TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

3

GELEN KAĞITLAR

No: 31

14 Kasım 2019 Perşembe

 

Yazılı Soru Önergesi

 

1.-      İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, TBMM Yerleşkesinde yaşanan intihar girişimlerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20704) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2019)

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ( Fuat Oktay )

 

1.-      Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, müteşebbis taleplerinin sonuçlandırılma sürelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19808)

2.-      Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilinde tekstil sektörüne yönelik teşvikler sağlanması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19809)

3.-      Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, mesleki yeterlilik belgesi uygulamasıyla ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/19810)

4.-      Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin bazı ilçelerinin nüfuslarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19811)

5.-      Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesinde ders veren iki akademisyenin görevlerine son verilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19812)

6.-      Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver'in, istihdama dair verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/19813)

7.-      Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, köprü, otoyol, tren ve posta ücretlerine yapılan zamlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19815)

8.-      İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bir iç kontrol eylem planı hazırlanmasının ve iç denetim birimi kurulmasının planlanıp planlanmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19816)

9.-      İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, İzmir Torbalı'da Tekke ve Zaviyeler Kanunu'na aykırı iş yaptığı iddia edilen bir vatandaşa ilişkin yazılı soru önergesi (7/19817)

10.-  Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, 2002-2019 yılları arasında THY tarafından alınıp yolculara ücretsiz dağıtılan gazetelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/19818)

11.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin Bismil Belediyesine tahsis ettiği iki ulaşım aracını geri almasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19819)

12.-  Adana Milletvekili Ayhan Barut'un, özel endüstri bölgesi olarak ilan edilen alanlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19820)

13.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'in sanayi, teknoloji ve diğer sektörlerde nitelikli insan kaynağını kaybetmemesi için yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19821)

14.-  İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, TRT'nin Ankara'daki ishal vakalarının sulardan kaynaklandığına yönelik açıklama yapması için bir öğretim üyesine teklifte bulunduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19958)

15.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Türkiye Varlık Fonu tarafından İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Özel Proje ve Rekreasyon Alanı Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nin tasfiye edildiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19959)

16.-  Antalya Milletvekili Feridun Bahşi'nin, 23 Eylül 2019 tarihinde bir milletvekilinin evinde çalışan Özbekistan uyruklu bir kadının hayatını kaybettiği olaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/19960)

17.-  Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, son yapılan yerel seçimlerden sonra Hamidiye A.Ş. ile olan sözleşmelerini iptal eden kamu kurumlarının hangileri olduğuna ve iptal gerekçelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19961)

18.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Barış Pınarı Harekatı sırasında Suriye'den teröristlerce yapılan saldırılarda kullanılan silahların menşeine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19962)

19.-  İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, plastik atık ithalatına ve bunların geri dönüşümüne ilişkin yazılı soru önergesi (7/19963)

20.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, KOBİ'lerin gecikmeli ödemeler nedeniyle yaşadığı mağduriyete ve vadeli satışlara düzenleme getirilmesi önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19964)

21.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tekstil sektörüne yönelik elektrik fiyatlarında düzenleme yapılması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19965)

22.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, pamuk işleme tesisi ve çırçır fabrikalarının sayısına ve üretim kalitelerinin artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19966)

23.-  Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, 2014-2019 yıllarındaki bireysel silahlanma verileri ile ruhsatlı ve ruhsatsız silahlarla işlenen suçlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19967)

24.-  Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, TRT'nin 2002-2019 yılları arasında iç ve dış yapım olarak hazırlanan yayınlarına, yapımcı şirketlere yapılan ödemelere ve Kurum'a elektrik ve diğer kesintilerden aktarılan tutara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19968)

25.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Patnos L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlü ve tutuklulara kötü muamelede bulunulduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19969)

26.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Patnos L Tipi Kapalı Cezaevinde kalan hasta bir mahkumun vefatına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19970)

27.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İzmir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda çocuğuyla kalan bir kadın mahkuma ilişkin yazılı soru önergesi (7/19971)

28.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, yurt dışından mezun olan ve YÖK'ün sınav şartlarını yerine getiren bir kişiye denklik verilmemesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19972)

29.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir kişinin KHK ile ihraç edilmesi nedeniyle aile yardımı alamadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19973)

30.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kocaeli'de çalıştığı çocuk evinde gerçekleşen yolsuzluğu şikayet etmesi sonrasında baskı gördüğü ve intihar ettiği iddia edilen bir öğretmene ilişkin yazılı soru önergesi (7/19974)

31.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir ailenin yurt dışına çıkış yasağı bulunmamasına rağmen havalimanında çıkışlarına izin verilmediği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19975)

Adalet Bakanlığı

 

32.-  Antalya Milletvekili Aydın Özer'in, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı istatistiklerin içinde bulunduğumuz yıl itibariyle yayınlanmamasının gerekçesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19822)

33.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Van ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/19823)

34.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Van ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/19824)

35.-  İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın, 2011 yılından itibaren Suriyeli sığınmacıların karıştığı adli olay sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19825)

36.-  Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, 2003-2019 yılları arasında AİHM'e başvuruda bulunan Türk vatandaşı sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19826)

37.-  Antalya Milletvekili Feridun Bahşi'nin, 23 Eylül 2019 tarihinde bir milletvekilinin evinde çalışan Özbekistan uyruklu bir kadının hayatını kaybettiği olaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/19976)

38.-  İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm'ün, 23 Eylül 2019 tarihinde bir milletvekilinin evinde çalışan Özbekistan uyruklu bir kadının hayatını kaybettiği olaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/19977)

39.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Afyonkarahisar Merkez E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bazı eşyaların toplatıldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19978)

40.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Afyonkarahisar Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlü ve tutuklulara kötü muamelede bulunulduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19979)

41.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan bir kişinin sağlık durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/19980)

42.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Afyonkarahisar Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkuma haksız bir şekilde disiplin cezası verildiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19981)

43.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Uşak E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan hamile bir kadının tahliye edilmeme nedenine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19982)

44.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Boğazlıyan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda açık görüş usullerine riayet edilmediği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19983)

45.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kahramanmaraş Türkoğlu Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlü ve tutuklulara kötü muamelede bulunulduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19984)

46.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Tekirdağ 2 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan bir hükümlünün haksız olarak tahliye edilmediği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19985)

47.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İzmir Kadın Kapalı Cezaevindeki bir tutuklunun sağlık durumuna ve nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19986)

48.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, eşlerden ikisi de cezaevinde bulunan çocuklu bir çiftin denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19987)

49.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kütahya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda fiziksel olanaklarda sıkıntılar yaşandığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19988)

50.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, eşlerden ikisi de Karabük Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan çocuklu bir çiftin denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19989)

51.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kozan M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir hükümlünün sağlık sorunlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19990)

52.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kilis L Tipi Kapalı Cezaevinin su sorununa ilişkin yazılı soru önergesi (7/19991)

53.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İzmir Foça Açık Cezaevinde tahtakurusu bulunduğu iddialarına ve cezaevinin ilaçlanma sıklığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19992)

54.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Osmaniye 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan bir kişinin sağlık durumuna ve cezaevi doktoruna yönelik şikayetlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/19993)

55.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İzmir Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde tahtakurusu bulunduğu iddialarına ve cezaevinin ilaçlanma sıklığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19994)

56.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Eskişehir L Tipi Kapalı Cezaevinin fiziki koşullarına yönelik bazı şikayetlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/19995)

57.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Hatay Yayladağı T Tipi Kapalı Cezaevinde mahkumların açık görüşlerde aileleri ile yan yana getirilmediğine dair iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19996)

58.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Sincan 2 Nolu F Tipi Cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin yaşam koşullarının iyileştirilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19997)

59.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İskenderun T Tipi Kapalı Cezaevinde kalan bir tutuklunun sağlık durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/19998)

60.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Eskişehir L Tipi Kapalı Cezaevinde görevli infaz koruma memurlarına yönelik şikayetlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/19999)

61.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Muğla E Tipi Kapalı Cezaevi ile ilgili bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/20000)

62.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Denizli D Tipi Kapalı Cezaevinin koşullarına yönelik bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/20001)

63.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Giresun Espiye L Tipi Kapalı Cezaevi ile ilgili bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/20002)

64.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Şakran Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan ağır hasta bir tutuklunun sağlık durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/20003)

65.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu ve hükümlülere kıyafet vermek maksadıyla içerideki kıyafetlerin çöpe atıldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20004)

66.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, eşlerden ikisi de cezaevinde bulunan çocuklu bir çiftin denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20005)

67.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevinde kalan hasta bir tutuklunun sağlık durumuna ve tahliye edilmeme nedenine ilişkin yazılı soru önergesi (7/20006)

68.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Osmaniye 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hasta sevki konusunda sorun yaşandığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20007)

69.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Afyonkarahisar Merkez E Tipi Kapalı Cezaevinin koşullarına yönelik bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/20008)

70.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Rize L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir hükümlünün ailesinin sağlık sorunları sebebiyle yaptığı nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/20009)

71.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Turgutlu A3 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu kantininde ve yemekhanesinde yaşanan sıkıntılara ilişkin yazılı soru önergesi (7/20010)

72.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Çanakkale E Tipi Kapalı Cezaevindeki kantinle ilgili şikayetlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/20011)

73.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Erzurum Horasan K Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan bir mahkumun diş tedavisinin yapılmadığına dair iddialara ve sağlık durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/20012)

74.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Antalya E Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan hasta bir mahkumun durumuna ve hastalık nedeniyle tahliyelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/20013)

75.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Trabzon Beşikdüzü T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yapılan koğuş aramalarına yönelik iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/20014)

76.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Burhaniye T Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan bir tutuklunun sağlık durumuna ve hastaneye sevk talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/20015)

77.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Yalvaç T Tipi Açık Cezaevinde görevli bir infaz koruma memuru hakkındaki şikayetlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/20016)

78.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Sincan T Tipi Kapalı Cezaevine yönelik şikayetlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/20017)

79.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Boğazlıyan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu kantininde yaşanan sıkıntılara ilişkin yazılı soru önergesi (7/20018)

80.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Sincan Kadın Kapalı Cezaevinde kalın kapaklı olması nedeniyle bazı dini kitapların toplatıldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20019)

81.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Aydın E Tipi Kapalı Cezaevinin koşullarına yönelik bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/20020)

82.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Samsun L Tipi Kapalı Cezaevindeki hasta bir tutuklunun sağlık durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/20021)

83.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Samsun T Tipi Kapalı Cezaevinde kantin ihtiyaçları konusunda sıkıntı yaşandığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20022)

84.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Elazığ T Tipi Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan iki kadının denetimli serbestlik haklarının ihlal edildiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20023)

85.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Sakarya Ferizli L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu kantininde yaşanan sıkıntılara ilişkin yazılı soru önergesi (7/20024)

86.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Balıkesir L Tipi Kapalı Cezaevinin fiziki koşullarına yönelik çeşitli iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/20025)

87.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Afyonkarahisar Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumundaki kötü muamele iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20026)

88.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Dinar T Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan bir kişinin sağlık durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/20027)

89.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Ankara Ayaş Açık Cezaevinde yaşanan zehirlenme vakalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20028)

90.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Maltepe 3 Nolu L Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan Suriye uyruklu ağır hasta bir kişinin tedavisine ve nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/20029)

91.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevindeki yaşlı bir tutuklunun sağlık durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/20030)

92.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Edirne F Tipi Kapalı Cezaevindeki hasta bir tutuklunun sağlık durumuna ve tedavisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/20031)

93.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Gaziantep L Tipi Kapalı Cezaevindeki hasta bir tutuklunun sağlık durumuna ve tedavisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/20032)

94.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Ödemiş Kapalı Cezaevinde kalan ve kanser teşhisi konulan bir mahkuma ilişkin yazılı soru önergesi (7/20033)

95.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İzmir 1 Nolu T Tipi Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir kişinin diş tedavisinin yapılmadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20034)

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

 

96.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2008 yılından sonra belediye başkanlığı yapan kişilere makam tazminatı verilmesi önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19827)

97.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, 6284 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla kadına karşı şiddetin önlenmesi konusu ile ilgili bazı istatistiki verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/19828)

98.-  Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan engelli vatandaşların sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19829)

99.-  Yozgat Milletvekili Ali Keven'in, şehit yakını ve gazilere tanınan hakların genişletilmesine yönelik bazı önerilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/19830)

100.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Van ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/19831)

101.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2015-2019 yılları arasında iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ile Van ilindeki sosyal güvenlik verilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19832)

102.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Van ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/19833)

103.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Van ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/19834)

104.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Van ili ve ilçelerindeki işsizlik oranlarına ve 2010-2018 yılları arasında Van ve Türkiye genelinde İŞKUR'a yapılan başvuru sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19835)

105.-       Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in, göçmen işçi ölümlerine dair veriler ile bu kişilerin denetimine ve bir milletvekilinin evinde çalışan Özbekistan uyruklu bir kadının hayatını kaybettiği olaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/20035)

106.-       Ankara Milletvekili Murat Emir'in, son beş yılda emekli olduktan sonra yeniden çalışmaya başlayan kişilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/20036)

107.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir kişinin hak etmesine rağmen emekli olamadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20037)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

 

108.-       Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın, Aydın'ın Efeler ilçesinde jeotermal tesislerden yayılan gazların miktarına ve gaz kokusunu gideren kimyasallar kullanıldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19836)

109.-       Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi Hürriyet Mahallesi'nin altyapı sorunlarının çözümüne ilişkin yazılı soru önergesi (7/19837)

110.-       Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, Murat Dağı ve çevresinin sit alanı ilan edilmesi talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19838)

111.-       Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Edirne'nin Keşan ilçesindeki bazı 3. derece sit alanlarında yapılan kiralama işlemlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19839)

112.-       Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan'ın, Çanakkale'nin Eceabat ilçesi Kilitbahir köyü için balıkçı barınağı ve feribot iskelesi içeren bir imar planı hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19840)

113.-       Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un, Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı İsalı, Gündoğan ve Kızıldere mahallelerinde kurulacak taş ocağının olası zararlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19841)

114.-       Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Gaziantep'te yapılması planlanan Millet Bahçesi projesindeki değişikliklere ilişkin yazılı soru önergesi (7/19842)

115.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Van ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/19843)

116.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Van ilinde yüksek hava kirliliği potansiyeli bulunup bulunmadığına ve Temiz Hava Eylem Planı'na ilişkin yazılı soru önergesi (7/19844)

117.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Van ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/19845)

118.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Van ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/19846)

119.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Van ilinde yabancılara yapılan arazi satışlarına ve üzerinde ipotek bulunan tarım arazilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19847)

120.-       Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, Giresun Kızılkaya mevkiinde ETİ Bakır A.Ş. tarafından işletilecek maden sahasının çevresel etkilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/20038)

121.-       Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi Narlı Mahallesi'ndeki yolların yapımına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20039)

122.-       İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin, Kocaeli ilinin Derince ilçesinde bulunan bir firmaya ait kimyasal atıkların bertaraf edilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/20040)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

 

123.-       Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Uzunköprü Malkoç köyünde 1970 yılında açılan petrol kuyusuyla ilgili raporun sonuçlarına ve Türkiye'deki petrol arama çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19849)

124.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Van ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/19850)

125.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Van ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/19851)

126.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Van ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/19852)

127.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, elektrik ve doğal gaza yapılan zamlara ve kaçak elektrik kullanımıyla ilgili çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/20041)

128.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, rüzgar enerjisi santrallerinin kurulu güç artışlarındaki düşüklüğün sebebine ve rüzgar ve güneş enerjisine dayalı üretimin artırılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20042)

Gençlik ve Spor Bakanlığı

 

129.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Van ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/19853)

130.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Van ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/19854)

131.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Van ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/19855)

132.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Van ilinde Bakanlığa bağlı bulunan yurt sayısına, yurtların yatak kapasitelerine ve yurtlara başvuran kişi sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19856)

133.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Van ilinde bulunan spor kulübü sayısına ve 2018 yılında bu kulüplere yapılan nakdi yardımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19857)

Hazine ve Maliye Bakanlığı

 

134.-       Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, esnaf ve sanatkarların kullandıkları kredilerde faizlerin düşürülmesi, ekspertiz ücretinin kaldırılması ve borçların yapılandırılması önerilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19858)

135.-       Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Bakanlığın yapacağı gelir uzman yardımcısı ve vergi müfettiş yardımcısı alımlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19859)

136.-       Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, çiftçilere düşük faizle borçlanma ve borçlarını yeniden yapılandırma imkanı sağlanması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19860)

137.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, 2018-2019 yıllarında kamu kurumlarının geçici işçilerin çalışma sürelerinin uzatılmasına yönelik başvurularına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19861)

138.-       İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'na eklenen geçici 32'nci madde ile yapılan düzenlemeye ilişkin yazılı soru önergesi (7/19862)

139.-       İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 17 Eylül 2019 tarihli basın duyurusuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/19863)

140.-       İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik'in, Kilis'te ilan edilen Mücbir Sebep Hali'nden faydalanmak üzere 1 Mart 2016 tarihinden sonra başka illerden Kilis'e taşınan şirket sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19864)

141.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Van ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/19865)

142.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Van ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/19866)

143.-       İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, elektrik ve doğal gaz fiyatları ile ilgili 2019 yılı TÜİK verilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/20043)

144.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Dünya Bankası tarafından açıklanan Bölgesel Ekonomik Görünüm Raporu'nda yer alan tespit ve tahminlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/20044)

145.-       Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, TRT'nin 2002-2019 yılları arasında iç ve dış yapım olarak hazırlanan yayınlarına, yapımcı şirketlere yapılan ödemelere ve Kuruma elektrik ve diğer kesintilerden aktarılan tutara ilişkin yazılı soru önergesi (7/20045)

146.-       Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu'nun, Adana ilindeki esnaflara geçici vergi desteği sağlanması ve Türkiye genelinde esnafların düşük faizli ve uzun vadeli kredilerden yararlandırılması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/20046)

İçişleri Bakanlığı

 

147.-       Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir'in, 2015-2018 yılları arasında kesilen trafik cezalarının illere göre dağılımına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19867)

148.-       Muğla Milletvekili Burak Erbay'ın, Muğla'da meydana gelen trafik kazalarına ve alınacak önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/19868)

149.-       Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, Denizli'nin Acıpayam ilçesinde deprem yardımı ödeneklerinin harcandığı yerlere ve yardımların depremden zarar gören vatandaşlara ulaşmamasının sebebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19869)

150.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Van ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/19870)

151.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Van ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/19871)

152.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Van ilinde son beş yılda yakalanan uyuşturucu madde miktarına ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik faaliyetlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/19872)

153.-       Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Sakin Şehirler Listesi'nde bulunan Şavşat'ta yaşanan olumsuz gelişmelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/19873)

154.-       Ordu Milletvekili Seyit Torun'un, Bakanlığın hazırlamakta olduğu E-Belediye Bilgi Sistemi Projesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19874)

155.-       Antalya Milletvekili Feridun Bahşi'nin, 23 Eylül 2019 tarihinde bir milletvekilinin evinde çalışan Özbekistan uyruklu bir kadının hayatını kaybettiği olaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/20047)

156.-       Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, 2014-2019 yılları arasında ruhsatlı ve ruhsatsız silahlanmayla ilgili çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/20048)

157.-       İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, İzmir Hükümet Konağı'nda yürütülen tadilat çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20049)

158.-       Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'deki bir maden sahasının jandarma personeli tarafından korunduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20050)

159.-       Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, ülkemizde kayıtlı ve kayıt dışı olduğu tahmin edilen göçmen sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20052)

160.-       Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, bir milletvekilinin açıklamaları nedeniyle Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün sosyal medya adresinden yapılan paylaşıma ilişkin yazılı soru önergesi (7/20053)

161.-       Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, geri gönderme merkezleriyle ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/20054)

162.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Ankara TEM Şube Müdürlüğünde gözaltında bulunan kişilerin yemek nedeniyle zehirlendiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20055)

Kültür ve Turizm Bakanlığı

 

163.-       Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesinin açılması ile Milli Kütüphanenin akıbetinin ne olacağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19875)

164.-       Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan'ın, Çanakkale'nin Eceabat ilçesi Kilitbahir köyü için balıkçı barınağı ve feribot iskelesi içeren bir imar planı hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19876)

165.-       Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, turizm yatırımları için özel kişilere tahsis edilen kıya alanlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19877)

166.-       Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın, kamu yararına çalışan derneklere ilişkin yazılı soru önergesi (7/19878)

167.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Van ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/19879)

168.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Van ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/19880)

169.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Van ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/19881)

170.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'de bulunan Kyme Antik Kenti'ndeki eserlerin korunması adına Bakanlığın aldığı önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/19882)

171.-       Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in, Balıkesir'de bulunan bir antik kentte kaçak kazı yapıldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19883)

172.-       İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, İzmir Hükümet Konağı'nda yürütülen tadilat çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20056)

173.-       İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'in kültür ve sanat hayatını geliştirmek üzere 2019-2020 yılları için ayrılan bütçeye ilişkin yazılı soru önergesi (7/20057)

174.-       İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, 2019-2020 yılları için İzmir'deki antik şehirlere ayrılan restorasyon bütçesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/20058)

Milli Eğitim Bakanlığı

 

175.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Ulukışla Lisesi'nin kapatılma nedenine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19884)

176.-       Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in, Samsun Alaçam Göçkün 75 Yıl Yatılı Bölge Ortaokulunun kapatılma sebebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19885)

177.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'de bulunan ve yapımı tamamlanan ilk ve ortaokul sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19886)

178.-       Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'ın, yüksek lisans ve doktora yapan rehber öğretmenlerin ek ders ücretlerinin artırılmamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19887)

179.-       Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan'ın, Bakanlığın okulların kapasitesi ve türlerini planlarken esas aldığı kriterlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/19888)

180.-       Bursa Milletvekili Yüksel Özkan'ın, Türkiye Maarif Vakfı'nın yönetimine ve Vakfın faaliyetlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19889)

181.-       Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, engelli öğretmen atamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19890)

182.-       Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın, ilkokul öğrencilerine yapılan zeka testlerinin maksadına ve test sonuçlarının okula yerleştirmelere nasıl etki edeceğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19891)

183.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2002-2019 yılları arasında açılan meslek lisesi, meslek yüksekokulu ve mesleki eğitim merkezi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19892)

184.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Van ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/19893)

185.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Van ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/19894)

186.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Van ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/19895)

187.-       Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar'ın, Edirne'de bulunan öğretmenevinin yıkılış sebebine ve yerine yenisinin yapılıp yapılmayacağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19896)

188.-       İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, İzmir'de bir okul müdürünün kadınlar ile ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşıma ilişkin yazılı soru önergesi (7/20059)

189.-       İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, bir ilkokul müdürü tarafından kadınlar ile ilgili sosyal medyada yapılan bir paylaşıma ilişkin yazılı soru önergesi (7/20060)

190.-       Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, Bakanlık bünyesinde görev yapan ücretli öğretmenlere kadro verilmesi ve özlük haklarının iyileştirilmesi talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/20061)

191.-       İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'in ilçelerinde ve Türkiye genelinde taşımalı sistemin kız çocuklarının okula devamı ile ilgili istatistiklere etkisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/20062)

192.-       İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, son iki yılda Türkiye'de kız çocuklarının okula devamsızlık oranlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20063)

193.-       Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in, Samsun ve Sinop üniversitelerinde kurulduğu iddia edilen vakıflara ve öğretim üyelerinin maaşlarından yapılan kesintilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/20064)

194.-       Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'ın, yeni başlatılan bir haftalık ara tatil uygulamasında öğretmenlere ek ders ücreti ödenip ödenmeyeceğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/20065)

195.-       Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, Zonguldak ilinde Bakanlık bünyesinde bulunan binalara ve depreme dayanıklılıklarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20066)

196.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin güvenlik soruşturmaları için istenen bilgilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/20067)

197.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir özel anaokulu müdiresinin hakkındaki FETÖ soruşturması sebebiyle görevinin sonlandırıldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20068)

Milli Savunma Bakanlığı

 

198.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Van ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/19897)

199.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Van ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/19898)

Sağlık Bakanlığı

 

200.-       Ankara Milletvekili Servet Ünsal'ın, Sayıştay'ın denetim raporunda yer alan şehir hastaneleri için yapılan sözleşmelerde değişiklik yapıldığı tespitine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19899)

201.-       Ankara Milletvekili Servet Ünsal'ın, şehir hastaneleri için yapılan sözleşmeler kapsamında şirketlere verilen garantilere ve ödenecek tazminatlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19900)

202.-       Ankara Milletvekili Servet Ünsal'ın, farklı şehir hastanelerinde alınan aynı hizmetler için ödenen ücretler arasındaki farklılığın sebebine ve bu şekilde oluştuğu iddia edilen kamu zararına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19901)

203.-       Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un, eczacı istihdamının artırılmasına ve özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19902)

204.-       Ankara Milletvekili Servet Ünsal'ın, şehir hastaneleri için yapılan sözleşmeler kapsamında şirketlerin teslim etmediği tesislere ilişkin yazılı soru önergesi (7/19903)

205.-       Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Besni ve Gölbaşı Devlet Hastanelerinde MR cihazı bulunmamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19904)

206.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2015-2019 yılları arasında doğum ve infertilite verilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19905)

207.-       Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, 2019 yılında anestezi teknisyenleri için öngörülen kadro sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19906)

208.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Van ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/19907)

209.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Van ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/19908)

210.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Van ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/19909)

211.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Van ilindeki hastane sayısına ve sağlık hizmetlerinin yeterliliğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19910)

212.-       İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, Çeşme Alper Çizgekanat Devlet Hastanesi'nin doktor ihtiyacına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20069)

213.-       İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, Çiğli Bölge Devlet Hastanesi'nin kadro yetersizliğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/20070)

214.-       Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, Zonguldak ilinde Bakanlık bünyesinde bulunan binalara ve depreme dayanıklılıklarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20071)

215.-       Ankara Milletvekili Murat Emir'in, organ bağışı bekleyen hasta ve bağışta bulunan kişi sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20072)

216.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Ankara'da epilepsi nöbeti geçiren engelli çocuğunu özel bir merkezin acil servisine götüren kişiden ücret istendiği iddiasına ve engelli vatandaşların tedavisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/20073)

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

 

217.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Van ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/19911)

218.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Van ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/19912)

219.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Van ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/19913)

220.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Van ilinde bulunan organize sanayi bölgelerindeki fabrika ve istihdam verilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19914)

Tarım ve Orman Bakanlığı

 

221.-       Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın, Et ve Süt Kurumu depolarında bulunan et stokuna ve besicilere yapılması gereken ödemelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/19915)

222.-       Antalya Milletvekili Aydın Özer'in, Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki Zeytinada ve Güneyköy mahallelerinde yaşanan sulama sıkıntısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19916)

223.-       Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, son 5 yıl içinde orman vasfını yitirmiş arazilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/19917)

224.-       Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur'un, son bir yılda Afrin'den ithal edilen zeytinyağı miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19918)

225.-       Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, sarımsak üretimini teşvik edici uygulamalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19919)

226.-       İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'in Ödemiş ilçesindeki incir üreticilerinin sorunlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19920)

227.-       İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'in Ödemiş ilçesindeki kestane üreticilerinin sorunlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19921)

228.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, 2002-2019 yılları arasında kestane üretiminin artırılmasına yönelik olarak yapılan çalışmalara ve ağaç hastalıklarıyla mücadeleye ilişkin yazılı soru önergesi (7/19922)

229.-       Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'ın, Genç Çiftçi Projesi kapsamında dağıtılan hayvanlardan hastalıklı oldukları tespit edilenlerin sayısına ve konu ile ilgili işlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/19923)

230.-       Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver'in, son on yılda kırmızı etin ithalat ve tüketim miktarlarına ve üretimin artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19924)

231.-       Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, Uludağ 1. Gelişim Bölgesi'nde başlatılan kanalizasyon çalışmalarının bitirilememesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19925)

232.-       Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü'nün, Bakanlık bünyesinde çalışan ziraat mühendisi, gıda mühendisi ve veteriner hekim sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19926)

233.-       Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, bu yıl uygulamaya konulan ÇKS uygulaması nedeniyle haşhaş üreticilerinin yaşadıkları sıkıntıya ilişkin yazılı soru önergesi (7/19927)

234.-       Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü'nün, Eskişehir'de 6-14 Haziran 2019 tarihlerinde yaşanan sel felaketi nedeniyle zarar gören çiftçilerin borçlarının yapılandırılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19928)

235.-       Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi öncesi ve sonrası pancar ekim oranlarının ne olduğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/19929)

236.-       Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy'un, Karabük'ün Kırsal Dezavantajlı Alanlar Projesi kapsamına alınmamasının nedenlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19930)

237.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2015-2019 yılları arasında tarımsal sulama aboneliği alan kişilere ve enerji hattı bağlanan tarım arazilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19931)

238.-       Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu'nun, pamuk üretiminde kota sınırının kaldırılması ve üreticilerin borçlarının ertelenmesi taleplerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19932)

239.-       Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, İyi Tarım Uygulamaları kapsamında verilen desteklerin 2018 yılında iptal edilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19933)

240.-       Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Buldan Ovası Sulama Projesinin bulunduğu aşamaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/19934)

241.-       Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in, Çiftçi Mallarını Koruma Kanunu uyarınca çiftçilerden alınan aidat bedellerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19935)

242.-       Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, bir kelebek türünün ürünlere verdiği zarara ve bununla mücadeleye ilişkin yazılı soru önergesi (7/19936)

243.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Van ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/19937)

244.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Van ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/19938)

245.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Van ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/19939)

246.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Van ilinde Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla kredi kullanan üretici sayısına ve üreticilerin borç miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19940)

247.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Van ilinde kayıtlı çiftçi sayısına, sulanabilir tarım arazisi miktarına ve ilde yapılan tarımsal destek ödemelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19941)

248.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Van ilindeki tarım arazilerine, üretimin artırılmasına yönelik teşviklere ve ipotekli tarla sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19942)

249.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Van ilinde yok olan ormanlık alanlara, yapılan ağaçlandırmalara ve yardım fonundan yararlanan orman köylülerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19943)

250.-       Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı'nın, Orman Genel Müdürlüğü tarafından personel alımında yapılacak uygulama sınavında sendikaların gözlemci olarak bulunmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20074)

251.-       İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, organik ürünlerin piyasaya sunumu için yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/20075)

252.-       Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, 2015-2019 yılları arasında hayvan hakları ihlali kapsamında verilen idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20076)

Ticaret Bakanlığı

 

253.-       İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, kestane ihracatının artırılmasına yönelik yapılması planlanan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19944)

254.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Van ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/19945)

255.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Van ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/19947)

256.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Van ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/19948)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

 

257.-       Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli arasındaki hızlı tren projesinin yüksek standartlı demiryoluna dönüştürülmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19949)

258.-       Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, Karadeniz Sahil Yolu Giresun geçişinde transit ulaşımın ve şehir içi ulaşımın bir arada olmasından kaynaklı yoğunluk ve güvenlik problemine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19950)

259.-       Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, Bursa-Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin bitiriliş tarihine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19952)

260.-       Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, köprü, otoyol, tren ve posta ücretlerine yapılan zamlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19953)

261.-       Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, 2002-2019 yılları arasında TCDD'ye ait kaç ton hurdanın hangi şekillerde elden çıkarıldığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19954)

262.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Van ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/19955)

263.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Van ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/19957)

264.-       İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek'in, Haydarpaşa ve Sirkeci gar sahalarındaki bazı alanların kültür ve sanat etkinlikleri için kullanılmak üzere ihaleye çıkarılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/20078)

265.-       Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, uçak biletlerine yönelik tavan fiyat belirlemesine ve havayolu şirketlerinin bu fiyatlara uyup uymadıklarına dair denetimlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/20079)