TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

3

GELEN KAĞITLAR

No: 21

30 Ekim 2019 Çarşamba

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-           Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, müteşebbis taleplerinin sonuçlandırılma sürelerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/19808) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

2.-           Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilinde tekstil sektörüne yönelik teşvikler sağlanması önerisine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/19809) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

3.-           Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, mesleki yeterlilik belgesi uygulamasıyla ilgili bazı verilere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/19810) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

4.-           Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin bazı ilçelerinin nüfuslarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/19811) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

5.-           Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesinde ders veren iki akademisyenin görevlerine son verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/19812) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

6.-           Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver'in, istihdama dair verilere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/19813) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

7.-           Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna yapılan başvuruların sıralama kriterlerine ve incelemesi devam eden başvuruların sonuçlandırılması için öngörülen tarihe ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/19814) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

8.-           Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, köprü, otoyol, tren ve posta ücretlerine yapılan zamlara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/19815) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

9.-           İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bir iç kontrol eylem planı hazırlanmasının ve iç denetim birimi kurulmasının planlanıp planlanmadığına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/19816) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

10.-       İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, İzmir Torbalı'da Tekke ve Zaviyeler Kanunu'na aykırı iş yaptığı iddia edilen bir vatandaşa ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/19817) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

11.-       Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, 2002-2019 yılları arasında THY tarafından alınıp yolculara ücretsiz dağıtılan gazetelere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/19818) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

12.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin Bismil Belediyesine tahsis ettiği iki ulaşım aracını geri almasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/19819) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

13.-       Adana Milletvekili Ayhan Barut'un, özel endüstri bölgesi olarak ilan edilen alanlara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/19820) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

14.-       İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'in sanayi, teknoloji ve diğer sektörlerde nitelikli insan kaynağını kaybetmemesi için yapılan çalışmalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/19821) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

15.-       Antalya Milletvekili Aydın Özer'in, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı istatistiklerin içinde bulunduğumuz yıl itibariyle yayınlanmamasının gerekçesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19822) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

16.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Van ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19823) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

17.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Van ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19824) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

18.-       İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın, 2011 yılından itibaren Suriyeli sığınmacıların karıştığı adli olay sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19825) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

19.-       Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, 2003-2019 yılları arasında AİHM'e başvuruda bulunan Türk vatandaşı sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19826) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

20.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2008 yılından sonra belediye başkanlığı yapan kişilere makam tazminatı verilmesi önerisine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19827) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

21.-       Ankara Milletvekili Murat Emir'in, 6284 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla kadına karşı şiddetin önlenmesi konusu ile ilgili bazı istatistiki verilere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19828) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

22.-       Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan engelli vatandaşların sayısına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19829) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

23.-       Yozgat Milletvekili Ali Keven'in, şehit yakını ve gazilere tanınan hakların genişletilmesine yönelik bazı önerilere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19830) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

24.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Van ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19831) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

25.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2015-2019 yılları arasında iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ile Van ilindeki sosyal güvenlik verilerine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19832) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

26.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Van ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19833) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

27.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Van ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19834) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

28.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Van ili ve ilçelerindeki işsizlik oranlarına ve 2010-2018 yılları arasında Van ve Türkiye genelinde İŞKUR'a yapılan başvuru sayısına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19835) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

29.-       Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın, Aydın'ın Efeler ilçesinde jeotermal tesislerden yayılan gazların miktarına ve gaz kokusunu gideren kimyasallar kullanıldığı iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19836) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

30.-       Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi Hürriyet Mahallesi'nin altyapı sorunlarının çözümüne ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19837) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

31.-       Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, Murat Dağı ve çevresinin sit alanı ilan edilmesi talebine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19838) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

32.-       Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Edirne'nin Keşan ilçesindeki bazı 3. derece sit alanlarında yapılan kiralama işlemlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19839) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

33.-       Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan'ın, Çanakkale'nin Eceabat ilçesi Kilitbahir köyü için balıkçı barınağı ve feribot iskelesi içeren bir imar planı hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19840) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

34.-       Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un, Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı İsalı, Gündoğan ve Kızıldere mahallelerinde kurulacak taş ocağının olası zararlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19841) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

35.-       Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Gaziantep'te yapılması planlanan Millet Bahçesi projesindeki değişikliklere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19842) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

36.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Van ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19843) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

37.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Van ilinde yüksek hava kirliliği potansiyeli bulunup bulunmadığına ve Temiz Hava Eylem Planı'na ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19844) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

38.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Van ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19845) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

39.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Van ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19846) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

40.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Van ilinde yabancılara yapılan arazi satışlarına ve üzerinde ipotek bulunan tarım arazilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19847) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

41.-       Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, 2003-2019 yılları arasında AİHM'e başvuruda bulunan Türk vatandaşı sayısına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19848) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

42.-       Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Uzunköprü Malkoç köyünde 1970 yılında açılan petrol kuyusuyla ilgili raporun sonuçlarına ve Türkiye'deki petrol arama çalışmalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19849) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

43.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Van ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19850) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

44.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Van ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19851) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

45.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Van ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19852) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

46.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Van ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19853) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

47.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Van ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19854) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

48.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Van ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19855) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

49.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Van ilinde Bakanlığa bağlı bulunan yurt sayısına, yurtların yatak kapasitelerine ve yurtlara başvuran kişi sayılarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19856) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

50.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Van ilinde bulunan spor kulübü sayısına ve 2018 yılında bu kulüplere yapılan nakdi yardımlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19857) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

51.-       Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, esnaf ve sanatkarların kullandıkları kredilerde faizlerin düşürülmesi, ekspertiz ücretinin kaldırılması ve borçların yapılandırılması önerilerine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19858) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

52.-       Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Bakanlığın yapacağı gelir uzman yardımcısı ve vergi müfettiş yardımcısı alımlarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19859) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

53.-       Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, çiftçilere düşük faizle borçlanma ve borçlarını yeniden yapılandırma imkanı sağlanması talebine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19860) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

54.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, 2018-2019 yıllarında kamu kurumlarının geçici işçilerin çalışma sürelerinin uzatılmasına yönelik başvurularına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19861) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

55.-       İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'na eklenen geçici 32'nci madde ile yapılan düzenlemeye ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19862) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

56.-       İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 17 Eylül 2019 tarihli basın duyurusuna ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19863) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

57.-       İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik'in, Kilis'te ilan edilen Mücbir Sebep Hali'nden faydalanmak üzere 1 Mart 2016 tarihinden sonra başka illerden Kilis'e taşınan şirket sayısına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19864) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

58.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Van ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19865) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

59.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Van ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19866) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

60.-       Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir'in, 2015-2018 yılları arasında kesilen trafik cezalarının illere göre dağılımına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19867) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

61.-       Muğla Milletvekili Burak Erbay'ın, Muğla'da meydana gelen trafik kazalarına ve alınacak önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19868) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

62.-       Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, Denizli'nin Acıpayam ilçesinde deprem yardımı ödeneklerinin harcandığı yerlere ve yardımların depremden zarar gören vatandaşlara ulaşmamasının sebebine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19869) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

63.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Van ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19870) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

64.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Van ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19871) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

65.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Van ilinde son beş yılda yakalanan uyuşturucu madde miktarına ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik faaliyetlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19872) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

66.-       Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Sakin Şehirler Listesi'nde bulunan Şavşat'ta yaşanan olumsuz gelişmelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19873) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

67.-       Ordu Milletvekili Seyit Torun'un, Bakanlığın hazırlamakta olduğu E-Belediye Bilgi Sistemi Projesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19874) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

68.-       Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesinin açılması ile Milli Kütüphanenin akıbetinin ne olacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19875) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

69.-       Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan'ın, Çanakkale'nin Eceabat ilçesi Kilitbahir köyü için balıkçı barınağı ve feribot iskelesi içeren bir imar planı hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19876) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

70.-       Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, turizm yatırımları için özel kişilere tahsis edilen kıya alanlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19877) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

71.-       Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın, kamu yararına çalışan derneklere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19878) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

72.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Van ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19879) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

73.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Van ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19880) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

74.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Van ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19881) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

75.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'de bulunan Kyme Antik Kenti'ndeki eserlerin korunması adına Bakanlığın aldığı önlemlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19882) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

76.-       Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in, Balıkesir'de bulunan bir antik kentte kaçak kazı yapıldığı iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19883) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

77.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Ulukışla Lisesi'nin kapatılma nedenine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19884) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

78.-       Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in, Samsun Alaçam Göçkün 75 Yıl Yatılı Bölge Ortaokulunun kapatılma sebebine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19885) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

79.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'de bulunan ve yapımı tamamlanan ilk ve ortaokul sayılarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19886) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

80.-       Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'ın, yüksek lisans ve doktora yapan rehber öğretmenlerin ek ders ücretlerinin artırılmamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19887) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

81.-       Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan'ın, Bakanlığın okulların kapasitesi ve türlerini planlarken esas aldığı kriterlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19888) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

82.-       Bursa Milletvekili Yüksel Özkan'ın, Türkiye Maarif Vakfı'nın yönetimine ve Vakfın faaliyetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19889) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

83.-       Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, engelli öğretmen atamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19890) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

84.-       Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın, ilkokul öğrencilerine yapılan zeka testlerinin maksadına ve test sonuçlarının okula yerleştirmelere nasıl etki edeceğine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19891) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

85.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2002-2019 yılları arasında açılan meslek lisesi, meslek yüksekokulu ve mesleki eğitim merkezi sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19892) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

86.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Van ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19893) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

87.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Van ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19894) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

88.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Van ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19895) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

89.-       Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar'ın, Edirne'de bulunan öğretmenevinin yıkılış sebebine ve yerine yenisinin yapılıp yapılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19896) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

90.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Van ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19897) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

91.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Van ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19898) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

92.-       Ankara Milletvekili Servet Ünsal'ın, Sayıştay'ın denetim raporunda yer alan şehir hastaneleri için yapılan sözleşmelerde değişiklik yapıldığı tespitine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19899) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

93.-       Ankara Milletvekili Servet Ünsal'ın, şehir hastaneleri için yapılan sözleşmeler kapsamında şirketlere verilen garantilere ve ödenecek tazminatlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19900) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

94.-       Ankara Milletvekili Servet Ünsal'ın, farklı şehir hastanelerinde alınan aynı hizmetler için ödenen ücretler arasındaki farklılığın sebebine ve bu şekilde oluştuğu iddia edilen kamu zararına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19901) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

95.-       Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un, eczacı istihdamının artırılmasına ve özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19902) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

96.-       Ankara Milletvekili Servet Ünsal'ın, şehir hastaneleri için yapılan sözleşmeler kapsamında şirketlerin teslim etmediği tesislere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19903) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

97.-       Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Besni ve Gölbaşı Devlet Hastanelerinde MR cihazı bulunmamasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19904) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

98.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2015-2019 yılları arasında doğum ve infertilite verilerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19905) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

99.-       Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, 2019 yılında anestezi teknisyenleri için öngörülen kadro sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19906) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

100.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Van ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19907) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

101.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Van ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19908) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

102.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Van ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19909) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

103.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Van ilindeki hastane sayısına ve sağlık hizmetlerinin yeterliliğine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19910) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

104.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Van ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19911) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

105.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Van ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19912) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

106.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Van ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19913) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

107.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Van ilinde bulunan organize sanayi bölgelerindeki fabrika ve istihdam verilerine ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19914) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

108.-   Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın, Et ve Süt Kurumu depolarında bulunan et stokuna ve besicilere yapılması gereken ödemelere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19915) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

109.-   Antalya Milletvekili Aydın Özer'in, Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki Zeytinada ve Güneyköy mahallelerinde yaşanan sulama sıkıntısına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19916) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

110.-   Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, son 5 yıl içinde orman vasfını yitirmiş arazilere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19917) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

111.-   Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur'un, son bir yılda Afrin'den ithal edilen zeytinyağı miktarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19918) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

112.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, sarımsak üretimini teşvik edici uygulamalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19919) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

113.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'in Ödemiş ilçesindeki incir üreticilerinin sorunlarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19920) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

114.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'in Ödemiş ilçesindeki kestane üreticilerinin sorunlarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19921) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

115.-   İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, 2002-2019 yılları arasında kestane üretiminin artırılmasına yönelik olarak yapılan çalışmalara ve ağaç hastalıklarıyla mücadeleye ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19922) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

116.-   Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'ın, Genç Çiftçi Projesi kapsamında dağıtılan hayvanlardan hastalıklı oldukları tespit edilenlerin sayısına ve konu ile ilgili işlemlere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19923) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

117.-   Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver'in, son on yılda kırmızı etin ithalat ve tüketim miktarlarına ve üretimin artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19924) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

118.-   Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, Uludağ 1. Gelişim Bölgesi'nde başlatılan kanalizasyon çalışmalarının bitirilememesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19925) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

119.-   Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü'nün, Bakanlık bünyesinde çalışan ziraat mühendisi, gıda mühendisi ve veteriner hekim sayısına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19926) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

120.-   Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, bu yıl uygulamaya konulan ÇKS uygulaması nedeniyle haşhaş üreticilerinin yaşadıkları sıkıntıya ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19927) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

121.-   Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü'nün, Eskişehir'de 6-14 Haziran 2019 tarihlerinde yaşanan sel felaketi nedeniyle zarar gören çiftçilerin borçlarının yapılandırılmasına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19928) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

122.-   Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi öncesi ve sonrası pancar ekim oranlarının ne olduğuna ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19929) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

123.-   Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy'un, Karabük'ün Kırsal Dezavantajlı Alanlar Projesi kapsamına alınmamasının nedenlerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19930) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

124.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2015-2019 yılları arasında tarımsal sulama aboneliği alan kişilere ve enerji hattı bağlanan tarım arazilerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19931) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

125.-   Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu'nun, pamuk üretiminde kota sınırının kaldırılması ve üreticilerin borçlarının ertelenmesi taleplerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19932) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

126.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, İyi Tarım Uygulamaları kapsamında verilen desteklerin 2018 yılında iptal edilmesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19933) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

127.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Buldan Ovası Sulama Projesinin bulunduğu aşamaya ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19934) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

128.-   Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in, Çiftçi Mallarını Koruma Kanunu uyarınca çiftçilerden alınan aidat bedellerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19935) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

129.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, bir kelebek türünün ürünlere verdiği zarara ve bununla mücadeleye ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19936) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

130.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Van ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19937) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

131.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Van ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19938) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

132.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Van ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19939) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

133.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Van ilinde Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla kredi kullanan üretici sayısına ve üreticilerin borç miktarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19940) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

134.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Van ilinde kayıtlı çiftçi sayısına, sulanabilir tarım arazisi miktarına ve ilde yapılan tarımsal destek ödemelerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19941) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

135.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Van ilindeki tarım arazilerine, üretimin artırılmasına yönelik teşviklere ve ipotekli tarla sayısına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19942) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

136.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Van ilinde yok olan ormanlık alanlara, yapılan ağaçlandırmalara ve yardım fonundan yararlanan orman köylülerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19943) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

137.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, kestane ihracatının artırılmasına yönelik yapılması planlanan çalışmalara ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19944) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

138.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Van ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19945) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

139.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2019 yılları arasında Van ilinde tescil ve terkin edilen esnaf ve sanatkar işletmelerinin sayısı ile bu tarihler arasında kredi kullanan ve icra takibine uğrayan esnaf ve sanatkar sayısına ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19946) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

140.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Van ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19947) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

141.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Van ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19948) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

142.-   Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli arasındaki hızlı tren projesinin yüksek standartlı demiryoluna dönüştürülmesine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19949) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

143.-   Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, Karadeniz Sahil Yolu Giresun geçişinde transit ulaşımın ve şehir içi ulaşımın bir arada olmasından kaynaklı yoğunluk ve güvenlik problemine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19950) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

144.-   Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, Kocaeli, Gebze-Darıca metro hattı inşaatına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19951) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

145.-   Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, Bursa-Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin bitiriliş tarihine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19952) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

146.-   Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, köprü, otoyol, tren ve posta ücretlerine yapılan zamlara ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19953) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

147.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, 2002-2019 yılları arasında TCDD'ye ait kaç ton hurdanın hangi şekillerde elden çıkarıldığına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19954) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

148.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Van ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19955) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

149.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Van ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19956) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

150.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Van ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19957) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

151.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, TRT'nin Ankara'daki ishal vakalarının sulardan kaynaklandığına yönelik açıklama yapması için bir öğretim üyesine teklifte bulunduğu iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/19958) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

152.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Türkiye Varlık Fonu tarafından İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Özel Proje ve Rekreasyon Alanı Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nin tasfiye edildiği iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/19959) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

153.-   Antalya Milletvekili Feridun Bahşi'nin, 23 Eylül 2019 tarihinde bir milletvekilinin evinde çalışan Özbekistan uyruklu bir kadının hayatını kaybettiği olaya ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/19960) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

154.-   Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, son yapılan yerel seçimlerden sonra Hamidiye A.Ş. ile olan sözleşmelerini iptal eden kamu kurumlarının hangileri olduğuna ve iptal gerekçelerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/19961) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

155.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Barış Pınarı Harekatı sırasında Suriye'den teröristlerce yapılan saldırılarda kullanılan silahların menşeine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/19962) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

156.-   İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, plastik atık ithalatına ve bunların geri dönüşümüne ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/19963) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

157.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, KOBİ'lerin gecikmeli ödemeler nedeniyle yaşadığı mağduriyete ve vadeli satışlara düzenleme getirilmesi önerisine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/19964) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

158.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tekstil sektörüne yönelik elektrik fiyatlarında düzenleme yapılması önerisine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/19965) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

159.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, pamuk işleme tesisi ve çırçır fabrikalarının sayısına ve üretim kalitelerinin artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/19966) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

160.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, 2014-2019 yıllarındaki bireysel silahlanma verileri ile ruhsatlı ve ruhsatsız silahlarla işlenen suçlara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/19967) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

161.-   Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, TRT'nin 2002-2019 yılları arasında iç ve dış yapım olarak hazırlanan yayınlarına, yapımcı şirketlere yapılan ödemelere ve Kurum'a elektrik ve diğer kesintilerden aktarılan tutara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/19968) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

162.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Patnos L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlü ve tutuklulara kötü muamelede bulunulduğu iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/19969) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

163.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Patnos L Tipi Kapalı Cezaevinde kalan hasta bir mahkumun vefatına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/19970) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

164.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İzmir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda çocuğuyla kalan bir kadın mahkuma ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/19971) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

165.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, yurt dışından mezun olan ve YÖK'ün sınav şartlarını yerine getiren bir kişiye denklik verilmemesine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/19972) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

166.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir kişinin KHK ile ihraç edilmesi nedeniyle aile yardımı alamadığı iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/19973) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

167.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kocaeli'de çalıştığı çocuk evinde gerçekleşen yolsuzluğu şikayet etmesi sonrasında baskı gördüğü ve intihar ettiği iddia edilen bir öğretmene ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/19974) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

168.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir ailenin yurt dışına çıkış yasağı bulunmamasına rağmen havalimanında çıkışlarına izin verilmediği iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/19975) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

169.-   Antalya Milletvekili Feridun Bahşi'nin, 23 Eylül 2019 tarihinde bir milletvekilinin evinde çalışan Özbekistan uyruklu bir kadının hayatını kaybettiği olaya ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19976) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

170.-   İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm'ün, 23 Eylül 2019 tarihinde bir milletvekilinin evinde çalışan Özbekistan uyruklu bir kadının hayatını kaybettiği olaya ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19977) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

171.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Afyonkarahisar Merkez E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bazı eşyaların toplatıldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19978) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

172.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Afyonkarahisar Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlü ve tutuklulara kötü muamelede bulunulduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19979) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

173.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan bir kişinin sağlık durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19980) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

174.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Afyonkarahisar Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkuma haksız bir şekilde disiplin cezası verildiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19981) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

175.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Uşak E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan hamile bir kadının tahliye edilmeme nedenine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19982) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

176.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Boğazlıyan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda açık görüş usullerine riayet edilmediği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19983) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

177.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kahramanmaraş Türkoğlu Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlü ve tutuklulara kötü muamelede bulunulduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19984) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

178.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Tekirdağ 2 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan bir hükümlünün haksız olarak tahliye edilmediği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19985) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

179.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İzmir Kadın Kapalı Cezaevindeki bir tutuklunun sağlık durumuna ve nakil talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19986) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

180.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, eşlerden ikisi de cezaevinde bulunan çocuklu bir çiftin denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19987) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

181.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kütahya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda fiziksel olanaklarda sıkıntılar yaşandığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19988) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

182.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, eşlerden ikisi de Karabük Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan çocuklu bir çiftin denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19989) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

183.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kozan M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir hükümlünün sağlık sorunlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19990) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

184.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kilis L Tipi Kapalı Cezaevinin su sorununa ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19991) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

185.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İzmir Foça Açık Cezaevinde tahtakurusu bulunduğu iddialarına ve cezaevinin ilaçlanma sıklığına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19992) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

186.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Osmaniye 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan bir kişinin sağlık durumuna ve cezaevi doktoruna yönelik şikayetlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19993) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

187.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İzmir Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde tahtakurusu bulunduğu iddialarına ve cezaevinin ilaçlanma sıklığına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19994) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

188.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Eskişehir L Tipi Kapalı Cezaevinin fiziki koşullarına yönelik bazı şikayetlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19995) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

189.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Hatay Yayladağı T Tipi Kapalı Cezaevinde mahkumların açık görüşlerde aileleri ile yan yana getirilmediğine dair iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19996) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

190.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Sincan 2 Nolu F Tipi Cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin yaşam koşullarının iyileştirilmesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19997) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

191.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İskenderun T Tipi Kapalı Cezaevinde kalan bir tutuklunun sağlık durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19998) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

192.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Eskişehir L Tipi Kapalı Cezaevinde görevli infaz koruma memurlarına yönelik şikayetlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19999) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

193.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Muğla E Tipi Kapalı Cezaevi ile ilgili bazı iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20000) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

194.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Denizli D Tipi Kapalı Cezaevinin koşullarına yönelik bazı iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20001) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

195.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Giresun Espiye L Tipi Kapalı Cezaevi ile ilgili bazı iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20002) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

196.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Şakran Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan ağır hasta bir tutuklunun sağlık durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20003) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

197.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu ve hükümlülere kıyafet vermek maksadıyla içerideki kıyafetlerin çöpe atıldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20004) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

198.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, eşlerden ikisi de cezaevinde bulunan çocuklu bir çiftin denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20005) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

199.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevinde kalan hasta bir tutuklunun sağlık durumuna ve tahliye edilmeme nedenine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20006) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

200.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Osmaniye 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hasta sevki konusunda sorun yaşandığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20007) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

201.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Afyonkarahisar Merkez E Tipi Kapalı Cezaevinin koşullarına yönelik bazı iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20008) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

202.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Rize L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir hükümlünün ailesinin sağlık sorunları sebebiyle yaptığı nakil talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20009) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

203.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Turgutlu A3 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu kantininde ve yemekhanesinde yaşanan sıkıntılara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20010) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

204.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Çanakkale E Tipi Kapalı Cezaevindeki kantinle ilgili şikayetlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20011) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

205.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Erzurum Horasan K Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan bir mahkumun diş tedavisinin yapılmadığına dair iddialara ve sağlık durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20012) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

206.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Antalya E Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan hasta bir mahkumun durumuna ve hastalık nedeniyle tahliyelere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20013) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

207.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Trabzon Beşikdüzü T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yapılan koğuş aramalarına yönelik iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20014) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

208.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Burhaniye T Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan bir tutuklunun sağlık durumuna ve hastaneye sevk talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20015) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

209.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Yalvaç T Tipi Açık Cezaevinde görevli bir infaz koruma memuru hakkındaki şikayetlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20016) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

210.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Sincan T Tipi Kapalı Cezaevine yönelik şikayetlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20017) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

211.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Boğazlıyan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu kantininde yaşanan sıkıntılara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20018) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

212.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Sincan Kadın Kapalı Cezaevinde kalın kapaklı olması nedeniyle bazı dini kitapların toplatıldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20019) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

213.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Aydın E Tipi Kapalı Cezaevinin koşullarına yönelik bazı iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20020) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

214.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Samsun L Tipi Kapalı Cezaevindeki hasta bir tutuklunun sağlık durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20021) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

215.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Samsun T Tipi Kapalı Cezaevinde kantin ihtiyaçları konusunda sıkıntı yaşandığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20022) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

216.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Elazığ T Tipi Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan iki kadının denetimli serbestlik haklarının ihlal edildiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20023) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

217.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Sakarya Ferizli L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu kantininde yaşanan sıkıntılara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20024) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

218.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Balıkesir L Tipi Kapalı Cezaevinin fiziki koşullarına yönelik çeşitli iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20025) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

219.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Afyonkarahisar Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumundaki kötü muamele iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20026) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

220.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Dinar T Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan bir kişinin sağlık durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20027) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

221.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Ankara Ayaş Açık Cezaevinde yaşanan zehirlenme vakalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20028) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

222.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Maltepe 3 Nolu L Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan Suriye uyruklu ağır hasta bir kişinin tedavisine ve nakil talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20029) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

223.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevindeki yaşlı bir tutuklunun sağlık durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20030) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

224.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Edirne F Tipi Kapalı Cezaevindeki hasta bir tutuklunun sağlık durumuna ve tedavisine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20031) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

225.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Gaziantep L Tipi Kapalı Cezaevindeki hasta bir tutuklunun sağlık durumuna ve tedavisine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20032) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

226.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Ödemiş Kapalı Cezaevinde kalan ve kanser teşhisi konulan bir mahkuma ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20033) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

227.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İzmir 1 Nolu T Tipi Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir kişinin diş tedavisinin yapılmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20034) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

228.-   Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in, göçmen işçi ölümlerine dair veriler ile bu kişilerin denetimine ve bir milletvekilinin evinde çalışan Özbekistan uyruklu bir kadının hayatını kaybettiği olaya ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20035) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

229.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, son beş yılda emekli olduktan sonra yeniden çalışmaya başlayan kişilere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20036) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

230.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir kişinin hak etmesine rağmen emekli olamadığı iddiasına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20037) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

231.-   Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, Giresun Kızılkaya mevkiinde ETİ Bakır A.Ş. tarafından işletilecek maden sahasının çevresel etkilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20038) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

232.-   Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi Narlı Mahallesi'ndeki yolların yapımına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20039) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

233.-   İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin, Kocaeli ilinin Derince ilçesinde bulunan bir firmaya ait kimyasal atıkların bertaraf edilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20040) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

234.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, elektrik ve doğal gaza yapılan zamlara ve kaçak elektrik kullanımıyla ilgili çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20041) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

235.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, rüzgar enerjisi santrallerinin kurulu güç artışlarındaki düşüklüğün sebebine ve rüzgar ve güneş enerjisine dayalı üretimin artırılmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20042) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

236.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, elektrik ve doğal gaz fiyatları ile ilgili 2019 yılı TÜİK verilerine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20043) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

237.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Dünya Bankası tarafından açıklanan Bölgesel Ekonomik Görünüm Raporu'nda yer alan tespit ve tahminlere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20044) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

238.-   Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, TRT'nin 2002-2019 yılları arasında iç ve dış yapım olarak hazırlanan yayınlarına, yapımcı şirketlere yapılan ödemelere ve Kuruma elektrik ve diğer kesintilerden aktarılan tutara ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20045) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

239.-   Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu'nun, Adana ilindeki esnaflara geçici vergi desteği sağlanması ve Türkiye genelinde esnafların düşük faizli ve uzun vadeli kredilerden yararlandırılması önerisine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20046) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

240.-   Antalya Milletvekili Feridun Bahşi'nin, 23 Eylül 2019 tarihinde bir milletvekilinin evinde çalışan Özbekistan uyruklu bir kadının hayatını kaybettiği olaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20047) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

241.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, 2014-2019 yılları arasında ruhsatlı ve ruhsatsız silahlanmayla ilgili çeşitli verilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20048) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

242.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, İzmir Hükümet Konağı'nda yürütülen tadilat çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20049) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

243.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'deki bir maden sahasının jandarma personeli tarafından korunduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20050) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

244.-   Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığı iddia edilen araç kiralama işlemlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20051) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

245.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, ülkemizde kayıtlı ve kayıt dışı olduğu tahmin edilen göçmen sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20052) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

246.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, bir milletvekilinin açıklamaları nedeniyle Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün sosyal medya adresinden yapılan paylaşıma ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20053) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

247.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, geri gönderme merkezleriyle ilgili bazı verilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20054) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

248.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Ankara TEM Şube Müdürlüğünde gözaltında bulunan kişilerin yemek nedeniyle zehirlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20055) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

249.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, İzmir Hükümet Konağı'nda yürütülen tadilat çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20056) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

250.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'in kültür ve sanat hayatını geliştirmek üzere 2019-2020 yılları için ayrılan bütçeye ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20057) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

251.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, 2019-2020 yılları için İzmir'deki antik şehirlere ayrılan restorasyon bütçesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20058) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

252.-   İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, İzmir'de bir okul müdürünün kadınlar ile ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşıma ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20059) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

253.-   İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, bir ilkokul müdürü tarafından kadınlar ile ilgili sosyal medyada yapılan bir paylaşıma ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20060) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

254.-   Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, Bakanlık bünyesinde görev yapan ücretli öğretmenlere kadro verilmesi ve özlük haklarının iyileştirilmesi talebine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20061) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

255.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'in ilçelerinde ve Türkiye genelinde taşımalı sistemin kız çocuklarının okula devamı ile ilgili istatistiklere etkisine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20062) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

256.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, son iki yılda Türkiye'de kız çocuklarının okula devamsızlık oranlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20063) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

257.-   Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in, Samsun ve Sinop üniversitelerinde kurulduğu iddia edilen vakıflara ve öğretim üyelerinin maaşlarından yapılan kesintilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20064) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

258.-   Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'ın, yeni başlatılan bir haftalık ara tatil uygulamasında öğretmenlere ek ders ücreti ödenip ödenmeyeceğine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20065) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

259.-   Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, Zonguldak ilinde Bakanlık bünyesinde bulunan binalara ve depreme dayanıklılıklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20066) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

260.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin güvenlik soruşturmaları için istenen bilgilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20067) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

261.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir özel anaokulu müdiresinin hakkındaki FETÖ soruşturması sebebiyle görevinin sonlandırıldığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20068) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

262.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, Çeşme Alper Çizgekanat Devlet Hastanesi'nin doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20069) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

263.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, Çiğli Bölge Devlet Hastanesi'nin kadro yetersizliğine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20070) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

264.-   Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, Zonguldak ilinde Bakanlık bünyesinde bulunan binalara ve depreme dayanıklılıklarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20071) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

265.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, organ bağışı bekleyen hasta ve bağışta bulunan kişi sayılarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20072) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

266.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Ankara'da epilepsi nöbeti geçiren engelli çocuğunu özel bir merkezin acil servisine götüren kişiden ücret istendiği iddiasına ve engelli vatandaşların tedavisine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20073) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

267.-   Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı'nın, Orman Genel Müdürlüğü tarafından personel alımında yapılacak uygulama sınavında sendikaların gözlemci olarak bulunmasına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20074) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

268.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, organik ürünlerin piyasaya sunumu için yapılan çalışmalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20075) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

269.-   Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, 2015-2019 yılları arasında hayvan hakları ihlali kapsamında verilen idari para cezalarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20076) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

270.-   İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın, THY'nin İBB'ye ait Hamidiye markalı suyu satın almasına yönelik anlaşmanın bitirilme sebebine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20077) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

271.-   İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek'in, Haydarpaşa ve Sirkeci gar sahalarındaki bazı alanların kültür ve sanat etkinlikleri için kullanılmak üzere ihaleye çıkarılmasına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20078) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

272.-   Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, uçak biletlerine yönelik tavan fiyat belirlemesine ve havayolu şirketlerinin bu fiyatlara uyup uymadıklarına dair denetimlere ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20079) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ( Fuat Oktay )

 

1.-      Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, Tank Palet Fabrikasının özelleştirme kapsamından çıkartılıp çıkartılmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18898)

2.-      Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin'in, cuma hutbelerinin içeriğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18899)

3.-      Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, 7 Ağustos 2019 tarihinden itibaren Hazinenin Cumhurbaşkanı kararı ile yurt içi ve yurt dışında iştirak ettiği şirket bulunup bulunmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18900)

4.-      İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 2 Eylül 2019 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen adli yıl açılış törenine hakim ve savcıların katılımına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18901)

5.-      Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir vakıf yöneticisi hakkındaki iddialara ve bu iddiaların soruşturma sürecine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18902)

6.-      Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in, bir partinin il başkanının okuduğu şiirin yargılandığı dava dosyasına eklenmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18903)

7.-      Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından İl Sağlık Müdürlüğünden bazı kişisel sağlık verilerinin talep edildiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18904)

8.-      Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Topkapı Sarayı'nın her türlü borç ve alacağının Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığına devredilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18905)

9.-      İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, Cumhurbaşkanı tarafından nükleer silahlarla ilgili olarak yapılan bir açıklamaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/18906)

10.-  Muş Milletvekili Şevin Coşkun'un, Muş'ta görevlerinden uzaklaştırılan İl Genel Meclis üyelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18907)

11.-  Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, Topkapı Sarayı'nın Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığına devredilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18908)

12.-  İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, 2018-2019 yıllarında üretimden çekilen firma sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18909)

13.-  Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in, son on yılda yardım toplamak için başvuru yapan kamu yararına çalışan kuruluşlardan başvurusu reddedilen ve kabul edilenlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/18911)

14.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, balıkçılık sektöründe yaşanan sorunların çözümüne ve Denizcilik Bakanlığı kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18912)

15.-  Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın, Emet ve Hisarcık Esire Termal Turizm Merkezlerinin turizm merkezi statüsünün kaldırılma nedenine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18913)

16.-  İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün, beyin göçünün durdurulmasına ve göç sebeplerinin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/18914)

17.-  İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kapatılan dernek ve vakıflar ile bunlara ait taşınmazlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/18915)

18.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılarının farklı yerlerde yönetim ve denetim kurulu üyeliği görevi olup olmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18916)

19.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Türk Telekom'un iştiraki olan bir şirketin üst düzey yöneticilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18917)

20.-  İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, 2018-2019 eğitim öğretim yılı verilerine göre İzmir'deki ve Türkiye genelindeki engelli öğrenci sayısı ile bu öğrencilerin eğitim alabileceği ilk ve ortaöğretim okullarının sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18918)

21.-  Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin'in, yakın tarihli bazı milli günlerde okunacak cuma hutbelerinde Atatürk'ün isminin anılıp anılmayacağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18919)

22.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir kişinin kendisini polis olarak tanıtan kişilerce kaçırılma girişiminde bulunulduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18920)

23.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TRT'nin bazı çalışanlarını istihdam fazlalığı gerekçesiyle emekliye ayırmasının ardından yeni personel alımı yaptığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18921)

24.-  İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün, Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünde görev yapan sözleşmeli personele ödenecek maaşa dair onay sürecine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18922)

25.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, devir ya da bağış yoluyla kamuya geçen fabrika ve arazilerin satışında ilk sahiplerine öncelik tanınıp tanınmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18923)

26.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, iş müfettiş yardımcılarının iş müfettişliğine atama sürecinin tamamlanması ve yargı kararlarının uygulanmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18924)

27.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ankara'daki yüksek hızlı tren kazası bilirkişi raporunda kusurlu görülen ve görevden alınan TCDD yöneticilerinin yerine kusurlu kişiler listesinden atama yapıldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18925)

28.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 19 Eylül 2019 tarihinde Ankara-Bilecik yüksek hızlı tren hattında meydana gelen kazaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/18926)

29.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şırnak'ta Okulum Türkiye Projesi kapsamında inşaatına başlanan okulların kaynak yetersizliği sebebiyle inşaatının durdurulduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18927)

30.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir davaya dair hazırlanacak bilirkişi raporu için Milli Eğitim Bakanlığından istenilen dudak okuma uzmanı talebine yanıt verilmediği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18928)

31.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TÜBİTAK tarafından son üç yılda kabul edilen ve reddedilen projeler ile dereceye giren bazı projelerin içeriğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18929)

32.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü ile ilgili bazı iddialara ve öğretim üyesi alım kriterlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18930)

33.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 31 Mart 2019 seçimlerinden önce bir vakfın spor kulübü derneğine ödeme yaptığı yönündeki iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/18931)

34.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da cezaevinden izinle çıkan bir kişinin eşini yaralamasına ve izinli çıkmanın şartlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18932)

35.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, ÖSYM'nin yaptığı sınavların ücretleri arasındaki farklılığın sebebine ve artışların gözetmen ve salon görevlilerinin ücretlerine yansıtılmadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18933)

36.-  Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, İstanbul'da bulunan bir gayrimenkulün Türk Kızılayı Genel Başkanlık makamı olarak kiralandığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18934)

37.-  Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un, Türk Kızılayı bünyesinde çalışan 1298 personelin işten çıkarıldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18935)

38.-  Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, banka çalışanlarının fazla mesai sorunlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19052)

39.-  Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un, Göksun ilçesinin doğal gaz, yol, öğrenci yurdu ve acil polikliniği ihtiyaçlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19053)

40.-  Iğdır Milletvekili Habip Eksik'in, 18 Eylül 2019 tarihinde İstanbul'un Tuzla ilçesinde bulunan bir fabrikada çıkan yangın sonrasında oluşan patlamalar sebebiyle atmosfere yayılan zararlı kimyasallara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19054)

41.-  İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde görevlendirilen uzmanlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19055)

42.-  Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu'nun, emeklilikte yaşa takılanlar olarak bilinen vatandaşların sorunlarının çözümüne ilişkin yazılı soru önergesi (7/19056)

43.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Yabancılara Yönelik Sosyal Uyuma Yardım Programı Projesi kapsamında Kızılay'a gönderilen mali yardımın harcanmasına yönelik bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19141)

44.-  Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, Suriye vatandaşlarına ait işletme sayısına ve bu işletmelerin vergi borçlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19142)

45.-  Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nde görevlendirilen yabancı danışmanlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19143)

46.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, coğrafi işaret alan ve alabilirliği bulunan ürün sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19144)

47.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, deprem riski olan bölgelerde yapıların dayanıklı hale getirilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19145)

48.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, olası bir depreme yönelik yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19146)

49.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, nternet üzerinden Atatürk ile ilgili yapılan asılsız yayınların engellenmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19147)

50.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, müzeler, ören yerleri, tümülüs ve höyüklerin bulunduğu yerlerdeki güvenlik sistemi ve personelinin yeterliliğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19148)

51.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, deprem sonrası yangın riski taşıyan tesislere ilişkin yazılı soru önergesi (7/19149)

52.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, deprem sonrası çıkabilecek yangınlarla mücadeleye ilişkin yazılı soru önergesi (7/19150)

53.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında sürekli iş göremezlik ödeneği bağlanan kişi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19151)

54.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yurtdışında çalışanların ülkemizdeki sosyal güvencesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19152)

55.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir kişinin KHK ile ihraç edilmesi nedeniyle evinin ipoteğinin kaldırılmadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19153)

56.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, bireysel emeklilik sistemi verilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19271)

57.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul Fenerbahçe Orduevi yerleşkesindeki inşaat çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19272)

58.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 ve 2019 yıllarında sebep gösterilmeden veya geçersiz sebeple iş akdi feshedilen işçilerin açtığı işe iade davalarının sonuçlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19273)

59.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kredi kartı kullanıcılarına ve icra yoluyla borcu tahsil edilenlerin sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19274)

60.-  İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, depreme hazırlık amacıyla yapılan çalışmalara, özel iletişim vergisi gelirlerine ve bu gelirlerin nerelerde kullanıldığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19275)

61.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamudan emekli olup tekrar göreve başladığı için emekli maaşı kesilenlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/19276)

62.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, staj süresindeki sigortalılığın emeklilik açısından sigorta başlangıcı sayılmasına yönelik düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19277)

63.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında kiraya verilen konut ve iş yeri sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19278)

64.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 ve 2019 yıllarında sendikal durumu sebebiyle iş akdine son verilen işçi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19279)

65.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 ve 2019 yıllarında yabancı uyruklu kayıt dışı işçi çalıştırılması nedeniyle kesilen ceza miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19280)

66.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2019 yılında Toplum Yararına Program kapsamında işe alınan ve işten çıkarılan işçi sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19281)

67.-  İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün, TRT'nin son 5 yılda iç ve dış yapımlar için yaptığı ödemelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/19282)

68.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, mülteci, şartlı mülteci ve ikincil koruma statüsü verilmiş olan yabancılardan çalışma izni belgesi olmadan çalışanlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19283)

69.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, emekli olmasına rağmen çalışmaya devam eden kişilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/19284)

70.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 1 Eylül 2013 sonrasında malulen emekli olma hakkı kazanan kişi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19285)

71.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, esnafa geriye dönük borçlanma hakkı tanınmasına yönelik çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19286)

72.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamuda birden fazla pozisyonda görevlendirilip maaş alan kişi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19287)

73.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, İŞKUR'a iş başvurusu yapan üniversite mezunlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19288)

74.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017-2019 yılları arasında deneme süresi sonunda işten çıkartılanlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19289)

75.-  Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, 2002-2019 yılları arasında intihar eden kişilere ve intihar sebeplerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19290)

Adalet Bakanlığı

 

76.-  Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otuz üç kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırı olayının yargılama sürecine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18936)

77.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Cumhurbaşkanına hakaret suçu kapsamında açılan davalar ile ilgili çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/18937)

78.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Kahramanmaraş Türkoğlu 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir kişinin kötü muameleye maruz kaldığı ve yakınlarıyla görüştürülmediği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18938)

79.-  Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, 2 Eylül 2019 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen Adli Yıl Açılış Töreni'nde hakim ve savcıların üst aramasından geçirilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18939)

80.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 2 Eylül 2019 tarihinde gerçekleşen Adli Yıl Açılış Töreni'ne katılımın zorunlu olduğu yönünde Yargıtay birimlerine gönderildiği iddia edilen yazıya ilişkin yazılı soru önergesi (7/18940)

81.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Antalya L Tipi Cezaevinde FETÖ hükümlüsü bir şahıs ile prosedürlere aykırı şekilde görüşme gerçekleştirildiğine dair bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/18941)

82.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, gizli tanık ifadesine göre karar verildiği iddia edilen bir davaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/18943)

83.-  Muş Milletvekili Şevin Coşkun'un, cezaevlerinde bulunan hasta tutuklu ve hükümlüler ile cezaevinde kalamaz raporuna rağmen tahliye edilmeyerek yaşamını yitirenlerin sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18944)

84.-  İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün, son on yılda cezaevlerinde düşük yapan tutuklu veya hükümlü kadın sayısına ve hamilelik gerekçesiyle infaz erteleme talebinde bulunan kadınlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/18946)

85.-  İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, Menemen R Tipi Cezaevinde kalan Alzheimer hastası bir mahkumun durumuna ve ağır hasta mahkumların salıverilmesine yönelik şartlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19057)

86.-  İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, Bakanlığa yapılan af başvurularının sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19058)

87.-  Mardin Milletvekili Ebrü Günay'ın, Hakkari'de yaşayan bir babanın beş ayrı ilde cezaevlerinde bulunan oğullarının Hakkari'ye yakın bir cezaevine nakil taleplerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19059)

88.-  Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün, Antalya'da geçirdiği iş kazası nedeniyle yürüyemeyen ve tedavisi devam eden bir kişinin zararının tazmini ile ilgili hukuki sürece ve mağduriyetinin giderilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19060)

89.-  Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın, 24 Haziran 2018-20 Eylül 2019 tarihleri arasında Samsun'daki yatırımlar için aktarılan kaynak miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19061)

90.-  Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlü sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19154)

91.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kayseri Bünyan Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir hükümlünün nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19155)

92.-  Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki'nin, 1-4 Temmuz 1993 tarihlerinde Sivas'ta meydana gelen olaylar ile ilgili faillerin yargılanması kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19156)

93.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir cezaevinde uyuşturucu kullanıldığına dair iddiaya ve alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/19157)

94.-  Batman Milletvekili Necdet İpekyüz'ün, Diyarbakır D Tipi Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlünün sağlık sorunlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19158)

95.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Adana F Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu olan bir kişinin sağlık durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/19159)

96.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bandırma 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda uygulanan açık görüş süresine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19160)

97.-  Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün, Antalya ili Kemer ilçesi Göynük sahilinin turizm işletmeleri tarafından işgal edilerek halkın kullanımına kapatıldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19161)

98.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Van F Tipi Kapalı Cezaevi ile ilgili bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19162)

99.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, çocukları olan ve her ikisi de cezaevinde bulunan evli bir çiftin denetimli serbestlik talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19163)

100.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Şanlıurfa 2 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu olan bir kişinin sağlık durumuna ve tahliye talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19164)

101.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Afyon 2. Ağır Ceza Mahkemesinin yetkisizlik kararı verdiği bir davanın dosyasının bulunduğu ile ilişkin yazılı soru önergesi (7/19165)

102.-       Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in, bir hükümlüde bulunan büyük puntolu Kuran-ı Kerimin Diyanet tarafından basılan bir Kuran-ı Kerim ile değiştirildiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19166)

103.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, çocukları olan ve her ikisi de cezaevinde bulunan evli bir çiftin denetimli serbestlik talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19167)

104.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Balıkesir L Tipi Kapalı Cezaevinde eşiyle beraber tutuklu bulunan bir kişinin eşiyle ve çocuklarıyla aynı anda görüştürülmediği ve koğuşlarda kapasitenin üzerinde mahkum bulunduğu iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19168)

105.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Ereğli T Tipi Kapalı Cezaevindeki bir tutuklunun nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19169)

106.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, çocukları olan ve her ikisi de cezaevinde bulunan evli bir çiftin denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19170)

107.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, çocukları olan ve her ikisi de cezaevinde bulunan evli bir çiftin denetimli serbestlik talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19171)

108.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, çocukları olan ve her ikisi de cezaevinde bulunan evli bir çiftin denetimli serbestlik talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19172)

109.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, cezaevinde bulunan eşini ziyarete giden engelli bir kişinin iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19173)

110.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, eşlerden ikisi de cezaevinde olan bir çiftin denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19174)

111.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, eşlerden ikisi de cezaevinde olan bir çiftin denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19175)

112.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, çocukları olan ve her ikisi de cezaevinde bulunan evli bir çiftin denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19176)

113.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, çocukları olan ve her ikisi de cezaevinde bulunan evli bir çiftin denetimli serbestlik talebine ve sağlık durumlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19177)

114.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, eşlerden ikisi de cezaevinde olan bir çiftin denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılmasına ve aile bireyleriyle görüş imkanlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19178)

115.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Erzincan T Tipi Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir tutuklunun iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19179)

116.-       İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm'ün, cezaevindeki bir hükümlünün cinsiyet geçiş ameliyatının keyfi olarak engellendiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19291)

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

 

117.-       Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, İstanbul'da bir derneğe bağlı yatılı bir kursta çocukların istismar edildiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18947)

118.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, iş kazalarına ve meslek hastalıklarına yönelik koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkinliklerinin artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/18948)

119.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, katkı payı ödemelerinde gelir düzeyinin dikkate alınması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18949)

120.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, işçilerin ücretleri düşürülmeksizin çalışma saatlerinin azaltılmasına yönelik çalışma yapılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18950)

121.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, muharip gazilerin diğer gazilerin faydalandıkları olanaklardan yararlanmalarını sağlayacak çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/18951)

122.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamuda geçici nitelikte çalışan işçilerin kadroya alınmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18952)

123.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, uluslararası bir firmada çalışan ve sendika tercihi nedeniyle işten çıkarılan işçilerin işe geri dönebilmelerine yönelik bir girişimde bulunulup bulunulmayacağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18953)

124.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kayıt dışı çalışmanın önlenmesine yönelik düzenleme yapılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18954)

125.-       Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer'in, huzurevi, sığınma evi ve sevgi evi sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18955)

126.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, asgari ücretin tespitine yönelik ek bir düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18956)

127.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, asgari ücretin belirlenmesinde esas alınacak ücret seviyesine yönelik bir düzenleme yapılması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18957)

128.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, işsizlik ve yoksullukla mücadele için oluşturulan fonların yönetiminin sendikalara bırakılması yönünde çalışma yapılıp yapılmayacağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18958)

129.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sendikalaşmayı artıcı düzenlemeler yapılması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18959)

130.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, güvencesiz çalışma ilişkileri yasaklanarak tüm işçilere güvenceli istihdam sağlanması için çalışma yapılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18960)

131.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamuda taşeron uygulamasının bitirilmesi önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18961)

132.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kadınların çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve sendikalardaki temsilinin artırılmasına yönelik yeni düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18962)

133.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sendikalaşma ve toplu sözleşme sisteminin yaygınlaştırılmasına yönelik düzenlemeler yapılması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18963)

134.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, mevsimlik ve geçici işçilerin İşsizlik Fonu'ndan yararlanabilmesi ve fondan yararlanma koşullarının kolaylaştırılmasına yönelik çalışma yapılıp yapılmayacağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18964)

135.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, göçmen işçilerin kayıtlı istihdam içine alınmasına ve olumsuz çalışma koşullarının giderilmesine yönelik bir düzenleme yapılması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18965)

136.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun değiştirilmesi önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18966)

137.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, taşeron uygulamasının kaldırılması ve kriz gerekçeli işten çıkarmaların yasaklanması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18967)

138.-       Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, tedavi giderlerindeki aksamaları telafi etmek üzere yapılacak çalışmalara ve son üç yılda SGK'ya yurt dışında tedavi için başvuranların sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18968)

139.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 ve 2019 yıllarında sağlık kurulu incelemesi sonucunda engelli heyet raporlarındaki engellilik derecesi düşen kişi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19063)

140.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, görme engelliler için beyaz bastonun SGK tarafından ödenmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19064)

141.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Sosyal Yardımlaşma Vakıflarının, bu vakıflarda çalışan personelin ve buralardan destek alan kişilerin sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19065)

142.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19066)

143.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Erişilebilirlik Eylem Planı'nın ertelenmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19067)

144.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, anne ve babasından dolayı ölüm aylığı almakta iken evlenmesi nedeniyle aylığı kesilen engelli bir kişinin durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/19068)

145.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, tüm gazilerin eşit haklardan yararlanması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19069)

146.-       Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in, emekli aylıklarının iyileştirilmesi için yürütülen bir çalışma olup olmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19070)

147.-       Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu'nun, emeklilikte yaşa takılanlar olarak bilinen vatandaşların sorunlarının çözümüne ilişkin yazılı soru önergesi (7/19071)

148.-       Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın, 24 Haziran 2018-20 Eylül 2019 tarihleri arasında Samsun'daki yatırımlar için aktarılan kaynak miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19072)

149.-       Mardin Milletvekili Pero Dundar'ın, Mardin Artuklu Üniversitesi öğrencilerinin kaldığı KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda öğrencilere uyulması zorunlu kurallar adı altında imzalatıldığı iddia edilen forma ilişkin yazılı soru önergesi (7/19073)

150.-       Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, 2002-2019 yılları arasında inşa edilen kadın ve çocuk sığınma evlerinin sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19181)

151.-       Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, çocuk cinayetleriyle ilgili çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/19182)

152.-       Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan'ın, 31 Temmuz 2012 tarihinde mühendis, mimar ve şehir plancılarının asgari ücretlerini belirlemek için SGK ile TMMOB arasında imzalanan protokolün tekrar yürürlüğe konulması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19183)

153.-       Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, engelli sağlık kurulu raporu bulunmayan kişilere bakım ücreti ödendiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19187)

154.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sosyal yardım yapan kurumlara ve sosyal yardım alan kişilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/19188)

155.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sosyal yardımlaşma vakıflarında çalışanların statülerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19189)

156.-       İzmir Milletvekili Kani Beko'nun, Sosyal Güvenlik Kurumu bütçe açığının kapatılamamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19211)

157.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2019 yılı Haziran ayında İşsizlik Sigortası Fonu'ndan yapılan ödeme miktarı ile gelir-gider tablosu arasındaki farka ve yıl içindeki benzer durumlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19214)

158.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, emekliliğini hak etmesine rağmen emekli olamadığını iddia eden bir kişiye ilişkin yazılı soru önergesi (7/19215)

159.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tam zamanlı çalışmadığı için ücretsiz sağlık hizmetlerinden yararlanamayan kişi sayısına ve bu konuda bir düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19292)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

 

160.-       İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, İstanbul'daki kaçak yapıların tespitine ve yıkımına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18969)

161.-       İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün, hava kalitesi izleme istasyonlarına ve hava kirliliğiyle mücadeleye ilişkin yazılı soru önergesi (7/18970)

162.-       Sivas Milletvekili Ulaş Karasu'nun, Sivas'ta bulunan Kızılırmak İlkokulu'nun yıkılarak yerine cami yapılması kararına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18971)

163.-       Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, Mersin'in Bozyazı ilçesindeki Gözce ve Gözsüzce mahallelerinde gerçekleştirilen kadastro çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18972)

164.-       Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın, TOKİ tarafından Karadeniz Ereğli'de emeklilere yönelik olarak yapılacak projenin ne zaman başlayacağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18973)

165.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, Akdeniz foklarının korunması için yapılması gereken çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/18974)

166.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamu ve özel kurumlarda bulunan çocuk oyun alanlarında periyodik denetim yapılıp yapılmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18975)

167.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, önceliğin fay hatlarının geçtiği kentlere verilerek deprem riskiyle ilgili olarak yapıların kontrolünün sağlanmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18976)

168.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Hazine tarafından özel şahıslara satılarak imara açılan arazilerin miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19074)

169.-       Muş Milletvekili Şevin Coşkun'un, Muş'un Bulanık ilçesine kurulması planlanan bazalt ocağı ve kırma eleme tesisinin olası etkilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19075)

170.-       Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın, 24 Haziran 2018-20 Eylül 2019 tarihleri arasında Samsun'daki yatırımlar için aktarılan kaynak miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19076)

171.-       Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, Giresun sahil şeridinde faaliyet gösteren balık çiftliklerine yönelik denetimlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/19077)

172.-       İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, Foça'da yapılması planlanan toplu konut projesinin hangi aşamada olduğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/19216)

173.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'in bazı bölgelerine ait hava ölçüm istasyonu verilerinin yayımlanmamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19217)

174.-       İzmir Milletvekili Kani Beko'nun, Karaburun Yarımadası'nda bulunan su ürünleri yetiştiricisi firma sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19218)

175.-       Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in, kadın ve çocuklar için mevcut sığınma evlerinin sayısına, bulundukları illere ve toplam kapasitelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19219)

176.-       İstanbul Milletvekili Zeynel Özen'in, İstanbul'da olası bir depremde ihtiyaç duyulacak toplanma alanı sayısına ve imara açılan afet toplanma alanlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19220)

177.-       İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı hakkındaki bazı iddiaların araştırılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19221)

178.-       Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü'nün, Osmaniye'de binaların olası bir depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19293)

179.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, atık suların sulama suyu olarak kullanılmasına yönelik çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19294)

180.-       Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in, olası bir depreme karşı alınması gereken tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/19295)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

 

181.-       Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, bir siyasi partinin Mersin il başkanına ait işletmede kaçak elektrik kullanıldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18977)

182.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'un Şile ilçesi sınırları içerisinde maden arama ve işletme ruhsatı verilen maden ocağı sayısına ve Üvezli köyündeki madencilik faaliyetlerine yönelik bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/18978)

183.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir ilindeki rüzgar enerjisi santrallerine ve yapılması planlanan santrallere yönelik ÇED raporlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18979)

184.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2002-2019 yılları arasında üretim sektöründe enerji gideri oranlarına ve bu nedenle yerli ürünlerde yapılan fiyat artışına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18980)

185.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, madencilik sektöründe tüm görev ve yetkilerin tek merkezde toplanması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18981)

186.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, elektrik ve doğalgaz fiyatlarının artırılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18982)

187.-       Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın, 24 Haziran 2018-20 Eylül 2019 tarihleri arasında Samsun'daki yatırımlar için aktarılan kaynak miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19078)

188.-       İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, kendi elektriğini kendin üret projesinin yaygınlaştırılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19222)

189.-       Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, Afşin Elbistan Termik Santrali A Ünitesi'nin özelleştirilmesi sonrası kamu işçilerinin durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/19223)

190.-       Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bulunan Hurman Çayı'nda yapılması planlanan derivasyona yönelik proje çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19224)

191.-       Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ın, özelleştirilen elektrik dağıtım şirketlerinin denetimine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19225)

192.-       Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın, elektrik ve doğal gaza yapılan zamlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19226)

193.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, maden işletmelerine ruhsat verilmesi işlemleri ile tüm denetim işlemlerinin tek merkezde toplanması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19296)

Gençlik ve Spor Bakanlığı

 

194.-       Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Ankara'da bulunan Atatürk Kız Öğrenci Yurdu için verilen yıkım kararına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19079)

195.-       Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın, 24 Haziran 2018-20 Eylül 2019 tarihleri arasında Samsun'daki yatırımlar için aktarılan kaynak miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19080)

196.-       Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, Ankara Atatürk Kız Öğrenci Yurdu'nun boşaltılarak öğrencilerin Çinçin olarak bilinen bölgedeki bir yurda taşınması kararına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19081)

197.-       İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarına yerleştirilemeyen öğrencilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/19227)

198.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, vekaleten görev yapan il müdürlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19297)

Hazine ve Maliye Bakanlığı

 

199.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2002-2019 yılları arasında inşaat ve üretim sektörlerinde takibe düşen kredi oranları ile yeniden yapılandırılan veya affa uğrayan vergi miktarlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18983)

200.-       Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından kurumlara ve fonlara aktarılan ödenek miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18984)

201.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, vergi sistemindeki adaletsizliklerin giderilmesine yönelik politikalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/18985)

202.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, asgari ücretin vergi dışında tutulması yönünde herhangi bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18986)

203.-       Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu'nun, Akhisar sigara fabrikasının arazisinin satışına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19082)

204.-       Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın, 24 Haziran 2018-20 Eylül 2019 tarihleri arasında Samsun'daki yatırımlar için aktarılan kaynak miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19083)

205.-       Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Kamu İhale Kurumu tarafından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin fiilen yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilansız pazarlık usulüyle ihale edilen işlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/19084)

206.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, esnafların SGK ve vergi borçlarının gecikme faizi oranlarının düşürülmesi önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19228)

207.-       Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, kamu bankalarınca faiz oranlarının indirilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19298)

208.-       Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, Ziraat Bankası tabelalarından T.C. ibaresinin kaldırılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19299)

İçişleri Bakanlığı

 

209.-       Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, bir belediye başkanı hakkında soruşturma açılmasına yönelik taleplere ve bu taleplere izin verilip verilmediğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18987)

210.-       Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, Ankara'da Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleriyle ilgili olarak gerçekleştirilmek istenen bir eyleme yapılan müdahaleye ilişkin yazılı soru önergesi (7/18988)

211.-       Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün, 17 Kasım 2016 tarihinden itibaren Tunceli Belediyesinin temsil ve ağırlama harcamalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18989)

212.-       İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in, kırmızı bülten ile aranan IŞİD üyesi bir kişinin akıbetine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18990)

213.-       Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin'in, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından İl Sağlık Müdürlüğünden kadınlara yönelik bazı kişisel sağlık verilerinin talep edildiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18991)

214.-       Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, ilçelerde düzenlenen etkinliklerdeki protokol sıralamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18992)

215.-       Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan'ın, Kızılay Yönetim Kurulu kararıyla Kızılay Yatırım Holding adı altında altı şirket kurulduğu iddiasına ve çeşitli hususlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/18993)

216.-       Ankara Milletvekili Murat Emir'in, son beş yılda alkollü araç kullanımı sebebiyle yaşanan kazalara ve alkollü araç kullanımına yönelik denetimlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/19085)

217.-       Batman Milletvekili Necdet İpekyüz'ün, Kızılay'ın İstanbul Sütlüce'deki bir binayı rayicinin üzerinde bir değerle kiraladığına dair iddiaların soruşturulmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19086)

218.-       Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın, 24 Haziran 2018-20 Eylül 2019 tarihleri arasında Samsun'daki yatırımlar için aktarılan kaynak miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19087)

219.-       Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın, Samsun ilindeki Suriyeli sığınmacılara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19088)

220.-       İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, ateşli silahlarla işlenen suç verilerine ve ruhsatsız silah ticaretinin önlenmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19089)

221.-       İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı veya oturma izni için başvuruda bulunan kişilere yönelik uyum kursları açılması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19229)

222.-       Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Bilecik'te yapılan bir amatör lig maçı için stat seçimine ve maça alınacak seyircilere yönelik olarak alınan karara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19230)

223.-       Adana Milletvekili Kemal Peköz'ün, olası bir İstanbul depreminde oluşabilecek can ve mal kayıplarını en aza indirmek için alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/19231)

224.-       Antalya Milletvekili Feridun Bahşi'nin, özel güvenlik harçlarının kaldırılmasına ve özel güvenlik görevlilerinin özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19232)

225.-       İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki bazı şirketlerin TRT'de yayınlanan bir diziye sponsor olmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19300)

226.-       Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya'nın, Gaziantep ilinde yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19301)

227.-       Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, deprem ve doğal afetlerde görev alan arama ve kurtarma ekiplerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19302)

228.-       Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, depreme karşı güçlendirme çalışması yapılan kamu binalarına, imara açılan deprem toplanma alanlarına ve özel iletişim vergisi gelirlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19303)

229.-       Muş Milletvekili Şevin Coşkun'un, 2015 yılından itibaren düzenlenen silah ruhsatı sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19304)

Kültür ve Turizm Bakanlığı

 

230.-       Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'ın, Kırşehir Belediyesince ikinci defa düzenlenecek olan Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Festivali'ne Bakanlıkça mali destek verilmeme sebebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18994)

231.-       Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, 12 Eylül 2019 tarihli ve 1532 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile iptal edilen turizm merkezleri ile kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18995)

232.-       Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın, Emet ve Hisarcık Esire Termal Turizm Merkezlerinin turizm merkezi statüsünün kaldırılma nedenine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18996)

233.-       İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün, Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünde görev yapan sözleşmeli personele ödenecek maaşa dair onay sürecine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18997)

234.-       İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın, Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan süreli sözleşmeli personel ile ne zaman sözleşme imzalanacağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18998)

235.-       Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, 2019-2020 tiyatro sezonunda özel tiyatrolara verilecek ödenek miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18999)

236.-       Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın, Sinop'un İnceburun Feneri'nde yaşanan su ve yol sıkıntılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19000)

237.-       İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, Çeşme Paşalimanı Koyu'nda yapılan bir projenin imara ve deniz kıyı kenar yapılaşmasına aykırı olduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19090)

238.-       Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan'ın, 56. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri için maddi yardım talebinin reddedilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19091)

239.-       Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın, 24 Haziran 2018-20 Eylül 2019 tarihleri arasında Samsun'daki yatırımlar için aktarılan kaynak miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19092)

240.-       Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral'ın, KKTC'de bulunan Alparslan Türkeş Müzesi'nin yönetiminin kim tarafından yapıldığına ve açılış töreni sonrasında kapatılmasının sebebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19093)

241.-       Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın, iflas eden yabancı bir tur operatörü şirketinin Türkiye'deki turizm işletmelerine etkisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19094)

242.-       Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, İngiliz menşeli bir tur şirketinin iflas etmesinin ülkemiz turizm sektörüne etkilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19233)

243.-       Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur'un, Cemaat Vakıfları Seçim Yönetmeliğinin ne zaman çıkarılacağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19305)

Milli Eğitim Bakanlığı

 

244.-       Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, bir lisede yeni başlayan öğrencilere simit parçaları atılarak gerçekleştirilen etkinliğe yönelik inceleme başlatılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19001)

245.-       Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer'in, kişisel ve sosyal rehberlik programından toplumsal cinsiyet eşitliği hedefinin kaldırılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19002)

246.-       Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'ın, ücretli öğretmenlerin ek ders ödemelerine ve mali haklarının iyileştirilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19003)

247.-       İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün, toplumsal cinsiyet eşitliği maddesinin 2019-2020 eğitim öğretim yılı hedef listesinden kaldırılmasının nedenine ve Bakanlığın protokol imzaladığı dernek ve vakıflara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19004)

248.-       Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, Antalya'da bir ilköğretim okulunda velilere danışılmadan seçmeli derslerin belirlendiği iddiasına ve ikili eğitime geçen liselere ilişkin yazılı soru önergesi (7/19005)

249.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'de yenilenmek üzere yıkılan okullara ve yenileme nedeniyle başka okullarda eğitim gören öğrenci sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19006)

250.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'in Buca ilçesindeki iki okulun inşaatının yarım kalması nedeniyle yaşanan mağduriyetin giderilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19007)

251.-       Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, Aydın'da anaokullarında uygulanacak Kur'an kursları eğitim programına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19008)

252.-       Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, 2019 yılı YKS sonrasında üniversitelerde boş kalan kontenjanlara ve iş açısından en avantajlı ve dezavantajlı bölümlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/19009)

253.-       Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın, özel eğitim öğretmeni eksikliğine ve özel eğitim alan çocuklara dini eğitim verilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19010)

254.-       İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'in Bergama ilçesindeki Kozak Yaylası bölgesinin taşımalı eğitim kapsamından çıkarılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19011)

255.-       Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, tarih branşının alanına giren İslam Kültür ve Medeniyeti dersinin ilahiyat mezunu öğretmenlerce verilmesi yönünde karar alındığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19012)

256.-       Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin'in, Aydın ilinin lise ve üniversite giriş sınavlarındaki başarı sıralamasında yaşanan gerilemenin nedenlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19013)

257.-       Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, okul öncesi eğitim kurumlarının aylık tavan ücretinin tespitine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19014)

258.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2002-2019 yılları arasında okullara ve öğrencilere yönelik hazırlanan yönetmeliklere ilişkin yazılı soru önergesi (7/19095)

259.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, EKPSS'ye giren adaylardan ellerini kullanamayan kişiler için ek düzenlemeler yapılıp yapılmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19096)

260.-       Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın, çeşitli düzeylerde öğrenim gören öğrencilerin yıllık eğitim maliyetlerinin ne kadar olduğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/19097)

261.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2002-2019 yılları arasında eğitim için yapılan yatırımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19098)

262.-       Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir'in, Bingöl'ün Sancak beldesinde bulunan bir ilköğretim okulunun laboratuvarındaki kimyasal malzemelerin dağılması sonucunda yaşanan zehirlenme vakasına ve olayla ilgili alınacak tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/19099)

263.-       Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın, 24 Haziran 2018-20 Eylül 2019 tarihleri arasında Samsun'daki yatırımlar için aktarılan kaynak miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19100)

264.-       İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'deki meslek liselerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19101)

265.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, ikili eğitimi sonlandırmak amacıyla yapımına başlanan okullara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19102)

266.-       Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal'ın, toplumsal cinsiyet eşitliği eğitiminin cari yıl planlamasından çıkarılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19103)

267.-       Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın, Van'da bir öğretmene yönelik iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19234)

268.-       İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, devlet okullarında güvenlik görevlisi ve yardımcı hizmetler çalışanı ihtiyacıyla ilgili talep başvurusu yapılıp yapılmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19235)

269.-       İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, akademik personelin özlük haklarının iyileştirilmesine ve ek ders ücretlerinin artırılmasına yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19236)

270.-       İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, fizik, kimya, biyoloji gibi bölümlerin öğrenciler için daha cazip hale getirilmesi ve bu bölümlere akademik kadro tahsisine yönelik çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19237)

271.-       İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, geçici barınma merkezlerinde sığınmacılara sunulan eğitim ve öğretim hizmetlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19238)

272.-       İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, öğrencilere hayvan sevgisi aşılanmasına yönelik çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19239)

273.-       İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir'in Bergama ilçesinde BİLSEM açılması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19240)

274.-       Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef'in, Yozgat il merkezinde ve ilçelerinde uygulama alanları içeren tarım meslek liseleri açılması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19241)

275.-       Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, bir akademisyenin Uluslararası Yaylacılık ve Yayla Kültürü Sempozyumunda yaptığı konuşmaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/19242)

276.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlığa bağlı okul ve derslik sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19243)

277.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ikili eğitim veren okullara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19244)

278.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İstanbul'un Beykoz ilçesinde bulunan Şehit İsmail Kefal İlkokulu'na yönelik bir velinin iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19245)

279.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İstanbul'da bir kolejde işten çıkarılan kişilere alacaklarının ödenmediği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19246)

280.-       İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm'ün, Bakanlığa bağlı çalışan işçilerin çalışma sürelerinin 12 aya çıkarılması ve kadroya geçirilmesi önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19247)

281.-       Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'de bazı okullarda öğrencilere ücretsiz verilen kitapların temininde sıkıntı yaşandığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19248)

282.-       Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'in, Kayseri'nin Develi ilçesinde kurulması planlanan Bilim ve Sanat Eğitim Merkezi ile ilgili çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19306)

Milli Savunma Bakanlığı

 

283.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, muharip gazilerin diğer gazilerin faydalandıkları olanaklardan yararlanmalarını sağlayacak çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19015)

284.-       İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, Suriye sınır hattında yaşanan gelişmelere ve yapılan hazırlığa ilişkin yazılı soru önergesi (7/19016)

 

Sağlık Bakanlığı

 

285.-       Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'ın, sağlığa zararlı kırtasiye ürünlerinin tespitine ve piyasadan toplatılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19017)

286.-       Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan'ın, Bakanlığın Ergene Havzası, Kocaeli ve Antalya'da yürüttüğü halk sağlığı araştırmasının sonuçlarına ve çeşitli iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19018)

287.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine yönelik bazı verilere ve Hastanede anjiyo ünitesi bulunup bulunmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19019)

288.-       Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Medikal Onkoloji Bölümü'ndeki yoğunluğa ve tedavi imkanlarının yetersizliğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19020)

289.-       Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, ülkemizde bulunan otizmli birey sayısına ve bunların eğitimi ve gelişimi için yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19021)

290.-       İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, Suriye sınırındaki illere gönderilen hekim sayısına ve bölgedeki sağlık hazırlıklarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19022)

291.-       Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Alo 182 merkezi hekim randevu sistemine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19023)

292.-       Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü'nde ertelenen ameliyatlara ve hastanedeki ödenek ve malzeme yetersizliğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19024)

293.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2015-2019 yılları arasında yaşanan tıbbi cihazların arıza sayısına ve arızaların ortalama giderilme sürelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19104)

294.-       İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, Menderes Devlet Hastanesi inşaatının bulunduğu aşamaya ve hastanenin ne zaman açılacağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19105)

295.-       Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un, Ankara'da hastane enfeksiyonu sebebiyle hayatını kaybeden bir kişiye ve hastane enfeksiyonlarını önleyecek önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/19106)

296.-       Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'ın, ithal edilen bazı ilaçların temininde yaşanan sorunlara ve yerli ilaç sanayinin geliştirilmesine yönelik projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/19107)

297.-       Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Tıp Fakültesi yerleşkesinin şehir merkezine taşınması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19108)

298.-       Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir'in, Bingöl'ün Sancak beldesinde bulunan bir ilköğretim okulunun laboratuvarındaki kimyasal malzemelerin dağılması sonucunda yaşanan zehirlenme vakasına ve olayla ilgili alınacak tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/19109)

299.-       Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın, 24 Haziran 2018-20 Eylül 2019 tarihleri arasında Samsun'daki yatırımlar için aktarılan kaynak miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19110)

300.-       Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin'in, Adana Şehir Hastanesinde yöneticilere ve personele verilen öğle yemeği esnasında sıra gecesi düzenlenmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19111)

301.-       İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'deki hastanelerde eksik olduğu bildirilen tıbbi cihaz ve malzemelerin envanteri ile şehir hastanesinde olması planlanan birimlere ve çalışacak hekim sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19112)

302.-       Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, 2013 yılından itibaren yıllara göre gerçekleşen normal doğum ve sezaryen doğum oranları ile doğum komplikasyonu gerçekleşen vakalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19113)

303.-       Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal'ın, bazı ilaçların altı ayı aşan kullanımlarının SGK tarafından karşılanmamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19114)

304.-       İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir'in Dikili ilçesinde yapılması planlanan devlet hastanesinin hizmete açılacağı tarihe ve ihale sürecinin bulunduğu aşamaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/19249)

305.-       İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, Kemalpaşa Devlet Hastanesindeki nöroloji ve KBB uzmanı eksikliğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19250)

306.-       İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, Kemalpaşa Devlet Hastanesinin yatak kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19251)

307.-       Ankara Milletvekili Servet Ünsal'ın, aşı reddini önlemek için yapılması gereken çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19252)

308.-       Ankara Milletvekili Servet Ünsal'ın, Bakanlığın bünyesinde bulunan aşı stoklarının içeriğine ve Sayıştay'ın 63 bin çocuğa tarihi geçmiş aşıların yapıldığına dair tespitine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19253)

309.-       Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, LÖSANTE Hastanesine ruhsat verilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19254)

310.-       Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, Sayıştay'ın 63 bin çocuğa tarihi geçmiş aşıların yapıldığına dair tespitine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19255)

311.-       Muş Milletvekili Şevin Coşkun'un, 2002 yılından bu yana son kullanma tarihi geçen aşılarla ilgili verilere ve Sayıştay raporuna göre 63 bin çocuğa bu aşıların yapılmış olmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19256)

312.-       Batman Milletvekili Necdet İpekyüz'ün, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ihtiyaç tespitinin hangi usulde yapıldığına ve miadı dolan aşılara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19257)

313.-       Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya'nın, alkol, sigara, uyuşturucu gibi maddelerin bağımlılığıyla mücadeleye ilişkin yazılı soru önergesi (7/19307)

314.-       Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin'in, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine yeni bir tıbbi onkoloji hekimi atanması talebine ve onkoloji vakalarının azaltılmasına yönelik Bakanlık çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19308)

315.-       Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin'in, Balıkesir Devlet Hastanesinin personel eksikliğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19309)

316.-       Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in, son kullanma tarihi geçen aşılarla ilgili verilere ve Bakanlığın bu konudaki denetimlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19310)

317.-       Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın, Kocaeli, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli İllerinde Çevresel Faktörlerin ve Sağlık Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi Projesi'nin sonuçlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19311)

318.-       Adana Milletvekili Kemal Peköz'ün, Adana Şehir Hastanesi ile ilgili verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/19312)

319.-       Iğdır Milletvekili Habip Eksik'in, 2019 yılı içerisinde yaşanan gıda zehirlenmesi vakalarının sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19313)

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

 

320.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018-2019 yıllarında inşaat demiri ihracat ve ithalat miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19025)

321.-       İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, sanayi alanında istihdama yönelik gelişmelere ve bazı fabrika ve endüstri bölgelerinin bulunduğu aşamaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/19026)

322.-       Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın, 24 Haziran 2018-20 Eylül 2019 tarihleri arasında Samsun'daki yatırımlar için aktarılan kaynak miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19115)

 

Tarım ve Orman Bakanlığı

 

323.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2002-2019 döneminde tarım sektöründe yaşanan gerilemeye ilişkin yazılı soru önergesi (7/19027)

324.-       Antalya Milletvekili Aydın Özer'in, nitrat kirliliği ile ilgili çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19028)

325.-       Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan Çalı Göleti'nde elektrik üretimine yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19029)

326.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun personel ve yurt dışı görevlendirme harcamalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19030)

327.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, TMO'nun üreticilerden fındık alım fiyatlarından daha ucuza fındık satın aldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19031)

328.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Menemen ve Foça ilçelerindeki tarım arazilerine su aktaran kanallarda yaşanan kirliliğe ve kirliliğin önlenmesine yönelik projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/19032)

329.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tarımsal destekleme politikalarının yoksullaşmayı önleyecek şekilde düzenlenmesi önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19033)

330.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, besi hayvanlarına uygulanan aşılardan ücret alınması uygulamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19034)

331.-       Antalya Milletvekili Aydın Özer'in, Antalya İli 2017 Çevre Durum Raporu'nun analiz sonuçlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19035)

332.-       İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, 2002-2019 yılları arasında İzmir'in Bergama, Dikili ve Selçuk ilçelerinde yetiştirilen pamuktan elde edilen gelir miktarına ve pamuk üreticilerinin desteklenmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19036)

333.-       Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin'in, çiftçi mallarını koruma başkanlıklarının sorunlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19037)

334.-       Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu'nun, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından 2018-2019 yıllarında Suriye'den yapılan zeytinyağı ithalatına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19116)

335.-       Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen'in, 4081 sayılı Kanun'un uygulanmasına ve güncelleme çalışması olup olmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19117)

336.-       Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un, ayçiçeği ithalatında uygulanan gözetim fiyatının yükseltilmesi ve yerli üreticinin korunmasına yönelik diğer tedbirlerin alınması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19118)

337.-       Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan'ın, sertifikalı buğday tohumu alımı desteklemelerinin ödenme tarihine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19119)

338.-       Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un, soyaya verilen desteğin artırılması önerisine, taban fiyatların açıklanmama nedenine ve soya ithalatına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19120)

339.-       Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, Ağrı'da tarımsal üretimde meydana gelen zarara ve çiftçilerin borçlarının yapılandırılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19121)

340.-       Muş Milletvekili Şevin Coşkun'un, Muş'un Bulanık ilçesinde mera alanında kurulacak bazalt ocağı ve kırma eleme tesisi için alınan ÇED gerekli değildir kararına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19122)

341.-       İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin, Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki ormanlarda ladin ağaçlarının kurumasının nedenlerine, bölgedeki HES projelerine ve iklim değişikliği ile mücadeleye ilişkin yazılı soru önergesi (7/19123)

342.-       Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın, 24 Haziran 2018-20 Eylül 2019 tarihleri arasında Samsun'daki yatırımlar için aktarılan kaynak miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19124)

343.-       Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı'nın, tarımsal desteklemelerden beş yıl men cezası alan bir şirkete ve cezanın verilme sebebine yönelik iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19125)

344.-       Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı'nın, tarım arazilerinin, çiftçi sayısının ve tarımsal üretimin azalması nedeniyle alınacak tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/19126)

345.-       Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'in, 2018 yılında tarımda kullanılmak üzere ithal edilen gübre, tohum, kimyasal ilaç ve tarım makinelerinin ithalat ve ihracat miktarlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19127)

346.-       Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, alan bazlı gelir desteği ödemeleri kapsamında yıllar itibarıyla illere göre fındık üreticilerine ödenen desteklere ilişkin yazılı soru önergesi (7/19128)

347.-       Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, Giresun ilinde fındık üretimiyle ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/19129)

348.-       Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, TMO tarafından yapılan fındık alımlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19130)

349.-       Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, Giresun sahil şeridinde faaliyet gösteren balık çiftliklerine yönelik denetimlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/19131)

350.-       İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, Su Ürünleri Kanunu'nun değiştirilmesine yönelik çalışmalara ve balıkçılık sektörüne ilişkin yazılı soru önergesi (7/19132)

351.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'in Foça ve Menemen ilçelerinde sulama kanallarındaki kirlilik sebebiyle görülen toplu balık ölümlerine, yapılan su analizinin sonuçlarına ve bölgedeki fabrikaların atık sularının denetimine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19133)

352.-       İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, Geyikli Barajı ihale sürecine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19258)

353.-       İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, hayvanların kafeste tutularak satışa sunulduğu yerlerle ilgili düzenlemeler yapılması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19259)

354.-       Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, Bitki Koruma Ürünleri Toptan ve Perakende Satış Sertifikası sınavının yapılmamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19260)

355.-       Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, pamuk taban fiyatlarının belirlenmesine ve pamuk üreticilerine sağlanan desteklere ilişkin yazılı soru önergesi (7/19261)

356.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Erzincan'da toprak, tarımsal sulama suyu, su kalitesi ve besin içeriklerinin analizine yönelik bir laboratuvar kurulup kurulmayacağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19262)

357.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, çiftçilerin şeker pancarı tarımından uzaklaşmasına karşı yapılacak çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19263)

358.-       Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, Ağrı'nın bazı köylerinde sulama kanallarına yapılan bakımın yetersizliği nedeniyle suyun tarım arazilerine ulaşmamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19314)

359.-       Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın, Kocaeli, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli İllerinde Çevresel Faktörlerin ve Sağlık Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi Projesi'nin sonuçları hakkında Bakanlığa bilgilendirme yapılıp yapılmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19315)

360.-       Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'in, Kayseri ili Develi ilçesi Çataloluk Mahallesi'nde taşkınlara yol açan İkiz Deresi'nin ıslah edilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19316)

361.-       Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'in, Kayseri'de bulunan Gümüşören Barajı nedeniyle sular altında kalan bazı bölgelere köprü ve yol yapılması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19317)

 

 

Ticaret Bakanlığı

 

362.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yatırım ve teşvik politikalarının uygulanmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19038)

363.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamunun enerji ve sanayi sektörlerinde yatırımcı rolü üstlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19039)

364.-       Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın, 24 Haziran 2018-20 Eylül 2019 tarihleri arasında Samsun'daki yatırımlar için aktarılan kaynak miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19134)

365.-       Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un, ayçiçeği ithalatında uygulanan gözetim fiyatının yükseltilmesi ve yerli üreticinin korunmasına yönelik bazı tedbirlerin alınması taleplerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19318)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

 

366.-       İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan'ın, PTT iştiraki olan PTT Anadolum Şirketi ve PTT A.Ş. Genel Müdürlüğü hakkındaki bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19040)

367.-       İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, Ödemiş-Kiraz Hızlı Tren Demiryolu Yapımı Projesi'ne ilişkin yazılı soru önergesi (7/19041)

368.-       İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir Limanı konteyner Molü İnşaatı Projesi için 2019 yılında aktarılan ödenek miktarına ve projenin bitirileceği tarihe ilişkin yazılı soru önergesi (7/19042)

369.-       İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir Limanı Yaklaşım Kanalının Taranması Projesi'ne 2019 yılında ayrılan ödenek miktarına ve Proje'nin ne zaman başlayacağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19043)

370.-       İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, Aliağa-Çandarlı-Bergama Yeni Demiryolu Yapımı ve Çandarlı Limanı Demiryolu Bağlantısı Projesi için 2019 yılında aktarılan ödenek miktarına ve projenin bitirileceği tarihe ilişkin yazılı soru önergesi (7/19044)

371.-       Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, Mardin-İzmir uçak seferlerinin iptal edilme nedenine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19045)

372.-       İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün, yol kenarlarındaki çelik bariyerlerin değiştirilmesine yönelik çalışma yapılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19046)

373.-       Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, son beş yılda yıllara göre uçak biletlerinde gerçekleşen fiyat artışına ve Gaziantep'ten gerçekleştirilen uçuşların bilet fiyatlarının düşürülmesi talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19047)

374.-       Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer'in, telefon operatörlerinin telefon konuşmalarını dinleyen özel yazılımları olduğu yönünde Bakanlığa herhangi bir şikayet yapılıp yapılmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19048)

375.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde otoban yolunda bulunan bazı alt geçitlerde yaşanan sıkıntılara ilişkin yazılı soru önergesi (7/19049)

376.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Ankara-Niğde arasında yapımı devam eden otobana alt geçit yapılması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19050)

377.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan tüm işçilerin kadroya alınması ile ilgili bir planlama olup olmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19051)

378.-       Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Manisa PTT Başmüdürlüğü tarafından yapılan bina kiralama işlemlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19135)

379.-       İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, Menderes-Gümüldür arasındaki yola dikilen palmiye ağaçlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19136)

380.-       Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı'nın, Van'ın Bahçesaray ilçesi ile Bitlis'in Hizan ilçesi arasındaki karayolunda meydana gelen trafik kazalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19137)

381.-       Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın, 24 Haziran 2018-20 Eylül 2019 tarihleri arasında Samsun'daki yatırımlar için aktarılan kaynak miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19138)

382.-       Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı'nın, Yenice Lojistik Merkezi, Taşkent Lojistik Merkezi ve Mersin Konteyner Limanı projelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19139)

383.-       Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı'nın, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren hattı yapım aşamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19140)

384.-       İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir-İstanbul duble yolu güzergahında bulunan Bahçeli Mahallesinin kavşak ihtiyacına ve bölgenin güvenliğinin sağlanmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19264)

385.-       İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir'in Dikili ilçesine yapılması planlanan balıkçı barınağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19265)

386.-       İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir'in Dikili ilçesine bağlı Çukuralan Mahallesi'ne telefon ve internet hizmeti sunulabilmesine yönelik taleplere ilişkin yazılı soru önergesi (7/19266)

387.-       Muğla Milletvekili Suat Özcan'ın, Milas Bodrum Havalimanı ana pist tadilatının ne zaman tamamlanacağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/19267)

388.-       Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, 26 Eylül 2019 tarihinde İstanbul'da gerçekleşen deprem sonrası mobil ve sabit telefon ağlarında yaşanan soruna ilişkin yazılı soru önergesi (7/19268)

389.-       İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, 26 Eylül 2019 tarihinde İstanbul'da yaşanan deprem sonrasında GSM hatlarının kesilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/19269)

390.-       Muş Milletvekili Mensur Işık'ın, Muş'ta cep telefonu şebekelerinin çekmediği köy ve beldelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/19270)