TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

3

GELEN KAĞITLAR

No: 27

8 Kasım 2019 Cuma

 

Rapor

1.- İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz ve 97 Milletvekilinin Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2312) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (S. Sayısı:128) (Dağıtma tarihi: 08.11.2019) (GÜNDEME)

Genel Görüşme Önergesi

 

1.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 19 milletvekilinin, Niğde'de tarım üreticilerinin sorunları konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/10) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2019)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver ve 24 milletvekilinin, kırmızı ette sürdürülebilir üretim ve destekleme politikalarının geliştirilmesi için gerekenlerin belirlenmesi ve kırmızı et tüketiminin artırılması amaçlı gereken politikaların tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2049) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2019)

2.- Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver ve 23 milletvekilinin, süt üreticilerinin sorunlarının incelenerek üreticilerin yaşadıkları sıkıntılara çözümler üretilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2050) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2019)

3.- Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver ve 22 milletvekilinin, hayvancılık alanında yaşanan sorunların incelenerek bu sorunların çözümü için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2051) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2019)

4.- Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ve 33 milletvekilinin, Zonguldak ilinde yapılması planlanan Baz Biyokütle Enerji Santrali ve Atık Yakma Tesisi projesinin çevreye ve bölge halkına vereceği olası zararların tespiti ve bu konuya yönelik önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2052) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2019)

5.- Sivas Milletvekili Ulaş Karasu ve 25 milletvekilinin, genç işsizliğin araştırılması, neden olduğu sorunların tespiti ve çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına  (10/2053) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2019)

6.- Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş ve 21 milletvekilinin, Sosyal Güvenlik Kurumu açığının nedenlerinin tespiti ve bu soruna yönelik alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2054) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2019)

7.- Adana Milletvekili Ayhan Barut ve 22 milletvekilinin, akıl ve ruh sağlığı hastanelerindeki sorunların tespiti ve bu sorunlara yönelik çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2055) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2019)

8.- Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ve 21 milletvekilinin, Zonguldak ili Çatalağzı'ndaki termik santrallerin çevreye ve bölge halkına verdiği zararların tespiti ve bu konuya yönelik önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2056) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2019)

9.- Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer ve 19 milletvekilinin, Diyarbakır ili Sur ilçesinde uygulanan sokağa çıkma yasaklarının neden olduğu sorunların tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2057) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

10.-  Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ve 19 milletvekilinin, Lösante Hastanesi'nin ruhsat konusunda yaşadığı sorunların tespiti ve bu sorunun çözümüne yönelik gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2058) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2019)

11.-  HDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan ve İstanbul Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç'un, gözaltına alınan, tutuklanan ve yargılaması halen devam eden HDP milletvekillerinin yargılanmalarına ilişkin hususların tüm boyutlarıyla araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2059) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2019)

12.-  Van Milletvekili Muazzez Orhan ve 20 milletvekilinin, olası büyük depremlere yapılan hazırlıkların incelenerek alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2060) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2019)

13.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 19 milletvekilinin, ıspanak zehirlenmeleri ile gündeme gelen gıda güvenliği sorunları ve bunların nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2061) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2019)

14.-  Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ve 20 milletvekilinin, 2007'de meydana gelen Isparta uçak kazası ve Türkiye'deki toryum rezervlerinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2062) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2019)

15.-  İzmir Milletvekili Atila Sertel ve 21 milletvekilinin, incir üreticilerinin yaşadıkları sorunların tüm yönleriyle incelenerek sorunlara karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2063) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2019)

16.-  Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ve 21 milletvekilinin, arı ölümlerinin nedenlerinin incelenerek ülkemizdeki arı varlığının korunması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi  (10/2064) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2019)

17.-  Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ve 21 milletvekilinin, tarım arazilerinin yok olmasını önleyebilmek için gerekenleri belirleyebilmek amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2065) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2019)

18.-  Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ve 20 milletvekilinin, sahte ve kaçak içki üretme ve tüketmeye sevk eden nedenlerin araştırılması, sahte içki tüketmeye bağlı ölümlerin tekrarlanmaması için gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2066) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2019)

19.-  Adana Milletvekili Orhan Sümer ve 22 milletvekilinin, sanayi sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2067) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2019)

20.-  Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ve 21 milletvekilinin, Kozak Yaylası'nda yer alan altın madeni işletmesinin, çam fıstığı üretimine etkilerini araştırmak amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2068) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2019)

21.-  İYİ Parti Grubu adına Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Sayıştay'ın raporlarında yer alan usule uygun olmayan harcama iddialarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2069) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2019)

22.-  HDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan ve İstanbul Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç'un, IŞİD terör örgütü tarafından zorla alıkonulan ve Türkiye'ye getirilen kadın ve çocukların tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2070) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2019)

23.-  Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir ve 19 milletvekilinin, nafaka konusunda sorunların tespit edilerek alınacak önlemlerin saptanması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2071) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2019)

24.-  İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan ve 23 milletvekilinin, ıspanak zehirlenmeleri ile gündeme gelen gıda güvenliği sorunları ve bunların nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2072) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2019)

25.-  Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu ve 21 milletvekilinin, yurtdışına beyin göçünün nedenlerinin incelenerek bu göçün önlenmesine yönelik politikalar oluşturulması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2073) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2019)

26.-  Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve 20 milletvekilinin, Kürtlere ve Alevilere yönelik saldırıların tüm yönleriyle araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2074) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2019)

27.-  Aksaray Milletvekili Ayhan Erel ve 21 milletvekilinin, tarım sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2075) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2019)