TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

3

GELEN KAĞITLAR

No: 32

15 Kasım 2019 Cuma

 

Milletvekili Teklifleri

1.- Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı'nın; Özelleştirilen Şeker Fabrikalarının Kamulaştırılması ve İşlemleri Devam Eden Fabrikaların Özelleştirme İşlemlerinin Durdurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/2351) (Tarım, Orman ve Köyişleri; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2019)

2.- Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı ve 5 Milletvekilinin; Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıklarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2352) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2019)

3.- İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin; 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2353) (Plan ve Bütçe ile Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2019)

4.- İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin; 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2354) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2019)

5.- İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin; 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2355) (Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2019)

6.- Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in; 14.06.2005 ve 5363 Sayılı Tarım Sigortaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2356) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

7.- Sivas Milletvekili Ulaş Karasu'nun; Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2357) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

8.- Sivas Milletvekili Ulaş Karasu'nun; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2358) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

9.- İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun; 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2359) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

10.-  İyi Parti Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın; 26.09.2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Bazı Maddelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2360) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2019)

11.-  İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un; 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2361) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2019)

12.-  Bursa Milletvekili Yüksel Özkan'ın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2362) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2019)

13.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin; 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2363) (Plan ve Bütçe ile Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2019)

14.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın; Ankara'da Barış Meydanı Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/2364) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2019)

15.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın; Rehber Köpekler Hakkında Kanun Teklifi (2/2365) (Adalet; İçişleri ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2019)

16.-  Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin; Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2366) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2019)

17.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2367) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2019)

 

Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri

(Yasama Dokunulmazlıkları)

 

1.- İstanbul Milletvekili Pervin Buldan’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/918) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2019)

2.- Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/919) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2019)

3.- Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/920) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2019)

4.- Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/921) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2019)

5.- İstanbul Milletvekili Pervin Buldan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/922) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2019)

6.- Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/923) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2019)

7.- Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/924) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2019)

8.- Bursa Milletvekili Yüksel Özkan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/925) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2019)

9.- Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/926) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2019)

10.-  Van Milletvekili Sezai Temelli'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/927) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2019)

11.-  Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/928) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2019)

12.-  Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/929) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2019)

13.-  Hakkari Milletvekili Sait Dede'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/930) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2019)

14.-  Hakkari Milletvekili Sait Dede'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/931) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2019)

15.-  Hakkari Milletvekili Sait Dede'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/932) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2019)

16.-  Hakkari Milletvekili Sait Dede'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/933) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2019)

17.-  Hakkari Milletvekili Sait Dede'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/934) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2019)

18.-  Hakkari Milletvekili Sait Dede'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/935) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2019)

19.-  Hakkari Milletvekili Sait Dede'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/936) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2019)

20.-  Hakkari Milletvekili Sait Dede'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/937) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2019)

21.-  Hakkari Milletvekili Sait Dede'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/938) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2019)

22.-  Hakkari Milletvekili Sait Dede'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/939) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2019)

23.-  Hakkari Milletvekili Sait Dede'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/940) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2019)

24.-  Hakkari Milletvekili Sait Dede'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/941) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2019)

25.-  Hakkari Milletvekili Sait Dede'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/942) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2019)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- İzmir Milletvekili Murat Bakan ve 24 milletvekilinin, kamu kurum ve kuruluşlarının içinde tarikat/cemaat yapılanmaları oluştuğuna ve bu grupların kendi siyasi çıkarları doğrultusunda hareket ettiklerine dair iddiaların tüm yönleriyle araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2076) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

2.- Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan ve 21 milletvekilinin, hayvancılık alanında yaşanan sorunların incelenerek bu sorunların çözümü için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2077) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

3.- Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan ve 23 milletvekilinin, çiftçilerin yaşadıkları tüm sorunların incelenerek alınabilecek önlemlerin tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2078) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

4.- Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap ve 22 milletvekilinin, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki sorunların incelenerek iş kazalarının önlenmesi için gereken tedbirlerin saptanması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2079) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

5.- Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap ve 20 milletvekilinin, miadı dolan aşıların tespit ve takibinin yapılamamasının ortaya çıkardığı kamu zararının tespiti ve bu durumun önüne geçilmesi için gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2080) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

6.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 21 milletvekilinin, tarım sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2081) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

7.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 22 milletvekilinin, İl Özel İdarelerinin kapatılmasının kırsal alanlarda yol açtığı sorunların belirlenmesi ve kırsal kalkınmanın hızlandırılabilmesi için alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2082) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

8.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın ve 24 milletvekilinin, enerji kooperatifçiliğinin geliştirilmesi için gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2083) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

9.- İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan ve 22 milletvekilinin, İstanbul'da meydana gelebilecek olan olası bir depreme yönelik alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2084) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

10.-  Ankara Milletvekili Levent Gök ve 22 milletvekilinin, ülkemizde aşırı işlenmiş gıdaların tespiti ile gıda güvenliği sorunlarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2085) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

11.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve 21 milletvekilinin, gazilerin yaşadıkları sorunların araştırılarak, alınması gereken önlemlerin tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2086) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

12.-  Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ve 21 milletvekilinin, kanser hastalığının tedavisinde ve ilaca ulaşma sürecinde ortaya çıkan sorunların araştırılarak, yaşanan sorunların önlenmesi için gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2087) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

13.-  Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ve 22 milletvekilinin, il genel meclis üyelerinin sorunların araştırılarak, alınması gereken önlemlerin tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10//2088) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

14.-  Hatay Milletvekili Serkan Topal ve 21 milletvekilinin, kamu personeli atamaları için yapılan sözlü mülakatların ortaya çıkardığı sorunların araştırılarak bu sorunların çözümü için alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2089) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

15.-  Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ve 22 milletvekilinin, Kırşehir'de turizmin geliştirilebilmesi için gereken hususların tespiti, bu konuda gerekli çalışmaların belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2090) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

16.-  Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin ve 24 milletvekilinin, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin yaşadığı sorunların tespit edilerek, çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2091) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

17.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 19 milletvekilinin, Doğu Karadeniz'deki sel afetlerinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2092) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

18.-  Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ve 19 milletvekilinin, Varlık Vergisi yasasının oluşturduğu mağduriyetlerin tespiti ve mağdur olan kişilerin kayıplarının tazmini için gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2093) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

19.-  Konya Milletvekili Esin Kara ve 20 milletvekilinin, suça sürüklenen çocukların yaşadıkları sorunların tüm yönleriyle araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2094) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

20.-  Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ve 20 milletvekilinin, korumaya alınan çocuk bakımevlerinin durumunun araştırılması, yaşanan sorunların ve gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2095) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2019)

21.-  HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, ekonomideki kötüye gidişin nedenlerinin tespit edilerek alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2096) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2019)

22.-  Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir ve 19 milletvekilinin, son dönemde intihar olaylarında yaşanan artışın nedenleri araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi  (10/2097) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2019)

23.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 22 milletvekilinin, engellilerin yaşadıkları sorunların incelenerek bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2098) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2019)

24.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 19 milletvekilinin, çocuğa yönelik cinsel istismar olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2099) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2019)

25.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 20 milletvekilinin, emeklilerin sorunlarının tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2100) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2019)

26.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 21 milletvekilinin, sağlık çalışanlarının yaşadıkları sorunların tespiti ve bu sorunlara karşı alınabilecek önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2101) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2019)

27.-  Adana Milletvekili İsmail Koncuk ve 19 milletvekilinin, sözleşmeli öğretmenlik modellerinin tüm boyutları ile araştırılarak yaşanan sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2102) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2019)

28.-  HDP Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç'un, HDP'li bazı belediyelere kayyum atanmasının meydana getirdiği sorunların tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2103) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2019)

29.-  Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal ve 19 milletvekilinin, İstanbul Yeni Havalimanı'nda paratoner olmamasının oluşturduğu tehlikelerin tespiti ve bu soruna ilişkin çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2104) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2019)

30.-  Denizli Milletvekili Yasin Öztürk ve 23 milletvekilinin, son dönemde siyanürle intihar olaylarında yaşanan artışın araştırılarak, siyanür ile benzeri zehirli maddelere ulaşmanın engellenmesi ve kontrolüne yönelik alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi  (10/2105) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2019)

31.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ve 19 milletvekilinin, süt üreticilerinin sorunlarının incelenerek üreticilerin yaşadıkları sıkıntılara çözümler üretilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2106) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2019)

32.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ve 19 milletvekilinin, 2001 yılından beri tarım sayımı yapılmamasının nedeninin tespit edilmesi ve bu sayımın sağlıklı şekilde gerçekleşmesi için gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2107) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2019)

33.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ve 19 milletvekilinin, nadir hastalıklar konusunda ülkemizdeki tanı ve tedavi süreçlerinin araştırılması ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2108) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2019)

34.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ve 19 milletvekilinin, Balıkesir'de ihracat oranlarındaki gerilemenin nedenlerinin araştırılması ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2109) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2019)

35.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ve 19 milletvekilinin, Manyas Kuşgölü'nde meydana gelen kirliliğin ve kuraklığın nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2110) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2019)

36.-  İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik ve 21 milletvekilinin, ihmali, vakitsiz ve zoraki normal doğumlara bağlı ortaya çıkan sorunların incelenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2111) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2019)

37.-  Mardin Milletvekili Ebrü Günay ve 19 milletvekilinin, öğretmenlerin yaşadıkları sorunların tüm boyutlarıyla incelenerek bu sorunların çözümü için izlenecek yolların belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2112) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2019)

38.-  İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm ve 20 milletvekilinin, son dönemde intihar olaylarında yaşanan artışın nedenleri araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi  (10/2113) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2019)

39.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 19 milletvekilinin, yargıda tutarsız kararlar verilmesini etkileyen durumların incelenerek bağımsız ve tarafsız yargılamanın sağlanması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2114) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2019)

40.-  Antalya Milletvekili Feridun Bahşi ve 20 milletvekilinin, suça sürüklenen çocukların yaşadıkları sorunların tüm yönleriyle araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2115) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2019)

41.-  Antalya Milletvekili Feridun Bahşi ve 20 milletvekilinin, ülkemizde sağlık sisteminin ve sağlık çalışanlarının sorunlarının tüm yönleriyle araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2116) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2019)

42.-  Aksaray Milletvekili Ayhan Erel ve 20 milletvekilinin, son dönemde intihar olaylarında yaşanan artışın nedenleri araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi  (10/2117) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2019)

43.-  Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu ve 19 milletvekilinin, ülkemizde asbest kullanılan alanların tespiti, asbestli materyallerin imhası sırasında alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2118) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2019)

44.-  Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu ve 19 milletvekilinin, iş kazalarının ve işçi ölümlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2119) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2019)

45.-  Aksaray Milletvekili Ayhan Erel ve 20 milletvekilinin, artan boşanma oranlarının sebeplerini tespit ve bu soruna karşı alınabilecek önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2120) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2019)

46.-  Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal ve 23 milletvekilinin, öğretmenlerin yaşadıkları sorunların tüm boyutlarıyla incelenerek bu sorunların çözümü için izlenecek yolların belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2121) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2019)

47.-  İzmir Milletvekili Özcan Purçu ve 22 milletvekilinin, Roman vatandaşların yaşadıkları barınma sorununun incelenerek bu sorunun çözümü için izlenecek yolların belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2122) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2019)

48.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 21 milletvekilinin, Tohma Çayı'nın kirlenmesine sebep olan unsurların tüm yönleriyle araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2123) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2019)

49.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 21 milletvekilinin, son dönemde toplu intihar olaylarında yaşanan artışın nedenleri araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi  (10/2124) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2019)

50.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 21 milletvekilinin, Türk Kızılayı'na ilişkin çeşitli iddiaların tüm yönleriyle araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2125) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2019)

51.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 21 milletvekilinin, TEDAŞ'ın özelleştirilmesi sonucu Malatya ve çevresinde oluşan sorunların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2126) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2019)

52.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 21 milletvekilinin, medyada yer alan nefret suçu içeren haberlerin tespiti ile bunların etkilerinin incelenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2127) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2019)

53.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 21 milletvekilinin, TSK bünyesindeki ölüm, yaralanma ve zehirlenmelerin sebeplerinin tespiti ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2128) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2019)

54.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 22 milletvekilinin, tarım sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2129) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2019)

55.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 20 milletvekilinin, 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 tarihleri arasında yaşanan saldırıların tüm yönleriyle araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2130) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2019)

56.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 20 milletvekilinin, FETÖ üyeliği sebebiyle ihraç edilen akademisyenlerin jüri üyeliğini yaptığı mülakatların araştırılması ve değerlendirilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2131) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2019)

57.-  Ağrı Milletvekili Abdullah Koç ve 19 milletvekilinin, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının kullanılmasının önündeki engellerin araştırılarak alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2132) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2019)

58.-  Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki ve 20 milletvekilinin, son dönemde intihar olaylarında yaşanan artışın nedenleri araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi  (10/2133) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2019)

59.-  İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz ve 21 milletvekilinin, telekomünikasyon ve internet servis sağlayıcılarının taahhüt sistemi yüzünden ortaya çıkan sorunların tüm yönleriyle araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2134) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2019)