TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

3

GELEN KAĞITLAR

No: 144

15 Mayıs 2020 Cuma

 

Milletvekili Teklifleri

1.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın İsimlerinin Uygun Görülecek Bazı Kamusal Alanlara Verilmesine Dair Kanun Teklifi (2/2853) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.05.2020)

2.- Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün; 02.05.1972 Tarih ve 1586 Sayılı "Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın Ölüm Cezalarının Yerine Getirilmesine Dair Kanunun" Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2854) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2020)

3.- Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın; Kara Avcılığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2855) (Tarım, Orman ve Köyişleri Komiyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2020)

4.- Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ve 2 Milletvekilinin; Koronavirüs Salgınına Karşı Güvence Sağlamak Amacıyla 7197 Sayılı Bütçe Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2856) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2020)

5.- Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya'nın; Askeralma Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanuna Teklifi (2/2857) (Milli Savunma Komiyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2020)

6.- Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın; Çiftçilerin Tarımsal Borçlarının Yapılandırılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2858) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2020)

7.- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Engin Altay, Manisa Milletvekili Özgür Özel ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un; 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2859) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2020)

8.- Ankara Milletvekili Nihat Yeşil'in; 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2860) (Adalet; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2020)

9.- Bursa Milletvekili Lale Karabıyık'ın; Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2861) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2020)

10.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Özel Öğretim Kurumları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2862) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2020)

11.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2863) (Avrupa Birliği Uyum ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2020)

12.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2864) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2020)

13.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2865) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2020)

14.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2866) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2020)

15.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin; 5102 Sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2867) (İçişleri; Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2020)

16.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun; Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2868) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2020)

17.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin; 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2869) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2020)

18.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin; 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2870) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2020)

19.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin; 3201 Sayılı Emniyet Teşkilat Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2871) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2020)

20.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin; 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2872) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2020)

21.-  Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk'ün; 4736 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2873) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2020)

22.-  Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın; 24/04/1930 Tarihli ve 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2874) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2020)

23.-  Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ve 110 Milletvekilinin; Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2875) (Adalet; Plan ve Bütçe ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2020)

24.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin; 6191 Sayılı Sözleşmeli Er ve Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2876) (Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2020)

25.-       Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın; Kahramanmaraş İlinde Ilıca Adıyla Bir İlçe Kurulmasına Dair Kanun Teklifi (2/2877) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2020)

26.-       Halkların Demokratik Partisi Grup Başkanvekili Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2878) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi:14.05.2020)

 

 

Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri

(Yasama Dokunulmazlığı)

 

1.- Van Milletvekili Sezai Temelli'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/1187) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

2.- Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/1188) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

3.- Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/1189) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

4.- Van Milletvekili Sezai Temelli'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/1190) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

5.- Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/1191) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

6.- Muş Milletvekili Şevin Coşkun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/1192) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

7.- Batman Milletvekili Feleknas Uca'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/1193) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

8.- Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/1194) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

9.- Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/1195) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

10.-  İstanbul Milletvekili Pervin Buldan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/1196) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

11.-  İstanbul Milletvekili Pervin Buldan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/1197) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

12.-  Van Milletvekili Tayip Temel'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/1198) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

13.-  Muş Milletvekili Şevin Coşkun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/1199) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

14.-  Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/1200) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

15.-  Mardin Milletvekili Ebrü Günay'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/1201) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

16.-  Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/1202) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

17.-  Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/1203) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

18.-  Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/1204) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

19.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/1205) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

20.-  İstanbul Milletvekili Pervin Buldan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/1206) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

21.-  Mardin Milletvekili Pero Dundar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/1207) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

22.-  İstanbul Milletvekili Pervin Buldan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/1208) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

23.-  Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/1209) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2020)

24.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/1210) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2020)

25.-  Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/1211) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2020)

26.-  Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/1212) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2020)

27.-  Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/1213) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2020)

28.-  Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/1214) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2020)

29.-  Muş Milletvekili Mensur Işık’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/1215) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2020)

30.-  Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/1216) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2020)

31.-  Mardin Milletvekili Ebrü Günay'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/1217) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2020)