TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

3

GELEN KAĞITLAR

No: 130

13 Nisan 2020 Pazartesi

 

Milletvekili Teklifleri

1.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2788) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2020)

2.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2789) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2020)

3.- Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın; Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2790) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2020)

4.- Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur'un; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2791) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2020)

5.- Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın; 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2792) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2020)

6.- Sivas Milletvekili Ulaş Karasu'nun; 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun Hakkında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2793) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2020)

7.- Muğla Milletvekili Suat Özcan'ın; İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2794) (Adalet ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2020)

8.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2795) (Adalet; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2020)

9.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2796) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2020)

10.-  Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel'in; Emlak Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2797) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2020)

11.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2798) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2020)

12.-  Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin'in; 3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2799) (İçişleri; Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2020)

13.-  Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın; Irak Kürdistan Bölgesi’nde Kürt Halkına Yönelik Gerçekleştirilen Halepçe Katliamı’nın “Kürt Soykırımı” Olarak Tanınması Hakkında Kanun Teklifi (2/2800) (Dışişleri ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2020)

14.-  Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2801) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2020)

15.-  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in; 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2802) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2020)

16.-  Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın; İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Hakkında Kanun Teklifi (2/2803) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2020)

17.-  Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2804) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2020)

18.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun; Esnafların Kamu Bankaları, Özel Bankalar ve Esnaf Kefalet Kredi Kooperatiflerine Olan Kredi Borçlarının Faizlerinin Silinmesi ve Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2805) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2020)

19.-  Muğla Milletvekili Suat Özcan'ın; Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2806) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2020)

20.-  Muğla Milletvekili Suat Özcan'ın; Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2807) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2020)

21.-  Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu'nun; 19.4.2012 Tarihli ve 6292 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2808) (Plan ve Bütçe; Tarım, Orman ve Köyişleri ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2020)

22.-  Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin'in; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2809) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2020)

 

Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri

(Milletlerarası Andlaşmalar)

1.-      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2020) (Gelen evrak numarası: 644351)

2.-      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD) Arasında Mutabakat Zaptına Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2020) (Gelen evrak numarası: 644352)

3.-      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değiştirilmesine İlişkin Anlaşmaya Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2020) (Gelen evrak numarası: 644359)

 

Rapor

1.-      Ardahan Milletvekili Orhan Atalay ve 73 Milletvekilinin Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2778) ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 212) (Dağıtma tarihi: 13.04.2020) (GÜNDEME)

 

Yazılı Soru Önergeleri

1.-      Iğdır Milletvekili Habip Eksik'in, Kızılay'ın koronavirüs salgınına yönelik faaliyetlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/27241) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2020)

2.-      Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık'ın, Şanlıurfa'da çiftçilere yatırılan tarımsal destekleme ödemelerine DEDAŞ ve DSİ tarafından el konulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/27242) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2020)

3.-      İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, 2019 yılında umre ve hac için ve 2020 yılının ilk üç ayında umre için Suudi Arabistan'a giden kişi sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/27243) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2020)

4.-      Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, COVID-19 salgını ile mücadelede kamuoyu ile yapılan bilgi paylaşımına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/27244) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2020)

5.-      Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, Kızılay'ın koronavirüsle mücadele kapsamında gerçekleştirdiği faaliyetlere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/27245) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2020)

6.-      Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin'in, Suriye'nin kuzeyinde ve mülteci kamplarında koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/27246) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2020)

7.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kızılay'ın koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında yurt içinde ve yurt dışında yaptığı yardımlara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/27247) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2020)

8.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Paris'ten İstanbul Havalimanı'na gelen yolcuları karantina alanına götürmekte olan otobüsten bir kadının indirildiği iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/27248) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2020)

9.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'deki aşı üretimine ve kapatılan Refik Saydam Hıfzısıhha Enstitüsüne ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/27249) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2020)

10.-  Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in, koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen tiyatro çalışanlarının desteklenmesi önerisine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/27250) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2020)

11.-  Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in, umreden dönen vatandaşlara yönelik sağlık kontrollerine ve karantina tedbirlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/27251) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2020)

12.-  Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in, koronavirüs salgınının etkilerine karşı günübirlik ve kayıt dışı çalışan kesim ile işsiz vatandaşları kapsayan bir destekleme politikasının olup olmadığına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/27252) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2020)

13.-  Van Milletvekili Tayip Temel'in, Van T Tipi Kapalı Cezaevindeki bir hükümlünün sağlık durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27253) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2020)

14.-  Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy'un, Diyarbakır D Tipi ve Kadın Kapalı Cezaevlerinde koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27254) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2020)

15.-  Mardin Milletvekili Ebrü Günay'ın, COVID-19 salgını nedeniyle cezaevindeki kişilere yönelik alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27255) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2020)

16.-  İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin, çalışma hayatına devam eden iş yerlerinde koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere ve ücretsiz izne çıkarılan işçilere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27256) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2020)

17.-  İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, bir inşaat firmasının işçilere koronavirüs bulaşması durumunda sorumlu olmayacaklarına dair bir taahhütname imzalattığı iddiasına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27257) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2020)

18.-  Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, Sosyal Güvenlik Kurumunun haciz uygulamalarının koronavirüs salgını bitimine kadar ertelenmesi önerisine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27258) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2020)

19.-  İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, çalışmalarını durduran inşaat şantiyelerine ve işçilere zorla taahhütname imzalatan şirketlere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27259) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2020)

20.-  İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, BOTAŞ'ın koronavirüs salgını için düzenlenen kampanya kapsamında işçilerden zorla bağış topladığı iddiasına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27260) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2020)

21.-  İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, Bakırköy metro inşaatındaki çalışma şartlarına ve yüklenici firma tarafından yapılan işten çıkarmalara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27261) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2020)

22.-  İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki temizlik ihalesini kaybeden bir firmanın kıdem tazminatlarını vermeden işçi çıkardığı iddialarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27262) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2020)

23.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kısa çalışma ödeneğine ve işten çıkarmalara yönelik çeşitli hususlara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27263) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2020)

24.-  İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, Narlıdere Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde alınan koronavirüs tedbirlerinin yetersiz olduğu iddialarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27264) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2020)

25.-  Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, İşsizlik Sigortası Fonu'nda biriken toplam tutar ile kullanılabilir durumdaki nakit miktarına ve COVID-19 salgını başladıktan sonra Fon'a yapılan başvurulara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27265) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2020)

26.-  Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin'in, Aydın'ın Germencik ilçesinde ruhsatsız olarak faaliyet gösteren jeotermal enerji santrallerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27266) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2020)

27.-  Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, bir elektrik dağıtım şirketinin çiftçilerin banka hesaplarına yatırılan tarımsal destek ödemelerine el koyduğu ve Mardin'in Derik ilçesinde elektrik hatlarını tek faza düşürerek su kuyularının çalışmamasına ve elektrik kesintilerine neden olduğu iddialarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27267) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2020)

28.-  Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık'ın, Şanlıurfa'da çiftçilere yatırılan tarımsal destekleme ödemelerine DEDAŞ tarafından el konulmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27268) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2020)

29.-  İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, güneş enerjisinden elektrik üretimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27269) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2020)

30.-  Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, e-haciz uygulamasının koronavirüs salgını bitimine kadar ertelenmesi önerisine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27270) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2020)

31.-  Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, koronavirüs salgını nedeniyle çalışamayan ticari araç sahiplerine destek sağlanması önerisine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27271) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2020)

32.-  Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, 1 Mart 2020 tarihi itibarıyla elektriği kesilen abone sayısına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27272) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2020)

33.-  Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin'in, koronavirüs salgını ile mücadelede belediyelerin desteklenmesine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27273) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2020)

34.-  Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy'un, koronavirüs salgınının etkileri nedeniyle çiftçilerin borç ödemelerini ve kredi kullanımlarını kolaylaştırmaya yönelik önerilere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27274) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2020)

35.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, koronavirüs salgını sonrası meydana gelebilecek ekonomik risklere yönelik olarak alınabilecek önlemlere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27275) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2020)

36.-  Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, ülkemizde bulunan esnaf sayısına ve esnaf destek paketinden yararlanma şartlarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27276) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2020)

37.-  Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, Mardin'in Nusaybin ilçesinde tahrip edilen bir Ezidi mezarlığına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27277) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2020)

38.-  Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemlere ve belediyenin vatandaşları bilgilendirme yollarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27278) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2020)

39.-  Batman Milletvekili Necdet İpekyüz'ün, 2018-2020 yıllarının Ocak-Şubat-Mart aylarında hayatını kaybeden vatandaşlara ait çeşitli verilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27279) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2020)

40.-  Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, Diyarbakır Valiliğinin koronavirüs sebebiyle yapılması planlanan yardımlara yönelik kararına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27280) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2020)

41.-  Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, 2019 ve 2020 yılları Ocak, Şubat ve Mart aylarından ölüm nedeni pnömoni olan kişi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27281) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2020)

42.-  Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, tüm illerin pandemi kurullarında sağlık sektörü meslek odası temsilcilerinin yer alması önerisine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27282) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2020)

43.-  Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, su aboneleri ile ilgili çeşitli verilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27283) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2020)

44.-  Muş Milletvekili Mensur Işık'ın, Muş Belediyesinin koronavirüs salgını nedeniyle aldığı önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27284) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2020)

45.-  Mardin Milletvekili Ebrü Günay'ın, Mardin ilinde suya yapılan zamlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27285) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2020)

46.-  Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın, EBA TV yayınındaki bazı görüntülerle ilgili soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27286) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2020)

47.-  Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, COVID-19 salgını süresince ücretli öğretmenlerin mağdur olmaması için alınacak önlemlere ve bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27287) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2020)

48.-  Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy'un, koronavirüs salgını nedeniyle faaliyetlerini durduran bazı kurumların ödemelerinin yapılandırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27288) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2020)

49.-  Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in, koronavirüs salgını süresince ücretli öğretmenlere ders ücretlerinin ödenmesi önerisine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27289) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2020)

50.-  Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in, uzaktan eğitim sistemi ile ilgili sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27290) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2020)

51.-  Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, öğrencilerin uzaktan eğitim sistemine erişimle ilgili sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27291) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2020)

52.-  İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, bir gazetecinin koronavirüs test kitlerine Bakanlıkta olan tanıdıkları aracılığıyla ulaştığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27292) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2020)

53.-  İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, 2019 ve 2020 yılları Ocak, Şubat ve Mart aylarında zatürre veya solunum yetmezliği sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının karşılaştırılmasına ve bazı iddialara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27293) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2020)

54.-  Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, COVID-19 tanısı konmuş hastaların ikamet ettikleri bölgelere ve Gaziantep'te virüs salgınına karşı alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27294) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2020)

55.-  Iğdır Milletvekili Habip Eksik'in, Bakanlığın izni olmadan COVID-19 hızlı tanı kitlerine ulaşan ve satmaya çalışan kişi ve kuruluşlar hakkında yapılacak işlemlere ve kullanılmakta olan tanı testlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27295) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2020)

56.-  Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, özel hastanelerin koronavirüs testi ve tedavisi için vatandaşlardan ücret talep ettiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27296) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2020)

57.-  Muş Milletvekili Şevin Coşkun'un, Muş ilindeki koronavirüs vaka sayısına ve alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27297) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2020)

58.-  Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın, Şanlıurfa'da koronavirüs testi yapılan kişi sayısı ile vaka sayısına ve alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27298) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2020)

59.-  Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu'nun, aile sağlığı merkezlerinin kira giderlerine ve sağlık çalışanlarının sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27299) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2020)

60.-  İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın, koronavirüs salgını ile mücadeleye dair çeşitli hususlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27300) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2020)

61.-  Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, COVID-19 nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısına test sonucu negatif çıkan ancak klinik bulguları hastalıkla örtüşen kişilerin de eklenmesi önerisine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27301) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2020)

62.-  Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, tüm illerin pandemi kurullarında sağlık sektörü meslek odası temsilcilerinin yer alması önerisine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27302) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2020)

63.-  Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, umre ziyaretinde bulunan vatandaşların kaçında COVID-19 testinin pozitif çıktığına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27303) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2020)

64.-  Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, 2019 ve 2020 yılları Ocak, Şubat ve Mart aylarından ölüm nedeni pnömoni olan kişi sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27304) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2020)

65.-  Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, 112 acil sağlık hizmetlerinde ambulans sürücüsü olarak çalışan personelin haklarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27305) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2020)

66.-  Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, 1 Mart 2020 tarihinden itibaren koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27306) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2020)

67.-  Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, 1 Mart 2020 tarihinden itibaren koronavirüs nedeniyle yurtdışından gelen kişilere yönelik alınan tedbirlere, vaka ve vefat sayılarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27307) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2020)

68.-  Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, 24 Mart 2020 tarihinde vefat eden bir vatandaşın ölüm raporunda normal ölüm yazılmasına rağmen özel önlemlerle defnedilmesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27308) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2020)

69.-  Adana Milletvekili Kemal Peköz'ün, Adana ilinde yapılan koronavirüs testlerine, hasta olan ve vefat eden kişi sayılarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27309) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2020)

70.-  Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, Adana ilindeki koronavirüs vakaları ve salgınla mücadeleye dair çeşitli hususlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27310) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2020)

71.-  Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz'ın, koronavirüsle mücadele kapsamında sağlık personeline sağlanan imkânlardan eczane çalışanları ile hastanelerde hizmetli sınıfında çalışan kişilerin de faydalanması önerisine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27311) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2020)

72.-  Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef'in, hastanelerde temizlik, güvenlik ve hasta yönlendirme birimlerinde çalışan personelin Ek Ödeme Yönetmeliği'nden faydalandırılması önerisine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27312) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2020)

73.-  Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in, Muş ilinde COVID-19 testinin sonucu pozitif çıkan vaka sayısına ve karantinaya alınan köylere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27313) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2020)

74.-  İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, bir rehberin umreden dönen kafileye ateşlerini düşürmek için parasetamol verdiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27314) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2020)

75.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, koronavirüs salgını nedeniyle karantina amaçlı kullanılan hastanelere, sağlık personeline ve salgına karşı alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27315) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2020)

76.-  Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in, koronavirüs vakaları ile ilgili çeşitli verilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27316) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2020)

77.-  Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu'nun, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ve Birliğe bağlı bazı anonim şirketlere atanan yönetim kurulu üyelerine dair çeşitli iddialara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27317) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2020)

78.-  Adana Milletvekili Kemal Peköz'ün, koronavirüs salgını nedeniyle çiftçilerin borçlarının ertelenmesi ve desteklenmesi önerilerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27318) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2020)

79.-  Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu'nun, Adana'da bulunan çiftçilerin 2019 yılına ait destekleme ödemelerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27319) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2020)

80.-  Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin'in, koronavirüs salgının etkileri nedeniyle çiftçilere destek verilmesi önerisine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27320) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2020)

81.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, koronavirüs salgını süresince ve sonrasında gıdaya erişimde sorun yaşanmaması için alınan önlemlere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27321) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2020)

82.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, gıda malzemelerinin güncel stok durumuna ve 19 Mart 2020 itibarıyla gıda ürünlerinde yaşanan arz talep değişikliklerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27322) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2020)

83.-  Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy'un, koronavirüs salgını nedeniyle alışveriş merkezlerinin kapalı olduğu süre boyunca kira alınmaması veya kira indirimi uygulanmasına yönelik çalışmalara ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27323) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2020)

84.-  Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, geçiş garantili anlaşmalar yapılan Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri ile Avrasya Tünelinden geçen araç sayısının koronavirüs salgını nedeniyle azalışını telafi etmek için yasal hükümlerin uygulanmasına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27324) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2020)

85.-  İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri'nden koronavirüs salgını ardından geçiş yapan araç sayısı ile geçiş garantisinin salgın döneminde devam edip etmeyeceğine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27325) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2020)

86.-  Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, 1 Mart 2020 tarihinden itibaren yurtdışından gelen gemiler ile gemi personeli ve liman çalışanlarına koronavirüs testi yapılıp yapılmadığına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27326) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2020)

 

Genel Görüşme Önergeleri

 

1.-      CHP Grubu adına Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, başta sokağa çıkma yasağı olmak üzere koronavirüs salgınıyla mücadele için alınan önlemlerin değerlendirilmesi amacıyla bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/16) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2020)

2.-      HDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç ve Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, koronavirüs salgını ile mücadele sürecinin ele alınması amacıyla bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/17) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2020)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.-      İYİ Parti Grubu adına Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, koronavirüs salgını kapsamında sağlık merkezlerine erişimin kolaylaştırılması ve diğer hastalıkların tedavisinde mağduriyetlerin yaşanmaması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2758) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.04.2020)

2.-      İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve 20 milletvekilinin, karşılıksız çek keşide etmek sebebiyle hapis cezası alan kişilerin durumlarının tespit edilmesi ve ortaya çıkabilecek sorunların araştırılarak çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2759) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.04.2020)

3.-      İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü ve 19 milletvekilinin, koronavirüs salgını ile mücadelede sağlık çalışanlarının güvenli koşullarda çalışabilmelerini sağlamak ve salgının yayılmasını önlemek için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2760) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.04.2020)

4.-      İstanbul Milletvekili Oya Ersoy ve 19 milletvekilinin, koronavirüs salgını sürecinde yaşanan kadına yönelik şiddet olaylarının önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2761) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.04.2020)

5.-      Hatay Milletvekili Serkan Topal ve 21 milletvekilinin, Hatay'da çeşitli iş kollarında yaşanan sorunların tespit edilerek alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2762) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2020)

6.-      İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm ve 19 milletvekilinin, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında evlere kapanmanın kadınlar açısından ortaya çıkarabileceği ev içi şiddet riskine karşı alınması gereken acil önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2763) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2020)

7.-      Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç ve 20 milletvekilinin, koronavirüs salgını ile birlikte artan kadınların ev içinde şiddet görme riskine karşı alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2764) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2020)

8.-      Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş ve 20 milletvekilinin, engelli vatandaşların koronavirüs salgını sürecinde yaşadığı sorunların tespit edilerek çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2765) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2020)

9.-      Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ve 19 milletvekilinin, koronavirüs salgını sürecinde esnafların yaşadığı sorunların tespit edilerek işletmelerin sürdürülebilirliğinin sağlanması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2766) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2020)

10.-   Mersin Milletvekili Rıdvan Turan ve 19 milletvekilinin, koronavirüs salgının tarım sektörü ve gıda tedarik zinciri üzerindeki etkilerinin incelenerek alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2767) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2020)

11.-   CHP Grubu adına Grup Başkanvekili Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, koronavirüs salgının ülkemize olası etkilerinin incelenerek vaka sayılarını azaltmaya yönelik alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2768) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2020)