TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

3

GELEN KAĞITLAR

No: 121

1 Nisan 2020 Çarşamba

 

Milletvekili Teklifleri

1.- İyi Parti Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın; 3/11/1980 Tarih ve 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2763) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2020)

2.- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Engin Altay, Manisa Milletvekili Özgür Özel ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un; Yeni Tip Koronavirüs (COVİD-19) Salgını Mücadele Programı Çerçevesinde Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2764) (Adalet; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2020)

3.- İyi Parti Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın; İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2765) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2020)

4.- İyi Parti Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2766) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2020)

5.- İyi Parti Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın; 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2767) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2020)

6.- İyi Parti Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2768) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2020)

7.- İyi Parti Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın; 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2769) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2020)

8.- İyi Parti Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın; 14/3/2013 Tarihli ve 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2770) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2020)

9.- İyi Parti Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın; Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2771) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2020)

 

Yazılı Soru Önergeleri

1.-           Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ın, Suriye'ye yönelik yapılan operasyonlar sonucunda Rusya ile yapılan görüşmenin ayrıntılarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/26573) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

2.-           Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın, Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik yapılan çalışmalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/26574) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

3.-           Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Çin ve İran'dan ithal edilen ürünlerin ikamesine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/26575) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2020)

4.-           Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, koronavirüs bulunan ülkelerden ithal edilen gıda ürünleri ile ilgili alınan önlemlere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/26576) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2020)

5.-           İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, olası bir deprem durumu için iletişim altyapılarının güçlendirmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/26577) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2020)

6.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Mardin ilindeki bir kaymakamın bir gazetede yer verilen köşe yazısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/26578) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2020)

7.-           Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in, son 10 yılda ülkemizde ve Balıkesir ilindeki kişilerin bankalar aracılığıyla kullandığı krediler ile bunların geri ödenme oranlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/26579) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2020)

8.-           Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in, 2019 yılında Balıkesir iline yapılan yatırımlar ile 2020 yılı öngörülerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/26580) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2020)

9.-           Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Osmaniye 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlünün sağlık durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26581) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

10.-       İstanbul Milletvekili Zeynel Özen'in, eşinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar nedeniyle hakkında yurt dışı çıkış yasağı konulduğu iddia edilen bir kişinin durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26582) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

11.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Antalya L Tipi Kapalı Cezaevindeki bir mahkumun cezaevi koşulları nedeniyle ameliyat olamamasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26583) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

12.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Sincan Kadın Kapalı Cezaevinde kalan bir mahkumun iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26584) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

13.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kayseri Bünyan 1 Numaralı T Tipi Kapalı Cezaevindeki bir mahkuma kötü muamelede bulunulduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26585) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

14.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Ankara Sincan Kadın Kapalı Cezaevindeki bir mahkumun hastalığına yönelik önlemlerin alınmadığı ve cezaevinde olan eşinin farklı bir yere naklinin yapıldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26586) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

15.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Karaman M Tipi Kapalı Cezaevindeki hasta bir mahkumun sağlık durumunun cezaevi koşulları ile daha kötü duruma geldiğine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26587) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

16.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, 2017 yılında Kırşehir'de gözaltına alınıp haklarında mahkumiyet kararı verilen on beş öğrenci ile ilgili yargı sürecine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26588) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

17.-       Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın, Türkiye'deki tutuklu ve hükümlü olan kadın sayısına ve çeşitli verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26589) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

18.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Giresun T Tipi Kapalı Cezaevindeki bir hükümlünün açık cezaevine geçme hakkından yararlandırılmadığı iddiasına ve nakil talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26590) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

19.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Isparta Yalvaç T Tipi Kapalı Cezaevindeki bir tutuklunun sağlık durumuna ve tedavisine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26591) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

20.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Osmaniye 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevindeki bir mahkumun tek kişilik odada tutulduğu iddiasına ve sağlık durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26592) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

21.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kahramanmaraş Türkoğlu 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda görevli infaz koruma memurlarıyla ilgili iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26593) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

22.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İzmir 4 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevindeki bir hükümözlünün kampüs hastanesindeki tedavisi ile ilgili iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26594) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

23.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bandırma Açık Cezaevindeki bir mahkumun nakil talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26595) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

24.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Sakarya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir tutuklunun eğitim hakkının kısıtlandığına dair iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26596) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

25.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Tekirdağ F Tipi Kapalı Cezaevinde kalan mahkumların şikayetlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26597) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

26.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bingöl M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun infaz koruma memurlarınca kötü muameleye maruz kaldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26598) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

27.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Sincan Çocuk Cezaevinde kalan çocukların kötü muameleye maruz kaldıkları iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26599) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

28.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir vatandaşın Sivas E Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan annesi ve ablasının sağlık durumlarının cezaevi koşullarından dolayı kötüleştiği iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26600) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

29.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kocaeli Adliyesi nezaretinde gözaltındaki bir vatandaşın ilaçlarının verilmediğine, ayakta ve soğukta bekletildiğine dair iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26601) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

30.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Türkoğlu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir tutuklunun sağlık durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26602) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

31.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan ve tedavi sürecindeki ihmaller nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edilen bir kişiye ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26603) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

32.-       Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in, Balıkesir'de Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında FETÖ/PDY ile iltisaklı görülüp ilişiği kesilen ve görevden uzaklaştırılıp iade edilen personel sayılarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26604) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2020)

33.-       Mersin Milletvekili Rıdvan Turan'ın, koronavirüse karşı cezaevlerinde alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26605) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2020)

34.-       Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın, 2019 yılında icra dosyalarında meydana gelen artışa ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26606) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2020)

35.-       Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, SGK'nın güvenlik soruşturması nedeniyle sözleşme yapmadığı eczacılara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26607) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

36.-       Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26608) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

37.-       Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, GREVİO Raporu'nda yer alan ve ülkemizin taraf olduğu İstanbul Sözleşmesi'nin yükümlülüklerini yerine getirmesi konusunda verilen görüşlere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26609) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

38.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir kişiye güvenlik soruşturması nedeniyle iş yeri hekimliği sertifikasının verilmediği iddiasına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26610) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

39.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, KHK ile kamu görevinden ihraç edilen kişilerin İŞKUR aracılığıyla yapılan işe yerleştirmelerde teşvik primi indiriminden yararlandırılmadığı iddiasına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26611) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

40.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir kişiye güvenlik soruşturması nedeniyle iş yeri hekimliği sertifikasının verilmediği iddiasına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26612) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

41.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir kişiye güvenlik soruşturması nedeniyle iş yeri hekimliği sertifikasının verilmediği iddiasına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26613) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

42.-       Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın, Türkiye'de işsiz olan, yoksulluk sınırı altında yaşayan, sosyal güvence kapsamında olmayan ve kayıt dışı çalışan kadın sayısı ile çeşitli verilere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26614) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

43.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir kişiye güvenlik soruşturması nedeniyle iş güvenliği sertifikasının verilmediği iddiasına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26615) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

44.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, maaşı ve mal varlığı üzerindeki tedbir kararları kaldırılan bir kişinin bankayla yaşadığı soruna ve maaşını alamadığı iddialarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26616) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

45.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir kişiye güvenlik soruşturması nedeniyle iş yeri hekimliği sertifikasının verilmediği iddiasına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26617) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

46.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir kişiye güvenlik soruşturması nedeniyle iş yeri hekimliği sertifikasının verilmediği iddiasına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26618) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

47.-       İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke'nin, işçilerin koronavirüs salgınından korunması için alınan önlemlere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26619) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2020)

48.-       Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in, Balıkesir'de Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında FETÖ/PDY ile iltisaklı görülüp ilişiği kesilen ve görevden uzaklaştırılıp iade edilen personel sayılarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26620) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2020)

49.-       Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in, Balıkesir ilindeki çalışan sayısı ile bu ilde son 5 yılda açılan ve kapanan iş yerlerine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26621) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2020)

50.-       Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in, İşsizlik Sigorta Fonunun yürürlüğe girdiği tarihten bu yana Fondan yararlananların sayısı ile bu Fondaki birikimlere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26622) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2020)

51.-       Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, Adana'nın Yumurtalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden mevsimlik işçilere ve mevsimlik işçilere yönelik düzenlemelerin uygulanmasına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26623) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2020)

52.-       Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı tarafından yardım yapılan şehit ve gazi yakınlarının sayısı ile yardım tutarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26624) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2020)

53.-       Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın, 2019 yılı yoksul sayısında yaşanan artışa ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26625) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2020)

54.-       Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, koronavirüs salgını sebebiyle istihdamda meydana gelecek azalmaya yönelik alınacak tedbirlere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26626) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2020)

55.-       Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, itfaiye çalışanlarının sayısına ve 657 sayılı Kanun'da ayrı bir hizmet sınıfı olarak düzenlemesi önerisine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26627) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2020)

56.-       Antalya Milletvekili Feridun Bahşi'nin, esnaf ve sanatkarların emeklilik haklarına yönelik düzenleme yapılması önerisine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26628) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2020)

57.-       Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın, Türkiye'de kadınların TOKİ konutları ile diğer konutlar içerisindeki hak sahipliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26629) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

58.-       Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin fay hattı geçen bir bölgeyi imara açacağı iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26630) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2020)

59.-       Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in, Balıkesir'de Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında FETÖ/PDY ile iltisaklı görülüp ilişiği kesilen ve görevden uzaklaştırılıp iade edilen personel sayılarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26631) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2020)

60.-       Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in, 2002-2020 yılları arasında Balıkesir için yatırım programına alınan projelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26632) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2020)

61.-       İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'deki okulların depreme dayanıklılığına yönelik çalışmalara ve riskli okulların bulunduğu ilçelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26633) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2020)

62.-       Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, Ordu'nun Çaybaşı ilçesi İlküvez Mahallesi'nde bulunan Kepçeli yaylasında kurulan düzenli çöp depolama alanına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26634) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2020)

63.-       Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, Adana ilinde hayata geçirilen Çatalan İçme Suyu Projesinden dolayı yer altı sularının artması sebebiyle hasar gören binalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26635) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2020)

64.-       Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın, Bakanlığın toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamayı amaçlayan faaliyetlerine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26636) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

65.-       Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral'ın, Irak'taki FETÖ okullarına ve bu okulların kapatılmasına yönelik girişimlere ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26637) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2020)

66.-       Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın, Bakanlık ve ilgili kurumlarda unvanlara göre kadın personel oranı ile bazı işletmelerdeki kadın sahiplik oranına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26638) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

67.-       Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Erzurum'daki bir doğalgaz şirketinin abonelerden ek teminat bedeli istemesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26639) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2020)

68.-       Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in, Balıkesir'de Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında FETÖ/PDY ile iltisaklı görülüp ilişiği kesilen ve görevden uzaklaştırılıp iade edilen personel sayılarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26640) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2020)

69.-       Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, tarımsal sulama abonelerinin kullandığı elektriğe yapılan zamlara ve indirim önerisine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26641) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2020)

70.-       Erzurum Milletvekili Muhammet Naci Cinisli'nin, Erzurum'daki bir doğalgaz şirketinin abonelerden ek teminat bedeli istemesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26642) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2020)

71.-       Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın, Türkiye'de spor dallarına göre kadın sporcu ve hakem sayısına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26643) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

72.-       Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in, Balıkesir'de Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında FETÖ/PDY ile iltisaklı görülüp ilişiği kesilen ve görevden uzaklaştırılıp iade edilen personel sayılarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26644) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2020)

73.-       Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in, 2002-2020 yılları arasında Balıkesir için yatırım programına alınan projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26645) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2020)

74.-       Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın, 2020 yılı itibarıyla Türkiye'de doğrudan vergi türlerine göre kadın mükellef sayısı ile vergi muafiyeti kapsamındaki kadın oranına ve çeşitli verilere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26646) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

75.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir bankanın KHK ile ihraç edilen kişilerin işlemlerini yapmadığı iddiasına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26647) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

76.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir bankanın KHK ile ihraç edilen bir kişinin kredi kartını iptal ettiği ve işlemlerini yapmadığı iddiasına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26648) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

77.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, KHK ile ihraç olmuş bir kişinin banka hesabına kredi çekemez uyarısının konulduğu ve bankacılık işlemlerinin incelendiği iddiasına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26649) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

78.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir bankanın KHK ile ihraç edilmiş kişilerin hesaplarını ve kredi kartlarını iptal ettiği iddiasına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26650) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

79.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir sigorta şirketinin KHK ile ihraç edilen kişilere ödeme yapmadığına dair iddialara ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26651) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

80.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir bankanın KHK ile ihraç edilmiş kişilere hesap açmadığı ve kredi vermediğine dair iddialara ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26652) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

81.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir bankanın KHK ile ihraç edilen bir kişiye sigorta ödemesi yapmadığı iddiasına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26653) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

82.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, maaşı ve mal varlığı üzerindeki tedbir kararları kaldırılan bir kişinin bankayla yaşadığı soruna ve maaşını alamadığı iddialarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26654) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

83.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir bankanın KHK ile ihraç edilen kişilerin işlemlerini yapmadığı iddiasına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26655) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

84.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir bankanın KHK ile ihraç edilen kişilere hesap açmadığı iddiasına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26656) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

85.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir sigorta şirketinin bir vatandaşa ödeme yapmadığı iddiasına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26657) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

86.-       İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke'nin, petrol fiyatlarının düşmesinin ve koronavirüs salgınının Türkiye piyasalarına etkisine ve Bakanlığın bu konuda ileriye dönük eylem planına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26658) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2020)

87.-       Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın, tüketici fiyatları endeksine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26659) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2020)

88.-       Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın, pos kullanımı ücretlerine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26660) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2020)

89.-       Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın, hazine garantisi verilen Yap-İşlet-Devret modeli projelere yapılan ödemelere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26661) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2020)

90.-       Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, gıda enflasyonunun düşürülmesine ve gıda piyasasıyla ilgili düzenlemelere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26662) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2020)

91.-       İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, 8 Mart Kadınlar Gününde kadınların yaptığı yürüyüşün engellendiğine dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26663) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

92.-       Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, Protestan Hristiyan kişilere yönelik ayrımcılık iddialarına ve nefret suçlarıyla mücadeleye ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26664) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

93.-       Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın, toplumsal cinsiyet farkındalığı ve eşitliği eğitiminden yararlanan AFAD ve EGM personel sayısına ve çeşitli verilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26665) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

94.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Silvan Belediyesindeki görevine son verilen bir kişinin iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26666) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

95.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, 17 Ocak 2020 tarihinde Hatay'da bir eve düzenlenen polis operasyonu nedeniyle bir kişinin kalp krizi geçirdiği ve ihmaller neticesinde hayatını kaybettiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26667) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

96.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, gözaltındaki bir kişinin kötü muameleye maruz kaldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26668) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

97.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, 15 Temmuz davaları kapsamında yargılamaları devam eden Harbiyeli öğrencilerin anneleri tarafından organize edilen yürüyüşe ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26669) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

98.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kocaeli'de gözaltına alınan bir kişiye ilaçlarının verilmediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26670) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

99.-       Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Libya'ya asker dışında gönderilen başka bir kolluk gücü bulunup bulunmadığına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26671) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2020)

100.-   Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, 2010-2020 yılları arasında alkol ve tütün satma ruhsatı bulunan işletmelere kesilen cezalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26672) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2020)

101.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'deki otopark ve pazar yerinin İl Özel İdaresince kullanıma kapatılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26673) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2020)

102.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'de trafik kontrolü uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26674) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2020)

103.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, olası bir depremde yaşanabilecek ulaşım sorunlarına karşı yapılan planlamalara ve GSM operatörlerinin altyapı çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26675) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2020)

104.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, olası deprem durumunda iletişimin sağlanması için kurulacak ortak hatta ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26676) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2020)

105.-   Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in, 2010-2020 yılları arasında ülkemiz genelinde ve Balıkesir ilinde uyuşturucu kullanımı ve yasa dışı uyuşturucu ticareti ile ilgili verilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26677) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2020)

106.-   Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in, Balıkesir'de Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında FETÖ/PDY ile iltisaklı görülüp ilişiği kesilen ve görevden uzaklaştırılıp iade edilen personel sayılarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26678) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2020)

107.-   Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in, 2002-2020 yılları arasında Balıkesir için yatırım programına alınan projelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26679) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2020)

108.-   Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, Mardin ilinde çalışma izinleri iptal edilen minibüslere ve şehir içinde faaliyet gösteren toplu taşıma firmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26680) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2020)

109.-   Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın, son 5 yılda desteklenen kadın yönetmen ve yapımcı sayısı ile Türkiye'deki kütüphanelerden yararlananlar arasındaki kadın oranına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26681) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

110.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, Bakanlığın 9 Mart 2020 tarihinde açıkladığı Çeşme Projesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26682) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2020)

111.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, Bakanlığın 9 Mart 2020 tarihinde açıkladığı Çeşme Projesinin sermayesinin kaynağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26683) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2020)

112.-   Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in, 2002-2020 yılları arasında Balıkesir için yatırım programına alınan projelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26684) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2020)

113.-   Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in, Balıkesir'de Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında FETÖ/PDY ile iltisaklı görülüp ilişiği kesilen ve görevden uzaklaştırılıp iade edilen personel sayılarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26685) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2020)

114.-   Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın, Diyarbakır ilinde bulunan tarihi Çifte Han'ın restore edilmemesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26686) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2020)

115.-   Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, turizm sektörünün koronavirüs salgınından olumsuz etkilenmemesi için Bakanlıkça alınacak önlemlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26687) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2020)

116.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, öğretmenlik mülakatlarıyla ilgili şikayetlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26688) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

117.-   Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın, ders kitaplarında cinsiyetçiliğin azaltılması ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması amacıyla yürütülen faaliyetler ile okullardaki kadın idareci sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26689) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

118.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldığı halde güvenlik soruşturmasının sonucu beklendiği için göreve başlatılmadığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26690) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

119.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldığı halde güvenlik soruşturmasının sonucu beklendiği için göreve başlatılmadığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26691) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

120.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir öğretmenin ataması yapıldığı halde güvenlik soruşturmasının devam etmesi nedeniyle göreve başlatılmadığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26692) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

121.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, ataması yapılan bir öğretmenin güvenlik soruşturmasının sonucu beklendiği için göreve başlatılmadığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26693) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

122.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, güvenlik soruşturmasının devam etmesi nedeniyle görevine başlatılmayan bir öğretmene ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26694) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

123.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, ataması yapılan bir öğretmenin güvenlik soruşturmasının sonucu beklendiği için göreve başlatılmadığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26695) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

124.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir öğretmenin ataması yapıldığı halde güvenlik soruşturmasının devam etmesi nedeniyle göreve başlatılmadığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26696) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

125.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir öğretmenin güvenlik soruşturması nedeniyle görevine başlatılmadığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26697) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

126.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bakanlık tarafından ataması yapılan bir kişinin güvenlik soruşturması nedeniyle işe başlatılmadığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26698) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

127.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldığı halde güvenlik soruşturmasının devam etmesi nedeniyle göreve başlatılmadığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26699) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

128.-   Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, ilk ve ortaöğretimde yatılı okuyan öğrenci sayısı ile yurt kapasitelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26700) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2020)

129.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'de depreme dayanıklı okullar yapılmasına yönelik çalışmalara ve riskli binalarda eğitim yapılamaması durumunda alınacak önlemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26701) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2020)

130.-   Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in, Balıkesir'de Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında FETÖ/PDY ile iltisaklı görülüp ilişiği kesilen ve görevden uzaklaştırılıp iade edilen personel sayılarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26702) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2020)

131.-   Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in, 2002-2020 yılları arasında Balıkesir için yatırım programına alınan projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26703) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2020)

132.-   Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'ın, eğitim yöneticilerinin belirlenme sürecindeki mülakat uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26704) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2020)

133.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, maarif müfettişlerine ve denetim yapılan eğitim kurumlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26705) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2020)

134.-   Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in, Balıkesir'de Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında FETÖ/PDY ile iltisaklı görülüp ilişiği kesilen ve görevden uzaklaştırılıp iade edilen personel sayılarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26706) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2020)

135.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir doktorun devlet hizmeti yükümlülüğü gereği kurada çıkan hastaneye güvenlik soruşturması nedeniyle atamasının yapılmadığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26707) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

136.-   Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın, Türkiye'de sağlık sigortası bulunmayan kadın sayısına ve çeşitli verilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26708) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

137.-   Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, 2010-2020 yılları arasında alkol ve tütün satma ruhsatı bulunan işletmelere kesilen cezalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26709) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2020)

138.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ithal edilen gıda ürünlerinde koronavirüs riskinin bulunup bulunmadığına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26710) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2020)

139.-   Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in, Bakanlığa bağlı bulunan ve Balıkesir ilinde yer alan kurum ve kuruluşlarda çalışıp FETÖ ile bağlantılı olması gerekçesi ile ilişiği kesilenlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26711) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2020)

140.-   Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in, 2002-2020 yılları arasında Balıkesir için yatırım programına alınan projelere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26712) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2020)

141.-   Hakkari Milletvekili Sait Dede'nin, Hakkari Devlet Hastanesi projesinin akıbetine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26713) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2020)

142.-   Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın, Türkiye'de yatırım teşvik sisteminden yararlanan ve bir konuda patent alan kadın sayısı ile çeşitli verilere ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26714) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

143.-   Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, teknoloji geliştirme bölgeleri ile ilgili çeşitli verilere ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26715) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2020)

144.-   Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in, Balıkesir'de Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında FETÖ/PDY ile iltisaklı görülüp ilişiği kesilen ve görevden uzaklaştırılıp iade edilen personel sayılarına ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26716) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2020)

145.-   Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in, 2002-2020 yılları arasında Balıkesir için yatırım programına alınan projelere ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26717) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2020)

146.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, ülkemizde koronavirüsten dolayı hammadde tedarikinde ve otomotiv sektöründe yaşanabilecek sıkıntılara ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26718) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2020)

147.-   Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin'in, sahte balın satış izni süresinin uzatılmasına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26719) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

148.-   Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın, Türkiye'de tarım sektöründe çalışan ve verilen teşviklerden yararlanan kadın sayısı ile çeşitli verilere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26720) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

149.-   Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, 2010-2020 yılları arasında alkol ve tütün satma ruhsatı bulunan işletmelere kesilen cezalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26721) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2020)

150.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, koronavirüs bulunan ülkelerden ithal edilen gıda ürünleri ile ilgili alınan önlemlere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26722) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2020)

151.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, koronavirüs bulunan ülkelerden ithal edilen gıda ürünlerine dair arzın azalması sonucunda yaşanacak sorunlara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26723) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2020)

152.-   Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, göller ve sulak alanların korunmasına yönelik yapılan çalışmalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26724) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2020)

153.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, Bakanlığın 9 Mart 2020 tarihinde açıkladığı Çeşme Projesi kapsamında kamulaştırılan arazilere ve projenin su ihtiyacına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26725) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2020)

154.-   Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in, Bakanlığa bağlı bulunan ve Balıkesir ilinde yer alan kurum ve kuruluşlarda çalışıp FETÖ ile bağlantılı olması gerekçesi ile ilişiği kesilenlere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26726) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2020)

155.-   Antalya Milletvekili Cavit Arı'nın, ön lisans mezunu gıda teknikerlerinin istihdam sorununa ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26727) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2020)

156.-   Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in, 2002-2020 yılları arasında Balıkesir için yatırım programına alınan projelere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26728) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2020)

157.-   Mersin Milletvekili Rıdvan Turan'ın, gıda denetimleri kapsamında yapılan analizlere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26729) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2020)

158.-   Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, Mardin'in Derik ilçesinde Yıldız Barajı'nın patlamasından dolayı zarar gören köylülere ödenen tazminata ve süreçle ilgili soruşturma yapılıp yapılmadığına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26730) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2020)

159.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, tarımsal sulama aboneleri için uygulanan elektrik tarifesine ve belirlenen bedelin çiftçilerden peşin olarak istenmesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26731) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2020)

160.-   Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın, Türkiye'de faaliyet gösteren kadın esnaf ve sanatkar sayısı ile ihracat teşviklerinden kadın girişimcilerin yararlanma oranına ve çeşitli verilere ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26732) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

161.-   Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, maden ihracatında koronavirüsün etkilerinin azaltılmasına ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26733) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2020)

162.-   Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, 2018 ve 2019 yıllarında ihracatın desteklenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26734) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2020)

163.-   Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın, Türkiye'de internet abonesi olan toplam kadın sayısı ile sürücü ehliyeti olan kadın sayısına ve çeşitli verilere ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26735) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

164.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, sivil havacılık faaliyetlerine yönelik düzenlemelere ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26736) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2020)

165.-   Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in, Balıkesir ilinin Bigadiç ilçesinde bulunan Milli Emlak Genel Müdürlüğüne ait bir arazinin özel bir şirkete kiralandığı iddiasına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26737) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2020)

166.-   Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in, Bakanlığa bağlı bulunan ve Balıkesir ilinde yer alan kurum ve kuruluşlarda çalışıp FETÖ ile bağlantılı olması gerekçesi ile ilişiği kesilenlere ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26738) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2020)

167.-   Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in, 2002-2020 yılları arasında Balıkesir için yatırım programına alınan projelere ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26739) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2020)

168.-   Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, Muğla ilinde bulunan Göcek 2 Tünelinin işletmesine ve bakım onarım çalışmalarına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26740) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2020)

169.-   İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz'ın, İstanbul Havalimanına giden metro hattı inşaatına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26741) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2020)