TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

3

GELEN KAĞITLAR

No: 13

17 Ekim 2019 Perşembe

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-      İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, yazılı soru önergeleri ile ilgili işlemlerin dijitalleştirilmesi çalışmalarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18082) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.09.2019)

2.-      İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, TBMM'de istihdam edilen personel ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18487) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2019)