TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

3

GELEN KAĞITLAR

No: 19

25 Ekim 2019 Cuma

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Temsil ve Tanıtma Ödeneğine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18483) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.09.2019)

2.-           Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, önerge ve kanun teklifi iadelerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18488) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2019)

3.-           İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18896) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2019)

4.-           İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Fethullahçı Terör Örgütünün (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016 Tarihli Darbe Girişimi İle Bu Terör Örgütünün Faaliyetlerinin Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporuna ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18897) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.09.2019)

5.-           İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, TBMM'de gıda mühendisi istihdamına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19319) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

6.-           Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, soru önergelerinin cevaplandırılmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19320) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

7.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Silivri Ceza İnfaz Kurumunda olası bir deprem anında neler yapılması gerektiği ile ilgili bir acil eylem planı bulunup bulunmadığına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/19500) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

8.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2017-2019 yılları arasında atama yapılmadığı iddialarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/19501) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

9.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kızılay'ın bir şirkete verdiği iddia edilen ihaleyle ilgili bazı bilgilere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/19502) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

10.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çocuk Evleri'nde görevli bir öğretmenin yolsuzluk hakkındaki şikayeti sonrasında gördüğü baskı nedeniyle intihar ettiği iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/19503) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

11.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kiralanan araçlara yönelik bazı iddialara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/19504) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

12.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 26 Eylül 2019 tarihinde İstanbul'da yaşanan deprem sonrasında eğitime ara veren okullara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/19505) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

13.-       Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü'nün, Milli Savunma Bakanlığına bağlı iş yerlerinde 4857 sayılı Kanuna tabi olarak çalışan kişiler hakkında seçim kurullarında görev almaları nedeniyle soruşturma açıldığı iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/19506) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

14.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında illere göre görevden alınan ve yerine kayyum atanan muhtar sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/19507) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

15.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında illere göre görevden alınan ve yerine kayyum atanan belediye başkanı sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/19508) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

16.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da yapılaşmaya açılan acil toplanma alanlarıyla ilgili çalışmalara ve DASK ve ÖİV kapsamında toplanan paralara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/19509) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

17.-       İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, 1999 yılından bu yana toplanan deprem vergileriyle iletişim altyapılarında yapılan çalışmalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/19510) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

18.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, bazı illerde yapılan emniyet müdürü değişikliklerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/19511) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

19.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, online ödeme sistemlerinden biri olan PayPal isimli şirketin Türkiye'deki faaliyetlerini durdurmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/19512) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

20.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 1999-2019 yılları arasında fay hatları ve depremsellik ile ilgili olarak TÜBİTAK tarafından reddedilen projelere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/19513) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

21.-       Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal'ın, çiftçilerin iklim koşulları ve diğer nedenlerle yaşadıkları sıkıntıların çözümlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/19514) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

22.-       Ankara Milletvekili Murat Emir'in, 15 Temmuz Dayanışma Kampanyası kapsamında toplanan bağış miktarına ve bağışların hak sahiplerine ulaşıp ulaşmadığına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/19515) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

23.-       Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, yerel medya kuruluşlarının sorunlarına yönelik acil bir destek planı oluşturulmasına ve basın kartı ile ilgili sorunların çözümüne ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/19516) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

24.-       Van Milletvekili Muazzez Orhan'ın, hayvanların kafeslerde tutularak satışa sunulduğu işletmelerle ilgili verilere ve hayvanlara yönelik işkence ve kötü muamelelerin önlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/19517) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

25.-       Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı'nın, Kastamonu ilinde Bölge İdare Mahkemesi kurulması yönünde bir çalışma olup olmadığına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19518) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

26.-       Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, 2009-2019 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca Gaziantep'e yapılan yatırımlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19519) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

27.-       İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, Silivri Cezaevi ve diğer cezaevlerinde depremle ilgili acil eylem planlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19520) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

28.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kreş ve gündüz bakımevlerinden gelir vergisinden muaf tutulacakların sayısına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19521) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

29.-       Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı'nın, Kastamonu ilindeki kayıtlı işsiz sayısına ve son on yılda işsizlik ödeneğinden faydalananlara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19522) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

30.-       İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in, 2019 yılı içerisinde yapılan engelli raporu yenileme başvurularına ve başvuranlardan engellilik oranı düşürülenlere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19523) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

31.-       Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, 2009-2019 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca Gaziantep'e yapılan yatırımlara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19524) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

32.-       Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, TYP kapsamında işe alınan kişilere gelir testi yapılmasına ve okullarda çalıştırılacak olanlara psikolojik eğitim verilip verilmediğine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19525) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

33.-       İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'de imar barışından yararlanan yapılara ve binaların denetimine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19526) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

34.-       İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, Bakanlığın İzmir ilini kapsayan imar çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19527) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

35.-       İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, çöp ayrıştırma konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasına ve İzmir'de yeni çöp toplama ve ayrıştırma tesisleri kurulmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19528) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

36.-       Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, 2009-2019 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca Gaziantep'e yapılan yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19529) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

37.-       İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'in Foça ilçesinde sahildeki kirliliğin ortadan kaldırılması ve sanayi tesislerinin atık yönetimlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19530) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

38.-       Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen'in, son beş yılda Türkiye genelinde ve Manisa'da gerçekleşen hava kirliliği oranlarına ve kirliliğin sebep olduğu hastalıklar sonucunda hayatını kaybeden kişi sayılarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19531) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

39.-       İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'de depreme yönelik olarak hazırlanan acil eylem planına, mevcut yapı stokunun kontrolüne ve şehirdeki toplanma alanlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19532) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

40.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'in Foça ilçesi Gencelli Körfezi açıklarında yağ tabakası şeklinde oluşan kirliliğin sebebine ve bölgedeki sanayi kuruluşlarının atıklarının denetimine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19533) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

41.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, deniz kirliliğine karşı alınan önlemlere ve İzmir'in Foça ilçesi açıklarındaki kirliliğin kaynağına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19534) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

42.-       Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un, Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde yol yapım talebine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19535) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

43.-       İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun, Tokat'ın Niksar ilçesi Çanakçı Deresi mevkiinde yapımı planlanan baraj ve HES projesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19536) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

44.-       Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, 2009-2019 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca Gaziantep'e yapılan yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19537) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

45.-       İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, Mardin'in Midyat ilçesinde yaşanan elektrik kesintilerinin nedenine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19538) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

46.-       Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, 2009-2019 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca Gaziantep'e yapılan yatırımlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19539) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

47.-       İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, elektriğe yapılan son zamma ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19540) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

48.-       İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, ÇAYKUR'un bilinçli olarak zarara uğratıldığı iddiasına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19541) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

49.-       Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu'nun, Tunceli'de 2B arazilerine yönelik olarak yürütülen çalışmalara ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19542) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

50.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, küçük ve orta ölçekli esnafın borçlarının yapılandırılması talebine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19543) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

51.-       Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, 2009-2019 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca Gaziantep'e yapılan yatırımlara ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19544) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

52.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2002-2019 yılları arasında Türkiye genelinde kesilen sigorta poliçesi sayısına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19545) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

53.-       Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı'nın, son beş yılda Kastamonu ilinde ve Türkiye genelinde verilen trafik cezalarının tutarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19546) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

54.-       İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğünün son bir yıla ait düzensiz göçmen verilerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19547) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

55.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son on yılda yıllar itibarıyla kaçırılan çocuk sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19548) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

56.-       Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, 2009-2019 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca Gaziantep'e yapılan yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19549) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

57.-       Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, depremin yaratacağı zararları önlemek üzere toplanan vergilere, söz konusu kaynağın kullanımına ve depremden korunmak için alınan tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19550) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

58.-       Adana Milletvekili Kemal Peköz'ün, olası bir Adana depremine karşı alınan önlemlere ve mevcut toplanma alanlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19551) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

59.-       Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu'nun, Tunceli'de bulunan tarihi Ergen Kilisesi'nin bakım ve onarım gereksinimine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19552) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

60.-       İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, Ege Bölgesi'nin gastronomi kültürünü geliştirmek amacıyla geliştirilen bir plan bulunup bulunmadığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19553) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

61.-       İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'de sağlık turizminin geliştirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19554) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

62.-       İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir Aliağa'da bulunan Kyme Antik Kenti için bir koruma ve kazı planı olup olmadığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19555) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

63.-       Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, 2009-2019 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca Gaziantep'e yapılan yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19556) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

64.-       Bursa Milletvekili Yüksel Özkan'ın, özel okul açmak için aranan şartlara ve bu okullarda çalışan öğretmenlerin özlük haklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19557) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

65.-       Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı'nın, Kastamonu'da depreme dayanıksız olduğu gerekçesi ile yıkılan ve yeniden yapılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19558) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

66.-       İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, üniversitelerdeki gıda mühendisliği bölümlerinin sayısına ve bu bölümlerde görev yapan öğretim üyelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19559) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

67.-       Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı'nın, Kastamonu'da 2019-2020 eğitim döneminde tespit edilen öğretmen açığına ve lise kademesinde açıkta kalan öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19560) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

68.-       Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı'nın, 2002-2019 yılları arasında Türkiye genelinde ve Kastamonu'da kapatılan köy okulu sayısı ile taşımalı eğitimden faydalanan köy ve öğrenci sayılarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19561) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

69.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 2002 yılı öncesi ve sonrasına ait özel okul verilerine ve özel okullara yönelik devlet teşviklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19562) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

70.-       Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, Bakanlığa bağlı yatılı okullarda yaşanan bazı sıkıntılara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19563) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

71.-       Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, 2009-2019 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca Gaziantep'e yapılan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19564) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

72.-       Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, üniversite öğrencilerinin siyasi partilere üyeliklerine ve yurtlarda kalan öğrencilerin durumuna ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19565) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

73.-       Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, Bingöl'ün Sancak beldesinde ilk ve ortaokul öğrencilerinin zehirlenme şüphesiyle hastaneye sevk edilmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19566) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

74.-       Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışan öğretmenlerin sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19567) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

75.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir Çiğli Bölge Eğitim Hastanesinin Acil Servis Polikliniğine başvuran hastaların sayısına ve ortalama bekleme sürelerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19568) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

76.-       Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı'nın, 2002-2019 yılları arasında Kastamonu ilinden diğer illere sevk edilen hasta sayısına, kanser teşhisi koyulan hasta sayısına ve ilin uzman hekim açığına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19569) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

77.-       İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, yurt dışında emekli olan Türk vatandaşlarının Türkiye'deki seyahatlerinde gerçekleşen ilaç giderlerinin SGK tarafından karşılanması önerisine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19570) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

78.-       Ankara Milletvekili Servet Ünsal'ın, şehir hastanelerini işleten firmalar tarafından hastanelere yeni malzeme ve ekipman alınmasına yönelik taahhüdün gerçekleşmediği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19571) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

79.-       Ankara Milletvekili Servet Ünsal'ın, Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesinin bir fay hattı üzerinde olduğu iddiasına ve şehir hastanelerinin binalarının deprem yönetmeliklerine uygun olup olmadıklarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19572) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

80.-       Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, 2009-2019 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca Gaziantep'e yapılan yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19573) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

81.-       Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in, şehir hastanelerinin deprem alanları üzerine ya da yakınına inşa edildiği yönündeki iddialara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19574) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

82.-       İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'de bulunan devlet hastanelerinin depreme dayanıklı olup olmadığına ve yeni yapılan şehir hastanesinin altyapısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19575) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

83.-       Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, Sayıştay'ın 2018 yılı denetim raporunda yer alan miadı dolan aşılara yönelik bulgulara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19576) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

84.-       İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'in Seyrek bölgesinde yapılması planlanan Tarımsal İhtisas OSB'ye ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19577) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

85.-       İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, son yapılan elektrik zamlarından etkilenecek küçük ve orta ölçekli sanayi yatırımcısını destekleyici politikalara ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19578) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

86.-       İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, sanayi sektöründeki ara eleman ihtiyacının meslek liselerinden karşılanmasına yönelik Bakanlığın bir projesinin olup olmadığına ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19579) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

87.-       Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, 2009-2019 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca Gaziantep'e yapılan yatırımlara ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19580) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

88.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tarımsal elektrik tarifesinden faydalanan hayvancılık işletmelerinin sayısına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19581) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

89.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tarım ilaçlarının su kaynaklarına bulaşmasını önlemek amacıyla yapılan çalışmalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19582) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

90.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, IPARD-2 Programına 8 Nisan-17 Mayıs 2019 tarihleri arasında yapılan başvuru sayısına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19583) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

91.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son yedi yılda IPARD kapsamına alınan projelerin illere göre dağılımına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19584) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

92.-       İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, bakanlıklarda görev yapan gıda mühendisi sayısı ile gıda üretimi ve tüketimi yapılan yerlerde görevlendirilen denetçi sayısına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19585) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

93.-       İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, kadın tarım kooperatiflerinin sayısının ve etkinliklerinin artırılmasına yönelik Bakanlık çalışmalarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19586) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

94.-       İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'de kurulması planlanan Tarımsal İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ne yönelik Bakanlığın çalışmalarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19587) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

95.-       İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, IPARD programları kapsamında desteklenen kadın üretici sayısına ve ödenen destek miktarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19588) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

96.-       Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı'nın, İstiklal Yolu Tarihi Milli Parkı Şube Müdürlüğü kurulması yönünde herhangi bir çalışmanın olup olmadığına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19589) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

97.-       Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, Eskişehir'de sel ve dolu olaylarından zarar gören çiftçilerin tarım sigortası ve kredi borçlarından kaynaklanan sorunlarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19590) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.10.2019)

98.-       Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı'nın, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde inşaatı devam eden Kırık Barajı projesinin akıbetine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19591) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

99.-       Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı kapsamında Giresun'da verilen hayvancılık hibelerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19592) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

100.-   Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, Burdur İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün son üç yıldaki gelir ve giderlerine ve ortaya çıkan zararın nedenine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19593) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

101.-   Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, Afyonkarahisar'da bir önceki yıla göre haşhaş üretim kotasının düşürülmesine ve Çiftçi Kayıt Sistemine kayıt zorunluluğu getirilmesi nedeniyle yaşanan sıkıntılara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19594) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

102.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2019 yılında gerçekleştirilen salça ithalatı sebebiyle domates üreticilerinin uğradığı zarara ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanan domates kayıplarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19595) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

103.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, 2009-2019 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca Gaziantep'e yapılan yatırımlara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19596) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

104.-   Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un, 2018 yılı Sayıştay denetim raporunda bulunan hayvan hastalıkları ile mücadelede kullanılan aşıların zayi edildiğine ve ithaline izin verilmeyen hayvan türlerinin yurda sokulduğuna dair tespitlere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19597) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

105.-   Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'ın, Kırşehir'de çiftçilere henüz yapılmamış olan 2019 yılı sertifikalı tohum desteği ödemelerinin akıbetine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19598) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

106.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, ceviz üretimini ve ihracatını artırmaya yönelik çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19599) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

107.-   Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı'nın, son beş yılda Türkiye genelinde ve Kastamonu ilinde konkordato talebinde bulunan ve iflasını açıklayan şirket sayılarına ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19600) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

108.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir bölgesindeki limanların ticari kapasitelerinin artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19601) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

109.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, 2009-2019 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca Gaziantep'e yapılan yatırımlara ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19602) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

110.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'in Bayraklı ilçesinde açılacak olan şehir hastanesine yönelik ulaşım planlamasına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19603) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

111.-   Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı'nın, Kastamonu-İnebolu yolu projesine ayrılan ödeneğe ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19604) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

112.-   Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı'nın, Kastamonu'nun demir yolu ağına dahil edilmesi talebine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19605) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

113.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, 2009-2019 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca Gaziantep'e yapılan yatırımlara ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19606) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

114.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir Limanı'nın teknik kapasitesinin artırılması ve altyapısının güçlendirilmesi için yapılacak çalışmalara ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19607) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

115.-   Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yapımı devam eden hızlı tren hattında gerçekleşen kazaya ve inşaattaki eksikliklere dair iddialara ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19608) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

116.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, havalimanlarındaki aletli iniş sistemlerine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19609) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

117.-   Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, Konya'ya yapılacak olan metro projesinin ihalesine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19610) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

118.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, ziyaretçi girişlerinde kartvizit yasağı uygulanıp uygulanmadığına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19765) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

 

Genel Görüşme Önergesi

 

1.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 20 milletvekilinin, tarım sektöründeki sorunların değerlendirilmesi amacıyla bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/9) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2019)

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

2.- Hatay Milletvekili Suzan Şahin ve 20 milletvekilinin, tarım sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1983) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2019)

3.- Hatay Milletvekili Suzan Şahin ve 20 milletvekilinin, Akdeniz'de ağaçların ölümüne neden olan kırmızı palmiye zararlısının verdiği hasarın araştırılması ve bu sorunun çözümüne yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1984) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2019)

4.- Hatay Milletvekili Suzan Şahin ve 20 milletvekilinin, Suriyeli sığınmacıların çocuklarının eğitim sürecinde ortaya çıkan sorunların tespiti ile bu sorunların çözümüne yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1985) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2019)

5.- Hatay Milletvekili Suzan Şahin ve 20 milletvekilinin, çöp ithalatında artışın durdurulmasının sağlanması ve çöp bertaraf sürecinde ortaya çıkan çevresel zararların tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1986) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2019)

6.- Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya ve 22 milletvekilinin, son yıllarda artan bonzai kullanımının önlenmesi ve uyuşturucuya karşı alınacak önlemlerin tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1987) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2019)

7.- Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya ve 22 milletvekilinin, uyuşturucu ve madde bağımlılığı sorununun tüm yönleriyle araştırılması ve satışının yaygınlaşmasına karşı mücadele yöntemlerinin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1988) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2019)

8.- Mardin Milletvekili Ebrü Günay ve 19 milletvekilinin, Hakkari, Yüksekova, Nusaybin belediye başkanlığına kayyum atanmasının sebep ve sonuçlarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1989) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2019)

9.- Mersin Milletvekili Rıdvan Turan ve 19 milletvekilinin, Barış Pınarı Harekatı süresinde Suriye bölgesinden Şanlıurfa'ya atılan havan ve roket mermilerinin kimler tarafından atıldığının tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1990) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2019)

10.-  Şanlıurfa Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş ve 20 milletvekilinin, Barış Pınarı Harekatı süresinde Suriye bölgesinden Şanlıurfa'ya atılan havan ve roket mermilerinin kimler tarafından atıldığının tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1991) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2019)

11.-  İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi ve 24 milletvekilinin, sağlık çalışanlarına uygulanan şiddetin nedenlerinin incelenerek önlenmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1992) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2019)

12.-  İzmir Milletvekili Atila Sertel ve 25 milletvekilinin, basın sektörünün ve gazetecilerin sorunlarının tüm yönleriyle incelenerek bu sorunların çözümü için izlenecek yolların belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1993) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2019)

13.-  Ağrı Milletvekili Abdullah Koç ve 19 milletvekilinin, engellilerin yaşadıkları sorunların incelenerek bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1994) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2019)

14.-  Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral ve 19 milletvekilinin, Bitlis, Van, Muş ve Hakkari illerinin ekonomik sorunlarının tüm yönleriyle incelenerek bu sorunların çözümü için izlenecek yolların belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1995) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2019)

15.-  Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ve 21 milletvekilinin, Dilovası bölgesinde çevre sağlığını tehdit eden etkenlerin araştırılması ve çevre kirliliğinin yol açtığı sorunlara yönelik önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1996) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2019)

16.-  Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ve 19 milletvekilinin, Acıpayam depremzedelerinin sorunlarının tespiti ve bu sorunların giderilmesi için gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1997) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2019)

17.-  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 21 milletvekilinin, tarım ilaçlarının canlı yaşamı üzerindeki etkilerinin incelenmesi ve ortaya çıkan zararlara yönelik gereken önlemlerin tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1998) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2019)

18.-  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 21 milletvekilinin, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından basın kartı düzenlemesi sırasında taraflı davrandığı iddialarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1999) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2019)

19.-  Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş ve 21 milletvekilinin, şehir hastaneleri modelinin incelenerek problemli alanların tespit edilmesi ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2000) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2019)

20.-  Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ve 21 milletvekilinin, olası büyük depreme yapılan hazırlıkların incelenerek alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2001) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2019)

21.-  Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer ve 23 milletvekilinin, elektronik sigaranın zararlarının tüm yönleriyle araştırılması, elektronik sigara satışının denetiminin sağlanması için gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2002) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2019)

22.-  Ankara Milletvekili Levent Gök ve 21 milletvekilinin, kozmetik ürünlerinin çevreye verdiği zararların tespiti ve oluşan zararlara karşı alınabilecek tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2003) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2019)

23.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 19 milletvekilinin, 6-7 Eylül 1955 olaylarının tüm boyutları ile irdelenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2004) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2019)

24.-  Adana Milletvekili İsmail Koncuk ve 19 milletvekilinin, Süleyman Şah Türbesinin eski yerine taşınması için gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2005) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2019)

25.-  İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu ve 20 milletvekilinin, işsizliğin artmasında kaçak göçmenlerin etkisinin olup olmadığının tespiti ve işsizlikte artışın önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin saptanması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2006) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2019)

26.-  Denizli Milletvekili Yasin Öztürk ve 22 milletvekilinin, ataması yapılmayan rehabilitasyon öğretmenlerinin sorunlarının incelenerek bu sorunların çözümü için izlenecek yolların belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2007) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2019)

27.-  Antalya Milletvekili Feridun Bahşi ve 19 milletvekilinin, Göreme Vadisinin Milli Park olmaktan çıkarılmasının sebeplerinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2008) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2019)

28.-  İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü ve 30 milletvekilinin, iklim değişikliklerinin ülkemize etkilerinin incelenerek Türkiye'nin iklim politikalarının düzenlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi  (10/2009) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.10.2019)

29.-  Sivas Milletvekili Ulaş Karasu ve 26 milletvekilinin, ülkemizde tamamlanmayan mesken inşaat ve projeleri nedeniyle oluşan konut mağduriyetlerinin boyutlarının belirlenmesi ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2010) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.10.2019)

30.-  Sivas Milletvekili Ulaş Karasu ve 26 milletvekilinin, tarım sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2011) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.10.2019)

31.-  Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya ve 20 milletvekilinin, Çaykur'un zarar etmesinin sebeplerinin tespiti ve bu soruna yönelik önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2012) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.10.2019)

32.-  İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan ve 21 milletvekilinin, ülkemizde yaşanan tren kazalarının nedenlerinin incelenerek bu alanda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2013) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.10.2019)

33.-  Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve 20 milletvekilinin, Türkiye'de ırkçı ve ayrımcı nitelikteki olayların incelenerek bu tür sorunların ortadan kalkması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2014) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.10.2019)

34.-  Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin ve 24 milletvekilinin, Balıkesir ilindeki Organize Sanayi Bölgelerindeki sorunların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2015) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2019)

35.-  Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel ve 22 milletvekilinin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin çevreye ve insan sağlığına vereceği zararların tespiti ve alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2016) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2019)

36.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 20 milletvekilinin, süt üreticilerinin sorunlarının incelenerek üreticilerin yaşadıkları sıkıntılara çözümler üretilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2017) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2019)

37.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 20 milletvekilinin, 2001 yılından beri tarım sayımı yapılmamasının nedeninin tespit edilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2018) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2019)

38.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 20 milletvekilinin, Niğde'de tarım üreticilerinin sorunların tespiti ile sorunlara yönelik alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2019) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2019)

39.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 20 milletvekilinin, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişin personellerde ortaya çıkardığı mağduriyetin araştırılması ve Milli Emlak çalışanlarının kurum içi uzmanlık sınavı nedeniyle oluşan sorunlarının tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2020) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2019)

40.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 20 milletvekilinin, Niğde'de iplik sektöründeki sorunların tespiti ile sorunlara yönelik alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2021) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2019)

41.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 20 milletvekilinin, üniversiteden yeni mezun olanların iş yerlerinde yaşadıkları sorunların tespiti ile sorunlara yönelik alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2022) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2019)

42.-  Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ve 20 milletvekilinin, hemşirelerin yaşadıkları sorunların tespiti ve çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2023) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2019)

43.-  Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz ve 21 milletvekilinin, Mersin'de üretim yapan çiftçilerin yaşadıkları tüm sorunların incelenerek alınabilecek önlemlerin tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2024) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2019)