TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

3

GELEN KAĞITLAR

No: 18

24 Ekim 2019 Perşembe

 

Milletvekili Teklifleri

1.- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi (2/2309) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

2.- İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 09.08.1983 Tarihli ve 2872 Sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2310) (Adalet ile Çevre Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2019)

3.- Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk'ün; 12/4/1991 Tarih ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2311) (Milli Savunma; Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2019)

4.- İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz ve 97 Milletvekilinin; Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2312) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.10.2019)

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ( Fuat Oktay )

 

1.- İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, yasal borçlanma limitinin aşılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18771)

2.- Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen bir günlük sadaka miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18772)

3.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, bazı yayın organlarının denetimine ve TV yorumcuları hakkında soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18773)

4.- Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kuruluna ilişkin yazılı soru önergesi (7/18774)

5.- Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarına ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kuruluna yapılan ve yapılacak olan atamalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/18775)

6.- Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Türkiye İşsizlik Fonu'ndan kamu bankalarına kaynak aktarılmasına ve benzer şekilde kamu fonlarından yapılan kaynak aktarımlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18776)

7.- Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, mevsimlik tarım işçilerinin yaşadığı ve çalıştığı bölgelerde yapılan iş güvenliği denetimlerine ve yaşam şartlarını iyileştirmek amacıyla gerçekleştirilen projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/18777)

8.- Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu'nun, Karataş ve Yumurtalık ilçelerinin Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgesi'nden çıkarılma nedenine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18778)

9.- Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, cezaevinde hayatını kaybeden iki hükümlüye ilişkin yazılı soru önergesi (7/18779)

10.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Şanlıurfa'da çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18780)

11.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, TÜİK tarafından belirlenen işsizlik verilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18781)

12.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, aile yardımı için başvuru yapan bir kişinin başvurusunun reddine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18782)

13.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde kardiyolog, stent ve anjiyo ünitesi bulunup bulunmadığına ve kalp krizi vakalarına müdahale edilememesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18783)

14.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde mayın patlaması sonucu yaralanan bir çocuğun durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/18784)

15.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün kapatılmasına yönelik kararname taslağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18785)

16.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Amedspor Kadın Futbol Takımı'na tahsis edilen servis aracına el koyulduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18786)

17.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, TMSF'ye borcu olan kişilerin gayrimenkulleri üzerindeki ipoteklerinin kaldırılması için güvenlik soruşturmasına tabi tutulduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18787)

Adalet Bakanlığı

 

18.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Anayasa Mahkemesi tarafından verilen bazı kararlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/18790)

19.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Silivri 1 Nolu Cezaevinin yaşam koşullarına yönelik bazı şikayetlere ve koğuşlarda ilaçlama yapılıp yapılmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18792)

20.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bandırma 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hasta bir tutuklunun sağlık durumuna ve hastaneye sevk taleplerinin reddedildiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18793)

21.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, üniversite sınavını kazanan bir tutuklunun kayıt yaptıramadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18794)

22.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Afyonkarahisar Açık Ceza İnfaz Kurumundaki bir hükümlünün kapalı cezaevine gönderileceği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18795)

23.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Diyarbakır Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir tutuklunun şikayet ve taleplerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18796)

24.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İzmir Aliağa 4 Nolu T Tipi Cezaevinde kalan bir hükümlünün görüş gününün haftasonuna alınması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18797)

25.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İzmir'de aynı cezaevinde kalan evli bir çiftin görüştürülmediği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18798)

26.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, eşlerden ikisi de cezaevinde olan bir çiftin denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18799)

27.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Metris R Tipi Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hasta bir tutuklunun sağlık durumuna ve hastalık sebebiyle tahliyelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/18800)

28.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Muş E Tipi Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir mahkumun sağlık durumuna ve nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18801)

29.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, 7 Eylül 2019 tarihinde Şakran Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bazı mahkumların gıda zehirlenmesi yaşadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18802)

30.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Şanlıurfa 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir tutuklunun tutuklanma sebebine yönelik iddiasına ve denetimli serbestlik talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18803)

31.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, eşlerden ikisi de cezaevinde olan bir çiftin denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18804)

32.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Alanya L Tipi Kapalı Cezaevindeki bir mahkumun denetimli serbestlik uygulamasından yararlandırılmadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18805)

33.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İzmir Aliağa Şakran 1 Nolu T Tipi Cezaevinde bulunan bir tutuklunun tedavi olamadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18806)

34.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kars Ceza İnfaz Kurumundaki tuvaletlerin bakımsızlığına ve tadilat talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18807)

35.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Ödemiş M Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan bir mahkumun sağlık durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/18808)

36.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Eskişehir L Tipi Cezaevindeki hasta bir mahkumun tedavisine ve cezaevindeki çeşme suyunun kirliliğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18809)

37.-  Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın, Kırıkkale Hacılar F Tipi Kapalı Cezaevinde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18810)

38.-  Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın, Kahramanmaraş Türkoğlu Cezaevinde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18811)

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

 

39.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, kadın istihdamının artırılması ve çalışma yaşamında kadınlara yönelik ayrımcılık içeren uygulamaların önlenmesi için yapılacak çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/18812)

40.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, 2016-2019 yılları arasında kamu kurumlarının mülakat ile gerçekleştirdiği personel alımlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18813)

41.-  Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, 15 Eylül 2019 tarihinde Adana'nın Turfanbeyli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan bir minibüsün yaptığı kazaya ve işçilerin ulaşımlarının daha güvenli hale getirilmesine yönelik Bakanlık çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18814)

42.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, emeklilikte yaşa takılanlar olarak bilinen vatandaşlara yönelik bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/18815)

43.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, tutuklu bulunan bir kişinin emeklilik için gereken süreyi doldurmuş olmasına rağmen emekli olamadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18816)

44.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir vatandaşın emekliliği hak ettiği halde emekli olamadığına dair iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/18817)

45.-  Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlüğe girdiği 1 Ağustos 2014 tarihi itibarıyla barınma evi desteği ile hukuki ve adli yardım imkanı sağlanan kadınların sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18818)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

 

46.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Çayırova ilçesinin doğal gaz altyapı sorununa ilişkin yazılı soru önergesi (7/18819)

47.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Gebze ilçesi İnönü Mahallesi'nde iş yeri servislerinin ve lojistik araçların şehir içine park edilmesi sebebiyle yaşanan sorunlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/18820)

48.-  Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, Mersin'de bulunan Çavuşlu Deresi'nin sel felaketlerine neden olmaması için alınması gereken tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/18821)

49.-  Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, Marmara Denizi'ndeki kirlilik durumuna ve bu kirliliğin azaltılmasına yönelik önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/18822)

Dışişleri Bakanlığı

 

50.-  Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, Cammu Keşmir'de Müslüman halkın uğradığı insan hakları ihlalleriyle ilgili bir girişimde bulunulup bulunulmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18823)

51.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Çek Cumhuriyeti'nde tutuklu olan bir Türk vatandaşının nakline ilişkin yazılı soru önergesi (7/18824)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

 

52.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Sırasöğütler Mahallesi'ndeki trafoların yenilenmesi talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18825)

53.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Darıca ilçesinden geçen sanayi enerji nakil hatlarının hayati risk oluşturmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18826)

54.-  Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, doğal gaz alım fiyatlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18827)

Hazine ve Maliye Bakanlığı

 

55.-  Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketinin mülteci nüfusun yüksek olduğu illerde sunulacak hibe ve düşük faizli kredilere yönelik stratejilerini belirlemek için yaptığı çalışmaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/18829)

İçişleri Bakanlığı

 

56.-  İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün yürüttüğü bir soruşturma kapsamında İl Sağlık Müdürlüğünden kadınlara yönelik bazı kişisel sağlık verilerini talep ettiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18830)

57.-  Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından İl Sağlık Müdürlüğünden kişilerin sağlık ve cinsel yaşamına dair özel nitelikli verilerin istendiği bir yazıya ilişkin yazılı soru önergesi (7/18831)

58.-  Hakkari Milletvekili Sait Dede'nin, Hakkari merkezdeki bazı mahalleler ile bazı köy ve mezralara ulaşımın engellendiğine dair iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/18832)

59.-  İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın, son beş yılda belediye başkanlarına yönelik açılan idari soruşturmalara ve belediyelere yapılan denetimlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/18833)

60.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, bir siyasi partinin gerçekleştirmek istediği basın açıklamasına dair çeşitli iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/18834)

61.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Gebze Kent Ormanı Mesire Alanı'nda yaşanan asayiş sorunlarına ve alınan güvenlik önlemlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18835)

62.-  Adana Milletvekili Kemal Peköz'ün, Adana'da bir siyasi parti üyelerinin basın açıklaması yapmasına izin verilmediği ve bazı üyelerine toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlemeleri sebebiyle para cezası kesildiği iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18836)

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı

 

63.-  Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın, Hasankeyf'in UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girebilmesi için Bakanlıkça bir başvuru yapılıp yapılmayacağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18837)

64.-  İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun, TİKA'nın Makedonya'da yürüttüğü bir restorasyon çalışmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18838)

65.-  İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm'ün, yazılı, görsel ve sosyal medyada yer alan nefret söylemi içerikli haber ve metinler ile bunlarla ilgili olarak yapılan işlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/18839)

66.-  Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu'nun, Karataş ve Yumurtalık ilçelerinin Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgesi'nden çıkarılma nedenine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18840)

67.-  İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir Atatürk İl Halk Kütüphanesi projesinin ne zaman bitirileceğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18841)

Milli Eğitim Bakanlığı

 

68.-  İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in, temel liselerin kapatılması sonucunda öğrencilerin ve velilerin mağdur olmamaları için alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/18842)

69.-  İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm'ün, Bakanlık tarafından yürütülen toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamındaki projelere ve Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğe ilişkin yazılı soru önergesi (7/18843)

70.-  Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un, Fatih Projesine yönelik çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/18844)

71.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya Kernek Anadolu Lisesi'nin bina değişikliğine ve 2019-2020 eğitim-öğretim yılında hangi binada eğitim vereceğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18845)

72.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği'nden toplumsal cinsiyet eşitliği ibaresinin kaldırılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18846)

73.-  İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine bağlı Buhara köyünde bulunan bir okula dair bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/18847)

74.-  Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Akpınar Mahallesi'nde öğrencilere verilen servis hizmetinin kaldırılmasıyla ortaya çıkan sorunların çözümüne ve mahalledeki okul ihtiyacına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18848)

75.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi'nde hizmet veren ilkokulun mahalle merkezinden uzak olmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18849)

76.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Osmangazi Ortaokulu için verilen yıkım kararının ne zaman uygulanacağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18850)

77.-  Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, il içinde okul değiştiren öğretmenlerin katlamalı puan haklarının iptal edilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18851)

78.-  Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, meslek öğretmenlerinin koordinatörlük görevlerinin karşılığı ek ders ücretlerinin ne zaman ödeneceğine ve yargı kararlarının uygulanmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18852)

79.-  Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, ilk ve ortaöğretim okullarında kullanılan siyasi ve fiziki haritalara ve müfredattaki harita projeksiyon yöntemlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18853)

80.-  Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Hedef Listesi'nden toplumsal cinsiyet eşitliği maddesinin kaldırılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18854)

81.-  Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, Ağrı'nın Tutak ilçesinde öğrenci servisi sayısının yetersizliğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18855)

82.-  İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlük binası yapım projesinin bütçesine ve akıbetine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18856)

Milli Savunma Bakanlığı

 

83.-  Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, Bakanlığa bağlı Harita Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinde bulunan dünya siyasi haritasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18857)

Sağlık Bakanlığı

 

84.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün yürüttüğü bir soruşturma kapsamında İl Sağlık Müdürlüğünden kadınlara yönelik bazı kişisel sağlık verilerini talep ettiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18858)

85.-  İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından İl Sağlık Müdürlüğünden bazı kişisel sağlık verilerinin talep edildiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18859)

86.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Düzce ilindeki doktor eksikliğine ve hastanelerin teçhizat yetersizliğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18860)

87.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yapımı planlanan devlet hastanesi projesinin başlangıç ve bitiş tarihlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18861)

88.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi'nde aile hekimliği merkezi bulunmamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18862)

89.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki İnönü Aile Sağlığı Merkezinde tek doktor ile hizmet verilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18863)

90.-  Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, sağlık personeli istihdamına ve ortaöğretim mezunu hemşirelerin atamalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18864)

91.-  Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş'ın, sağlık personeli hakkındaki şikayetlere ve Ankara'da bir hastanın hayatını kaybetmesiyle ilgili iddiaların araştırılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18865)

92.-  Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, sağlık kuruluşlarına gelemeyecek durumda olan hastaların yakınlarının ilaç yazdırabilmesi önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18866)

93.-  Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, Elbistan Devlet Hastanesinde yaşandığı iddia edilen bazı olaylara ilişkin yazılı soru önergesi (7/18867)

94.-  Batman Milletvekili Necdet İpekyüz'ün, kişisel sağlık verilerinin korunmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18868)

95.-  Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, yerli ilaç üretimi çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18869)

96.-  İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, Karşıyaka Devlet Hastanesi inşaat projesine ayrılan ödeneğe ve projenin ne zaman bitirileceğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18870)

97.-  İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, Menemen Devlet Hastanesi inşaatı projesi için aktarılan ödeneğe ve projenin ne zaman bitirileceğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18871)

98.-  İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi renovasyon ve ek bina inşaatı projesi için aktarılan ödeneğe ve projenin ne zaman bitirileceğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18872)

99.-  İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hastanesi inşaatı projesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18873)

Tarım ve Orman Bakanlığı

 

100.-       Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın, Şanlıurfa'da tarımsal amaçla kullanılan su birim fiyatındaki artışa ilişkin yazılı soru önergesi (7/18874)

101.-       Antalya Milletvekili Aydın Özer'in, bir üreticinin tarımsal desteklemelerden beş yıllığına men cezası almasına yönelik iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18875)

102.-       Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, su ürünleri avcılığına yönelik kontrol ve denetimlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/18876)

103.-       Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, hayvansal ürün üretim politikalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18877)

104.-       Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, tütün üretimi ve ithalatı ile ilgili çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/18878)

105.-       Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar'ın, ayçiçeği üreticilerinin sorunlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18879)

106.-       Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, 17 Eylül 2019 tarihinde Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Ballıöz, Kisecik ve Toygarlı mevkilerinde çıkan yangına ve oluşan hasara ilişkin yazılı soru önergesi (7/18880)

107.-       Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy'un, Kayseri'nin Talas ilçesi Cebir Mahallesinde bulunan Kurt Deresi'nin taşmasına karşı alınacak tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/18881)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

 

108.-       Ankara Milletvekili Murat Emir'in, 13 Aralık 2018 tarihinde Ankara'da meydana gelen YHT kazasının soruşturulmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18882)

109.-       İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın, son beş yılda meydana gelen otobüs yangınlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18883)

110.-       Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın, Kayseri'nin Boğazköprü mevkiindeki yol çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18884)

111.-       Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Sırasöğütler Mahallesi'ndeki bazı sokaklarda internet altyapısı bulunmamasınına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18885)

112.-       Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, yerli ve milli tren üretimi yapılması önerisine ve URAYSİM projesinin akıbetine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18886)

113.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İstanbul Havalimanı'nda bir uçağın taksi yolundan çıkmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18887)

114.-       İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, Aliağa-İzmir bölünmüş yol projesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18888)

115.-       İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, Selçuk-Ortaklar-Aydın karayolu projesi için 2019 yılında aktarılan ödenek miktarına ve projenin tamamlanacağı tarihe ilişkin yazılı soru önergesi (7/18889)

116.-       İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir Otoyol Kavşağı-Torbalı-Belevi Devlet Yolu projesine ayrılan ödeneğe ve projenin ne zaman bitirileceğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18890)

117.-       İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir-Turgutlu ayrımı Kemalpaşa-Torbalı yolu projesi için aktarılan ödeneğe ve projenin ne zaman bitirileceğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18891)

118.-       İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, Urla-Çeşme Devlet Yolu projesine aktarılan ödeneğe ve projenin ne zaman bitirileceğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18892)

119.-       İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, Torbalı-Ödemiş-Çatal-Tire demiryolu projesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18893)

120.-       İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir ilindeki 10-19 Nolu rıhtımların bakım ve onarımlarına yönelik projenin ne zaman tamamlanacağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18894)

121.-       İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, Halkapınar-Otogar demiryolu bağlantısı projesine aktarılan ödeneğe ve projenin ne zaman bitirileceğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18895)