859)