TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

3

GELEN KAĞITLAR

No: 25

6 Kasım 2019 Çarşamba

 

Raporlar

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/1533) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 118) (Dağıtma tarihi: 06.11.2019) (GÜNDEME)

2.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gine Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kalkınma İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/1539) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 119) (Dağıtma tarihi: 06.11.2019) (GÜNDEME)

3.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kalkınma İşbirliği Anlaşması ve Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/1796) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 120) (Dağıtma tarihi: 06.11.2019) (GÜNDEME)

4.- Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Kültür Enstitüsü Şartının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/2020) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 121) (Dağıtma tarihi: 06.11.2019) (GÜNDEME)

5.- Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Veri Paylaşımına İlişkin İş Birliği Uygulama Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/2057) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 122) (Dağıtma tarihi: 06.11.2019) (GÜNDEME)

6.- Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Altyapı Projeleri Alanında İş Birliği Konulu Anlaşma Ek-1'in Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/2217) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 123) (Dağıtma tarihi: 06.11.2019) (GÜNDEME)

7.- Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un Kör, Görme Engelli veya Başka Bir Nedenle Basılı Materyal Okuma Engelli Kişilerin Yayımlanmış Eserlere Erişiminin Kolaylaştırılmasına Dair Marakeş Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/2218) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 124) (Dağıtma tarihi: 06.11.2019) (GÜNDEME)

8.- Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İsviçre Federal Konseyi Arasında Diplomatik Misyon, Konsolosluk ve Daimi Temsilcilik Mensuplarının Refakatçilerine İlişkin Kazanç Getirici Faaliyetler Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/2223) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 125) (Dağıtma tarihi: 06.11.2019) (GÜNDEME)

9.-      Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Standardizasyon, Uygunluk Değerlendirmesi, Akreditasyon ve Metroloji Bölgesel Enstitüsü Tüzüğünün 5.4.1.10 Maddesinin Tadiline İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/2224) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 126) (Dağıtma tarihi: 06.11.2019) (GÜNDEME)

10.-  Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop’un İslam İşbirliği Teşkilatı Polis İşbirliği ve Koordinasyon Merkezi Tüzüğünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/2034) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 127) (Dağıtma tarihi: 06.11.2019) (GÜNDEME)

Yazılı Soru Önergeleri

1.-           İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik'in, özel yetenek gerektiren yüksek öğrenim programlarında taban puanların nasıl belirleneceğine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20080) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

2.-           Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de engelli ve 65 yaş üzeri maaşları kesilen kişi sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20081) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

3.-           Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, OHAL KHK'ları ile kamu görevinden çıkarılanlardan haklarında dava açılmayan yahut takipsizlik veya beraat kararı bulunanların işe iadelerinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20082) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

4.-           Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ASDEP görevlisi istihdamına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20083) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

5.-           Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, toplu sözleşme yetki davalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20084) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

6.-           Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Milli Emlak Genel Müdürlüğünün Maliye Bakanlığından ayrılarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlanmasının personel üzerinde neden olduğu mağduriyete ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20085) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

7.-           Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, uzun süren iş davaları ve zorunlu arabuluculuk uygulamasının işçiler açısından oluşturduğu mağduriyetin giderilmesine yönelik bir düzenleme yapılması önerisine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20086) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

8.-           Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de bulunan engelli bir vatandaşın iş talebine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20087) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

9.-           Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, bakanlıklarda ve bağlı kuruluşlarda boş bulunan engelli kadro sayısına ve atama bekleyen engelli öğretmenlere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20088) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

10.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir çalışma olup olmadığına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20089) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

11.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, çırak ve stajyerlerin işe başladıkları günün yaşlılık sigortası başlangıcı sayılması önerisine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20090) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

12.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, SGK'ya kayıtlı çalışma öncesi doğum yapan kadınlara doğum borçlanması hakkı verilmesi önerisine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20091) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

13.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, üniversite mezunu işçilerin özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20092) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

14.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamu kurum ve kuruluşlarında 5 ay 29 gün çalışan geçici işçilere verilen amir izni ile 9 ay 29 gün çalışma hakkının belediye ve il özel idarelerinde çalışan işçilere tanınmamasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20093) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

15.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, süt ürünlerinin denetimine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20094) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

16.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, işlenmiş ürün pazarındaki yabancılaşmanın ülke tarımı üzerindeki olumsuz etkilerine yönelik düzenleme önerisine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20095) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

17.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yurt dışı eğitim bursu alıp tazminat ödemek zorunda kalan kişilere yeniden yapılandırma imkanı verilmesi önerisine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20096) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

18.-       Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un, Adana ve ilçelerinde devam eden kamu yatırımlarının hangi aşamada olduklarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20097) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

19.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir plazanın yirminci katından düşen bir genç kızın ölümüne ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20098) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

20.-       Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ın, Tokat'ın SODES kapsamına alınması önerisine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20099) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

21.-       İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün, YÖK'ün bazı bölümlerde uygulanan özel yetenek sınavının kaldırılarak merkezi yerleştirme ile öğrenci alınmasına yönelik kararına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20100) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

22.-       Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen orman yangınına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20101) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

23.-       Ankara Milletvekili Murat Emir'in, icra ilanlarının yerel gazetelerde yayımlanma zorunluluğunun kaldırılması düzenlemesine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20102) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2019)

24.-       Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un, Adana Yüreğir'de 2014 yılında yapımına başlanan adliye binasının ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20103) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

25.-       Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak'ın, son beş yılda cezaevlerinde gerçekleşen intihar girişimi olaylarına ve tutuklu ve hükümlülerin ruh sağlıklarını destekleyici rehabilitasyon çalışmalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20104) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

26.-       Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak'ın, çocuk tutuklu ve hükümlülere yönelik çeşitli veriler ile ceza infaz kurumundaki çocukların ruh sağlıklarının korunması ve rehabilite edilmeleri için yapılan çalışmalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20105) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

27.-       İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, dekanı hukukçu olmayan hukuk fakültelerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20106) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

28.-       Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, Afyonkarahisar'da okullara İŞKUR aracılığıyla güvenlik görevlisi ve hizmetli alımı için yapılan kuraya ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20107) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

29.-       Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un, engelli kamu personeli atamalarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20108) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

30.-       Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak'ın, cezaevlerinde 18 yaşının altında bulunan çocuklara ve suça sürüklenen çocukların topluma yeniden kazandırılmasına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20109) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

31.-       İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, engelli, yaşlı ve evde bakım aylığı alan kişi sayısına ve Sayıştay raporunda tespit edilen usulsüz ödemelere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20110) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2019)

32.-       Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, saya işçilerinin ücretlerinin değişken ve düşük olmasına ve işçilerin taleplerinin yerine getirilmesine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20111) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2019)

33.-       İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik'in, Beyoğlu'ndaki yapılaşma yoğunluğuna ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20112) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

34.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık İstanbul İl Müdürlüğü binasının çürük raporu olmasına rağmen binaya mantolama yapıldığı iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20113) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

35.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilindeki köylerin sorunlarının çözümüne ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20114) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

36.-       Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ın, Bakanlığın sitesinden yayınlanan ÇED raporlarına erişimin kısıtlanmasına ve Tokat ilindeki Çanakçı Deresi'nde yapılması planlanan HES projesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20115) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

37.-       İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek'in, İstanbul'un Kağıthane ilçesi Seyrantepe Mahallesinde bulunan bir arsanın imar planında yer alan okulların ne zaman inşa edileceğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20116) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

38.-       İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in, Elazığ'da kentsel dönüşüm ile ilgili yapılan çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20117) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

39.-       Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'ın, Kırşehir Belediyesinin 8 Temmuz 2019 tarihinde satışa çıkardığı arazilere Milli Emlak tarafından mera arazisi olduğu gerekçesiyle tedbir konulmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20118) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

40.-       İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz'ın, kamu kurumlarının depreme dayanıklılığına ve özel iletişim vergisine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20119) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2019)

41.-       İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, büyükşehir belediyeleri, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşlarının borçları sebebiyle vergi gelirlerinden ayrılacak paylarından yapılan kesintilere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20120) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2019)

42.-       Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Manisa'nın Soma ilçesinde inşa edilen Kozluören Barajı nedeniyle yaşanan mağduriyetlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20121) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

43.-       Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın, Kütahya merkeze bağlı Ağaçköy Mahallesinde yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20122) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

44.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2019 yılında elektrik dağıtım bedellerine yapılan zamlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20123) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

45.-       Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, Kocaeli Hereke bölgesindeki eski elektrik direklerinin ne zaman değiştirileceğine ve ile yapılan elektrik yatırımlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20124) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

46.-       Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, Çanakkale'nin Kirazlı köyünde altın arama faaliyeti yürüten maden şirketinin bitecek olan ruhsat süresinin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20125) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

47.-       Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, Bakanlığın A Grubu meslek gruplarına yönelik işe alım sınavı yapması talebine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20126) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

48.-       İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, son dönemde yapılan zamlara ve ücretlerin belirlenme kriterine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20127) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

49.-       Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Salihli Belediyesi hakkındaki denetim raporun Belediye Meclisi'ne sunulmama nedenine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20128) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

50.-       Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'in, 2018-2019 yılları arasında terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20129) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

51.-       Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, maket polis araçlarına ve bu araçların konulduğu noktalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20130) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

52.-       Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, Zirve Yayınevi olayı ile ilgili soruşturma sürecinin FETÖ/PDY'nin dahli açısından incelenmesine ve kamu görevlileri hakkında yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20131) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2019)

53.-       Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki bazı arazilerin turizm yatırımcılarına kiralanmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20132) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2019)

54.-       Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, görsel ve işitsel medyadaki bahis reklamlarının engellenmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20133) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2019)

55.-       Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, 1 Mart 2018 tarihinden günümüze kadar Pamukkale Müze ve Ören yerine giriş yapan ziyaretçi sayısına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20134) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

56.-       Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, İznik'te bulunan tarihi Dikilitaş'ın korunmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20135) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

57.-       Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü'nün, ETİ Şehir ve Göç Müzesi'nin açılış tarihine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20136) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2019)

58.-       Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, Bodrum Kissebükü'nün imara açılmasına ve bölgede faaliyet yürütecek firmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20137) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2019)

59.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ücretli öğretmen olarak görev yaptığı dönemde sigorta primleri eksik bildirilen kişiler hakkında yapılan işlemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20138) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

60.-       Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin'in, Adana'nın Çukurova ilçesi Karahan Mahallesi'ndeki okul ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20139) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

61.-       İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in, 1416 sayılı Kanun kapsamında yurt dışında eğitim için verilen bursların geri ödenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20140) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

62.-       Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin'in, Çukurova Üniversitesi Ceyhan Mühendislik Fakültesi ile ilgili bazı verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20141) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

63.-       İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek'in, İstanbul'un Kağıthane ilçesi Seyrantepe Mahallesinde bulunan bir arsanın imar planında yer alan okulların ne zaman inşa edileceğine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20142) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

64.-       Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, vakıf üniversitelerinin aynı bölümleri arasındaki ücret farklılıklarına ve kontenjan açıklarının düzeyine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20143) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

65.-       İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinin Göztepe Kampüsü'nde yapılan binasının inşaatının tamamlanmamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20144) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

66.-       Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'ın, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının panelistlere yolluk ödenmeyeceğine dair yazısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20145) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

67.-       İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz'ın, yükseköğretimde özel yetenek gerektiren bölümlere merkezi yerleştirme ile öğrenci yerleştirilmesi uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20146) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2019)

68.-       Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın, Kayseri Osman Ulubaş Fen Lisesi ile ilgili şikayetlere ve bir öğrencinin okul yönetiminin baskısı sonucu intihar ettiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20147) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2019)

69.-       Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü'nün, uzman çavuşların sorunlarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20148) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

70.-       Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Manisa Şehir Hastanesinin bazı tesislerinin tamamlanması gereken zamanda tamamlanmamasına ve önümüzdeki üç yılda şehir hastaneleri için bütçeden ödenmesi öngörülen miktarlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20149) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

71.-       Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın, ortaöğretim mezunu hemşirelerin istihdamına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20150) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

72.-       Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın, ortodonti hekimlerinin sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20151) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

73.-       Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, Bursa Şehir Hastanesinde hekimlerin performans alamadıkları için veremli hastaların tedavisinden imtina ettikleri iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20152) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

74.-       Konya Milletvekili Esin Kara'nın, Ereğli Devlet Hastanesi göz polikliniklerinde ihtiyaç duyulan bir cihazın alımına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20153) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

75.-       Konya Milletvekili Esin Kara'nın, tıpta uzmanlık eğitiminde cerrahi branşlarda yaşanan sıkıntıları gidermeye yönelik yapılan çalışmalar bulunup bulunmadığına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20154) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

76.-       Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, grip aşılarının teminine ve risk grubundaki kişilere ücretsiz yapılması önerisine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20155) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

77.-       Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı'nın, Van ilinde çocuk metabolizma uzmanının bulunmamasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20156) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2019)

78.-       Mersin Milletvekili Rıdvan Turan'ın, Mersin'de üretim yapan çiftçilere yönelik çalışmalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20157) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2019)

79.-       Kayseri Milletvekili Dursun Ataş'ın, Develi 2. Merhale, Yamula Barajı Sulama Projesi ve Bahçelik Barajı'nın ne zaman bitirileceğine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20158) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

80.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, çiftçi desteklerinin ekim aşamasında verilmesi önerisine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20159) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

81.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yeniden tarım sayımı yapılmaya başlanması önerisine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20160) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

82.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, nitelikli damızlık üretiminde sağlanan gelişmelere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20161) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

83.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, süt ve süt ürünleri üretim ve tüketim kooperatifleri kurulması önerisine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20162) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

84.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, hayvan yemi ihtiyacının karşılanması ve kaba yem üretiminin desteklenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20163) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

85.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, süt hayvancılığı yapan işletmelerin takibine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20164) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

86.-       Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, DSİ 21. Bölge Müdürlüğü Nazilli Erozyon ve Rüsubat Kontrolü Şube Müdürlüğünün kapatılacağı iddialarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20165) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

87.-       Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen'in, hileli ürünler listesinde yer alan firma ve ürünlerin hangi kriterlere göre belirlendiğine ve firmalara uygulanan idari yaptırımlara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20166) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

88.-       Adana Milletvekili Ayhan Barut'un, yurt dışı tarım müşavirliği kadrosu için yapılan mülakat sürecine yönelik iddialara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20167) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

89.-       Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, 2002-2019 yılları arasında zeytin üretimi için çiftçilere verilen teşviklere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20168) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

90.-       Sivas Milletvekili Ulaş Karasu'nun, 2018 yılı sertifikalı tohum desteklemelerinin hangi tarihte ödeneceğine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20169) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

91.-       Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı'nın, Dörtyol Altınçağ Mahallesi'nde bulunan Hacı Osman Deresi'nin temizlenmesi talebine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20170) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

92.-       Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz'ın, fındık üreticilerinin bir kelebek türünden gördüğü zarara ve zararlılarla mücadeleye yönelik bir eylem planı olup olmadığına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20171) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

93.-       Konya Milletvekili Esin Kara'nın, Konya'nın Halkapınar ilçesinde yapılacak sulama göleti ile ilgili çalışmalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20172) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

94.-       Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, ithal edilen sahte arı sütü ve benzeri ürünlere yönelik alınan önlemlere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20173) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2019)

95.-       Antalya Milletvekili Hasan Subaşı'nın, Antalya Kemer Kındılçeşme kamp alanındaki kaçak yapılar için imar affına başvurulduğu iddiasına ve alanın ne zaman halka açılacağına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20174) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2019)

96.-       Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar'ın, çiftçilere verilen desteklere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20175) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2019)

97.-       Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir'in, Bingöl'ün Karlıova ve Adaklı ilçeleri yakınındaki Karacehennem ormanlık alanında çıkan yangınla ilgili alınacak tedbirlere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20176) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2019)

98.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2002-2019 yılları arasında yıllar itibarıyla ülkemiz genelinde düzenlenen fuar sayılarına ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20177) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

99.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2002-2019 yılları arasında Türkiye'de üretilen mücevher miktarı ile ithalat-ihracat rakamlarına ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20178) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2019)

100.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Tırhan ve Kula köylerinin yol sorununun çözümüne ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20179) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

101.-   Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın, Kütahya merkeze bağlı Fincanburnu ve Yeşilbayır köyleri arasında ulaşımın sağlanmasına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20180) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

102.-   Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'in, Kayseri D815 karayolunun Yedioluk Mahallesi girişinde bulunan kavşağa alt geçit yapılması talebine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20181) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

103.-   Konya Milletvekili Esin Kara'nın, Ereğli-Halkapınar-İvriz Mahallesi arasındaki yolun tamamlanmasına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20182) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

104.-   Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un, Çukurova Bölgesel Havaalanı'nın ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20183) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

105.-   Konya Milletvekili Esin Kara'nın, Akören-Bozkır karayolunun ne zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20184) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

106.-   Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy'un, Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarı'nda iki kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasının gerçekleştiği yerde alınacak önlemlere ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20185) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

107.-   Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy'un, Kayseri-Malatya otoyolunun 26. kilometresine dönel kavşak yapılması önerisine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20186) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

108.-   Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, 2014-2019 yılları arasında ithal edilen tarım ürünlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20187) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

109.-   Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, Adalet Bakanlığı ve yüksek yargı kurumlarının 2015-2019 yılları arasındaki temsil, tören ve ağırlama giderlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20188) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

110.-   Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, kurulduğu günden bu tarihe kadar Antalya İl İnsan Hakları Kuruluna yapılan başvuru sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20189) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

111.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, asgari ücretin artırılması yönünde çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20190) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

112.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, düşük gelir düzeyine sahip olanlara yönelik iyileştirici düzenlemeler yapılıp yapılmayacağına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20191) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

113.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, işe başlamadan doğum yapan kadınların doğum borçlanması hakkından yararlandırılması talebine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20192) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

114.-   Antalya Milletvekili Cavit Arı'nın, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin hukuki danışmanlık hizmeti kalemindeki giderlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20193) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

115.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, son beş yılda Türkiye'de yatırım yapan yabancı firma sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20194) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

116.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2018 yılları arasında çocuk istismarı vakalarının sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20195) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

117.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2018 yıllarında SGK'nın bütçe açığına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20196) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

118.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2018 yılları arasında yoksulluk sınırının altında yaşayan kişilere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20197) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

119.-   Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in, Türkiye Varlık Fonunun hangi amaçla kurulduğuna ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20198) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

120.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin kadınların işgücüne katılımı konusunda 2018 yılındaki sıralamasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20199) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

121.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bebek, çocuk ve ergen sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20200) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

122.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, işsiz vatandaşlarla ilgili verilere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20201) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

123.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 15 Mayıs 2019 tarihi itibarıyla illere göre kreş ve gündüz bakımevi sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20202) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

124.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Devlet Personel Başkanlığının 2014-2018 yılları arasındaki temsil, tanıtma ve ağırlama ödeneklerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20203) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

125.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında yurt dışına lisansüstü eğitime gönderilen öğrencilerin ve özel olarak engelli öğrencilerin sayısına ve gönderildikleri ülkelere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20204) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

126.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin kadınların ekonomik yaşama katılım fırsatları sıralamasındaki yerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20205) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

127.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin kadınların siyasi gücü sıralamasındaki yerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20206) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

128.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 14 Mayıs 2019 tarihi itibarıyla çocuk esirgeme kurumlarında kalan çocuk sayısına ve kurumdan ayrıldıktan sonra meslek edinme oranlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20207) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

129.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2018 yılları arasındaki kadın cinayetleri verilerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20208) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

130.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, çocuk işçi sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20209) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

131.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İskenderun M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli personele yönelik çeşitli iddialara ve bu iddialar sonucu işlem yapılıp yapılmadığına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20210) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

132.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığının temsil, tanıtma ve ağırlama ödeneklerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20211) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

133.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son beş yılda Türkiye genelinde illere göre iş kazalarında hayatını kaybeden çocuk sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20212) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

134.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, hamile çocuk sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20213) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

135.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son beş yıl içerisinde Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında verilen cezalar ile yargılanan, hüküm giyen ve tutuklu bulunan kişi sayılarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20214) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

136.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, illere göre cinsel istismara uğrayan çocuk sayısı ile son beş yılda bu suç nedeniyle yargılanan tutuklu ve hükümlü sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20215) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

137.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, illere göre erken yaşta evlenen kız çocuğu sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20216) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

138.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 14 Mayıs 2019 tarihi itibarıyla sokakta yaşayan çocuk sayısı ile bu çocukların tespit edilmesi ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20217) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

139.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ankara Batıkent'te sokak köpeklerinin zehirlenmesi vakasına ve hayvan hakları ihlallerinin engellenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20218) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

140.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı'nın Yeni Zelanda ziyareti için yapılan harcamalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20219) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

141.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son üç yıl içinde yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren cep telefonu sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20220) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

142.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son üç yılda yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen silah sayısına ve bu nedenle tutuklanan ve hüküm giyen kişilere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20221) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

143.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, yem bitkileri üretiminin artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20222) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

144.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunlarında şaibe olduğuna dair iddiaların araştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20223) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

145.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da yaşandığı iddia edilen bir cinsel istismar vakasına ve cinsel istismar suçu ile ilgili dava verilerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20224) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

146.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İskenderun T tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yaşandığı iddia edilen şiddet olayına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20225) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

147.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Elazığ Açık Ceza İnfaz Kurumunda epilepsi hastası bir mahkumun ihmal suretiyle ölümüne sebebiyet verildiği iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20226) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

148.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ankara'da bulunan Abdulkadir Geylani İmam Hatip Ortaokulunun yönetimine ve ders işlenişine dair çeşitli iddialara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20227) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

149.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 30 Mart 2014-31 Mart 2019 tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bir vakfa yaptığı iddia edilen ödemelere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20228) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

150.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesince İstanbulkart üzerinden sosyal yardım adı altında yapılan bazı harcamalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20229) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

151.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bazı üniversite öğrencileri hakkında örgüt propagandası gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20230) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

152.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, üniversitelerdeki FETÖ yapılanması hakkında savcılıklara yapılan şikayetlerin bir işlem gerçekleştirilmeden YÖK Başkanlığına gönderildiği iddialarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20231) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

153.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, hava kirliliğinin en yoğun olduğu illere, hava kirliliğine karşı alınan tedbirlere ve ücretsiz kömür dağıtımına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20232) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

154.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İznik Devlet Hastanesi taşındıktan sonra Hastaneye ait çelik morgun hurdacıya satılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20233) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

155.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 30 Mart 2014-31 Mart 2019 tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bir derneğe yaptığı iddia edilen ödemelere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20234) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

156.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 30 Mart 2014-31 Mart 2019 tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bir vakfa yaptığı iddia edilen ödemelere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20235) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

157.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 30 Mart 2014-31 Mart 2019 tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bir derneğe yapıldığı iddia edilen ödemelere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20236) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

158.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında yıllara göre çocuklara karşı işlenen suçlara ve bunların önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20237) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

159.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında yıllara göre yayımlanan ve yayın hayatına son veren gazetelerin sayısına ve tirajlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20238) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

160.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında yıllara göre şiddete maruz kalmış çocukların sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20239) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

161.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, engelli bireylerin araç alımlarında KDV alınıp alınmadığına ve ÖTV istisnasından yararlanma koşullarındaki ayrıma ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20240) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

162.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sulama kanalına düşerek yaşamını yitiren tarım işçisi bir çocuğa ve 2002-2019 döneminde yaşamını yitiren çocuk işçi sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20241) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

163.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, siyasi partilerin seçim bürolarına yönelik saldırılara karşı alınan tedbirlere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20242) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

164.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında yıllara göre ülkemizden AİHM'e yapılan başvurularla ilgili çeşitli verilere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20243) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

165.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, engellilerin ÖTV istisnasından yararlanma koşullarının Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygulanma biçimine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20244) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

166.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, illere göre engelli sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20245) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

167.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, emekli olmak için yaşının dolmasını bekleyen kişi sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20246) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

168.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında TRT Ana Haber bülteninde TBMM'de grubu bulunan siyasi partilere yer verilen haberlerin süresine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20247) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

169.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, trafiğe kayıtlı araçların illere göre sayısı ile vatandaşların toplu taşıma araçlarına yönlendirilmesine ve trafik sorununun çözümüne yönelik projelere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20248) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

170.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2019 yılı Mart ayı itibarıyla nüfusu en yaşlı ve en genç beş ile ve bu illerdeki yaş ortalamalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20249) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

171.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 672 sayılı KHK ile ihraç edilen akademisyenlerin ihraç gerekçesine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20250) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

172.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında yıllara göre kaçak elektrik kullandığı gerekçesiyle hakkında işlem yapılan kişilere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20251) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

173.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yıllarında kaybolan veya çalınan resmi kimlik belgelerine, bunlarla kurulan şirketlere ve adına şirket kurulan kişilerin durumuna ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20252) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

174.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, dayanıklı tüketim mallarının ülkemize kaçak olarak girişinin engellenmesi ve beyaz eşya test laboratuvarlarının kapasitelerinin artırılması için yürütülen çalışmalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20253) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

175.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TOKİ tarafından konut teslim tutanağı imzalatıldığı halde hak sahiplerine teslim edilmeyen konutların sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20254) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

176.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında Türkiye'nin demokrasi endeksindeki yerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20255) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

177.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında Türkiye'nin sivil özgürlükler sıralamasındaki yerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20256) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

178.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında Türkiye'nin ifade özgürlüğü sıralamasındaki yerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20257) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

179.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında Türkiye'nin basın özgürlüğü sıralamasındaki yerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20258) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

180.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında Türkiye'nin internet özgürlüğü sıralamasındaki yerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20259) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

181.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, geçmişte yapılan bazı referandum ve seçimlerde görev yapan ve devlet memuru olmayan sandık kurulu başkanlarının sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20260) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

182.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin çocuk gelin sayısında ülkeler arasında 2018 yılındaki yerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20261) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

183.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 1996 yılında gözaltına alınan bir kişinin cansız bedenin bulunduğu vakanın soruşturulmasına ve Türkiye'de gözaltında kaybedilme iddialarıyla ilgili olarak 2002-2019 yılları arasında AİHM'e yapılan başvurulara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20262) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

184.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son üç yılda hırsızlık suçundan yargılanan ve hüküm giyenlerin sayısına ve illere göre dağılımına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20263) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

185.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'de meydana gelen trafik kazalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20264) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

186.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son üç yıl içerisinde gümrük kontrollerinde yakalanan malzemelerin türlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20265) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

187.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, nüfus cüzdanı bulunmayan ve kimlik numarası verilmeyen kişi sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20266) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

188.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Yüksek Seçim Kurulunun İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerine yönelik aldığı iptal kararı sonrası yapılan işlemlere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20267) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

189.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Genel Bilgi Taraması uygulaması ile ilgili şikayetlere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20268) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

190.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde tamamlanmayan konut projesi sebebiyle yaşanan mağduriyete ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20269) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

191.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, evde bakım maaşı alanlarla ilgili çeşitli verilere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20270) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

192.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde görevlendirilen güvenlik görevlilerinin sayısına ve il ve ilçe seçim kurullarında güvenlik kamera sistemi bulunup bulunmadığına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20271) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

193.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kontrol noktasından geçen bir minibüsün polis tarafından durdurulduğu olaya dair iddialara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20272) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

194.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, gözaltına alınan bazı kişilerin ifade tutanağında kullanılan bir kelimeye ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20273) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

195.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da bir kadını altı yıldır takip ve taciz eden kişiyle ilgili uzaklaştırma kararlarının uygulanmamasına ve kadının güvenliğine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20274) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

196.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İŞKUR Genel Müdürlüğünün 2014-2018 yılları arasındaki temsil, tanıtma ve ağırlama ödeneklerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20275) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

197.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, uyuşturucu etkisi nedeniyle amacı dışında kullanıldığı tespit edilen ve reçeteye bağlanan ilaç sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20276) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

198.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 30 Mart 2014-31 Mart 2019 tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından okullara yapıldığı iddia edilen harcamalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20277) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

199.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 30 Mart 2014-31 Mart 2019 tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bir vakfa yaptığı iddia edilen ödemelere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20278) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

200.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 30 Mart 2014-31 Mart 2019 tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından okul spor salonlarına yapıldığı iddia edilen harcamalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20279) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

201.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında yıllar bazında bağlı kurum ve kuruluşlarca Türk Cumhuriyetleri, dost ve akraba topluluklar ile ortak yürütülen projeler ve bu projelerden sağlanan faydalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20280) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

202.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 30 Mart 2014-31 Mart 2019 tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bir vakfa yaptığı iddia edilen ödemelere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20281) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

203.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 30 Mart 2014-31 Mart 2019 tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bir vakfa yaptığı iddia edilen ödemelere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20282) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

204.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 30 Mart 2014-31 Mart 2019 tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından vakıflara yapıldığı iddia edilen ödemelere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20283) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

205.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 30 Mart 2014-31 Mart 2019 tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bir vakfa yaptığı iddia edilen ödemelere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20284) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

206.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 30 Mart 2014-31 Mart 2019 tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bir vakfa yaptığı iddia edilen ödemelere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20285) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

207.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçmek isterken kaybolan bir gencin bulunmasına yönelik çalışmalara ve insan kaçakçılığı ile mücadeleye ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20286) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

208.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 30 Mart 2014-31 Mart 2019 tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bir vakfa yapıldığı iddia edilen ödemelere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20287) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

209.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 30 Mart 2014-31 Mart 2019 tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bir vakfa yaptığı iddia edilen ödemelere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20288) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

210.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son 5 yılda kaçırılan ve kaybolan çocuk sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20289) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

211.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 14 Mayıs 2019 tarihi itibarıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesinde toplumsal olaylarda ve mayın patlaması sebebiyle hayatını kaybeden çocuk sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20290) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

212.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son beş yılda okullarda çıkan kavgalarda ölen çocuk sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20291) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

213.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 14 Mayıs 2019 tarihi itibarıyla Türkiye genelinde illere göre uyuşturucu kullanımından hayatını kaybeden çocuk sayısına ve bu çocukların cinsiyetlerine ve yaşlarına göre dağılımlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20292) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

214.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, ülke genelinde yetiştirme yurtlarında taciz ve işkence görüldüğü gerekçesiyle yapılan şikayet sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20293) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

215.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin 2018 yılında kadınların cinsiyet eşitsizliği verilerine göre küresel sıralamasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20294) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

216.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son beş yılda bilgisayar oyunları nedeniyle intihar eden çocuk sayısına ve söz konusu oyunlara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20295) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

217.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında engelli vatandaşların eğitim durumlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20296) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

218.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 14 Mayıs 2019 tarihi itibarıyla illere göre doğum ve çocuk ölüm oranları ile son beş yılda doğan engelli çocuk sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20297) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

219.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son beş yılda illere göre ölen mülteci ve sığınmacı çocuk sayısına ve eğitim görenlerin sayılarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20298) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

220.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son beş yılda cesedi su kuyularında ya da ormanlık alanda gömülü bulunan çocuk sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20299) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

221.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son beş yılda boğularak ölen çocuk sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20300) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

222.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında işsizlik ve borçlanma sebebiyle intihar eden vatandaş sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20301) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

223.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002 ve 2019 yıllarında Türkiye'deki kıvırcık fiyatlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20302) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

224.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, evcil hayvanlarıyla toplu taşıma araçlarına alınmayan yolculara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20303) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

225.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyarbakır'da polisin yürüttüğü bir operasyon sırasında bir vatandaşın yanlışlıkla vurulduğu iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20304) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

226.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, tanzim satış çadırlarında yapılan satışlara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20305) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

227.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir kadının eski erkek arkadaşı hakkında çıkarılan uzaklaştırma kararının uygulanmasına ve kadının güvenliği için alınacak tedbirlere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20306) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

228.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, telefon aracılığıyla yapılan seçim anketlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20307) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

229.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Pınarbaşı Belediye Başkanı adayının ilçede bir ilkokulda öğretmenler odasında seçim propagandası yaptığı iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20308) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

230.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Mart 2019 tarihinde Ankara Şehir Hastanesinde asansör düştüğü iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20309) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

231.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 5 Nisan 2019 tarihi itibarıyla tutuklu bulunan avukat sayısına ve avukatlar hakkında yürütülen adli işlemlere dair bazı verilere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20310) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

232.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ankara'daki bir eğlence parkında bir oyuncağın arızalanmasına ve parkta alınan güvenlik önlemlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20311) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

233.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında görev yapan kadın emniyet müdürlerinin sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20312) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

234.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kuruluna ve AİHM'e 2015-2019 yılları arasında yapılan başvurulara dair bazı verilere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20313) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

235.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında görev yapan kadın vali sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20314) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

236.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında yıllar bazında borçtan dolayı elektrik ve doğalgaz hizmeti kesilen abone sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20315) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

237.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 30 Mart 2014-31 Mart 2019 tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bir vakfa yaptığı iddia edilen ödemelere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20316) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

238.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 30 Mart 2014-31 Mart 2019 tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bir vakfa yapıldığı iddia edilen ödemelere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20317) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

239.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 30 Mart 2014-31 Mart 2019 tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bir vakfa yapıldığı iddia edilen ödemelere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20318) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

240.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 4916 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren Türkiye'de İngilizlere satılan arazilerin yüzölçümlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20319) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

241.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, cinsel istismara uğrayan çocuk sayısına ve çocuk istismarını önlemeye yönelik çalışmalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20320) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

242.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 1996 yılında kaybolan bir belediye işçisinin akıbetine ve Türkiye'de gözaltında kaybedilenlerle ilgili olarak 2002-2019 yılları arasında AİHM'e yapılan başvurulara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20321) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

243.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Giresun'da bir kız çocuğunun ölümüne sebep olan trafik kazasına yönelik soruşturma sürecine ve delillerin karartıldığı iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20322) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

244.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 25 Mart 2019 tarihi itibarıyla cezaevlerinde bulunan hükümlülerin suç türlerine göre sayısına ve cezaevi kapasitesine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20323) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

245.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 1995 yılında gözaltında kaybedildiği iddia edilen bir kişinin akıbetine ve Türkiye'de gözaltında kaybedilenlerle ilgili olarak 2002-2019 yılları arasında AİHM'e yapılan başvurulara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20324) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

246.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında illere göre gözaltında kötü muameleye tabi tutulan kişi sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20325) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

247.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002 ve 2019 yıllarında illere göre Türkiye'deki tekstil fabrikası sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20326) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

248.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002 ve 2019 yıllarında Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bulunan uçak sayısına ve bu uçakların yakıt tüketime ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20327) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

249.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, muhtar maaşlarına ve maaşların kaldırılacağı iddialarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20328) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

250.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002 ve 2019 yıllarında Türkiye'deki balık fiyatlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20329) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

251.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002 ve 2019 yıllarında Türkiye'deki kuru baklagillerin fiyatlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20330) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

252.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002 ve 2019 yıllarında Türkiye'de bulunan tarım arazilerinin yüzölçümlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20331) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

253.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 4916 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren Türkiye'de Suriyelilere satılan arazilerin yüzölçümlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20332) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

254.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, mahkumiyet veya idari soruşturma kararı olmaksızın kamu görevinden ihraç edilen kişilerin sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20333) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

255.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002 ve 2019 yıllarında 65 yaş maaşı alanların sayısına ve illere göre dağılımına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20334) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

256.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002 ve 2019 yıllarında Türkiye'de bulunan orman arazilerinin yüzölçümlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20335) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

257.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 30 Mart 2014-31 Mart 2019 tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bir vakfa yaptığı iddia edilen ödemelere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20336) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

258.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002 ve 2019 yıllarında Türkiye genelinde makam aracı sayısına ve illere göre dağılımına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20337) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

259.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 4916 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren Türkiye'de Araplara satılan arazilerin yüzölçümlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20338) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

260.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 696 sayılı KHK'nın 127'nci maddesi kapsamında sürekli işçi statüsünde kadroya alınanlara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20339) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

261.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002 ve 2019 yıllarında Türkiye'deki kuru incir fiyatlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20340) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

262.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002 ve 2019 yıllarında Türkiye'de bulunan şeker fabrikası sayılarına ve kapanan şeker fabrikalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20341) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

263.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Suriye'den ülkemize göç eden mülteci sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20342) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

264.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002 ve 2019 yıllarında üretilen elektronik alet sayılarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20343) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

265.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002 ve 2019 yıllarında Türkiye'deki mısır fiyatlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20344) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

266.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında kamu bankaları tarafından reklam verilen ve abone olunan dergiler ile kullanılan kaynak miktarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20345) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

267.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002 ile 2019 yıllarındaki ev sahibi aile sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20346) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

268.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, KHK ile ihraç edilip yurt dışı yasakları mahkeme kararıyla kaldırılan kişilerin yurt dışı yasaklarının dayandığı mevzuata ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20347) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

269.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında cezaevlerinde kötü muameleye maruz kalan kişi sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20348) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

270.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002 ile 2019 yıllarındaki kiracı aile sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20349) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

271.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002 ve 2019 yıllarında üretilen temizlik malzemeleri sayılarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20350) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

272.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002 ve 2019 yıllarında Türkiye'deki milli piyango bileti fiyatlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20351) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

273.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002 ve 2019 yıllarında Türkiye'deki soğan fiyatlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20352) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

274.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002 ve 2019 yıllarında Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından yardım edilen ailelerin sayısına ve illere göre dağılımına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20353) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

275.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002 ve 2019 yıllarında domates tohumu fiyatlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20354) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

276.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002 ve 2019 yıllarında Türkiye'deki kuru fasulye fiyatlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20355) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

277.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002 ve 2019 yıllarında bakanlıklarda bulunan uçak sayısına ve bu uçakların yakıt tüketimine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20356) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

278.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002 ile 2019 yıllarında ithal edilen büyükbaş hayvan sayısı ile bunların illere göre dağılımına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20357) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

279.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002 ile 2019 yıllarında ithal edilen küçükbaş hayvan sayısı ile bunların illere göre dağılımına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20358) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

280.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002 ve 2019 yıllarında Türkiye'deki patlıcan fiyatlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20359) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

281.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002 ve 2019 yıllarında Türkiye'deki otomotiv fabrikalarının sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20360) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

282.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002 ve 2019 yıllarında Türkiye'deki domates fiyatlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20361) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

283.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002 ile 2019 yıllarındaki mülteci sayısına ve illere göre dağılımına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20362) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

284.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir bildiride imzaları bulunan ve 672 sayılı KHK ile ihraç edilen kırk dört akademisyenin ihraç edilme nedenine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20363) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

285.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerif Zindaşti'nin serbest bırakılması sürecine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20364) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

286.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sıfır gümrük vergili patates ithalatına izin verilme sebebine, tanzim satış çadırlarında satılan patateslerin menşeine ve yerli üreticinin desteklenmesi için yapılacak çalışmalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20365) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

287.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, engellilere verilen sağlık hizmetlerinden katkı payı alınmasına, tıbbi destek araçlarının karşılanma bedellerine ve sağlık kurulu raporlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20366) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

288.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 1996 yılında Şırnak'ta gerçekleştiği iddia edilen olayların soruşturulmasına ve 2002-2019 yılları arasında gözaltında kaybedilme iddiasıyla AİHM'e yapılan başvurulara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20367) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

289.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 25 Ocak 2001 tarihinde Silopi'de kaybolduğu iddia edilen iki kişinin akıbetine ve Türkiye'de gözaltında kaybedilenlerle ilgili olarak 2002-2019 yılları arasında AİHM'e yapılan başvurulara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20368) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

290.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 23 Şubat 1995 tarihinde gözaltına alındıktan sonra kaybolduğu iddia edilen bir kişinin akıbetine ve Türkiye'de gözaltında kaybedilenlerle ilgili olarak 2002-2019 yılları arasında AİHM'e yapılan başvurulara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20369) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

291.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 1994 yılında gözaltında kaybedildiği iddia edilen bir kişinin akıbetine ve Türkiye'de gözaltında kaybedilenlerle ilgili olarak 2002-2019 yılları arasında AİHM'e yapılan başvurulara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20370) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

292.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2018 yılları arasında İşsizlik Fonu'nda biriken tutara ve fondan yapılan ödeme ve aktarımlara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20371) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

293.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye genelinde illere göre engelli sayısına ve engellilere yapılan yardımlara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20372) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

294.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kayyum atanan bazı belediyeler tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen çeşitli harcamalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20373) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

295.-   Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, Bakanlığın kiralık olarak kullandığı bina sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20374) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

296.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan bilişim ekipmanlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20375) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

297.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda yapılan mobbing şikayetleri ve şikayetlerin sonuçlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20376) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

298.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın taraf olduğu adli ve idari davalar ile icra işlemlerinin sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20377) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

299.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında yıllar bazında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan ve daha sonra iptal edilen ihalelere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20378) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

300.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 10 Nisan 2019 itibarıyla Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda taciz ve tecavüz nedeniyle yapılan şikayetlere ve yapılan işlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20379) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

301.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Nisan 2019 itibarıyla Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda mobbing nedeniyle yapılan şikayetlere ve yapılan işlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20380) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

302.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından uluslararası kuruluşlara yapılan üyelik ve aidat türü ödemelere ve söz konusu kuruluşlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20381) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

303.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından dışarıdan satın alınan hukuk ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20382) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

304.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, cezaevlerinde kanser tedavisi gören tutuklu ve hükümlü sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20383) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

305.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine yönelik yapılan itirazlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20384) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

306.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık bünyesinde kurum tabipliğinin genişletilmesine ve görevli sağlık personelinin özlük haklarının düzenlenmesine yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20385) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

307.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca kullanılan araçlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20386) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

308.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, engellilerin oy kullanabilmeleri için alınan önlemlere ve görme engellilerin tek başına oy kullanmaları için gereken yasal düzenlemelere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20387) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

309.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda boş bulunan engelli kadrolarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20388) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

310.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara ait sosyal tesislerden satılan ya da kiralananlara dair verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20389) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

311.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan ve daha sonra iptal edilen ihalelere dair çeşitli verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20390) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

312.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların seyahat giderlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20391) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

313.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık çalışanlarının çocukları için kreş hizmeti verilmesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20392) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

314.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından kağıtların geri dönüşümüne yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20393) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

315.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan yemek hizmeti ve catering servisi alımlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20394) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

316.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında Bakanlık tarafından cam kumbara sayısının artırılmasına yönelik olarak yürütülen projelere ve toplanan atık camların akıbetine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20395) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

317.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2019 yılı itibarıyla cezaevinde kanser tedavisi gören ve hayatını kaybeden hükümlü ve tutuklu sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20396) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

318.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında yıllara göre şiddete maruz kalan çocuk tutuklu sayısına ve bu gerekçeyle hakkında işlem yapılan kişi sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20397) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

319.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Uluslararası Af Örgütünün Gezi Parkı eylemlerine dair raporunda yer alan ifadelere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20398) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

320.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda yapılan temsil ve ağırlama harcamalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20399) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

321.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında yıllara göre mevcut çocuk tutuklu sayısına ve çocuk tutukluların topluma kazandırılması için yürütülen çalışmalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20400) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

322.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların dekorasyon, tadilat, restorasyon ve iyileştirme işleri için yapılan ödemelere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20401) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

323.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2019 Mart ayı itibarıyla mülteci ve sığınmacılara yönelik ayrımcılık ve nefret suçlarının önlenmesi amacıyla yürütülmekte olan çalışmalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20402) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

324.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında reşit olmadan evlenenlerin sayısına ve kız çocuklarını alıkoyma veya kaçırma gerekçesiyle ceza alan kişilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20403) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

325.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, Bakanlığın kadın istihdamını artırmak için yürüttüğü bir projeye ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20404) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

326.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'de kadın istihdamını artırmak amacıyla yürütülen çalışmalara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20405) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

327.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, genç işsizliğinin önüne geçmek için yürütülen çalışmalara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20406) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

328.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, motorsikletli kuryelere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20407) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

329.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında gerçekleşen çocuk istismarı vakalarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20408) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

330.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kadın sığınma evlerine, buralara başvuran kadın sayısına ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20409) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

331.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yıllarında görülen kanser vakalarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20410) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

332.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın taraf olduğu adli ve idari davalar ile icra işlemlerinin sayısına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20411) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

333.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında İŞKUR'a başvuruda bulunan vatandaşlara ve başvuru sonuçlarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20412) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

334.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık bünyesinde kurum tabipliğinin genişletilmesine ve görevli sağlık personelinin özlük haklarının düzenlenmesine yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20413) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

335.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından uluslararası kuruluşlara yapılan üyelik ve aidat türü ödemelere ve söz konusu kuruluşlara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20414) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

336.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, yurtlara, yuvalara veya koruyucu ailelerin yanına yerleştirilip kardeşlerinden ayrılan çocuklara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20415) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

337.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan bilişim ekipmanlarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20416) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

338.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Nisan 2019 itibarıyla Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda mobbing nedeniyle yapılan şikayetlere ve yapılan işlemlere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20417) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

339.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara ait sosyal tesislerden satılan ya da kiralananlara dair verilere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20418) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

340.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 10 Nisan 2019 itibarıyla Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda taciz ve tecavüz nedeniyle yapılan şikayetlere ve yapılan işlemlere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20419) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

341.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık çalışanlarının çocukları için kreş hizmeti verilmesine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20420) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

342.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında yıllar bazında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan ve daha sonra iptal edilen ihalelere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20421) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

343.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Alo 183 Sosyal Destek Hattına gelen arama ve başvuru sayılarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20422) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

344.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında yıllara göre çocuk esirgeme yurtlarından kaçan ve kayıp durumunda olan kişi sayısına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20423) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

345.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından kağıtların geri dönüşümüne yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20424) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

346.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda yapılan temsil ve ağırlama harcamalarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20425) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

347.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların seyahat giderlerine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20426) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

348.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında okullarda sigortasız çalıştırıldığı tespit edilen hizmetli sayısına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20427) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

349.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan yemek hizmeti ve catering servisi alımlarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20428) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

350.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında yapılan akraba evliliklerine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20429) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

351.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların dekorasyon, tadilat, restorasyon ve iyileştirme işleri için yapılan ödemelere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20430) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

352.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan ve daha sonra iptal edilen ihalelere dair çeşitli verilere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20431) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

353.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından dışarıdan satın alınan hukuk ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20432) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

354.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, engellilerin istihdam, eğitim, ulaşım, sağlık, sosyal yardımlar ve diğer bazı konulardaki haklarına uygun yapısal ve hukuki koşulların sağlanmasına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20433) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

355.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından dışarıdan satın alınan hukuk ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20434) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

356.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan bilişim ekipmanlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20435) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

357.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından uluslararası kuruluşlara ödenen üyelik ve benzeri aidatların miktarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20436) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

358.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda boş bulunan engelli kadrolarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20437) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

359.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Nisan 2019 itibarıyla Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda mobbing nedeniyle yapılan şikayetlere ve yapılan işlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20438) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

360.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında yıllar bazında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan ve daha sonra iptal edilen ihalelere dair bilgilere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20439) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

361.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan ve daha sonra iptal edilen ihalelere dair çeşitli verilere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20440) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

362.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan yemek hizmeti ve catering servisi alımlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20441) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

363.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara ait sosyal tesislerden satılan ya da kiralananlara dair verilere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20442) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

364.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların seyahat giderlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20443) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

365.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında Bakanlık tarafından cam kumbara sayısının artırılmasına yönelik olarak yürütülen projelere ve toplanan atık camların akıbetine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20444) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

366.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda yapılan temsil ve ağırlama harcamalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20445) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

367.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların dekorasyon, tadilat, restorasyon ve iyileştirme işleri için yapılan ödemelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20446) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

368.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 10 Nisan 2019 itibarıyla Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda taciz ve tecavüz nedeniyle yapılan şikayetlere ve yapılan işlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20447) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

369.-   İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, 31 Aralık 2019 tarihine kadar Çevre İzni Belgesi veya Çevre İzni ve Lisansı Belgesi alabilecek işletme sayısına ve belgeleri alamayanlara uygulanacak mevzuat hükümlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20448) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

370.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın taraf olduğu adli ve idari davalar ile icra işlemlerinin sayısına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20449) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

371.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 10 Nisan 2019 itibarıyla Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda taciz ve tecavüz nedeniyle yapılan şikayetlere ve yapılan işlemlere ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20450) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

372.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 10 Nisan 2019 itibarıyla Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda taciz ve tecavüz nedeniyle yapılan şikayetlere ve yapılan işlemlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20451) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

373.-   Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, 2018 ve 2019 yılında hangi kömür santrallerinden enerji satın alımı yapıldığına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20452) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

374.-   İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, 31 Aralık 2019 tarihine kadar Çevre İzni Belgesi veya Çevre İzni ve Lisansı Belgesi alabilecek işletme sayısına ve belgeleri alamayanlara uygulanacak mevzuat hükümlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20453) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

375.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından dışarıdan satın alınan hukuk ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20454) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

376.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların seyahat giderlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20455) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

377.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan yemek hizmeti ve catering servisi alımlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20456) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

378.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda yapılan mobbing şikayetleri ve şikayetlerin sonuçlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20457) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

379.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında Bakanlık tarafından cam kumbara sayısının artırılmasına yönelik olarak yürütülen projelere ve toplanan atık camların akıbetine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20458) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

380.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, KYK'ya başvuruda bulunup kredi alamayan öğrenci sayısı ve yükseköğrenim kredisi borcunu ödeyemeyen vatandaşlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20459) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

381.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan bilişim ekipmanlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20460) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

382.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık bünyesinde kurum tabipliğinin genişletilmesine ve görevli sağlık personelinin özlük haklarının düzenlenmesine yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20461) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

383.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan ve daha sonra iptal edilen ihalelere dair çeşitli verilere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20462) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

384.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Nisan 2019 itibarıyla Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda mobbing nedeniyle yapılan şikayetlere ve yapılan işlemlere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20463) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

385.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında yıllar bazında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan ve daha sonra iptal edilen ihalelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20464) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

386.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 10 Nisan 2019 itibarıyla Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda taciz ve tecavüz nedeniyle yapılan şikayetlere ve yapılan işlemlere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20465) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

387.-   Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın, Samsun Okçuluk Tesislerinin farklı organizasyonlar için kullanıldığı yönündeki iddialara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20466) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

388.-   Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın, Salıpazarı ve Terme ilçelerinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle zarar görenlere yönelik yapılan çalışmalara ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20467) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2019)

389.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, İller Bankası'nın belediye borçlarına karşılık yaptığı kesintilere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20468) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

390.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda yapılan temsil ve ağırlama harcamalarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20469) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

391.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların dekorasyon, tadilat, restorasyon ve iyileştirme işleri için yapılan ödemelere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20470) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

392.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından dışarıdan satın alınan hukuk ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20471) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

393.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara ait sosyal tesislerden satılan ya da kiralananlara dair verilere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20472) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

394.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından kağıtların geri dönüşümüne yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20473) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

395.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan yemek hizmeti ve catering servisi alımlarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20474) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

396.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların seyahat giderlerine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20475) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

397.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda yapılan mobbing şikayetleri ve şikayetlerin sonuçlarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20476) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

398.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan ve daha sonra iptal edilen ihalelere dair çeşitli verilere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20477) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

399.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan bilişim ekipmanlarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20478) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

400.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından uluslararası kuruluşlara yapılan üyelik ve aidat türü ödemelere ve söz konusu kuruluşlara ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20479) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

401.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın taraf olduğu adli ve idari davalar ile icra işlemlerinin sayısına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20480) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

402.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık bünyesinde kurum tabipliğinin genişletilmesine ve görevli sağlık personelinin özlük haklarının düzenlenmesine yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20481) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

403.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık çalışanlarının çocukları için kreş hizmeti verilmesine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20482) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

404.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında Bakanlık tarafından cam kumbara sayısının artırılmasına yönelik olarak yürütülen projelere ve toplanan atık camların akıbetine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20483) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

405.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda boş bulunan engelli kadrolarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20484) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

406.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Nisan 2019 itibarıyla Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda mobbing nedeniyle yapılan şikayetlere ve yapılan işlemlere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20485) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

407.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 10 Nisan 2019 itibarıyla Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda taciz ve tecavüz nedeniyle yapılan şikayetlere ve yapılan işlemlere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20486) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

408.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında yıllar bazında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan ve daha sonra iptal edilen ihalelere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20487) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

409.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Devlet Memurları Kanunu ve İş Kanunu'na göre engelli istihdamına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20488) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

410.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında telefon üzerinden gerçekleşen dolandırıcılık vakalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20489) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

411.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Projesi kapsamında yenilenen kimlik kartı sayısına ve yenilenen kimliklerin birim başı maliyetine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20490) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

412.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında yıllar bazında Türkiye genelinde mevcut bulunan, kapatılan, taşınan ve inşaat çalışmaları süren karakol sayılarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20491) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

413.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın taraf olduğu adli ve idari davalar ile icra işlemlerinin sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20492) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

414.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların seyahat giderlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20493) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

415.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık çalışanlarının çocukları için kreş hizmeti verilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20494) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

416.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan yemek hizmeti ve catering servisi alımlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20495) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

417.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan ve daha sonra iptal edilen ihalelere dair çeşitli verilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20496) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

418.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara ait sosyal tesislerden satılan ya da kiralananlara dair verilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20497) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

419.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından uluslararası kuruluşlara ödenen üyelik ve benzeri aidatların miktarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20498) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

420.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan bilişim ekipmanlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20499) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

421.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakırköy Gazetesi'ne getirilen erişimin engellenmesi kararına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20500) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

422.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda yapılan temsil ve ağırlama harcamalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20501) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

423.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneğinin basın açıklamasında gözaltına alınan bir kadının tacize uğradığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20502) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

424.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından dışarıdan satın alınan hukuk ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20503) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

425.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık bünyesinde kurum tabipliğinin genişletilmesine ve görevli sağlık personelinin özlük haklarının düzenlenmesine yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20504) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

426.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında Bakanlık bünyesinde kullanılan araçlarla ilgili bazı bilgilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20505) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

427.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından kağıtların geri dönüşümüne yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20506) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

428.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında yıllar bazında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan ve daha sonra iptal edilen ihalelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20507) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

429.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 10 Nisan 2019 itibarıyla Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda taciz ve tecavüz nedeniyle yapılan şikayetlere ve yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20508) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

430.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda boş bulunan engelli kadrolarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20509) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

431.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda yapılan mobbing şikayetleri ve şikayetlerin sonuçlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20510) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

432.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında Bakanlık tarafından cam kumbara sayısının artırılmasına yönelik olarak yürütülen projelere ve toplanan atık camların akıbetine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20511) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

433.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında kaza kurşunu ile hayatını kaybeden kişi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20512) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

434.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında dilendirildiği tespit edilen çocuk sayısı ile yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20513) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

435.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında korsan kitap basmak, dağıtmak ve satmak suçuyla ilgili verilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20514) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

436.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında suç mağduru turist verilerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20515) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

437.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların dekorasyon, tadilat, restorasyon ve iyileştirme işleri için yapılan ödemelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20516) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

438.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında kesilen trafik cezalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20517) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

439.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında tecavüze uğrayan engelli sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20518) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

440.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2019 yılları arasında kaza yapan okul servislerine ve servis araçlarının denetimine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20519) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

441.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sosyal yardımlara başvuran vatandaş sayısı ve yapılan yardımların tutarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20520) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

442.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında gerçekleşen cinayet vakaları ile kurbanların ve faillerin eğitim durumlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20521) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

443.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan bilişim ekipmanlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20522) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

444.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın taraf olduğu adli ve idari davalar ile icra işlemlerinin sayısına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20523) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

445.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların seyahat giderlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20524) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

446.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından dışarıdan satın alınan hukuk ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20525) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

447.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların dekorasyon, tadilat, restorasyon ve iyileştirme işleri için yapılan ödemelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20526) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

448.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda yapılan temsil ve ağırlama harcamalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20527) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

449.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında Bakanlık bünyesinde kullanılan araçlarla ilgili bazı bilgilere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20528) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

450.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan ve daha sonra iptal edilen ihalelere dair çeşitli verilere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20529) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

451.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara ait sosyal tesislerden satılan ya da kiralananlara dair verilere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20530) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

452.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından kağıtların geri dönüşümüne yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20531) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

453.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda yapılan mobbing şikayetleri ve şikayetlerin sonuçlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20532) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

454.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık bünyesinde kurum tabipliğinin genişletilmesine ve görevli sağlık personelinin özlük haklarının düzenlenmesine yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20533) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

455.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 10 Nisan 2019 itibarıyla Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda taciz ve tecavüz nedeniyle yapılan şikayetlere ve yapılan işlemlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20534) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

456.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında Bakanlık tarafından cam kumbara sayısının artırılmasına yönelik olarak yürütülen projelere ve toplanan atık camların akıbetine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20535) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

457.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan yemek hizmeti ve catering servisi alımlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20536) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

458.-   İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, yükseköğretimde özel yetenek gerektiren bölümlere merkezi yerleştirme ile öğrenci yerleştirilmesi uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20537) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

459.-   Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan'ın, Çanakkale Fen Lisesinde bir öğretmenin öğrencilere müfredatta olmayan bir kitabı okumayı zorunlu kıldığı yönündeki iddiaya ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20538) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

460.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin Çoruh Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurdu'nun 2019-2020 eğitim dönemindeki kapasitesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20539) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

461.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, yükseköğretimde özel yetenek gerektiren bölümlere merkezi yerleştirme ile öğrenci yerleştirilmesi uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20540) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

462.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından uluslararası kuruluşlara ödenen üyelik ve benzeri aidatların miktarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20541) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

463.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2019 Mart ayı itibarıyla okullar ve bölgeler arası başarı farklılıklarının giderilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20542) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

464.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında Bakanlık bünyesinde kullanılan araçlarla ilgili bazı bilgilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20543) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

465.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık çalışanlarının çocukları için kreş hizmeti verilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20544) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

466.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından dışarıdan satın alınan hukuk ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20545) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

467.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın taraf olduğu adli ve idari davalar ile icra işlemlerinin sayısına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20546) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

468.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 10 Nisan 2019 itibarıyla Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda taciz ve tecavüz nedeniyle yapılan şikayetlere ve yapılan işlemlere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20547) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

469.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında Bakanlık bünyesinde kullanılan araçlarla ilgili bazı bilgilere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20548) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

470.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların dekorasyon, tadilat, restorasyon ve iyileştirme işleri için yapılan ödemelere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20549) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

471.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara ait sosyal tesislerden satılan ya da kiralananlara dair verilere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20550) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

472.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında yıllar bazında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan ve daha sonra iptal edilen ihalelere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20551) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

473.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların seyahat giderlerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20552) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

474.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan bilişim ekipmanlarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20553) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

475.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, meme kanseri ile ilgili istatistiki verilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20554) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

476.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından uluslararası kuruluşlara ödenen üyelik ve benzeri aidatların miktarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20555) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

477.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan bilişim ekipmanlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20556) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

478.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından dışarıdan satın alınan hukuk ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20557) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

479.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda yapılan temsil ve ağırlama harcamalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20558) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

480.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında yapılan ücretsiz kanser taramalarına ve elde edilen bulgulara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20559) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

481.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca verilen evde sağlık ve bakım hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20560) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

482.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların dekorasyon, tadilat, restorasyon ve iyileştirme işleri için yapılan ödemelere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20561) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

483.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, organ bağışının teşvikine yönelik çalışmalara ve 2017-2019 yılları arasında organ bağışında bulunan kişi sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20562) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

484.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda boş bulunan engelli kadrolarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20563) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

485.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında yıllar bazında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan ve daha sonra iptal edilen ihalelere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20564) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

486.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında ülkemizde tüketilen ilaç miktarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20565) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

487.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında yıllara göre Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların ilaç giderlerine ve miadı dolduğu için imha edilen ilaç miktarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20566) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

488.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında Bakanlık bünyesinde kullanılan araçlarla ilgili bazı bilgilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20567) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

489.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık bünyesinde kurum tabipliğinin genişletilmesine ve görevli sağlık personelinin özlük haklarının düzenlenmesine yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20568) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

490.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan ve daha sonra iptal edilen ihalelere dair çeşitli verilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20569) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

491.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık çalışanlarının çocukları için kreş hizmeti verilmesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20570) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

492.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan yemek hizmeti ve catering servisi alımlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20571) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

493.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında Bakanlık tarafından cam kumbara sayısının artırılmasına yönelik olarak yürütülen projelere ve toplanan atık camların akıbetine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20572) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

494.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların seyahat giderlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20573) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

495.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara ait sosyal tesislerden satılan ya da kiralananlara dair verilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20574) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

496.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından kağıtların geri dönüşümüne yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20575) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

497.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık çalışanlarının çocukları için kreş hizmeti verilmesine ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20576) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

498.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda boş bulunan engelli kadrolarına ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20577) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

499.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından kağıtların geri dönüşümüne yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20578) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

500.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 ve 2019 yıllarında erozyonu önlemeye yönelik çalışmaların yapıldığı tarım arazilerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20579) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

501.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizde yirmi yıldır tarım sayımı yapılmamasının nedenlerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20580) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

502.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son on yılda amaç dışı kullanılan tarım alanı miktarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20581) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

503.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2019 yılı itibarıyla ÇKS kaydı bulunan çiftçi sayısına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20582) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

504.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, süt ürünleri üretiminde yaşanan azalışın nedenlerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20583) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

505.-   Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı'nın, Genç Çiftçi Projesi kapsamında Kastamonu'da dağıtımı yapılan büyükbaş hayvan sayısına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20584) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

506.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından uluslararası kuruluşlara yapılan üyelik ve aidat türü ödemelere ve söz konusu kuruluşlara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20585) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

507.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan bilişim ekipmanlarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20586) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

508.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın taraf olduğu adli ve idari davalar ile icra işlemlerinin sayısına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20587) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

509.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından dışarıdan satın alınan hukuk ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20588) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

510.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda boş bulunan engelli kadrolarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20589) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

511.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında yıllar bazında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan ve daha sonra iptal edilen ihalelere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20590) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

512.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda yapılan temsil ve ağırlama harcamalarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20591) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

513.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların dekorasyon, tadilat, restorasyon ve iyileştirme işleri için yapılan ödemelere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20592) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

514.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında yıllara göre meydana gelen orman yangınlarının sayısına ve çıkış nedenlerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20593) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

515.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, su yönetiminde karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik çalışmalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20594) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

516.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 10 Nisan 2019 itibarıyla Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda taciz ve tecavüz nedeniyle yapılan şikayetlere ve yapılan işlemlere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20595) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

517.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından kağıtların geri dönüşümüne yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20596) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

518.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık çalışanlarının çocukları için kreş hizmeti verilmesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20597) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

519.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Nisan 2019 itibarıyla Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda mobbing nedeniyle yapılan şikayetlere ve yapılan işlemlere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20598) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

520.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Nisan 2019 itibarıyla Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda su ve enerji israfının önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20599) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

521.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında Bakanlık bünyesinde kullanılan araçlarla ilgili bazı bilgilere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20600) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

522.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık bünyesinde kurum tabipliğinin genişletilmesine ve görevli sağlık personelinin özlük haklarının düzenlenmesine yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20601) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

523.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan yemek hizmeti ve catering servisi alımlarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20602) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

524.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların seyahat giderlerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20603) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

525.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında Bakanlık tarafından cam kumbara sayısının artırılmasına yönelik olarak yürütülen projelere ve toplanan atık camların akıbetine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20604) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

526.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara ait sosyal tesislerden satılan ya da kiralananlara dair verilere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20605) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

527.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan ve daha sonra iptal edilen ihalelere dair çeşitli verilere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20606) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

528.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda yapılan mobbing şikayetleri ve şikayetlerin sonuçlarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20607) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

529.-   Batman Milletvekili Necdet İpekyüz'ün, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ihalelere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20608) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

530.-   Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu'nun, Tunceli-Ovacık yolunda trafik kazalarını önleyici tedbirler alınması talebine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20609) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

531.-   Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu'nun, Keban Baraj Gölü üzerinde köprü yapımı projesine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20610) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

532.-   Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, Bayburt-Erzurum karayolu üzerindeki köylere bağlantı yolu yapılması talebine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20611) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

533.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında Bakanlık bünyesinde kullanılan araçlarla ilgili bazı bilgilere ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20612) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

534.-   Mardin Milletvekili Pero Dundar'ın, Mardin Artuklu Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsünün kapatılma kararına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20614) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

535.-   Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un, son 5 yılda kamu kurumları tarafından kiralanan binalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20615) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.09.2019)

536.-   Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından Bismil Belediyesine tahsis edilen toplu taşıma araçlarının iadesinin talep edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20616) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2019)

537.-   Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın, Çarşamba'da yapılacak biyokütle enerji santrali için ÇED raporunun gerekli görülmemesine ve projenin çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20617) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.10.2019)

538.-   Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, Suriye'de Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı fakülteler kurulması kararına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20618) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.10.2019)

539.-   Hakkari Milletvekili Sait Dede'nin, doğalgaza yapılan zamma ve BOTAŞ'ın 2018 yılı bilanço ve gelir tablolarının internetten kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20619) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

540.-   Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Sakarya'da bir işçinin hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak yürütülen soruşturmaya ve linç suçunun TCK kapsamına alınması talebine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20620) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

541.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Manisa T Tipi Cezaevinde kalan bir hükümlünün sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20621) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

542.-   Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, Cumhurbaşkanlığı bütçesine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20622) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

543.-   Muş Milletvekili Şevin Coşkun'un, Bitlis'e bağlı Yukarı Ölek köyünün Garzan Mezarlığında bulunan 267 cenazenin İstanbul Adli Tıp Kurumuna götürüldüğü iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20623) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

544.-   İstanbul Milletvekili Erkan Baş'ın, Cumhurbaşkanlığına ait makam araçlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20624) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2019)

545.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, özel yetenek sınavıyla öğrenci alan 14 bölüme merkezi yerleştirme ile öğrenci alınması kararına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20625) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2019)

546.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, üniversite öğrencisi bir gencin erkek arkadaşı tarafından asansör boşluğuna itilmesi olayıyla ilgili soruşturmaya ve adli mercilere intikal eden asansör kazalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20626) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2019)

547.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Adalet Bakanlığının müstehcenlik ve insan ticareti suç gruplarına ait verileri erişime kapattığına dair iddialara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20627) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2019)

548.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, kamu iktisadi teşebbüslerinde istihdam edilen iç denetçilerin mali ve sosyal haklarının belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20628) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2019)

549.-   Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un, Elazığ'ın Maden ilçesinde bulunan Camiikebir Mahallesi sınırlarının 1150 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile riskli alan ilan edilmesine ve bölgede yaşayan kişilerin durumuna ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20629) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2019)

550.-   Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, şizofren ve bipolar bozukluk tanısı konulmuş bir kişiye verilen cezaya ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20630) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2019)

551.-   Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde askeri bölgeden açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği iddia edilen bir çobana ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20631) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2019)

552.-                İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Silivri Cezaevinde görevli bir infaz koruma memuru hakkındaki kötü muamele konulu şikayetlere rağmen soruşturma başlatılmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20632) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2019)

553.-   Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, cezaevlerinde bazı basılı yayınların ve televizyon kanallarının yasaklanmasına ve bir karikatür kitabına bazı cezaevlerinde izin verilmeme sebebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20633) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.10.2019)

554.-   Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki'nin, Kırıkkale F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20634) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.10.2019)

555.-   İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, Kırıkkale F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ve cezaevinin denetimine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20635) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.10.2019)

556.-   İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, Ankara'da bir milletvekilinin evinde çalışan Özbekistan vatandaşı bir kadının hayatını kaybettiği olaya yönelik soruşturmaya ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20636) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

557.-   Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde zırhlı bir aracın çarpması nedeniyle bir vatandaşın hayatını kaybettiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20637) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

558.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Tekirdağ 2 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevinde kalan bir mahkumun kötü muameleye maruz kaldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20638) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

559.-   İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklulara sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20639) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2019)

560.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Gaziantep L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu doktorunun hasta mahkum ve tutuklulara kötü muamelede bulunduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20640) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2019)

561.-   Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı'nın, Bitlis Belediyesinde çalışan bir kişinin yargılandığı davaya ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20641) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2019)

562.-   İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün, İstanbul'da bir üniversite öğrencisinin siyanür zehirlenmesi sonucu gerçekleşen ölümünün okulda çalıştığı laboratuvar yönünden incelenmesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20642) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2019)

563.-   Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, Türkiye genelinde ve Gaziantep'te işlenen kadın cinayetlerine ve alınan önlemlere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20643) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

564.-   Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, sosyal hizmet uzmanı istihdamına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20644) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2019)

565.-   Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, Van şehirlerarası otobüs terminalindeki sığınmacı grubuna ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20645) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2019)

566.-   Van Milletvekili Muazzez Orhan'ın, bankacılık sektöründe çalışanların sorunlarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20646) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2019)

567.-   Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, illere göre intihar vakalarının nedenlerinin tespitine yönelik çalışmalara ve Ağrı'da genç işsizliğini gidermeye yönelik programlara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20647) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2019)

568.-   Van Milletvekili Muazzez Orhan'ın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 1990-2019 yılları arasında gerçekleşen orman yangınlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20648) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.07.2019)

569.-   İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün, Kaz Dağlarında kurulacak olan Kirazlı Maden Ocağına izin verilme gerekçesine ve işletmenin çevre ve insan sağlığına karşı oluşturduğu risklere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20649) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.08.2019)

570.-   Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un, Altınova Çimento Fabrikasının çevreye verdiği zararın önlenmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20650) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2019)

571.-   Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un, Elazığ'ın Maden ilçesinde bulunan Camiikebir Mahallesi sınırlarının 1150 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile riskli alan ilan edilmesine ve bölgede yaşayan kişilerin durumuna ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20651) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2019)

572.-   Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un, Kahramanmaraş ilindeki bazı mahallelerin muhtelif sorunlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20652) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2019)

573.-   İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan bir gemi söküm firmasında yapılan bir işlem esnasında gerçekleşen petrol sızıntısına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20653) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2019)

574.-   Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, Aydın'ın Çine ilçesinde maden arama faaliyeti için yapılan ÇED başvurusunun mevzuata aykırılık sebebiyle reddedilmesi önerisine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20654) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2019)

575.-   İstanbul Milletvekili Yunus Emre'nin, Bakanlığa ait taşınmazlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20655) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2019)

576.-   İstanbul Milletvekili Yunus Emre'nin, Bakanlığın 2018 yılı Sayıştay Denetim Raporu'nda tespit edilen hususlarla ilgili yapılacak işlemlere ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20656) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2019)

577.-   Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, Almanya'da öğrenim gören Türk bir mühendisin ölümü hakkında büyükelçilik ve konsolosluk makamlarınca yapılan araştırmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20657) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2019)

578.-   Ankara Milletvekili Servet Ünsal'ın, Başkent Gaz A.Ş.'nin zorunlu sayaç değiştirme bedeli ve abonelerin almış oldukları gaza daha sonraki zamları yansıtma uygulamalarının incelenmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20658) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2019)

579.-   Ankara Milletvekili Servet Ünsal'ın, Başkent Gaz A.Ş.'nin zorunlu yeni sayaç uygulamasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20659) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2019)

580.-   İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun, Mersin Akkuyu Nükleer Santrali inşaatına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20660) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2019)

581.-   Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, sermayenin yurt dışına çıkmasına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20661) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2019)

582.-   Sivas Milletvekili Ulaş Karasu'nun, Bakanlığa bağlı İç Denetim Koordinasyon Kurulunda görev yapan personel sayısına ve Kurula yapılan son atamanın tarihine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20662) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2019)

583.-   Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in, Nusaybin Belediyesi tarafından düzenlenmek istenen bir açık hava konserine Kaymakamlık tarafından izin verilmemesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20663) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2019)

584.-   Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, 7 Eylül 2019 tarihinde İstiklal Caddesi'nde bir gencin cezaevinden iyi hal izni alarak çıkan bir kişi tarafından öldürüldüğü olaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20664) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2019)

585.-   Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın, bir Alevi vatandaşın evine yapılan saldırının soruşturulmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20665) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2019)

586.-   İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, Ankara'da bir milletvekilinin evinde çalışan Özbekistan vatandaşı bir kadının hayatını kaybettiği olaya yönelik soruşturmaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20666) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

587.-   Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, Alevi vatandaşların evlerinin işaretlenmesi, tehdit ve hakaret mesajları yazılması şeklindeki saldırılara maruz bırakıldıkları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20667) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

588.-   Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in, ailelerine teslim edilmediği iddia edilen cenazelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20668) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

589.-   Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün, Bitlis'ten 2017 yılında İstanbul'a adli tıp incelemesi için nakledilen cenazelerin Kilyos'ta kimsesizler mezarlığına defnedilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20669) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

590.-   Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın, Kürtçe konuştukları gerekçesiyle baskı gördükleri iddia edilen kişilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20670) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

591.-   Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı'nın, Bitlis'e bağlı Yukarı Ölek köyünün Garzan Mezarlığında bulunan 267 cenazenin İstanbul Adli Tıp Kurumuna götürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20671) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2019)

592.-   Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, 2002-2019 yılları arasında Kürtçe konuştukları gerekçesiyle ayrımcılığa maruz kaldığı iddia edilen kişilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20672) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2019)

593.-   Muş Milletvekili Mensur Işık'ın, Adapazarı'nda bir fındık işçisinin saldırıya uğradığı olaya ve son on yedi yılda ayrımcılık ve nefret suçları nedeniyle ceza alanların sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20673) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2019)

594.-   Antalya Milletvekili Aydın Özer'in, halk plajı olarak kullanılan bazı sahillerin ihaleye çıkarılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20674) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

595.-   Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, Hasankeyf bölgesine yapılan baraj projesinden etkilenen tarihi eserlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20675) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2019)

596.-   İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, İstanbul Üniversitesinin depreme dayanıklılığına ve alınması gereken tedbirlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20676) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2019)

597.-   Antalya Milletvekili Cavit Arı'nın, YÖK tarafından özel yetenek sınavıyla öğrenci alınan programlara 2020 yılında merkezi yerleştirme ile öğrenci alınmasına yönelik olarak alınan karara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20677) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2019)

598.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, sağlık personeli atamalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20678) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

599.-   Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın, Ankara Bilkent Şehir Hastanesine tedavi için başvuran hasta sayısı ile ayakta ve yatarak tedavi olan hasta sayılarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20679) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

600.-   Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın, Bursa Şehir Hastanesine tedavi için başvuran hasta sayısı ile ayakta ve yatarak tedavi olan hasta sayılarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20680) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

601.-   Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın, Elazığ Şehir Hastanesine tedavi için başvuran hasta sayısı ile ayakta ve yatarak tedavi olan hasta sayılarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20681) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

602.-   Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın, Eskişehir Şehir Hastanesine tedavi için başvuran hasta sayısı ile ayakta ve yatarak tedavi olan hasta sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20682) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

603.-   Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın, Kayseri Şehir Hastanesine tedavi için başvuran hasta sayısı ile ayakta ve yatarak tedavi olan hasta sayılarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20683) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

604.-   Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın, Manisa Şehir Hastanesine tedavi için başvuran hasta sayısı ile ayakta ve yatarak tedavi olan hasta sayılarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20684) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

605.-   Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın, Isparta Şehir Hastanesine tedavi için başvuran hasta sayısı ile ayakta ve yatarak tedavi olan hasta sayılarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20685) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

606.-   Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın, Yozgat Şehir Hastanesine tedavi için başvuran hasta sayısı ile ayakta ve yatarak tedavi olan hasta sayılarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20686) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

607.-   Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın, Adana Şehir Hastanesine tedavi için başvuran hasta sayısı ile ayakta ve yatarak tedavi olan hasta sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20687) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

608.-   Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın, Mersin Şehir Hastanesine tedavi için başvuran hasta sayısı ile ayakta ve yatarak tedavi olan hasta sayılarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20688) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

609.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, 31 Mayıs 2019 tarihinde Özel Hastaneler Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğe ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20689) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2019)

610.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, özel hastanelerin illere ve bölgelere göre uzman hekim doluluk oranlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20690) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2019)

611.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, özel hastanelerin ön izin haklarının uzatılmasına yönelik düzenlemeye ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20691) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2019)

612.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2002-2019 yılları arasında görünen salgın hastalıklara ve grip aşılarıyla ilgili çeşitli verilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20692) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2019)

613.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, özel hastanelerin askıda ruhsatlarının devrine yönelik yasağın kaldırılması sonrasında daha önce ruhsatı iptal edilen kuruluşlara yeni bir hak verilmesi önerisine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20693) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2019)

614.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Özel Hastaneler Yönetmeliği ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik çalışmalarında görev alan üst düzey bürokratlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20694) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2019)

615.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik'te yapılan bir değişikliğe ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20695) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2019)

616.-   Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, Giresun Dr. Ali Menekşe Göğüs Hastalıkları Hastanesinin kapatılacağı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20696) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2019)

617.-   Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in, nesli tükenmekte olan yaban hayvanlarının korunmasına yönelik çalışmalara ve dağ keçileri ve vaşakların kaçak olarak avlanmasının önlenmesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20697) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

618.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, süt üretiminin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20698) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

619.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 2002-2019 yılları arasında Artvin'de ve Türkiye genelinde kesilen ağaçlara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20699) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

620.-   Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir'in, 2011-2019 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşları tarafından Hatay'a yapılan yatırımlara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20700) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2019)

621.-   İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun, Edremit Körfezi'ne dökülen dere ve çaylar üzerine yapılması planlanan barajların etkisine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20701) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2019)

622.-   Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, Gaziantep Havalimanı terminal binası inşaatına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20702) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2019)

623.-   Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, Ordu ili Ulubey ilçesi Akpınar Mahallesinde bulunan bir taş ocağının faaliyetleri nedeniyle arazisi zarar gören bir çiftçinin durumuna ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20703) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2019)

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ( Fuat Oktay )

 

1.-      Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde görev yapan bir imamın sosyal medya üzerinden CHP'ye hakaret ettiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19321)

2.-      Antalya Milletvekili Cavit Arı'nın, Antalya'nın Kemer ilçesinde yapılan bir imar planı değişikliğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19322)

3.-      Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir kişinin KHK ile ihraç edilmiş olması sebebiyle tapu müdürlüğünde şahitliğinin kabul edilmediği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19323)

4.-      Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Sincan 2 Nolu F Tipi Cezaevindeki bir tutuklunun sorguda kötü muameleye uğradığına dair iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19324)

5.-      Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, Diyanet İşleri Başkanlığının 2018 yılı gelir kalemlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19325)

6.-      Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, Patnos L Tipi Kapalı Cezaevine dair bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19326)

7.-      Adana Milletvekili Ayhan Barut'un, ülkemizin Eurovision şarkı yarışmasına katılmama gerekçesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19327)

8.-      Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in, 12 Eylül 2019 tarihli ve 1532 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Çanakkale'nin Çan ve Yenice ilçelerinde bulunan turizm merkezlerinin iptal edilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19328)

9.-      Batman Milletvekili Feleknas Uca'nın, IŞİD tarafından 2014 yılında kaçırılan ve Nevşehir'de bir yetiştirme yurdunda bulunan iki Ezidi kardeşin ailelerine teslim edilmesine yönelik çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19329)

10.-  Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan'ın, deprem vergisi olarak bilinen vergi gelirlerinin kullanım alanlarına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/19331)

11.-  Adana Milletvekili Kemal Peköz'ün, Türkiye'de fabrika kuracak olan Alman bir otomotiv şirketine verildiği iddia edilen araç garantisi ve teşvik miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19332)

12.-  Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar'ın, yerel basın kuruluşlarına kağıt desteği verilmesi ile bu kuruluşların vergi ve sosyal güvenlik prim borçlarının ertelenmesi önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19333)

13.-  İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, bir Cumhurbaşkanı Başdanışmanına yönelik çeşitli iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19409)

14.-  Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, Cumhurbaşkanının 14 Temmuz 2019 tarihinde basın yayın organlarının genel yayın yönetmenleriyle bir araya gelmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19410)

15.-  Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, TCDD Ankara Tren Garı yerleşkesindeki bazı tarihi binaların bir özel üniversiteye tahsis edilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19411)

16.-  Ankara Milletvekili Servet Ünsal'ın, TCDD'ye bağlı bazı taşınmazların ve Atatürk Orman Çiftliği'ne ait bir arazinin bir özel üniversiteye devredildiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19412)

17.-  Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in, Bitlis Ahlat'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Köşkü inşaatına ve Anayasa Mahkemesinin iptal kararına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19413)

18.-  İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, kayyum olarak atanan Mardin Valisi'nin belediye bütçesinden yaptığı iddia edilen harcamalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19414)

19.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından bazı bürokratlara yüksek meblağlı hediyeler alındığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19415)

20.-  Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, 15 Temmuz darbe girişiminden kısa bir süre sonra yurt dışına çıkmak istediği iddia edilen bir belediye başkanına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19416)

21.-  Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/19417)

22.-  Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, 30 Ağustos 2019 tarihli Cuma hutbesinde Atatürk'ün anılmamış olmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19418)

23.-  Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, 10 Ağustos 2014 tarihinden itibaren Cumhurbaşkanı tarafından alınan hediyelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/19419)

24.-  Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, IŞİD üyesi bir kişinin MİT ile irtibatının olup olmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19420)

25.-  İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, IŞİD'in sözde Türkiye sınır emiri olarak aranan bir kişinin Ankara'da bir otelde kaldığına dair iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19421)

26.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, TÜİK tarafından açıklanan işsizlik verilerine ve tasarruf tedbirlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19422)

27.-  Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, 12 Eylül 2019 tarihinde Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yaşanan bombalı saldırıya ilişkin yazılı soru önergesi (7/19423)

28.-  Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, Suriye sınırında yaşanan gelişmelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/19424)

29.-  İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun, Diyanet İşleri Başkanının cemevleri ve Alevi vatandaşlarla ilgili bazı açıklamalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19425)

30.-  Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde HDP yöneticilerine yönelik olarak gerçekleştirilen saldırıya ilişkin yazılı soru önergesi (7/19426)

31.-  Van Milletvekili Muazzez Orhan'ın, zırhlı araçların çarpması sonucu yaşamını yitiren kişilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/19427)

32.-  Ankara Milletvekili Servet Ünsal'ın, Ankara'nın çeşitli bölgelerinde bulunan bazı yapı ve arazilerin bir üniversiteye devrine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19428)

33.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, olası bir depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/19429)

34.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Düzce T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olan bir kadının sağlık durumuna ve Cezaevi görevlilerine yönelik kötü muamele iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19430)

35.-  Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Cumhurbaşkanı'nın ABD Rum Başpsikoposu ile yaptığı görüşmenin içeriğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19431)

Adalet Bakanlığı

 

36.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Tekirdağ 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki kötü muamele iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19334)

37.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Elazığ T Tipi Kadın Kapalı Cezaevindeki bir anne ve kızının denetimli serbestlik uygulamasından yararlandırılmadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19335)

38.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Isparta Yalvaç T Tipi Açık Cezaevinde görevli bir infaz koruma memuru hakkındaki iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19336)

39.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda görevli infaz koruma memurlarıyla ilgili iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19337)

40.-  Adana Milletvekili Kemal Peköz'ün, Giresun E Tipi Kapalı Cezaevinde kalan bazı tutukluların Espiye L Tipi Kapalı Cezaevine sevk edilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19338)

41.-  Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan'ın, ceza infaz kurumları personelinin özlük haklarının iyileştirilmesi önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19339)

42.-  Muğla Milletvekili Burak Erbay'ın, bir akademisyenin Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmeye ilişkin yazılı soru önergesi (7/19432)

43.-  Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, bazı sosyal medya hesaplarına ve internet sitelerine yönelik erişimin engellenmesi kararına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19433)

44.-  Mardin Milletvekili Ebrü Günay'ın, Gaziantep H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hasta bir mahkumun tedavisinin yapılmadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19434)

45.-  Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, cezaevlerinde izlenebilen kanallar ile yayını yasak olan kanallara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19435)

46.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19436)

47.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Düzce T Tipi Cezaevine nakledilen bir hükümlünün kötü muamele gördüğü ve hakkında çok sayıda disiplin soruşturması açıldığı iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19437)

48.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, eşlerden ikisi de cezaevinde olan bir çiftin denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılmasına ve gözaltında kötü muamele iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19438)

49.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İzmir Buca 1 Nolu F Tipi Cezaevinde kalan bir kişinin iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19439)

50.-  Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, Kocaeli 2 Nolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlünün cezaevi emanetindeki parasının izinsiz çekildiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19440)

51.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, DGM'de yargılanmış kişilerin AİHM kararları doğrultusunda yeniden yargılanmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19441)

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

 

52.-  Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın, Şırnak İŞKUR'da TYP kapsamında yapılan işe alımlarla ilgili iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19340)

53.-  Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal'ın, son beş yılda şiddete maruz kalan kadın sayısına ve 6284 sayılı Kanun kapsamında alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/19341)

54.-  Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, engelli sağlık kurulu raporu verilerinin elektronik ortamda Bakanlığa aktarımı için düzenleme yapılmamasına ve Sayıştay raporuna göre haksız ödeme aldığı iddia edilen kişi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19342)

55.-  Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, hak etmediği halde evde bakım ödemesi yapılan kişi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19343)

56.-  Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, şeref aylığının sosyal güvencesi olan ve olmayan ayrımı yapılmadan tüm gazilere eşit tutarda ödenmesi önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19344)

57.-  Kayseri Milletvekili Dursun Ataş'ın, SGK'nın 2018 yılı Sayıştay Denetim Raporu'nda tespit edilen usulsüz işlemleriyle ilgili uygulanacak yaptırımlara ve Kurumun alacaklarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19345)

58.-  Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, Irak'ta IŞİD tarafından kaçırılan ve Nevşehir'de koruma altında bulunan iki çocuğun ailelerine teslim edilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19346)

59.-  Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, Türkiye genelindeki çocuk evleri ve sevgi evleriyle ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/19347)

60.-  Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, Kahramanmaraş'ta bulunan çocuk evleri ve sevgi evleriyle ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/19348)

61.-  Van Milletvekili Muazzez Orhan'ın, Van'ın Çaldıran ilçesinde bazı vatandaşların engelli aylığının kesilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19442)

62.-  Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, İŞKUR ve TÜİK tarafından açıklanan işsizlik verilerindeki farklılığa ilişkin yazılı soru önergesi (7/19443)

63.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, FETÖ elebaşının emekli maaşının ne zaman kesildiğine ve tedavi masraflarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19444)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

 

64.-  Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, UNESCO tarafından Dünya Mirası olarak tescillenen Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçelerindeki imar çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19349)

65.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir evin bahçesine istiflenen ithal atıklara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19350)

66.-  Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in, Şırnak'taki kömür ocaklarının denetimine, hafriyat döktükleri alanlara ve ildeki içme suyunun analizine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19351)

67.-  Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin'in, Aydın'ın Kuyucak ilçesine bağlı Değirmendere köyünde JES kuyusu açma ruhsatı verilmesi sonucunda zarar gören zeytin ağaçlarına ve JES'lerin olumsuz çevresel etkilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19352)

68.-  İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, Atatürk Havalimanı arazisinde otel inşaatı yapılacağı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19445)

69.-  Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin'in, Çanakkale'nin Kirazlı köyünde Kanadalı bir şirket tarafından kurulmak istenen altın madeninin doğaya olumsuz etkilerinin araştırılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19446)

70.-  Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, Mardin Büyükşehir Belediyesi kayyumluğuna atanan kişi hakkındaki iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19447)

71.-  Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay ilinde yabancılara yapılan taşınmaz satışlarına yönelik bazı verilere ve satışlarda gerçekleşen artışın nedenine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19448)

72.-  Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, Ankara'nın Saraçoğlu Mahallesi için Bakanlığın imar planına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19449)

73.-  İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin, Bodrum'da imar affından yararlanan yapılara ve kaçak yapılaşma ile mücadeleye ilişkin yazılı soru önergesi (7/19450)

Dışişleri Bakanlığı

 

74.-  Aksaray Milletvekili Ayhan Erel'in, Türki Cumhuriyetlerin vatandaşlarına ülkeye giriş ve yükseköğrenim denklik işlemlerinde kolaylık sağlanması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19353)

75.-  Aksaray Milletvekili Ayhan Erel'in, Türk tır şoförlerinin uluslararası karayollarında maruz kaldıkları keyfi uygulamalar nedeniyle yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19354)

76.-  Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, Suriye'nin İdlib şehrinde gerçekleştirilen bir gösteriye ilişkin yazılı soru önergesi (7/19451)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

 

77.-  Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın, elektriğin birim fiyatında yapılan zamma ilişkin yazılı soru önergesi (7/19355)

78.-  Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan'ın, 24 Haziran 2018 sonrasında elektriğe yapılan zamlara, sağlık amacıyla kullanılan elektrikteki indirimlere ve son iki yıldaki kayıp-kaçak miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19356)

79.-  Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, Akkuyu Nükleer Santrali'nin yapım aşamasıyla ilgili çeşitli iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19452)

80.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, elektrik ve doğal gaz fiyatlarına yapılan zamlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19453)

81.-  İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, Çanakkale'nin Kirazlı köyünde altın arama faaliyeti yürüten maden şirketinin bitecek olan ruhsat süresinin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19454)

82.-  Siirt Milletvekili Sıdık Taş'ın, DEDAŞ'ın elektrik dağıtım faaliyetlerine yönelik bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19455)

Gençlik ve Spor Bakanlığı

 

83.-  Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş'ın, Kredi ve Yurtlar Kurumunun yardımda bulunduğu dernek ve vakıf yurtlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19357)

84.-  Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, öğrenim kredisi borçlarını ödeyemeyen kişilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/19358)

85.-  Kayseri Milletvekili Dursun Ataş'ın, KYK yurtlarının kapasitelerinin artırılmasına dair çalışmalara ve özel yurtlara yönelik denetimlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/19359)

86.-  İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in, Kars'ta bulunan bir öğrenci yurdunda yaşanan mağduriyetlere ve Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı yurtların denetimine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19360)

Hazine ve Maliye Bakanlığı

 

87.-  Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın, Halk Bankası tarafından belediyelere verilen kredilere ve İlkadım Belediyesinin kredi başvurusuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/19361)

88.-  Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal'ın, Sayıştay'ın Sağlık Bakanlığı 2018 yılı Denetim Raporu'nda şehir hastanelerine yönelik olarak yer verilen bazı tespitlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/19362)

89.-  Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal'ın, iflas eden yabancı bir turizm şirketiyle ortak çalışan işletmelerin sorunlarının çözümüne ilişkin yazılı soru önergesi (7/19363)

90.-  İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu'nun, özel iletişim vergisi kapsamında ve Zorunlu Deprem Sigortası Fonu'nda toplanan miktarlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19364)

91.-  Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, Bakanlığın bazı birimlerinin İstanbul'a taşınmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19456)

92.-  Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in, Arifiye Tank Palet Fabrikası ve arazisinin işletme devri sürecine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19457)

93.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan faaliyet raporuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/19458)

94.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, FETÖ elebaşının emekli maaşının ne zaman kesildiğine ve tedavi masraflarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19459)

95.-  Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, Türkiye Varlık Fonunun İstanbul Finans Merkezi Projesine ortak olmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19460)

İçişleri Bakanlığı

 

96.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir kişinin kendilerini polis olarak tanıtan kişiler hakkındaki iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19365)

97.-  Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, homofobi ve transfobi temelli nefret suçlarına ve önleyici çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19366)

98.-  Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, partisinin yöneticilerinin mevsimlik tarım işçilerinin çadır alanlarına yapmak istedikleri taziye ziyaretinin engellendiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19367)

99.-  Ordu Milletvekili Seyit Torun'un, Ordu ilinde bazı ilçelere kaymakam ataması yapılmamış olmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19368)

100.-       Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal'ın, sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesi önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19369)

101.-       Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Yeşildirek Mahallesi'nde uyuşturucu kullanımı ve satımının engellenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19370)

102.-       Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal'ın, son beş yılda şiddete maruz kalan kadın sayısına ve 6284 sayılı Kanun kapsamında alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/19371)

103.-       Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, Yenişehir Kaymakamlığının Yenişehir Belediyesi personelinin üye oldukları sendikalara göre listesini talep etmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19461)

104.-       Mardin Milletvekili Pero Dundar'ın, Van ve Mardin'de düzenlenecek bazı konserlerin iptal edilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19462)

105.-       Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın, 2019 yerel seçimleri sürecindeki çalışmalarına ve Bakanlıkça ölümlü trafik kazalarının önlenmesi amacıyla alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/19463)

106.-       Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, askeri araçlardan açılan ateş sonucu meydana geldiği iddia edilen sivil ölümlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19464)

107.-       Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, Yenişehir Kaymakamlığı tarafından ilçe belediyesinden çalışanlara ait bazı bilgilerin istenmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19465)

108.-       İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, kayyum olarak atanan Mardin Valisi'nin belediye bütçesinden yaptığı iddia edilen harcamalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19466)

109.-       Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, Mardin Büyükşehir Belediyesi kayyumluğuna atanan kişi hakkındaki iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19467)

110.-       Muş Milletvekili Mensur Işık'ın, bazı belediye başkanlarının görevden alınarak bu belediyelere kayyum atanması işlemine ve yapılan gösterilere kolluk kuvvetlerinin müdahalesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19468)

111.-       Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, Mardin Büyükşehir Belediyesine önceki dönemde kayyum olarak atanan Vali'den hediye aldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19469)

112.-       Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin'in, 4 Ağustos 2019 ve 8 Eylül 2019 tarihlerinde yapılan başpehlivanlık altın kemer takdim törenlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19470)

113.-       Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, Ermeni Patriği Seçim Talimatnamesi'nde yapılan değişikliğe ilişkin yazılı soru önergesi (7/19471)

114.-       Van Milletvekili Muazzez Orhan'ın, 31 Mart yerel seçimleri sonrasında yerine kayyum atanan veya görevden alınan belediye başkanı ve belediye meclis üyesi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19472)

115.-       Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün, bir kişinin kendilerini polis olarak tanıtan kişiler tarafından takip edildiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19473)

Kültür ve Turizm Bakanlığı

 

116.-       Antalya Milletvekili Cavit Arı'nın, Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan boş alanların imara açılmaması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19372)

117.-       Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Siirt'te bulunan Kızlar Tepesi'nin ne zaman halka açılacağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19373)

118.-       Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal'ın, iflas eden yabancı bir tur şirketinin Türkiye'deki turizm işletmelerine etkisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19374)

119.-       Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi İsa Divanlı Mahallesi'nde yapılan kazı çalışmalarının Define Arama Yönetmeliğine uygun olup olmadığına ve kaçak kazıların engellenmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19375)

120.-       Aksaray Milletvekili Ayhan Erel'in, Aksaray ilinin tanıtımına yönelik çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19376)

121.-       Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, Germiş Ermeni Kilisesi'nin tahribatına ve restorasyon çalışmalarının tamamlanmamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19377)

122.-       Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, bir tur şirketinin Yunan adaları tur gemisine yönelik bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19474)

123.-       Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, 2013-2019 yılları arasında Türkiye genelinde ve Tekirdağ'da vakıf ve derneklere tahsis edilen Bakanlık taşınmazlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19475)

124.-       İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün yönetmeliğinde yapılan değişikliğe ilişkin yazılı soru önergesi (7/19476)

Milli Eğitim Bakanlığı

 

125.-       Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un, Adana'da 10 Kasım 2017'deki bir davranışı sebebiyle idari soruşturma geçirip ceza alan okul müdürünün tekrar aynı okulda müdür olarak görevlendirilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19378)

126.-       Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan'ın, eğitim kurumlarında depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/19379)

127.-       Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, son on yılda Bakanlıkça verilen yurt dışı lisansüstü eğitim burslarına ve burs harcamalarının aşılması hakkında Sayıştay raporunda yer alan tespitlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/19380)

128.-       Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, İstanbul Üniversitesi Beyazıt ve Çapa yerleşkesindeki bazı fakülte binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19381)

129.-       İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz'ın, İstanbul'da yaşanan deprem sonrası farklı okullara nakledilen öğrencilerin ulaşım sorununa ilişkin yazılı soru önergesi (7/19382)

130.-       Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki'nin, Diyanet İşleri Başkanlığı personeli olup Bakanlığa bağlı okullarda ders veren personel sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19383)

131.-       Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki'nin, normal eğitimden ikili eğitime dönüştürülen anadolu liselerinin sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19384)

132.-       Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, 2017 yılında FETÖ/PDY ilişkisi tespit edilen bir özel eğitim kurumuyla ilgili bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19477)

133.-       Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın, Bakanlığın iş birliği protokolü yaptığı vakıf ve derneklere ve ortaya çıkan çalışmaların çocukların pedagojik gelişimi açısından etkilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19478)

134.-       İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, İzmir'in Bayraklı ilçesi Onur Mahallesi'nde bulunan bir ortaokula imam hatip sınıfı açılmak istendiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19479)

135.-       Muş Milletvekili Mensur Işık'ın, Bakanlık bütçesinden özel okullara ayrılan ve yurt dışına aktarılan ödeneklerdeki artışın sebebine ve ana dilde eğitim için bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19480)

Milli Savunma Bakanlığı

 

136.-       Muş Milletvekili Mensur Işık'ın, Sakarya 7. Komando Tugay Komutanlığında yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/19481)

137.-       Hakkari Milletvekili Sait Dede'nin, Hakkari'nin Derecik ilçesinde sınırın Irak tarafında TSK tarafından açılan ateş sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/19482)

 

 

Sağlık Bakanlığı

 

138.-       Batman Milletvekili Necdet İpekyüz'ün, kamu hastanelerinin sarf malzemesi alamadıkları yönündeki iddialara ve Bakanlıkça malzeme tedarikinin yapılma usulüne ilişkin yazılı soru önergesi (7/19385)

139.-       Sivas Milletvekili Ulaş Karasu'nun, Sivas iline çocuk kardiyoloğu ve nöroloğu atanması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19386)

140.-       Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin'in, Şırnak'ın Cizre ilçesinde bulunan özel bir hastanenin iflası nedeniyle doktor kadrolarının açık artırmaya sunulduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19387)

141.-       İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, Ankara'da ishal, kusma ve yüksek ateş belirtileri ile kendini gösteren salgın hastalığa ilişkin yazılı soru önergesi (7/19388)

142.-       Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal'ın, Sayıştay raporunda yer alan şehir hastanelerine yönelik bazı tespitlere ve hastanelerin denetimine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19389)

143.-       Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, okul çağındaki çocuklara miadı dolmuş aşı uygulandığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19390)

144.-       Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli Şehir Hastanesi açıldıktan sonra iki yıl önce hizmete giren Kocaeli Devlet Hastanesinin kapatılacağı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19391)

145.-       Batman Milletvekili Necdet İpekyüz'ün, şehir hastaneleri sözleşmelerinin kapsamına ve yüklenicilerin taahhüt tutarlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19392)

146.-       Ankara Milletvekili Servet Ünsal'ın, TCDD'ye bağlı bazı taşınmazların ve Atatürk Orman Çiftliği'ne ait bir arazinin bir özel üniversiteye devredildiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19483)

147.-       Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un, Sağlık Hizmeti Sunucularının Basamaklandırılması Hakkında Genelge'ye göre ileri düzey hastanelerin belirlenme kriterlerine ve bir vakıf üniversitesine tahsis edilen kamu mallarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19484)

148.-       Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, Mersin Şehir Hastanesinde görevli bir personelin işten çıkartılmasına ve il müdürü hakkındaki bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19485)

149.-       Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, şehir hastaneleriyle ilgili çeşitli verilere ve iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19486)

150.-       Ankara Milletvekili Servet Ünsal'ın, Ankara'nın çeşitli bölgelerinde bulunan bazı yapı ve arazilerin bir üniversiteye devrine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19487)

151.-       Ankara Milletvekili Servet Ünsal'ın, bazı hastanelerde yapılan din psikoloğu görevlendirmelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19488)

152.-       Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın, şehir hastaneleriyle ilgili çeşitli iddia ve verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/19489)

153.-       Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un, şehir hastanelerindeki hizmet kalemleri arasındaki fiyat farklılığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19490)

Tarım ve Orman Bakanlığı

 

154.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, THK'nın yangın söndürme uçaklarının İstanbul'daki Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinde gerçekleştirdiği uçuşa ilişkin yazılı soru önergesi (7/19393)

155.-       İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin, ormanlarla ilgili bazı verilere, ormanlaştırma ve rehabilitasyon çalışmaları ile muhafaza ormanlarının artırılması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19394)

156.-       Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar'ın, Edirne Kemalköy'deki sulama deposunun faaliyete girmemesinin nedenine ve ihale tutarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19395)

157.-       Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu'nun, kırmızı et sektörünün sorunlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19396)

158.-       Aksaray Milletvekili Ayhan Erel'in, Aksaray'da doğal afetlerden zarar gören çiftçilerin borçlarının ertelenmesi talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19397)

159.-       Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan'ın, üretim amaçlı kiralanan göletlerin denetimlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19398)

160.-       Aksaray Milletvekili Ayhan Erel'in, sebze ve meyve üreticilerinin rahatlatılması için KDV oranlarında indirim yapılması yönünde bir çalışmanın olup olmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19399)

161.-       Mersin Milletvekili Rıdvan Turan'ın, 2019 yılında yapılan canlı hayvan ve et ithalatına ve Et ve Süt Kurumunun et satım ihalelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19400)

162.-       Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz'ın, 18 Temmuz 2019 tarihinde Düzce'de meydana gelen sel felaketinden mağdur olan çiftçilerin zirai borçlarında erteleme ve indirime gidilmesi önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19401)

163.-       Hakkari Milletvekili Sait Dede'nin, Hakkari ilinde bazı tarım arazileri ve meraların yasak bölge ilan edilmesinin tarım ve hayvancılık üzerine etkilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19491)

164.-       Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu'nun, Genç Çiftçi Projesine ve projeye dair Sayıştay tarafından yayınlanan Tarım ve Orman Bakanlığı 2018 Raporunda yer alan verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/19492)

165.-       Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın, ithal edilen hayvanlarla ilgili mevzuatta öngörülen karantina sürelerine uyulmadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19493)

166.-       Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin'in, pamuk sektöründe yapılan uygulamaların 1999 yılında IMF ve 2002 yılında Dünya Bankası ile akdedilen anlaşmalarla aynı yönde olduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19494)

Ticaret Bakanlığı

 

167.-       Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, ekmek üreticilerinin ekmeğin gramajında yaptıkları azaltmaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/19495)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

 

168.-       Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan'ın, 26 Eylül 2019 tarihinde İstanbul'da yaşanan deprem sonrası mobil telefon operatörlerinden hizmet alınamamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19402)

169.-       Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, 1999 depreminden sonra toplanmaya başlayan özel iletişim vergisi gelirlerinin kaynak olarak kullanıldığı alanlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19403)

170.-       Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan'ın, Süleymanpaşa-Hayrabolu yolunun yapımına ayrılan ödeneğe ve yolun ne zaman tamamlanacağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19404)

171.-       Aksaray Milletvekili Ayhan Erel'in, projesi tamamlanan Aksaray-Ulukışla demiryolu hattı ihalesinin ne zaman yapılacağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19405)

172.-       Aksaray Milletvekili Ayhan Erel'in, 2002-2019 yılları arasında Aksaray iline yapılan yatırımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19406)

173.-       Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'in, 2018 yılında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların Kayseri ili için ayırdığı toplam ödenek miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19407)

174.-       Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu'nun, 4 Eylül Mavi Treni'nin tekrar hizmet vermesi için herhangi bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19408)

175.-       İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, Erzincan Havalimanı VIP binasında asılı bulunan bir resme ilişkin yazılı soru önergesi (7/19496)

176.-       Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattının Bozüyük-Bilecik bölümünü ve Karaköy-Ahmetpınar heyelan bölgesini içine alan kesimlerinin jeolojik ve jeoteknik etüt ihalesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19497)

177.-       Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un, iletişim altyapılarının geliştirilmesine ve deprem nedeniyle yaşanan kesintilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/19498)

178.-       İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz'ın, Türk Boğazlarından uğraksız geçiş yapan gemilerin bekleme sürelerinin artırılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19499)