TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

3

GELEN KAĞITLAR

No: 28

11 Kasım 2019 Pazartesi

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ( Fuat Oktay )

 

1.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Silivri Ceza İnfaz Kurumunda olası bir deprem anında neler yapılması gerektiği ile ilgili bir acil eylem planı bulunup bulunmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19500)

2.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2017-2019 yılları arasında atama yapılmadığı iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19501)

3.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kızılay'ın bir şirkete verdiği iddia edilen ihaleyle ilgili bazı bilgilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/19502)

4.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çocuk Evleri'nde görevli bir öğretmenin yolsuzluk hakkındaki şikayeti sonrasında gördüğü baskı nedeniyle intihar ettiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19503)

5.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kiralanan araçlara yönelik bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19504)

6.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 26 Eylül 2019 tarihinde İstanbul'da yaşanan deprem sonrasında eğitime ara veren okullara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19505)

7.-      Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü'nün, Milli Savunma Bakanlığına bağlı iş yerlerinde 4857 sayılı Kanuna tabi olarak çalışan kişiler hakkında seçim kurullarında görev almaları nedeniyle soruşturma açıldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19506)

8.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında illere göre görevden alınan ve yerine kayyum atanan muhtar sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19507)

9.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında illere göre görevden alınan ve yerine kayyum atanan belediye başkanı sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19508)

10.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da yapılaşmaya açılan acil toplanma alanlarıyla ilgili çalışmalara ve DASK ve ÖİV kapsamında toplanan paralara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19509)

11.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, 1999 yılından bu yana toplanan deprem vergileriyle iletişim altyapılarında yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19510)

12.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, bazı illerde yapılan emniyet müdürü değişikliklerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19511)

13.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, online ödeme sistemlerinden biri olan PayPal isimli şirketin Türkiye'deki faaliyetlerini durdurmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19512)

14.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 1999-2019 yılları arasında fay hatları ve depremsellik ile ilgili olarak TÜBİTAK tarafından reddedilen projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/19513)

15.-  Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal'ın, çiftçilerin iklim koşulları ve diğer nedenlerle yaşadıkları sıkıntıların çözümlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19514)

16.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, 15 Temmuz Dayanışma Kampanyası kapsamında toplanan bağış miktarına ve bağışların hak sahiplerine ulaşıp ulaşmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19515)

17.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, yerel medya kuruluşlarının sorunlarına yönelik acil bir destek planı oluşturulmasına ve basın kartı ile ilgili sorunların çözümüne ilişkin yazılı soru önergesi (7/19516)

18.-  Van Milletvekili Muazzez Orhan'ın, hayvanların kafeslerde tutularak satışa sunulduğu işletmelerle ilgili verilere ve hayvanlara yönelik işkence ve kötü muamelelerin önlenmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19517)

Adalet Bakanlığı

 

19.-  Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı'nın, Kastamonu ilinde Bölge İdare Mahkemesi kurulması yönünde bir çalışma olup olmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19518)

20.-  Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, 2009-2019 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca Gaziantep'e yapılan yatırımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19519)

21.-  İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, Silivri Cezaevi ve diğer cezaevlerinde depremle ilgili acil eylem planlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19520)

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

 

22.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kreş ve gündüz bakımevlerinden gelir vergisinden muaf tutulacakların sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19521)

23.-  Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı'nın, Kastamonu ilindeki kayıtlı işsiz sayısına ve son on yılda işsizlik ödeneğinden faydalananlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19522)

24.-  İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in, 2019 yılı içerisinde yapılan engelli raporu yenileme başvurularına ve başvuranlardan engellilik oranı düşürülenlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/19523)

25.-  Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, 2009-2019 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca Gaziantep'e yapılan yatırımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19524)

26.-  Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, TYP kapsamında işe alınan kişilere gelir testi yapılmasına ve okullarda çalıştırılacak olanlara psikolojik eğitim verilip verilmediğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19525)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

 

27.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'de imar barışından yararlanan yapılara ve binaların denetimine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19526)

28.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, Bakanlığın İzmir ilini kapsayan imar çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19527)

29.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, çöp ayrıştırma konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasına ve İzmir'de yeni çöp toplama ve ayrıştırma tesisleri kurulmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19528)

30.-  Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, 2009-2019 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca Gaziantep'e yapılan yatırımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19529)

31.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'in Foça ilçesinde sahildeki kirliliğin ortadan kaldırılması ve sanayi tesislerinin atık yönetimlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19530)

32.-  Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen'in, son beş yılda Türkiye genelinde ve Manisa'da gerçekleşen hava kirliliği oranlarına ve kirliliğin sebep olduğu hastalıklar sonucunda hayatını kaybeden kişi sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19531)

33.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'de depreme yönelik olarak hazırlanan acil eylem planına, mevcut yapı stokunun kontrolüne ve şehirdeki toplanma alanlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19532)

34.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'in Foça ilçesi Gencelli Körfezi açıklarında yağ tabakası şeklinde oluşan kirliliğin sebebine ve bölgedeki sanayi kuruluşlarının atıklarının denetimine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19533)

35.-  İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, deniz kirliliğine karşı alınan önlemlere ve İzmir'in Foça ilçesi açıklarındaki kirliliğin kaynağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19534)

36.-  Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un, Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde yol yapım talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19535)

37.-  İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun, Tokat'ın Niksar ilçesi Çanakçı Deresi mevkiinde yapımı planlanan baraj ve HES projesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19536)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

 

38.-  Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, 2009-2019 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca Gaziantep'e yapılan yatırımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19537)

39.-  İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, Mardin'in Midyat ilçesinde yaşanan elektrik kesintilerinin nedenine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19538)

Gençlik ve Spor Bakanlığı

 

40.-  Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, 2009-2019 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca Gaziantep'e yapılan yatırımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19539)

Hazine ve Maliye Bakanlığı

 

41.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, elektriğe yapılan son zamma ilişkin yazılı soru önergesi (7/19540)

42.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, ÇAYKUR'un bilinçli olarak zarara uğratıldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19541)

43.-  Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu'nun, Tunceli'de 2B arazilerine yönelik olarak yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19542)

44.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, küçük ve orta ölçekli esnafın borçlarının yapılandırılması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19543)

45.-  Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, 2009-2019 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca Gaziantep'e yapılan yatırımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19544)

46.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2002-2019 yılları arasında Türkiye genelinde kesilen sigorta poliçesi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19545)

İçişleri Bakanlığı

 

47.-  Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı'nın, son beş yılda Kastamonu ilinde ve Türkiye genelinde verilen trafik cezalarının tutarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19546)

48.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğünün son bir yıla ait düzensiz göçmen verilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19547)

49.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son on yılda yıllar itibarıyla kaçırılan çocuk sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19548)

50.-  Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, 2009-2019 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca Gaziantep'e yapılan yatırımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19549)

51.-  Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, depremin yaratacağı zararları önlemek üzere toplanan vergilere, söz konusu kaynağın kullanımına ve depremden korunmak için alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/19550)

52.-  Adana Milletvekili Kemal Peköz'ün, olası bir Adana depremine karşı alınan önlemlere ve mevcut toplanma alanlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19551)

Kültür ve Turizm Bakanlığı

 

53.-  Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu'nun, Tunceli'de bulunan tarihi Ergen Kilisesi'nin bakım ve onarım gereksinimine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19552)

54.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, Ege Bölgesi'nin gastronomi kültürünü geliştirmek amacıyla geliştirilen bir plan bulunup bulunmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19553)

55.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'de sağlık turizminin geliştirilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19554)

56.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir Aliağa'da bulunan Kyme Antik Kenti için bir koruma ve kazı planı olup olmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19555)

57.-  Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, 2009-2019 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca Gaziantep'e yapılan yatırımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19556)

Milli Eğitim Bakanlığı

 

58.-  Bursa Milletvekili Yüksel Özkan'ın, özel okul açmak için aranan şartlara ve bu okullarda çalışan öğretmenlerin özlük haklarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19557)

59.-  Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı'nın, Kastamonu'da depreme dayanıksız olduğu gerekçesi ile yıkılan ve yeniden yapılan okullara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19558)

60.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, üniversitelerdeki gıda mühendisliği bölümlerinin sayısına ve bu bölümlerde görev yapan öğretim üyelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19559)

61.-  Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı'nın, Kastamonu'da 2019-2020 eğitim döneminde tespit edilen öğretmen açığına ve lise kademesinde açıkta kalan öğrencilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/19560)

62.-  Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı'nın, 2002-2019 yılları arasında Türkiye genelinde ve Kastamonu'da kapatılan köy okulu sayısı ile taşımalı eğitimden faydalanan köy ve öğrenci sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19561)

63.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 2002 yılı öncesi ve sonrasına ait özel okul verilerine ve özel okullara yönelik devlet teşviklerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19562)

64.-  Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, Bakanlığa bağlı yatılı okullarda yaşanan bazı sıkıntılara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19563)

65.-  Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, 2009-2019 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca Gaziantep'e yapılan yatırımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19564)

66.-  Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, üniversite öğrencilerinin siyasi partilere üyeliklerine ve yurtlarda kalan öğrencilerin durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/19565)

67.-  Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, Bingöl'ün Sancak beldesinde ilk ve ortaokul öğrencilerinin zehirlenme şüphesiyle hastaneye sevk edilmelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19566)

68.-  Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışan öğretmenlerin sorunlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19567)

Sağlık Bakanlığı

 

69.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir Çiğli Bölge Eğitim Hastanesinin Acil Servis Polikliniğine başvuran hastaların sayısına ve ortalama bekleme sürelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19568)

70.-  Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı'nın, 2002-2019 yılları arasında Kastamonu ilinden diğer illere sevk edilen hasta sayısına, kanser teşhisi koyulan hasta sayısına ve ilin uzman hekim açığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19569)

71.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, yurt dışında emekli olan Türk vatandaşlarının Türkiye'deki seyahatlerinde gerçekleşen ilaç giderlerinin SGK tarafından karşılanması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19570)

72.-  Ankara Milletvekili Servet Ünsal'ın, şehir hastanelerini işleten firmalar tarafından hastanelere yeni malzeme ve ekipman alınmasına yönelik taahhüdün gerçekleşmediği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19571)

73.-  Ankara Milletvekili Servet Ünsal'ın, Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesinin bir fay hattı üzerinde olduğu iddiasına ve şehir hastanelerinin binalarının deprem yönetmeliklerine uygun olup olmadıklarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19572)

74.-  Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, 2009-2019 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca Gaziantep'e yapılan yatırımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19573)

75.-  Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in, şehir hastanelerinin deprem alanları üzerine ya da yakınına inşa edildiği yönündeki iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19574)

76.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'de bulunan devlet hastanelerinin depreme dayanıklı olup olmadığına ve yeni yapılan şehir hastanesinin altyapısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19575)

77.-  Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, Sayıştay'ın 2018 yılı denetim raporunda yer alan miadı dolan aşılara yönelik bulgulara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19576)

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

 

78.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'in Seyrek bölgesinde yapılması planlanan Tarımsal İhtisas OSB'ye ilişkin yazılı soru önergesi (7/19577)

79.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, son yapılan elektrik zamlarından etkilenecek küçük ve orta ölçekli sanayi yatırımcısını destekleyici politikalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19578)

80.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, sanayi sektöründeki ara eleman ihtiyacının meslek liselerinden karşılanmasına yönelik Bakanlığın bir projesinin olup olmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19579)

81.-  Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, 2009-2019 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca Gaziantep'e yapılan yatırımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19580)

Tarım ve Orman Bakanlığı

 

82.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tarımsal elektrik tarifesinden faydalanan hayvancılık işletmelerinin sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19581)

83.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tarım ilaçlarının su kaynaklarına bulaşmasını önlemek amacıyla yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19582)

84.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, IPARD-2 Programına 8 Nisan-17 Mayıs 2019 tarihleri arasında yapılan başvuru sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19583)

85.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son yedi yılda IPARD kapsamına alınan projelerin illere göre dağılımına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19584)

86.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, bakanlıklarda görev yapan gıda mühendisi sayısı ile gıda üretimi ve tüketimi yapılan yerlerde görevlendirilen denetçi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19585)

87.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, kadın tarım kooperatiflerinin sayısının ve etkinliklerinin artırılmasına yönelik Bakanlık çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19586)

88.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'de kurulması planlanan Tarımsal İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ne yönelik Bakanlığın çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19587)

89.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, IPARD programları kapsamında desteklenen kadın üretici sayısına ve ödenen destek miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19588)

90.-  Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı'nın, İstiklal Yolu Tarihi Milli Parkı Şube Müdürlüğü kurulması yönünde herhangi bir çalışmanın olup olmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19589)

91.-  Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, Eskişehir'de sel ve dolu olaylarından zarar gören çiftçilerin tarım sigortası ve kredi borçlarından kaynaklanan sorunlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19590)

92.-  Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı'nın, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde inşaatı devam eden Kırık Barajı projesinin akıbetine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19591)

93.-  Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı kapsamında Giresun'da verilen hayvancılık hibelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19592)

94.-  Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, Burdur İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün son üç yıldaki gelir ve giderlerine ve ortaya çıkan zararın nedenine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19593)

95.-  Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, Afyonkarahisar'da bir önceki yıla göre haşhaş üretim kotasının düşürülmesine ve Çiftçi Kayıt Sistemine kayıt zorunluluğu getirilmesi nedeniyle yaşanan sıkıntılara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19594)

96.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2019 yılında gerçekleştirilen salça ithalatı sebebiyle domates üreticilerinin uğradığı zarara ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanan domates kayıplarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19595)

97.-  Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, 2009-2019 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca Gaziantep'e yapılan yatırımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19596)

98.-  Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un, 2018 yılı Sayıştay denetim raporunda bulunan hayvan hastalıkları ile mücadelede kullanılan aşıların zayi edildiğine ve ithaline izin verilmeyen hayvan türlerinin yurda sokulduğuna dair tespitlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/19597)

99.-  Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'ın, Kırşehir'de çiftçilere henüz yapılmamış olan 2019 yılı sertifikalı tohum desteği ödemelerinin akıbetine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19598)

100.-       İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, ceviz üretimini ve ihracatını artırmaya yönelik çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19599)

Ticaret Bakanlığı

 

101.-       Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı'nın, son beş yılda Türkiye genelinde ve Kastamonu ilinde konkordato talebinde bulunan ve iflasını açıklayan şirket sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19600)

102.-       İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir bölgesindeki limanların ticari kapasitelerinin artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19601)

103.-       Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, 2009-2019 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca Gaziantep'e yapılan yatırımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19602)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

 

104.-       İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'in Bayraklı ilçesinde açılacak olan şehir hastanesine yönelik ulaşım planlamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19603)

105.-       Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı'nın, Kastamonu-İnebolu yolu projesine ayrılan ödeneğe ilişkin yazılı soru önergesi (7/19604)

106.-       Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, 2009-2019 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca Gaziantep'e yapılan yatırımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19606)

107.-       İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir Limanı'nın teknik kapasitesinin artırılması ve altyapısının güçlendirilmesi için yapılacak çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19607)

108.-       Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yapımı devam eden hızlı tren hattında gerçekleşen kazaya ve inşaattaki eksikliklere dair iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19608)

109.-       Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, Konya'ya yapılacak olan metro projesinin ihalesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19610)