TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

3

GELEN KAĞITLAR

No: 14

18 Ekim 2019 Cuma

 

Cumhurbaşkanı Teklifi

1.- 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/278) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2019)

Milletvekili Teklifleri

1.- Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İş Birliği Anlaşmasının Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/2273) (Milli Savunma ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2019)

2.- Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un; Türkiye Cumhuriyeti ve Bosna-Hersek Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ve Anlaşmanın Protokol ve Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan Onaylanmasına Dair Yetki Verilmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/2274) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2019)

3.- Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un; Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasına İlişkin Olarak İmzalanan Mevcut Protokol I'in Yerini Alan Protokol I ile Anlaşmaya Eklenen Protokol III'ün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/2275) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2019)

4.- Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/2276) (Milli Savunma ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2019)

5.- Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un; Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Ulusal Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanlığı Arasında Personel Eğitimi Alanında İş Birliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/2277) (İçişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2019)

6.- Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un; Türkiye Cumhuriyeti ve Sudan Cumhuriyeti Arasında Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ve Anlaşmanın Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan Onaylanmasına Dair Yetki Verilmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/2278) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2019)

7.- İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in; Kapatılan Askeri Harp Akademileri, Askeri Liseler ve Astsubay Hazırlama Okullarının Taşınmazları ve Arazileri ile Kapatılacak veya Şehir Dışına Taşınacak Olan Askeri Kışlaların Arazilerinin Yeşil Alan İlan Edilmesine Dair Kanun Teklifi (2/2279) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

8.- Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın; Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanuna Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2280) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2019)

9.- Van Milletvekili Muazzez Orhan'ın; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna Teklifi (2/2281) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2019)

10.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2282) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

11.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 24.05.1983 Tarihli ve 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2283) (Plan ve Bütçe ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

12.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2284) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

13.-  Antalya Milletvekili Aydın Özer'in; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2285) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

14.-  Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın; 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2286) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

15.-  Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın; 351 Sayılı Yükseköğretim ve Kredi Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2287) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

16.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 11.08. 1941 Tarihli ve 4109 Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2288) (Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

17.-  Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2289) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

18.-  Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin; 492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2290) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

19.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 24.06.2004 Tarihli ve 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2291) (Adalet ile Çevre Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

20.-  Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı ve İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ile 23 Milletvekilinin; Kastamonu İline Gazilik Unvanı Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/2292) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

21.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; Kütüphaneler Müdürlükleri Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/2293) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

22.-  Antalya Milletvekili Aydın Özer'in; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2294) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Tarım, Orman ve Köyişleri ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

23.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin; 3795 Sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2295) (Milli Savunma ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

24.-  Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir'in; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2296) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

25.-  Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın; Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2297) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi

1.- 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu Uyarınca Hazırlanan 2018 Yılı Kalkınma Ajansları Genel Denetim Raporunun Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/881) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2019) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)

 

Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi

(Silahlı Kuvvet Kullanılmasına İzin Verme)

 

1.- Hudut, Şümul ve Miktarı Cumhurbaşkanınca Belirlenecek Türk Silahlı Kuvvetleri Unsurlarının, 1701 (2006) Sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı ve 880 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararıyla Tespit Edilen İlkeler Kapsamında; Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü Bünyesinde UNIFIL'e, 31.10.2019 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Daha İştirak Etmesi ve Bununla İlgili Gerekli Düzenlemelerin Cumhurbaşkanınca Yapılması İçin Anayasanın 92'nci Maddesi Uyarınca İzin Verilmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/882) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2019)

Raporlar

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın Türkiye Cumhuriyeti ile Moğolistan Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/1196) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 107) (Dağıtma tarihi: 18.10.2019) (GÜNDEME)

2.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Uganda Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Askerî İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/1454) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 108) (Dağıtma tarihi: 18.10.2019) (GÜNDEME)

3.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Kamerun Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Askerî Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/1534) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 109) (Dağıtma tarihi: 18.10.2019) (GÜNDEME)

4.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Kamerun Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Askerî Eğitim İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/1535) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 110) (Dağıtma tarihi: 18.10.2019) (GÜNDEME) 

5.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop’un Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/1802) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 111) (Dağıtma tarihi: 18.10.2019) (GÜNDEME)

6.- Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop’un Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/2001) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 112) (Dağıtma tarihi: 18.10.2019) (GÜNDEME)

7.- Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop’un Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karayolu ile Uluslararası Yolcu ve Eşya Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/2002) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 113) (Dağıtma tarihi: 18.10.2019) (GÜNDEME)

8.- Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop’un Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Moldova Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Arasında Askerî Eğitim İş Birliği Tamamlayıcı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/2021) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 114) (Dağıtma tarihi: 18.10.2019) (GÜNDEME)

9.- Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop’un Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/2022) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 115) (Dağıtma tarihi: 18.10.2019) (GÜNDEME)

10.-  Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop’un 8 Mayıs 1996 tarihinde Taşkent’te İmzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını Değiştiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/2031) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 116) (Dağıtma tarihi: 18.10.2019) (GÜNDEME)

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ( Fuat Oktay )

 

1.        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında yıllar bazında ve illere göre hakkında inceleme ve soruşturma başlatılan belediye başkanlarının sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18390)

2.        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında illere göre hakkında inceleme ve soruşturma başlatılan muhtarlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/18391)

3.        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında Türkiye'nin bebek ölümlerine göre ülkeler arasındaki yerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18392)

4.        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Mersin'de katil zanlısı bir polis memuru hakkındaki adli ve idari soruşturmaların akıbetine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18393)

5.        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Malatya'da eşini vurarak kaçan bir kişiyi arama çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18394)

6.        Yozgat Milletvekili Ali Keven'in, doğal gaz ve elektrik kullanımlarında KDV oranının azaltılması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18395)

7.        Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2002-2019 yılları arasında üniversitelerde görev yapan profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi sayısına ve öğretim üyesi ihtiyacına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18396)

8.        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Konya'da işlenen bir kadın cinayetinin soruşturulmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18397)

9.        İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Konya'da işlenen bir kadın cinayetinin araştırılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18398)

10.    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gaziantep'te boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından doğum yaptığı hastanede bıçaklanan kadının durumuna ve olayla ilgili adli sürece ilişkin yazılı soru önergesi (7/18399)

11.    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bebek ölümlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18400)

12.    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin doğum sırasında gerçekleşen anne ölümlerine göre ülkeler arasındaki yerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18401)

13.    Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Van'da yürütülen kazı çalışmaları için tahsis edilen minibüsün geri alınma gerekçelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18402)

14.    Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, 2019 yılı içerisinde tarım işçilerinin yaşadığı kazaların sayısına ve iş güvenliği konusunda yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/18403)

15.    Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Denizli'de eşi tarafından saldırıya uğrayan bir kadına ve bu vakaların önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/18404)

16.    Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Adana Büyükşehir Belediyesinin önceki yönetimi döneminde bazı usulsüzlükler yapıldığı yönündeki iddiaların soruşturulmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18405)

17.    Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, KHK ile ihraç edilen bir hekimin iş yeri hekimliği sertifikasının verilmediği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18406)

Adalet Bakanlığı

 

18.    Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in, bir kişinin cenazesinin ailesine teslim edilmemesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18407)

19.    İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, Menemen Hatundere R Tipi Cezaevindeki mahkum yoğunluğuna ve son bir yılda yaşamını yitirenlerin sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18408)

20.    İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, Türkiye genelindeki açık, yarı açık ve kapalı cezaevlerinin sayısına ve kapasitesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18409)

21.    Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, 2010-2019 yılları arasında görev yapan bakanlar tarafından alınan hediyelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/18410)

22.    İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2016 yılında açılmış olan monoray ihalesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18411)

23.    İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, cezaevi kantinlerinin işletilme biçimine, ürünlerin fiyatlandırma esaslarına ve pahalılığın sebebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18412)

24.    Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, sağlık problemleri bulunan çocukları olan ve her ikisi de cezaevinde bulunan evli bir çiftin denetimli serbestlik talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18413)

25.    Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kartal H Tipi Cezaevinde kalan bir kişinin iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18414)

26.    Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Elazığ Kadın Kapalı Cezaevinde kalan bir hükümlünün başka bir üniversiteye kayıt yaptırabilmek için mevcut üniversite kaydının silinmesi talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18415)

27.    Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Akhisar T Tipi Kapalı Cezaevinde kalan bir tutuklunun nakil talebine ve Cezaevi ile ilgili bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/18416)

28.    Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İzmir Şakran Kadın Kapalı Cezaevinde kalan bir tutuklunun sağlık durumuna ve hastalık sebebiyle tahliye talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18417)

29.    Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, çocukları olan ve her ikisi de cezaevinde bulunan evli bir çiftin denetimli serbestlik talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18418)

30.    Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Tokat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir hükümlünün denetimli serbestlikten yararlanma talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18419)

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

 

31.    Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın, Ankara genelinde ve Polatlı ilçesinde kayıtlı olan çoban sayısı ile çoban ihtiyacının karşılanması için alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/18420)

32.    Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, 2010-2019 yılları arasında görev yapan bakanlar tarafından alınan hediyelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/18421)

33.    Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2002-2019 yılları arasında çalışanların ortalama çalışma sürelerine ve mutluluk endeksindeki yerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18422)

34.    İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, kredi kartı ile yapılan ödemelerde SGK tarafından komisyon alınıp alınmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18423)

35.    İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, SGK'nın 2002 yılı öncesi ve güncel borç miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18424)

36.    Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'ın, emeklilerin sağlık hizmetlerinden ve ilaç alımından ücretsiz yararlanmaları talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18425)

37.    Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, Şanlıurfa Barosunun açıkladığı çocuk istismarı verilerine ve istismara uğrayan çocukların korunmasına yönelik çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/18426)

38.    Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, Ağrı'da işlenen iki kadın cinayetine ve kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin yazılı soru önergesi (7/18427)

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

 

39.    Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, 2010-2019 yılları arasında görev yapan bakanlar tarafından alınan hediyelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/18428)

40.    Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, egzoz gazı emisyon ölçümünü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine kesilecek ceza miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18429)

41.    İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki plastik atığın kaynağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18430)

42.    İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin, İzmir Kemalpaşa'da çevre ve insan sağlığı açısından ölümcül riskler barındıran atıkların depolandığı iddiasına ve plastik atık ithalatının denetimine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18431)

Dışişleri Bakanlığı

 

43.    Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, eski bir bakanın büyükelçi olarak atanacağı iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18432)

44.    Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, 2010-2019 yılları arasında görev yapan bakanlar tarafından alınan hediyelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/18433)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

 

45.    Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, 2010-2019 yılları arasında görev yapan bakanlar tarafından alınan hediyelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/18434)

Gençlik ve Spor Bakanlığı

 

46.    Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, 2010-2019 yılları arasında görev yapan bakanlar tarafından alınan hediyelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/18435)

Hazine ve Maliye Bakanlığı

 

47.    İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, ekonominin iyileştirilmesine yönelik acil eylem planına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18436)

48.    Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, Toprak Mahsulleri Ofisinin belirlediği fındık fiyatlarına ve fındık piyasasının denetimine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18437)

İçişleri Bakanlığı

 

49.    Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, TEDES ve EDS ile denetim yapılan yollarda uygulanan hız limitlerinin standart hale getirilmesi önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18438)

50.    Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, 2010-2019 yılları arasında görev yapan bakanlar tarafından alınan hediyelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/18439)

51.    Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, egzoz gazı emisyon ölçümünü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine kesilecek ceza miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18440)

52.    İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, İzmir'in Dikili ilçesi Çandarlı Mahallesi'nde bulunan bazı su kuyularının kapatılmasına yönelik karara ve bölgedeki su ihtiyacının ne şekilde karşılanacağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18441)

53.    Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir çocuğun ölümünün soruşturulmasına ve çocuk istismarlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18442)

Kültür ve Turizm Bakanlığı

 

54.    Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, 2010-2019 yılları arasında görev yapan bakanlar tarafından alınan hediyelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/18443)

Milli Eğitim Bakanlığı

 

55.    Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, 2010-2019 yılları arasında görev yapan bakanlar tarafından alınan hediyelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/18444)

56.    İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, Bergama Kozak Yaylası bölgesinin öğle yemeği de verilen taşımalı eğitim kapsamından çıkarılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18445)

57.    İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, mülteci çocukların eğitime erişimine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18446)

58.    Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in, Fethiye Anadolu İmam Hatip Lisesinde görevli on dört öğretmenin usulsüz şekilde il emrine alındığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18447)

59.    Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, Antalya'nın Kaş ilçesindeki okulların sınıf mevcutlarına dair İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıya ve uygulamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18448)

60.    Muş Milletvekili Şevin Coşkun'un, Muş ili ve ilçelerine bağlı köy okullarının bakım, onarım ve demirbaş eksikliklerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18449)

Milli Savunma Bakanlığı

 

61.    Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, 2010-2019 yılları arasında görev yapan bakanlar tarafından alınan hediyelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/18450)

Sağlık Bakanlığı

 

62.    Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, son üç yılda Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde uyuşturucu kullandığı tespit edilen kişi sayısına ve uygulanacak mücadele politikasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18451)

63.    Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, 2010-2019 yılları arasında görev yapan bakanlar tarafından alınan hediyelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/18452)

64.    Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un, Elbistan Devlet Hastanesi başhekiminin görevinden istifa edip etmediğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18453)

65.    İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce ilindeki hastanelerde yeterli sayıda kardiyoloji uzmanı ve kalp damar cerrahı bulunmadığı ve bu nedenle bir kişinin yaşamını yitirdiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18455)

66.    İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunu bekleyen ve ataması yapılmayan doktorlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/18456)

67.    Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin'in, Aladağ Devlet Hastanesinde uzman hekim bulunmadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18457)

68.    Muğla Milletvekili Suat Özcan'ın, Marmaris Devlet Hastanesinin yerine yeni bir hastane yapılacağı iddiasına ve yeni hastane için yapılan bütçe ve arazi tahsislerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18458)

69.    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, eczanelerde satılan ilaçların üzerinde fiyat yazmama sebebine ve ilaç fiyatlandırma esaslarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18459)

70.    Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da Bilkent Şehir Hastanesi bünyesine katılan hastanelere 2014-2018 yılları arasında başvuran hasta sayısına ve Ulucanlar Göz Hastanesinde yaşanan yoğunluğa ilişkin yazılı soru önergesi (7/18460)

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

 

71.    Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, 2010-2019 yılları arasında görev yapan bakanlar tarafından alınan hediyelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/18461)

 

Tarım ve Orman Bakanlığı

 

72.    Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, 2010-2019 yılları arasında görev yapan bakanlar tarafından alınan hediyelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/18462)

73.    İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Beyler Mahallesi'nin su sorununa ilişkin yazılı soru önergesi (7/18463)

74.    Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin'in, Adana'nın Çukurova ilçesi Salbaş Mahallesi'ndeki Toprak Mahsulleri Ofisinin kapatılmasının etkilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18464)

75.    Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, Ordu ve Fatsa ticaret borsalarının açıkladığı fındık alım fiyatının TMO tarafından açıklanan tutardan düşük olmasına ve fiyat belirlemelerine yönelik denetimlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/18465)

76.    Antalya Milletvekili Aydın Özer'in, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün kapatılacağı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18466)

77.    Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Antalya ilindeki sedir ağaçlarının korunmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18467)

78.    Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'ın, afetlerden zarar gören çiftçilerin borçlarının ertelenmesi talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18468)

79.    Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Et ve Süt Kurumunun 2015-2019 yılları arasındaki piyasa müdahaleleri ile stratejik planına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18469)

80.    Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, Ballıkaya Barajı'nın inşaat sürecine ve tamamlanma tarihine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18470)

81.    İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, Dikili'nin Çandarlı Mahallesi'nde kapatılması kararlaştırılan jeotermal su kuyularına ve vatandaşların su ihtiyaçlarının nasıl giderileceğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18471)

Ticaret Bakanlığı

 

82.    Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, Ordu ve Fatsa ticaret borsalarının açıkladığı fındık alım fiyatının TMO tarafından açıklanan tutardan düşük olmasına ve fiyat belirlemelerine yönelik denetimlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/18472)

83.    Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, 2010-2019 yılları arasında görev yapan bakanlar tarafından alınan hediyelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/18473)

84.    Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Tekirdağ'da ve ülke genelinde 2014-2019 yılları arasında kredi kullanan ve icra takibine uğrayan esnaf sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18474)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

 

85.    Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, 2010-2019 yılları arasında görev yapan bakanlar tarafından alınan hediyelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/18476)

86.    Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin'in, İstanbul Havalimanı'ndan Adana Şakirpaşa Havalimanı'na gerçekleştirilen sefer sayılarının azaltılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18477)

87.    İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul Havalimanı ve ilçeler arasındaki yolcu taşıma işi için açılan ihaleye ve Silivri ilçesinden Havalimanına ulaşım aracı olmamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18478)

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Zeynel Emre ve 19 milletvekilinin, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığını olumsuz etkileyen unsurların tespiti ve yargıya güvenin artırılması için gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1914) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

2.- İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve 26 milletvekilinin, orduya siyasetin girmesini engelleyecek, liyakat esaslı Yüksek Askeri Şura yapısının oluşturulması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1915) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

3.- İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve 25 milletvekilinin, Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımlarında şaibeler yaşandığı iddialarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1916) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

4.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 31 milletvekilinin, ekonomik durumun intihar vakalarına etkilerinin incelenerek bu konuda geliştirilecek politikaların belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1917) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

5.- Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 19 milletvekilinin, nefret suçlarının tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1918) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2019)

6.- İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan ve 24 milletvekilinin, belediye iştiraklerine yönelik ekonomik baskılar yapıldığı iddialarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1919) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

7.- İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan ve 22 milletvekilinin, 1999 depremi sonrasında inşa edildiği halde depremde hasar gören okulların tespiti ve bu soruna karşı alınabilecek tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1920) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

8.- Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ve 22 milletvekilinin, Aydın'da kurulan jeotermal enerji santrallerinin kuruluş ve işletme süreçlerinde insan sağlığına ve çevreye vereceği zararların önüne geçmek için alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1921) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

9.- Ankara Milletvekili Servet Ünsal ve 21 milletvekilinin, şehir hastaneleri modelinin incelenerek problemli alanların tespit edilmesi ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1922) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

10.-  Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal ve 25 milletvekilinin, haşhaş üreticilerinin sorunlarının incelenerek bu sorunlara karşı çözümler üretilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1923) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

11.-  Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal ve 19 milletvekilinin, Sayıştay'ın 2018 Tarım ve Orman Bakanlığı Denetim Raporu'nda yer alan usule uygun olmayan biçimde makam araçlarının kiralandığı iddialarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1924) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2019)

12.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan ve 25 milletvekilinin, topumda aşı karşıtlığının artması sorununa yönelik alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ve aşı bilincinin toplumda yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1925) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

13.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan ve 25 milletvekilinin, mevsimlik işçilerin sorunlarının araştırılması ve gerekli tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1926) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

14.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 23 milletvekilinin, kırmızı benekli alabalık türünün neslinin tükenme tehlikesi altında olmasının nedenlerinin tespiti ve bu soruna yönelik alınabilecek tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1927) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

15.-  Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve 22 milletvekilinin, sahte veteriner sağlık sertifikaları ile canlı hayvan ithalatı yapıldığı iddialarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1928) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

16.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter ve 21 milletvekilinin, kestane üreticilerinin sorunlarının incelenerek bu sorunlara karşı çözümler üretilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1929) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

17.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter ve 20 milletvekilinin, çocuk yaşta veya erken yaşta evliliğin nedenlerinin tespiti ve bu sorunların önlenmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1930) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

18.-  Adana Milletvekili Kemal Peköz ve 20 milletvekilinin, işsizliğin nedenlerinin ve yarattığı sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1931) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2019)

19.-  HDP Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç'un, bir DAEŞ terör örgütü mensubunun iddialarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1932) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2019)

20.-  Denizli Milletvekili Yasin Öztürk ve 21 milletvekilinin, göç konusunun tüm yönleriyle araştırılarak gerekli politikaların geliştirilmesi için çözüm önerileri geliştirilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1933) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2019)

21.-  İzmir Milletvekili Murat Çepni ve 19 milletvekilinin, Kocaeli ili Derince ilçesinde bir depoda tutulduğu iddia edilen kalıcı organik kirletici kimyasallar ile ilgili alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1934) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2019)

22.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 20 milletvekilinin, vatandaşların barış içerisinde yaşaması için gerekenlerin tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1935) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2019)

23.-  Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ve 19 milletvekilinin, iktidarın güvenlik politikalarının ülke ekonomisine olan etkilerinin tespit edilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1936) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2019)

24.-  Adana Milletvekili İsmail Koncuk ve 19 milletvekilinin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın çeşitli proje gerekçeleriyle vakıf ve topluluklar ile ortak işler yaptığı iddialarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1937) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

25.-  Denizli Milletvekili Yasin Öztürk ve 20 milletvekilinin, ataması KHK ile durdurulan 12. Dönem Astsubay Kursiyerlerinin durumlarının araştırılması ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1938) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

26.-  Denizli Milletvekili Yasin Öztürk ve 20 milletvekilinin, hukuk fakültelerine yapılan dekan atamalarının yol açacağı olası sorunları belirlemek ve bu hususta alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1939) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

27.-  Samsun Milletvekili Kemal Zeybek ve 23 milletvekilinin, Genç Çiftçi Projesi kapsamında ailelere dağıtılan küçükbaş hayvanların telef olmalarının sebeplerinin tespit edilerek üreticilerin zararlarının belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1940) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

28.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 24 milletvekilinin, TÜİK'in yayımladığı enflasyon verilerinin usulüne uygun şekilde toplanmadığı ve istatistiklerin yayımlanması sürecinde müdahalelerin bulunduğu iddialarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1941) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

29.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 21 milletvekilinin, mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının eğitim sorunlarının araştırılması ve gerekli tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1942) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

30.-  Sivas Milletvekili Ulaş Karasu ve 21 milletvekilinin, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın ülkemize etkilerinin incelenerek bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi  (10/1943) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

31.-  Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin ve 21 milletvekilinin, süt üreticilerinin sorunlarının incelenerek üreticilerin yaşadıkları sıkıntılara çözümler üretilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1944) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

32.-  Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ve 20 milletvekilinin, vakıf üniversitelerinde yaşanan sorunların incelenerek bu üniversitelerdeki sorunların çözümü için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1945) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

33.-  Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ve 20 milletvekilinin, gıda güvenliği sorunları ve bunların nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1946) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

34.-  Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ve 20 milletvekilinin, engellilerin yaşadıkları sorunların incelenerek bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1947) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

35.-  Adana Milletvekili Muharrem Varlı ve 20 milletvekilinin, çiftçilerin yaşadıkları tüm sorunların incelenerek alınabilecek önlemlerin tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1948) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

36.-  Adana Milletvekili Muharrem Varlı ve 20 milletvekilinin, pamuk üreticilerinin yaşadıkları sorunların tüm yönleriyle incelenerek sorunlara karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1949) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

37.-  Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı ve 20 milletvekilinin, pamuk üreticilerinin yaşadıkları sorunların tüm yönleriyle incelenerek sorunlara karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1950) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

38.-  İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm ve 20 milletvekilinin, kadına karşı şiddet ve kadın cinayetlerine karşı alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1951) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

39.-  İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz ve 20 milletvekilinin, YÖK'ün bazı bölümlere girişte özel yetenek sınavı şartını kaldırmasının yol açabileceği sorunların belirlenmesi ve bu duruma yönelik alınabilecek önlemlerin tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1952) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2019)

40.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 21 milletvekilinin, Duchenne Muskuler Distrofi (DMD) hastalarının karşılaştıkları sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1953) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2019)

41.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 20 milletvekilinin, olası büyük depreme yapılan hazırlıkların incelenerek alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1954) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2019)

42.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 21 milletvekilinin, onuncu kalkınma planında ifade edilen tasarruf tedbirlerinin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1955) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2019)

43.-  Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ve 22 milletvekilinin, geleceğe yönelik bir tarım politikası oluşturulması için yapılacakların belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1956) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2019)

44.-  Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ve 22 milletvekilinin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın çeşitli proje gerekçeleriyle vakıf ve topluluklar ile ortak işler yaptığı iddialarının araştırılması ve bu durumun yol açacağı olası sorunların tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1957) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2019)

45.-  Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ve 22 milletvekilinin, ayçiçek üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1958) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2019)

46.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter ve 26 milletvekilinin, Ege Bölgesinde ceviz üretiminin artırılması için gerekenlerin tespiti, ceviz üreticilerinin yaşadıkları sorunların tüm yönleriyle incelenerek sorunlara karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1959) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2019)

47.-  Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ve 22 milletvekilinin, avukatların sorunlarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1960) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2019)

48.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter ve 26 milletvekilinin, Ege Bölgesinde gastronomi haritasının çıkarılması ve bölgeye has ürünlerin ortaya çıkarılmasını sağlamak için gerekenlerin tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1961) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2019)

49.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter ve 26 milletvekilinin, Ege Bölgesindeki depreme hazırlık durumunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1962) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2019)

50.-  Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ve 26 milletvekilinin, suda boğulma vakalarının nedenlerinin araştırılıp, gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1963) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2019)

51.-  Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ve 21 milletvekilinin, emeklilerin sorunlarının tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1964) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2019)

52.-  Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek ve 24 milletvekilinin, Genç Çiftçi Projesi kapsamında ailelere dağıtılan küçükbaş hayvanların telef olmalarının sebeplerinin tespit edilerek üreticilerin zararlarının belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1965) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2019)

53.-  Ankara Milletvekili Levent Gök ve 21 milletvekilinin, gelişen ve yenilenen üretim alanlarının ülkemize tanıtımının sağlanması, yaratıcı endüstrilere ilişkin yatırımların teşviki için gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1966) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2019)

54.-  Muğla Milletvekili Süleyman Girgin ve 20 milletvekilinin, Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun 7 Haziran-1Kasım 2015 tarihleri arasındaki döneme ilişkin beyanlarının incelenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1967) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2019)

55.-  Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer ve 22 milletvekilinin, telefon operatörlerinin vatandaşların konuşmalarını dinleyip anahtar kelimeleri tespit edilen kişilere reklam mesajı gönderdiği iddialarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1968) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2019)

56.-  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 20 milletvekilinin, iklim değişikliğine bağlı olarak ülkemizde yaşanan doğal afetlerin tüm yönleriyle araştırılarak çiftçilerin karşılaştıkları sorunların belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1969) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2019)

57.-  Kayseri Milletvekili Çetin Arık ve 22 milletvekilinin, trafik kazalarının nedenlerinin incelenerek bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1970) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2019)

58.-  İstanbul Milletvekili Ali Şeker ve 23 milletvekilinin, ülkemizde yaşanan tren kazalarının nedenlerinin incelenerek bu alanda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1971) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2019)

59.-  İzmir Milletvekili Ednan Arslan ve 26 milletvekilinin, çocuk suçluluğu ve mağdur edilen çocuk sayısındaki artışın nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1972) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2019)

60.-  Ankara Milletvekili Levent Gök ve 23 milletvekilinin, çocuk onkolojisi dalında çalışan hastanelerin kurularak bu alanda yeterli sayıda uzman yetiştirilmesi için yapılacakların belirlenmesi ve bu alanda farkındalık yaratılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1973) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2019)

61.-  İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ve 25 milletvekilinin, akaryakıt ürünleri üzerindeki yüksek vergilerin ekonomiye etkilerinin incelenerek alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1974) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2019)

62.-  Ankara Milletvekili Levent Gök ve 20 milletvekilinin, yok olma tehlikesi altındaki ürünlerin koruma altına alınması ve kırsal kalkınmanın hızlandırılabilmesi için alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1975) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2019)

63.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 22 milletvekilinin, sağlıklı gıda konusunda mevcut durumun araştırılarak yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1976) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2019)

64.-  İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel ve 23 milletvekilinin, üniversite mezunu işsizlerin sorunlarının araştırılarak yeni istihdam politikalarının geliştirilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1977) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2019)

65.-  Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ve 25 milletvekilinin, Adana Stadyumu inşaatının bitirilememe nedenlerinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1978) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2019)

66.-  Bursa Milletvekili Yüksel Özkan ve 22 milletvekilinin, çeşitli illerdeki yabacı okullara ilişkin sorunların tespit edilerek alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1979) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2019)

67.-  Ankara Milletvekili Levent Gök ve 20 milletvekilinin, küresel ısınmanın ülkemizdeki istihdam ve yatırım alanlarına muhtemel etkilerin araştırılarak tarım sektörünün bu etkilerden korunması için yapılacakların belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1980) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2019)

68.-  İzmir Milletvekili Özcan Purçu ve 23 milletvekilinin, pamuk üreticilerinin yaşadıkları sorunların tüm yönleriyle incelenerek sorunlara karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1981) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)

69.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 19 milletvekilinin, Acil Tıp Kurumu Yönetmeliğinde yapılan değişiklik sonucunda birçok ailenin cenazelerini alamadıklarının iddialarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1982) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2019)