TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

3

GELEN KAĞITLAR

No: 128

10 Nisan 2020 Cuma

 

Milletvekili Teklifleri

1.-      İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un; Pandemi Karşısında Halkın Korunması İçin Alınacak Acil Önlemlere Dair Kanun Teklifi (2/2780) (Adalet; İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.04.2020)

2.-      Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2781) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.04.2020)

3.-      Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri İş Birliği Anlaşmasının Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/2782) (Milli Savunma ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.04.2020)

4.-      Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İş Birliği Anlaşmasının Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/2783) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.04.2020)

5.-      Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Engin Altay, Manisa Milletvekili Özgür Özel ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un; Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması ve 6452 Sayılı Kanunla 6212 Sayılı Kanunun 2 nci Maddesinin Kaldırılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2784) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.04.2020)

6.-      İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun; 12.11.2012 Tarihli ve 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2785) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2020)

7.-      Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2786) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2020)

8.-      Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin'in; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2787) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2020)

 

 

Raporlar

1.-      Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop’un Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Myanmar Birliği Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/2033) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 208) (Dağıtma tarihi: 10.04.2020) (GÜNDEME)

2.-      Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop’un Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Nijer Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/2225) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 209) (Dağıtma tarihi: 10.04.2020) (GÜNDEME)

3.-      Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop’un 28 Ocak 1964 Tarihli Ek Protokol ve 16 Kasım 1982 Tarihli Protokol ile Değiştirilen 29 Temmuz 1960 Tarihli Nükleer Enerji Alanında Üçüncü Şahıslara Karşı Hukuki Mesuliyete Dair Sözleşmeyi Değiştiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/2369) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 210) (Dağıtma tarihi: 10.04.2020) (GÜNDEME)

4.-      İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Elektrik Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/1586) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 211) (Dağıtma tarihi: 10.04.2020) (GÜNDEME)

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

1.-           İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın, 27 Şubat 2020 tarihinde İdlib'de Türk askeri birliklerine yapılan saldırıya ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/27113) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

2.-           Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Suriye'deki mutabakat sürecine yönelik Cumhurbaşkanınca yapılan açıklamaya ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/27114) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2020)

3.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, koronavirüse karşı alınan önlemlere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/27115) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2020)

4.-           Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin Suriye'den Türkiye'ye organ kaçakçılığı yapıldığı yönündeki iddialarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/27116) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2020)

5.-           Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, bir müzik grubunun üyelerinin sürdürdükleri açlık grevine ve hastanede tedavi altına alınmalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/27117) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2020)

6.-           Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, Muğla ilindeki Okluk Koyu'na inşa edilen yapıya ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/27118) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2020)

7.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir kişinin borçları nedeniyle intihar ettiği iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/27119) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2020)

8.-           Muş Milletvekili Şevin Coşkun'un, gözaltına alınan ve tutuklanan basın çalışanlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/27120) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2020)

9.-           İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, vakıf üniversitelerinin çalışanların yıllık izin almaya zorlandığı iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/27121) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.03.2020)

10.-       Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ın, Türkiye'den Avrupa'ya geçen göçmen sayısı ile bu süreçte yaşanan olaylara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/27122) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.03.2020)

11.-       İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, Cumhurbaşkanlığında görevli tüm personele koronavirüs testi yapılığı iddiasına ve salgın nedeniyle alınan ekonomik tedbirlere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/27123) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2020)

12.-       İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın, umreden dönen vatandaşlara koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan karantina sürecine ve karantina uygulanmayanlara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/27124) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2020)

13.-       İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında camilerde alınan tedbirlere ve 16 Mart 2020 tarihine kadar Cuma namazlarına devam edilmiş olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/27125) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2020)

14.-       Batman Milletvekili Feleknas Uca'nın, Batman ve bazı diğer illerdeki belediyelere kayyum atanması ve bazı HDP'li yöneticilerin gözaltına alınmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/27126) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2020)

15.-       Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, ABD Adalet Bakanlığının TRT'nin ABD'deki faaliyetleri hakkında rapor istemesine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/27127) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2020)

16.-       Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanlığı hizmetinde kullanılan kara, hava ve deniz araçlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/27128) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2020)

17.-       Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, COVID-19 salgını süresince Kızılay'ın faaliyetlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/27129) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2020)

18.-       Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, bir rehberin umreden dönen kafileye ateşlerini düşürmek için parasetamol verdiği iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/27130) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2020)

19.-       Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, Türkiye Seramik Federasyonuna bağlı sektörlerin ödemelerinin 6 ay ertelenmesi ile Eximbank kredi limitlerinin arttırılması gibi bazı ekonomik destek önerilerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/27131) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2020)

20.-       Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü'nün, koronavirüs salgınına karşı toplumsal önlemler alınmadan önce umreden dönüp Eskişehir iline gelen kişilere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/27132) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2020)

21.-       Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, İşsizlik Fonunda toplanan miktar ile bu fonun kullanım amacına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/27133) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2020)

22.-       Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, köprü, otoyol, tünel ve havalimanlarına verilen geçiş ve yolcu garantisinin koronavirüs salgınıyla mücadele döneminde devam edip etmeyeceğine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/27134) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2020)

23.-       Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinde görevli personele ek ödeme yapılmasına dair düzenlemedeki sağlık personeli kapsamının genişletilmesi önerisine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/27135) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2020)

24.-       Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, koronavirüs tedbirleri kapsamında yükseköğretimde uzaktan eğitimle ilgili çeşitli hususlara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/27136) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2020)

25.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Manisa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun sorunlarına ve denetimli serbestlikten yararlandırılması önerisine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27137) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

26.-       Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, 10 Ağustos 2014 tarihinden günümüze kadar Cumhurbaşkanı kararıyla cezaları affedilen kişilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27138) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2020)

27.-       Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un, Elazığ T Tipi Kapalı Cezaevinde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27139) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2020)

28.-       Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy'un, koronavirüs salgınına karşı cezaevlerinde alınan tedbirlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27140) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2020)

29.-       Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, koronavirüs salgını nedeniyle cezaevindeki kişilere yönelik alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27141) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2020)

30.-       Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in, bir mahkumun cezaevinde kötü muameleye maruz kaldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27142) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.03.2020)

31.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, cezaevlerinde yaşanacak olası bir koronavirüs vakası ile bu durumda alınacak önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27143) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.03.2020)

32.-       Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın, Giresun Espiye L Tipi Ceza İnfaz Kurumunda bazı mahkumların taleplerinin karşılanmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27144) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2020)

33.-       Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, bir haber sitesinin kapatılmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27145) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2020)

34.-       İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, Manisa T Tipi Kapalı Cezaevinde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27146) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2020)

35.-       İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, Aksaray T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27147) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2020)

36.-       İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, Şakran 2 Nolu T Tipi Ceza İnfaz Kurumunda ölüm orucunda bulunan bir kişiye zorla tıbbi müdahale yapıldığı ve kötü muamelede bulunulduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27148) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2020)

37.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir kişinin sağlık durumuna ve tedavisine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27149) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2020)

38.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Ödemiş T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun kapalı görüş sırasında kötü muameleye uğradığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27150) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2020)

39.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumundaki karantina alanıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27151) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2020)

40.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Denizli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki bir mahkuma kötü muamelede bulunulduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27152) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2020)

41.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir üniversite öğrencisinin tutuklanmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27153) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2020)

42.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Niğde E Tipi Kapalı Cezaevindeki bir mahkumun denetimli serbestlikten yararlandırılmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27154) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2020)

43.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, evli çiftlerin ceza infaz kurumlarında kaldığı ve çocuklarının mağdur olduğu durumlarda eşlerden birinin denetimli serbestlikten yararlandırılmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27155) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2020)

44.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kayseri Bünyan T Tipi Kapalı cezaevinde kalan bir mahkuma ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27156) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2020)

45.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kayseri 2 Nolu T Tipi Kapalı cezaevinde kalan bir mahkuma ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27157) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2020)

46.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Niğde E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan ve açık cezaevine geçmeleri gereken kişilere bu hakkın verilmediği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27158) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2020)

47.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Menemen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir kişinin saldırıya uğrayarak yaralandığı olaya ve sağlık durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27159) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2020)

48.-       Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, Osmaniye 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlünün sağlık durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27160) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2020)

49.-       Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, cezaevlerinde koronavirüse karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27161) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2020)

50.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, KHK ile görevinden ihraç edilen bir kişinin İŞKUR'un kurs programı kapsamında çalıştırılmadığı iddiasına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27162) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2020)

51.-       Aksaray Milletvekili Ayhan Erel'in, koronavirüs salgını sebebiyle alınan kararlardan dolayı zarar eden şehirlerarası kara yolu yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmalarının zararlarının telafisine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27163) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.03.2020)

52.-       Aksaray Milletvekili Ayhan Erel'in, Arap Yarımadasındaki Türk işçilerin koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye getirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27164) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.03.2020)

53.-       Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, koronavirüs salgınından dolayı Gaziantep ilinde çalışmalarına ara veren iş yerleri ile buralarda çalışan işçilere yönelik alınan önlemlere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27165) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2020)

54.-       İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun, COVID-19 salgını süresince işten çıkarmaların yasaklanması ve işsizlik sigortasından yararlanma koşullarının kaldırılması önerilerine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27166) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2020)

55.-       Batman Milletvekili Necdet İpekyüz'ün, koronavirüs salgınının çalışma yaşamına olumsuz etkilerine karşı alınan önlemlere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27167) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2020)

56.-       Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin'in, Aydın'ın Germencik ilçesinde kurulması planlanan jeotermal enerji santralinin ÇED sürecine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27168) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2020)

57.-       Iğdır Milletvekili Habip Eksik'in, Kars ili Sarıkamış ilçesinin Karakurt köyünde yapılan hidroelektrik santrali ve etkilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27169) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2020)

58.-       Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Kocaeli ilindeki bazı mahallelerde tapu ve ruhsat verme işlemlerinin gerçekleştirilememesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27170) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.03.2020)

59.-       Muş Milletvekili Şevin Coşkun'un, Muş ilinde bulunan Alparslan 1 Barajının kapaklarının açılmasından dolayı bir köyde su taşkını olduğu ve köylülerin zarara uğradığı iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27171) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2020)

60.-       Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, Mardin kent merkezi ve ilçelerinde musluklardan çamurlu su aktığına dair iddialara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27172) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.03.2020)

61.-       Ankara Milletvekili Murat Emir'in, 27 Şubat 2020 tarihinde İdlib'e yardıma giden ambulansların vurulmasına yönelik Cenevre Sözleşmesi kapsamında Birleşmiş Milletler'e başvuru yapılıp yapılmadığına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27173) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2020)

62.-       Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin'in, İdlib'deki durum hakkında yaptığı bir açıklamaya ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27174) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.03.2020)

63.-       Aksaray Milletvekili Ayhan Erel'in, Arap Yarımadasındaki Türk işçilerin koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye getirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27175) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.03.2020)

64.-       Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, koronavirüs salgını sebebiyle yurt dışından Türkiye'ye getirilen vatandaşlara ve karantina şartlarına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27176) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.03.2020)

65.-       Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin'in, çiftçilerin borçlarına karşılık DEDAŞ tarafından ÇKS hesaplarına bloke konulduğu iddialarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27177) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2020)

66.-       Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, koronavirüs salgını nedeniyle ücretsiz izne çıkarılan kişilerin fatura ödemelerinde sağlanacak kolaylıklara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27178) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2020)

67.-       Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, koronavirüs salgını süresince vatandaşların elektrik borcundan dolayı elektriklerinin kesilmesine karşı Bakanlık tarafından alınan önlemlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27179) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2020)

68.-       İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, bir sporcunun dini inanışından dolayı ayrımcılığa maruz kaldığı iddiasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27180) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2020)

69.-       Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy'un, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanvekiliyle ilgili çeşitli iddialara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27181) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2020)

70.-       Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın, 15 Mart 2020 tarihinde Van'da amatör lig müsabakasında yaşanan kazaya ve stadın fiziksel koşullarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27182) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.03.2020)

71.-       Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur'un, özel yurtlarda, evlerde ve apartlarda kalan öğrencilerden COVID-19 salgını süresince ücret alınmaması yönünde düzenleme yapılması önerisine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27183) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2020)

72.-       Aksaray Milletvekili Ayhan Erel'in, koronavirüs salgını sebebiyle alınan kararlardan dolayı zarar eden şehirlerarası kara yolu yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmalarının zararlarının telafisine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27184) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.03.2020)

73.-       Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan'ın, koronavirüs salgını sebebiyle zarar gören esnafa yönelik olarak yapılan çalışmalara ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27185) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.03.2020)

74.-       Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik olarak zor durumda olan esnaf ve sanatkarların desteklenmesine yönelik önerilere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27186) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2020)

75.-       Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, Mersin'de Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından yapılmak istenen şehitleri anma etkinliğine izin verilmemesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27187) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

76.-       Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in, Şırnak ilinde bazı ilçelerin ve kırsal kesimin Valilik tarafından geçici özel güvenlik bölgesi ilan edilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27188) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2020)

77.-       Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın, Van Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz ulaşım kartı verilen kişilerin belirlenme kriterlerine ve basın mensuplarının durumuna ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27189) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2020)

78.-       Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, Giresun İl Özel İdaresinde çalışan işçilerin ikramiye ve fazla mesai ücretlerinin ödenmediğine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27190) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2020)

79.-       Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, 2015 yılından beri el konulan tütün mahsulüne ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27191) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2020)

80.-       Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın, Şırnak'ın Cizre ilçesinde Kürtçe dil eğitimi veren bir derneğin polisler tarafından izlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27192) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2020)

81.-       Muş Milletvekili Şevin Coşkun'un, bir parti mensubu siyasetçinin kaçırıldığı ve tehdit edildiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27193) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2020)

82.-       Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ın, Türkiye'den Avrupa'ya geçen göçmen sayısı ile bu süreçte yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27194) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.03.2020)

83.-       Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, bir haber sitesinin kapatılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27195) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2020)

84.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Ankara TEM Şube Müdürlüğünde gözaltında bulunan kişilere kötü muamelede bulunulduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27196) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2020)

85.-       Mersin Milletvekili Rıdvan Turan'ın, Türkiye'nin Avrupa'ya geçmek isteyen mülteciler için sınır kapılarını açmasının ardından yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27197) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.03.2020)

86.-       Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, bir televizyon dizisinin yayından kaldırılması talebine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27198) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2020)

87.-       Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, Konya ili Ereğli ilçesinde bulunan İvriz Köy Enstitüsü binasına ve binanın yıkım iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27199) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

88.-       Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara ilinin Yenimahalle ilçesinde bir okula bir partinin posterinin asıldığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27200) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2020)

89.-       Bursa Milletvekili Yüksel Özkan'ın, Psikososyal Destek Programı kapsamında hazırlanan kılavuz kitaplarda yer alan bazı resimlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27201) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2020)

90.-       Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, Bakanlık tarafından hazırlanan uzaktan eğitim materyallerinin içeriklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27202) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2020)

91.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, KHK ile ihraç edilmiş bir kişi hakkında yapılan soruşturma sonucunun mahkemeye gönderilmemiş olduğu iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27203) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2020)

92.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, EBA ders yayınında bulunan içeriklere ve içeriklerin genişletilmesi talebine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27204) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2020)

93.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, koronavirüs salgını nedeniyle başlatılan uzaktan eğitim sürecinde özel okul yönetimlerinin öğretmenleri işe çağırabiliyor olmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27205) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2020)

94.-       Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın, COVID-19 salgını süresince ücretli öğretmenlerin ek ders ücreti alıp almayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27206) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2020)

95.-       Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın, özel eğitim gerektiren öğrenciler için EBA TV yayını ile verilen eğitime ve bu konuda yapılan çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27207) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2020)

96.-       Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitime geçilmiş olmasına rağmen özel okulların velilerden ücret istemesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27208) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2020)

97.-       Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın, kadın askerlere yönelik mobbing, taciz, dışlama ve şiddetin önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar ve Bakanlık bünyesinde görev yapan kadın personel sayısına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27209) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

98.-       Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, 13 Mart 2020 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Harbiye'ye girişinin 121. yılı kutlamalarında yaşanan bir olaya ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27210) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2020)

99.-       Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 13 Mart 2020 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Harbiye'ye girişinin 121. yılı kutlamalarında yaşanan bir olaya ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27211) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2020)

100.-   İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz'ın, aile hekimlerine koronavirüs tanı kiti verilmesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27212) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2020)

101.-   Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, koronavirüs salgınına karşı tüm yurttaşların ve sığınmacıların sağlık hizmetinden ücretsiz faydalanmasının sağlanmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27213) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2020)

102.-   İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke'nin, koronavirüs salgınına karşı Avrupa Komisyonu Parlamenter Meclisi tarafından alınan kararlar kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27214) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.03.2020)

103.-   Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, Afyonkarahisar'da umreden dönen vatandaşlara yönelik alınan tedbirlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27215) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.03.2020)

104.-   İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, açlık grevindeki üç kişiye zorla tıbbi müdahale yapıldığı ve kötü muamelede bulunulduğu iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27216) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2020)

105.-   Aksaray Milletvekili Ayhan Erel'in, Arap Yarımadasındaki Türk işçilerin koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye getirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27217) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.03.2020)

106.-   Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu'nun, koronavirüs salgını kapsamında görev yaparken vefat eden sağlık personeline şehit unvanı verilmesi önerisine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27218) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.03.2020)

107.-   İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz'ın, sağlık personeline dağıtılan koruyucu malzemelere ve bazı iddialara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27219) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.03.2020)

108.-   İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz'ın, koronavirüs salgınına karşı şehirlerarası otobüs terminallerinde alınan önlemlere ve otobüs seferlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27220) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.03.2020)

109.-   İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun, COVID-19 tanısı konmuş hastalara, tedavi süreçlerine ve kapasitesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27221) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2020)

110.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, COVID-19 salgını süresince vatandaşlara psikolojik destek sağlayan uzmanlara ve bu konuda alınacak tedbirlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27222) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2020)

111.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 10 Mart 2020 tarihinden itibaren şehirlerden kırsal bölgelere giden vatandaş sayısı ile kırsal alanlarda koronavirüse karşı alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27223) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2020)

112.-   Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü'nün, Eskişehir ilinde koronavirüs testi yapılan kişilere ve bu testlerin sonuçlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27224) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2020)

113.-   Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın, koronavirüs salgını kapsamında Kızılay tarafından Bakanlığa yeterli destek sağlanmadığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27225) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2020)

114.-   Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in, ülke genelinde ve Şırnak ilinde koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere, koronavirüs testlerinin uygulanmasına ve Habur Sınır Kapısının halen açık olmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27226) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2020)

115.-   Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, cezaevlerinde koronavirüse karşı alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27227) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2020)

116.-   Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, COVID-19 salgınıyla ilgili olarak test, veri paylaşımı ve sağlık çalışanlarının korunmasına yönelik çeşitli hususlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27228) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2020)

117.-   Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, Toprak Mahsulleri Ofisinin stoktaki fındıklarını satma kararıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27229) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2020)

118.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, 26 Ekim 2019 tarihinden sonra yapılan besilik hayvan ithalatına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27230) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2020)

119.-   Adana Milletvekili Ayhan Barut'un, Bakanlık ile bir vakfın arasında bir bağ olduğu iddialarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27231) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2020)

120.-   Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın, Suriye'den ithal edilen tarımsal ürünlere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27232) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2020)

121.-   Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un, tarım sektörünün koronavirüs salgınından olumsuz etkilenmemesi için alınacak önlemlere ve çiftçilerin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27233) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2020)

122.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, koronavirüsle mücadele kapsamında artan su tüketimini dengelemek için Bakanlıkça alınan önlemlere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27234) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2020)

123.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, THY tarafından seyahat biletlerini iptal hakkı tanınmamasına ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27235) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.03.2020)

124.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 20 Aralık 2019-20 Mart 2020 tarihleri arasında ithal edilen ürünler ile COVID-19 salgını sebebiyle ithalata getirilen sınırlamalara ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27236) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2020)

125.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, THY tarafından önceden alınan biletleri iptal etme hakkı tanınmamasına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27237) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.03.2020)

126.-   Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya'nın, Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Yalıncak Mahallesi'nde sahil yoluna üst geçit yapılması talebine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27238) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.03.2020)

127.-   Aksaray Milletvekili Ayhan Erel'in, koronavirüs salgını sebebiyle alınan kararlardan dolayı zarar eden şehirlerarası kara yolu yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmalarının zararlarının telafisine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27239) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.03.2020)

128.-   İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz'ın, koronavirüs salgınına karşı şehirlerarası otobüs terminallerinde alınan önlemlere ve otobüs seferlerine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/27240) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.03.2020)