TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

3

GELEN KAĞITLAR

No: 20

28 Ekim 2019 Pazartesi

 

Rapor

 

1.- Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile 74 Milletvekilinin Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2272) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 117) (Dağıtma tarihi: 28.10.2019) (GÜNDEME)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-           Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın, mahkeme kararıyla yasaklanan iki kitaba ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/19611) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2019)

2.-           İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın, Cumhurbaşkanlığı tarafından dört adet özel yapım araç satın alındığı iddiasına ve son iki yılda yapılan araç alımlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/19612) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2019)

3.-           Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Kültür ve Turizm Bakanı'na ait turizm şirketlerinin piyasadaki hakim durumu nedeniyle sektördeki diğer şirketlerin yaşadığı iddia edilen sorunlara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/19613) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2019)

4.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, örtülü ödenekten harcanan tutara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/19614) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2019)

5.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, CHP Genel Başkanı'nın Ankara'nın Çubuk ilçesinde uğradığı saldırıya ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/19615) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2019)

6.-           Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, Cumhurbaşkanlığı için alındığı iddia edilen zırhlı araçlara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/19616) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2019)

7.-           İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam'ın, 23 Eylül 2019 tarihinde bir milletvekilinin evinde çalışan Özbekistan uyruklu bir kadının hayatını kaybettiği olaya ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/19617) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2019)

8.-           Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, Muğla'nın Marmaris ilçesinde inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Konuk Evi'ne ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/19618) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.10.2019)

9.-           Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un, 26 Eylül 2019 tarihinde İstanbul'da yaşanan deprem sonrası mobil telefon operatörlerinden hizmet alınamamasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/19619) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

10.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bolu Cezaevi'nde kalan bazı mahkumların kötü muamele gördükleri yönündeki iddialarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/19620) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

11.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir camideki kitaplıkta yer aldığı iddia edilen bir kitaba ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/19621) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

12.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir din görevlisinin sosyal medya hesabından yaptığı iddia edilen bir paylaşıma ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/19622) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

13.-       Adana Milletvekili Ayhan Barut'un, tarımsal destekleme sisteminde yapılacak değişikliklere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/19623) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

14.-       Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, azınlık gazetelerinin resmi ilan ve reklam almalarının sağlanmasına ve Basın İlan Kurumunun azınlık gazetelerinden aldığı komisyon tutarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/19624) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

15.-       Antalya Milletvekili Hasan Subaşı'nın, Türkiye genelinde ve İstanbul'da kamu binalarının depreme dayanıklılıkları hususunda yürütülen çalışmalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/19625) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

16.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, emeklilerin sağlık hizmetinde katkı payı ödemesinden muaf tutulması önerisine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/19626) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

17.-       İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, olası bir deprem veya diğer afet durumları için haberleşme konusunda yapılacak planlamalara ve mevcut sistemlerin son depremde çalışmadığı iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/19627) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

18.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, itfaiye personeli ihtiyacına rağmen yeni alım yapılmadığı iddiasına ve itfaiye çalışanlarının maaş ve özlük haklarına yönelik düzenleme çalışmalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/19628) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

19.-       Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, Sayıştay tarafından Bursa Teknik Üniversitesi'nde tespit edilen eksikliklere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/19629) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

20.-       İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, Sayıştay'ın 2018 yılı denetim raporunda kamu idarelerinde istihdam edilen işçi statüsündeki personelin kıdem tazminatı karşılığının ayrılmadığı tespitine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/19630) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

21.-       Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların ticari faaliyet yasağına tabi olup olmadığına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/19631) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

22.-       İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, bir müzik grubunun konserlerinin yasaklanmasına ve grup üyelerinin sürdürdükleri açlık grevlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/19632) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

23.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Hamidiye ile sözleşmelerini sonlandırdıklarına dair iddialara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/19633) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2019)

24.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Garı'nda meydana gelen canlı bomba saldırısı nedeniyle Bakanlık aleyhine açılan tazminat davalarına ve ailelerden istenen vekalet ücretlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/19634) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2019)

25.-       Adana Milletvekili Ayhan Barut'un, 18 Eylül 2019 tarihinde yaptığı bir konuşmaya ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19635) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2019)

26.-       Adana Milletvekili Kemal Peköz'ün, Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında hüküm verilen bir kişinin cezai ehliyetinin bulunmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19636) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2019)

27.-       İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün, bir milletvekilinin evinde gerçekleşen intihar vakasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19637) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2019)

28.-       İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam'ın, 23 Eylül 2019 tarihinde bir milletvekilinin evinde çalışan Özbekistan uyruklu bir kadının hayatını kaybettiği olaya ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19638) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2019)

29.-       İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm'ün, bir hükümlünün gözaltı ve yargı sürecine dair çeşitli iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19639) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2019)

30.-       Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, ağır hasta bir kadın mahkumun durumuna ve hastalığının tahliye gerekçesi olup olmayacağına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19640) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

31.-       İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün, 23 Eylül 2019 tarihinde bir milletvekilinin evinde çalışan Özbekistan uyruklu bir kadının hayatını kaybettiği olayın soruşturulmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19641) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

32.-       Iğdır Milletvekili Habip Eksik'in, Patnos L Tipi Kapalı Cezaevinde kalan ağır hasta bir tutuklunun tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesine ve hasta tutuklu ve hükümlülere yönelik çalışmalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19642) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2019)

33.-       Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, kişisel verilerin korunması talebiyle yapılan başvurulara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19643) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2019)

34.-       İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün, bir dernek başkanının toplumsal cinsiyet eşitliği hakkındaki söylemlerine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19644) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2019)

35.-       İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün, 23 Eylül 2019 tarihinde bir milletvekilinin evinde çalışan Özbekistan uyruklu bir kadının hayatını kaybettiği olaya ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19645) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2019)

36.-       Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ın, Sayıştay'ın 2018 yılı denetim raporunda bulunan engeli ve sağlık kurulu raporu olmayan kişilere engelli aylığı ve evde bakım ödemesi yapıldığına dair tespitlere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19646) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

37.-       Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, çocuk işçilerle ilgili çeşitli verilere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19647) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

38.-       Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz'in, 2019 yılı itibarıyla Bakanlığın Gaziantep ili için devam eden ve planlanan projelerine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19648) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

39.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, işsizlik oranının düşürülmesi, güvenceli istihdamın artırılması ve genç nüfusun işe yerleştirilmesi adına yürütülecek çalışmalara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19649) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

40.-       Adana Milletvekili Orhan Sümer'in, toplu taşıma araçlarının geçici olarak başka sürücüler tarafından kullanılması halinde ceza uygulanmasının doğurduğu mağduriyetin giderilmesine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19650) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

41.-       Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, kadınların sigorta başlangıcından önce yaptıkları doğumlar için doğum borçlanması yapabilmesi talebine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19651) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

42.-       Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, emeklilik aylığına hak kazanabilmek için yaş haddi sürelerinin dolmasını bekleyenlerin mağduriyetinin giderilmesine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19652) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

43.-       İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, bakım evlerinde çalışacak hasta bakıcıların işe alınmadan önceki formasyonuna ve İzmir'de bir bakım evinde gerçekleşen cinsel istismar olayına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19653) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

44.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda kız çocuklarını okula göndermesi dolayısıyla destek verilen aile sayısına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19654) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

45.-       İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, Narlıdere Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile ilgili şikayetlere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19655) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2019)

46.-       Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in, Silopi Belediye Meclisinin Belediyeye ait bazı taşınmazların farklı kurumlara devrinin iptaline yönelik kararına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19656) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2019)

47.-       Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in, Muğla'da bazı kıyı ve mesire alanlarının Bakanlık tarafından bir şirkete kiralanmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19657) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

48.-       Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz'in, 2019 yılı itibarıyla Bakanlığın Gaziantep ili için devam eden ve planlanan projelerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19658) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

49.-       Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, Ordu Kabadüz Belediyesince Kırkgöze su kaynaklarına bölgedeki havzayı susuz bırakacak şekilde set çekildiği iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19659) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

50.-       Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un, 2010-2019 yılları arasında Elazığ il sınırları içinde satışı yapılan Hazine arazilerinin bedellerine ve mevkilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19660) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

51.-       Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman ili merkez ilçesi Bağlıca köyü mevkiinde bulunan demir ve bakır madeni ocağı işletmesinin oluşturabileceği çevre tahribatına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19661) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

52.-       Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Atatürk Barajı'ndaki kirlilikle mücadeleye ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19662) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

53.-       İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'de riskli olduğu belirtilen konutlara dair iyileştirme veya yıkım çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19663) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

54.-       Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu'nun, Türkiye genelindeki ve Manisa ilindeki binaların depreme dayanıklılıklarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19664) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

55.-       Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu'nun, ipotekli tarım alanlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19665) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

56.-       Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, endüstrileşmenin sebep olduğu çevresel zararların önlenmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19666) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

57.-       Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, Rize ili Hemşin ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde bulunan bazı özel mülkiyete konu taşınmazlar hakkında verilen acele kamulaştırma kararına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19667) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

58.-       Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, Bakanlığın Sıfır Atık Mavi Projesi'ne ve İzmir'de denizlerde endüstriyel atıklarla mücadeleye yönelik çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19668) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

59.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2002-2019 yılları arasında yapılan binaların depreme karşı dayanıklılık testlerinin maliyetine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19669) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

60.-       Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, Mor Gabriel Manastırı'na ait tapuların tamamının ilgili vakfa iade edilmeme sebebine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19670) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2019)

61.-       İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun, İstanbul'da deprem nedeniyle hasar gören okul sayısına ve ağır hasarlı olan okullara yönelik nasıl bir çalışma yapılacağına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19671) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2019)

62.-       Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, Midyat Belediyesinin logosunun değiştirilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19672) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2019)

63.-       Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın, Kütahya'da olası bir depreme karşı alınması gereken önlemlere ve binaların güçlendirilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19673) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2019)

64.-       Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın, Kütahya'da termik santrallerin sebep olduğu hava kirliliğine ve santrallerin baca filtresi olmadan çalışmasının önlenmesi talebine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19674) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2019)

65.-       Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Gaziantep'teki acil toplanma alanlarına, deprem dayanıklılık testi yapılan kamu binalarına ve Şehitkamil ilçesindeki deprem toplanma alanının imara açıldığı iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19675) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2019)

66.-       İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, elektrik fiyatlarına yapılan zamlara ve Elektrik Enerji Fonu'ndan elektrik dağıtım şirketlerine kaynak aktarımı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19676) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

67.-       Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu'nun, elektrik enerjisi fonu katkı paylarını ödemeyen şirketlerin durumuna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19677) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

68.-       Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz'in, 2019 yılı itibarıyla Bakanlığın Gaziantep ili için devam eden ve planlanan projelerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19678) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

69.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, Bakanlık tarafından 2009-2019 yılları arasında İzmir'e yapılan yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19679) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

70.-       Muş Milletvekili Mensur Işık'ın, 2010-2019 yılları arasında illere göre gerçekleşen kayıp-kaçak elektrik miktarına ve Muş'un Bulanık ilçesinde kaçak kullanım olmadığı halde sayaçları söküldüğü iddia edilen hanelerin mağduriyetine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19680) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

71.-       Ankara Milletvekili Murat Emir'in, son beş yılda bir vakfa tahsis edilen arsalara ve Vakfın denetlenip denetlenmediğine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19681) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2019)

72.-       Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin'in, 4 Ağustos 2019 ve 8 Eylül 2019 tarihlerinde yapılan başpehlivanlık altın kemer takdim törenlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19682) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2019)

73.-       Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz'in, 2019 yılı itibarıyla Bakanlığın Gaziantep ili için devam eden ve planlanan projelerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19683) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

74.-       Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un, yapım ihalesi imzalanan Elazığ Atatürk Stadyumu inşaatının ne zaman bitirileceğine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19684) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

75.-       Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef'in, Yozgat'ın bazı ilçelerinde KYK yurdu yapılmasının planlanma durumuna ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19685) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

76.-       Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın, Kütahya'da yeni bir stat yapılması önerisine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19686) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2019)

77.-       Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, elektrik ve doğal gaz fiyatlarına yapılan zamlar ile TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19687) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

78.-       Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, bazı ekonomik verilere ve döviz üzerinden teklif alınan Konya hafif raylı sistem ihalesinin gizli olarak yapılma sebebine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19688) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

79.-       Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, 1999 Depremi'nden itibaren alınmaya başlanan vergilerin tahsilat tutarı ile harcama miktarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19689) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

80.-       İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'de kamu hizmetlerine yönelik yatırımlara ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19690) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

81.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, borçları yapılandırılan futbol kulüplerine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19691) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

82.-       İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezinde öğrencilerin okuduğu bir marşa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19692) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.09.2019)

83.-       İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait bir arazinin bir gazete tarafından otopark olarak kullanıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19693) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2019)

84.-       İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam'ın, 23 Eylül 2019 tarihinde bir milletvekilinin evinde çalışan Özbekistan uyruklu bir kadının hayatını kaybettiği olaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19694) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2019)

85.-       İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün, 23 Eylül 2019 tarihinde bir milletvekilinin evinde çalışan Özbekistan uyruklu bir kadının hayatını kaybettiği olayın soruşturulmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19695) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

86.-       Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın, Cizre Belediyesince yapılmak istenen bir etkinliğin Kaymakamlık tarafından iptaline ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19696) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

87.-       Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, Ordu Kabadüz Belediyesince Kırkgöze su kaynaklarına bölgedeki havzayı susuz bırakacak şekilde set çekildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19697) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

88.-       İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, bir müzik grubunun konserlerinin yasaklandığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19698) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

89.-       Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, iflas eden yabancı bir seyahat firmasının Türkiye'deki turizm acentelerine etkisine ve iflas nedeniyle yaşanan zarara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19699) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

90.-       Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, iflas eden yabancı bir seyahat firması nedeniyle oluşan gelir kayıplarını telafi edecek bir önlem alınıp alınmadığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19700) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

91.-       Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz'in, 2019 yılı itibarıyla Bakanlığın Gaziantep ili için devam eden ve planlanan projelerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19701) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

92.-       Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı'nın, iflas eden yabancı bir seyahat firmasının Türkiye'deki şirketlere etkisine ve iflas nedeniyle yaşanan zarara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19702) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

93.-       Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan sözleşmeli personelin sözleşmelerinin yenilenmemesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19703) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

94.-       Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Germenicia Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarına ve bölgenin geleceğine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19704) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

95.-       Van Milletvekili Muazzez Orhan'ın, eğitim sistemiyle ilgili çeşitli hususlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19705) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2019)

96.-       Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı köylere tahsis edilen öğrenci taşıma servislerinin köylere göre farklılık gösterdiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19706) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2019)

97.-       Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz'ın, okullarda ücretsiz ders kitabı temini projesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19707) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.10.2019)

98.-       İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, bir ilköğretim okulu müdürünün kadınlar ile ilgili sosyal medya paylaşımına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19708) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

99.-       Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Karacasu kampüsünde riskli bina kapsamına alınan yapılarda eğitime devam edildiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19709) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

100.-   Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un, Adana'da yapımı devam eden bazı okulların ödenek ayrılmaması sebebiyle inşaatlarının durdurulduğu iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19710) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

101.-   Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz'in, 2019 yılı itibarıyla Bakanlığın Gaziantep ili için devam eden ve planlanan projelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19711) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

102.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce ilinin LGS ve YKS'de başarı sıralamasına ve Düzce İl Milli Eğitim Müdürü ve okul müdürleri hakkındaki şikayetlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19712) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

103.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, engelli eğitimi için ayrılan kaynağa ve rehabilitasyon öğretmenlerinin kadroya geçirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19713) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

104.-   Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, Giresun Tirebolu Lisesi'nin restore edilmesi önerisine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19714) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

105.-   Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in, Muğla'da öğrencilere ait kişisel bilgilerin internette yer alan bazı reklam firmalarının eline geçtiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19715) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

106.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Besni ve Gölbaşı ilçelerine öğretmenevi yapılması talebine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19716) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

107.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman ili merkez ilçesine bağlı Mehmet Akif Mahallesi'nde anaokulu ve ilkokul binası yapılması talebine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19717) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

108.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Tekirdağ'da okul binalarının depremde hasar görmesi sebebiyle başka okullara nakledilen öğrencilerin mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19718) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

109.-   Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın, Kütahya ve ilçelerinde deprem yönetmeliğine uygun olmayan okullara ve olası bir depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19719) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2019)

110.-   İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in, şehir hastanelerinin kapasiteleri ve sözleşme bedelleri ile Bakanlık tarafından 2019 yılının ilk sekiz ayında yapılan ödemelere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19720) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2019)

111.-   İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün, Kocaeli, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli illerinde Çevresel Faktörlerin ve Sağlık Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi araştırmasının kamuoyu ile paylaşılmamasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19721) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2019)

112.-   İzmir Milletvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu'nun, 2016 yılında yapımına başlanan İzmir Menderes Devlet Hastanesinin ne zaman bitirileceğine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19722) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

113.-   Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal'ın, Sayıştay'ın 63 bin çocuğa tarihi geçmiş aşıların yapıldığına dair tespitine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19723) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

114.-   Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz'in, 2019 yılı itibarıyla Bakanlığın Gaziantep ili için devam eden ve planlanan projelerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19724) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

115.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, kızamık vakalarındaki artışa yönelik Bakanlığın aldığı önlemlere ve son iki yıl içinde yapılan kızamık aşısı sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19725) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

116.-   Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un, Elazığ'da kapatılarak şehir hastanesine taşınan hastanelerin binalarının akıbetine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19726) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

117.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, içme suyu analizlerinin ne sıklıkla yapıldığına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19727) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

118.-   Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in, Hatay'ın Payas ilçesinin hastane ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19728) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

119.-   İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, yerli aşı üretimine yönelik çalışmalara ve aşı reddi ile mücadele kapsamında alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19729) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

120.-   Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın, Vezirköprü Hastanesi'nin inşa edildiği arazinin zemin etüdüne ve inşaat sürecinin ne zaman tamamlanacağına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19730) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

121.-   İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, Bakanlıkça 2011-2016 yılları arasında yürütülen halk sağlığı araştırma raporunun sonuçlarına ve kanserle mücadele kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19731) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

122.-   Muş Milletvekili Şevin Coşkun'un, Türkiye genelinde ve Muş özelinde kadın doğum uzmanı sayısına ve Muş'ta meydana gelen bebek ölümlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19732) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

123.-   Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın, Hastane Bilgi Yönetim Sistemi için 2018 yılında özel kuruluşlara ödenen miktara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19733) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2019)

124.-   Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'ın, sağlık meslek lisesi mezunlarının ebelik ve hemşirelik unvanlarını kazanabilmelerinin kolaylaştırılması önerisine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19734) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2019)

125.-   Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz'in, 2019 yılı itibarıyla Bakanlığın Gaziantep ili için devam eden ve planlanan projelerine ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19735) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

126.-   İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, Bakanlık tarafından 2009-2019 yılları arasında İzmir'e yapılan yatırımlara ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19736) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

127.-   Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın, Genç Çiftçi Projesi'ne yapılan başvurulara ve Proje uygulamasındaki bazı usulsüzlüklere yer veren Sayıştay raporuna ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19737) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2019)

128.-   İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, Genç Çiftçi Projesi kapsamında çiftçilere teslim edilen hayvanlara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19738) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

129.-   Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı kapsamında Giresun'da çiftçilere verilen hibe desteklerine ve Giresun'da üretilen bazı ürünlerin üretim miktarlarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19739) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

130.-   Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal'ın, Sayıştay'ın Tarım ve Orman Bakanlığı ile ilgili 2018 yılı raporunda atanmış muhasebe yetkilisinin kontrolü dışında banka hesapları açıldığı yönündeki tespitlerinin bulunduğu iddiasına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19740) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

131.-   Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal'ın, Sayıştay'ın Genç Çiftçi Projesi kapsamında dağıtılan hayvanların gerekli şartları taşımadığına dair tespitine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19741) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

132.-   Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal'ın, Sayıştay'ın Bakanlığın bazı il müdürlüklerinde Taşıt Kanunu'na aykırı olarak araç satın alma ve kiralama işlemlerinin yapıldığı tespitine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19742) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

133.-   Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal'ın, Sayıştay'ın ithal edilen büyükbaş hayvanlardan bazılarının karantinada öldüğü tespitine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19743) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

134.-   Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal'ın, Sayıştay'ın Bakanlıkça alınan teminat mektuplarının muhasebeleştirilmediği tespitine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19744) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

135.-   Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz'in, 2019 yılı itibarıyla Bakanlığın Gaziantep ili için devam eden ve planlanan projelerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19745) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

136.-   Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, Ordu Kabadüz Belediyesince Kırkgöze su kaynaklarına bölgedeki havzayı susuz bırakacak şekilde set çekildiği iddiasına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19746) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

137.-   Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, her yıl tarım üreticilerine verilen iyi tarım ve organik tarım desteğinin 2017 yılı için verilmemesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19747) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

138.-   Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un, Elazığ Uluova ve Kuzova sulama projelerinin inşaatlarının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19748) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

139.-   Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in, ayçiçeği fiyatlarındaki düşüşün nedenine ve üreticilerin zararlarını telafi etmek için yapılan Bakanlık çalışmalarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19749) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

140.-   Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un, Elazığ İçme Suyu Projesi kapsamında devam eden içme suyu isale hattının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19750) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

141.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2019 yılı ürün hibe desteklerinin ne zaman verileceğine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19751) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

142.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, su kayıplarının azaltılması hususunda yapılan çalışmalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19752) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

143.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, özelleştirmeler sonrasında çiftçinin pancar ekiminden uzaklaşmasına karşı alınacak önlemlere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19753) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

144.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülke genelinde arazi kullanım planlarının yapılması amacıyla çalışma ve düzenlemeler bulunup bulunmadığına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19754) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

145.-   Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in, Genç Çiftçi Projesi kapsamında dağıtılan küçükbaş hayvanlardan veba nedeniyle telef olanların sayısına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19755) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

146.-   Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, son on yılda iflas eden esnaf sayısına ve Siirt ilinde yaşanan ekonomik sorunların çözümüne ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19756) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2019)

147.-   Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz'in, 2019 yılı itibarıyla Bakanlığın Gaziantep ili için devam eden ve planlanan projelerine ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19757) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

148.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Denizli-Antalya karayolunda yapımı devam eden bir kavşağa ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19758) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2019)

149.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, THY'nin İzmir Ankara arasında direkt uçuşlara ne zaman başlayacağına ve Adnan Menderes Havalimanı'ndan gerçekleştirilen seferlerin artırılması talebine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19759) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

150.-   Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz'in, 2019 yılı itibarıyla Bakanlığın Gaziantep ili için devam eden ve planlanan projelerine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19760) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

151.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, trafiğe kayıtlı araç sayısına ve TÜVTÜRK istasyonlarında yapılan araç muayene işlemlerine dair bazı verilere ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19761) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

152.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Nisibbi Köprüsü'nün çöken giriş kısmının onarılmasına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19762) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

153.-   İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, Bakanlık tarafından 2009-2019 yılları arasında İzmir'e yapılan yatırımlara ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19763) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

154.-   İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu'nun, Cumhurbaşkanlığı makamında imzada bekleyen evrak sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/19767) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

155.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 23 Eylül 2019 tarihinde bir milletvekilinin evinde çalışan Özbekistan uyruklu bir kadının hayatını kaybettiği olaya ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/19768) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

156.-   Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, ABD Başkanı'nın Barış Pınarı Harekatı öncesi yaptığı sosyal medya paylaşımlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/19769) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2019)

157.-   İzmir Milletvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu'nun, öğretim elemanı kadrolarına atamalarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olma şartının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/19770) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2019)

158.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, bir ilköğretim okulu müdürü tarafından yapılan sosyal medya paylaşımına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19771) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

159.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, bir tutuklunun din görevlisiyle görüşme hakkı kapsamında Alevi dedesiyle görüşme talebinin karşılanmamasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19772) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

160.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren ataması yapılan hakim ve savcı sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19773) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

161.-   Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan'ın, yazılı soru önergelerinin süresi içinde cevaplandırılmamasının sebebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19774) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.10.2019)

162.-   İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün, Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulunun 27 Eylül 2019 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19775) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

163.-   İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, Sayıştay'ın 2018 yılı içinde sağlık kuruluşları tarafından yapılan sahte faturalandırma işlemleri ile ilgili tespitlerine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19776) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

164.-   Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan'ın, yazılı soru önergelerinin süresi içinde cevaplandırılmamasının sebebine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19777) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.10.2019)

165.-   Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ün, 657 sayılı Kanun'a tabi 4B kadrosunda çalışan personelin kadro ve özlük haklarında iyileştirme yapılması önerisine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19778) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.10.2019)

166.-   Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, e-haciz uygulaması nedeniyle oluşabilecek sorunlara ve vergi ve prim borcu yapılandırmasına yönelik taleplere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19779) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.10.2019)

167.-   Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, Bakanlığın toplumsal cinsiyet eşitsizliğini önlemeye ve genç nüfusun istihdamına yönelik çalışmalarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19780) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2019)

168.-   Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ün, yayla ve mezra alanlarında imar barışı kapsamında yapılan başvurularla ilgili olarak ortaya çıkan sorunların çözümüne ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19781) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.10.2019)

169.-   Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, Soma maden faciasının ardından işten çıkarılan işçilerin tazminatlarını halen alamadıkları yönündeki iddiaya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19782) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

170.-   Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, elektrik aboneliklerinde güvence bedeli alınmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19783) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.10.2019)

171.-   Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan'ın, yazılı soru önergelerinin süresi içinde cevaplandırılmamasının sebebine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19784) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.10.2019)

172.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Türkiye Varlık Fonu tarafından borçlanılan dövizin İstanbul Uluslararası Finans Merkezi inşaatında kullanıldığı iddiasına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19785) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

173.-   Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan'ın, yazılı soru önergelerinin süresi içinde cevaplandırılmamasının sebebine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19786) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.10.2019)

174.-   Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, ekonomik krize karşı alınacak önlemlere ve Varlık Fonu'nun İstanbul Finans Merkezi Projesi'ni devraldığına dair iddialara ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19787) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.10.2019)

175.-   Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, e-haciz uygulaması nedeniyle oluşabilecek sorunlara ve vergi ve prim borcu yapılandırmasına yönelik taleplere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19788) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.10.2019)

176.-   Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan'ın, yazılı soru önergelerinin süresi içinde cevaplandırılmamasının sebebine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19789) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.10.2019)

177.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, bir ilköğretim okulu müdürü tarafından yapılan sosyal medya paylaşımına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19790) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

178.-   Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın, İstanbul'da 26 Eylül 2019 tarihli deprem sonrası hasar gördüğü tespit edilen okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19791) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.10.2019)

179.-   Aksaray Milletvekili Ayhan Erel'in, 2020 yılı için planlanan öğretmen atamalarına, engelli öğretmen atamalarına ve sözleşmeli ve ücretli öğretmen ayrımının kaldırılması önerisine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19792) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.10.2019)

180.-   Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, düz ve otomatik vitesli otomobil için yapılan ehliyet sınavlarına yönelik eğitimlerde adaylara eşit sayıda ders verilmesi uygulamasının değiştirilmesi önerisine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19793) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.10.2019)

181.-   Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, üniversite öğrencilerinin disiplin cezalarının affedilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19794) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.10.2019)

182.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, yerli ilaç üretimi çalışmalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19795) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

183.-   Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, atama bekleyen fizyoterapistlerin durumuna ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19796) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.10.2019)

184.-   Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal'ın, fizyoterapistlerin istihdamının artırılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19797) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.10.2019)

185.-   Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan'ın, yazılı soru önergelerinin süresi içinde cevaplandırılmamasının sebebine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19798) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.10.2019)

186.-   Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, Sayıştay'ın 2018 yılı denetim raporunda bulunan Bakanlık tarafından engeli ve sağlık kurulu raporu olmayan kişilere evde bakım ödemeleri yapıldığı tespitine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19799) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.10.2019)

187.-   Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan'ın, elektrikli destek ünitelerine ve engelli arabalarına ihtiyaç duyan vatandaşların elektrik giderlerinin karşılanması önerisine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19800) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.10.2019)

188.-   Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, Hatay Kumlu Devlet Hastanesinde görevli iki aile hekiminin odalarının kolluk marifetiyle boşalttırılması olayına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19801) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.10.2019)

189.-   İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, yerli otomobil projesinin son durumuna ve 2011'den bu yana bu proje için ne kadar harcama yapıldığına ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19802) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

190.-   Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan'ın, yazılı soru önergelerinin süresi içinde cevaplandırılmamasının sebebine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19803) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.10.2019)

191.-   Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un, Açıköğretim Fakültesi Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans Programı mezunlarının Bakanlığın sunni tohumlama kurslarına kabul edilmemesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19804) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.10.2019)

192.-   İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin, Irak ile su alanında yapılacak olan iş birliğine ve Fırat ve Dicle nehirleri üzerinde yapılan barajlara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19805) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2019)

193.-   Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ün, Akçaabat sahilinde deniz dolgusu ile yapılması planlanan yol projesine ve Trabzon Güney Çevre Yolu Projesi'nin uygulama takvimine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19806) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.10.2019)

194.-   İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu'nun, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçen otomobil eşdeğer araç sayılarının hesaplanmasına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19807) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.10.2019)