TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

3

GELEN KAĞITLAR

No: 126

8 Nisan 2020 Çarşamba

 

Milletvekili Teklifleri

1.- Ardahan Milletvekili Orhan Atalay ve 73 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2778) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.04.2020)

2.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Tokat Milletvekili Özlem Zengin ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay ile 95 Milletvekilinin; Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2779) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.04.2020)

 

Raporlar

1.- Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap ve 28 milletvekilinin (10/184), Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap ve 24 milletvekilinin (10/185), Kayseri Milletvekili Çetin Arık ve 32 milletvekilinin (10/281), Denizli Milletvekili Yasin Öztürk ve 20 milletvekilinin (10/403), Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan ve 19 milletvekilinin (10/585), Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ve 19 milletvekilinin (10/604), İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 21 milletvekilinin (10/734), MHP Grubu adına Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın (10/914), Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün ve 23 milletvekilinin (10/915), Samsun Milletvekili Ahmet Demircan ve 34 milletvekilinin (10/917), Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ve 19 milletvekilinin (10/920), Denizli Milletvekili Yasin Öztürk ve 20 milletvekilinin (10/921); ALS, SMA, DMD, MS hastalıklarında ve kesin tedavisi bilinmeyen diğer hastalıklarda uygulanan tedavi ve bakım yöntemleri ile bu hastalıklara sahip kişiler ve yakınlarının yaşadıkları sorunların ve çözümlerinin belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın 98’inci, İçtüzük’ün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 199) (Dağıtılma tarihi:08.04.2020)

2.- Kayseri Milletvekili Çetin Arık ve 30 milletvekilinin (10/242), İzmir Milletvekili Mahir Polat ve 19 milletvekilinin (10/349), Kayseri Milletvekili Hülya Nergis ve 22 milletvekilinin (10/392), MHP Grubu adına Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın (10/394), Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ve 32 milletvekilinin (10/397), İYİ Parti Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu’nun (10/401); Down Sendromu, Otizm ve diğer gelişim bozukluklarının yaygınlığının tespiti ile ilgili bireylerin ve ailelerinin sorunlarının çözümü için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın 98’inci, İçtüzük’ün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 200) (Dağıtılma tarihi:08.04.2020)

3.- Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Arasında Gümrük Konularında İş Birliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/2497) ve Dışişleri Komisyonu Raporu  (S. Sayısı: 201) (Dağıtma tarihi: 08.04.2020) (GÜNDEME)

4.- Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un Özel Sektörün Geliştirilmesi İslami Kurumu Kurucu Anlaşmanın 26 ncı ve 31 inci Maddelerinin Tadiline İlişkin Olarak Özel Sektörün Geliştirilmesi İslami Kurumunun 17 nci Genel Kurul Toplantısında Kabul Edilen 18/5/2017 Tarihli ve GA17/7/438 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/1912) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 202) (Dağıtma tarihi: 08.04.2020) (GÜNDEME)

5.- İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sao Tome ve Prinsipe Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/1591) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 203) (Dağıtma tarihi: 08.04.2020) (GÜNDEME)

6.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moritanya İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Balıkçılık ve Deniz Ekonomisi Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/1365) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 204) (Dağıtma tarihi: 08.04.2020) (GÜNDEME)

7.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Zimbabve Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/1455) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 205) (Dağıtma tarihi: 08.04.2020) (GÜNDEME

8.- Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un Uluslararası Ticaret Finansmanı İslami Kurumu Kurucu Anlaşmasının 25. Maddesinin Tadiline İlişkin Olarak Uluslararası Ticaret Finansmanı İslami Kurumunun 12. Genel Kurul Toplantısında Kabul Edilen 18/5/2017 Tarihli ve GA12/6-438 Sayılı Kararın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/1897) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 206) (Dağıtma tarihi: 08.04.2020) (GÜNDEME)

 

 

            Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ( Fuat Oktay )

1.-      İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, Anadolu Ajansı yetkilileriyle ilgili çeşitli iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/26336)

2.-      Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara'nın Akyurt ilçesinde inşa edilen bir mescit için Diyanet İşleri Başkanlığından izin alınıp alınmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/26341)

3.-      Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan harcamalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/26342)

4.-      İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki aile ve dini rehberlik bürolarında görev yapanların şiddet gören kadınlara verdiği tavsiyelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/26347)

5.-      İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, CİMER'e yapılan başvurulara ilişkin yazılı soru önergesi (7/26350)

 

Adalet Bakanlığı

6.-      Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, Gezi olayları sırasında ölüme neden olmaktan hüküm giyen eski bir polisin Gezi davasına müdahil olmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/26361)

7.-      Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir mahkemenin benzer durumdaki kişiler hakkında farklı kararlar verdiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/26362)

8.-      Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, tutuklu bir kişinin tahliye edilmesiyle ilgili iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/26363)

9.-      Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Eskişehir L Tipi Kapalı Cezaevindeki bir tutuklunun sağlık durumuna ve hak ihlaline uğradığına dair iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/26364)

10.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Tarsus 1 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki görevlilerin mahkumlara kötü muamelede bulunduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/26365)

11.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kayseri 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kötü muamele iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/26366)

12.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, 23 Şubat 1979 tarihinde işlenen bir cinayetin aydınlatılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/26367)

13.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Gebze Kadın Kapalı Cezaevinde mahkumlara kötü muamelede bulunulduğu ve kişisel eşyalarının alınıp geri verilmediği iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/26368)

14.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Afyonkarahisar 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevine nakledilen bir hükümlünün iddialarına ve sağlık durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/26369)

15.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Balyoz, Poyrazköy ve İstanbul Askeri Casusluk davalarıyla ilgili yapılan soruşturmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/26370)

16.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, 2015-2020 yılları arasında tutuklu ve hükümlü avukat sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/26371)

17.-  Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in, Tekirdağ, Bakırköy ve Bandırma cezaevlerindeki bazı mahkumların istekleri dışında başka cezaevlerine sevk edildikleri ve kötü muameleye maruz kaldıkları iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/26372)

18.-  İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, Sincan Kadın Kapalı Cezaevinde hayatını kaybeden bir hükümlüye ilişkin yazılı soru önergesi (7/26373)

19.-  Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, son beş yılda cezaevlerinden firar eden mahkumlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/26374)

20.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2020 yılları arasında illere göre cezaevlerindeki kadın ve çocuklarla ilgili çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/26375)

21.-  Yozgat Milletvekili Ali Keven'in, Yozgat ilinde yapımı süren kapalı ceza infaz kurumunun ve adalet eğitim merkezinin inşaatına ilişkin yazılı soru önergesi (7/26376)

22.-  Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, Hakimler ve Savcılar Kuruluna ilk defa atanacak memurlar için KPSS şartının kaldırılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/26377)

23.-  Mardin Milletvekili Pero Dundar'ın, bir siyasi partinin Mardin il eşbaşkanı olan kişinin cezaevinde sağlık sorunları yaşamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/26378)

 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

24.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Giresun'da engelli bir kadının cinsel istismara uğradığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/26379)

25.-  İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın, çocuklara dair müstehcen görüntüleri bilgisayarında bulunduran bir kişinin yargılandığı davaya Bakanlığın müdahil olarak katılmama nedenine ilişkin yazılı soru önergesi (7/26380)

26.-  Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy'un, işçi alımlarında para karşılığı kadro tahsis edildiği iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/26381)

27.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizde yaşlılar için yapılan düzenlemeler ve verilen hizmetlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/26382)

28.-  Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği'ne göre sorumlu elektrik mühendisi bulunması zorunlu işletmelerin bazılarında bu kişilerin görev yapmamasından dolayı meydana gelen kazalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/26383)

29.-  Yozgat Milletvekili Ali Keven'in, Yozgat ilinde kapanan ve yeni açılan iş yerleri ile bu ildeki işsizlik oranlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/26384)

30.-  Batman Milletvekili Feleknas Uca'nın, ülkemizde şiddete uğrayan kadınlar ile toplumda farkındalık oluşturulması için alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/26385)

31.-  İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun, 2019 yılı iş kazası ve meslek hastalığı verileri ile iş sağlığı ve iş güvenliği alanında yapılması gereken çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/26386)

32.-  Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan'ın, radon gazının insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine ve alınacak önleyici tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/26387)

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

33.-  İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün, İstanbul Uluslararası Finans Merkezinin altyapı tamamlama ihalesinin ivedi olarak yapıldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/26388)

34.-  Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Kocaeli ilinde depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/26389)

35.-  İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik'in, 4 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yayla alanı olmaktan çıkarılan alanlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/26390)

36.-  Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, 2014 yılından bu yana LİHKAB sınavının yapılmamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/26391)

37.-  Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan'ın, radon gazı ölçümlerine ve riskli alanlarda alınacak önleyici tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/26392)

38.-  İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun, şehir planlamalarında iklim değişikliğinin dikkate alınıp alınmadığına ve fırtınalara karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/26393)

39.-  İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun, şehir planlamalarına temiz hava koridorlarının dahil edilmesine ve mevcut şehirlerde hava koridorlarının oluşturulmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/26394)

 

Dışişleri Bakanlığı

40.-  Iğdır Milletvekili Habip Eksik'in, İran-Türkmenistan arasındaki Lütf Abad Sınır Kapısında mahsur kalan tır şoförlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/26395)

41.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun, Türkiye'nin yurt dışı temsilciliklerinde hizmet veren ataşe ve müşavir kadrolarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/26396)

42.-  İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun, İran'da mahsur kalan tır şoförlerinin durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/26397)

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

43.-  Mardin Milletvekili Pero Dundar'ın, Mardin'in bazı ilçelerinde yaşanan elektrik kesintisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/26398)

44.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Devteşti Mahallesi'nde vatandaşların elektrik voltajındaki değişimlerden kaynaklı zararının karşılanmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/26399)

45.-  Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu'nun, Amasra A ve Amasra B taş kömürü sahalarının akıbetlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/26400)

46.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, Rusya ile yapılan doğalgaz alım sözleşmelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/26401)

47.-  Yozgat Milletvekili Ali Keven'in, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bulunan kömür madeninde yapılan işten çıkarmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/26402)

 

Gençlik ve Spor Bakanlığı

48.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunda görevli bir yöneticinin sporcular arasında ayrımcılık yaptığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/26404)

49.-  Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunda görevli bir yöneticinin sporcular arasında ayrımcılık yaptığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/26405)

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı

50.-  Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, 1999 yılından beri Kocaeli ilinde toplanan deprem vergilerinin tutarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/26406)

51.-  Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, bir şirket tarafından Kızılay'a yapılan şartlı bağışa ilişkin yazılı soru önergesi (7/26407)

52.-  İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz'ın, Kültür ve Turizm Bakanlığına aktarılmak üzere cep telefonlarından vergi alınması kararına ilişkin yazılı soru önergesi (7/26408)

53.-  Yozgat Milletvekili Ali Keven'in, 2019 yılında Yozgat iline yapılan kamu yatırımlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/26409)

54.-  Yozgat Milletvekili Ali Keven'in, elektrik ve doğal gaz kullanımında alınan vergilere ve dağıtım bedeline ilişkin yazılı soru önergesi (7/26410)

55.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 2004-2019 yılları arasında toplanan deprem vergisi ve bu süreçte kentsel dönüşüme ayrılan bütçe miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/26411)

56.-  Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan'ın, Bakanlık tarafından organik tarımı desteklemeye yönelik teşviklere ve çiftçilere kullandırılacak olan düşük faizli kredi uygulamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/26412)

 

İçişleri Bakanlığı

57.-  Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un, yabancıların Türkiye'de gayrimenkul satın alarak Türk vatandaşlığı kazanmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/26413)

58.-  İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın, Ankara Akyurt Geri Gönderme Merkezindeki mültecilerin iradeleri dışında Yunanistan sınırına götürüldüğü iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/26414)

59.-  İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan bir seminere ilişkin yazılı soru önergesi (7/26415)

60.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, 23 Şubat 1979 tarihinde işlenen bir cinayetin aydınlatılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/26416)

61.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Gebze Kadın Kapalı Cezaevinde jandarma personeli tarafından yapılan aramalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/26417)

62.-  Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in, Munzur Üniversitesi öğrencisi bir kadının kaybolmasıyla ilgili iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/26418)

63.-  Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in, İstanbul'da iki kişinin gözaltında darp edildiğine dair iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/26419)

64.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde görev yapan bir öğretmenin iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/26420)

65.-  Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, cezası kesinleşen ve hakkında yakalama kararı olan bir kişi hakkında gereken işlemlerin yapılmadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/26421)

66.-  Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, Mardin'de Meslek Eğitim Merkezi'nde müdür olarak görevlendirilen bir kişiye ilişkin yazılı soru önergesi (7/26422)

67.-  Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, Denizli, Elazığ ve İran'da yaşanan depremler sonrasında vatandaşlara sunulan konteyner evlere ve hasar gören konutlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/26423)

68.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, 2015-2020 yılları arasında bireysel silahlanma oranına ve ateşli silahlarla işlenen suç sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/26424)

 

 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı

69.-  Muğla Milletvekili Suat Özcan'ın, Bakanlığa ait Muğla ilinde bulunan müze binalarının depreme karşı dayanıklılığı ve kazı alanlarında deprem risk değerlendirilmesi yapılıp yapılmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/26425)

70.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Ankara'da tarihî Erzurum Oteli'nin yanında bulunan metruk mimari yapıya dair bilgilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/26426)

71.-  İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz'ın, Bakanlığa aktarılmak üzere cep telefonlarından vergi alınması kararına ilişkin yazılı soru önergesi (7/26427)

 

Milli Eğitim Bakanlığı

72.-  Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, Cumhurbaşkanının 10 Kasım 2019 tarihinde yaptığı konuşmanın kitapçık hâline getirilip öğrencilere dağıtılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/26428)

73.-  Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın, Cumhurbaşkanı'nın 10 Kasım 2019 tarihinde yaptığı konuşmanın kitapçık haline getirilerek okullarda dağıtılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/26429)

74.-  Mardin Milletvekili Pero Dundar'ın, Kürtçe eğitim ve yayın kuruluşlarının kapatılmasına ve ana dilde eğitime ilişkin yazılı soru önergesi (7/26430)

75.-  Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın, İstanbul'da bir sendika şube başkanının okullarda yaptığı iddia edilen toplantılara ilişkin yazılı soru önergesi (7/26431)

76.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde görev yapan bir öğretmenin iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/26432)

77.-  İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, İstanbul'da bir lisenin mezunlar derneği tarafından düzenlenen yardım kampanyasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/26433)

78.-  Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde görev yapan bir öğretmenin iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/26434)

79.-  Muğla Milletvekili Suat Özcan'ın, Muğla ilinde bulunan okul binalarının depreme karşı dayanıklılığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/26435)

80.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2020-2021 eğitim yılı müfredatında yapılan bazı değişikliklere ilişkin yazılı soru önergesi (7/26436)

81.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul ilinde bulunan bir ortaokulda müdür yardımcısı olarak görev yapan bir kişi hakkında çeşitli iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/26437)

82.-  Muğla Milletvekili Suat Özcan'ın, Muğla'da 2019-2020 eğitim öğretim yılında taşımalı eğitim sistemine dahil olan öğrenci sayısı ve kapatılan köy okullarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/26438)

83.-  Yozgat Milletvekili Ali Keven'in, Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde inşaatı devam eden meslek yüksek okuluyla ilgili çalışmalara ve okulun açılacağı tarihe ilişkin yazılı soru önergesi (7/26439)

84.-  Yozgat Milletvekili Ali Keven'in, Sarıkaya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulunun 2020-2021 eğitim öğretim yılında öğrenci almaya başlayıp başlamayacağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/26440)

85.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, yurt dışına gönderilecek öğrencilerin seçilmesinde sözlü sınav ve yabancı dil puanlarının etkisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/26441)

86.-  Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın, Dicle Üniversitesi Kongre Merkezinin Hukukçular Kulübü ve Sinema Kulübünün yapmak istediği bir film gösterimi için tahsis edilmemesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/26442)

 

Milli Savunma Bakanlığı

87.-  İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç'ın, 2012-2015 yılları arasında mevzuatta yapılan değişiklikler ile TSK bünyesinde emekli olan ya da terfi edenlerden ihraç olanlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/26443)

88.-  Yozgat Milletvekili Ali Keven'in, Yozgat ilinde bir askeri tesis yapımına ilişkin yazılı soru önergesi (7/26444)

89.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, TSK bünyesinde bulunan askeri hekimlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/26445)

90.-  Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk'ün, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu ile Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisi bünyesinde tehlikeli üretim yapan fabrikaların tehlikeli iş yerleri kapsamına alınması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/26446)

91.-  Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk'ün, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna bağlı Çelik Fabrikası Müdürlüğü tarafından yapılan serbest dövme presi alım ihalesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/26447)

 

Sağlık Bakanlığı

92.-  Hakkari Milletvekili Sait Dede'nin, anadilde sağlık hizmeti verilmesi önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/26448)

93.-  Muğla Milletvekili Suat Özcan'ın, koronavirüsün yaygın olduğu ülkelere gidip gelen gemiler ve mürettebatları ile ilgili alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/26449)

94.-  Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu'nun, Samsun'daki şebeke suyundan 2020 yılı Şubat ayında alınan numunelerin analizine ilişkin yazılı soru önergesi (7/26450)

95.-  Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'ın, Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı kullanılacak koruyucu malzeme stoklarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/26451)

96.-  Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal'ın, Bakanlığa bağlı hastanelerde ruhsatlı ilaç uygulamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/26452)

97.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, çölyak hastaları için üretilen ürünlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/26453)

98.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son 10 yıldaki çölyak hastalığına dair veriler ile hastalığın tedavisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/26454)

99.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, TSK bünyesinde bulunan askeri hekimlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/26455)

100.-       Ankara Milletvekili Murat Emir'in, 112 acil sağlık istasyonu ile kara ve hava ambulansı verilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/26456)

101.-       Ankara Milletvekili Murat Emir'in, ülkemizde geçici koruma kapsamında olmayan yabancı uyruklu kişilere ve 2017-2020 yılları arasında 5233 sayılı Kanun kapsamında sağlık hizmetlerinden yararlananlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/26457)

102.-       Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan'ın, radon gazının olumsuz etkilerine yönelik tedbir alınmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/26458)

 

Tarım ve Orman Bakanlığı

103.-       Yozgat Milletvekili Ali Keven'in, Yozgat'ta ormancılık faaliyetlerine ve Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre Yozgat'taki orman varlıklarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/26464)

 

Ticaret Bakanlığı

104.-       Yozgat Milletvekili Ali Keven'in, Yozgat ilinin ihracat rakamlarının yıllara göre düşüş nedenine ilişkin yazılı soru önergesi (7/26470)

105.-       Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, transit geçiş yapan ticari tırlardaki ürünlerin iç piyasaya sürüldüğü iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/26471)

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

106.-       Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, nakliye araçlarında takograf kullanılmasına yönelik düzenlemede değişiklik yapılması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/26472)

107.-       Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, SRC belgesi sınavına müracaatlarda kurs ve sınav şartına tabi olacaklar için esas alınan tarihin değiştirilmesi talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/26473)

108.-       Yozgat Milletvekili Ali Keven'in, Ankara-Yozgat-Sivas ve Yerköy-Kayseri hızlı tren projeleri ile Yozgat Bozok Havaalanı inşaatına ilişkin yazılı soru önergesi (7/26474)

109.-       Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın, Ardahan ilinde hizmet veren bir çağrı merkezinin kapatılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/26475)