TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

3

GELEN KAĞITLAR

No: 125

7 Nisan 2020 Salı

 

Milletvekili Teklifleri

1.-      Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Engin Altay, Manisa Milletvekili Özgür Özel ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un; Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2775) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2020)

2.-      İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın; 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2776) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2020)

3.-      Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün; 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2777) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler      ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2020)

 

Rapor

1.-      Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül ve Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya ile 57 Milletvekilinin Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2762) ve Adalet Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 207) (Dağıtma tarihi: 07.04.2020) (GÜNDEME)

 

Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi

(Milletlerarası Andlaşmalar)

1.-      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması ile Notalara Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2020) (Gelen evrak numarası: 642160)

2.-      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri İş Birliği Anlaşması ile Notalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2020) (Gelen evrak numarası: 642160)