TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

3

GELEN KAĞITLAR

No: 138

23 Nisan 2020 Perşembe

 

Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri

(Milletlerarası Andlaşmalar)

 

1.-      İslam Konferansı Örgütünün İmtiyaz ve Muafiyetlerine Dair Sözleşmeye İlişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2020) (Gelen evrak numarası: 647013)

2.-      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma ve Notalara Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2020) (Gelen evrak numarası: 647019)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Covid-19'a yakalanan TBMM personeline ve TBMM'de koronavirüse karşı alınan önlemlere ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27741) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2020)

2.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Meclis Hastanesinde görevli bir doktorun Covid-19'a yakalanmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27742) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2020)