TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

3

GELEN KAĞITLAR

No: 143

4 Mayıs 2020 Pazartesi

 

 

Milletvekili Teklifleri

 

1.- Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in; 5525 Sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2849) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.05.2020)

2.- Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver'in; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2850) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.05.2020)

3.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2851) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.05.2020)

4.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2852) (Plan ve Bütçe ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.05.2020)

 

Yazılı Soru Önergeleri

1.-           Ankara Milletvekili Şenol Sunat'ın, yap-işlet-devret sözleşmelerindeki bazı düzenlemelere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/28033) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2020)

2.-           Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un, 2017 yılında Tunceli'de hayatını kaybeden bir vatandaşın cenazesinin ailesine uygunsuz bir şekilde teslim edildiği iddialarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/28034) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2020)

3.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kanal İstanbul Projesine ayrılacak finansman ile yapılabilecek kamu hizmetlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/28035) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2020)

4.-           Adana Milletvekili Ayhan Barut'un, hazine arazilerinin tarıma açılmasına ve tarım sektörünün geliştirilmesi için alınan önlemlere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/28036) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2020)

5.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 65 yaş üstü vatandaşlara kolonya ve maske dağıtımı uygulamasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/28037) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2020)

6.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, koronavirüs nedeniyle 10-12 Nisan 2020 tarihlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağına ve sahra hastaneleri yapımına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/28038) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2020)

7.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Cumhurbaşkanlığının araç kiralama ihalesine ve koronavirüs salgını kapsamında yapılan yardımlara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/28039) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2020)

8.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, koronavirüs salgını nedeniyle 3 ay işten çıkarmanın yasaklanmasına ve bazı vatandaşların ödemelerinin 3 ay ertelenmesi önerisine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/28040) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2020)

9.-           Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'ın, koronavirüs salgını sürecinde görev alan tüm sağlık personelinin haklarında iyileştirme yapılması ve sağlık çalışanlarına kadro verilmesi önerisine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/28041) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2020)

10.-       Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, koronavirüs salgını sürecinde çalışmak zorunda kalan engelli, kronik hastalığı olan ve emeklilikte yaşa takılan vatandaşlara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/28042) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2020)

11.-       Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, Tarım ve Orman Bakanlığının 2020 yılı yangın söndürme ihalesi ile Türk Hava Kurumu ile ilgili iddialara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/28043) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2020)

12.-       Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, koronavirüs salgını süresince yörüklerin göç ettiği alanlarda alınacak tedbirlere ve bu kişilere sağlanacak kolaylıklara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/28044) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2020)

13.-       Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, Türk Hava Kurumu ile ilgili iddialara ve orman yangınları ile mücadelede Kurumun imkanlarından yararlanılması önerisine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/28045) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2020)

14.-       Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı'nın, 2018-2020 yıllarında Türkiye genelinde ve Kastamonu ilinde umre ve hac ziyareti için Suudi Arabistan'a giden Türk vatandaşlarının sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/28046) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2020)

15.-       Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı'nın, 1 Ocak 2018 ile 31 Mart 2020 tarihleri arasında kapanan ulusal ve yerel gazete ve televizyon sayılarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/28047) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2020)

16.-       Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu'nun, koronavirüs salgını nedeniyle eğitime ara verilmesine rağmen özel yurtların öğrencilerden barınma ücreti talep etmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/28048) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2020)

17.-       Muş Milletvekili Mensur Işık'ın, Muş'ta yapımı devam eden yeni şehir stadyumuna ve eski stadyumun yıkılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/28049) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2020)

18.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Ödemiş T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir mahkuma kötü muamelede bulunulduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28050) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.04.2020)

19.-       Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı'nın, infaz koruma memurlarının özlük haklarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28051) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2020)

20.-       Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in, 2017 yılında Tunceli'de hayatını kaybeden bir vatandaşın cenazesinin ailesine uygunsuz bir şekilde teslim edildiği iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28052) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2020)

21.-       Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın, 2017 yılında Tunceli'de hayatını kaybeden bir vatandaşın cenazesinin ailesine uygunsuz bir şekilde teslim edildiği iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28053) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2020)

22.-       Adana Milletvekili Kemal Peköz'ün, Adana F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28054) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2020)

23.-       Adana Milletvekili Kemal Peköz'ün, Adana F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28055) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2020)

24.-       Adana Milletvekili Kemal Peköz'ün, Adana F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28056) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2020)

25.-       Adana Milletvekili Kemal Peköz'ün, Adana F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28057) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2020)

26.-       Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Adana F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan mahkumların kötü muameleye uğradıkları iddiasına ve kurumda koronavirüse karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28058) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2020)

27.-       Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in, bazı cezaevlerinde bulunan mahkumların çeşitli iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28059) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2020)

28.-       Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, Adana F Tipi Kapalı Cezaevindeki bazı mahkumların kötü muameleye maruz kaldığı iddiaları ile kurumda koronavirüse karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28060) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2020)

29.-       Van Milletvekili Tayip Temel'in, Van T Tipi Cezaevindeki mahkumlara kötü muamelede bulunulduğu ve kurumda koronavirüse karşı yeterli önlemlerin alınmadığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28061) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2020)

30.-       Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in, İzmir Ödemiş T Tipi Kapalı Cezaevinde kalan bir kişinin ağır hasta olmasına karşın tedavisinin yeterli ve özenli yapılmadığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28062) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2020)

31.-       Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un, Sincan Kadın Kapalı Cezaevinde gardiyanların koronavirüs salgını açısından riskli uygulamalar yaptıkları iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28063) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2020)

32.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Çankırı E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir kişinin nakil talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28064) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2020)

33.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İslahiye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir mahkumun sağlık durumunda ve nakil talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28065) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2020)

34.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir kişinin tek kişilik odaya alınmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28066) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2020)

35.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, eşlerden ikisi de cezaevinde bulunan çocuklu bir çiftin denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28067) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2020)

36.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Düzce T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki hasta bir mahkum hakkındaki tahliye talebine ve cezaevinde koronavirüse karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28068) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2020)

37.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Adana F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir kişinin sağlık durumuna ve kötü muameleye maruz kaldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28069) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2020)

38.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Afyonkarahisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir kişinin sağlık durumuna ve hakkında bilgi verilmediği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28070) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2020)

39.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Silivri 5 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir kişinin nakil talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28071) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2020)

40.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Rize L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki bir tutuklunun sağlık durumuna ve bağışıklığı güçlendirici ilaçlara erişim talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28072) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2020)

41.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Uşak E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir kişinin gözünü kaybetme riski olduğu iddiasına ve tedavisine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28073) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2020)

42.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İzmir Kırıklar 1 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevindeki bir mahkumun sağlık durumuna ve tedavisine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28074) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2020)

43.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Adana Kürkçüler F Tipi Kapalı Cezaevindeki bir mahkuma kötü muamelede bulunulduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28075) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2020)

44.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, koronavirüs salgını nedeniyle işten çıkarılan bir vatandaşın ödemekte olduğu adli para cezası taksitlerinin ertelenmesi talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28076) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2020)

45.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Silivri Kapalı Cezaevinin fiziki şartlarına ve koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28077) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2020)

46.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, koronavirüs testi pozitif çıkan mahkumlara ve alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28078) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2020)

47.-       Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin'in, Şanlıurfa Hilvan 2 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevinde koronavirüse karşı yeterli önlemlerin alınmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28079) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2020)

48.-       Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'in, koronavirüs salgını nedeniyle evlerine gidemeyen cezaevi personelinin ücretlerinin iyileştirilmesi önerisine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28080) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2020)

49.-       İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün, COVID-19 salgını sürecinde çalışmak zorunda olan işçilere, İşsizlik Sigortası Fonuna ve bazı iddialara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28081) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2020)

50.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, kamu görevinden ihraç edilen bir kişinin kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılmadığı iddiasına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28082) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2020)

51.-       Ankara Milletvekili Murat Emir'in, sosyal yardımlardan faydalanan kayıtlı hane sayısına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28083) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2020)

52.-       Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'ın, Kırşehir Belediyesine bağlı bir kamu iktisadi teşebbüsünün borçlarına karşılık belediyenin taşınmazlarının Sosyal Güvenlik Kurumuna devrine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28084) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2020)

53.-       İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın, Covid-19 tanısı konulan, yaşamını yitiren veya hastalığın kalıcı hasara yol açtığı sağlık çalışanları için bu durumun iş kazası ve meslek hastalığı olarak kabul edilmesi talebine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28085) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2020)

54.-       Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı'nın, 2018-2020 yıllarında Türkiye genelinde ve Kastamonu ilinde sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılan kişi sayılarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28086) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2020)

55.-       Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı'nın, Türkiye genelinde ve Kastamonu ilinde genel sağlık sigortası prim borcu bulunan kişi sayılarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28087) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2020)

56.-       Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı'nın, 2018-2020 yıllarında Türkiye genelinde ve Kastamonu ilinde evde bakım hizmeti sunulan engelli vatandaş sayılarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28088) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2020)

57.-       Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı'nın, 2017-2020 yıllarında Türkiye genelinde ve Kastamonu ilinde sigortalı çalışan sayılarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28089) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2020)

58.-       Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı'nın, 2019 yılında Türkiye genelinde ve Kastamonu ilinde öksüz ve yetim yardımı, muhtaç asker çocuğu yardımı, şartlı eğitim ve şartlı sağlık yardımı alan kişi sayılarına ve toplam yardım miktarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28090) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2020)

59.-       Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı'nın, 2019 yılında Türkiye genelinde ve Kastamonu ilinde engelli, yaşlı ve silikozis aylığı yardımı ile eşi vefat etmiş kadınlara yönelik düzenli nakit yardımı alan kişi sayılarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28091) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2020)

60.-       Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı'nın, Kastamonu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü sisteminde kayıtlı bulunan işsizlere ve iş aramak için başvuru yapan kişi sayısına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28092) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2020)

61.-       Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı'nın, 2019 ve 2020 yıllarında Türkiye genelinde ve Kastamonu ilinde 4A, 4B ve 4C kapsamında aktif çalışan ve aylık alan kişi sayılarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28093) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2020)

62.-       Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı'nın, 2018-2020 yıllarında Türkiye genelinde ve Kastamonu ilinde doğum yardımında bulunulan kişi sayısına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28094) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2020)

63.-       Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy'un, kamu kurumlarında 4/C statüsünde çalışırken 4/B statüsüne geçirilen personelin haklarının mevcut 4/B statüsündeki çalışanlar ile eşitlenmesine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28095) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2020)

64.-       Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal hizmet çalışanlarına yönelik alınan tedbirlere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28096) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2020)

65.-       Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, 3. derece arkeolojik sit alanlarında imar barışının geçerli olup olmadığına ve imar barışından yararlanan yapı sayısına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28097) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2020)

66.-       Muş Milletvekili Mensur Işık'ın, Muş'ta yapımı devam eden yeni şehir stadyumuna ve eski stadyumun yıkılmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28098) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2020)

67.-       Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, Libya'da bulunan Türk askeri kuvvetlerinin faaliyetlerine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28099) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2020)

68.-       Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy'un, koronavirüs salgını nedeniyle yurtdışında mahsur kalan vatandaşların ülkemize getirilmesi talebine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28100) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2020)

69.-       Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, koronavirüs salgını süresince elektrik ve doğalgaz borcu nedeniyle Gaziantep ilinde yapılan kesintilere ve faturaların ertelenmesi önerisine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28101) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2020)

70.-       Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, Akkuyu Nükleer Santrali inşaatında çalışan bir kişiye koronavirüs teşhisi konulmasına ve inşaatın durdurulması önerisine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28102) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2020)

71.-       Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın, koronavirüs salgını sürecinde ertelenen lig maçları nedeniyle yayıncı kuruluşun kulüplere naklen yayın ücreti ödememesine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28103) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2020)

72.-       Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı'nın, 2014 yılında feshedilen Kastamonuspor'un borçlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28104) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2020)

73.-       Muş Milletvekili Mensur Işık'ın, Muş'ta yapımı devam eden yeni şehir stadyumuna ve eski stadyumun yıkılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28105) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2020)

74.-       Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, Ekonomik İstikrar Paketi kapsamında dar gelirli ailelere sağlanan nakdi yardımlara ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28106) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.04.2020)

75.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Rize ilinin Güneysu ilçesi için yapıldığı iddia edilen yol ihalesine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28107) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2020)

76.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, çiftçilikle uğraşan bir ailenin bir bankaya yatırdığı birikimlerine el konması sonucu yaşadıkları mağduriyetlere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28108) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2020)

77.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, koronavirüs salgını nedeniyle hazırlanan bireysel destek paketi kapsamında verilen kredilere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28109) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2020)

78.-       Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in, pazarcı esnafa gelir desteği sağlanması ve bu kişilerin çek, senet, kira ve faturalarının faizsiz ertelenmesi önerilerine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28110) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2020)

79.-       Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in, muhasebecilerin ve mali müşavirlerin sorunlarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28111) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2020)

80.-       Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı'nın, hizmete giren on şehir hastanesi için ödenen kira ve hizmet bedellerine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28112) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2020)

81.-       Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir'in, koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan işletmelere ve bu işletmelerde çalışan işçilere maddi destek sağlanması önerisine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28113) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2020)

82.-       Konya Milletvekili Esin Kara'nın, koronavirüs salgını nedeniyle vergi beyanlarının ertelenmesi önerisine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28114) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2020)

83.-       Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un, koronavirüs salgını süresince eğitime ara verilmesi nedeniyle servis esnafının yaşadığı sorunların çözümüne ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28115) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2020)

84.-       Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün, Munzur Çayı'nda cansız bedeni bulunan kayıp bir kadının arama çalışmalarına ve ölümünün soruşturulmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28116) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2020)

85.-       Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy'un, 10 Nisan 2020 tarihinde ilan edilen sokağa çıkma yasağına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28117) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2020)

86.-       Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy'un, 12 Eylül 2019 ve 8 Nisan 2020 tarihilerinde Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28118) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2020)

87.-       Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından kurumlara sahte dezenfektan dağıtılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28119) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2020)

88.-       Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtılan ve sahte olduğu tespit edilen dezenfektanlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28120) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2020)

89.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, hakkında verilen denetimli serbestlik kararı sonrası yabancı uyruklu bir kişinin oturma izninin iptal edildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28121) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2020)

90.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, kamu görevinden ihraç edilen bir kişinin OHAL Komisyonunun göreve iade kararına rağmen göreve başlatılmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28122) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2020)

91.-       Adana Milletvekili Kemal Peköz'ün, sokağa çıkma yasağının ilan edilmesiyle sokağa çıkan insanların fotoğrafını çeken bir kişinin gözaltına alındığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28123) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2020)

92.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, koronavirüs salgını nedeniyle 10-12 Nisan 2020 tarihlerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağının açıklanma usulüne ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28124) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2020)

93.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11-12 Nisan 2020 tarihlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağının açıklanma saatine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28125) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2020)

94.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, koronavirüs salgını nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağında gazete dağıtımı yapılamamasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28126) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2020)

95.-       Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın, koronavirüs sürecinde muhtarlıklar tarafından yürütülen yardım hizmetlerine ve muhtarların koronavirüsten korunmasına yönelik alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28127) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2020)

96.-       Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı'nın, Kastamonu ili merkez ve ilçe belediyelerinin İller Bankası ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarına karşılık genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılacak paylardan yapılan kesinti miktarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28128) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2020)

97.-       Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı'nın, Türkiye genelinde ve Kastamonu ilinde koronavirüs salgını nedeniyle faaliyetleri geçici olarak durdurulan iş yeri sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28129) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2020)

98.-       Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı'nın, 31 Mart 2020 tarihi itibarıyla Türkiye geneli ve Kastamonu ilindeki ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü sayılarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28130) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2020)

99.-       Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin'in, 3499 kodlu çağrı merkezleri hizmetleri bölümü mezunlarının 112 acil çağrı merkezlerine atanması talebine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28131) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2020)

100.-   İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın, geri gönderme ve barınma merkezlerindeki hijyen koşulları ile bu merkezler dışındaki mülteciler için koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28132) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2020)

101.-   İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun, radyo ve televizyonda yapılan dini içerikli yayınların denetimine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28133) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2020)

102.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, hakkında verilen denetimli serbestlik kararı sonrası oturma izni iptal edilen yabancı uyruklu bir kişinin öğrencilik hakkının elinden alındığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28134) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2020)

103.-   Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın, koronavirüs salgını sürecinde bazı okul müdürlerinin öğretmenleri yurt dışı bağlantılı bir program üzerinden ders vermeye zorladığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28135) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2020)

104.-   Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, ataması yapılmış olup kararname bekleyen öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28136) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2020)

105.-   Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk'ün, koronavirüs salgını sürecince eğitime ara verilmesi nedeniyle mağdur olan usta öğreticilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28137) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2020)

106.-   Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personeline döner sermayeden yapılan ek ödemeye ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28138) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2020)

107.-   Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, Libya'da bulunan Türk askeri kuvvetlerinin faaliyetlerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28139) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2020)

108.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kayseri'de bulunan bir birlikteki erlerin askerlik sürelerinin uzatıldığı iddiasına ve askeri birliklerde koronavirüse karşı alınan önlemlere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28140) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2020)

109.-   İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu'nun, İstanbul'daki özel hastanelerde Libya'dan gelen yaralıların tedavi edildiği ve koronavirüs tedbirleri kapsamında istifası yasaklanan doktorlara düşük ücret ödendiği iddialarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28141) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2020)

110.-   Hakkari Milletvekili Sait Dede'nin, Hakkari ilinde koronavirüs salgınıyla ilgili verilere ve alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28142) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2020)

111.-   Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, sokağa çıkma yasağının uygulandığı 11-12 Nisan 2020 tarihlerinde yapılan koronavirüs testlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28143) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2020)

112.-   Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, ameliyathane teknikerlerinin ameliyathanelerde görev alamaması nedeniyle yaşanan mağduriyetlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28144) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2020)

113.-   Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'ın, son 5 yılın ve 2020 yılının 10 Mart-10 Nisan tarihleri arasında hayatını kaybeden kişi sayılarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28145) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2020)

114.-   İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın, barınma ve geri gönderme merkezlerinde bulunan mülteci ve göçmenlerin koronavirüs salgınından korunmaları için alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28146) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2020)

115.-   Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı'nın, Kastamonu ilinde pandemi hastanesine dönüştürülebilecek sağlık tesislerine ve bu tesislerdeki yoğun bakım yatak ve solunum cihazı sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28147) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2020)

116.-   Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı'nın, Kastamonu ilinde koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında atıl durumdaki bir özel hastane binasının kamulaştırılarak hizmete sunulması önerisine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28148) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2020)

117.-   İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın, koronavirüs salgınına karşı hastane ve yatak kapasitesinin yeterliliğine ve Atatürk Havalimanı'nın geçici hastaneye dönüştürülmesi talebine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28149) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2020)

118.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Covid-19 PCR kiti ile ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28150) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2020)

119.-   Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın, koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul'da yapılması planlanan iki hastaneye ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28151) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2020)

120.-   Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin'in, Covid-19 tanısı konmuş sağlık çalışanlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28152) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2020)

121.-   İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın, bir rehberin umreden dönen kafileye ateşlerini düşürmek için parasetamol verdiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28153) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2020)

122.-   Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı'nın, Türkiye genelinde ve Kastamonu ilinde koronavirüs testi pozitif çıkan yurt dışı temaslı vatandaşların sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28154) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2020)

123.-   Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı'nın, Türkiye genelinde ve Kastamonu ilinde hastanelerde din psikoloğu olarak görevlendirilen personel sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28155) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2020)

124.-   Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı'nın, Kastamonu ilindeki uzman hekim ve sağlık personeli açığına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28156) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2020)

125.-   Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı'nın, 2018 ve 2019 yıllarında Kastamonu ilinden başka illere sevk edilen hasta sayılarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28157) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2020)

126.-   Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı'nın, sağlık personeline verilecek yeterli sayıda koruyucu ekipman bulunup bulunmadığına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28158) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2020)

127.-   Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, koronavirüs salgını nedeniyle iş yükü artan radyoloji teknikerlerinin sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28159) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2020)

128.-   Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, 1 Ocak-31 Mart 2020 tarihleri arasında zatürre, KOAH ve üst solunum yetmezliği teşhisi konulan hasta sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28160) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2020)

129.-   Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan'ın, seyahat takip sistemi uygulaması ile ilgili bir çalışma olup olmadığına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28161) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2020)

130.-   Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk'ün, sağlık teknisyeni ve sağlık teknikeri atamalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28162) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2020)

131.-   Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, sağlık personeline döner sermayeden yapılan ek ödemeye ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28163) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2020)

132.-   Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, Ağrı ilindeki koronavirüs salgını verilerine ve alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28164) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2020)

133.-   Muş Milletvekili Şevin Coşkun'un, Muş ilindeki sağlık hizmetlerine ve koronavirüs salgını verilerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28165) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2020)

134.-   Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında aile sağlığı merkezlerinde alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28166) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2020)

135.-   Adana Milletvekili Ayhan Barut'un, hazine arazilerinin tarıma açılmasına ve tarım sektörünün geliştirilmesi için alınan önlemlere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28167) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2020)

136.-   Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy'un, Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Projesi kapsamında tohum hibe edilecek iller arasında Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinin bulunmamasına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28168) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2020)

137.-   Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, koronavirüs salgını döneminde Brezilya'dan hayvan ithalatı yapılmasının gerekçesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28169) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2020)

138.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Gaziantep ilinde doludan etkilenen çiftçilerin mağduriyetlerinin giderilmesi önerisine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28170) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2020)

139.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, Doğu Anadolu Bölgesi'nde zarar ziyan ödemesi adı altında yapılan ödemelere ve bazı iddialara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28171) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2020)

140.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, veteriner hekimlere yönelik şiddetin önlenmesi için yasal düzenleme yapılması önerisine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28172) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2020)

141.-   Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı'nın, Türkiye genelinde biyoetanol üreten şeker fabrikalarının sayısına ve üretilen biyoetanol miktarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28173) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2020)

142.-   Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef'in, koronavirüs salgını nedeniyle tarımsal ürünlerin sigorta yaptırma sürelerinin uzatılması talebine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28174) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2020)

143.-   Konya Milletvekili Esin Kara'nın, koronavirüs salgını nedeniyle mevsimlik tarım işçileri için alınması gereken seyahat ve sağlık tedbirlerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28175) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2020)

144.-   Konya Milletvekili Esin Kara'nın, Konya iline verilecek tarım desteklerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28176) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2020)

145.-   Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un, Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi-Yazlık Ekiliş Programına Mersin'in dahil edilmesi önerisine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28177) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2020)

146.-   Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy'un, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde görevde yükselme sınavının ne zaman yapılacağına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28178) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2020)

147.-   İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun, DDT kullanımının denetlenmesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28179) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2020)

148.-   İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun, yağmur sularının biriktirilerek kullanımına yönelik çalışmalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28180) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2020)

149.-   İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun, akarsu havzalarında kirlilik tespiti yapılmasına ve gerekli önlemlerin alınmasına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28181) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2020)

150.-   İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun, kuruyan göllere ve konuyla ilgili alınması gereken önlemlere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28182) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2020)

151.-   İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun, göllerde kirlilik tespiti yapılmasına ve gerekli önlemlerin alınmasına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28183) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2020)

152.-   İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, sınırlarda bekleyen tır şoförleri ile ilgili koronavirüse karşı alınan önlemlere ve test sonucu pozitif çıkan şoför sayısına ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28184) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2020)

153.-   İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma geçiren, görev yeri değiştirilen ve görevine son verilen PTT personeli bulunup bulunmadığına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28185) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2020)

154.-   Ankara Milletvekili Şenol Sunat'ın, yap-işlet-devret sözleşmelerindeki bazı düzenlemelere ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28186) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2020)

155.-   Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir'in, Hatay ilinin İskenderun ilçesinde E-91 Karayolu Denizalayı mevkiinde meydana gelen trafik kazalarının önlenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28187) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2020)

156.-   Sivas Milletvekili Ulaş Karasu'nun, koronavirüs salgını nedeniyle şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmalara destek sağlanmasına yönelik önerilere ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28188) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2020)

157.-   Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı'nın, 2002-2019 yılları arasında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ihalelere dair bazı verilere ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28189) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2020)

158.-   Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy'un, PTT personelinin özlük haklarının iyileştirilmesi önerisine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28190) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2020)

159.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Irak'a gönderilen maske ve gıda yardımı kolilerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/28191) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2020)

160.-   İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın, vatandaşlara maske dağıtımına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/28192) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2020)

161.-   Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, koronavirüs salgını ile mücadele süresince sağlık çalışanlarının maaşlarından vergi alınmaması önerisine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/28193) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2020)

162.-   İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, koronavirüs salgını sürecinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubuna ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/28194) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2020)

163.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanlığında görevli bir bürokratın Vakıflar Genel Müdürlüğünün yaptığı bir ihale ile kiraladığı araziye ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/28195) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2020)

164.-   Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, 2010 ila 2020 Nisan ayı arasında RTÜK tarafından televizyon kanallarına ve radyolara uygulanan ceza ve yaptırımlara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/28196) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

165.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, koronavirüs salgınından etkilenen yerel basın çalışanlarına destek verilmesi önerisine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/28197) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

166.-   Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un, koronavirüs salgınından etkilenen yerel basın çalışanlarına destek verilmesi önerisine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/28198) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

167.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, koronavirüs salgınından etkilenen yerel basın çalışanlarına destek verilmesi önerisine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/28199) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

168.-   Batman Milletvekili Feleknas Uca'nın, Abdullah Öcalan'ın cezaevi koşullarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28200) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2020)

169.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bolu F Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan bir mahkumun infaz koruma memurları tarafından şiddet gördüğü iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28201) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2020)

170.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir tutuklunun sağlık durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28202) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2020)

171.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kırıkkale F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir hükümlünün denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28203) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2020)

172.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir hükümlünün sağlık durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28204) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2020)

173.-   Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, 2013-2020 yılları arasında sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında işlem yapılan kişi sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28205) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2020)

174.-   İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın, adliyelerde rastlanan koronavirüs vakalarına ve karantina uygulaması yapılan adliyelere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28206) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2020)

175.-   Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, Tarsus 2 Nolu T Tipi, Kürkçüler F Tipi ve Antalya L Tipi Kapalı cezaevlerinde koronavirüse karşı alınan tedbirlerin yetersiz olduğu iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28207) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2020)

176.-   Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, Kayseri Kadın Kapalı Cezaevinde bulunan bir mahkumun sağlık durumuna ve hastaneye sevkinin yapılmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28208) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2020)

177.-   İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün, İzmir Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hayatını kaybeden bir tutukluya ve hak ihlali iddialarının araştırılmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28209) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2020)

178.-   Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın, Van ilindeki cezaevleriyle ilgili çeşitli iddialara ve koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28210) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2020)

179.-   Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, cezaevlerinden tahliye edilen kişilere yönelik koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28211) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2020)

180.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanlığında görevli bir bürokrat hakkında yapılan habere ve terör örgütlerine hedef gösterme suçu kapsamında yapılan işlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28212) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2020)

181.-   İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm'ün, koronavirüs salgını nedeniyle cezaevlerinde alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28213) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2020)

182.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, engelli bir vatandaşın engelli maaşı ve yardım başvurularının reddedildiği iddiasına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28214) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2020)

183.-   Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, koronavirüs salgını ile mücadele süresince sağlık çalışanlarının maaşlarından vergi alınmaması önerisine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28215) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2020)

184.-   Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, İŞKUR ile yapılan protokol kapsamında okullarda geçici işçi vasfıyla çalışan güvenlik görevlilerine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28216) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2020)

185.-   Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, Bakanlığın 2019/6 atamasında boş kalan sosyal çalışmacı kadrolarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28217) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2020)

186.-   Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, sosyal yardımlardan faydalanan hane sayısına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28218) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

187.-   Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, Türkiye genelinde ve Denizli ilinde 15 Mart 2020 tarihinden itibaren yapılan işsizlik ödeneği başvurularına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28219) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

188.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Toplum Yararına Program kapsamında istihdam sağlanması ile ilgili bir çalışmanın bulunup bulunmadığına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28220) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

189.-   Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur'un, mevsimlik turizm çalışanlarının salgın dönemi boyunca desteklenmesi adına yapılan çalışmalara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28221) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

190.-   İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, koronavirüs nedeniyle işletmelerin SGK tahakkuku verme sürelerinin uzatılması önerisi ile faaliyetleri durdurulan ya da kapatılan işletme sahiplerinin Bağ-Kur ödemelerine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28222) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

191.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Toplum Yararına Program kapsamında okullarda çalışan güvenlik görevlileri ile diğer çalışanların ekonomik ve sosyal haklarının iyileştirilmesi talebine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28223) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

192.-   Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, Mardin'in Mazıdağı ilçesindeki bir fabrikanın çalışma şartlarına ve işçilerin işten çıkarıldığı iddiasına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28224) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

193.-   İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın, koruma altındaki doğal alanların imara açılması yönündeki uygulamaya ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28225) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2020)

194.-   Kayseri Milletvekili Dursun Ataş'ın, koronavirüs salgını nedeniyle emlak vergisi ve TOKİ konutlarının ödemelerinin ertelenmesi talebine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28226) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2020)

195.-   Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, Kahramanmaraş'ta bulunan Aksu Çayı'nın kirliliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28227) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

196.-   Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne alımı planlanan harita mühendisi sayısına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28228) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

197.-   Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, 22 Nisan 2013 tarihinde Suriye'de kaçırılan iki metropolitin akıbetine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28229) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2020)

198.-   Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen daimi nezaretçi eğitimlerinin yeniden açılması talebine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28230) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

199.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Türkiye genelinde ve Adıyaman ilinde borcundan dolayı elektriği kesilen vatandaşlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28231) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

200.-   İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın, bir grup öğrenci tarafından yapılan basın açıklaması sonrasında KYK tarafından 3 öğrencinin bursunun kesildiği iddiasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28232) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2020)

201.-   Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir'in, koronavirüs salgını sürecinde ertelenen futbol müsabakaları nedeniyle oluşan mağduriyete ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28233) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2020)

202.-   Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, koronavirüs salgını nedeniyle Burdur ilinde ekonomik olarak mağdur olan vatandaşlara ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28234) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2020)

203.-   Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, koronavirüs salgını nedeniyle hazırlanan temel ihtiyaç desteği kredisine Burdur ilinden yapılan başvurulara ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28235) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2020)

204.-   Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, koronavirüs salgını nedeniyle taksi, minibüs ve özel halk otobüsü esnafına nakdi yardım yapılması önerisine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28236) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2020)

205.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, yurt dışı çıkış harcına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28237) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

206.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından uluslararası kuruluşlara yapılan üyelik ve aidat türü ödemelere ve söz konusu kuruluşlara ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28238) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

207.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002 ve 2020 yıllarında Türkiye'de bulunan şeker fabrikası sayılarına ve kapanan şeker fabrikalarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28239) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

208.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002 ve 2020 yıllarında Türkiye genelinde bulunan makam aracı sayısına ve illere göre dağılımına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28240) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

209.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kredi kartı borcu olanlara ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28241) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

210.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2020 yılları arasında Bakanlığa gelen istek, şikayet ve öneri sayılarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28242) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

211.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan bilişim ekipmanlarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28243) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

212.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda boş bulunan engelli kadrolarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28244) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

213.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, engelli bireylerin araç alımlarında KDV alınıp alınmadığına ve ÖTV istisnasından yararlanma koşullarındaki ayrıma ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28245) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

214.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye genelinde tarım kredisi kullanan kişi sayısına ve kredileri ödeyemeyenlere uygulanan yaptırımlara ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28246) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

215.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sahte içki üretimi ve pazarlamasıyla ilgili verilere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28247) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

216.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002 ve 2020 yıllarında Türkiye'deki milli piyango bileti fiyatlarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28248) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

217.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kredi kartı borcu olanlara ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28249) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

218.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, KOBİ kredisi kullanan şirket sayısı ve KOBİ kredi borcunu ödeyemediği için mallarına haciz konulan vatandaş sayısına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28250) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

219.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002 ile 2020 yıllarındaki kiracı aile sayısına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28251) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

220.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son üç yılda Bakanlık personelinden toplanan yardımlara ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28252) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

221.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık bünyesindeki taşıt sayısına ve kiralık taşıtlara ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28253) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

222.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 15 Nisan 2020 itibarıyla Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda taciz ve tecavüz nedeniyle yapılan şikayetlere ve yapılan işlemlere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28254) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

223.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, maaşlarında haciz ve icra takibi bulunan Bakanlık personeline ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28255) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

224.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlıkta görevli müşavirlere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28256) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

225.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Nisan 2020 itibarıyla Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda mobbing nedeniyle yapılan şikayetlere ve yapılan işlemlere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28257) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

226.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık bünyesindeki boş engelli kadrolarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28258) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

227.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye genelinde ve illere göre satılan beyaz eşya adedi ve tutarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28259) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

228.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Mart ayı içinde verilmesi gereken tüm beyan ve bildiri sürelerinin, aylık prim ve hizmet belgelerinin ve vergi incelemelerinin ertelenmesi adına yürütülen çalışmalara ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28260) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

229.-   İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, koronavirüs nedeniyle bütün işletmelerin vermekle yükümlü olduğu beyanname ve ödeme sürelerinin ertelenip ertelenmeyeceğine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28261) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

230.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın afet yönetim planı ve depreme karşı önlem almak için ayırdığı kaynak miktarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28262) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

231.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunlarında şaibe olduğuna dair iddiaların araştırılmasına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28263) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

232.-   Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in, koronavirüs salgınından etkilenen yerel basın çalışanlarına destek verilmesi önerisine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28264) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

233.-   Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın, 10 Nisan 2020 tarihinde ilan edilen sokağa çıkma yasağına ve bu konuda köşe yazarlarınca yazılan bazı yazılara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28265) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2020)

234.-   Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, trafik kontrolünde bir aracın arka camında yer alan Atatürk imzasının sildirildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28266) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2020)

235.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Türk Kızılayın karantina altındaki bölgelerde gerçekleştirdiği faaliyetlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28267) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2020)

236.-   İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in, 2020 yılı Mart ve Nisan aylarında Türkiye ve İstanbul'da ölüm bildirim sistemine kayıtlı vefat sebeplerine ve hastalık kodlama sisteminde kullanılan kodlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28268) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

237.-   Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, Türk Hava Kurumu tarafından yapılan taşınmaz satışlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28269) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

238.-   İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın, karantina tedbirleri doğrultusunda mesleğini icra edemeyen kişilere ve bu kişilerin masraflarının karşılanması önerisine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28270) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

239.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bireysel silahlanma oranlarındaki artışın gerekçeleri ve maganda cinayetlerinde verilen cezalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28271) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

240.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son 5 yılda kaçırılan ve kaybolan çocuk sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28272) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

241.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2020 yılları arasında illere göre yaşamını yitiren mülteci kadınların sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28273) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

242.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında öldürülen 131 kadının faillerinin bulunamadığı iddiası ve ülkemizin uluslararası platformlardaki bireysel silahlanma sırasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28274) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

243.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Suriye'den ülkemize göç eden mülteci sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28275) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

244.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002 ile 2020 yıllarındaki mülteci sayısına ve illere göre dağılımına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28276) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

245.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son beş yılda illere göre ölen mülteci ve sığınmacı çocuk sayısına ve eğitim görenlerin sayılarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28277) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

246.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 24 Mart 2009 tarihinde Yunanistan'a gitmek isterken bindiği botun alabora olması nedeniyle kendisinden haber alınamayan bir kişiyi arama çalışmalarına ve insan kaçakçılığı suçunun önlenmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28278) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

247.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2020 yılları arasında yapılan toplumsal gösterilere ve kolluk güçlerince yapılan müdahalelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28279) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

248.-   Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki'nin, Batman'da yaşanan su kesintileri ile su kuyularına giden elektrik kesintilerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28280) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

249.-   Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, Valilik tarafından Şanlıurfa İl Pandemi Kuruluna Türk Tabipler Birliğinden ve Sağlık Emekçileri Sendikasından üye kabul edilmediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28281) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

250.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Türkiye'deki vakıflar üzerinden yurt dışında bulunan bir vakfa kaynak aktarıldığı iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28282) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2020)

251.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanlığında görevli bir bürokratın Vakıflar Genel Müdürlüğünün yaptığı bir ihale ile kiraladığı araziye ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28283) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2020)

252.-   Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin'in, ataması yapılmış olup göreve başlamayı bekleyen öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28284) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2020)

253.-   Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, İŞKUR ile yapılan protokol kapsamında okullarda geçici işçi vasfıyla çalışan güvenlik görevlilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28285) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2020)

254.-   İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın, bir şahsın Covid-19 test kiti satışı için sipariş topladığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28286) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2020)

255.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bilim Kurulu tarafından yapılan toplantılara ve alınan kararlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28287) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2020)

256.-   Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın, 10 ve daha fazla çalışanı olan işletmelerin maske ihtiyacının ücretsiz karşılanması önerisine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28288) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2020)

257.-   İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın, koronavirüs salgını kapsamında aile sağlık merkezlerinde yaşandığı iddia edilen bazı sorunlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28289) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2020)

258.-   Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, koronavirüs salgını ile mücadele süresince sağlık çalışanlarının maaşlarından vergi alınmaması önerisine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28290) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2020)

259.-   İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, koronavirüs salgını sürecinde hakkında soruşturma açılan ve görev yeri değiştirilen sağlık çalışanlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28291) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2020)

260.-   Bursa Milletvekili Yüksel Özkan'ın, koronavirüs salgını ile mücadelede antikor testleri kullanımına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28292) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2020)

261.-   Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Covid-19 salgını ile ilgili çeşitli verilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28293) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2020)

262.-   Iğdır Milletvekili Habip Eksik'in, Bakanlığın nükleer tıp teknikerliği görev tanımı ile ilgili bir çalışması olup olmadığına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28294) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2020)

263.-   İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz'ın, ülkemizdeki Covid-19 vakalarıyla ilgili çeşitli verilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28295) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2020)

264.-   İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, Covid-19 ve diğer bulaşıcı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28296) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2020)

265.-   Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, koronavirüs salgını nedeniyle Mersin ilindeki geçici işçilere yönelik alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28297) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2020)

266.-   Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, Bakanlığın ne zaman anestezi teknikeri alımı yapacağına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28298) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

267.-   Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, retinoskizis hastalığında kök hücre tedavisi uygulanmamasının gerekçelerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28299) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

268.-   Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, evde hasta bakım teknikeri alımlarının yeterliliğine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28300) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

269.-   Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, 2019 yılında Sağlık Bakanlığı Kamu Toplu İş Sözleşmesinin yapılmamasının gerekçelerine ve sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28301) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

270.-   İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in, 2020 yılı Mart ve Nisan aylarında Türkiye ve İstanbul'da ölüm bildirim sistemine kayıtlı vefat sebeplerine ve hastalık kodlama sisteminde kullanılan kodlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28302) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

271.-   Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, 11 Mart 2020 tarihinden itibaren pnömani ve solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gören ve hayatını kaybeden kişi sayılarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28303) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

272.-   Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, Bakanlığın virüslere karşı aşı çalışmalarında veteriner hekim istihdam edip etmeyeceğine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28304) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

273.-   Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, Bakanlığın radyoterapi teknikeri alımına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28305) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

274.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, vekil ebe hemşirelerin özlük ve sosyal haklarının iyileştirilmesi talebine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28306) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

275.-   İzmir Milletvekili Özcan Purçu'nun, Roman vatandaşların koronavirüs salgınına karşı korunması adına alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28307) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

276.-   Batman Milletvekili Feleknas Uca'nın, Batman'da bulunan hastanelerdeki PET-BT cihazı eksikliğine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28308) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

277.-   İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, İstanbul'da 6-22 Nisan 2020 tarihleri arasında, Trabzon'da ise 2020 yılının ilk dokuz haftasında Covid-19 sebebiyle vefat eden kişi sayılarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28309) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

278.-   İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün, Covid-19 tanısı doğrulanmış vakalara dair bazı verilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28310) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

279.-   İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, 2020 yılı Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında ülkemizde bulunan tüm hastanelerdeki yoğun bakım yatak sayılarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28311) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

280.-   İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm'ün, koronavirüs salgınıyla ilgili olarak açıklanan verilerin kapsamının genişletilmesi önerisine ve ölüm sayılarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28312) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

281.-   Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, fizyoterapist istihdamına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28313) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

282.-   İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun, Dünya Sağlık Örgütü tarafından koronavirüs hastalığı için önerilen tanı kodlarının ülkemizde kullanılmamasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28314) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

283.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tarım ve hayvancılıkta kullanılan makinalarda yerli malı malzeme kullanımının denetlenmesine ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28315) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

284.-   Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, koronavirüs salgını sürecinde çiftçilere destek sağlanmasına yönelik bazı önerilere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28316) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2020)

285.-   Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı'nın, limon ihracatının izne bağlanmasına ve limon üreticilerinin sorunlarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28317) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2020)

286.-   Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, limon üreticilerine yönelik yapılan çalışmalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28318) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2020)

287.-   Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, 6-7 Ocak 2020 tarihlerinde Mersin ilinde yaşanan doğal afet nedeniyle oluşan mağduriyetin giderilmesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28319) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2020)

288.-   Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, koronavirüs salgınından etkilenen çiçek üreticilerinin desteklenmesi önerisine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28320) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

289.-   Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, Bakanlığın ne zaman veteriner hekim alımı yapacağına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28321) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

290.-   İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, mevsimlik tarım işçilerinin konaklama ve çalışma alanlarında koronavirüse karşı alınacak tedbirlere ve kiraz üreticilerine yönelik destekleme çalışmalarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28322) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

291.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, mevsimlik tarım işçilerinin koronavirüs salgınına karşı korunması adına alınan önlemlere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28323) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

292.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, salgın süreci boyunca çiftçiyi ve üreticiyi desteklemek adına alınan önlemlere ve yürütülen çalışmalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28324) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

293.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tarım kredi kooperatiflerine borcu olan ve destekleme ödemelerinde kesinti yapılan çiftçi sayısına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28325) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

294.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, koronavirüs salgını nedeniyle 21 ilde çiftçilere dağıtılan tohum miktarına ve tarım yapılan arazilere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28326) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

295.-   Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, Türkiye'deki bir firmanın koronavirüs salgını sürecinde Brezilya'dan hayvan ithalatı yaptığına dair iddialara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28327) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

296.-   Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, limon ihracatı için izin şartı konulmasının nedenine ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28328) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2020)

297.-   İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, yaş meyve ve sebze ticaretinin devamlılığına yönelik yapılan çalışmalara ve ihracatçılara sağlanması düşünülen desteklere ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28329) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

298.-   Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, Denizli ilinde 2019 yılı ve 2020 yılının ilk 3 ayı itibarıyla açılan ve kapanan iş yeri sayısına ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28330) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

299.-   Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin'in, koronavirüs salgını nedeniyle gıda fiyatlarında yaşanan artışı kontrol etmek amacıyla alınan önlemlere ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28331) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

300.-   Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un, koronavirüs salgını nedeniyle dış hat uçuşlarının durdurulduğu dönemde Türkiye ile Katar arasında uçuşların devam etmesine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28332) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2020)

301.-   Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin'in, koronavirüs salgını nedeniyle Atatürk Havalimanının bulunduğu alana yapılan hastane inşaatına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28333) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2020)

302.-   Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, Bakanlığın personel alımına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28334) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

303.-   İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun, radyo ve televizyon kanallarında yayınlanan dini içerikli yayınlara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/28335) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2020)

304.-   Konya Milletvekili Esin Kara'nın, medya ve basın kuruluşlarına ekonomik destek verilmesine yönelik önerilere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/28336) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2020)

305.-   Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/28337) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

306.-   Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılması uygulamasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/28338) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

307.-   Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın, uzaktan eğitim yapamayan üniversitelere ve üniversitelerin sınav takviminin belirlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/28339) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

308.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, koronavirüs salgını nedeniyle gıda işçilerine yönelik alınan önlemlere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/28340) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

309.-   Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, 65 yaş üstü vatandaşlara yapılacak olan kolonya ve maske dağıtımına ve dağıtımla ilgili sorunlara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/28341) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

310.-   Adana Milletvekili Ayhan Barut'un, İran'dan karpuz ithal edilmesinin gerekçesine ve karpuz üreticilerinin sorunlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/28342) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

311.-   Adana Milletvekili Ayhan Barut'un, pamuk üreticilerinin sorunlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/28343) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

312.-   Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in, yerel basın kuruluşlarına destek verilmesi önerisine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/28344) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

313.-   Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'ın, yerel basın işletmelerinin desteklenmesi önerisine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/28345) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

314.-   Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'ın, veteriner hekimler ve diğer hayvan sağlığı çalışanlarının haklarının iyileştirilmesi talebine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/28346) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

315.-   Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü'nün, belediyelerin aşevi hesaplarına bloke konulmasının gerekçesine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/28347) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

316.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Rize Kalkandere L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28348) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.04.2020)

317.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Denizli T Tipi Ceza İnfaz Kurumunda mahkumlara yetersiz yemek verildiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28349) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.04.2020)

318.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda aşçılık yapan mahkumların tahliye olması nedeniyle yemek sıkıntısı yaşandığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28350) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2020)

319.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, cezaevlerinde kıyafet alımının yasaklandığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28351) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2020)

320.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kocaeli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda aşçılık yapan mahkumların tahliye olması nedeniyle yemek sıkıntısı yaşandığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28352) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2020)

321.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Ödemiş T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda koğuşlarda kapasitenin üzerinde mahkum bulunduğu iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28353) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2020)

322.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Trabzon Bahçecik E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda koğuşların mahkumlar içerdeyken ilaçlandığı iddiasına ve cezaevinde koronavirüse karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28354) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2020)

323.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bandırma T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda koğuşların birleştirilerek çok kalabalık hale getirildiği iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28355) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2020)

324.-   Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir'in, Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevinde koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28356) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

325.-   Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın, İzmir Aliağa 4 Nolu Kapalı Cezaevinde koronavirüs salgınına yönelik yeterli önlem alınmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28357) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

326.-   Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın, Hilvan Cezaevinde koronavirüs salgınına yönelik yeterli önlem alınmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28358) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

327.-   Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın, Gaziantep H Tipi Kapalı Cezaevinde koronavirüs salgınına yönelik yeterli önlem alınmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28359) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

328.-   Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın, Gebze M Tipi Kapalı Cezaevinde koronavirüs salgınına yönelik yeterli önlem alınmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28360) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

329.-   Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın, Giresun 1 Nolu Kapalı Cezaevinde koronavirüs salgınına yönelik yeterli önlem alınmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28361) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

330.-   Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın, Giresun Espiye L Tipi Kapalı Cezaevinde koronavirüs salgınına yönelik yeterli önlem alınmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28362) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

331.-   Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın, Gümüşhane E Tipi, Ordu E Tipi ve Bafra T Tipi Cezaevlerinde koronavirüs salgınına yönelik yeterli önlem alınmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28363) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

332.-   Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın, Erzurum Kapalı Cezaevinde koronavirüs salgınına yönelik yeterli önlem alınmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28364) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

333.-   Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın, İzmir Aliağa 1 Nolu Kapalı Cezaevinde koronavirüs salgınına yönelik yeterli önlem alınmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28365) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

334.-   Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz'ın, Covid-19 salgını süresince optisyenlere ekonomik destek verilmesi önerisine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28366) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2020)

335.-   İzmir Milletvekili Kani Beko'nun, Bakanlığın 2019/6 personel alımında boş kalan kadrolarına ve 2020 için öngörülen kadro sayısına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28367) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

336.-   Bursa Milletvekili Yüksel Özkan'ın, Bulgaristan doğumlu vatandaşların 65 yaş aylığının kesildiği iddiasına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28368) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

337.-   Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, Bakanlığın 2019/6 personel alımında boş kalan kadrolarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28369) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

338.-   Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in, güvencesiz çalışan ve koronavirüs salgını nedeniyle mağdur olan müzisyenlere destek verilmesi önerisine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28370) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

339.-   İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, koronavirüs salgını nedeniyle çalışma hayatında alınması gereken tedbirlere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28371) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

340.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 10 Nisan-17 Nisan 2020 tarihleri arasında işten çıkarılan işçi sayısına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28372) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

341.-   Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin'in, kamuda çalışan engelli personel sayısına ve 2020 yılı içinde engelli personel alımı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28373) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

342.-   Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin'in, kamu hastanelerinde çalışan engelli personel sayısına ve 2020 yılı içinde engelli sağlık personeli alımı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28374) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

343.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, banka ve sigorta vakıf emekli sandıklarının SGK'ya devrine ve bayram ikramiyesi alamayan emeklilere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28375) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

344.-   Batman Milletvekili Necdet İpekyüz'ün, Batman Belediyesi tarafından aşırı kullanım gerekçesiyle su kesintisine gidilmesine ve koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28376) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.04.2020)

345.-   İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun, şehirlerdeki bitkilendirme ve peyzaj çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28377) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2020)

346.-   Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, çiftçilerin kullanımına açılan hazine arazilerinin 7 ille sınırlandırılmasına ve son 10 yılda Zonguldak ilinde imara açılan tarım arazilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28378) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

347.-   Iğdır Milletvekili Habip Eksik'in, atık ithalatına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28379) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

348.-   Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy'un, Ramazan ayı süresince yurt dışından tahliye edilecek vatandaşlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28380) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2020)

349.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, koronavirüs salgını nedeniyle mağdur olan uluslararası nakliye yapan vatandaşlara destek verilmesi önerisine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28381) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

350.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, koronavirüs salgını nedeniyle yurtdışında mahsur kalan vatandaşların ülkemize getirilmesine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28382) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

351.-   İzmir Milletvekili Kani Beko'nun, mühürlenmiş olmasına rağmen faaliyetlerine devam eden maden işletmelerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28383) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

352.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, pandemi süresince dar gelirli vatandaşlara verilecek elektrik ve doğal gaz enerjisinde kesinti yapılmaması önerisine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28384) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

353.-   Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, Uşak ilinde yeni bir stadyum yapılıp yapılmayacağına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28385) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

354.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyarbakır ilinde bulunan fakülte, öğrenci ve yurt binası verilerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28386) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

355.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Düzce ilinde fakülte, öğrenci ve yurt binası verilerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28387) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

356.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bolu ilinde bulunan fakülte, öğrenci ve yurt binası verilerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28388) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

357.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Erzincan ilinde bulunan fakülte, öğrenci ve yurt binası verilerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28389) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

358.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Hakkari ilinde bulunan fakülte, öğrenci ve yurt binası verilerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28390) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

359.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Iğdır ilinde bulunan fakülte, öğrenci ve yurt binası verilerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28391) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

360.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul ilinde bulunan fakülte, öğrenci ve yurt binası verilerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28392) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

361.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Isparta ilinde bulunan fakülte, öğrenci ve yurt binası verilerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28393) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

362.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kilis ilinde bulunan fakülte, öğrenci ve yurt binası verilerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28394) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

363.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kars ilinde bulunan fakülte, öğrenci ve yurt binası verilerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28395) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

364.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Erzurum ilinde bulunan fakülte, öğrenci ve yurt binası verilerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28396) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

365.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gümüşhane ilinde bulunan fakülte, öğrenci ve yurt binası verilerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28397) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

366.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çankırı ilinde bulunan fakülte, öğrenci ve yurt binası verilerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28398) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

367.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Siirt ilinde bulunan fakülte, öğrenci ve yurt binası verilerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28399) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

368.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Van ilinde bulunan fakülte, öğrenci ve yurt binası verilerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28400) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

369.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Mardin ilinde bulunan fakülte, öğrenci ve yurt binası verilerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28401) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

370.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ankara ilinin Gölbaşı ilçesinde bulunan KYK yurdunun gece saat 3.00'da boşaltıldığı iddiasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28402) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

371.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ağrı ilinde bulunan fakülte, öğrenci ve yurt binası verilerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28403) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

372.-   Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, Covid-19 salgını süresince turizm sektörü için alınacak ekonomik tedbirlere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28404) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

373.-   Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, Covid-19 salgını süresince kahvehane ve kıraathane esnafına yönelik ekonomik destek planı ve kayıt dışı istihdam edilen kişilere yönelik çalışma olup olmadığına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28405) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

374.-   Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in, koronavirüs salgını nedeniyle beyanname ve vergi sürelerinin ertelenmesi talebine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28406) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

375.-   Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine koronavirüs salgını süresince ekonomik destek verilmesi önerisine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28407) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

376.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, koronavirüs salgını nedeniyle vergi beyannameleriyle ilgili sürelerin ertelenmesi ve mali müşavirlerin desteklenmesi önerilerine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28408) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

377.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kredi Garanti Fonu'ndan yararlanan firmalara, verilen kredi miktarına ve çek ödemelerini yapamayan şirketlere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28409) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

378.-   Batman Milletvekili Necdet İpekyüz'ün, Batman Belediyesi tarafından aşırı kullanım gerekçesiyle için su kesintisine gidilmesine ve koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28410) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.04.2020)

379.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir Harmandalı Geri Gönderme Merkezinde koronavirüs salgınına karşı gerekli önlemlerin alınmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28411) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

380.-   Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü'nün, belediyelerin aşevi hesaplarına bloke konulmasının gerekçesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28412) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

381.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2018-2019 yılları ile 11 Mart-20 Nisan 2020 tarihleri arasında gerçekleşen sanal dolandırıcılık vakalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28413) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

382.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 22 Nisan 2020 tarihi itibarıyla Türkiye genelinde illere göre uyuşturucu kullanımından hayatını kaybeden çocuk sayısına ve bu çocukların cinsiyetlerine ve yaşlarına göre dağılımlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28414) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

383.-   Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in, koronavirüs salgını nedeniyle turizm sektöründe alınması gereken tedbirlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28415) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

384.-   Bursa Milletvekili Yüksel Özkan'ın, koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim veren özel okullarda okul yönetimleri ile veliler arasındaki uyuşmazlığın çözümüne ve öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28416) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

385.-   Aksaray Milletvekili Ayhan Erel'in, 2020 yılı Mart ayında ataması yapılan fakat göreve başlayamayan öğretmenlere ve beden eğitimi öğretmeni atamalarında kullanılacak puan türüne ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28417) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

386.-   Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, PICTES bünyesinde çalışan öğretmenlere kadro verilmediği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28418) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

387.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya'da deprem sonrası tüm okullarda hasar tespiti yapılıp yapılmadığına ve boşaltılan bir okuldaki öğrencilerin uzak okullara nakledilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28419) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

388.-   Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine koronavirüs salgını süresince ekonomik destek verilmesi önerisine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28420) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

389.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlık bünyesinde çalışan kadrolu ve sözleşmeli öğretmen sayılarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28421) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

390.-   Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, İstanbul ve Trabzon illeri ile Türkiye genelinde Nisan ve Mart aylarında yaşamını yitiren kişi sayısı ile bunlardan koronavirüs tanısı alanların oranına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28422) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.04.2020)

391.-   Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, koronavirüs salgını sürecinde enfekte olan sağlık çalışanlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28423) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

392.-   Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu'nun, Covid-19 testi negatif çıkan ancak klinik bulguları hastalığı işaret eden kişilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28424) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

393.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara'daki minibüsçülere maske ve dezenfektan dağıtılmadığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28425) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

394.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, eczanelerde dağıtılan maskelere ve dağıtım sürecine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28426) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

395.-   Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer'in, koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılması uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28427) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

396.-   İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke'nin, koronavirüs salgını nedeniyle mağdur olan özel sağlık kuruluşu çalışanlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28428) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

397.-   İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, İstanbul, Ankara ve İzmir'de Covid-19 nedeniyle vefat eden kişi sayılarına ve defin ruhsatlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28429) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

398.-   Aksaray Milletvekili Ayhan Erel'in, başta Almanya olmak üzere yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına maske gönderilmesi ve Türkiye'deki sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlandırılmaları önerilerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28430) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

399.-   Antalya Milletvekili Hasan Subaşı'nın, fizik tedavi teknikerlerinin atamalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28431) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

400.-   Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, sağlık yönetimi mezunlarının istihdamına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28432) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

401.-   İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, koronavirüs salgını nedeniyle alınması gereken önlemlere ve çeşitli verilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28433) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

402.-   İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, koronavirüs salgını nedeniyle alınması gereken önlemlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28434) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

403.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Covid-19 pandemisi nedeniyle verilen ek ödemeden sağlık tesislerinde çalışan tüm personelin yararlandırılması önerisine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28435) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

404.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 14 Mart-20 Nisan 2020 tarihleri arasında büyükşehir olmayan illerdeki Covid-19 vakalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28436) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

405.-   İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın, vatandaşlara dağıtılan maskelere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28437) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

406.-   Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, bir gazetenin 20 Nisan 2020 tarihinde yayınladığı koronavirüs verilerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28438) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

407.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 1 Şubat- 16 Nisan 2019 ve 1 Şubat- 16 Nisan 2020 tarihlerinde pnömoni teşhisi konulan ve bu sebeple hayatını kaybeden kişi sayılarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28439) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

408.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Covid-19 salgını süresince görev yapan sağlık personeline ödenen fazla mesai ücretlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28440) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

409.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Covid-19 salgını süresince pandemi hastanesi olarak hizmet veren hastanelere ve kapasitelerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28441) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

410.-   Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin'in, kamu hastanelerinde çalışan engelli personel sayısına ve 2020 yılı içinde engelli sağlık personeli alımı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28442) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

411.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 21 Nisan 2020 tarihi itibarıyla yapılan koronavirüs testi sayısına ve illere göre dağılımına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28443) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

412.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, koronavirüs salgını sebebiyle dağıtılan maskelere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28444) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

413.-   Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, koronavirüs salgını sürecinde enfekte olan sağlık çalışanlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28445) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

414.-   Iğdır Milletvekili Habip Eksik'in, koronavirüs salgını nedeniyle Iğdır ilinde alınan tedbirlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28446) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

415.-   Antalya Milletvekili Hasan Subaşı'nın, kuru bakliyat, buğday, arpa, mısır ve pirinç için ithalat gümrük vergisinin kaldırılmasına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28447) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

416.-   Adana Milletvekili Ayhan Barut'un, İran'dan karpuz ithal edilmesinin gerekçesine ve karpuz üreticilerinin sorunlarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28448) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

417.-   Adana Milletvekili Ayhan Barut'un, pamuk üreticilerinin sorunlarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28449) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

418.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay ilindeki çiftçilerin desteklenmesi önerisine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28450) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

419.-   Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, Zonguldak ilinin hazineye ait tarım arazilerinin çiftçilere açılması ve tohum destekleri projeleri kapsamına alınmama nedenine ve ilde son 10 yılda çiftçilere verilen desteklere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28451) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

420.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Afrika'da başlayan çekirge istilasına ve ülkeye gelmesi ihtimaline karşı alınan önlemlere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28452) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

421.-   Iğdır Milletvekili Habip Eksik'in, Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Programı kapsamına Iğdır ilinin alınmama gerekçesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28453) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

422.-   Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, 31 Aralık 2018 tarihinde çıkarılan tebliğ ile koruyucu kişisel donanımların ithalatına kısıtlama getirilmesine ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28454) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

423.-   İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, Covid-19 salgını süresince kapatılan berber ve kuaför esnafına ve sorunlarına ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28455) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

424.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, koronavirüs salgını nedeniyle küçük ölçekli esnaflara destek verilmesi önerisine ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28456) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

425.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2019-2020 yılları ile 11 Mart-20 Nisan 2020 tarihleri arasında ülkeye karayoluyla giren tıbbi malzeme ve gıda ürünlerine ve sınır kapılarına PCR testi laboratuvarları kurulmasına ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28457) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

426.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, sanal market uygulamaları çalışanlarının koronavirüs salgınından korunmasına yönelik alınan önlemlere ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28458) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

427.-   Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in, Covid-19 salgını süresince taşımacılık sektörüne yönelik ekonomik destek önerilerine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28459) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

428.-   Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in, ücretsiz maske dağıtımı uygulamasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/28461) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

429.-   İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın, ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmemesine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/28462) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

430.-   İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, Zonguldak Valisi tarafından sağlık çalışanlarına yönelik yapılan bir açıklamaya ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/28463) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

431.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, 2017-2020 yılları arasında kamu özel işbirliği projeleri için yapılan ödemelere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/28464) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

432.-   Batman Milletvekili Feleknas Uca'nın, 7242 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması sonucunda cezaevlerinden tahliye edilen kişi sayılarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28465) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

433.-   Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir'in, 7242 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması sonucunda cezaevlerinden tahliye edilen kişi sayılarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28466) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

434.-   Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'nın, 7242 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması sonucunda cezaevlerinden tahliye edilen kişi sayılarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28467) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

435.-   Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, 7242 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması sonucunda cezaevlerinden tahliye edilen kişi sayılarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28468) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

436.-   Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, 7242 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması sonucunda cezaevlerinden tahliye edilen kişi sayılarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28469) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

437.-   Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, 7242 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması sonucunda cezaevlerinden tahliye edilen kişi sayılarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28470) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

438.-   Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün, 7242 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması sonucunda cezaevlerinden tahliye edilen kişi sayılarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28471) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

439.-   Iğdır Milletvekili Habip Eksik'in, 7242 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması sonucunda cezaevlerinden tahliye edilen kişi sayılarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28472) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

440.-   Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in, 7242 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması sonucunda cezaevlerinden tahliye edilen kişi sayılarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28473) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

441.-   Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, 7242 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması sonucunda cezaevlerinden tahliye edilen kişi sayılarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28474) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

442.-   Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, 7242 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması sonucunda cezaevlerinden tahliye edilen kişi sayılarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28475) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

443.-   Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş'in, 7242 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması sonucunda cezaevlerinden tahliye edilen kişi sayılarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28476) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

444.-   Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, 7242 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması sonucunda cezaevlerinden tahliye edilen kişi sayılarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28477) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

445.-   Adana Milletvekili Kemal Peköz'ün, 7242 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması sonucunda cezaevlerinden tahliye edilen kişi sayılarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28478) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

446.-   İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, 7242 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması sonucunda cezaevlerinden tahliye edilen kişi sayılarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28479) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

447.-   Batman Milletvekili Necdet İpekyüz'ün, 7242 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması sonucunda cezaevlerinden tahliye edilen kişi sayılarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28480) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

448.-   Muş Milletvekili Mensur Işık'ın, 7242 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması sonucunda cezaevlerinden tahliye edilen kişi sayılarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28481) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

449.-   İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun, 7242 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması sonucunda cezaevlerinden tahliye edilen kişi sayılarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28482) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

450.-   Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, 7242 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması sonucunda cezaevlerinden tahliye edilen kişi sayılarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28483) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

451.-   İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün, 7242 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması sonucunda cezaevlerinden tahliye edilen kişi sayılarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28484) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

452.-   İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm'ün, 7242 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması sonucunda cezaevlerinden tahliye edilen kişi sayılarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28485) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

453.-   Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, 7242 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması sonucunda cezaevlerinden tahliye edilen kişi sayılarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28486) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

454.-   Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın, 7242 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması sonucunda cezaevlerinden tahliye edilen kişi sayılarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28487) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

455.-   Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy'un, 7242 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması sonucunda cezaevlerinden tahliye edilen kişi sayılarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28488) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

456.-   İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, 7242 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması sonucunda cezaevlerinden tahliye edilen kişi sayılarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28489) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

457.-   Van Milletvekili Tayip Temel'in, 7242 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması sonucunda cezaevlerinden tahliye edilen kişi sayılarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28490) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

458.-   İstanbul Milletvekili Zeynel Özen'in, 7242 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması sonucunda cezaevlerinden tahliye edilen kişi sayılarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28491) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

459.-   Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın, 7242 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması sonucunda cezaevlerinden tahliye edilen kişi sayılarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28492) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

460.-   Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un, 7242 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması sonucunda cezaevlerinden tahliye edilen kişi sayılarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28493) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

461.-   Mersin Milletvekili Rıdvan Turan'ın, 7242 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması sonucunda cezaevlerinden tahliye edilen kişi sayılarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28494) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

462.-   Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin'in, 7242 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması sonucunda cezaevlerinden tahliye edilen kişi sayılarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28495) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

463.-   Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, 7242 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması sonucunda cezaevlerinden tahliye edilen kişi sayılarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28496) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

464.-   Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın, 7242 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması sonucunda cezaevlerinden tahliye edilen kişi sayılarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28497) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

465.-   Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, 7242 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması sonucunda cezaevlerinden tahliye edilen kişi sayılarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28498) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

466.-   Siirt Milletvekili Sıdık Taş'ın, 7242 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması sonucunda cezaevlerinden tahliye edilen kişi sayılarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28499) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

467.-   İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin, 7242 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması sonucunda cezaevlerinden tahliye edilen kişi sayılarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28500) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

468.-   Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, 7242 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması sonucunda cezaevlerinden tahliye edilen kişi sayılarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28501) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

469.-   Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in, 7242 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması sonucunda cezaevlerinden tahliye edilen kişi sayılarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28502) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

470.-   Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın, 7242 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması sonucunda cezaevlerinden tahliye edilen kişi sayılarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28503) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

471.-   İstanbul Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç'un, 7242 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması sonucunda cezaevlerinden tahliye edilen kişi sayılarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28504) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

472.-   Mardin Milletvekili Pero Dundar'ın, 7242 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması sonucunda cezaevlerinden tahliye edilen kişi sayılarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28505) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

473.-   Muş Milletvekili Şevin Coşkun'un, 7242 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması sonucunda cezaevlerinden tahliye edilen kişi sayılarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28506) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

474.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, 7242 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması sonucunda cezaevlerinden tahliye edilen kişi sayılarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28507) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.04.2020)

475.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir kişinin sağlık durumuna ve kurumda koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28508) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.04.2020)

476.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28509) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.04.2020)

477.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Manisa T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28510) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.04.2020)

478.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28511) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.04.2020)

479.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Tarsus 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir kişinin sağlık durumuna ve kurumda koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28512) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.04.2020)

480.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan çocuklu bir çiftin denetimli serbestlikten yararlandırılması talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28513) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.04.2020)

481.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Ereğli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir kişinin sağlık sorunlarına ve kurumda koronavirüse karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28514) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.04.2020)

482.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Trabzon Beşikdüzü T Tipi Ceza İnfaz Kurumunda koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28515) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.04.2020)

483.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Rize L Tipi Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir kişinin sağlık sorunlarına ve kurumda koronavirüse karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28516) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.04.2020)

484.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Ereğli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan iki kişinin sağlık sorunlarına ve kurumda koronavirüse karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28517) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.04.2020)

485.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Ereğli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir kişinin sağlık sorunlarına ve kurumda koronavirüse karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28518) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.04.2020)

486.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Manisa T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir kişinin sağlık sorunlarına ve kurumda koronavirüse karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28519) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.04.2020)

487.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bandırma 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda koronavirüse karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28520) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.04.2020)

488.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, cezaevlerinde kapasiteden fazla kişi bulunması sorununa ve koronavirüse karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28521) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.04.2020)

489.-   Mardin Milletvekili Ebrü Günay'ın, 7242 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması sonucunda cezaevlerinden tahliye edilen kişi sayılarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28522) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.04.2020)

490.-   Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın, 7242 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması sonucunda cezaevlerinden tahliye edilen kişi sayılarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28523) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.04.2020)

491.-   Hakkari Milletvekili Sait Dede'nin, 7242 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması sonucunda cezaevlerinden tahliye edilen kişi sayılarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28524) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.04.2020)

492.-   Muş Milletvekili Şevin Coşkun'un, kadına yönelik şiddete karşı alınacak önlemlere ve yeni infaz düzenlemesiyle tahliye olan kişilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28525) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2020)

493.-   İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün, 7242 sayılı Kanunun uygulanmasıyla tahliye edilen mahkumlara dair verilere ve bu kapsamda serbest kalan bir kişinin suç işlediği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28526) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2020)

494.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Silivri 4 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümözlü bir kişiye ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28527) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2020)

495.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Konya Ereğli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan tutuklu bir kişiye ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28528) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2020)

496.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkuma ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28529) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2020)

497.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Silivri 4 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir kişiye ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28530) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2020)

498.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Silivri 8 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkuma ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28531) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2020)

499.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Silivri 3 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkuma ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28532) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2020)

500.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun annesinin cenazesine gönderilmediği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28533) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2020)

501.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Manisa T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun sağlık durumuna ve cezaevinde koronavirüse karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28534) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2020)

502.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Silivri 5 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkuma ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28535) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2020)

503.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun nakil talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28536) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2020)

504.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Metris 2 Nolu Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun nakil talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28537) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2020)

505.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Niğde E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkuma ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28538) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2020)

506.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Silivri 8 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkuma ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28539) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2020)

507.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Silivri 1 Nolu Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkuma ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28540) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2020)

508.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Şanlıurfa Hilvan 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir tutuklunun sağlık durumuna ve cezaevinde koronavirüse karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28541) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2020)

509.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Rize L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir tutuklunun sağlık durumuna ve cezaevinde koronavirüse karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28542) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2020)

510.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun nakil talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28543) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2020)

511.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Silifke M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun sağlık durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28544) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2020)

512.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Manisa T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkuma ve cezaevinde koronavirüse karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28545) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2020)

513.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Tarsus T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir kişiye ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28546) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2020)

514.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Rize L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun sağlık durumuna ve cezaevinde koronavirüse karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28547) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2020)

515.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Konya Akşehir T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkuma ve cezaevinde koronavirüse karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28548) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2020)

516.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Sincan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir tutukluya ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28549) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2020)

517.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Konya Ereğli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan çocuklu bir çiftin denetimli serbestlikten yararlandırılması talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28550) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2020)

518.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun sağlık durumuna ve cezaevinde koronavirüse karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28551) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2020)

519.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Aksaray T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir tutukluya ve cezaevinde koronavirüse karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28552) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2020)

520.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Manisa T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun yaşadığı sorunlara ve cezaevinde koronavirüse karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28553) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2020)

521.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun sağlık durumuna ve cezaevinde koronavirüse karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28554) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2020)

522.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkuma ve cezaevinde koronavirüse karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28555) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2020)

523.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Niğde E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkuma ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28556) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2020)

524.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkuma ve cezaevinde koronavirüse karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28557) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2020)

525.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir kişinin denetimli serbestlikten yararlandırılmamasına ve cezaevinde koronavirüse karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28558) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2020)

526.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir tutuklunun sağlık durumuna ve cezaevinde koronavirüse karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28559) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2020)

527.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Manisa T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkuma ve cezaevinde koronavirüse karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28560) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2020)

528.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Afyonkarahisar E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkuma ve cezaevinde koronavirüse karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28561) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2020)

529.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kütahya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkuma ve cezaevinde koronavirüse karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28562) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2020)

530.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkuma ve cezaevinde koronavirüse karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28563) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2020)

531.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Akşehir T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun açık ceza infaz kurumuna geçirilmediği iddiasına ve cezaevinde koronavirüse karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28564) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2020)

532.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, OHAL Komisyonunun işe iadelerine karar verdiği ihraç sonrası emekli olan kişilerin işe başlatılmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28565) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2020)

533.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun sağlık durumuna ve cezaevinde koronavirüse karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28566) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2020)

534.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Trabzon Beşikdüzü T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkuma ve cezaevinde koronavirüse karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28567) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2020)

535.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun sağlık durumuna ve cezaevinde koronavirüse karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28568) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2020)

536.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Manisa T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir tutukluya ve cezaevinde koronavirüse karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28569) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2020)

537.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Manisa T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkuma ve cezaevinde koronavirüse karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28570) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2020)

538.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kırşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuyla ilgili bazı iddialara ve cezaevinde koronavirüse karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28571) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2020)

539.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Aydın E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun sağlık durumuna ve cezaevinde koronavirüse karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28572) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2020)

540.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkuma ve cezaevinde koronavirüse karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28573) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2020)

541.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun sağlık durumuna ve cezaevinde koronavirüse karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28574) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2020)

542.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kütahya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkuma ve cezaevinde koronavirüse karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28575) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2020)

543.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Batman'dan Diyarbakır 4 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakledilen mahkumlara eşyalarının verilmediği iddialarına ve cezaevi koşullarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28576) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2020)

544.-   Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı'nın, 7242 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması sonucunda cezaevlerinden tahliye edilen kişi sayılarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28577) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2020)

545.-   Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, Rize Kalkandere L Tipi Kapalı Cezaevinde koronavirüs salgınına karşı yeterli önlemlerin alınmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28578) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

546.-   Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın, kayıt dışı çalışanların koronavirüs salgını nedeniyle yaşadıkları mağduriyetin giderilmesine, faaliyetlerine devam eden iş yerlerinde koronavirüse yakalanan kişi sayısına ve yapılan denetimlere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28579) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

547.-   Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un kabul edilmesi sonrasında tahliye edilen kişilere ve şiddet mağduru kadınların bilgilendirilmesine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28580) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

548.-   Mardin Milletvekili Ebrü Günay'ın, bir şirkette çalışan işçilerin iş yerinde koronavirüse karşı yeterince önlem alınmadığı gerekçesiyle eylem yaptıkları ve bunun üzerine işten çıkarıldıkları iddiasına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28581) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

549.-   Mardin Milletvekili Pero Dundar'ın, bir şirkette çalışan işçilerin iş yerinde koronavirüse karşı yeterince önlem alınmadığı gerekçesiyle eylem yaptıkları ve bunun üzerine işten çıkarıldıkları iddiasına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28582) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

550.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan bir vatandaşın durumuna ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28583) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2020)

551.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, çocuğundan dolayı engelli bakım ücreti alan bir vatandaşın ek yardım alamadığı iddiasına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28584) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2020)

552.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir vatandaşın yardım talebinin reddedildiği iddiasına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28585) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2020)

553.-   İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın, koronavirüs salgını nedeniyle Atatürk Havalimanı'nın arazisinde yapılan hastane inşaatına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28586) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

554.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, mali müşavir, muhasebeci, stajyer ve ofis personeli gibi meslek gruplarının salgına karşı korunması adına yürütülen çalışmalara ve tüm kanuni mükellefiyetlerin 6 ay süreyle uzatılması talebine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28587) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

555.-   Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, Mersin Akkuyu Nükleer Santrali inşaatında çalışanların 18-19 Nisan 2020 tarihindeki sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasının gerekçelerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28588) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

556.-   Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir'in, Bingöl'de bazı mezarların tahrip edilerek bu kişilerin ailelerinin tehdit edildiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28589) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

557.-   Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın, Van'ın bazı ilçelerinde çatışma sonucu ölen kişilerin mezarlarının tahrip edildiği ve ailelerine ait bilgilerin toplandığına dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28590) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

558.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Ereğli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir kişinin gözaltında kötü muameleye maruz kaldığı iddiasına ve sağlık sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28591) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.04.2020)

559.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir vatandaşın pasaport başvurusunun reddedildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28592) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2020)

560.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Mardin Yeşilli Kaymakamının bir sosyal medya paylaşımına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28593) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

561.-   İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun, hazine arazisi olan bir alanın bir kamu görevlisi tarafından kiralandığı iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28594) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

562.-   Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in, ücretsiz maske dağıtımı uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28595) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

563.-   İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün, Bakanlığın ölüm raporlarında Dünya Sağlık Örgütünün belirlediği kodları kullanmadığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28596) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

564.-   İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların tedavi için gittikleri hastanelerde Covid-19 virüsü kapma riskine karşı alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28597) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

565.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Ereğli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir kişinin sağlık sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28598) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.04.2020)

566.-   Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, Dünya Sağlık Örgütü tarafından koronavirüs hastalığı için önerilen tanı kodlarının ülkemizde kullanılmamasına ve koronavirüsle mücadelede alınacak önlemlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28599) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.04.2020)

567.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Covid-19 tanı kitlerinin bir şirket tarafından serbest piyasada satıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28600) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

568.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir vatandaşın KOSGEB'den önceden yararlandığı için düşük faizli kredi alamadığı iddiasına ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28601) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2020)

569.-   Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, ihracat yasağı sonrası limon üreticilerinin yaşadığı sorunlara ve üreticilerin borçlarının faizsiz olarak ertelenmesi önerisine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28602) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

570.-   Batman Milletvekili Necdet İpekyüz'ün, çiftçilerin borçlarına ve olası gıda krizine karşı alınan önlemlere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28603) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2020)

571.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Bakanlık bünyesinde yapılan bir atamaya ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28604) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

572.-   Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin'in, Çukurova Bölgesel Havalimanı Üst Yapı İhalesi'nin iptal edilme nedenine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28605) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

573.-   Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın, 2010-2020 yılları arasında Kürtçe yayın yapıp kapatılan basın kuruluşlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/28606) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2020)

574.-   Antalya Milletvekili Hasan Subaşı'nın, bir valinin sağlık çalışanlarıyla ilgili açıklamalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/28607) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

575.-   Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, 2020 yılı Mart ve Nisan aylarında Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasında toplanan yardım miktarına ve bu yardımların dağıtımına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/28608) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

576.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, engelli kişilerin bireysel araç alımlarında uygulanan katma değer vergisinin alınma nedenine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/28609) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

577.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2020 yılları arasında örtülü ödenekten kullanılan kaynak miktarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/28610) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

578.-   İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, bazı kişilerin evlerinde koronavirüs testi yaptırdıkları iddialarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/28611) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

579.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 1 Mart 2020 tarihine kadar ve halen 1500 TL altında emekli maaşı alan kişi sayılarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/28612) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

580.-   Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, son bir haftada ülkemize Suriye'den giriş yaptığı iddia edilen kişilere ve bu kişilere koronavirüs testi yapılıp yapılmadığına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/28613) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

581.-   Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, Şanlıurfa 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerin yetersizliğine dair iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28614) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

582.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Denizli T Tipi Kapalı Cezaevinde kalan bir kişiye kötü muamelede bulunulduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28615) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.04.2020)

583.-   İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün, 2017 yılında Tunceli'de hayatını kaybeden bir vatandaşın cenazesinin ailesine uygunsuz bir şekilde teslim edildiği iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28616) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.04.2020)

584.-   Batman Milletvekili Feleknas Uca'nın, Abdullah Öcalan'ın sağlık durumuna ve bazı iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28617) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2020)

585.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Patnos L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna dair bazı iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28618) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2020)

586.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Silivri 8 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümözlü bir kişiye ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28619) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2020)

587.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Silivri 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkuma ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28620) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2020)

588.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Silivri 4 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan bir kişiye ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28621) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2020)

589.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Düzce T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkuma ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28622) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2020)

590.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Silivri L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir tutukluya ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28623) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2020)

591.-   Hakkari Milletvekili Sait Dede'nin, Kayseri Bünyan Cezaevinde bulunan bir hükümlünün sağlık hizmetine erişiminin engellendiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28624) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

592.-   Hakkari Milletvekili Sait Dede'nin, Kayseri Bünyan Cezaevinde bulunan bir hükümlünün sağlık hizmetine erişiminin engellendiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28625) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

593.-   İstanbul Milletvekili Zeynel Emre'nin, 7242 sayılı Kanun ile cezaevlerinden tahliye olan kişilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28626) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

594.-   Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın, İzmir Şakran Cezaevinde açlık grevinde olan bir tutukluya ve koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28627) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

595.-   Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın, Gaziantep H Tipi Kapalı Cezaevi ile Hilvan ve Gebze cezaevlerinde koronavirüse karşı alınan önlemlerin yetersiz olduğu iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28628) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2020)

596.-   Batman Milletvekili Feleknas Uca'nın, İzmir Şakran Cezaevindeki Covid-19 vakalarına ve cezaevi koşullarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28629) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2020)

597.-   Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın, 7242 sayılı Kanun hükümlerine göre tahliye edilen ve tekrar cezaevine giren kişilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28630) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2020)

598.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, cezaevlerinde çalışan sağlık personeli ile tutuklu ve hükümlü hasta sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28631) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

599.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, cezaevlerinde bulunan engelli kişiler için gerekli olan tıbbi, psikolojik ve hijyenik önlemlerin alınmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28632) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

600.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Şubat 2020 tarihinden itibaren askerlik görevini yerine getirirken hak ihlali iddiasıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuran kişi sayısına ve başvuruların sonuçlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28633) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

601.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, beraat etmiş tutuklu öğrencilerden cezaevindeyken sınava götürülmeleri karşılığında alınan ücretlerin geri ödenmesi önerisine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28634) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

602.-   Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, İşsizlik Fonu'ndan belli bir miktar ödenmesi koşulu ile ücretsiz izne çıkarılan işçilerin yaşadığı sorunlara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28635) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.04.2020)

603.-   İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm'ün, koronavirüs salgını süresince işten atılan veya ücretsiz izne çıkarılan işçilerin mağduriyetlerinin giderilmesine ve çalışanların salgından korunmasına yönelik tedbirlere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28636) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2020)

604.-   Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, Covid-19 nedeniyle hayata geçirilen evde veya uzaktan çalışma modelinin usul ve esaslarının düzenlenmesi adına yapılan çalışmalara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28637) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2020)

605.-   Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, Covid-19 salgını nedeniyle sağlanan ekonomik desteklerin tüm sektörleri kapsaması önerisine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28638) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2020)

606.-   Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, engelli raporu bulunan vatandaşların GİB Ankara Yüksek Sağlık Kuruluna yaptıkları başvuruların sonuçlanma süresinin uzunluğuna ve mağduriyetlerin giderilmesine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28639) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

607.-   Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer'in, Bakanlık tarafından 2019 yılında ataması yapılıp göreve başlatılmayan kişilere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28640) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

608.-   Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, 2019/6 ataması ile Bakanlığa ataması yapılıp tebligatları ulaşmayan ve göreve başlatılmayan kişilere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28641) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

609.-   İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, işçilerin koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamındaki şehirlerarası geçiş kısıtlamalarının dışında tutulmasına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28642) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

610.-   Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu'nun, 2020 yılı Mart ayından itibaren işlenen kadın cinayeti ve kadınlara karşı yaralama olayı sayıları ile koronavirüs salgını sürecinde kadına yönelik şiddete karşı alınacak önlemlere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28643) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

611.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlığın 2019/6 personel alımında boşta kalan kadroları için ek atama yapılıp yapılmayacağına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28644) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

612.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Şubat 2020 tarihi itibarıyla ülkemizde bulunan engelli kişilere dair verilere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28645) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

613.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Şubat 2020 tarihi itibarıyla ülkemizde bulunan parçalanmış ailelere ve korunmaya muhtaç çocuklara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28646) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

614.-   İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun, bir zincir marketteki çalışma koşullarının ağırlığı ve kötü muamele iddialarıyla ilgili yapılacak işlemlere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28647) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

615.-   Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, Covid-19 önlemleri kapsamında geri dönüşüm ve atık toplayıcılığı konusunda yapılan düzenlemelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28648) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2020)

616.-   Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, harita ve kadastro teknikerlerinin atamalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28649) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

617.-   Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu'nun, koronavirüs salgınının mevcut ve başvuru sürecindeki termik santrallerle ilgili politikalara etkisine ve Amasra ilçesinde yapımı planlanan termik santralle ilgili öngörülen sürece ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28650) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

618.-   Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, Covid-19 nedeniyle yurt dışından Türkiye'ye getirilen vatandaşlardan yol ücreti alındığına dair iddialara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28651) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2020)

619.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ardahan ilinde bulunan üniversitelerde yer alan fakülteler ve ildeki yurtlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28652) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

620.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Batman ilinde bulunan üniversitelerde yer alan fakülteler ve ildeki yurtlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28653) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

621.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bayburt ilinde bulunan üniversitelerde yer alan fakülteler ve ildeki yurtlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28654) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

622.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bitlis ilinde bulunan üniversitelerde yer alan fakülteler ve ildeki yurtlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28655) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

623.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bingöl ilinde bulunan üniversitelerde yer alan fakülteler ve ildeki yurtlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28656) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

624.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şırnak ilinde bulunan üniversitelerde yer alan fakülteler ve ildeki yurtlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28657) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

625.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Muş ilinde bulunan üniversitelerde yer alan fakülteler ve ildeki yurtlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28658) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

626.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Rize ilinde bulunan üniversitelerde yer alan fakülteler ve ildeki yurtlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28659) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

627.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Aksaray ilinde bulunan üniversitelerde yer alan fakülteler ve ildeki yurtlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28660) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

628.-   Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmaların ve çalışanlarının koronavirüs salgınının ekonomik etkilerinden korunmasına yönelik çalışmalara ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28661) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2020)

629.-   Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un, yerel basın organlarına destek verilmesi önerisine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28662) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2020)

630.-   Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, ülkemizde kamu özel iş birliği modeli ile yürütülen projelere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28663) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

631.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 1 Mart 2020 tarihine kadar ve halen 1500 TL altında emekli maaşı alan kişi sayılarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28664) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

632.-   Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'nın, 2017 yılında Tunceli'de hayatını kaybeden bir vatandaşın cenazesinin ailesine uygunsuz bir şekilde teslim edildiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28665) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2020)

633.-   Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, 2017 yılında Tunceli'de hayatını kaybeden bir vatandaşın cenazesinin ailesine uygunsuz bir şekilde teslim edildiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28666) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2020)

634.-   İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün, 2011-2020 yılları arasında Türkiye'de bulunan mülteci ve sığınmacı çocuklara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28667) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2020)

635.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Silivri 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki bir tutuklunun cezaevinden Emniyet Müdürlüğüne getirildiği ve işkence gördüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28668) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2020)

636.-   Antalya Milletvekili Hasan Subaşı'nın, bir valinin sağlık çalışanlarıyla ilgili açıklamalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28669) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

637.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 10 Şubat 2020 tarihi itibarıyla ülkemizdeki ruhsatlı ve ruhsatsız silah sayısı ile 2010 yılından bu yana çeşitli şekillerde meydana gelen silahlı olaylara dair verilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28670) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

638.-   Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumuna Türkiye İş Bankası'ndan son on yılda aktarılan temettü gelirinin miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28671) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2020)

639.-   İzmir Milletvekili Özcan Purçu'nun, koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen müzisyenlere yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28672) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

640.-   Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un, güzel sanatlarda yetenekli çocuklar ile ailelerinin desteklenmesi amacıyla verilen destekten yararlanan ve başvurusu reddedilen kişilere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28673) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

641.-   İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, 2020 Nisan ayı itibarıyla biriken özel kopyalama harcı miktarına ve salgın süresince kültür-sanat sektörüne yapılan desteklere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28674) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

642.-   Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, rehber öğretmenlerin okul idarecileri tarafından başka işlerde görevlendirilebileceğine dair yönetmelik değişikliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28675) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

643.-   İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın, bir ilçe milli eğitim müdürlüğünce Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına yapılan bağışlara dair okullardan dekont istendiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28676) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

644.-   İzmir Milletvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu'nun, yurt dışında eğitim gören ve koronavirüs salgını nedeniyle yurda dönen YLSY bursiyerlerinin burslarının kesilmemesi talebine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28677) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2020)

645.-   Muğla Milletvekili Suat Özcan'ın, koronavirüs salgını sürecinde özel eğitim kurumlarının vergi ve SGK primlerini ödeme yükümlülüklerinin ertelenmesi önerisine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28678) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

646.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 10 Şubat 2020 tarihi itibarıyla Bakanlık bünyesinde çalışanlardan aile bütünlüğünün korunması amacıyla yapılan başvurulara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28679) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

647.-   Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, açık öğretim ortaokul ve lise sınavlarının ertelenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28680) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

648.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2020 yılları arasında sınırlarda öldürülen kişilere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28681) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

649.-   İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, İzmir ilindeki koronavirüs salgını ile ilgili çeşitli iddialara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28682) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

650.-   Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, tıbbi koruyucu ekipmanların kullanılmasına yönelik uzaktan eğitim hizmeti verilip verilmeyeceğine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28683) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2020)

651.-   Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılması uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28684) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2020)

652.-   Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, koronavirüs salgını nedeniyle üç ay süreyle tavandan ödeme uygulamasının bütün sağlık çalışanlarını kapsaması önerisine ve yapılan ek ödemelere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28685) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2020)

653.-   Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy'un, koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılması uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28686) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2020)

654.-   Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, eczane teknikerlerinin atamalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28687) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

655.-   İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, 2015-2020 yılları arasında cezaevlerinde ve geri gönderme merkezlerinde bulaşıcı hastalığa yakalanan kişilere ve 12 Mart 2020 tarihinden itibaren buralarda koronavirüse karşı alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28688) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

656.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Bakanlığa bağlı sağlık tesislerinde görevli personele ek ödeme yapılmasına dair düzenlemedeki sağlık personeli kapsamının genişletilmesi önerisine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28689) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

657.-   İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, kamuda hizmet alımı yoluyla çalışan radyoloji teknisyeni ve teknikerlerinin sayısı ve kadroya alınmaları önerisi ile yapılması öngörülen atamalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28690) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

658.-   İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, nükleer tıp teknikerliği kadrosuna ve yakın gelecekte bu kadro için atama yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28691) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

659.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, evde sağlık hizmeti sunan ekipler içinde en az bir evde hasta bakım teknikeri bulunup bulunmadığına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28692) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

660.-   Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, Covid-19'un sağlık ve sosyal hizmet çalışanları için meslek hastalığı olarak kabul edilmesi önerisine ve bazı iddialara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28693) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

661.-   Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında tüm sektörlerde bulunan işveren ve çalışanların desteklenmesi önerisine ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28694) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2020)

662.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Kosova'dan ithal edilen ayçiçek yağının gümrük vergisinin yüzde sıfır olarak belirlenmesine ve ülkemizdeki ayçiçek üretimine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28695) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

663.-   Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un, tarım ve hayvancılık alanında yapılan ithalata ve koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemlere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28696) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

664.-   Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un, tarım ve hayvancılık alanında yapılan ithalata ve koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemlere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28697) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2020)

665.-   Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın, Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Programına Van ilinin dahil edilmemesine ve programın uygulanmasına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28698) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2020)

666.-   Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, çiftçilere ürün alım garantisi verilmesi, 2020 yılı ürün alım fiyatlarının erken açıklanması ve üreticiye verilen destek ödemelerinin ivedilikle yapılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28699) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2020)

667.-   Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, çiftçilerin sulama birliklerine olan borçlarının silinmesi veya ertelenmesine yönelik çalışmalara ve borcundan dolayı elektrik ve suyu kapatılan çiftçilere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28700) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2020)

668.-   İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, pamuk üretiminin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28701) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

669.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2002-2020 yılları arasında ülkemizdeki tarımsal faaliyetlerde kullanılması amacıyla ithal edilen, kullanılan ve devlet desteği verilen faydalı böcek ve nematod miktarı ile ithalat yasağının kaldırılması önerisine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28702) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

670.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Covid-19 salgınının çay üretimine etkisine ve çay üreticilerinin sorunlarının çözümüne ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28703) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

671.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 26 Ekim 2019 tarihinden itibaren ve Covid-19 salgını süresince ithal edilen canlı hayvanlara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28704) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

672.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2003 yılından itibaren çeşitli ülkelerden yapılan büyükbaş ve küçükbaş hayvan ithalatına dair verilere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28705) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

673.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizde yetişen limon ağacı türleri, illere göre dağılımı ve limon üretimini etkileyen hastalıklara dair çeşitli verilere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28706) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

674.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizdeki elma üretimine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28707) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

675.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizde yetişen kestane türleri, illere göre dağılımı ve kestane ağaçlarının veriminin artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28708) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

676.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Düzce ilinde 2010-2020 yılları arasında Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden kredi kullanan çiftçilere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28709) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

677.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Van ilinde 2010-2020 yılları arasında Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden kredi kullanan çiftçilere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28710) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

678.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Siirt ilinde 2010-2020 yılları arasında Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden kredi kullanan çiftçilere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28711) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

679.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şırnak ilinde 2010-2020 yılları arasında Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden kredi kullanan çiftçilere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28712) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

680.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Muş ilinde 2010-2020 yılları arasında Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden kredi kullanan çiftçilere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28713) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

681.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Rize ilinde 2010-2020 yılları arasında Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden kredi kullanan çiftçilere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28714) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

682.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kilis ilinde 2010-2020 yılları arasında Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden kredi kullanan çiftçilere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28715) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

683.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Mardin ilinde 2010-2020 yılları arasında Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden kredi kullanan çiftçilere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28716) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

684.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul ilinde 2010-2020 yılları arasında Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden kredi kullanan çiftçilere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28717) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

685.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kars ilinde 2010-2020 yılları arasında Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden kredi kullanan çiftçilere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28718) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

686.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Isparta ilinde 2010-2020 yılları arasında Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden kredi kullanan çiftçilere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28719) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

687.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Iğdır ilinde 2010-2020 yılları arasında Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden kredi kullanan çiftçilere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28720) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

688.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Hakkari ilinde 2010-2020 yılları arasında Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden kredi kullanan çiftçilere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28721) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

689.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gümüşhane ilinde 2010-2020 yılları arasında Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden kredi kullanan çiftçilere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28722) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

690.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Erzincan ilinde 2010-2020 yılları arasında Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden kredi kullanan çiftçilere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28723) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

691.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Erzurum ilinde 2010-2020 yılları arasında Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden kredi kullanan çiftçilere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28724) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

692.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyarbakır ilinde 2010-2020 yılları arasında Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden kredi kullanan çiftçilere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28725) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

693.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bitlis ilinde 2010-2020 yılları arasında Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden kredi kullanan çiftçilere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28726) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

694.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çankırı ilinde 2010-2020 yılları arasında Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden kredi kullanan çiftçilere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28727) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

695.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bingöl ilinde 2010-2020 yılları arasında Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden kredi kullanan çiftçilere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28728) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

696.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bolu ilinde 2010-2020 yılları arasında Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden kredi kullanan çiftçilere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28729) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

697.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bayburt ilinde 2010-2020 yılları arasında Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden kredi kullanan çiftçilere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28730) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

698.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ardahan ilinde 2010-2020 yılları arasında Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden kredi kullanan çiftçilere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28731) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

699.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Batman ilinde 2010-2020 yılları arasında Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden kredi kullanan çiftçilere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28732) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

700.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ağrı ilinde 2010-2020 yılları arasında Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden kredi kullanan çiftçilere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28733) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

701.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Aksaray ilinde 2010-2020 yılları arasında Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden kredi kullanan çiftçilere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28734) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

702.-   İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun, Çaykur'un son üç yıldaki zararının nedenlerine, alınan önlemlere ve sorumlular hakkında yapılan işlemlere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28735) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

703.-   Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, gıda ihracatı ve ithalatı yapan firmaların desteklenmesi adına yapılan çalışmalara ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28736) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2020)

704.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Sarp Sınır Kapısında bulunan tır parkının kapasitesinin arttırılmasına ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28737) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

705.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Sarp Sınır Kapısında yaşanan sorunlara ve tır parkı kapasitesinin arttırılmasına ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28738) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

706.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir vatandaşın PTT ile AİHM'e gönderdiği evrakların ulaştırılmadığı iddiasına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28739) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2020)

707.-   Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, altyapı ve üstyapı projelerinin yüklenicisi olan firmaların ve çalışanlarının koronavirüsün ekonomik etkilerinden korunması adına yapılan çalışmalara ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28740) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2020)

708.-   Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, ulaştırma ve trafik hizmetleri teknikerlerinin atamalarına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28741) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

709.-   İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, Atatürk Havalimanı'nda kırılan pistlere ve bu pistlerin kullanımlarına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28742) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

710.-   İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, Covid-19 salgını döneminde İstanbul'da yaşanacak olası bir deprem sonrasında bulaş riskine karşı alınacak tedbirlere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/28743) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.04.2020)

711.-   Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yapılan saldırı sonucu hayatını kaybeden bir kişiye ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/28744) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.04.2020)

712.-   Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur'un, Türkiye-İran sınırındaki tampon bölgede bekleyen tır şoförlerinin mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/28745) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.04.2020)

713.-   Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, veteriner hekimlerin haklarına ve sorunlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/28746) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.04.2020)

714.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, Refik Saydam Hıfzısıhha Enstitüsü'nün yeniden aktif hale getirilmesi adına yapılan çalışmalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/28747) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.04.2020)

715.-   Adana Milletvekili Orhan Sümer'in, THY'nin tahliye uçuşlarının bilet fiyatlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/28748) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.04.2020)

716.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kamu ve özel kesimde istihdam edilen engelli memur ve işçi sayısı ile boş bulunan engelli kadrolarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28749) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

717.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı merkez ve taşra teşkilatında çalışan kadrolu ve sözleşmeli personel ile istisnai kadrolardan başka kurumlara atanan personele ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28750) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

718.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Ordu E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun sağlık durumuna ve kurumda Covid-19 testi yapılan kişilere ve karantina uygulamasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28751) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.04.2020)

719.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Afyonkarahisar E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun sağlık durumuna ve kurumda Covid-19 testi yapılan kişilere ve karantina uygulamasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28752) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.04.2020)

720.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Karaman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun sağlık durumuna ve kurumda Covid-19 testi yapılan kişilere ve karantina uygulamasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28753) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.04.2020)

721.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bandırma 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir tutuklunun eğitim hakkının engellendiğine dair iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28754) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.04.2020)

722.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kütahya Tavşanlı T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun sağlık durumuna, kurumda Covid-19 testi yapılan kişilere ve karantina uygulamasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28755) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.04.2020)

723.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İzmir 3 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda görevli olan kişilerin koronavirüse yakalandığı iddiası ile kurumda Covid-19 testi yapılan kişilere ve karantina uygulamasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28756) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.04.2020)

724.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İzmir Aliağa 3 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun sağlık durumuna, kurumda Covid-19 testi yapılan kişilere ve karantina uygulamasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28757) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.04.2020)

725.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Afyonkarahisar E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir tutukluya, kurumda Covid-19 testi yapılan kişilere ve koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28758) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.04.2020)

726.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Trabzon Beşikdüzü Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkuma, kurumda Covid-19 testi yapılan kişilere ve koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28759) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.04.2020)

727.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Silivri 6 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkuma, kurumda Covid-19 testi yapılan kişilere ve karantina uygulamasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28760) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.04.2020)

728.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Silivri 3 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkuma, kurumda Covid-19 testi yapılan kişilere ve karantina uygulamasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28761) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.04.2020)

729.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Adana F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkuma, kurumda Covid-19 testi yapılan kişilere ve karantina uygulamasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28762) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.04.2020)

730.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkuma, kurumda Covid-19 testi yapılan kişilere ve karantina uygulamasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28763) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.04.2020)

731.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Söke T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkuma, kurumda Covid-19 testi yapılan kişilere ve koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28764) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.04.2020)

732.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Manisa T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkuma, kurumda Covid-19 testi yapılan kişilere ve karantina uygulamasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28765) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.04.2020)

733.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Şanlıurfa Hilvan Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkuma, kurumda Covid-19 testi yapılan kişilere ve koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28766) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.04.2020)

734.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Trabzon Beşikdüzü T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkuma, kurumda Covid-19 testi yapılan kişilere ve koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28767) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.04.2020)

735.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Trabzon Beşikdüzü Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkuma, kurumda Covid-19 testi yapılan kişilere ve koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28768) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.04.2020)

736.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Silivri 8 Nolu Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkuma, kurumda Covid-19 testi yapılan kişilere ve koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28769) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.04.2020)

737.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Balıkesir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkuma, kurumda Covid-19 testi yapılan kişilere ve koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28770) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.04.2020)

738.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Seydişehir T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkuma, kurumda Covid-19 testi yapılan kişilere ve koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28771) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.04.2020)

739.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Silivri 5 Nolu Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkuma, kurumda Covid-19 testi yapılan kişilere ve koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28772) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.04.2020)

740.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Balıkesir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkuma, kurumda Covid-19 testi yapılan kişilere ve koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28773) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.04.2020)

741.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Afyonkarahisar E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkuma, kurumda Covid-19 testi yapılan kişilere ve karantina uygulamasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28774) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.04.2020)

742.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkuma, kurumda Covid-19 testi yapılan kişilere ve koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28775) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.04.2020)

743.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkuma, kurumda Covid-19 testi yapılan kişilere ve koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28776) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.04.2020)

744.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Silivri 6 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkuma, kurumda Covid-19 testi yapılan kişilere ve karantina uygulamasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28777) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.04.2020)

745.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkuma, kurumda Covid-19 testi yapılan kişilere ve koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28778) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.04.2020)

746.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Uşak E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkuma, kurumda Covid-19 testi yapılan kişilere ve koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28779) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.04.2020)

747.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Giresun Espiye L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkuma, kurumda Covid-19 testi yapılan kişilere ve koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28780) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.04.2020)

748.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bandırma 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkuma, kurumda Covid-19 testi yapılan kişilere ve koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28781) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.04.2020)

749.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Metris Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkuma, kurumda Covid-19 testi yapılan kişilere ve koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28782) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.04.2020)

750.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkuma, kurumda Covid-19 testi yapılan kişilere ve koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28783) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.04.2020)

751.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kütahya Tavşanlı T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkuma, kurumda Covid-19 testi yapılan kişilere ve koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28784) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.04.2020)

752.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Afyonkarahisar E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkuma, kurumda Covid-19 testi yapılan kişilere ve koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28785) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.04.2020)

753.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Afyonkarahisar E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun sağlık durumuna ve denetimli serbestlik uygulamasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28786) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.04.2020)

754.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Manisa Akhisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkuma, kurumda Covid-19 testi yapılan kişilere ve karantina uygulamasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28787) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.04.2020)

755.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkuma, kurumda Covid-19 testi yapılan kişilere ve karantina uygulamasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28788) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.04.2020)

756.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kırşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkuma, kurumda Covid-19 testi yapılan kişilere ve karantina uygulamasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28789) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.04.2020)

757.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kandıra 2 Nolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkuma, kurumda Covid-19 testi yapılan kişilere ve karantina uygulamasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28790) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.04.2020)

758.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İzmir 3 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkuma, kurumda Covid-19 testi yapılan kişilere ve karantina uygulamasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28791) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.04.2020)

759.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Denizli D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda mahkumlara sıcak yemek verilmediği ve manav kantininin kapalı olduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28792) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.04.2020)

760.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Buca Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki haşerat iddiasına ve ilaçlama çalışmalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28793) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.04.2020)

761.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Buca Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna dışardan kıyafet kabul edilmediği iddiası ile kurumda Covid-19 testi yapılan kişilere ve karantina uygulamasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28794) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.04.2020)

762.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Malatya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkuma, kurumda Covid-19 testi yapılan kişilere ve koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28795) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.04.2020)

763.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna dair bazı iddialara, kurumda Covid-19 testi yapılan kişilere ve koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28796) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.04.2020)

764.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İzmir Menemen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun sağlık durumuna ve kurumda Covid-19 testi yapılan kişilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28797) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.04.2020)

765.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkuma, kurumda Covid-19 testi yapılan kişilere ve koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28798) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.04.2020)

766.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İzmir Aliağa Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan çocuklu bir çiftin denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28799) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.04.2020)

767.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Trabzon Beşikdüzü T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun sağlık durumuna ve kurumda Covid-19 testi yapılan kişilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28800) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.04.2020)

768.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Erzincan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun hava kirliliği iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28801) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.04.2020)

769.-   Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, cezaevlerinde koronavirüse karşı alınan tedbirlere ve koronavirüs teşhisi alan mahkumların tedavilerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28802) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.04.2020)

770.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Balıkesir Kepsut L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun sağlık durumuna ve cezaevinde koronavirüse karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28803) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.04.2020)

771.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Denizli D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki cezaevi koşullarına dair bazı iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28804) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.04.2020)

772.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Sincan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkuma ve cezaevinde koronavirüse karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28805) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.04.2020)

773.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun eğitim hakkının kısıtlandığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28806) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.04.2020)

774.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Denizli D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki cezaevi koşullarına dair bazı iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28807) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.04.2020)

775.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Türkoğlu 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkuma ve cezaevinde koronavirüse karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28808) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.04.2020)

776.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kamu ve özel kesimde istihdam edilen engelli memur ve işçi sayısı ile boş bulunan engelli kadrolarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28809) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

777.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı merkez ve taşra teşkilatında çalışan kadrolu ve sözleşmeli personel ile istisnai kadrolardan başka kurumlara atanan personele ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28810) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

778.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir vatandaşın engelli maaşı talebinin reddedildiği iddialarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28811) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.04.2020)

779.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir vatandaşın İŞKUR'a açtığı dava lehine sonuçlanmasına rağmen işe başlatılmadığı iddiasına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28812) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.04.2020)

780.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, eşi cezaevinde bulunan bir vatandaşın sosyal yardım talebinin reddedildiği iddialarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28813) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.04.2020)

781.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir vatandaşın sosyal yardım talebinin reddedildiği iddialarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28814) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.04.2020)

782.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir vatandaşın sosyal yardım talebinin reddedildiği iddialarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28815) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.04.2020)

783.-   Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz'ın, Covid-19 salgını süresince iş yerleri kapalı olan esnafın Bağ-Kur, SGK ve stopaj ödemelerinden muaf tutulması önerisine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28816) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.04.2020)

784.-   İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın, koronavirüs salgını nedeniyle market çalışanlarına yönelik alınması gereken tedbirlere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28817) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.04.2020)

785.-   Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın, koronavirüs salgını nedeniyle market, kargo ve PTT çalışanlarına yönelik alınan tedbirlere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28818) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.04.2020)

786.-   Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un, Covid-19 salgını sürecinde emekli maaşları üzerindeki haciz ve bloke işlemlerinin kaldırılması önerisine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28819) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.04.2020)

787.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, Covid-19 salgını süresince İzmir ilindeki kadın ve genç işsizliği verilerine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28820) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.04.2020)

788.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, Covid-19 salgını süresince İzmir ilinde İŞKUR'a başvuran kişi sayısı ile işsizlik verilerine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28821) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.04.2020)

789.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, 11 Mart 2020 tarihinden itibaren İzmir ilinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan kişi sayısına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28822) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.04.2020)

790.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, 11 Mart 2020 tarihinden itibaren İzmir ilinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan kadın ve erkek sayılarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28823) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.04.2020)

791.-   Ankara Milletvekili Şenol Sunat'ın, Toplum Yararına Programlar kapsamında okullarda görevlendirilen özel güvenlik görevlilerine kadro verilmesi önerisine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28824) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.04.2020)

792.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kamu ve özel kesimde istihdam edilen engelli memur ve işçi sayısı ile boş bulunan engelli kadrolarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28825) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

793.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı merkez ve taşra teşkilatında çalışan kadrolu ve sözleşmeli personel ile istisnai kadrolardan başka kurumlara atanan personele ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28826) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

794.-   Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, Ordu ili Perşembe ilçesinde bulunan Yason Burnu'nda yapılan çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28827) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.04.2020)

795.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kamu ve özel kesimde istihdam edilen engelli memur ve işçi sayısı ile boş bulunan engelli kadrolarına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28828) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

796.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı merkez ve taşra teşkilatında çalışan kadrolu ve sözleşmeli personel ile istisnai kadrolardan başka kurumlara atanan personele ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28829) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

797.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kamu ve özel kesimde istihdam edilen engelli memur ve işçi sayısı ile boş bulunan engelli kadrolarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28830) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

798.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı merkez ve taşra teşkilatında çalışan kadrolu ve sözleşmeli personel ile istisnai kadrolardan başka kurumlara atanan personele ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28831) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

799.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kamu ve özel kesimde istihdam edilen engelli memur ve işçi sayısı ile boş bulunan engelli kadrolarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28832) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

800.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı merkez ve taşra teşkilatında çalışan kadrolu ve sözleşmeli personel ile istisnai kadrolardan başka kurumlara atanan personele ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28833) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

801.-   Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un, Adana Stadyumu'nda kullanılacak koltuk renklerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28834) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.04.2020)

802.-   Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un, 3600 ek gösterge ile ilgili yapılan çalışmalara ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28835) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2020)

803.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kamu ve özel kesimde istihdam edilen engelli memur ve işçi sayısı ile boş bulunan engelli kadrolarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28836) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

804.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı merkez ve taşra teşkilatında çalışan kadrolu ve sözleşmeli personel ile istisnai kadrolardan başka kurumlara atanan personele ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28837) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

805.-   Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in, kamu kurumlarının azami taşıt satın alma bedellerine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28838) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.04.2020)

806.-   Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, 2002-2020 yılları arasında kamu bankalarından kullanılan kredi verilerine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28839) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.04.2020)

807.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, koronavirüs salgını nedeniyle alışveriş merkezlerinde alınacak önlemlere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28840) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.04.2020)

808.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kamu ve özel kesimde istihdam edilen engelli memur ve işçi sayısı ile boş bulunan engelli kadrolarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28841) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

809.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı merkez ve taşra teşkilatında çalışan kadrolu ve sözleşmeli personel ile istisnai kadrolardan başka kurumlara atanan personele ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28842) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

810.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İstanbul'da geçici süreyle bulunan bir çay müstahsilinin ikametgâhının bulunduğu Rize'ye gitmek için yaptığı başvurunun Maltepe Kaymakamlığı tarafından reddedildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28843) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.04.2020)

811.-   Ordu Milletvekili Seyit Torun'un, Covid-19 salgını nedeniyle mülteci kamplarında alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28844) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.04.2020)

812.-   Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, Ordu ili Perşembe ilçesinde bulunan Yason Burnu'nda yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28845) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.04.2020)

813.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, Ramazan ayında ayni ve nakdi yardım toplama izni verilen dernek ve vakıf sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28846) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.04.2020)

814.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kamu ve özel kesimde istihdam edilen engelli memur ve işçi sayısı ile boş bulunan engelli kadrolarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28847) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

815.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı merkez ve taşra teşkilatında çalışan kadrolu ve sözleşmeli personel ile istisnai kadrolardan başka kurumlara atanan personele ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28848) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

816.-   Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, Ordu ili Perşembe ilçesinde bulunan Yason Burnu'nda yapılan çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28849) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.04.2020)

817.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, Covid-19 salgını sebebiyle İzmir'de turizm sektörünün uğradığı zarara ve işsiz kalan kişi sayısına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28850) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.04.2020)

818.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, Covid-19 salgını sebebiyle Türkiye genelinde turizm sektörünün uğradığı zarara ve işsiz kalan kişi sayısına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28851) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.04.2020)

819.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kamu ve özel kesimde istihdam edilen engelli memur ve işçi sayısı ile boş bulunan engelli kadrolarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28852) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

820.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı merkez ve taşra teşkilatında çalışan kadrolu ve sözleşmeli personel ile istisnai kadrolardan başka kurumlara atanan personele ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28853) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

821.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, Bakanlığın uzaktan eğitime erişime yönelik çalışmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28854) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.04.2020)

822.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir ilinde Bakanlığın uzaktan eğitime yönelik altyapı çalışmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28855) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.04.2020)

823.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kamu ve özel kesimde istihdam edilen engelli memur ve işçi sayısı ile boş bulunan engelli kadrolarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28856) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

824.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı merkez ve taşra teşkilatında çalışan kadrolu ve sözleşmeli personel ile istisnai kadrolardan başka kurumlara atanan personele ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28857) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

825.-   Aksaray Milletvekili Ayhan Erel'in, koronavirüs salgını nedeniyle askerlik süresi uzatılan erlere asgari ücret seviyesinde ücret verilmesi önerisine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28858) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.04.2020)

826.-   Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un, ülke genelinde istihdam edilen paramedik sayısına ve kontenjanların artırılması talebine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28859) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2020)

827.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kamu ve özel kesimde istihdam edilen engelli memur ve işçi sayısı ile boş bulunan engelli kadrolarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28860) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

828.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı merkez ve taşra teşkilatında çalışan kadrolu ve sözleşmeli personel ile istisnai kadrolardan başka kurumlara atanan personele ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28861) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

829.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, yeşil kartlı vatandaşların özel hastanelerde muayene olma talebine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28862) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.04.2020)

830.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, özel vakıf üniversitesi hastanelerinde görev yapan hekimlerin Covid-19'dan dolayı rapor aldıklarında maaşlarının kesintiye uğradığı iddialarına ve hastalığa yakalanmanın iş kazası sayılması talebine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28863) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.04.2020)

831.-   Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un, anestezi tekniker ve teknisyeni atamalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28864) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.04.2020)

832.-   İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, Covid-19 tedavisi gören ve karantina süresi sona eren hastalara ikinci kez test yapılmadığına dair iddialara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28865) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.04.2020)

833.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, Covid-19 salgını nedeniyle İzmir ilindeki huzurevlerinde alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28866) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.04.2020)

834.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'de görülen Covid-19 vakalarının yaş, cinsiyet ve sağlık geçmişlerine dair verilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28867) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.04.2020)

835.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kamu ve özel kesimde istihdam edilen engelli memur ve işçi sayısı ile boş bulunan engelli kadrolarına ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28868) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

836.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı merkez ve taşra teşkilatında çalışan kadrolu ve sözleşmeli personel ile istisnai kadrolardan başka kurumlara atanan personele ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28869) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

837.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir ilinde verilen desteklerden yararlanan KOBİ'lere ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28870) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.04.2020)

838.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı merkez ve taşra teşkilatında çalışan kadrolu ve sözleşmeli personel ile istisnai kadrolardan başka kurumlara atanan personele ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28871) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

839.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kamu ve özel kesimde istihdam edilen engelli işçi ve memur sayısı ile bu kişilerin merkez ve taşra teşkilatlarına göre dağılımlarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28872) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

840.-   Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ın, hayvansal üretim ve gıda ihtiyacının karşılanmasına yönelik acil eylem planı uygulanması önerisine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28873) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.04.2020)

841.-   Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, Yenişehir Sulama Birliğinin su saatleri için çiftçilerden para talep etmesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28874) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.04.2020)

842.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, Covid-19 salgını süresince İzmir ilinde tarım sektörüne verilen desteklere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28875) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.04.2020)

843.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'de Bakanlığa tahsis edilen hazine arazilerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28876) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.04.2020)

844.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir ilindeki istihdam oranının artırılması adına yürütülen çalışmalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28877) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.04.2020)

845.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir ilinde kurulması planlanan su ürünleri ihtisas organize sanayi bölgelerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28878) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.04.2020)

846.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, son 17 yılda İzmir'in tarım ekonomisine yaptığı katkı miktarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28879) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.04.2020)

847.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kamu ve özel kesimde istihdam edilen engelli memur ve işçi sayısı ile boş bulunan engelli kadrolarına ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28880) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

848.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı merkez ve taşra teşkilatında çalışan kadrolu ve sözleşmeli personel ile istisnai kadrolardan başka kurumlara atanan personele ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28881) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

849.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, Covid-19 nedeniyle dükkanını kapatan kadın esnaf sayısına ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28882) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.04.2020)

850.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, Covid-19 salgını süresince İzmir ilindeki ithalat ve ihracat verilerine ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28883) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.04.2020)

851.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, gümrük çalışanlarını Covid-19 salgınından korumak adına alınan önlemlere ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28884) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.04.2020)

852.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kamu ve özel kesimde istihdam edilen engelli memur ve işçi sayısı ile boş bulunan engelli kadrolarına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28885) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

853.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı merkez ve taşra teşkilatında çalışan kadrolu ve sözleşmeli personel ile istisnai kadrolardan başka kurumlara atanan personele ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28886) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

854.-   İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm'ün, Atatürk ve Sancaktepe havaalanlarının bulunduğu alanlara yapılması planlanan hastanelere ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28887) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.04.2020)

855.-   Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan'ın, yap işlet devret modeli ile yapılan projelerin garanti ödemelerinde koronavirüs salgını nedeniyle mücbir sebep indirimi yapılıp yapılmadığına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/28888) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.04.2020)

 

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ( Fuat Oktay )

 

1.-      İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm'ün, Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında toplanan bağış miktarına ve bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/27336)

2.-      Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Sağlık Bakanlığına bağlı tüm sağlık ve bakım ünitelerinde görevli işçilere fiilen çalışılan günler için bulaşıcı hastalık ve risk primi verilmesine yönelik çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/27341)

3.-      Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, muhasebe meslek mensuplarının koronavirüs salgınına karşı korunması adına alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/27343)

Adalet Bakanlığı

 

4.-      Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, koronavirüs salgınının cezaevlerine yayılmasının engellenmesine yönelik alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/27345)

5.-      Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş'in, COVID-19 salgını kapsamında cezaevlerinde uygulanacak olan yeni yönetmelik düzenlemesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/27346)

6.-      Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün, kanser tedavisi gören bir mahkumun ve cezaevlerinde bulunan diğer hasta mahkumların koronavirüsten korunması için alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/27347)

7.-      Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in, koronavirüs salgını nedeniyle hasta mahkumların cezalarının infazını erteleyecek düzenleme önerilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/27348)

8.-      Mersin Milletvekili Rıdvan Turan'ın, tutuklu bir kişiye koronavirüs tanısı konmasına ve Tarsus T Tipi Kapalı Cezaevinde koronavirüse karşı alınan tedbirlere dair çeşitli iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/27349)

9.-      Mersin Milletvekili Rıdvan Turan'ın, Bayburt M Tipi Kadın Kapalı Cezaevinde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/27350)

10.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumunda yeterli hijyen koşullarının sağlanmadığı iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/27351)

11.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Balıkesir Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumunda koronavirüs salgınına karşı yeterli önlemlerin alınmadığı yönündeki iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/27352)

12.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Ceyhan Açık Ceza İnfaz Kurumundaki temizlik malzemelerinin ve fiziki koşulların yetersiz olduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/27353)

13.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Gaziantep Açık Ceza İnfaz Kurumunda kapasitenin üzerinde mahkum bulunduğu, yeterli hijyen koşullarının sağlanmadığı ve hak ihlalleri yaşandığı iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/27354)

14.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Çorum Açık Ceza İnfaz Kurumunda yeterli hijyen ve sosyal mesafe koşullarının sağlanmadığı iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/27355)

15.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Gümüşhane Açık Ceza İnfaz Kurumunda yeterli hijyen koşullarının sağlanmadığı iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/27356)

16.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Dinar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda mahkumların istedikleri hukuk kitaplarına ulaşamadıkları iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/27357)

17.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kırıkkale Keskin Araç Açık Ceza İnfaz Kurumunun fiziki koşullarının sağlık ve temizlik açısından yeterli olmadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/27358)

18.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Erzincan T Tipi Kapalı İnfaz Kurumunda koronavirüs belirtileri taşıyan mahkumlar bulunduğu iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/27359)

19.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kırşehir Açık Ceza İnfaz Kurumunda kapasitenin üzerinde mahkum bulunduğu ve yeterli hijyen koşullarının sağlanmadığı iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/27360)

20.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Mardin Midyat Açık Ceza İnfaz Kurumunda koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan önlemlerin yetersizliği yönündeki iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/27361)

21.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Osmaniye Açık Ceza İnfaz Kurumundaki temizlik, beslenme ve sağlık koşullarının yetersiz olduğu yönündeki iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/27362)

22.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumunda koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan önlemlerin yetersizliği yönündeki iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/27363)

23.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Silivri 7 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yaşandığı iddia edilen temizlik ve sağlık sorunlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/27364)

24.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Silivri Açık Ceza İnfaz Kurumunda kapasitenin üzerinde mahkum bulunduğu ve yeterli hijyen koşullarının sağlanmadığı iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/27365)

25.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Tekirdağ Açık Ceza İnfaz Kurumunda koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan önlemlerin yetersizliği yönündeki iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/27366)

26.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Sincan 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan önlemlerin yetersizliği yönündeki iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/27367)

27.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Türkoğlu 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kapasitenin üzerinde mahkum bulunduğu ve hasta mahkumlar için yeterli önlem alınmadığı iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/27368)

28.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kastamonu Açık Ceza İnfaz Kurumunda koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan önlemlerin yetersizliği yönündeki iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/27369)

29.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İskilip Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bazı mahkumların koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/27370)

30.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Adana Kozan Açık Ceza İnfaz Kurumunda yeterli hijyen koşullarının sağlanmadığı iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/27371)

31.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Afyonkarahisar Açık Cezaevindeki temizlik ve karantina koşullarına dair iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/27372)

32.-  Muş Milletvekili Mensur Işık'ın, cezaevlerinde koronavirüse karşı alınan önlemlere ve Bitlis E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda bazı mahkumların koronavirüse yakalandığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/27373)

33.-  Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, cezaevlerinde koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik önlemlerin yeterli düzeyde alınmadığı iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/27374)

34.-  Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın, Van Yüksek Güvenlikli T, F ve M Tipi Cezaevlerinde koronavirüse karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/27375)

35.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Espiye L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun sağlık durumuna dair heyet raporu sonucunun kendisine iletilmediği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/27438)

36.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Menemen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna dair bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/27439)

37.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Tokat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan LGBTİ bir mahkumun tek kişilik hücrede tutulduğu ve kişisel bakım malzemesi taleplerinin yerine getirilmediği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/27440)

38.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kayseri 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan havalandırmaların üzerinin kapatıldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/27441)

39.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Ünye Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir mahkumun izninin iptal edildiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/27442)

40.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Tarsus 3 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun ailesinin kendisini ve başka bir ilde cezaevinde bulunan kardeşini ziyarete gelemediği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/27443)

41.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İskenderun T Tipi Ceza İnfaz Kurumda bulunan bir mahkumun kurumda sosyal faaliyetlerin durdurulduğu ve yeterli sağlık hizmeti sunulmadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/27444)

42.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Akdağmadeni Açık Ceza İnfaz Kurumundaki bir mahkumun nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/27445)

43.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Sincan 2 Nolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir mahkumun kendisine vegan yemek verilmediği ve sosyal faaliyetlerden faydalanamadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/27446)

44.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Tarsus Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan mahkumların hastaneye sevkleri sırasında kötü muameleye uğradıkları iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/27447)

45.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kocaeli 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bazı gazete ve dergilerin verilmediği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/27448)

46.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Tokat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun hastane sevkine ilişkin yazılı soru önergesi (7/27449)

47.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun sağlık durumuna ve tedavisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/27450)

48.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir mahkumun sağlık sorunları yaşadığı ve tedavi edilmediği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/27451)

49.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Afyonkarahisar Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun İzmir'de bulunan açık ceza infaz kurumlarından birine nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/27452)

50.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kocaeli 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun tedavi için Pendik Devlet Hastanesine sevk edilme talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/27453)

51.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Sivas Kadın Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun sağlık sorunları yaşadığı iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/27454)

52.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Akdağmadeni Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir mahkumun nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/27455)

53.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kayseri 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir mahkumun nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/27456)

54.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bandırma 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir mahkumun açık cezaevine geçme hakkını elde etmesine karşın bu isteminin yerine getirilmediği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/27457)

55.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Patnos L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir mahkumun yaşadığı sağlık sorunlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/27458)

56.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bandırma 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun ailesinin maddi imkansızlıklar sebebiyle kendisini ziyarete gelemediği iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/27459)

57.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Gümüşhane E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir mahkumun nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/27460)

58.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İzmir 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki bir mahkumun engelli olmasına rağmen merdivenli yerde tutulduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/27461)

59.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Osmaniye 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan mahkumlara bazı gazete ve dergilerin verilmediği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/27462)

60.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Silivri 4 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun can güvenliğinin olmadığı iddiasına ve koğuş değiştirme talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/27463)

61.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İskenderun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki bir mahkumun kurumda sosyal faaliyetlerin durdurulduğu ve yeterli sağlık hizmeti sunulmadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/27464)

62.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kocaeli 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki bir mahkumun koğuş değişikliği talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/27465)

63.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bandırma 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun psikolojik rahatsızlığı nedeniyle tek kişilik hücrede kalma talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/27466)

64.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kocaeli 1 Nolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan Moldova vatandaşı bir mahkumun ülkesine nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/27467)

65.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Afyonkarahisar Kampüs Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/27468)

66.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Tarsus 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir mahkumun babasının da içinde bulunduğu aynı kampüs içindeki başka bir cezaevine nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/27469)

67.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Şanlıurfa 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun sağlık durumuna ve tedavisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/27470)

68.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Espiye L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir mahkumun sağlık sorunlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/27471)

69.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun sağlık durumuna ve nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/27472)

70.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Adana F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir mahkumun nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/27473)

71.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Tokat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan LGBTİ bir mahkumun sağlık durumuna ve cezaevi koşullarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/27474)

72.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Balıkesir Bandırma 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir mahkumun sağlık sorunlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/27475)

73.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan LGBTİ bir mahkumun nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/27476)

74.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bandırma Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir mahkumun nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/27477)

75.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Foça Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/27478)

76.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/27479)

77.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan LGBTİ bir mahkumun nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/27480)

78.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kayseri 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda havalandırmanın tel örgü ile kapatıldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/27481)

79.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Silivri Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun sağlık durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/27482)

80.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Afyonkarahisar Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir mahkumun nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/27483)

81.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Konya Ereğli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir mahkumun başka bir cezaevine nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/27484)

82.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Amasya Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir mahkumun başka bir cezaevine nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/27485)

83.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İzmir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki bir mahkumun bazı haklarını kullanmasının engellendiği iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/27486)

84.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir mahkumun Düzce T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakledilmesinden kaynaklanan mağduriyetine ilişkin yazılı soru önergesi (7/27487)

85.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Şırnak T Tipi Ceza İnfaz Kurumunda yeterli hijyen koşullarının sağlanmadığı iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/27488)

86.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bandırma Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir mahkumun başka bir cezaevine nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/27489)

87.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Erzincan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir mahkumun başka bir cezaevine nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/27490)

88.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Rize L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Giresun L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakil olan bir mahkuma eşyalarının gönderilmediği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/27491)

89.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kayseri 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bazı mahkumların havalandırmaların tel örgü ile kapatıldığı yönündeki şikayetlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/27492)

90.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bandırma Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir mahkumun nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/27493)

91.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Ünye Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir mahkumun izninin iptal edildiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/27494)

92.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Afyonkarahisar 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun ailesinin cezaevi idaresine telefonla ulaşamadığı iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/27495)

93.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan LGBTİ bir mahkumun mağduriyet yaşadığı iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/27496)

94.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kalecik Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun başka bir ceza infaz kurumuna nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/27497)

95.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Afyonkarahisar Kampüs Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir mahkumun nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/27498)

96.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Hatay T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/27499)

97.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Akdağmadeni Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir mahkumun nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/27500)

98.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bolu Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun sağlık durumu ile kurumda koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/27501)

99.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İzmir 4 Nolu Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun iddiaları ile kurumda koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/27502)

100.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Türkoğlu 2 Nolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun iddiaları ile kurumda koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/27503)

101.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İzmir Kırıklar F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun iddiaları ile kurumda koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/27504)

102.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun iddiaları ile kurumda koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/27505)

103.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Rize L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun iddiaları ile kurumda koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/27506)

104.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun iddiaları ile kurumda koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/27507)

105.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun iddiaları ile kurumda koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/27508)

106.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bandırma 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun iddiaları ile kurumda koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/27509)

107.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun iddiaları ile kurumda koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/27510)

108.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan bir mahkumun iddiaları ile kurumda koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/27511)

109.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Alanya L Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan bir mahkumun iddiaları ile kurumda koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/27512)

110.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Tarsus 3 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan bir mahkumun iddiaları ile kurumda koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/27513)

111.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kalkandere L Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan bir mahkumun iddiaları ile kurumda koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/27514)

112.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İzmir Aliağa 1 Nolu Kapalı Cezaevinde bulunan bir mahkumun iddiaları ile kurumda koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/27515)

113.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan bir mahkumun iddiaları ile kurumda koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/27516)

114.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Ordu E Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan bir mahkumun iddiaları ile kurumda koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/27517)

115.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Silivri L Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan bir mahkumun iddiaları ile kurumda koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/27518)

116.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kayseri Bünyan 2 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan bir mahkumun iddiaları ile kurumda koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/27519)

117.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Tarsus 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan bir mahkumun iddiaları ile kurumda koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/27520)

118.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Karabük Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun iddiaları ile kurumda koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/27521)

119.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Tarsus Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun iddiaları ile kurumda koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/27522)

120.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kandıra 2 Nolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun iddiaları ile kurumda koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/27523)

121.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Tarsus T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun sağlık durumu ile kurumda koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/27524)

122.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Tarsus 3 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun sağlık durumu ile kurumda koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/27525)

123.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Balıkesir Bandırma Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun iddiaları ile kurumda koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/27526)

124.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İzmir Şakran Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun sağlık durumu ile kurumda koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/27527)

125.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Rize Kalkandere L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun iddiaları ile kurumda koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/27528)

126.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Tarsus 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun iddiaları ile kurumda koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/27529)

127.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun sağlık durumu ile kurumda koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/27530)

128.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Tarsus T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun iddiaları ile kurumda koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/27531)

129.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Aksaray T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun iddiaları ile kurumda koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/27532)

130.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Ordu E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun iddiaları ile kurumda koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/27533)

131.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Silivri 5 Nolu Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun iddiaları ile kurumda koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/27534)

132.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bandırma Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun iddiaları ile kurumda koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/27535)

133.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun iddiaları ile kurumda koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/27536)

134.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun iddiaları ile kurumda koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/27537)

135.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Giresun Kapalı Cezaevinde bulunan bir mahkumun iddiaları ile kurumda koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/27538)

136.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Trabzon Beşikdüzü T Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan bir mahkumun iddiaları ile kurumda koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/27539)

137.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Rize Kapalı Cezaevinde bulunan bir mahkumun iddiaları ile kurumda koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/27540)

138.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Tarsus Kapalı Cezaevinde bulunan bir mahkumun iddiaları ile kurumda koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/27541)

139.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kayseri Bünyan Kadın Kapalı Cezaevinde bulunan bir mahkumun iddiaları ile kurumda koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/27542)

140.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Akhisar T Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan bir mahkumun iddiaları ile kurumda koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/27543)

141.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kırıkkale F Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan bir mahkumun iddiaları ile kurumda koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/27544)

142.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Giresun 1 Nolu Kapalı Cezaevinde bulunan bir mahkumun iddiaları ile kurumda koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/27545)

143.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Patnos L Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan bir mahkumun iddiaları ile kurumda koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/27546)

144.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İzmir Aliağa 2 Nolu Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun iddiaları ile kurumda koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/27547)

145.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Balıkesir Bandırma Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun iddiaları ile kurumda koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/27548)

146.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kayseri Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun iddiaları ile kurumda koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/27549)

147.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun iddiaları ile kurumda koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/27550)

148.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Balıkesir Bandırma T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun iddiaları ile kurumda koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/27551)

149.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Giresun Espiye L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun iddiaları ile kurumda koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/27552)

150.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun iddiaları ile kurumda koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/27553)

151.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Osmaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun iddiaları ile kurumda koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/27554)

152.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İzmir Aliağa 4 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun iddiaları ile kurumda koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/27555)

153.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Şanlıurfa Hilvan Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun iddiaları ile kurumda koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/27556)

154.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun iddiaları ile kurumda koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/27557)

155.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Patnos L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun iddiaları ile kurumda koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/27558)

156.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İzmir Kırıklar F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun iddiaları ile kurumda koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/27559)

157.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Siirt E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun iddiaları ile kurumda koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/27560)

158.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Erzurum Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun iddiaları ile kurumda koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/27561)

159.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Tekirdağ F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun iddiaları ile kurumda koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/27562)

160.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bandırma Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun iddiaları ile kurumda koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/27563)

161.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun iddiaları ile kurumda koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/27564)

162.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Diyarbakır D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun iddiaları ile kurumda koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/27565)

163.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Mardin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun iddiaları ile kurumda koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/27566)

164.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Mardin E Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan bir mahkumun iddiaları ile kurumda koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/27567)

165.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Mardin E Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan bir mahkumun iddiaları ile kurumda koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/27568)

166.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Şırnak Kapalı Cezaevinde bulunan bir mahkumun iddiaları ile kurumda koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/27569)

167.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kayseri Bünyan Kadın Kapalı Cezaevinde bulunan bir mahkumun iddiaları ile kurumda koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/27570)

168.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İzmir Aliağa Kapalı Cezaevinde bulunan bir mahkumun iddiaları ile kurumda koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/27571)

169.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Gaziantep H Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan bir mahkumun iddiaları ile kurumda koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/27572)

170.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Mardin E Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan bir mahkumun iddiaları ile kurumda koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/27573)

171.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kırşehir E Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan bir mahkumun iddiaları ile kurumda koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/27574)

172.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Silivri L Tipi 5 No'lu Kapalı Cezaevinde bulunan bir mahkumun iddiaları ile kurumda koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/27575)

173.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Tarsus 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun iddiaları ile kurumda koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/27576)

174.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Akhisar F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun iddiaları ile kurumda koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/27577)

175.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İzmir Aliağa Şakran Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun iddiaları ile kurumda koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/27578)

176.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun iddiaları ile kurumda koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/27579)

177.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Diyarbakır Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun iddiaları ile kurumda koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/27580)

178.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Samsun Bafra Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun iddiaları ile kurumda koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/27581)

179.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Çankırı E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun iddiaları ile kurumda koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/27582)

180.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Van Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun iddiaları ile kurumda koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/27583)

181.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Gebze M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun iddiaları ile kurumda koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/27584)

182.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Trabzon Beşikdüzü Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun iddiaları ile kurumda koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/27585)

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

 

183.-       Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, devlet tarafından koronavirüs salgını kapsamında ödeneceği açıklanan kısa çalışma ödeneğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/27376)

184.-       Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in, inşaat, metal, tekstil gibi sektörlerde işçilerin koronavirüs salgınından korunması için alınan önlemlere ve bazı şantiyelere yönelik çeşitli iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/27377)

185.-       Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, koronavirüsten korunma önlemleri kapsamında evde kalmanın teşvik edilmesine karşın kadına yönelik şiddetin artışına dair alınacak tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/27378)

186.-       Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer'in, COVID-19 salgını süresince kadın sığınma evlerinde alınan önlemlere ve bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/27379)

187.-       Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş'in, koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında engelli bireylerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/27380)

188.-       İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, koronavirüs salgını nedeniyle 18-20 yaş aralığında olan ve sokağa çıkma yasağından muaf tutulan genç işçilere dair verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/27381)

189.-       Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, sağlık personelinin yaşadığı iş kazası ve meslek hastalığı verilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/27382)

190.-       Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, görme engelli bireylerin toplumsal yaşamda karşılaştığı sorunlar ile bunların çözümüne yönelik önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/27383)

Dışişleri Bakanlığı

 

191.-       İstanbul Milletvekili Yunus Emre'nin, umreden dönmek üzere olan bir grup vatandaşın koronavirüs nedeniyle dönüşlerinin iptal edildiği ve bu kişilerin Suudi Arabistan'da karantinaya alındıkları iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/27384)

192.-       İstanbul Milletvekili Ahmet Ünal Çeviköz'ün, İdlib'de Türkiye'ye bağlı güçlerin kontrol ettiği alanlarda tespit edilen covid-19 vakalarına ve alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/27385)

193.-       İstanbul Milletvekili Ahmet Ünal Çeviköz'ün, Libya'ya yönelik yapılan harcamalara ve Libya'da bulunan TSK mensuplarının koronavirüs salgınından korunmaları için alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/27386)

194.-       İstanbul Milletvekili Yunus Emre'nin, ABD'de bulunan Türk vatandaşların koronavirüs nedeniyle tahliyesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/27387)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

 

195.-       Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, EPDK'nın koronavirüs salgını nedeniyle üç ay süreyle doğalgaz ve elektrik faturaları için sayaç okuması yapılmadan fatura kesileceğine dair getirdiği düzenlemenin detaylarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/27388)

Gençlik ve Spor Bakanlığı

 

196.-       Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın, lig maçlarını canlı yayınlayan yayıncı kuruluşun müsabakaların ertelenmesi kararından sonra abonelerden ücret talep edip etmeyeceğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/27389)

197.-       Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un, koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitime geçen üniversite öğrencilerinin kalmadıkları yurt ve ev ücretleri nedeniyle yaşadıkları mağduriyetin giderilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/27390)

Hazine ve Maliye Bakanlığı

 

198.-       Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, vergi ve SGK borcu olan esnafların koronavirüsle mücadele kapsamında açıklanan destek kredisinden yararlanamamalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/27391)

199.-       Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, Kurumlar Vergisi Kanunu'na göre yerleşik veya faaliyette bulunan kurumlara yapılan her türlü ödemeden vergi kesintisi yapılacak ülkelerin listesinin ilan edilmemiş olmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/27392)

200.-       Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef'in, koronavirüs salgını nedeniyle açıklanan ekonomik desteklerin esnaflar için genişletilmesine yönelik önerilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/27393)

İçişleri Bakanlığı

 

201.-       Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, bir kaymakamın sosyal medya paylaşımlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/27394)

202.-       İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, Bakanlık tarafından mültecilerin sınırlara taşındığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/27395)

203.-       İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın, İstanbul'da bir belediye otobüsüne koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlere aykırı şekilde binen yolcularla ilgili yapılan işlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/27396)

204.-       Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy'un, 3 Eylül 2019 tarihinden itibaren HDP Diyarbakır il binası önünde bekleyen ailelerin koronavirüs salgını dikkate alınarak evlerine gönderilmesi talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/27397)

205.-       Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, Diyarbakır'da koronavirüs salgınına rağmen PTT şubeleri önünde uzun kuyruklar oluşmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/27398)

206.-       Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir'in, koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalarından dolayı muhtarlara yönelik herhangi bir destekleme çalışması yapılıp yapılmayacağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/27399)

Kültür ve Turizm Bakanlığı

 

207.-       Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, azınlık vakıflarından koronavirüs salgını nedeniyle başlatılan bağış kampanyasına destek talebinde bulunulmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/27400)

208.-       Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, Vakıflar Genel Müdürlüğünce cemaat vakıflarına koronavirüs salgını nedeniyle başlatılan bağış kampanyasına destek olmaları için yazı gönderilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/27401)

Milli Eğitim Bakanlığı

 

209.-       Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, Bakanlıkta görevli bir şube müdürünün sosyal medya paylaşımlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/27402)

210.-       Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, bazı okul müdürlerinin öğretmenlere çocukların gökkuşağı resmi çizmesini içeren bir projeyi LGBTİ projesi olarak niteleyen mesajlar gönderdiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/27403)

211.-       İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm'ün, koronavirüs salgını nedeniyle yapılan uzaktan eğitim sürecinde okul müdürlerine gönderildiği iddia edilen bir mesaja ilişkin yazılı soru önergesi (7/27404)

212.-       Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, koronavirüs salgını nedeniyle idari izinli sayılan ücretli öğretmen ve usta öğreticilere ücret ödenmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/27405)

213.-       Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın, COVID-19 salgını süresince öğrenci ve personel servis işletmecilerine sağlanacak olan ekonomik desteklere ilişkin yazılı soru önergesi (7/27406)

214.-       İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, koronavirüs tedbirleri kapsamında özel eğitim, rehabilitasyon ve otizm merkezlerinde çalışan ve eğitim gören kişilerle ilgili yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/27407)

215.-       Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, koronavirüs salgını nedeniyle kapalı olan özel eğitim okulları ve burada öğrenim gören öğrencilerin durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/27408)

Milli Savunma Bakanlığı

 

216.-       İstanbul Milletvekili Ahmet Ünal Çeviköz'ün, Libya'ya yönelik yapılan harcamalara ve Libya'da bulunan TSK mensuplarının koronavirüs salgınından korunmaları için alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/27409)

217.-       İstanbul Milletvekili Ahmet Ünal Çeviköz'ün, İdlib'de Türkiye'ye bağlı güçlerin kontrol ettiği alanlarda tespit edilen covid-19 vakalarına ve alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/27410)

Sağlık Bakanlığı

 

218.-       İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, COVID-19 test kitlerinin sayısına ve Cumhurbaşkanlığında görevli tüm personele test yapılığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/27411)

219.-       Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, Adana ilinde yapılan koronavirüs testi sayısına ve test sonucu pozitif çıkan hastalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/27412)

220.-       Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, 1 Mart 2020 tarihinden sonra Suudi Arabistan'dan gelen kişilere ve koronavirüs nedeniyle yapılan kontrollere ilişkin yazılı soru önergesi (7/27413)

221.-       Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir'in, Bakanlık bünyesindeki biyolog kadrosuna, biyolog alımı önerisine ve koronavirüse karşı tedavi ve aşı geliştirme çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/27414)

222.-       Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın, Zonguldak ilinde görülen koronavirüs vakaları ile mevcut hastane ve sağlık personeline dair bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/27415)

223.-       Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un, 2019 yılından günümüze kadar zatürre, koah, yüksek ateş gibi sebeplerle hayatını kaybeden kişilerin istatistiki verilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/27416)

224.-       Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın, aile sağlığı merkezlerinde çalışan sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/27417)

225.-       Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın, aile sağlığı merkezleri sayısına ve binalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/27418)

226.-       Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın, 1-31 Mart tarihleri arasında COVID-19 teşhisiyle takibi yapılan hasta sayısı ile test yapmaya yetkili sağlık kuruluşlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/27419)

227.-       Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un, koronavirüse yakalandığı için maaşı kesilen aile hekimlerine ve hekimliklere dağıtılan koruyucu malzeme ile testlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/27420)

228.-       Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un, mevsimlik gezici tarım işçilerinin koronavirüs salgınından korunması için alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/27421)

229.-       Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, ülkemiz genelinde koronavirüs salgınına karşı KYK yurtlarında karantina altına alınan vatandaşlara ve ilgili yurtlardaki görevli personele dair bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/27422)

230.-       Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 2019 yılında Sağlık Bakanlığı Kamu Toplu İş Sözleşmesinin yapılmamasının gerekçelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/27423)

231.-       Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın, ülkemiz genelinde koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında kişisel koruyucu donanım malzemelerinin temininin sağlanmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/27424)

232.-       Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, 1 Ocak-15 Mart 2020 tarihleri arasında umre ziyaretini yapmak için gidenler ve bu tarihler arasında geri Türkiye'ye dönüş yapanlara yönelik gerekli önlemlerin alınıp alınmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/27425)

233.-       Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık'ın, Şanlıurfa ilinde koronavirüsü tespit etmeye yönelik yetkilendirilmiş tanı laboratuvarının bulunmamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/27426)

234.-       Batman Milletvekili Feleknas Uca'nın, Batman ilinde koronavirüs testi yapılan kişi sayısına ve salgına karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/27427)

 

Tarım ve Orman Bakanlığı

 

235.-       Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ın, salgın sonrası üretimi arttırmak için çiftçilere verilecek üretim teşviklerine ve ülkemizdeki gıda stokları ile üretim kapasitesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/27430)

Ticaret Bakanlığı

 

236.-       Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un, yasaktan dolayı ihraç edilemeyen limonların değerlendirilmesine ve tedarikçi ve market satış fiyatı arasındaki farka yönelik çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/27433)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

 

237.-       Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, D-817 karayolunda yaşanan trafik kazalarının önlenmesi için alınacak önlemlere ve Hatay yönünden gelen ve yük taşıyan araçların tonaj açısından denetlenmesi önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/27435)

238.-       Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın, lig maçlarını canlı yayınlayan yayıncı kuruluşun müsabakaların ertelenmesi kararından sonra abonelerden ücret talep edip etmeyeceğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/27436)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.-      Adana Milletvekili Ayhan Barut ve 21 milletvekilinin, toplumdaki psikolojik sorunların artışının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2790) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2020)

2.-      Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 19 milletvekilinin, bekçilerin seçimine ve yetkilerine ilişkin iddiaların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2791) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2020)

3.-      Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz ve 19 milletvekilinin, Cizre ve Silopi'de sokağa çıkma yasağı uygulanan dönemde yaşam hakkı ihlalleri gerçekleştiğine ilişkin iddiaların incelenerek bu konuda yürütülen soruşturmaların adil ve şeffaf yürütülmesinin sağlanması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2792) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2020)

4.-      Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve 20 milletvekilinin, sağlık çalışanlarına uygulanan şiddetin nedenlerinin incelenerek önlenmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2793) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2020)

5.-      Van Milletvekili Murat Sarısaç ve 19 milletvekilinin, Kürtçe yayın yapan basın-yayın organlarının karşılaştığı sorunların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2794) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2020)

6.-      Mersin Milletvekili Rıdvan Turan ve 20 milletvekilinin, cezaevlerinde covid-19 riskine karşı yapılması gerekenlerin belirlenmesi ve çeşitli iddiaların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2795) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2020)

7.-      Ağrı Milletvekili Abdullah Koç ve 20 milletvekilinin, eğitim alanındaki hak ihlalleri ve hukuksuzlukların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2796) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

8.-      Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve 20 milletvekilinin, Türkiye'de yaşayan mülteci ve göçmenlerin Koronavirüs salgınına karşı korunmasının sağlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2797) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2020)

9.-      HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, iş kazalarının ve işçi ölümlerinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2798) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.04.2020)

10.-  Muş Milletvekili Şevin Coşkun ve 20 milletvekilinin, koronavirüs salgını sürecinde işçilerin karşılaştığı hak ihlallerinin tespit edilerek alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2799) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.05.2020)