TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

3

GELEN KAĞITLAR

No: 120

31 Mart 2020 Salı

 

Milletvekili Teklifleri

 

1.-   İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün; Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamelerinin Değiştirilerek Kabulü Hakkındaki Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2761) (Adalet; Plan ve Bütçe ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2020)

2.-   Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Cahit Özkan ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül ile 58 Milletvekilinin; Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2762) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2020)

 

Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri

(Yazama Dokunulmazlığı)

 

1.-   İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/1154) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2020)

 

 

Yazılı Soru Önergesi

 

1.-İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TBMM'de koronavirüse karşı alınan önlemlere ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26478) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2020)                                                                                                             

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ( Fuat Oktay )

1.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Basın İlan Kurumu tarafından reklam ve ilan akışı durdurulan gazetelere ve bunlarla ilgili ihbar ve şikayetlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/26082)

2.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyanet İşleri Başkanlığının 2020 yılında öngördüğü bakım ve onarım harcamalarına ve Elazığ'da yapımı devam eden külliyenin masraflarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/26083)

3.-      İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, Yalova İl Müftülüğünce yürütülen 4-6 yaş grubu çocuklara dini eğitim verilmesi projesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/26085)

Adalet Bakanlığı

4.-      Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir hükümlünün yargılanma sürecine yönelik iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/26087)

5.-      İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun, stajyer öğrenci olarak çalıştığı otelin havuzunda ölü bulunan bir kişinin dosyasını inceleyen yetkililere ilişkin yazılı soru önergesi (7/26088)

6.-      İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, Rize Kalkandere L Tipi Kapalı Cezaevinde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/26089)

7.-      Ankara Milletvekili Murat Emir'in, 2015-2020 yılları arasında cezaevinde hayatını kaybeden kişi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/26090)

 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

8.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sosyal güvenlik destek primi ödemesi, ölüm aylığı ve emekli maaşlarına dair çeşitli iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/26091)

9.-      Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli danışman sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/26092)

10.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, İŞKUR'a başvuran üniversite mezunu kişilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/26093)

11.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2000 yılından sonra emekli olanlar için intibak düzenlemesi çalışması yapılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/26094)

12.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizde illere göre sosyal yardım alan kişilerin istatistiki verilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/26095)

13.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tekstil işçisi kadınların sorunlarına yönelik bir araştırma yapılıp yapılmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/26096)

14.-  Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in, Samsun ilinde boşanma vakalarının artmasına ve koruma altına alınan çocuk sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/26097)

15.-  Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, barınma ihtiyacından yoksun olan vatandaşların durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/26098)

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

16.-  Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, Korkuteli ilçesinin Dereköy Yayla mevkiinde açılması planlanan kömür madenine ilişkin yazılı soru önergesi (7/26099)

17.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Akkaya Barajı, Bor Kızılca Köyü Deresi ve diğer su kaynaklarındaki kirliliğin önlenmesi adına yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/26100)

18.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamu kurumlarına tahsis edildiği halde atıl halde bulunan Hazine taşınmazlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/26101)

19.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'deki binalar için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve belirlenen toplanma alanlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/26102)

20.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, 2002 yılından bu yana İzmir'de toplanan deprem vergisi tutarına ve bu vergilerin kullanımına ilişkin yazılı soru önergesi (7/26103)

21.-  İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, Tuz Gölü'nde kirliliğin önlenmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/26104)

22.-  Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in, Samsun içme suyu şebekesindeki kokuya ilişkin yazılı soru önergesi (7/26105)

23.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin ilinde bulunan okul binalarının depreme karşı güçlendirilme çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/26106)

 

Dışişleri Bakanlığı

24.-  Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, Hindistan'da altı farklı dini gruba vatandaşlık yolunu açan Yasa'nın Müslümanları kapsam dışı bırakmasına karşılık Türkiye Cumhuriyeti'nin girişimlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/26107)

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

25.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamu kurumları ile KİT'lerin 2019 yılındaki enerji kullanımına ilişkin yazılı soru önergesi (7/26108)

26.-  Hakkari Milletvekili Sait Dede'nin, Hakkari iline yapılan doğal gaz altyapı çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/26109)

 

Gençlik ve Spor Bakanlığı

27.-  Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, 16 Şubat 2020 tarihinde Mardin'de yapılan bir hentbol müsabakasında yaşandığı iddia edilen olaylara ilişkin yazılı soru önergesi (7/26110)

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı

28.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, KİT'lerin yurt dışında yaptığı ticari faaliyetler sonrasında alacağını tahsil edemediği durumlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/26115)

29.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, başta Ankara ili olmak üzere bazı illerde bulunan üniversite hastanelerinin toplam borçlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/26117)

30.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin ilinin Arhavi ilçesinde bulunan bir arazinin kamulaştırma kararının hak sahipleri açısından yarattığı mağduriyete ilişkin yazılı soru önergesi (7/26118)

 

İçişleri Bakanlığı

31.-  İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun, belediyede çalışan bir kişinin dini inancı nedeniyle mobbinge maruz kaldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/26120)

32.-  İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, 2016-2019 yılları arasında sosyal medya paylaşımları nedeniyle haklarında soruşturma açılan kişilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/26121)

33.-  Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın, İdlib'e yapılacak yardımlar hakkında Bakan tarafından yapılan bir açıklamaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/26122)

34.-  Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, 16 Şubat 2020 tarihinde Mardin'de yapılan bir hentbol müsabakasında yaşandığı iddia edilen olaylara ilişkin yazılı soru önergesi (7/26123)

35.-  Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy'un, Kürtçe veya başka dillerde çalışma yapıp KHK'lar ile kapatılan kurumlara ve tehlike altındaki dil ve lehçelerin korunmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/26124)

36.-  Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenecek bir etkinliğe Kaymakamlık tarafından izin verilmemesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/26125)

37.-  Adana Milletvekili Kemal Peköz'ün, Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenecek bir etkinliğe Kaymakamlık tarafından izin verilmemesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/26126)

38.-  İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, elektrikli scooter kullanımına ilişkin yazılı soru önergesi (7/26127)

39.-  İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, mahalle bekçisinin bir vatandaşa kötü muamelede bulunduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/26128)

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı

40.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Atakum Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde gösterimi yapılacak bir tiyatro oyununun iptal edilmesiyle ilgili çeşitli iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/26129)

41.-  İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç'ın, Galata Kulesi'nin işletme sözleşmesine ve mülkiyet devrine yönelik yargı sürecine ilişkin yazılı soru önergesi (7/26130)

42.-  Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, son iki yılda müze ve ören yerlerine giriş ücretlerine yapılan zamlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/26131)

43.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, koronavirüsün turizme etkilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/26132)

44.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, koronavirüsün Ege Bölgesi ve İzmir'deki turizme etkileri ve bu yöndeki çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/26133)

45.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sözleşmeli veya kadrolu memur arkeolog alımına ilişkin yazılı soru önergesi (7/26134)

46.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Beyoğlu Kültür Yolu projesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/26135)

 

Milli Eğitim Bakanlığı

47.-  Antalya Milletvekili Feridun Bahşi'nin, tarih dersinin seçmeli hale getirilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/26136)

48.-  Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, İdlib'e Yardım Kampanyası için okullarda bağış toplandığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/26137)

49.-  İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, İzmir Karşıyaka Selçuk Yaşar Alaybey Ortaokulunun depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılacağı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/26138)

50.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Ankara Üniversitesinde bir protestoya katılan bazı öğrencilerin yurtlardan çıkarıldığı ve burslarının kesildiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/26139)

51.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'de bulunan okullar için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/26140)

52.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kadın akademisyenlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/26141)

 

Milli Savunma Bakanlığı

53.-  İzmir Milletvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu'nun, orduda görevli askerlere afetlere karşı bilinçlendirmeye yönelik eğitim verilmesi önerisine ve olası İstanbul depremine karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/26142)

54.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İdlib'deki gözlem noktalarının hava saldırılarına karşı korunması için gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/26143)

 

Sağlık Bakanlığı

55.-  Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın, İran'da ortaya çıkan koronavirüsü vakalarına karşı Van'da alınacak önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/26144)

56.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, Türkiye genelinde açılan şehir hastanelerindeki klinik gözlem konukevlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/26145)

57.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İstanbul ve Ankara Zekai Tahir Burak Araştırma Hastanesinde çalışan koronavirüs ve karantina konusunda deneyimli personel ve uzman hekim sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/26146)

58.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, Yerli İnsan Kanı Plazmasından İlaç Üretim Projesi kapsamında Kızılay'ın Almanya'daki bir şirkete kan tüpü göndermesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/26147)

59.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, çölyak hastalarının glütensiz gıdalara erişiminin kolaylaştırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/26148)

60.-  Iğdır Milletvekili Habip Eksik'in, Dilucu Sınır Kapısı ile ülke genelinde koronavirüsünün yayılma tehlikesine karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/26149)

61.-  Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, koronavirüs tehlikesine rağmen Türkiye-İran arası uçak seferlerinin devam etmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/26150)

62.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'de bulunan devlet hastaneleri için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/26151)

63.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'de koronavirüs vakası görülmesi halinde kullanılacak karantina hastanesine ve yeterli personelin olup olmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/26152)

64.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Kızılay'a yapılan kan ve kök hücre bağışlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/26153)

65.-  Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'ın, Bakanlık atamalarında hemşire ve acil tıp teknisyeni branşı dışındaki sağlık teknisyenlerine kontenjan verilmemesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/26154)

66.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, başta Ankara ili olmak üzere bazı illerde bulunan üniversite hastanelerinin toplam borçlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/26155)

67.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, 2020 yılında yapılacak olan KPSS'den önce fizik tedavi teknikeri alımı yapılıp yapılmayacağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/26156)

68.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Türkiye genelinde ve Ankara ilinde bulunan fizik tedavi rehabilitasyon merkezlerine ve kapasitelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/26157)

69.-  Bursa Milletvekili Yüksel Özkan'ın, koronavirüse karşı Bursa'daki hastanelerin fiziki kapasitelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/26158)

70.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, radyoloji teknisyeni ve teknikerlerinin çalışma şartlarına ve özlük haklarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/26159)

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

71.-  Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in, iki gazetecinin sosyal medya hesaplarının ele geçirilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/26160)

72.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, koronavirüsün İzmir'deki sanayi hacmine etkileri ve bu konudaki çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/26161)

73.-  İzmir Milletvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu'nun, KOSGEB tarafından Suriyeli sığınmacılara yapılan desteklemelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/26162)

 

Tarım ve Orman Bakanlığı

74.-  Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, Tirebolu ve Giresun'un diğer ilçelerinden toplanan çayların başka yöre çaylarıyla karıştırılarak paketlendiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/26164)

75.-  Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Türkiye ve Gaziantep'te 2010-2020 yılları arasında imara açılan tarım arazilerine ve çiftçi kayıt sistemine kayıtlı çiftçi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/26166)

76.-  İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun, avcılık faaliyetlerinin Bakanlıkça ihale edilmesine ve avcılığın yasaklanması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/26169)

77.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2019 yılında TMO tarafından ithal veya ihraç edilen ürünlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/26170)

78.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, pestisit uygulaması yapanlarla ilgili sağlık taraması yapılıp yapılmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/26172)

79.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, piyasada satılan pestisitli ürünlerin denetimine ilişkin yazılı soru önergesi (7/26173)

80.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ithal hayvan ölümleri ve hastalıklarının denetlenmesine ve karantina bölgelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/26174)

81.-  Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, Adana'da mazot, gübre, hububat, süt, kırsal kalkınma ve lisanslı depoculuk desteklerinin ödeneceği tarihe ilişkin yazılı soru önergesi (7/26175)

82.-  Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar'ın, Trakya bölgesinde yaşanan kuraklıktan olumsuz etkilenen üreticilere alternatif su kaynakları bulunmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/26176)

83.-  Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş'ın, Bakanlık tarafından 19 Şubat 2020 tarihinde yayımlanan tatlandırıcı şuruplarla ilgili yönetmelikteki düzenlemelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/26177)

84.-  Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, mazot ve gübre desteği ödemeleri başlatılmayan illere ve pamuk üreticilerine destek verilmemesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/26178)

85.-  Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir'in, pamuk ekiminin yapıldığı 23 ilde mazot ve gübre desteği verilip verilmeyeceğine ve pamuk destekleme primlerinin artırılması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/26179)

86.-  Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen'in, pamuk üreticilerine sağlanacak mazot ve gübre desteğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/26180)

87.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, av turizmi kapsamında Bakanlıkça verilen izinlere ve elde edilen gelire ilişkin yazılı soru önergesi (7/26181)

 

Ticaret Bakanlığı

88.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliğine bağlı bölge birlikleri ve kooperatiflerle ilgili şikayetlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/26184)

89.-  Antalya Milletvekili Aydın Özer'in, Rusya'ya yapılan domates ihracatında kota uygulamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/26185)

90.-  Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, koronavirüsünün yayılması tehlikesine karşı Bakanlıkça alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/26187)

91.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, koronavirüsün ticaret alanında meydana getirdiği zararın tespiti ve bu etkilerin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/26189)

92.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, koronavirüsün İzmir'deki ticaret hacmine etkileri ve bu konudaki çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/26190)

93.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2002-2020 yılları arasında kurulan ve feshedilen şirketlere ve sermayelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/26191)

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

94.-  Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, Giresun'un Alucra ve Çamoluk ilçeleri arasındaki yolun iyileştirilmesi talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/26192)

95.-  İzmir Milletvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu'nun, ihracat yapan orta ve küçük ölçekli yerli firmaların PTTAVM elektronik hizmet portalı dolayısıyla yaşadığı sıkıntıların giderilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/26193)

96.-  Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'ın, Kırşehir ilindeki kaza kara noktalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/26194)

97.-  Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın, Van'da meydana gelen çığ felaketinin ve Bahçesaray yolu üzerinde yapılmasına karar verilen çığ tünelleriyle ilgili yolsuzluk iddialarının soruşturulmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/26195)