TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

3

GELEN KAĞITLAR

No: 23

1 Kasım 2019 Cuma

 

Milletvekili Teklifleri

1.- İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 14.06.2005 Tarihli ve 5363 Sayılı Tarım Sigortaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2318) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.10.2019)

2.- İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin; 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2319) (         Plan ve Bütçe ile Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.10.2019)

3.- İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin; 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2320) (Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.10.2019)

4.- İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin; 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2321) (Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.10.2019)

5.- Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın; Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2322) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.10.2019)

6.- Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2323) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.10.2019)

7.- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Enğin Altay, Manisa Milletvekili Özgür Özel ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un; 23/02/1961 Tarihli ve 257 Sayılı Er ve Erbaş Harçlıkları Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2324) (Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.10.2019)

8.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamza Çebi'nin; 14.12.2009 Tarih ve 5941 Sayılı Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2325) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2019)

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- İzmir Milletvekili Murat Bakan ve 21 milletvekilinin, yargı içinde tarikat/cemaat yapılanmaları oluştuğuna ve yargının siyasallaştığına dair iddiaların tüm yönleriyle araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2025) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.09.2019)

2.- Muş Milletvekili Şevin Coşkun ve 19 milletvekilinin, 3 Ekim 1993 tarihinde gerçekleşen olayların araştırılması ve olaylar sonucu ortaya çıkan mağduriyetlerin giderilmesi için gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2026) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.10.2019)

3.- İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve 24 milletvekilinin, 2002'den bugüne kadar orduda oluşan sorunların tespiti ve bu sorunlara karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2027) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

4.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 24 milletvekilinin, yargı bağımsızlığını etkileyen durumların incelenerek bağımsız ve tarafsız yargılamanın sağlanması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2028) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

5.- İzmir Milletvekili Murat Bakan ve 25 milletvekilinin, sanat alanları üzerinde baskı ve sansür uygulandığına ilişkin iddiaların araştırılması ve bu soruna ilişkin alınabilecek tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2029) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

6.- Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 19 milletvekilinin, Kürt dilinin kullanımının önündeki engellerin tespiti ve bu soruna karşı alınabilecek tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2030) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

7.- Ağrı Milletvekili Abdullah Koç ve 19 milletvekilinin, cezaevlerinde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2031) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2019)

8.- Van Milletvekili Muazzez Orhan ve 20 milletvekilinin, HDP'li bazı belediyelere kayyum atanmasının meydana getirdiği sorunların tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2032) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2019)

9.- Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 19 milletvekilinin, HDP'li bazı belediyelere kayyum atanmasının meydana getirdiği sorunların tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2033) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2019)

10.-  İstanbul Milletvekili Oya Ersoy ve 20 milletvekilinin, olası doğal afetlerin oluşturacağı risklerin incelenerek alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2034) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.2019)

11.-  İstanbul Milletvekili Oya Ersoy ve 20 milletvekilinin, cezaevlerinde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2035) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.2019)

12.-  Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir ve 20 milletvekilinin, IŞİD/DAİŞ terör örgütüne karşı yürütülen mücadelenin tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması ve kamuoyunun aydınlatılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2036) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.10.2019)

13.-  Samsun Milletvekili Bedri Yaşar ve 21 milletvekilinin, Unesco Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Kızılırmak Deltası'nın Daimi Liste'de yer alması sürecinde yaşanan sorunların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2037) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.10.2019)

14.-  Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş ve 19 milletvekilinin, gıda güvenliği sorunları ve bunların nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2038) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.10.2019)

15.-  İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır ve 23 milletvekilinin, pamuk üreticilerinin yaşadıkları sorunların tüm yönleriyle incelenerek sorunlara karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2039) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.10.2019)

16.-  Adana Milletvekili Ayhan Barut ve 22 milletvekilinin, kamu kurumlarında eş durumu tayin taleplerinin karşılanmamasından kaynaklanan sorunların tespiti ve çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2040) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.10.2019)

17.-  Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki ve 20 milletvekilinin, eğitimde yaşanan sorunların çok boyutlu şekilde ele alınıp incelenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2041) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.10.2019)

18.-  Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı ve 19 milletvekilinin, narenciye üretiminde yaşanan sorunların tüm yönleriyle incelenerek sorunlara karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2042) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.10.2019)

19.-  Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ve 20 milletvekilinin, HDP'li bazı belediyelere yönelik yaptırımların ve belediye eş başkanlarına yönelik gerçekleştirilen işlemlerin incelenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2043) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2019)

20.-  İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm ve 20 milletvekilinin, organ bağışı sayısındaki düşüklüğün sebeplerinin tespiti ve bu duruma karşı alınabilecek önlemlerin saptanması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2044) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2019)

21.-  İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu ve 19 milletvekilinin, turizm sektöründe yaşanan sorunların incelenerek bu sorunlara karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2045) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2019)

22.-  İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu ve 19 milletvekilinin, ülkemizde doğal taş ve mermercilik sektöründe yaşanan sorunların incelenerek bu sorunlara karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2046) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2019)

23.-  İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu ve 19 milletvekilinin, tarım girdilerinde millileşmeyi ve maliyet azaltmayı sağlayacak yolların belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2047) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2019)

24.-  Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan ve 21 milletvekilinin, başta doktorlar olmak üzere, sağlık çalışanlarının intihar vakaları ile ilgili sebeplerin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2048) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2019)