TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

3

GELEN KAĞITLAR

No: 34

19 Kasım 2019 Salı

 

Milletvekili Teklifleri

1.- Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un; 28 Ocak 1964 Tarihli Ek Protokol ve 16 Kasım 1982 Tarihli Protokol ile Değiştirilen 29 Temmuz 1960 Tarihli Nükleer Enerji Alanında Üçüncü Şahıslara Karşı Hukuki Mesuliyete Dair Sözleşmeyi Değiştiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/2369) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2019)

2.- Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma ve Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/2370) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2019)

3.- Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma ve Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/2371) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2019)

4.- Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un; Türkiye Cumhuriyeti ile Efta Devletleri Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ve Anlaşmanın Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan Onaylanmasına Dair Yetki Verilmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/2372) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2019)

5.- Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un; Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Konfederasyonu Arasında Tarım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ve Anlaşmasın Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan Onaylanmasına Dair Yetki Verilmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/2373) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2019)

6.- Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Ankara Milletvekili Mustafa Destici'nin; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2374) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2019)

7.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un; 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2375) (Plan ve Bütçe ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2019)

8.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un; 14.06.2005 ve 5363 Sayılı Tarım Sigortaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2376) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2019)

9.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un; 14.06.2005 ve 5363 Sayılı Tarım Sigortaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2377) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2019)

10.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un; 2872 Sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2378) (İçişleri ile Çevre Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2019)

11.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2379) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2019)

12.-  Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin'in; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2380) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2019)

13.-  Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in; 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Teklifi (2/2381) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2019)

14.-  Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in; Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2382) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2019)

15.-  Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk'ün; 3/11/1980 Tarih ve 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2383) (İçişleri; Milli Savunma; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2019)

16.-  Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk'ün; 31/05/2006 Tarih ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2384) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2019)

17.-  Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un; Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2385) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2019)

Yazılı Soru Önergesi

                       

1.- Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Kamu Denetçiliği Kurumuna yapılan başvurulara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20705) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.10.2019)