TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

3

GELEN KAĞITLAR

No: 12

16 Ekim 2019 Çarşamba

 

Milletvekili Teklifi

1.- Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile 74 Milletvekilinin; Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2272) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2019)

 

            Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ( Fuat Oktay )

 

1.-      Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Sağlık Bakanlığı bünyesinde görevli vekil ebe hemşirelerin özlük haklarıyla ilgili sorunlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/15495)

2.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son beş yıl içerisinde Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında verilen cezalar ile yargılanan, hüküm giyen ve tutuklu bulunan kişi sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15496)

3.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002 ile 2019 yıllarında ithal edilen küçükbaş hayvan sayısı ile bunların illere göre dağılımına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15497)

4.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2018 yılları arasında Muş ilinde tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/15498)

5.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2018 yılları arasında Isparta ilinde tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/15499)

6.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ankara Batıkent'te sokak köpeklerinin zehirlenmesi vakasına ve hayvan hakları ihlallerinin engellenmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/15500)

7.-      Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Suudi Arabistan'a ihraç edilen sebze ve meyveler üzerinde yapılan denetimlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/15501)

8.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2019 yılı Temmuz ayı itibarıyla illere göre açığa imzanın kötüye kullanılması suçundan tutuklanan ve hüküm giyen kişi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15503)

9.-      Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 ve 2019 yıllarında ülkemize gelen yabancı hasta sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15504)

10.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Somali, Mali ve Lübnan'a yapılan askeri yardım miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15505)

11.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ayçiçeği ekim alanlarının artırılmasına ve üretimin desteklenmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/15507)

12.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, pamuk üretiminin artırılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15508)

13.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Sağlık Market uygulamasının faaliyete geçirildiği il sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15509)

14.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2019 yılında sağlanan yurt dışı kaynak miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15510)

15.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2019 yılında yaşlılara yönelik yapılan çalışmalara ve evde bakım desteği sağlanan illere ilişkin yazılı soru önergesi (7/15511)

16.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, bazı tarım satış kooperatiflerinin ortak sayısına ve borçlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15512)

17.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de patates üretiminde yaşanan sorunların çözümüne ilişkin yazılı soru önergesi (7/15513)

18.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, patates üretiminde aşırı gübre kullanımının nedenlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/15514)

19.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizde bulunan Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri gönderilmesi yönündeki çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/15515)

20.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, nişasta bazlı şurup üretimi ve ithalatıyla ilgili bazı veriler ile şeker pancarı üretiminin desteklenmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/15516)

21.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yerli tütün üreticilerinin korunmasına ve 2018 yılında ithal edilen tütün ve sigara miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15517)

22.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, uluslararası yayın sayısının artırılması için TÜBİTAK teşviklerinin yeniden kurgulanması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/15518)

23.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, hedef ve öncelikli ülkelere özgü pazara giriş stratejileri hazırlanmasına yönelik projenin bulunduğu aşamaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/15519)

24.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Ankara Gazi Uyum Evi'nin yapımının bulunduğu aşamaya ve projenin farklı illerde de yapılması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/15520)

25.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bizim Şehir Projesi kapsamında Gaziantep, Bolu, Konya ve Kayseri illerinde yapılan çalışmaların bulunduğu aşamaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/15521)

26.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, bakanlıklarda ve kamu kuruluşlarında bulunan sosyal tesis sayısı ile bu tesislerde çalışan taşeron işçi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15523)

27.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 ve 2019 yıllarında kiraya verilen veya satışı yapılan belediye taşınmazlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15524)

28.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 1 Ocak 2018'den itibaren işten çıkarılan kişi sayısına ve işten çıkarılmayla ilgili çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/15525)

29.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarıyla ilgili çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/15526)

30.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda belediyeler tarafından belediye şirketlerine satılan ve kiraya verilen taşınmazlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/15527)

31.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda vatandaşlıktan çıkarılan kişi sayısı ile yurt dışına çıkma yasağı olan kişi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15528)

32.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2002-2019 yılları arasında gerçekleşen intihar vakalarına dair bazı verilere ve toplum sağlığını iyileştirmeye yönelik projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/15530)

33.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, mevsimlik işçi servislerinin güzergah bildirme uygulamasından muaf tutulması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/15531)

34.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2000 yılı sonrasında emekli olanların mağduriyetlerinin giderilmesi için intibak yasasının ne zaman çıkarılacağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15532)

35.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamu kurumları tarafından kullanılan kiralık araç sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15533)

36.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, emekli aylığı verilerine ve emekli aylıklarının aylık bağlama oranında yeni bir düzenleme yapılması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/15534)

37.-  İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, Avrupa Birliği'nce Türkiye'deki Suriyelilerin ihtiyaçları için aktarılan mali yardıma ve bugüne kadar yapılan harcama miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15535)

38.-  Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, Alanya'da bir özel akaryakıt firmasının yapacağı kapasite artırımının çevre ve canlı yaşamı ile turizme yönelik olumsuz etkilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/15536)

39.-  Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, 1915 olaylarına dair Divan-ı Harb-i Örfi Mahkeme zabıtlarının devlet arşivlerinde bulunup bulunmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15868)

40.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, son üç yılda Medula sistemi kapatılan eczane sayısına ve sistemin kapatılma nedenlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/15869)

41.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, yurt dışında eğitim alıp denklik sorunu yaşayan kişi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15870)

42.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Antalya L Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan bir tutuklunun nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/15871)

43.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizde tütün ve tütün mamulleri kullanan kişilerle ilgili çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/15872)

44.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda dilendirildiği tespit edilen çocuklara ve bunlardan devlet korumasına alınanların sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15873)

45.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, engelli vatandaşlara yönelik çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/15874)

46.-  Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, inşaat sektörünün canlandırılması için yapılacak projelere ve mevcut konut stokunun fona devri yönünde bir çalışma olup olmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15876)

47.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, ODTÜ'de gerçekleştirilen yol yapım çalışmasına yönelik yürütmeyi durdurma kararına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15877)

48.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da dere yataklarındaki sivrisineklerden insanlara batı nil ateşli virüsü bulaştığı iddiasına ve alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/15878)

49.-  İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, Rusya Büyükelçisinin öldürülmesine yönelik görüntülerin yayınlanması sebebiyle TRT'de görev yapan ve gözaltına alınan kişilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/15879)

50.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Çiftlik ilçesinde bulunan bir sulama göletine ilişkin yazılı soru önergesi (7/15880)

51.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, son üç yılda Medula sistemi kapatılan eczanelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/15881)

52.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Denizli'de KHK ile ihraç edilen bir vatandaşın otizmli oğlu için yaptığı evde bakım parası başvurusunda yaşadığı sorunlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/15882)

53.-  Adana Milletvekili Kemal Peköz'ün, mevsimlik tarım işçilerinin çeşitli sorunlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15883)

54.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, ATAK helikopterlerinin satışı için yapılan anlaşmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/15971)

55.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kurumsal vergisini ödeyemeyen şirketlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/15972)

56.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 23 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla kamu kurumu internet sitelerinin hizmet aldığı sunuculara yapılan saldırılara ilişkin yazılı soru önergesi (7/15973)

57.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, yem amaçlı ithal edilen ürünlere ve yurt içinde yapılan bazı kontrollere uymadığı tespit edilenlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/15974)

58.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, çiftçi kayıt sistemine kayıtlı çiftçi sayısı ile TARSİM'e sigorta yaptıran çiftçi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15975)

59.-  Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un, sahte içkiden kaynaklanan zehirlenmelerin önlenmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/15977)

60.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018-2019 yılları Toplum Yararına Program Projesi verilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/15980)

61.-  Yozgat Milletvekili Ali Keven'in, Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Projesi'nde belirtilen güzergahın değiştirilmesi önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/15981)

62.-  Yozgat Milletvekili Ali Keven'in, Yozgat'ta askeri tesis yapımına dair bir proje olup olmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15982)

63.-  Yozgat Milletvekili Ali Keven'in, 2019 yılı şeker pancarı fiyatının ne zaman belirleneceğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/15983)

64.-  Yozgat Milletvekili Ali Keven'in, Yozgat'ın merkez ve ilçelerinde bulunan orman varlıkları ile ilde yapılan orman kesimlerine ve görevli personele ilişkin yazılı soru önergesi (7/15984)

65.-  Yozgat Milletvekili Ali Keven'in, Yozgat'ta son on yılda kapanan ve prim borçları nedeniyle icra işlemi başlatılan iş yeri sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15985)

66.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Gaziantep L Tipi Kapalı Cezaevinde kalan hasta bir mahkumun durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/15986)

67.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin sivil özgürlükler sıralamasında 2019 yılındaki yerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16047)

68.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Düzce ilinde kadınların niteliksel gelişimini ve istihdamını sağlayacak projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16048)

69.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2019 yıllarında Muş ilinde kadınların niteliksel gelişimini ve istihdamını sağlamaya yönelik projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16049)

70.-  Yozgat Milletvekili Ali Keven'in, Ankara-Yozgat-Sivas hızlı tren inşaatı 2019 yılı ödeneğine ve Yozgat ilindeki bazı inşaat yapım işlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16050)

71.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gümüşhane ilinde kadınların niteliksel gelişimini ve istihdamını sağlayacak projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16051)

72.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şırnak ilinde kadınların niteliksel gelişimini ve istihdamını sağlayacak projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16052)

73.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Emniyet Teşkilatının personel ihtiyacı doğrultusunda, Emniyet Müdürü unvanlı personelin emeklilik yaş haddi süresinin artırılması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16053)

74.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2019 yılında Türkiye'de kadına şiddetin ABD ve Avrupa ülkelerine göre oranına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16054)

75.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ardahan ilinde kadınların niteliksel gelişimini ve istihdamını sağlayacak projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16055)

76.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyarbakır ilinde kadınların niteliksel gelişimini ve istihdamını sağlayacak projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16056)

77.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014-2018 yılları arasında gerçekleşen kadına yönelik şiddet olaylarına dair bilgilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16057)

78.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Siirt ilinde kadınların niteliksel gelişimini ve istihdamını sağlayacak projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16058)

79.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kadın cinayeti vakalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16059)

80.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin kadınların işgücüne katılımı sıralamasındaki yerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16060)

81.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2018 yıllarında Muş ilinde kadınların niteliksel gelişimini ve istihdamını sağlayacak projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16061)

82.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin ifade özgürlüğü bakımından ülkeler arasında 2019 yılındaki yerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16062)

83.-  Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, Uludağ'daki dere ve şelalelerin kuruma nedenine ve su rezervlerinin tespiti ve korunmasına yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16063)

84.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında varılan 18 Mart mutabakatı kapsamında 1'e 1 değişim formülü uyarınca gerçekleştirilen Suriyeli sığınmacı hareketlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16065)

85.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2001-2019 yılları arasında alınan yurt dışı çıkış harcı miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16066)

86.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, satın alma yerine araç kiralama yönteminin tercih edilme sebebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16067)

87.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, İstihdam Seferberliği 2019 kampanyası kapsamında ülke genelinde ve Niğde ilinde istihdam edilen kişi sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16068)

88.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kıbrıs şehit aileleri ve gazilerine verilen kömür yardımının bu yıl tasarruf tedbirleri kapsamında verilmeyeceği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16069)

89.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, BES kapsamında toplanan para miktarı ile 1 Ocak 2016 sonrasında sisteme dahil olan ve sistemden çıkan kişi sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16071)

90.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son on yılda illere göre cinsel suçlara maruz kalan çocukların ve açılan davaların sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16072)

91.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Osmaniye'de tutuklu bulunan hamile bir kadının durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/16074)

92.-  Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un, örtülü ödenekten yapılan harcamalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/16152)

93.-  Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın seçim kampanyasında kullanılan araçlara ve diğer bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/16153)

94.-  Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın, TRT Kurdi kanalında yayınlanan bir röportaja ilişkin yazılı soru önergesi (7/16154)

95.-  İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, TRT Kurdi kanalında yayınlanan bir röportaja ilişkin yazılı soru önergesi (7/16155)

96.-  Muş Milletvekili Şevin Coşkun'un, Sivas Katliamı sanığı olarak yargılananlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/16156)

97.-  Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, İsmailağa Cemaati olarak bilinen yapı ile ilgili bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/16157)

98.-  Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, emeklilikte yaşa takılan ve aylık bağlanma oranı sonucunda emekli maaşları düşen vatandaşlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/16158)

99.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, eski Başbakan ve Meclis Başkanı tarafından yapıldığı iddia edilen bazı atamalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/16159)

100.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İçişleri Bakanlığının düzenlediği Yerel Medya Temsilcileri ve Güvenlik Bürokrasisi Çalıştayı'na ilişkin yazılı soru önergesi (7/16160)

101.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, veteriner fakültesi öğrencilerinin intern dönemlerinde aylık ücrete tabi olması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16161)

102.-       Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Veliköy'de yapılan orman yolunun sebep olduğu sıkıntılara ilişkin yazılı soru önergesi (7/16162)

103.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu bir görevlinin ailesinde ihraç edilen bir kişinin olması nedeniyle savunmasının istendiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16209)

104.-       Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, elektrik faturaları ve bandrollü cihazlardan aktarılan TRT payına ve bu payın Cumhurbaşkanı tarafından sıfıra indirilmesi önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16335)

105.-       İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, Sporda Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'da değişiklik öngören yasaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/16336)

106.-       Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in, bir vakfın Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları başlıklı raporuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/16337)

107.-       Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, bir vakıf tarafından yayınlanan bir rapora ve vakfın bütçesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16338)

108.-       Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri için gerçekleştirilen seçim ziyaretleri ve çalışmaları sırasında yapıldığı iddia edilen bazı harcamalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/16340)

109.-       Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, Cumhurbaşkanı ve bakanların kullanımında bulunan uçak sayısı ile gece uçuşu yapabilen yangın söndürme uçaklarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16341)

110.-       Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, Ankara merkezli bir eğitim kurumu ile ilgili olarak bir internet sitesinde yer alan habere ve bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/16342)

111.-       Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında yapılan atama ve görevden alma işlemlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16343)

112.-       Muş Milletvekili Şevin Coşkun'un, 2016-2019 yılları arasında bir derneğe devredildiği iddia edilen taşınmazlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/16344)

113.-       İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle taşınması kararına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16345)

114.-       Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı'nın İstanbul Havalimanında VIP salonunu kullanmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16346)

115.-       Van Milletvekili Muazzez Orhan'ın, 2019 yılında intihar eden kadınlara yönelik bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16347)

116.-       İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, elektrikli traktör geliştirilmesi ve üretimine yönelik çalışmalara ve tarım makinaları sanayiine verilen Ar-Ge desteklerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16348)

117.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Norveç'te yaşayan bir vatandaşa Oslo Büyükelçiliği tarafından pasaport verilmediği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16349)

118.-       Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, Eskişehir Atatürk Stadyumuna daha önce yapılacağı ilan edilen LED reklam panolarının ne zaman kurulacağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16350)

119.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2019 yılı enflasyon verilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16383)

120.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, emeklilikte yaşa takılanlar olarak bilinen vatandaşların sayısına ve sorunlarının çözümüne ilişkin yazılı soru önergesi (7/16384)

121.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2019 yılı itibarıyla emekli aylıklarının miktarlarına ve emekli olup çalışan veya iş arayan kişi sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16385)

122.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son on yılda yıllara göre satışa çıkarılan akaryakıt istasyonu sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16386)

123.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2019 yılı Temmuz ayı itibarıyla son üç yılda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Türkiye'den yapılan başvuru sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16387)

124.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bazı meslek gruplarına yönelik ek gösterge çalışmasının bulunduğu aşamaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/16388)

125.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 1 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile ilgili olarak yapılan ihalelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16389)

126.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 30 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla illere göre geçici olarak çalışma izni alanların sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16390)

127.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 30 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla illere göre KPSS puanıyla ataması gerçekleştirilen harita kadastro teknikeri sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16391)

128.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 1 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla illere göre icra dairelerindeki icra ve iflas dosyalarının sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16392)

129.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 1 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla illere göre intihar teşebbüsünde bulunan kişi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16393)

130.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 30 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla illere göre İŞKUR'a başvuru yapan üniversite mezunu sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16394)

131.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Murat Dağı'nda yapılacak altın ve gümüş arama çalışmalarına ve ortaya çıkacak ağır metallerin su kaynaklarına ve çevreye etkisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16395)

132.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 1 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla illere göre ülkemizden yurt dışına kaçırılan tarihi eser sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16396)

133.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 30 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla illere göre üniversite mezunu kişi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16397)

134.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2019 yılının ilk altı ayında kayıt dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapmaya çalışırken yakalanan göçmen sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16398)

135.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 30 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla illere göre yarı zamanlı çalışanların ve mevsimlik işçilerin sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16399)

136.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2019 yılı Ağustos ayı itibarıyla kamu kurumlarında taşeron olarak çalışanların sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16400)

137.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2019 yılının ilk altı ayında trafik cezalarını ödeyen ve ödemeyen kişi sayıları ile en çok yapılan trafik kuralı ihlallerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16401)

138.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 1 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla emekli maaşı bin TL'nin altında bulunan kişilerin sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16402)

139.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 ve 2018 yıllarında Ankara Büyükşehir Belediyesince yapılan reklam panosu tahsislerine ve ihalelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16403)

140.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bursa'da cinsel taciz iddiasıyla hakkında şikayet bulunan bir kamu görevlisi ile ilgili yasal işlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16404)

141.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, özel bir üniversiteye tahsis edilen kamu taşınmazlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16405)

142.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin cinsiyet eşitsizliği sıralamasında ülkeler arasında 2019 yılındaki yerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16406)

143.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bazı dernek, vakıf ve okullara aktarılan kaynakla yapılabilecek alternatif kamu hizmetlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16407)

144.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin internet özgürlüğünde 2019 yılında kaç puan kaybettiğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16408)

145.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin basın özgürlüğü sıralamasında 2019 yılında ülkeler arasındaki yerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16409)

146.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin kadınların insani gelişmişlik endeksinde 2019 yılında ülkeler arasındaki sırasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16410)

147.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin eğitimde kalite sıralamasında 2019 yılındaki yerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16411)

148.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 1 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla Türkiye genelinde ve illere göre özel plaj işletmelerinin sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16412)

149.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yabancı uyruklu kişilerin iş yeri açma sürecinde uygulanan kurallara ve yabancı uyruklulara ait mevcut iş yeri sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16414)

150.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2019 yılındaki yumurta ithalat ve ihracat miktarlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16415)

151.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamu görevlilerinin maaşlarından kesilen verginin azaltılması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16416)

152.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden yararlanan kişilerin ikamet ettikleri illere göre dağılımlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16417)

153.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, bazı meslek kuruluşlarının Ulusal Beslenme Konseyinde yer alıp almadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16418)

154.-       İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, asker, polis ve sivil şehit sayıları ile şehitlerin ismi verilen yerlerin sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16420)

155.-       Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in, kadınların siyasete katılım oranının düşüklüğüne ve milletvekili sayısında eşit temsili sağlayacak kota benzeri uygulamaların getirilmesi önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16422)

156.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, mevsimlik tarım işçileri için kurulan barınma merkezlerine ve çocuklarının eğitimine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16423)

157.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2019 yılında mevsimlik tarım işçileri için geçici yerleşim yerleri oluşturulması amacıyla illere sağlanan ödenek miktarlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16424)

158.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2019 yılında Kurban Bayramı için bağış kabul eden dernek ve vakıf sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16425)

159.-       Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, üniversitelere tahsis edilen arsa ve binalar ile bir üniversitenin TCDD ek bina ve misafirhanesi için yapacağı yıllık kira ödemesi tutarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16511)

160.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, hayvancılık alanında faaliyet gösteren birliklerin sayısına ve tek çatı altında toplanmaları önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16512)

161.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2019 yılında sözlü sınav ile memur alımı kapsamında istihdam edilen kişi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16513)

162.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, hayvanlardan kaynaklı bazı hastalıkların tahlillerine ve bu hastalıklara karşı etkin bir mücadele oluşturulmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16514)

163.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ağır kronik hastalık sebebiyle cihaza bağlı olan hastalara yapılan elektrik yardımına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16515)

164.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Kömürcü köyüne yapılması talep edilen güneş enerjisi panellerinin yapımına başlanmamasının sebeplerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16516)

165.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamu ve özel sektörde çalışan engellilerle ilgili çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16517)

166.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Biyogüvenlik Kurulunun oluşumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/16518)

167.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Kömürcü köyünden geçen derenin ıslah çalışmalarına ne zaman başlanacağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16519)

168.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 65 yaş aylığı alan kişilerin sayısı ile 2018 ve 2019 yıllarında aile gelir oranı dikkate alınarak aylığı kesilen kişilerin sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16520)

169.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, çiftçilere ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden on yıllığına kiralanan tarım arazileri için ödeme kolaylığı sağlanmasına yönelik önerilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16521)

170.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, gümrük vergi oranı sıfırlanan bir milyon ton buğdayın ne zaman ithal edileceğine ve yerli üreticilerin desteklenmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16522)

171.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün özelleştirilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16523)

172.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamudaki makam aracı tahsislerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16524)

173.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında ölen kadınların yaşamını yitirdikleri mekanlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/16526)

174.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ilaç temininde yaşanan sıkıntılara ve yerli ilaç üretimine yönelik Ar-Ge çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16527)

175.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kars ilinde kadınların niteliksel gelişimini ve istihdamını sağlayacak projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16528)

176.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kilis ilinde kadınların niteliksel gelişimini ve istihdamını sağlayacak projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16529)

177.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin kadınların insani gelişmişlik endeksinde 2019 yılında ülkeler arasındaki sırasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16530)

178.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Rize ilinde kadınların niteliksel gelişimini ve istihdamını sağlayacak projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16531)

179.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin kadınların siyasi gücü sıralamasında ülkeler arasında 2019 yılındaki yerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16532)

180.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin kadınların işgücüne katılımı sıralamasında 2019 yılındaki yerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16533)

181.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir şahsın kaçırıldığı iddiasına yönelik soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16534)

182.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir şahsın kaçırıldığı iddiasına yönelik soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16535)

183.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir şahsın kaçırıldığı iddiasına yönelik soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16536)

184.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir şahsın kaçırıldığı iddiasına yönelik soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16537)

185.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir şahsın kaçırıldığı iddiasına yönelik soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16538)

186.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir şahsın kaçırıldığı iddiasına yönelik soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16539)

187.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Çiftçi Kayıt Sistemi ve TARSİM'e kayıtlı olmadığı halde afet desteği alan ve dilekçe vermesine rağmen destek alamayan çiftçi sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16540)

188.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2019 yılında 65 yaş aylığı kesilen vatandaş sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16541)

189.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, şiddet mağduru olan ve koruma talebinde bulunan kadın sayısı ile koruma ve yardım sağlanan kadın sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16542)

190.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 ve 2019 yıllarında şiddet nedeniyle hakkında çeşitli koruma tedbirleri uygulanan kadın sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16543)

191.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 ve 2019 yıllarında nafaka kararı verilen kişi sayısı ile en yüksek ve en düşük nafaka tutarlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16544)

192.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 ve 2019 yıllarında 5326 sayılı Kabahatler Kanununda tanımlanan bazı kabahatler için uygulanan cezai işlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16545)

193.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, atık su tesisi bulunmayan belediye sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16546)

194.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizin Paris Anlaşması kapsamında Yeşil İklim Fonu ve teknolojik desteklerden yararlanma durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/16547)

195.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, gürültü kirliliğinin azaltılmasına yönelik çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/16548)

196.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Projesi kapsamında yapılan ölçümlemelerde ortaya çıkan sonuçlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/16549)

197.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Avrupa Birliği katılım öncesi mali yardımları kapsamında çevre sektöründe başlanan projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16550)

198.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 ve 2019 yıllarında çevre kirliliği nedeniyle yapılan şikayetlere ve tesislere yapılan denetimlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16551)

199.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, standartlara aykırı ölçü ve tartı aleti kullanıldığı tespit edilerek haklarında cezai işlem uygulanan işyeri sayısına ve kesilen cezaların tutarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16552)

200.-       Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin'in, TRT bünyesinde Adana Kent Radyosu kurulması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16682)

201.-       Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, devlet memuru olup aynı zamanda devlete ait bir şirkette yöneticilik yapan ve birden fazla maaş alan kamu çalışanlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16683)

202.-       Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ile ilgili hazırlanan raporların Türkçe'ye çevrilmesi yönünde herhangi bir çalışmanın olup olmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16685)

203.-       Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in, kadına ve çocuğa yönelik şiddet vakalarını içeren resmi bir veri tabanı oluşturulması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16686)

204.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, lojistik pazarında faaliyet gösteren firma sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16687)

205.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 ve 2019 yıllarında yaşanan afetlerle ilgili bazı verilere ve afet yönetimi amacıyla alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16688)

206.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 yılı için belirlenen kişi başına düşen gelir miktarı ve işsizlik oranı hedeflerinin gerçekleşememe sebeplerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16689)

207.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 ve 2019 yıllarında genetiği değiştirilmiş organizmalar içeren ürünler açısından kaç işletmenin ve ürünün denetime tabi tutulduğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/16690)

208.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Türkçenin dünyada yaygınlaştırılması için son altı yılda gerçekleştirilen etkinlik sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16691)

209.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son altı yılda kayıt dışı istihdamla etkin mücadele kapsamında elde edilen sonuçlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/16692)

210.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda kurulanlarla birlikte mevcut üretici kooperatif ve derneklerinin sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16693)

211.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 ve 2019 yıllarında evlenme ve boşanma verilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16694)

212.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Fırsatları Artırma ve Teknoloji İyileştirme Hareketi kapsamında yapılan harcamaların tutarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16695)

213.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 12 Eylül 2010 tarihinden itibaren kamu görevlileriyle ilgili olarak yargıya taşınan disiplin kurulu kararlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16696)

214.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, özel sandık emeklilerinin bayram ikramiyesi uygulamasından yararlanma durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/16697)

215.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, SGK tarafından karşılanan ve karşılanmayan ilaçlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/16698)

216.-       Muş Milletvekili Şevin Coşkun'un, son on yedi yılda baraj gölleri, sulama kanalları ve nehirlerde boğularak hayatını kaybeden kişilere ve Muş'un Beşçatak köyünde dört çocuğun hayatını kaybettiği boğulma vakasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16699)

217.-       Muş Milletvekili Şevin Coşkun'un, 20 Temmuz 2015 tarihinde Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde IŞİD tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırıya ilişkin yazılı soru önergesi (7/17051)

218.-       İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu'nun, 11. Kalkınma Planı'nda yerel yönetimlerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı gösterilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17052)

219.-       Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur'un, Suudi Arabistan'a yaş meyve ve sebze taşıyan tırların Cidde Limanında bekletilmelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17053)

220.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir Alsancak'ta bulunan Tarihi Elektrik Fabrikasının İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ihale usulü ile alımına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17055)

221.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, KHK ile ihraç edilen bir hekime iş yeri hekimliği sertifikasının verilmemesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17057)

222.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, gözaltına alınan bir kişiye kötü muamelede bulunulduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17058)

223.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, FETÖ operasyonu kapsamında ailesi gözaltına alınan bir kişinin bazı iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17059)

224.-       İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm'ün, bir grup işçinin ücret ve tazminatlarını alamamaları nedeniyle yaptıkları protesto eyleminin güvenlik güçleri tarafından engellendiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17060)

225.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan hasta bir hükümlüye götürüldüğü hastanede kötü muamelede bulunulduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17061)

226.-       Adana Milletvekili Ayhan Barut'un, Tarım ve Orman Bakanlığı Yüksek Komiserler Kuruluna üst düzey Bakanlık yöneticilerine haksız kazanç sağlayacak şekilde görevlendirmeler yapıldığı yönündeki iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/17064)

227.-       Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün iptal edilen hizmet aracı kiralama ihalesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17065)

228.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, imara açılan TSK hatıra ormanı bulunup bulunmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17067)

229.-       Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Hacettepe Üniversitesinin bazı bölümlerinin yeni kurulacak bir üniversiteye devredileceği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17068)

230.-       Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yapılması planlanan Kumrular Barajı projesinin yapımına başlanacağı ve tamamlanacağı tarihlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17069)

231.-       İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in, bankacılık ve sigortacılık önlisans mezunlarına yönelik kadro ilanlarına ve 2019 yılında alım yapılması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17070)

232.-       Van Milletvekili Muazzez Orhan'ın, Van'ın Gevaş ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yaya ve araç trafiğine tamamen kapatılan bir ana yolun açılması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17071)

233.-       Batman Milletvekili Necdet İpekyüz'ün, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir binada meydana gelen patlamaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/17072)

234.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Tire ilçesinde bulunan bir tesisten çıkan atıkların kontrolsüz bir şekilde bölgedeki tarlalara boşaltıldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17154)

235.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kırıkkale Hacılar F Tipi ve Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli cezaevleri hakkındaki bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/17155)

236.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, işkence ve eziyet suçlarına dair verilere, cezaevinde intihar olaylarına ve bu konulardaki uluslararası raporların yayımlanmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17156)

237.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, cezaevlerine giden avukatların darp ve tehdit edildiklerine dair iddiaların soruşturulmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17157)

238.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında cezaevlerinde tedavi gören mahkumlarla ilgili bazı bilgilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17158)

239.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, çocuk sahibi olup cezaevinde kalan kadınlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/17159)

240.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018-2019 yılları arasında verilen trafik cezaları ile ilgili çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17160)

241.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2019 yılları arasında trafikte yaşanan şiddet olaylarına ve kişilere verilen cezalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/17161)

242.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Maltepe Çocuk ve Gençlik Kapalı Cezaevine ve çocukların şiddet gördüğüne dair iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/17162)

243.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bireysel silahlanma oranlarındaki artışın gerekçeleri ve maganda cinayetlerinde verilen cezalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/17163)

244.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014-2019 yılları arasında Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Başkanlığının temsil, tanıtma ve ağırlama ödeneklerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17164)

245.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son iki yılda nefret ve ayrımcılık suçlarıyla ilgili yapılan şikayetlere ve verilen cezalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/17165)

246.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İskenderun M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda görevli personele yönelik çeşitli iddialara ve bu iddialar sonucu işlem yapılıp yapılmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17166)

247.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, cezaevlerinde fiziki yetersizlik nedeniyle mahkumların nöbetleşe uyudukları iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17167)

248.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bir kanser hastasının tedavisinin aksatıldığına dair iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/17168)

249.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, cezaevlerinin sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17170)

250.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, cezaevlerinde hükümlülere yönelik kitap sınırlamasının kaldırılması ile ilgili çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17172)

251.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 7 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla cezaevlerinde bulunan askeri öğrenci sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17173)

252.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, ailelerin gönderdiği kolilerin cezaevlerinde kalanlara ulaşmadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17174)

253.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, cezaevlerinde aileleri ile görüşemeyen hükümlülere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17176)

254.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, cezaevlerinde hükümlülere telefonla görüşme yaparken zorla tekmil verdirildiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17177)

255.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, cezaevlerinde spor etkinliklerinin uygulanmadığı veya sınırlı olarak uygulandığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17178)

256.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son beş yıl içinde Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında verilen cezalar ile yargılanan, hüküm giyen ve tutuklu bulunan kişi sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17180)

257.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Elazığ Açık Ceza İnfaz Kurumunda epilepsi hastası bir mahkumun ihmal suretiyle ölümüne sebebiyet verildiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17181)

258.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, cezaevlerinde bulunan hükümlülerin suç türlerine göre sayısına ve cezaevi kapasitesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17182)

259.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İskenderun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yaşandığı iddia edilen şiddet olayına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17183)

260.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, cezaevlerinde bulunan engelli tutuklu ve hükümlülere sağlanan olanaklara ilişkin yazılı soru önergesi (7/17184)

261.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında cezaevlerinde bulunan ve cezaevinde yaşamını yitiren ağır hasta tutuklu ve hükümlü sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17185)

262.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında cezaevlerinde yaşamını yitiren çocuk sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17186)

263.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında cezaevlerinde bulunan çocuk sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17187)

264.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında cezaevlerinden tahliye edilen gazeteci sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17188)

265.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Sincan Cezaevinde hükümlülere su kotası uygulanmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17189)

266.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, cezaevlerinde mektuplaşmalara kısıtlama getirildiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17190)

267.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, cezaevlerinde hükümlülerin televizyon izlemelerine ve radyo dinlemelerine kısıtlama getirildiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17191)

268.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 7 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla cezaevlerinde mahkum olarak bulunan askeri personel sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17192)

269.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, cezaevlerinde mahkum olarak bulunan öğretmen sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17193)

270.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, cezaevlerinde mahkum olarak bulunan avukat, hakim ve savcı sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17194)

271.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 7 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla cezaevlerinde mahkum olarak bulunan general sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17195)

272.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 7 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla cezaevlerinde mahkum olarak bulunan insan hakları savunucularının sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17196)

273.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 7 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla cezaevlerinde bulunan 6 yaşından küçük çocuk sahibi kadın sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17197)

274.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 7 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla cezaevlerinde bulunan hamile kadın sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17198)

275.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, toplatma kararı bulunmayan bazı gazete ve dergilerin cezaevlerine alınmadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17199)

276.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında Türk Ceza Kanunu'nun gizliliğin ihlali başlıklı 285. maddesi kapsamında yargılanan kişi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17201)

277.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında illere göre Türk Ceza Kanunu'nun 215. maddesi kapsamında yargılanan kişi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17202)

278.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında illere göre Türk Ceza Kanunu'nun 134. maddesi kapsamında yargılanan kişi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17203)

279.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında Türk Ceza Kanunu'nun hakaret başlıklı 125. ve haberleşmenin gizliliğini ihlal başlıklı 132. maddeleri kapsamında yargılanan kişi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17204)

280.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında illere göre Türk Ceza Kanunu'nun 305. maddesi kapsamında yargılanan kişi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17206)

281.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında cezaevlerinde yaşamını yitiren ve yaralanan kişi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17208)

282.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında cezaevlerinde yaşamını yitirenlere yapılan hak ihlali sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17209)

283.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında illere göre cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlü sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17210)

284.-       Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, devlet memuru statüsünde olup devlete veya özel teşebbüslere ait şirketlerde çalışması sebebiyle birden fazla maaş alan Cumhurbaşkanlığı personeline ilişkin yazılı soru önergesi (7/17211)

285.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, CİMER üzerinden Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kurumlarla ilgili doğrudan başvuru yapılamamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17212)

286.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Nitelikli İnsan Gücü İçin Çekim Merkezi Programı kapsamında son beş yılda yurt dışında açılan araştırma merkezi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17214)

287.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 1416 sayılı Kanun kapsamında yurtdışında öğrenim gören öğrenci sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17215)

288.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda kaçakçılığın ülke ekonomisine verdiği zararın mali boyutuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/17216)

289.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yüksek teknoloji sektörlerinde uluslararası alanda markalaşma sürecinin desteklenmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17217)

290.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yıl içinde teknoloji sektörlerinde faaliyet gösteren yerli firmalardan yapılan ürün ve hizmet alımlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17218)

291.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, teknoloji yoğun ürünlerde kamu alım garantisine dayalı üretimin teşviki ile sağlanan faydaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/17219)

292.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamuda kullanılan ve düşük yakıt tüketimi bulunan araçlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/17220)

293.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda yurt içi cihaz, tıbbi malzeme ve ilaç ihtiyaçlarının yerli üretimden karşılanması hedeflerinin gerçekleşme oranına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17221)

294.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, bakanlıklara yöneltilen sorulara verilen bazı cevaplara ve ilgili verilerin farklı kaynaklarda farklı şekillerde yer almasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17223)

295.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, çocuk işçilerle ilgili verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17224)

296.-       Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, minarelerinde baz istasyonu bulunan camilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17225)

297.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, 6 Ağustos 2019 tarihinde Ankara'da kaybolduğu iddia edilen bir şahsın akıbetine ve olaya yönelik bir soruşturma olup olmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17226)

298.-       Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in, uluslararası sözleşmeler ve raporlar çerçevesinde toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/17294)

299.-       Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in, Muş'un Beşçatak köyünde dört çocuğun hayatını kaybettiği boğulma vakasına yönelik adli ve idari soruşturmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/17295)

300.-       Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, çalışanların enflasyonun olumsuz etkilerinden korunması amacıyla maaşlarına ilave zam yapılması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17296)

301.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2019 yılları arasında Şırnak ilinde tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/17297)

302.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2019 yılları arasında Van ilinde tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/17298)

303.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bitlis ilinde kadınların niteliksel gelişimini ve istihdamını sağlayacak projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17299)

304.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Erzurum ilinde kadınların niteliksel gelişimini ve istihdamını sağlayacak projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17300)

305.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Siirt ilinde kadınların niteliksel gelişimini ve istihdamını sağlayacak projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17301)

306.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir il müdürünün bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17302)

307.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Düzce ilinde kadınların niteliksel gelişimini ve istihdamını sağlayacak projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17303)

308.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çankırı ilinde kadınların niteliksel gelişimini ve istihdamını sağlayacak projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17304)

309.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ardahan ilinde kadınların niteliksel gelişimini ve istihdamını sağlayacak projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17305)

310.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002 yılı ile 23 Temmuz 2018 tarihi arasındaki kadın cinayeti vakalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17306)

311.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014-2018 yılları arasında gerçekleşen kadına yönelik şiddet olaylarına dair bilgilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17307)

312.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ağrı ilinde kadınların niteliksel gelişimini ve istihdamını sağlayacak projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17308)

313.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Aksaray ilinde kadınların niteliksel gelişimini ve istihdamını sağlayacak projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17309)

314.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bayburt ilinde kadınların niteliksel gelişimini ve istihdamını sağlayacak projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17310)

315.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Erzincan ilinde kadınların niteliksel gelişimini ve istihdamını sağlayacak projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17311)

316.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Batman ilinde kadınların niteliksel gelişimini ve istihdamını sağlayacak projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17312)

317.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bingöl ilinde kadınların niteliksel gelişimini ve istihdamını sağlayacak projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17313)

318.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyarbakır ilinde kadınların niteliksel gelişimini ve istihdamını sağlayacak projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17314)

319.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bitlis ilinde kadınların niteliksel gelişimini ve istihdamını sağlayacak projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17315)

320.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, elektronik kelepçe uygulamasının sonuçları ile çocuk istismarı ve kadına yönelik şiddet suçlarına dair bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17316)

321.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2019 yılları arasında Siirt ilinde tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/17317)

322.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, üretim çiftliklerinde veteriner hekim istihdamına ve hayvanat bahçelerinin denetimine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17318)

323.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bazı dernek, vakıf ve okullara harcandığı iddia edilen kaynakla yapılabilecek alternatif kamu hizmetlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17319)

324.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bazı dernek, vakıf ve okullara harcandığı iddia edilen kaynakla yapılabilecek alternatif kamu hizmetlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17320)

325.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bazı dernek, vakıf ve okullara harcandığı iddia edilen kaynakla yapılabilecek alternatif kamu hizmetlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17321)

326.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bazı dernek, vakıf ve okullara harcandığı iddia edilen kaynakla yapılabilecek alternatif kamu hizmetlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17322)

327.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bazı dernek, vakıf ve okullara harcandığı iddia edilen kaynakla yapılabilecek alternatif kamu hizmetlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17323)

328.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bazı dernek, vakıf ve okullara harcandığı iddia edilen kaynakla yapılabilecek alternatif kamu hizmetlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17324)

329.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bazı dernek, vakıf ve okullara harcandığı iddia edilen kaynakla yapılabilecek alternatif kamu hizmetlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17325)

330.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Cumhurbaşkanı tarafından yapılan atamalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/17326)

331.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin demokrasi endeksinde ülkeler arasında 2019 yılındaki sırasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17327)

332.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında illere ve suçlara göre haksız tutuklama sebebiyle ödenen tazminat miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17328)

333.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında Türkiye'den AİHM'e yapılan başvurularla ilgili verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17329)

334.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2019 yılı Temmuz ayı itibarıyla kasten yaralama suçunun ihmali davranışla işlenmesi nedeniyle tutuklanan ve hüküm giyen kişi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17330)

335.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kuleli Askeri Lisesi'nin yabancılara satıldığına dair bazı iddialara ve müze yapım çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17331)

336.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kayseri Şehir Hastanesinde tedavi altında olan bir hükümlünün infaz erteleme talebinin sonuçlanmamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17332)

337.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde bulunan bir bakım evi ile ilgili bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/17333)

338.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Türkiye'nin kadınların iş gücüne katılımı sıralamasındaki yerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17420)

339.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Suudi Arabistan'a ihraç edilen meyve ve sebze ürünlerindeki ilaç kalıntısına ve sorunun çözümüne ilişkin yazılı soru önergesi (7/17421)

340.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kiralık kamu binalarına ve ödenen kira miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17422)

341.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizin kamu ve özel sektör olarak Suriye'de alacağı olup olmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17423)

342.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tavuk ve hindi eti üretimlerindeki azalmanın nedenine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17424)

343.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2019 yılları arasında Bingöl ilinde tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/17425)

344.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2018 yılları arasında Diyarbakır ilinde tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/17426)

345.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2019 yılları arasında Erzurum ilinde tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/17427)

346.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2019 yılları arasında Isparta ilinde tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/17428)

347.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2019 yılları arasında Ağrı ilinde tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/17429)

348.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2019 yılları arasında Gümüşhane ilinde tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/17430)

349.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2019 yılları arasında Hakkari ilinde tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/17431)

350.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2019 yılları arasında Diyarbakır ilinde tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/17432)

351.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2019 yılları arasında Bitlis ilinde tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/17433)

352.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2019 yılları arasında Bayburt ilinde tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/17434)

353.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2019 yılları arasında Aksaray ilinde tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/17435)

354.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2019 yılları arasında Erzincan ilinde tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/17436)

355.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2018 yılları arasında Kars ilinde tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/17437)

356.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2018 yılları arasında Mardin ilinde tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/17438)

357.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2018 yılları arasında Rize ilinde tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/17439)

358.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2018 yılları arasında Van ilinde tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/17440)

359.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2018 yılları arasında Aksaray ilinde tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/17441)

360.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında Türkiye'nin kadınların ekonomik yaşama katılım fırsatları sıralamasında ülkeler arasındaki yerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17442)

361.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında cinsel suçlara maruz kalan yabancı uyruklu kadınlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/17443)

362.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında kadına yönelik şiddet nedeniyle ölen ve yaralanan kişilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17444)

363.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında görev yapan kadın emniyet müdürlerinin sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17445)

364.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında görev yapan kadın vali sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17446)

365.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında kadına yönelik şiddet nedeniyle açılan davalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/17447)

366.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında kadına yönelik şiddet vakalarının sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17448)

367.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 14 Şubat 2019 tarihi itibarıyla cezaevlerinde bulunan hamile kadın sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17449)

368.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 14 Şubat 2019 tarihi itibarıyla cezaevlerinde bulunan 6 yaşından küçük çocuk sahibi kadın sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17450)

369.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında iş kollarına göre yaşamını yitiren kadın işçilerin sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17451)

370.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, polis kayıtlarına geçen aile içi şiddete maruz kalmış kadın sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17452)

371.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, işsiz gençler, işsiz kadınlar ve sigortasız çalışanlarla ilgili çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17453)

372.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, boşanmış veya eşini kaybetmiş kadınlara psikolojik destek sağlamak için Bakanlığın yürüttüğü çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/17454)

373.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında Türkiye'nin kadınların insani gelişmişlik endeksindeki sırasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17455)

374.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında illere göre yaşamını yitiren mülteci kadınların sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17456)

375.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında Türkiye'de öldürülen kadınların illere göre sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17457)

376.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında Türkiye'nin Birleşmiş Milletler raporlarına göre kadına yönelik şiddet sıralamasındaki yerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17458)

377.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında kadınların öldürülme gerekçelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17459)

378.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında Türkiye'nin kadınların iş gücüne katılımı sıralamasında ülkeler arasındaki yerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17460)

379.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2018 yılları arasında Erzurum ilinde tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/17461)

380.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2018 yılları arasında Erzincan ilinde tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/17462)

381.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2019 yılları arasında Mardin ilinde tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/17463)

382.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında Türkiye'nin kadınların siyasi gücü sıralamasındaki yerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17464)

383.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2018 yılları arasında gerçekleşen kadın cinayetlerinin sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17465)

384.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Mardin ilinde kadınların niteliksel gelişimini ve istihdamını sağlayacak projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17466)

385.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kadın cinayetleriyle ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17467)

386.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Aksaray ilinde kadınların niteliksel gelişimini ve istihdamını sağlayacak projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17468)

387.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bazı dernek, vakıf ve okullara aktarılan kaynakla yapılabilecek alternatif kamu hizmetlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17469)

388.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bazı dernek, vakıf ve okullara harcandığı iddia edilen kaynakla yapılabilecek alternatif kamu hizmetlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17470)

389.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bazı dernek, vakıf ve okullara harcandığı iddia edilen kaynakla yapılabilecek alternatif kamu hizmetlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17471)

390.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bazı dernek, vakıf ve okullara harcandığı iddia edilen kaynakla yapılabilecek alternatif kamu hizmetlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17472)

391.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bazı dernek, vakıf ve okullara harcandığı iddia edilen kaynakla yapılabilecek alternatif kamu hizmetlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17473)

392.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bazı dernek, vakıf ve okullara harcandığı iddia edilen kaynakla yapılabilecek alternatif kamu hizmetlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17474)

393.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bazı dernek, vakıf ve okullara harcandığı iddia edilen kaynakla yapılabilecek alternatif kamu hizmetlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17475)

394.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bazı dernek, vakıf ve okullara aktarılan kaynakla yapılabilecek alternatif kamu hizmetlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17476)

395.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bazı dernek, vakıf ve okullara harcandığı iddia edilen kaynakla yapılabilecek alternatif kamu hizmetlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17477)

396.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2019 yılı Temmuz ayı itibarıyla haksız fiil veya karşılıklı hakaret suçu nedeniyle tutuklanan ve hüküm giyen kişi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17478)

397.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2019 yılı Temmuz ayı itibarıyla kullanma hırsızlığı suçundan tutuklanan ve hüküm giyen kişi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17479)

398.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2019 yılı Temmuz ayı itibarıyla dolandırıcılığın bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla işlenmesi suçundan tutuklanan ve hüküm giyen kişi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17480)

399.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı bir öğrenci yurduyla ilişiği kesilen bir öğrencinin iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17615)

400.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir kamu görevlisi hakkındaki mobbing iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17616)

401.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, 2011 yılından günümüze kadar Suriyeli göçmenlerin karıştığı suç vakalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17617)

402.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, KKTC'de bulunan üniversitelere yatay geçiş yapan öğrenciler için YÖK tarafından denklik şartı getirilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17618)

403.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir vatandaşın eşinin mahkum olması nedeniyle çocuğu için almış olduğu nakdi yardımların kesildiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17619)

404.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, üniversiteye kayıt yaptırmak isteyen bir mahkuma ilişkin yazılı soru önergesi (7/17620)

405.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, otizmli çocukların ilaçlarının ve eğitimlerinin ücretsiz olmasına yönelik çalışma yapılması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17621)

406.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İSKİ Genel Müdürlüğünde çalışan iki taşeron işçinin Alevi oldukları için işten çıkarıldığına dair iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/17622)

407.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda orman yangını çıkan il sayısına ve yanan ormanlık alanın büyüklüğüne ilişkin yazılı soru önergesi (7/17623)

408.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, servis taşımacılığı yapan araç ve şirketlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17624)

409.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Karayolları Genel Müdürlüğünün görev ve uzmanlık alanı dışındaki konularda deprem yönetmelikleri hazırlamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17625)

410.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2019 yılları arasında Kilis ilinde tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/17626)

411.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2019 yılları arasında Kars ilinde tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/17627)

412.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2019 yılları arasında Muş ilinde tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/17628)

413.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2019 yılları arasında Rize ilinde tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/17629)

414.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2019 yılı Temmuz ayı itibarıyla malvarlığına karşı suçların belirli derecedeki hısımlara karşı işlenmesini içeren suçlardan tutuklanan ve hüküm giyen kişi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17630)

415.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2019 yılı Temmuz ayı itibarıyla üst sınırı üç yılı geçmeyen hapis veya adli para cezası gerektiren suçlardan tutuklanan ve hüküm giyen kişi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17631)

416.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2019 yılı Temmuz ayı itibarıyla ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması suçundan tutuklanan ve hüküm giyen kişi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17632)

417.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2019 yılı Temmuz ayı itibarıyla yabancı devlet bayrağına karşı hakaret suçundan tutuklanan ve hüküm giyen kişi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17633)

418.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2019 yılı Temmuz ayı itibarıyla malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehdit suçundan tutuklanan ve hüküm giyen kişi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17634)

419.-       Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın, Şanlıurfa'da LPG fiyatlarının Türkiye genelindeki ortalama fiyatlardan yüksek olduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17635)

420.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kocaeli Dilova Belediyesinde çalışanların sosyal denge tazminatlarını alamadıkları iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17743)

421.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, akademisyen adayları tarafından doldurulan güvenlik soruşturması formlarına eklendiği iddia edilen bir bölüme ilişkin yazılı soru önergesi (7/17744)

422.-       Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in, Malazgirt Zaferi yıldönümü etkinlikleri için Bitlis İl Özel İdaresi bütçesinden yapılan harcamalara ve etkinlik hazırlıkları nedeniyle idarenin programlı işlerinin aksatıldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17745)

423.-       Muş Milletvekili Şevin Coşkun'un, 23-26 Ağustos 2019 tarihlerinde yapılan Malazgirt kutlama etkinlikleri için Bakanlık ve Devlet kurumları bütçesinden ne kadar harcama yapıldığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17746)

424.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son on yılda ülkemizde mülk edinen yabancılarla ilgili verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17747)

425.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Kolsuz köyünde çimento fabrikası için kullanılan arazi miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17748)

426.-       Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu'nun, Munzur Vadisi Milli Parkı'nın korunması için alınması gereken tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17749)

427.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ili ile Bor, Altunhisar, Çamardı, Çiftlik ve Ulukışla ilçelerinin resmi nüfus ve hane sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17750)

428.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda yabancı gerçek ve tüzel kişilere yapılan arazi satışlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17751)

429.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bazı dernek, vakıf ve okullara harcandığı iddia edilen kaynakla yapılabilecek alternatif kamu hizmetlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17752)

430.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bazı dernek, vakıf ve okullara harcandığı iddia edilen kaynakla yapılabilecek alternatif kamu hizmetlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17753)

431.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bazı dernek, vakıf ve okullara harcandığı iddia edilen kaynakla yapılabilecek alternatif kamu hizmetlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17754)

432.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bazı dernek, vakıf ve okullara harcandığı iddia edilen kaynakla yapılabilecek alternatif kamu hizmetlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17755)

433.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bazı dernek, vakıf ve okullara aktarılan kaynakla yapılabilecek alternatif kamu hizmetlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17756)

434.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bazı dernek, vakıf ve okullara harcandığı iddia edilen kaynakla yapılabilecek alternatif kamu hizmetlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17757)

435.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bazı dernek, vakıf ve okullara harcandığı iddia edilen kaynakla yapılabilecek alternatif kamu hizmetlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17758)

436.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bazı dernek, vakıf ve okullara harcandığı iddia edilen kaynakla yapılabilecek alternatif kamu hizmetlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17759)

437.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bazı dernek, vakıf ve okullara harcandığı iddia edilen kaynakla yapılabilecek alternatif kamu hizmetlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17760)

438.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bazı dernek, vakıf ve okullara harcandığı iddia edilen kaynakla yapılabilecek alternatif kamu hizmetlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17761)

439.-       Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 33 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyla ilgili yapılmak istenen anma etkinliklerine polis müdahalesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17876)

440.-       Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hukuk Fakültesinin yeterli akademik kadroya sahip olmadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17877)

441.-       Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, bazı Suriyeli sığınmacıların sınır dışı işlemlerinde ve geri gönderme merkezlerinde hukuka ve insan haklarına aykırı uygulamalar yapıldığı yönündeki iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/17878)

442.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, mahkum çocuklarına yapılan yardım kapsamında başvurusu reddedilen bir vatandaşa ilişkin yazılı soru önergesi (7/17879)

443.-       Muğla Milletvekili Burak Erbay'ın, Marmaris'te inşaatı devam eden Cumhurbaşkanlığı Konukevine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17880)

444.-       Batman Milletvekili Necdet İpekyüz'ün, bazı belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmasına ve belediyelere kayyum atanması işlemine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17881)

445.-       Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin'in, 15 Ağustos 2019 tarihli ve 1463 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile özelleştirme kapsamına alınan taşınmazlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/17882)

446.-       Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığına yapılan atamalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/17883)

447.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kırıkkale F Tipi Ceza İnfaz Kurumunda yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17884)

448.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, tutuklu bir kadının Adana Emniyet Müdürlüğünde gözaltında kötü muameleye maruz kaldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17885)

449.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kadına yönelik şiddet vakalarına karşı alınacak acil, etkili ve sürekli önlemlere ve 2002-2019 yılları arasında gerçekleşen kadın cinayetlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17938)

450.-       Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, Antalya Kepez Devlet Hastanesinde doğum yapan kız çocuklarıyla ilgili adli sürecin bulunduğu aşamaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/17939)

451.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son yirmi yılda yastıkaltı tasarrufların finansal sisteme aktarılması için yapılan yasal düzenlemelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17940)

452.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Türkiye Varlık Fonu tarafından destek sağlanan firmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/17941)

453.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, illere göre tarımsal su kirliliğine ve alınacak tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17942)

454.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tarımsal sulama yöntemlerine göre sulama yapılan alanlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/17943)

455.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde-Ankara otoban yol yapımı için istimlak edilip bedeli ödenmeyen arazilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17944)

456.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yatırımlara dair bürokratik işlemlerin kısa sürede tamamlanması için düzenleme yapılması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17945)

457.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilinde borcu nedeniyle kullanıma kapatılan kooperatif kuyusu sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17946)

458.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizde faaliyet gösteren ve ithalat yapan firma ve marka sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17947)

459.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamu yatırım programından çıkarılan ya da çıkarılması planlanan proje sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17948)

460.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sulamada kullanılan elektrik borcu nedeniyle icralık olan çiftçilerin sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17949)

461.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, buzağı aşı ve hastalıklardan arındırma işletme desteklerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17950)

462.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, borç gerekçesiyle suyu kapalı olan kooperatif ve çiftçilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17951)

463.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bor Şeker Fabrikasına ait arsa satışına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17952)

464.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, bor tesislerinin faaliyete geçme tarihleri ile bor deterjanı üretim ve satışına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17953)

465.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, belediyelerce kullanılan kiralık binek araç sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17954)

466.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, uluslararası şirket satın alma desteği kapsamında verilen hibe tutarına ve destekten yararlanan şirket sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17955)

467.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Sudan'da kiralanan tarım arazilerine ödenen kira bedeline ilişkin yazılı soru önergesi (7/17956)

468.-       Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, Batı Trakya'da öğrenci azlığı sebebiyle kapatılması kararlaştırılan Türk azınlık okullarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17957)

469.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, son 5 yılda gerçekleşen orman yangınlarına ve bunlarla mücadelede kullanılan hava araçlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17959)

470.-       Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, Eskişehir'de Haziran ayında gerçekleşen sel ve dolu felaketinden etkilenen çiftçilerin zararının karşılanmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17961)

471.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, mülteci, göçmen ve sığınmacıların sayısına ve illere göre dağılımına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18084)

472.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002 ile 2019 yıllarındaki mülteci sayısına ve illere göre dağılımına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18085)

473.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında batan mülteci teknesi sayısı ve bu teknelerde hayatını kaybeden kişi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18086)

474.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son beş yılda illere göre ölen mülteci ve sığınmacı çocuk sayısına ve eğitim görenlerin sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18087)

475.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında mültecilere karşı gerçekleşen hak ihlallerinin illere göre dağılımına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18088)

476.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Suriye'den ülkemize göç eden mülteci sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18089)

477.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bartın Devlet Hastanesinde internette vakit geçirirken hastaları bekleten kayıt görevlisi ile ilgili işlemlere ve kamu kurumlarında internet kullanımına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18090)

478.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında nefret suçlarından kaynaklı hak ihlallerinin sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18092)

479.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında kara mayınları, sahipsiz bombalar ve patlayıcıların sebep olduğu hak ihlallerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18093)

480.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2018 yıllarında hakkında çalıntı başvurusu bulunan araçlara ve kayıp başvurusu bulunan kişilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/18094)

481.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, illere göre erken yaşta evlenen kız çocuğu sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18095)

482.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında Ağrı ilinde eziyet ve işkence suçlarıyla ilgili olarak açılan davalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/18096)

483.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında Aksaray ilinde eziyet ve işkence suçlarıyla ilgili olarak açılan davalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/18097)

484.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında Bayburt ilinde eziyet ve işkence suçlarıyla ilgili olarak açılan davalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/18099)

485.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında Bitlis ilinde eziyet ve işkence suçlarıyla ilgili olarak açılan davalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/18101)

486.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında Bolu ilinde eziyet ve işkence suçlarıyla ilgili olarak açılan davalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/18102)

487.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında Çankırı ilinde eziyet ve işkence suçlarıyla ilgili olarak açılan davalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/18103)

488.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında Diyarbakır ilinde eziyet ve işkence suçlarıyla ilgili olarak açılan davalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/18104)

489.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında Düzce ilinde eziyet ve işkence suçlarıyla ilgili olarak açılan davalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/18105)

490.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında Erzincan ilinde eziyet ve işkence suçlarıyla ilgili olarak açılan davalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/18106)

491.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında Gümüşhane ilinde eziyet ve işkence suçlarıyla ilgili olarak açılan davalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/18107)

492.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında Türkiye'de illere göre cinsel istismara uğrayan kız çocuğu sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18108)

493.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında Erzurum ilinde eziyet ve işkence suçlarıyla ilgili olarak açılan davalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/18109)

494.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında Hakkari ilinde eziyet ve işkence suçlarıyla ilgili olarak açılan davalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/18110)

495.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında Iğdır ilinde eziyet ve işkence suçlarıyla ilgili olarak açılan davalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/18111)

496.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Giresun'da bir kız çocuğunun ölümüne sebep olan trafik kazasına yönelik soruşturma sürecine ve delillerin karartıldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18112)

497.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında Niğde ilinde eziyet ve işkence suçlarıyla ilgili olarak açılan davalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/18113)

498.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında Muş ilinde eziyet ve işkence suçlarıyla ilgili olarak açılan davalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/18114)

499.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında Mardin ilinde eziyet ve işkence suçlarıyla ilgili olarak açılan davalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/18115)

500.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ege Denizi'ndeki insan ticareti ile mülteci ve sığınmacıların sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18116)

501.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında Kilis ilinde eziyet ve işkence suçlarıyla ilgili olarak açılan davalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/18117)

502.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, mülteci kamplarındaki çocuklara ve çocukların pazarlandığı iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18118)

503.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında Kars ilinde eziyet ve işkence suçlarıyla ilgili olarak açılan davalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/18119)

504.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında Isparta ilinde eziyet ve işkence suçlarıyla ilgili olarak açılan davalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/18120)

505.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında Batman ilinde eziyet ve işkence suçlarıyla ilgili olarak açılan davalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/18121)

506.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında Van ilinde eziyet ve işkence suçlarıyla ilgili olarak açılan davalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/18122)

507.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında Şırnak ilinde eziyet ve işkence suçlarıyla ilgili olarak açılan davalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/18123)

508.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında Şanlıurfa ilinde eziyet ve işkence suçlarıyla ilgili olarak açılan davalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/18124)

509.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında Siirt ilinde eziyet ve işkence suçlarıyla ilgili olarak açılan davalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/18125)

510.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında Rize ilinde eziyet ve işkence suçlarıyla ilgili olarak açılan davalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/18126)

511.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında yaşam hakkı kapsamında asker ve polis araçlarının neden olduğu hak ihlallerinin sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18127)

512.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında Türkiye'nin insan hakları ihlalleri riski açısından dünyadaki sırasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18128)

513.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında Türkiye'nin insan hakları ihlalleri, insani gelişmişlik düzeyi ve yolsuzluklar kapsamında İnsani Gelişme Endeksi'ndeki yerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18129)

514.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son beş yılda meydana gelen çocuk hakkı ihlalleri ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/18130)

515.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, çocukların yaşadıkları hak ihlalleri konusunda yapılan işlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/18131)

516.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kayyum atanan bazı belediyeler tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen çeşitli harcamalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/18132)

517.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir karakterin masal kahramanı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu bir çocuk kitabı hakkında yapılacak işlemlere ve çocuk kitaplarının denetimine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18133)

518.-       İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm'ün, Manisa'nın Salihli ilçesinde başlatılan JES projesine, kuyu sondajı yapıldığı açıklamasına ve protestoculara yönelik kolluk müdahalesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18255)

519.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İzmir'de bir kadının eşi tarafından pompalı tüfekle vurulmasına dair soruşturmaya ve can güvenliğinin sağlanmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18256)

520.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir kadının erkek arkadaşı tarafından pompalı tüfekle öldürülmesine dair soruşturmaya ve medyadaki kadın cinayeti haberlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18257)

521.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, pompalı tüfek alma şartlarına ve 2002 ile 2019 yıllarında verilen pompalı tüfek ruhsatı sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18258)

522.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Batman otogarında yaşanan bir adli vakada kolluk güçlerinin tutumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/18259)

523.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, hayvanların istismarı ile ilgili verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/18260)

524.-       Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un, Kahramanmaraş'ta bir hayırsever tarafından yaptırılmış bir caminin yıkılarak yerine otopark yapılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18261)

525.-       Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın, Samsun'un bazı ilçelerinin sel felaketi nedeniyle afet bölgesi kapsamına alınması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18262)

526.-       Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın, Samsun Şahin Dağları'nda yabancı bir firmaya altın arama ruhsatı verildiğine dair iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/18263)

527.-       Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, son on yılda Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından satışı yapılan veya kiralanan Hazine arazilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18264)

528.-       Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, THK ile ilgili raporlara ve Kurum'un denetimine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18265)

529.-       Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, kamu kurum ve kuruluşlarınca satın alınan veya kiralanan araçların sayısı ile bunların yakıt ve bakım giderlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18266)

 

 

Adalet Bakanlığı

 

530.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/15537)

531.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bandırma 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/15538)

532.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çanakkale E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/15539)

533.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çanakkale Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/15540)

534.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çan A Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/15541)

535.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bayramiç K1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/15542)

536.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bandırma 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/15543)

537.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bursa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/15544)

538.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bursa E Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/15545)

539.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Babaeski A3 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/15546)

540.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Yalova A3 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/15547)

541.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bandırma Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/15548)

542.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bandırma M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/15549)

543.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/15550)

544.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/15551)

545.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Kırklareli Açık Ceza İnfaz Kurumunun sağlık ve barınma koşullarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15552)

546.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017-2019 yılları arasında sürekli ve geçici görevle yurt dışına gönderilen Bakanlık personeline ilişkin yazılı soru önergesi (7/15554)

547.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, dava dosyalarının sonuçlandırılma süresine ilişkin yazılı soru önergesi (7/15555)

548.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, savcılık, mahkeme, icra müdürlükleri ve emniyet birimleri arasındaki yazışmaların UYAP-EKİP entegrasyonu üzerinden gerçekleştirilmesi çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15556)

549.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, suç mağduru vatandaşların korunmasına yönelik imkanlarından yararlanan kişi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15558)

550.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda engelli hakları alanında yapılan çalışmalara, istihdam edilen engelli personele ve binaların engelli erişimine uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/15559)

551.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda 2018 ve 2019 yıllarında tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi kapsamında yapılan harcama tutarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15560)

552.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2019 yılında lekelenmeme hakkının korunmasına yönelik yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/15562)

553.-       Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu'nun, 12 Temmuz 2019 itibarıyla ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/15563)

554.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, nafaka sistemine yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15564)

555.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, hayvanlara karşı işlenen suçlara yönelik caydırıcı tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/15566)

556.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2019 yılının ilk yedi ayı ile 2018 yılının ilk yedi ayının bazı suç türleri bakımından karşılaştırılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15568)

557.-       Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, arabulucu ve uzlaştırmacı sayısı ile ücretlerini alamamış arabuluculara ilişkin yazılı soru önergesi (7/15569)

558.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Mardin ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/15570)

559.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Şırnak ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/15572)

560.-       Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleriyle ilgili çeşitli iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/15884)

561.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında cezaevleri ve suç işleme oranlarıyla ilgili çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/15885)

562.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 18 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla illere ve türlerine göre açılacak cezaevlerinin sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15886)

563.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, FETÖ soruşturmaları kapsamında cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlü öğrenci sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15887)

564.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, cezaevlerinde yapıldığı iddia edilen arama uygulamalarına yönelik şikayetlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/15888)

565.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 18 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla cezaevlerinde çocuklarıyla kalan kadın tutuklu ve hükümlü sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15889)

566.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, tutuklu ve hükümlüler ya da yakınları tarafından görüş hakkının kullandırılmadığı yönünde yapılan şikayetlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/15890)

567.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 18 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla cezaevlerinde yaşanan sorunlarla ilgili olarak yapılan şikayet sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15891)

568.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, cezaevlerinde cinsel saldırıya uğradığı iddiasıyla şikayette bulunan kadın sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15892)

569.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, cezaevlerinde hastalık sebebiyle tahliye talebinde bulunan kişi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15893)

570.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, cezaevlerinde kapasitenin üzerinde mahkum bulunduğu yönündeki iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/15894)

571.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, cezaevlerine sağlanan elektrik hizmetine ve elektrik kesintisi şikayetlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/15895)

572.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, cezaevlerinde ziyaret ve görüşmelerle ilgili mevzuatta yapılan son değişikliğe ilişkin yazılı soru önergesi (7/15896)

573.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 18 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla cezaevlerinde sıcak su akmadığına yönelik şikayet sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15897)

574.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, tutuklu ve hükümlülerin yakınları, avukatları ve yargı mensupları dışındaki kişilerle yapacakları görüşmelerin izin usulüne ilişkin yazılı soru önergesi (7/15898)

575.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, tutuklu ve hükümlülerin koğuş değişikliği taleplerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/15899)

576.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, cezaevlerinin tiplerine ve kapalı ya da açık olma durumlarına göre sayısına ve kapasitelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/15900)

577.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, FETÖ soruşturmaları kapsamında cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlü sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15901)

578.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 18 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla tutuklu, hükümlü ve yakınları tarafından yapılan bazı şikayet başvurularına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15902)

579.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 18 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla illere göre cezaevlerinde bulunan kadın tutuklu ve hükümlü sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15903)

580.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 18 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla illere göre cezaevlerinde bulunan hamile tutuklu ve hükümlülerin sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15904)

581.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 18 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla cezaevlerinde yasaklanan yayın ve kitaplara ilişkin yazılı soru önergesi (7/15905)

582.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 18 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla illere göre nakil talebinde bulunan tutuklu ve hükümlü sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15906)

583.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, cezaevlerinde hastalık sebebiyle yaşamını yitirenlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/15907)

584.-       Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, kadın hakim ve savcılarla ilgili çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/15908)

585.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 18 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla cezaevlerinde yaşamını yitiren hasta mahkum sayısına ve hastalık türlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/15909)

586.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 18 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla cezaevlerinde doğan bebek sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15910)

587.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 18 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla cinsiyet ve eğitim durumuna göre cezaevlerinde bulunan öğrenci sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15911)

588.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren açılan cezaevi sayısına ve kapasitelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/15913)

589.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 18 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla illere ve cinsiyetlerine göre cezaevlerinde ölü doğan bebek sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15915)

590.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, cezaevlerinde işkence ve kötü muameleyi önlemek amacıyla yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/15917)

591.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 18 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla cezaevlerinde yediği yemekten zehirlenen tutuklu ve hükümlü sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15918)

592.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Midyat M Tipi Kapalı Cezaevinde bir hükümlünün keyfi muameleye uğradığı yönündeki iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15919)

593.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Malatya Cezaevinde tutuklu bulunan engelli bir kişinin durumuna ve hastalık nedeniyle tahliye bekleyen vatandaşlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/15920)

594.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Samsun Cezaevinde bulunan bir tutuklunun ağır hastalığına rağmen tahliye edilmediği iddiasına ve ağır hastalık sebebiyle tahliyelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/15921)

595.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Afyon Kadın Açık Cezaevinde tutuklu ve hükümlülere verilen yemeklerle ilgili şikayetlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/15922)

596.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İzmir Aliağa Ceza İnfaz Kurumunda tuvaletlerin kullanım dışı olduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15923)

597.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, kendisi ve eşi Bünyan Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan bir kişinin bazı iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15924)

598.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bandırma 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna dair çeşitli iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/15925)

599.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İzmir Kırıklar 1 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan bir tutuklunun abisinin bulunduğu Şakran Cezaevine nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/15926)

600.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Balıkesir Cezaevinde bulunan ve ameliyat geçiren bir tutuklunun durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/15927)

601.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlerde kadro verilmeyerek taşeron olarak çalışmaya devam eden kişilere ve kadroya alınmama gerekçelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/15989)

602.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Karaman Cezaevinde kalmakta olan MS hastası bir kişinin durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/15990)

603.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bakırköy Cezaevinde kalan bir kadına çocuğunun fotoğrafının Cezaevi yönetimince tahrip edilerek verildiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15991)

604.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Siirt E Tipi Kapalı Cezaevinde görevli bir infaz koruma memuru hakkında kötü muamelede bulunduğu gerekçesiyle yapılan şikayetlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/15992)

605.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, çocukları olan ve her ikisi de cezaevinde bulunan evli bir çiftin denetimli serbestlik talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/15993)

606.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, çocukları olan ve her ikisi de cezaevinde bulunan evli bir çiftin denetimli serbestlik talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/15994)

607.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Sakarya Ferizli L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda koğuşlarda kapasiteden fazla kişinin kaldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15995)

608.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Tarsus Cezaevinde bulunan bir tutuklunun ağır hastalığına rağmen tahliye edilmediği iddiasına ve hastalık sebebiyle tahliyelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/15996)

609.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bir çocuk hükümlünün hayatını kaybettiği olayla ilgili bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/15997)

610.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, eşi ve kendisi tutuklu bulunan ve çocuklarıyla birlikte cezaevinde kalan bir kadının durumuna ve haklarında denetimli serbestlik tedbiri uygulanmamasının sebebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/15998)

611.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir tutuklunun ağır hastalığına rağmen tahliye edilmediği iddiasına ve ağır hastalık sebebiyle tahliyelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/15999)

612.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Silivri 4 Nolu Kapalı Cezaevinde kalan bir kişiye bir kitabın terör örgütü propagandası içerdiği gerekçesiyle verilmediği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16000)

613.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kayseri Bünyan Cezaevinde kalan iki kardeşi ziyarete gelen yakınlarının mahkumlarla aynı anda görüştürülmediği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16001)

614.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İzmir Şakran Cezaevinde tutuklu bulunan hamile bir kadının durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/16002)

615.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Sivas Açık Ceza İnfaz Kurumunun fiziki şartları ile ilgili iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/16003)

616.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, çocukları olan ve her ikisi de cezaevinde bulunan evli bir çiftin denetimli serbestlik talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16004)

617.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Şanlıurfa Siverek Cezaevinde tutuklu bulunan bir kişinin nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16005)

618.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Vize Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16075)

619.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şarköy K1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16076)

620.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şarköy 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16077)

621.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Tekirdağ 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16078)

622.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Tekirdağ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16079)

623.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Tekirdağ 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16080)

624.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Mustafa Kemal Paşa A3 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16081)

625.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Yenişehir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16082)

626.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İnebolu M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16083)

627.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bandırma 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16084)

628.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bandırma 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16085)

629.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bandırma Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16086)

630.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2014-2019 yılları arasında AİHM'de Türkiye'nin taraf olduğu dava verilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16087)

631.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İzmir Buca 1 Nolu Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan mahkumların hastane sevkleriyle ilgili şikayetlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16088)

632.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, çocukları olan ve her ikisi de cezaevinde bulunan evli bir çiftin denetimli serbestlik talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16089)

633.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, çocukları olan ve her ikisi de cezaevinde bulunan evli bir çiftin denetimli serbestlik talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16090)

634.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Şırnak Ceza İnfaz Kurumunda kalan ağır hasta bir hükümlünün durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/16091)

635.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, çocukları olan ve her ikisi de cezaevinde bulunan evli bir çiftin denetimli serbestlik talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16092)

636.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Giresun Espiye L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda görevli infaz koruma memurlarına yönelik şikayetlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16093)

637.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Eskişehir H Tipi Cezaevinde tutuklu ve hükümlülerin kantin alışverişlerinde yaşanan sıkıntılara ilişkin yazılı soru önergesi (7/16094)

638.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bandırma Cezaevi koşullarıyla ilgili şikayetlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16095)

639.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Balıkesir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yaşandığı iddia edilen bazı sıkıntılara ilişkin yazılı soru önergesi (7/16096)

640.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, çocukları olan ve her ikisi de cezaevinde bulunan evli bir çiftin denetimli serbestlik talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16097)

641.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Şanlıurfa 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevinde yaşanan su kesintilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16098)

642.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Denizli Kocabaş Cezaevinde kalan hasta bir tutuklunun durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/16099)

643.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Adıyaman Cezaevinde bulunan bir tutuklunun sağlık durumuna ve tahliye talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16100)

644.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bingöl Cezaevinde kalan yüksek derecede işitme kaybı olan bir tutuklunun sağlık durumuna ve işitme cihazı ihtiyacına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16101)

645.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kandıra Cezaevinde mahkumlara kantin alışverişi yaptırılmadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16102)

646.-       Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, Abdullah Öcalan'ın bir akademisyenle yaptığı görüşmeye ilişkin yazılı soru önergesi (7/16163)

647.-       Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in, 20 Aralık 2015 tarihinde sokağa çıkma yasağı devam ederken Cizre'nin Sur Mahallesi'nde yaralanan bir kişinin müebbet hapis cezası almasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16164)

648.-       Siirt Milletvekili Sıdık Taş'ın, Patnos L Tipi Kapalı Cezaevinde uygulandığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16165)

649.-       Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, Çifteler Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun kapatılma gerekçesine ve nakledilen hükümlülerin şikayetlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16166)

650.-       İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, kadına yönelik şiddet içeren bazı suçlarda İstanbul Sözleşmesi'ne aykırı olarak uzlaştırma yapıldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16167)

651.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Isparta ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16210)

652.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Isparta ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/16211)

653.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Silivri Ceza İnfaz Kurumunda verilen yemek porsiyonlarında azalma ve kantin hizmetlerinde aksama olup olmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16212)

654.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bitlis ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16213)

655.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bitlis ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/16214)

656.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Manisa T Tipi Ceza İnfaz Kurumunda bulunan engelli bir hükümlünün nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16215)

657.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Manisa T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlünün sağlık sorunlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16216)

658.-       Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, 23 Haziran 2019 tarihinde yapılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri öncesinde bazı kamu kurumları ve otellere ait kamera görüntülerinin medyada yer almasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16351)

659.-       Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, FETÖ üyelerinin yargılandığı davalara yönelik iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/16352)

660.-       Batman Milletvekili Necdet İpekyüz'ün, FETÖ darbe girişimi sonrası haklarında soruşturma açılan muvazzaf askerler ile işten çıkarılan ve işe iade edilen kişi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16353)

661.-       İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, gizli tanıklık yapan kişi ve gizli tanık bulunan dava dosyası sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16354)

662.-       Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, Atatürk'e ve Cumhuriyet'e hakaret ettiği iddia edilen bir kişi hakkında yapılan işlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16355)

663.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, cezaevlerinde bulunan mahkumlara kötü muamelede bulunulduğuna dair iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/16356)

664.-       Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki bombalı saldırıda hayatını kaybeden bir kişinin annesinin cenazede yaptığı açıklamalardan ötürü ceza aldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16357)

665.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda aynı koğuşta bulunan hasta mahkumların tedavilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16358)

666.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görev yapan kadrolu personel ve taşeron işçi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16427)

667.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Saray K1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16428)

668.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Tavşanlı T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16429)

669.-       Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya'nın, hizmet sınıflarına göre Bakanlık bünyesinde görevli kamu personeli ve engelli personel sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16553)

670.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çerkezköy T1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16554)

671.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Tekirdağ Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16555)

672.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Osmaniye 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16556)

673.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlerin kullanımındaki taşıtlara, bunlardan kiralık olanların sayısına ve yıllık kira giderlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16557)

674.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlerin kullanımındaki binalara, bunlardan kiralık olanların sayısına ve yıllık kira giderlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16558)

675.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çorlu A3 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16559)

676.-       Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Anayasa Mahkemesinin bireysel başvurularla ilgili verdiği ihlal kararlarının sayısına ve hükmedilen tazminatlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/16700)

677.-       Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, Çifteler Ceza İnfaz Kurumundan Ayvalık Ceza İnfaz Kurumuna nakli yapıldıktan on gün sonra hayatını kaybeden bir hasta hükümlüye ilişkin yazılı soru önergesi (7/16701)

678.-       Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, Temmuz 2016-Ağustos 2019 tarihleri arasında sosyal medya paylaşımları sebebiyle çeşitli derecelerde yargılamaları devam eden kişilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16702)

679.-       Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, Temmuz 2016-Ağustos 2019 tarihleri arasında bir gazetede veya internet sitesinde yayınlanmış yazıları sebebiyle çeşitli derecelerde yargılamaları devam eden kişilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16703)

680.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2019 yılları arasında yurt dışı görevlendirmesi yapılan personel sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16704)

681.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça verilen hizmetlerin detaylarına ve hizmetlerden faydalanan vatandaşların sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16705)

682.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığın yaptığı tasarruf miktarına ve içeriğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16706)

683.-       Ankara Milletvekili Murat Emir'in, 1 Şubat 2013 tarihinden itibaren elektronik izleme sistemi ile takip edilen sanık, hükümlü ve şüpheli sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16707)

684.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça vatandaşlara sunulan hizmetlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16709)

685.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça protokol imzalanan vakıflara ve imzalanan protokollerin içeriğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16710)

686.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça gerçekleştirilen projelerin sayısına ve içeriğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16711)

687.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığın yabancı firmalardan temin ettiği mal ve hizmetlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16712)

688.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2019 yılları arasında Bakanlık ve bağlı birimlerde yapılan makam odası yenilemelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16713)

689.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığın acil eylem planı kapsamında öncelikli gördüğü sorunlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/16714)

690.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Çankırı ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16715)

691.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Çankırı ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/16716)

692.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Gümüşhane ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16717)

693.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Gümüşhane ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/16718)

694.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığa gelen istek, şikayet ve öneri sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16719)

695.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığa tahsis edilen temsil, tanıtım ve ağırlama ödenek tutarlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16720)

696.-       Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, hasta ve yaşlı bir tutuklunun tahliye edilmeme nedenine ve cezaevlerinde kalan hasta mahkumlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/17073)

697.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda aylık açık görüş gününün bayram görüşü olarak yaptırıldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17074)

698.-       Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, Sincan Ceza İnfaz Kurumundaki fiziki koşullara ve yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17075)

699.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir hükümlünün sağlık durumuna ve tahliye talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17076)

700.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Mersin Cezaevinde kalan bazı mahkumlara kötü muamelede bulunulduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17077)

701.-       Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, LGBTİ+ bireylere yönelik şiddet eylemlerine ve nefret suçlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17078)

702.-       Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın, Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi yönetimi ile ilgili iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/17080)

703.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Eskişehir H Tipi Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlünün kötü muameleye maruz kaldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17081)

704.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Ereğli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir tutuklunun kötü muameleye maruz kaldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17082)

705.-       Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin'in, Adana Bölge İdare Mahkemesinin Konya Bölge İdare Mahkemesine bağlanmasına ve Saimbeyli ilçesinde yer alan adliye binasının kapatılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17083)

706.-       İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm'ün, tutuklu bir gazetecinin yaşadığı sağlık sorunlarına ve hastaneye sevk taleplerinin reddedildiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17084)

707.-       Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, sosyal medyada paylaşılan ve çocuklara nefret söylemi içeren sloganların söyletildiği bir video ile ilgili işlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17085)

708.-       Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, 2016 yılından beri tutuklu olan bir gazetecinin adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ve yaşadığı sağlık sorunlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17086)

709.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, cezaevlerinde annesiyle birlikte bulunan bebeklerin bazı ihtiyaçlarının karşılanamadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17227)

710.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 15 Temmuz 2016'dan sonra sulh ceza hakimliği yetkisi değiştirilen veya kaldırılan hakim sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17229)

711.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bazı cezaevlerinde ısıtma sistemlerinin çalıştırılmadığı iddiasına ve cezaevlerinde bulunan hasta ve yaşlı hükümlülerin sağlık durumlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17230)

712.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, cezaevlerinde hükümlü ve tutuklulara yönelik taciz ve tecavüz vakalarına ve bunlarla ilgili soruşturmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/17231)

713.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, cezaevlerinde kanser tedavisi gören tutuklu ve hükümlü sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17233)

714.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2019 yılı itibarıyla cezaevinde kanser tedavisi gören ve hayatını kaybeden hükümlü ve tutuklu sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17235)

715.-       Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, devlet memuru statüsünde olup devlete veya özel teşebbüslere ait şirketlerde çalışması sebebiyle birden fazla maaş alan Bakanlık personeline ilişkin yazılı soru önergesi (7/17236)

716.-       Batman Milletvekili Necdet İpekyüz'ün, 2019 yılı Şubat ayında benzer şekilde kaybolan ve daha sonra aynı dosya kapsamında tutuklanan dört kişiye ve haklarındaki yargılama sürecine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17237)

717.-       Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in, Şırnak'ta bazı sağlık personeline uygulanan gözaltı ve tutuklama işlemlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17334)

718.-       Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, Sincan Kadın Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan Hakkari Belediyesi eski eşbaşkanının tedavisinin engellendiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17335)

719.-       Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, İskenderun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hastaneye sevkinden sonra hayatını kaybeden kanser hastası bir mahkuma ilişkin yazılı soru önergesi (7/17336)

720.-       Mardin Milletvekili Pero Dundar'ın, Kahramanmaraş Türkoğlu Cezaevinde bazı hükümlülerin darp edildiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17337)

721.-       Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in, Diyarbakır T Tipi Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17338)

722.-       Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki'nin, Kahramanmaraş Türkoğlu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17339)

723.-       Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya'nın, yabancı uyruklu tutuklu ve hükümlülere yönelik bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17340)

724.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Siverek T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17341)

725.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Mardin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17342)

726.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Midyat M Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17343)

727.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gölbaşı K1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17344)

728.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kahta A2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17345)

729.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şanlıurfa 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17346)

730.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şanlıurfa Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17347)

731.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Akçakale Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17348)

732.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şanlıurfa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17349)

733.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Viranşehir A3 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17350)

734.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Siverek Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17351)

735.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Islahiye T Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17352)

736.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İzmir Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17353)

737.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İzmir Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17354)

738.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İzmir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17355)

739.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ödemiş M Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17356)

740.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ödemiş M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17357)

741.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Tire B Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17358)

742.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Aydın Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17359)

743.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Aydın E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17360)

744.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Söke T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17361)

745.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Söke T Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17362)

746.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Tavşanlı T Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17363)

747.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çine A3 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17364)

748.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Alaşehir M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17365)

749.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gebze Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17366)

750.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, görevdeki infaz koruma memurlarının sayısına ve özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/17367)

751.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Sakarya L Tipi Cezaevinde bulunan bir tutuklunun sağlık durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/17368)

752.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna yönelik bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/17369)

753.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kütahya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlünün nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17370)

754.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bayburt M Tipi Kapalı Cezaevinde kalan bir mahkumun sağlık durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/17371)

755.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kahramanmaraş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17482)

756.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkoğlu Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17483)

757.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17484)

758.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Sivas Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17485)

759.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gürün A3 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17486)

760.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ceyhan M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17487)

761.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İskenderun M Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17488)

762.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İskenderun M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17489)

763.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İskenderun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17490)

764.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Hatay Kampüs Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17491)

765.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Hatay T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17492)

766.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Altınözü K1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17493)

767.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Hatay Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17494)

768.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kırıkhan Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17495)

769.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gaziantep L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17496)

770.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Araban K1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17497)

771.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Patnos L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17498)

772.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Doğubayazıt T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17499)

773.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Doğubayazıt T Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17500)

774.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Doğubayazıt A2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17501)

775.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyarbakır Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17502)

776.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17503)

777.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ordu E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17504)

778.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şebinkarahisar K2 Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17505)

779.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şebinkarahisar K2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17506)

780.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Espiye L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17507)

781.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Giresun E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17508)

782.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ordu E Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17509)

783.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Islahiye A2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17510)

784.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bingöl M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17511)

785.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bingöl M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17512)

786.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Muş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17513)

787.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Patnos Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17514)

788.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkoğlu 2 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17515)

789.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkoğlu 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17516)

790.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Nizip A3 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17517)

791.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17518)

792.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ayvalık Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17519)

793.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Burhaniye Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17520)

794.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Burhaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17521)

795.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Lüleburgaz A3 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17522)

796.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Pınarhisar Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17523)

797.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Nazilli E Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17524)

798.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Nazilli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17525)

799.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Sultanhisar E Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17526)

800.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gaziantep Şehit Kamil Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17527)

801.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Erzincan T Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17528)

802.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Erzincan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17529)

803.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Arguvan K2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17530)

804.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Doğanşehir Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17531)

805.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Malatya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17532)

806.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17533)

807.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Adıyaman E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17534)

808.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bitlis Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17535)

809.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bitlis E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17536)

810.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyarbakır E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17537)

811.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gaziantep E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17538)

812.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Muş ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17539)

813.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Muş ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/17540)

814.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Tokat Cezaevinde kadın koğuşlarında yaşandığı iddia edilen bazı olaylara ilişkin yazılı soru önergesi (7/17636)

815.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, eşi ve kendisi tutuklu bulunan bir kişinin denetimli serbestlik talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17637)

816.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Tokat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlünün infaz süresinin yanlış hesaplandığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17638)

817.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlünün sağlık sorunlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17639)

818.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, sağlık sorunları sebebiyle başka bir cezaevine nakli istenen bir mahkuma ilişkin yazılı soru önergesi (7/17640)

819.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, ağır hasta bir kişinin tutuklu bulunduğu iddiasına ve hastalık sebebiyle tahliyelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17641)

820.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki açık görüş uygulamasıyla ilgili şikayetlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17642)

821.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kahramanmaraş Türkoğlu 2 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 11 Temmuz 2019 tarihinde gıda zehirlenmesi yaşandığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17643)

822.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, sağlık sorunları olan bir tutuklunun durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/17644)

823.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İskenderun T Tipi Cezaevi koğuşlarının kalabalık olduğuna dair iddiaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/17645)

824.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Balıkesir L Tipi Kapalı Cezaevinde kalan bir kişinin nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17646)

825.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir mahkumun nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17647)

826.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Sakarya Ferizli L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir tutuklunun ağır hasta olduğu ve ilaçlarının verilmediği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17648)

827.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Marmara Bölgesi'ndeki ceza infaz kurumlarında anneleriyle kalan çocuklara yönelik anaokulu ve oyun odası eksikliğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17649)

828.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Sincan Cezaevi kadın koğuşunda annesiyle kalan bir çocuğun yanık tedavisinin gerektiği gibi yapılmadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17650)

829.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kayseri Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir tutuklunun sağlık durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/17651)

830.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, KHK ile ihraç edilmiş bir kişinin adli yardım talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17652)

831.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Alanya L Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17654)

832.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Reyhanlı B Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17655)

833.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Osmaniye 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17656)

834.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Osmaniye 2T Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17657)

835.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Osmaniye C Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17658)

836.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Toprakkale Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17659)

837.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Islahiye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17660)

838.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Boğazlıyan T Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17661)

839.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Boğazlıyan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17662)

840.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şereflikoçhisar B Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17663)

841.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17664)

842.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17665)

843.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Niğde E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17666)

844.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Adana Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17667)

845.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17668)

846.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Adana F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17669)

847.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Karaisalı K1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17670)

848.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Karataş Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17671)

849.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kozan M Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17672)

850.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kastamonu E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17673)

851.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bafra T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17674)

852.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Samsun T Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17675)

853.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Samsun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17676)

854.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Zile M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17677)

855.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ceyhan Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17678)

856.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kozan M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17679)

857.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Saimbeyli K1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17680)

858.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Tufanbeyli K1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17681)

859.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kayseri 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17682)

860.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kayseri 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17683)

861.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kayseri Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17684)

862.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kayseri Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17685)

863.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Develi B Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17686)

864.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Felahiye K1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17687)

865.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kayseri Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17688)

866.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Sarıoğlan K1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17689)

867.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Sarız K1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17690)

868.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Tomarza K1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17691)

869.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Yahyalı K1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17692)

870.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Yeşilhisar K1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17693)

871.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Sulakyurt Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17694)

872.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kırşehir Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17695)

873.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kırşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17696)

874.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Aksaray Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17697)

875.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gümüşhacıköy Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17698)

876.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Amasya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17699)

877.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Merzifon A3 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17700)

878.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Vezirköprü M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17701)

879.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Alaçam K1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17702)

880.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bafra Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17703)

881.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Akkuş Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17704)

882.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Yozgat E Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17705)

883.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Yozgat E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17706)

884.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Sarıkaya K1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17707)

885.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Akdağmadeni K1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17708)

886.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şefaatli K1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17709)

887.-       İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin, Ceza İnfaz Kurumlarında yaşanan hak ihlallerine dair Bakanlığa yapılan başvurulara ilişkin yazılı soru önergesi (7/17762)

888.-       Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, son üç yılda yapılan hakimlik-savcılık mülakatlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17763)

889.-       Van Milletvekili Muazzez Orhan'ın, Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu hakkındaki bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/17764)

890.-       Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, Elazığ 1 ve 2 Nolu cezaevlerinde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17765)

891.-       Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, Osmaniye 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu hakkındaki bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/17766)

892.-       Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın, Denizli T Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan bir tutuklunun hak ihlali iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17767)

893.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Adana'da görülen bir FETÖ davasına yönelik iddialara ve son dört yılda bölge adliye mahkemelerine ve Yargıtay'a gönderilen dosya sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17768)

894.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevinde mahkumlara kötü muamelede bulunulduğuna dair iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/17769)

895.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir hükümlüyle ilgili bazı iddialara ve sağlık durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/17770)

896.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bolu Cezaevinde kalan bir mahkumun nakil başvurusuna ve cezaevi koşullarıyla ilgili bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/17771)

897.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, ailelerinin bulunduğu ildeki bir cezaevine nakillerini isteyen iki hükümlüye ilişkin yazılı soru önergesi (7/17772)

898.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Osmaniye 2 Nolu T Tipi Ceza İnfaz Kurumu hakkındaki bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/17773)

899.-       Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, Osmaniye 2 Nolu T Tipi Cezaevinde yaşandığı iddia olunan hak ihlallerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17774)

900.-       Siirt Milletvekili Sıdık Taş'ın, Tokat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17775)

901.-       Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Diyarbakır'da bir cenazenin ailesine teslim edilmediği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17776)

902.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu görevlileri hakkındaki bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/17777)

903.-       Muş Milletvekili Şevin Coşkun'un, Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun kapasitesine ve Kurumla ilgili bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/17778)

904.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Mengen K1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17779)

905.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Zonguldak M Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17780)

906.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Devrek Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17781)

907.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Karadeniz Ereğli A2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17782)

908.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Zonguldak M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17783)

909.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Akşehir T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17784)

910.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Akşehir T Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17785)

911.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ilgın A3 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17786)

912.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Tarsus Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17787)

913.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17788)

914.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Anamur T Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17789)

915.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Karaman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17790)

916.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Anamur T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17791)

917.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Konya Ereğli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17792)

918.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gülnar K2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17793)

919.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Konya Ereğli T Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17794)

920.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Silifke M Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17795)

921.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Silifke M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17796)

922.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Erdemli K2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17797)

923.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Mersin E Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17798)

924.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Tarsus 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17799)

925.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Tarsus 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17800)

926.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Konya Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17801)

927.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Tarsus 3 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17802)

928.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kızılcahamam Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17803)

929.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Tarsus Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17804)

930.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Sincan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17805)

931.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17806)

932.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17807)

933.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Karaman M Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17808)

934.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Araç Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17809)

935.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Elmadağ Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17810)

936.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Durağan Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17811)

937.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Daday K1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17812)

938.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kalecik Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17813)

939.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Sinop E Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17814)

940.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kastamonu E Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17815)

941.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kızılcahamam Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17816)

942.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Tosya A2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17817)

943.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Sincan 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17818)

944.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kırıkkale F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17819)

945.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Sincan 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17820)

946.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Sincan 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17821)

947.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çankırı E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17822)

948.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Sincan 2 Nolu L Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17823)

949.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17824)

950.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Pozantı M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17825)

951.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şabanözü K1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17826)

952.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Sinop E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17827)

953.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ovacık T Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17828)

954.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Boyabat Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17829)

955.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Eskipazar Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17830)

956.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İskilip Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17831)

957.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Karabük T Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17832)

958.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çorum L Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17833)

959.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17834)

960.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17835)

961.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bartın Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17836)

962.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bartın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17837)

963.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Sungurlu A3 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17838)

964.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Keskin Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17839)

965.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Keskin T Tipi Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17840)

966.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Delice Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17841)

967.-       Van Milletvekili Muazzez Orhan'ın, Van'ın Hacıbekir ve Yalı mahallelerinde iki kişinin uğradığı iddia olunan saldırı ve kaçırma teşebbüsüne ilişkin yazılı soru önergesi (7/17886)

968.-       Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, Tarsus T Tipi Kapalı Cezaevi yönetimi ile ilgili iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/17887)

969.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İstanbul'da görülmekte olan bir davaya ve adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17888)

970.-       Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, bir müzik grubunun konserlerinin yasaklanmasına ve tutuklu bulunan üyelerinin cezaevlerinde sürdürdükleri açlık grevlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17889)

971.-       İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın, HSK'nın Gezi Parkı davasına bakan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinin iki heyet halinde çalışmasına yönelik kararına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17890)

972.-       Adana Milletvekili Ayhan Barut'un, adli ve idari hakim ve savcı adaylığı mülakat sınavlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17891)

973.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kahramanmaraş Aksu E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu hakkındaki bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/17892)

974.-       Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş'in, Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevinde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17893)

975.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, açık ceza infaz kurumunda kalan bir hükümlünün uygulama değişikliği nedeniyle tahliyesine kısa süre kala tekrar kapalı cezaevine gönderildiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17894)

976.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, çocukları olan ve her ikisi de cezaevinde bulunan evli bir çiftin denetimli serbestlik talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17895)

977.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kayseri Kadın Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan bir kadının hastalık nedeniyle tahliye edilmeme sebebine ve nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17896)

978.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, 19 Ağustos 2019 tarihinde Denizli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bazı mahkumların gıda zehirlenmesi yaşadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17897)

979.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bazı yayınlara ait Kuran-ı Kerimlerin toplatıldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17898)

980.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bingöl M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yönetimiyle ilgili çeşitli iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/17899)

981.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Tarsus 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan bir hükümlünün DGS başvurusu sebebiyle sınava girmek için götürüldükleri Mersin E Tipi Kapalı Cezaevinde yaşadıklarını iddia ettiği hak ihlallerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17900)

982.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İzmir 1 Nolu T Tipi Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan iki kardeşin sağlık durumuna ve tedavilerinin sağlanmadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17901)

983.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Adana Kürkçüler F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan tutuklu ve hükümlülere kötü muamelede bulunulduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17902)

984.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, eşi ve kendisi cezaevinde tutuklu olan ve küçük çocuğu olan bir kişinin veya eşinin denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17903)

985.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Ereğli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan eşlerden birinin veya her ikisinin denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17904)

986.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Niğde Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda açık görüşler ile ilgili usullerin diğer ceza infaz kurumlarındaki uygulamalardan farklı olduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17905)

987.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kayseri 2 No'lu T Tipi Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir vatandaşın ameliyat için tam teşekküllü bir hastaneye nakil talebinin reddedilme gerekçesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17906)

988.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, üç yıldır tutuklu bulunan iki kişinin haksız şekilde tutuklandıkları iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17907)

989.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bandırma 2 Nolu T Tipi Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir hükümlünün nakil talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17908)

990.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, İzmir Buca Cezaevinin kapasitesine ve cezaevi mevcudunun kapasitenin üzerinde olup olmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17962)

991.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Kilis ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17963)

992.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Kilis ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/17964)

993.-       Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın, Silopi Belediyesi kayyum yönetimi ve DEDAŞ yetkilileri ile ilgili çeşitli iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/17966)

994.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından kağıtların geri dönüşümüne yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/18134)

995.-       Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, avukatların mesleki sorunlarına ve Avukatlık Kanunu'nda yasal düzenlemeler yapılmasına yönelik önerilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/18136)

996.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Yargıtay Başkanlığında görevli olup KHK ile ihraç edilen hakim ve savcı sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18267)

997.-       Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, Patnos L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna dair hak ihlali iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18268)

998.-       Van Milletvekili Muazzez Orhan'ın, Van Edremit'te bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli personele yönelik iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/18269)

999.-       Van Milletvekili Muazzez Orhan'ın, parti yöneticisi bir kadının gözaltı sürecine yönelik bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/18270)

1000.-   Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, Patnos Sulh Ceza Hakimliği tarafından bir internet sitesi hakkında verilen erişimin engellenmesi kararına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18271)

1001.-   Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, cezaevlerinde bulunan çocuklarla ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/18272)

1002.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Siirt ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/18273)

1003.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Siirt ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/18274)

1004.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2014-2019 yılları arasında cezaevinde bulunan çocuklarla ilgili verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/18275)

1005.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Bakanlığa bağlı birimlerce satın alınan veya kiralanan araçların sayısı ile bunların yakıt ve bakım giderlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18276)

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

 

1006.-   Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, iki ayrı ölümlü iş kazasının soruşturulmasına ve son yirmi yıldaki ölümlü iş kazalarına dair çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/15574)

1007.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bakanlığın üst düzey bürokratlarının yenilenen İstanbul seçimi sürecinde İstanbul'da görevlendirilip görevlendirilmediğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/15575)

1008.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017-2019 yılları arasında sürekli ve geçici görevle yurt dışına gönderilen Bakanlık personeline ilişkin yazılı soru önergesi (7/15576)

1009.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, çocuk işçiliği ile mücadele ve çocuğa yönelik koruyucu önlemler ve hizmetler kapsamında yürütülen bazı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/15577)

1010.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ulusal engelli veri tabanı projesinin bulunduğu aşamaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/15578)

1011.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılan çocukların hizmet aldığı il sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15579)

1012.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sosyal yardım alan ve 2019 yılında istihdama yönlendirilen kişilerin sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15580)

1013.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda engelli hakları alanında yapılan çalışmalara, istihdam edilen engelli personele ve binaların engelli erişimine uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/15581)

1014.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda 2018 ve 2019 yıllarında tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi kapsamında yapılan harcama tutarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15582)

1015.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, hane geliri dikkate alınarak engelli maaşı kesilen kişi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15583)

1016.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, nitelikli iş gücüne yönelik programlar ile sosyal çalışma programlarından yararlanan kişi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15584)

1017.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, şehit yakını ve gazilerin SGK borçlarının terkin edilmesi ve er ve erbaşların ailelerinin sağlık hizmetlerinden faydalanması uygulamalarından yararlanan kişi sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15585)

1018.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, özel sektörde istihdam edilen engelli personel sayısına ve engelli çalışan için işverene yönelik bir destek uygulaması olup olmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15586)

1019.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ihtiyaç tespiti amacıyla yapılan hane ziyaretlerinin ve faaliyet gösteren sosyal hizmet merkezlerinin sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15587)

1020.-   İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, 2000 yılı sonrasında emekli olan vatandaşların intibak yasası talebine ve bu uygulamanın Devlete maliyetinin tespitine ilişkin yazılı soru önergesi (7/15588)

1021.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, kamu kurum ve kuruluşlarında, belediyelerde ve KİT'lerde işçi statüsünde çalışan üniversite mezunlarının memur kadrolarına geçirilmesi önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/15589)

1022.-   Bursa Milletvekili Yüksel Özkan'ın, ülkemizde çalışma izni verilen yabancı sayısına ve kayıt dışı çalıştırılan işçilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/15590)

1023.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Mardin ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/15591)

1024.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Şırnak ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/15592)

1025.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Mardin ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/15593)

1026.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Mardin ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/15594)

1027.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Mardin ilindeki işsizlik verilerine ve 2010-2018 yılları arasında Mardin'de ve Türkiye genelinde İŞKUR'a yapılan başvuru sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15595)

1028.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2015-2019 yılları arasında iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ile Mardin ilindeki sosyal güvenlik verilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/15596)

1029.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Şırnak ilindeki işsizlik verilerine ve 2010-2018 yılları arasında Şırnak'ta ve Türkiye genelinde İŞKUR'a yapılan başvuru sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15597)

1030.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2015-2019 yılları arasında iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ile Şırnak ilindeki sosyal güvenlik verilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/15598)

1031.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Şırnak ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/15599)

1032.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Şırnak ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/15600)

1033.-   Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, dini içerikli bir televizyon programında Hristiyan bir çocuğun din değiştirmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/15928)

1034.-   Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, 2018 yılında ve 2019 yılının ilk altı ayında İŞKUR' a yapılan başvuru ve işe yerleştirilen kişi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15929)

1035.-   Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu'nun, Bartın'ın Hasankadı beldesinde sel felaketinin ardından yapılacak bakım ve onarım çalışmaları için belediyenin İŞKUR'dan işçi talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/15930)

1036.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, Türkiye genelinde ve İzmir ilinde 8 Eylül 1999 tarihinden önce işe girdiği halde emekli olamayan kişilerin sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15931)

1037.-   Mardin Milletvekili Ebrü Günay'ın, Mardin Büyükşehir Belediyesine İŞKUR üzerinden gerçekleştirilen işe alımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/15932)

1038.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlerde kadro verilmeyerek taşeron olarak çalışmaya devam eden kişilere ve kadroya alınmama gerekçelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16006)

1039.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, ticari taksi şoförü olarak çalışan vatandaş sayısına ve sigortalılık şartlarıyla ilgili bazı hususlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/16007)

1040.-   Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, Piri Reis Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği bölümünde okuyan bir öğrencinin staj yaptığı gemide hastalanarak hayatını kaybetmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16008)

1041.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, kadroya geçirilen taşeron işçilerin taleplerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16103)

1042.-   Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un, borçları nedeniyle emekli aylıklarına haciz konulan kişi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16104)

1043.-   Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, Patnos Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yardım kolileri için yapılan gıda malzemesi alımında yolsuzluk yapıldığı iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16105)

1044.-   Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük illeri ve ilçelerindeki işsizlik verilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16168)

1045.-   Siirt Milletvekili Sıdık Taş'ın, mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16169)

1046.-   Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, Adana'da bir otelin işçilerinin grev kararı almasına ve turizm sektörü çalışanlarının sorunlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16170)

1047.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Isparta ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16217)

1048.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Isparta ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16218)

1049.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Isparta ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/16219)

1050.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2015-2019 yılları arasında iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ile Bitlis ilindeki sosyal güvenlik verilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16220)

1051.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bitlis ilindeki işsizlik verilerine ve 2010-2018 yılları arasında Bitlis'te ve Türkiye genelinde İŞKUR'a yapılan başvuru sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16221)

1052.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2015-2019 yılları arasında iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ile Isparta ilindeki sosyal güvenlik verilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16222)

1053.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Isparta ilindeki işsizlik verilerine ve 2010-2018 yılları arasında Isparta'da ve Türkiye genelinde İŞKUR'a yapılan başvuru sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16223)

1054.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Bitlis ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16224)

1055.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bitlis ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16225)

1056.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bitlis ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/16226)

1057.-   Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki'nin, Batman Belediyesinde ve Mardin Büyükşehir Belediyesinde İŞKUR tarafından TYP kapsamında gerçekleştirilen işe alımların durdurulma nedenine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16359)

1058.-   Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, 2018 yılının Nisan ayında yapılan EKPSS sonucu işe alınan personel sayısının azlığına ve kamudaki engelli personel istihdam kotasının arttırılmasına yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16430)

1059.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görev yapan kadrolu personel ve taşeron işçi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16431)

1060.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sosyal güvencesi bulunmayan ve aynı hanede yaşayanlardan geliri asgari ücretin üçte birinin altında olan kişi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16432)

1061.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kamu ve özel sektörde işçi statüsünde çalışan üniversite mezunu kişi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16433)

1062.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'de sendika üyesi olarak çalışan kişi sayısına ve bunların sendikalara göre dağılımına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16434)

1063.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yardımcı hizmetler sınıfında bulunan çalışanların genel idare hizmetleri sınıfı kapsamında değerlendirilmesini amaçlayan bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16435)

1064.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2019 Temmuz ayı itibarıyla iş başvurusunda bulunan ve işe alınan engelli vatandaşların sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16436)

1065.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kadro yetersizliği sebebiyle derece yükseltilmesi yapılmayan memurlara yükselebilecekleri en üst kadro derecesinin verilmesi önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16437)

1066.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamuda performans değerlendirme sisteminden vazgeçilmesi önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16438)

1067.-   Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, 2828 sayılı Kanun kapsamında korunmaya muhtaç çocuklar arasından yapılacak memur atamalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16560)

1068.-   Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya'nın, hizmet sınıflarına göre Bakanlık bünyesinde görevli kamu personeli ve engelli personel sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16561)

1069.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tüm geçici, vekil ve sözleşmeli personel ile memur işi yapan kamu işçilerinin kadroya geçirilmesine yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16562)

1070.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, fazla çalışma ücretlerinin uluslararası alanda belirlenen standartlara çıkarılması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16563)

1071.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 ve 2019 yıllarında evlilik veya doğum sebebiyle işten ayrılan sigortalı kadın sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16564)

1072.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlerin kullanımındaki taşıtlara, bunlardan kiralık olanların sayısına ve yıllık kira giderlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16565)

1073.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlerin kullanımındaki binalara, bunlardan kiralık olanların sayısına ve yıllık kira giderlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16566)

1074.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, parçalanmış ailelerin illere göre dağılımıyla ilgili veri toplanması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16567)

1075.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 ve 2019 yıllarında performans değerlendirmesi sonucu olarak işten çıkarılan kişiler ile yargı kararıyla işe dönenlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16568)

1076.-   Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, sosyal medyada paylaşılan ve çocuklara nefret söylemi içeren sloganların söyletildiği bir video ile ilgili işlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16569)

1077.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, Şırnak'ta kayıtlı işsiz sayısı ile sosyal yardım ve hizmetlerden faydalanan kişilerin sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16721)

1078.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Çankırı ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16722)

1079.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Çankırı ilindeki işsizlik verilerine ve 2010-2018 yılları arasında Çankırı'da ve Türkiye genelinde İŞKUR'a yapılan başvuru sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16723)

1080.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2015-2019 yılları arasında Çankırı ilinde gerçekleşen iş kazası ve meslek hastalığı vakaları ile sigortalılık türlerine göre çalışan sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16724)

1081.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2015-2019 yılları arasında Gümüşhane ilinde gerçekleşen iş kazası ve meslek hastalığı vakaları ile sigortalılık türlerine göre çalışan sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16725)

1082.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Gümüşhane ilindeki işsizlik verilerine ve 2010-2018 yılları arasında Gümüşhane'de ve Türkiye genelinde İŞKUR'a yapılan başvuru sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16726)

1083.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Erzurum Organize Sanayi Bölgesinde bazı teşviklerden ve kredi kolaylıklarından faydalanmak için sahte iş yerlerinin kurulduğu yönündeki haberlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16727)

1084.-   Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in, eşi vefat etmiş kadınlara yapılan nakdi yardımlar için belirtilen muhtaçlık şartlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16728)

1085.-   Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in, 2015 yılı sonrasında doğum yardımı yapılan kadınların sayısı ile doğum yardımı başvurusu reddedilen kadınların sayısına ve reddedilme gerekçelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16729)

1086.-   Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in, yakacak yardımı kapsamında aranan muhtaçlık şartlarına ve 2018 ve 2019 yıllarında bu yardıma başvuran ailelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16730)

1087.-   Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in, yaşlılar için alınan tedbirler ile yaşlı bakım evi bulunan illere ve sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16731)

1088.-   Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in, sosyal yardım programları kapsamında yapılan gıda yardımlarında aranan muhtaçlık şartlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16732)

1089.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2019 yılları arasında yurt dışı görevlendirmesi yapılan personel sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16733)

1090.-   Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in, Bakanlık tarafından yapılan barınma yardımı için aranan muhtaçlık şartlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16734)

1091.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça verilen hizmetlerin detaylarına ve hizmetlerden faydalanan vatandaşların sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16735)

1092.-   Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in, muhtaç asker ailelerine yardım için aranan şartlara ve 2018 ve 2019 yıllarında bu kapsamda yardıma başvuran ailelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16736)

1093.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığa tahsis edilen temsil, tanıtım ve ağırlama ödenek tutarlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16737)

1094.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığın yaptığı tasarruf miktarına ve içeriğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16738)

1095.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığın yabancı firmalardan temin ettiği mal ve hizmetlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16739)

1096.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça protokol imzalanan vakıflara ve imzalanan protokollerin içeriğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16740)

1097.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça gerçekleştirilen projelerin sayısına ve içeriğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16741)

1098.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça vatandaşlara sunulan hizmetlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16742)

1099.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda evlat edinilen korunmaya muhtaç çocuk sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16743)

1100.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığın acil eylem planı kapsamında öncelikli gördüğü sorunlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/16744)

1101.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2019 yılları arasında Bakanlık ve bağlı birimlerde yapılan makam odası yenilemelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16745)

1102.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Gümüşhane ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16746)

1103.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Çankırı ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16747)

1104.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Çankırı ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/16748)

1105.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2019 yılı içinde yapılan sosyal yardımlara ve kömür yardımlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16749)

1106.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığa gelen istek, şikayet ve öneri sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16750)

1107.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Gümüşhane ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16751)

1108.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Gümüşhane ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/16752)

1109.-   Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, SGK tarafından kayıt altında bulunan çalışanların sayıları ile ilgili istatistiklerin açıklanmamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16753)

1110.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, tutuklu bir vatandaşın emeklilik işlemlerinin başlatılmadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17087)

1111.-   Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin'in, tıp fakültesi mezunlarının atanma sorunlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17088)

1112.-   Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, Osmaniye'de bir işçinin elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdiği olaya ve bu alanda alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin denetlenmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17089)

1113.-   İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün, Tekirdağ Çerkezköy'deki bir otomotiv fabrikasında işçilerin sendikal haklarının engellendiğine yönelik iddiaların soruşturulmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17090)

1114.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2002-2019 yılları arasında Türkiye'de kadınların iş gücüne katılım oranlarına ve Türkiye'nin kadın erkek eşitliği endekslerindeki yerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17091)

1115.-   Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer'in, lösemi tedavisinde etkili olan bazı ilaçların teminine ve bedelinin tümüyle karşılanması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17238)

1116.-   Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, devlet memuru statüsünde olup devlete veya özel teşebbüslere ait şirketlerde çalışması sebebiyle birden fazla maaş alan Bakanlık personeline ilişkin yazılı soru önergesi (7/17239)

1117.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, İş ve Meslek Danışmanlığı Mesleki Yeterlilik Belgesi alan kişi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17240)

1118.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 ve 2019 yıllarında iş ve meslek danışmanlığı kapsamında iş arayanlara yönelik bireysel ve gruplar halinde gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17241)

1119.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, gazi maaşları arasındaki farkın giderilmesi önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17242)

1120.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, şehit ailelerinin ve gazilerin bayramlarda aldıkları sosyal yardımların emekli ikramiyesi aldıkları gerekçesiyle kesilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17243)

1121.-   Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, Türk-İş ile yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17372)

1122.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, eşi cezaevinde bulunan bir kadına Bakanlıkça yapılan yardımın kesildiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17373)

1123.-   Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, Darülaceze ile ilgili bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/17541)

1124.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kadın sığınma evlerine, buralara başvuran kadın sayısına ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17542)

1125.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Muş ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17543)

1126.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Muş ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17544)

1127.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2015-2019 yılları arasında iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ile Muş ilindeki sosyal güvenlik verilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17545)

1128.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Muş ilindeki işsizlik verilerine ve 2010-2018 yılları arasında Muş'ta ve Türkiye genelinde İŞKUR'a yapılan başvuru sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17546)

1129.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Muş ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/17547)

1130.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, KHK ile ihraç edilen bir kişinin emeklilik ikramiyesini alamadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17710)

1131.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, dul aylığı olarak ödenen meblağın artırılması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17711)

1132.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, son on yıla ait boşanma ve nafaka verileri ile nafakanın toplumsal bir sorun olduğuna dair istatistiki veri olup olmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17712)

1133.-   Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin'in, konfeksiyon ve tekstil sektörlerindeki kayıtdışı istihdama ilişkin yazılı soru önergesi (7/17713)

1134.-   Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur'un, 2019 yılı Şubat ayı itibarıyla Ücret Garanti Fonu verilerinin yayımlanmamasının nedenine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17842)

1135.-   Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, Ağrı'daki işsizlik sorununa ve tarım ve hayvancılık, dış ticaret, turizm alanlarında faaliyet gösteren girişimcilerin karşılaştığı sorunların giderilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17909)

1136.-   Muş Milletvekili Şevin Coşkun'un, bir fabrikada çalışan bazı işçilerin sendika üyesi olmaları gerekçesiyle işlerine son verildiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17910)

1137.-   İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, bir memurun ihraç nedenine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17911)

1138.-   Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, son yıllarda artış gösteren kadın cinayetlerinin önlenememesinin nedenlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17912)

1139.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Kilis ilindeki işsizlik verilerine ve 2010-2018 yılları arasında Isparta'da ve Türkiye genelinde İŞKUR'a yapılan başvuru sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17967)

1140.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2015-2019 yılları arasında iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ile Kilis ilindeki sosyal güvenlik verilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17968)

1141.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Kilis ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17969)

1142.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Kilis ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17970)

1143.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Kilis ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/17971)

1144.-   Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin'in, sağlık hizmetlerine erişimde vatandaşların ödediği katılım payına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17972)

1145.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, rehabilitasyon ve aile danışma merkezleri verilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17973)

1146.-   İzmir Milletvekili Kani Beko'nun, OHAL uygulamasından günümüze kadar işsiz kalanlara, iflas eden işletmelere ve İşsizlik Sigortası Fonuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/17974)

1147.-   İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke'nin, sigortalı çalışan sayısındaki düşüşe ve SGK'nın bütçe açığına karşı alınacak tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/18137)

1148.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından kağıtların geri dönüşümüne yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/18138)

1149.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında gerçekleşen kadın cinayetlerine, açılan davalara ve boşanmış kadınlara yönelik istihdam ve psikolojik destek çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18139)

1150.-   Muş Milletvekili Şevin Coşkun'un, son on yedi yılda işlenen kadın cinayetleri ile kadına yönelik erkek şiddetini ve cinsel suçları önlemeye yönelik çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/18140)

1151.-   Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, son on yılda gerçekleşen çocuk ölümlerinin sebeplerine, çocuk ölümlerinin ve çocuğa yönelik şiddetin önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/18277)

1152.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Siirt ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/18278)

1153.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Siirt ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/18279)

1154.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2015-2019 yılları arasında iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ile Siirt ilindeki sosyal güvenlik verilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18280)

1155.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Siirt ili ve ilçelerindeki işsizlik oranlarına ve 2010-2018 yılları arasında Siirt ve Türkiye genelinde İŞKUR'a yapılan başvuru sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18281)

1156.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Siirt ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/18282)

1157.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, son beş yılda yapılan sosyal yardımlara, yardım kapsamından çıkarılan kalemlere ve Bakanlığın kırtasiye ve ısınma yardımı planlamalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18283)

1158.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, SGK'nın bütçesiyle ilgili bazı bilgilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/18284)

1159.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Bakanlığa bağlı birimlerce satın alınan veya kiralanan araçların sayısı ile bunların yakıt ve bakım giderlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18285)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

 

1160.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Denizli'de Denizli Nakılı olarak bilinen endemik bitkinin yetiştiği alana yapılacak olan seyir tepesi inşaatına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15601)

1161.-   Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, Ordu ili Gölköy ilçesinin Sarıca Mahallesi'nde gerçekleşen heyelan sonrası risk altında bulunan tüm evler için vatandaşların yeniden konut edindirme hakkından yararlandırılması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/15602)

1162.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'ın Tut ilçesinde inşa edilen taş evlerin tamamlanarak turizme kazandırılması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/15603)

1163.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bakanlığın üst düzey bürokratlarının yenilenen İstanbul seçimi sürecinde İstanbul'da görevlendirilip görevlendirilmediğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/15604)

1164.-   Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, Aydın ilindeki yapılar için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/15605)

1165.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, On Birinci Kalkınma Planı'nda yer alan tehlikeli atık miktarı verilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/15606)

1166.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi projesinin bulunduğu aşamaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/15607)

1167.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Türk dilinin doğru kullanımı ve şehirlerdeki tabela kirliliği ile etkin mücadele amacıyla bir kampanya başlatılıp başlatılmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15608)

1168.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2019 yılında mülkiyet sorunlarının çözülmesine yönelik işlemlerin hızlandırılması kapsamında yapılan çalışmalardan yararlanan kişi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15611)

1169.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, şeffaf bir imar rejimi altyapısı kurulmasına yönelik çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/15612)

1170.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Katı Atık Programı'nın bulunduğu aşamaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/15613)

1171.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017-2019 yılları arasında sürekli ve geçici görevle yurt dışına gönderilen Bakanlık personeline ilişkin yazılı soru önergesi (7/15614)

1172.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Türkiye Anıt Ağaç ve Mağara Atlası'nın hazırlanma sürecine ilişkin yazılı soru önergesi (7/15615)

1173.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Mardin ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/15616)

1174.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 5 yılda bitirilecek 5000 adet köy konağı projesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/15617)

1175.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Şırnak ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/15618)

1176.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda engelli hakları alanında yapılan çalışmalara, istihdam edilen engelli personele ve binaların engelli erişimine uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/15619)

1177.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Mardin ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/15620)

1178.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, imar barışı uygulamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15621)

1179.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Mardin ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/15622)

1180.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Mardin ilinde yüksek hava kirliliği potansiyeli bulunup bulunmadığına ve Temiz Hava Eylem Planı'na ilişkin yazılı soru önergesi (7/15623)

1181.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Mardin ilinde yabancılara yapılan arazi satışlarına ve üzerinde ipotek bulunan tarım arazilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/15624)

1182.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Şırnak ilinde yüksek hava kirliliği potansiyeli bulunup bulunmadığına ve Temiz Hava Eylem Planı'na ilişkin yazılı soru önergesi (7/15625)

1183.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Şırnak ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/15626)

1184.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Şırnak ilinde yabancılara yapılan arazi satışlarına ve üzerinde ipotek bulunan tarım arazilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/15627)

1185.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Şırnak ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/15628)

1186.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Hereke bölgesindeki eski taş ocağına dökülen toksik radyoaktif toprağın bertaraf edilmesine yönelik çalışma yapılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15629)

1187.-   Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, Kirazlı Altın Madeni Projesine ve proje için kesilen ağaç sayısı ile kullanılacak siyanürün çevre ve canlı sağlığına etkilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/15630)

1188.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Ulukışla ilçesi Beyağıl köyündeki içme suyu temin edilen kuyuların bulunduğu alanda depolanan katı atık çöplerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/15934)

1189.-   Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, Balyanoz Koyu'nda atık sular nedeniyle yaşanan kirliliğe ilişkin yazılı soru önergesi (7/16009)

1190.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlerde kadro verilmeyerek taşeron olarak çalışmaya devam eden kişilere ve kadroya alınmama gerekçelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16010)

1191.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, DASK kapsamında deprem sigortası bulunan yapı sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16011)

1192.-   Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, Nusaybin'de TOKİ konutlarına ve konutların teslim tarihine kadar yapılması taahhüt edilen kira yardımlarının durdurulmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16012)

1193.-   Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin'in, Bakanlık tarafından yürütülen çevresel etki analizi projesi devam ederken Aydın'ın bazı ilçelerinde yeni jeotermal tesisler için ihaleye çıkılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16106)

1194.-   Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, Bursa'nın Orhaneli ilçesinin Yenidanişment Mahallesi'nde yaşanan altyapı ve su sorununa ilişkin yazılı soru önergesi (7/16107)

1195.-   Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'ın, Kırşehir Belediyesi bünyesinde açık bulunan bir kadroya yönelik açıktan atama işlemi hususunda gereken iznin verilmesi talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16108)

1196.-   İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin, İzmir Foça'da bulunan demir çelik cüruf depolama alanının çevre ve insan sağlığına etkilerine ve alanın kaldırılması veya taşınması için yapılacak çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/16171)

1197.-   Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, Kastamonu'nun İnebolu ve Küre ilçelerini kapsayacak bakır işletmesi projesine ve projenin atık depolama sahasının yerleşim alanlarına uzaklığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16172)

1198.-   Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, Kastamonu'da yapımı planlanan Kaya Regülatörü ve HES Projesi'nin jeotermal turizm, yer altı suları ve kirlilik açısından doğuracağı etkilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16173)

1199.-   Muğla Milletvekili Burak Erbay'ın, Sandras Dağı'nda bulunan olivin madeni ocağının faaliyet yürüttüğü alanı büyütme başvurusuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/16174)

1200.-   Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, Aydın ili Germencik ilçesinde jeotermal enerji santrallerinin atık su salınımına ve ilde tarımın korunmasına yönelik önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16177)

1201.-   Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, Fethiye Körfezi'ndeki deniz kirliliğini önlemeye yönelik çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/16178)

1202.-   İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, İzmir'in Aliağa ilçesinde kurulmuş sanayi kuruluşlarının atıklarına ve bu atıkların çevresel etkilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16227)

1203.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bitlis ilinde yabancılara yapılan arazi satışlarına ve üzerinde ipotek bulunan tarım arazilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16229)

1204.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Isparta ilinde yabancılara yapılan arazi satışlarına ve üzerinde ipotek bulunan tarım arazilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16230)

1205.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Isparta ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/16231)

1206.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Isparta ilinde yüksek hava kirliliği potansiyeli bulunup bulunmadığına ve Temiz Hava Eylem Planı'na ilişkin yazılı soru önergesi (7/16232)

1207.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Isparta ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16233)

1208.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Isparta ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16234)

1209.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Bitlis ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16235)

1210.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bitlis ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/16236)

1211.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bitlis ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16237)

1212.-   İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, İzmir'in Çeşme ilçesi Ovacık Mahallesi'nde hazineye ait arazide başlayan inşaat çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16360)

1213.-   Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, Diyarbakır'daki Kent Ormanı'nın Bakanlık tarafından rezerv yapı alanı olarak belirlenmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16361)

1214.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görev yapan kadrolu personel ve taşeron işçi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16441)

1215.-   İzmir Milletvekili Kani Beko'nun, TAEK raporuna göre İzmir'in Gaziemir ilçesinde en az 12 yıldır bulunan nükleer atıklara yönelik Bakanlığın aldığı tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16442)

1216.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin borçlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16443)

1217.-   Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un, Tekirdağ'ın Çorlu ve Ergene ilçelerinde meydana gelen koku sorununa ve bu sorunun giderilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16444)

1218.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Suruç Belediyesinin borçlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16445)

1219.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Siverek Belediyesinin borçlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16446)

1220.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Karaköprü Belediyesinin borçlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16447)

1221.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Hilvan Belediyesinin borçlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16448)

1222.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Harran Belediyesinin borçlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16449)

1223.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Haliliye Belediyesinin borçlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16450)

1224.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Halfeti Belediyesinin borçlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16451)

1225.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Eyyübiye Belediyesinin borçlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16452)

1226.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Akçakale Belediyesinin borçlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16453)

1227.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ceylanpınar Belediyesinin borçlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16454)

1228.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Viranşehir Belediyesinin borçlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16455)

1229.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bozova Belediyesinin borçlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16456)

1230.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Birecik Belediyesinin borçlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16457)

1231.-   Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral'ın, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Mogan Gölü'nün dip çamur temizliği çalışmalarının durma sebebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16570)

1232.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla plastik poşet kullanımında sağlanan tasarrufa ilişkin yazılı soru önergesi (7/16571)

1233.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Balıkesir'de bulunan Küplü Deresi ile Simav Çayının kirliliğine ve bu konuda alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16572)

1234.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Cilo, Ağrı ve Süphan dağlarında bulunan buzulların erimesinin nedenlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16573)

1235.-   Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, Aydın'da bulunan jeotermal enerji santrallerine ve buralardan salınan kükürtdioksit gazının tarımsal üretime etkisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16574)

1236.-   Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya'nın, hizmet sınıflarına göre Bakanlık bünyesinde görevli kamu personeli ve engelli personel sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16575)

1237.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, organik nitelikteki evsel atıkların geri dönüşümüne ilişkin yazılı soru önergesi (7/16576)

1238.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlerin kullanımındaki taşıtlara, bunlardan kiralık olanların sayısına ve yıllık kira giderlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16577)

1239.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlerin kullanımındaki binalara, bunlardan kiralık olanların sayısına ve yıllık kira giderlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16578)

1240.-   Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, 2018 yılında Türkiye'nin diğer ülkelerden aldığı plastik atık miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16579)

1241.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Gaziantep ilindeki Sof Dağı'nda bulunan taş ocaklarının çevresel etkilerine ve bu ocakların kontrol ve denetimlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16754)

1242.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Çankırı ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16755)

1243.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Çankırı ilinde yabancılara yapılan arazi satışlarına ve üzerinde ipotek bulunan tarım arazilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16756)

1244.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Çankırı ilinde yüksek hava kirliliği potansiyeli bulunup bulunmadığına ve Temiz Hava Eylem Planı'na ilişkin yazılı soru önergesi (7/16757)

1245.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Gümüşhane ilinde yabancılara yapılan arazi satışlarına ve üzerinde ipotek bulunan tarım arazilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16758)

1246.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Gümüşhane ilinde yüksek hava kirliliği potansiyeli bulunup bulunmadığına ve Temiz Hava Eylem Planı'na ilişkin yazılı soru önergesi (7/16759)

1247.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2019 yılları arasında yurt dışı görevlendirmesi yapılan personel sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16760)

1248.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça verilen hizmetlerin detaylarına ve hizmetlerden faydalanan vatandaşların sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16761)

1249.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, İzmir Uzundere kentsel dönüşüm projesinin bulunduğu aşamaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/16762)

1250.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığa tahsis edilen temsil, tanıtım ve ağırlama ödenek tutarlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16763)

1251.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığın yaptığı tasarruf miktarına ve içeriğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16764)

1252.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Antalya'nın Alanya ilçesinde bir akaryakıt dağıtım tesisinin kapasitesinin genişletilmesine yönelik çalışmalara ve çevresel risklere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16765)

1253.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığın yabancı firmalardan temin ettiği mal ve hizmetlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16766)

1254.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2002-2019 yıllarında Türkiye'nin Akdeniz'e bıraktığı ortalama günlük atık miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16767)

1255.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça protokol imzalanan vakıflara ve imzalanan protokollerin içeriğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16768)

1256.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça vatandaşlara sunulan hizmetlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16769)

1257.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça gerçekleştirilen projelerin sayısına ve içeriğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16770)

1258.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığın acil eylem planı kapsamında öncelikli gördüğü sorunlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/16771)

1259.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2019 yılları arasında Bakanlık ve bağlı birimlerde yapılan makam odası yenilemelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16772)

1260.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Çankırı ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16773)

1261.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Çankırı ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/16774)

1262.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Gümüşhane ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16775)

1263.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığa gelen istek, şikayet ve öneri sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16776)

1264.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Gümüşhane ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/16777)

1265.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Gümüşhane ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16778)

1266.-   İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, İzmir'in Şirince ve Belevi köyleri arasında yapılması planlanan mermer ocağı projesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17092)

1267.-   İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, İzmir'in Menderes ilçesinde yer alan Tahtalı Baraj Havzasına kurulması planlanan mermer ocağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17093)

1268.-   Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi çevre düzeni ve imar planlarının askı süreci devam ederken Millet Bahçesi inşaatı için ihaleye çıkılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17094)

1269.-   Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, Mardin Büyükşehir Belediyesinin kayyum ile yönetildiği dönemde imar planlarında yapılan değişikliklere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17095)

1270.-   İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun, Adıyaman'ın Kömür beldesinde işletilen mermer ocaklarının su kaynaklarına verdiği zararlara ve bölgedeki Alevi ziyaretgahlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17096)

1271.-   İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam'ın, İstanbul'un Fikirtepe Mahallesi'nde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm sürecinde yaşanan bazı mağduriyetlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17097)

1272.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Kanadalı bir şirketin Çanakkale'de yürüttüğü altın arama faaliyetleri kapsamında yapılan ağaç kesimine ve projenin çevreye etkilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17098)

1273.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Sultanbeyli Belediyesi tarafından inşa edilen Aydos Sosyal Tesisleri'nin işletme hakkının kiralanmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17099)

1274.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, imara açılan TSK hatıra ormanı bulunup bulunmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17100)

1275.-   Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu'nun, Samsun Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün ihaleleri ile ilgili yapılan bir soruşturmaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/17101)

1276.-   Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, Mardin Beyaz Su Vadisi'nde bulunan taş ocağının sebep olduğu doğa tahribatına ve ocağın kapatılmama sebebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17102)

1277.-   Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, 2019 yılında yapılan ve ihaleye çıkılan millet bahçeleriyle ilgili çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17244)

1278.-   Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, devlet memuru statüsünde olup devlete veya özel teşebbüslere ait şirketlerde çalışması sebebiyle birden fazla maaş alan Bakanlık personeline ilişkin yazılı soru önergesi (7/17245)

1279.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, çevreye duyarlı konaklama tesisi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17246)

1280.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda illere göre yapılan bisiklet ve yaya yolu düzenlemelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17247)

1281.-   Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından su fiyatlarında yapılan artışa ilişkin yazılı soru önergesi (7/17249)

1282.-   İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Şirince ve Belevi köyleri arasında kalan alanda mermer ocağı açılacağı iddiasına ve bölgedeki ağaçların kesilme riskine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17374)

1283.-   İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin, Murat Dağı'nda altın madeni arama izni verilmesine ve arama çalışmalarının olası çevresel etkilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17375)

1284.-   Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, Kirazlı Altın ve Gümüş Madeni Ocağı projesi için hazırlanan ÇED raporuna ve yapılan ağaç kesimlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17376)

1285.-   Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in, 2005-2019 yılları arasında yapılan çöp ithalatına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17377)

1286.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Antalya'nın Finike ilçesinde açılacak maden ocaklarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17378)

1287.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir ve Denizli'de depremden etkilenen bölgelerde yapılan çalışmalara ve imar barışı uygulamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17379)

1288.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Muş ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17548)

1289.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Muş ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17549)

1290.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Muş ilinde yabancılara yapılan arazi satışlarına ve üzerinde ipotek bulunan tarım arazilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17550)

1291.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Muş ilinde yüksek hava kirliliği potansiyeli bulunup bulunmadığına ve Temiz Hava Eylem Planı'na ilişkin yazılı soru önergesi (7/17551)

1292.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Muş ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/17552)

1293.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Mazıdağı Eti Fosfat Fabrikası'nda tehlikeli madde kullanıldığına dair iddiaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/17714)

1294.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından son beş yılda yapılan yatırımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/17715)

1295.-   Mersin Milletvekili Rıdvan Turan'ın, ipotekli tarım arazilerine dair çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17843)

1296.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, norm kadroda belirtilen ve çalışan itfaiyeci sayıları ile itfaiyecilerin özlük haklarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17844)

1297.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, zabıtalara yönelik görevde yükselme sınavlarının merkezileştirilmesi ve özlük haklarının iyileştirilmesi önerilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17845)

1298.-   Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, bir kişinin mülkiyetindeki arazide belediyeden ruhsat alınmadan cami inşaatına başlandığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17913)

1299.-   Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin'in, Aydın ilindeki madencilik faaliyetlerinin olumsuz etkilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17914)

1300.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Kilis ilinde yüksek hava kirliliği potansiyeli bulunup bulunmadığına ve Temiz Hava Eylem Planı'na ilişkin yazılı soru önergesi (7/17975)

1301.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Kilis ilinde yabancılara yapılan arazi satışlarına ve üzerinde ipotek bulunan tarım arazilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17976)

1302.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Kilis ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17977)

1303.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Kilis ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17978)

1304.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Kilis ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/17979)

1305.-   Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in, Fethiye Körfezi'nde meydana gelen kirliliğe ve Eşen Çayı üzerindeki su ürünleri üretimi faaliyetleriyle ilgili verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17980)

1306.-   Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, enerji performansı kimlik belgesi alma uygulamasından eski binaların muaf tutulması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17981)

1307.-   Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan'ın, pirina ve karasu gibi zeytin yan ürünleri üretiminin sebep olduğu çevresel kirliliğe ilişkin yazılı soru önergesi (7/18286)

1308.-   İzmir Milletvekili Kani Beko'nun, Küçük Menderes Havzası Kirlilik Önleme Eylem Planı'nın hayata geçirilmemesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18287)

1309.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Siirt ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/18288)

1310.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Siirt ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/18289)

1311.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, Bakanlığın iklim değişikliği ve iklim değişikliğinin yol açacağı zararlar hakkındaki çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18290)

1312.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Siirt ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/18291)

1313.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Siirt ilinde yabancılara yapılan arazi satışlarına ve üzerinde ipotek bulunan tarım arazilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18292)

1314.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Siirt ilinde yüksek hava kirliliği potansiyeli bulunup bulunmadığına ve Temiz Hava Eylem Planı'na ilişkin yazılı soru önergesi (7/18293)

1315.-   Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in, Muş'un Bulanık ilçesi Arakonak köyünde açılacak taş ocağına ruhsat verilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18294)

1316.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Bakanlığa bağlı birimlerce satın alınan veya kiralanan araçların sayısı ile bunların yakıt ve bakım giderlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18295)

Dışişleri Bakanlığı

 

1317.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bakanlığın üst düzey bürokratlarının yenilenen İstanbul seçimi sürecinde İstanbul'da görevlendirilip görevlendirilmediğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/15631)

1318.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017-2019 yılları arasında sürekli ve geçici görevle yurt dışına gönderilen Bakanlık personeline ilişkin yazılı soru önergesi (7/15632)

1319.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda engelli hakları alanında yapılan çalışmalara, istihdam edilen engelli personele ve binaların engelli erişimine uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/15633)

1320.-   İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in, Doğu Akdeniz'de yürütülen sondaj çalışmalarına yönelik AB'nin yaptırım kararına ve alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/15939)

1321.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlerde kadro verilmeyerek taşeron olarak çalışmaya devam eden kişilere ve kadroya alınmama gerekçelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16013)

1322.-   İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in, Avrupa Komisyonu 2019 Türkiye Raporu'ndaki önerilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16238)

1323.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görev yapan kadrolu personel ve taşeron işçi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16458)

1324.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 30 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla vizesiz giriş yapılabilecek ülkelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16459)

1325.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Küçük Çuha Adası'nın Yunanistan tarafından işgal edilmesinin engellenmesine ve adada deniz üssü açılmasına yönelik çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16580)

1326.-   Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya'nın, hizmet sınıflarına göre Bakanlık bünyesinde görevli kamu personeli ve engelli personel sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16581)

1327.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlerin kullanımındaki taşıtlara, bunlardan kiralık olanların sayısına ve yıllık kira giderlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16582)

1328.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlerin kullanımındaki binalara, bunlardan kiralık olanların sayısına ve yıllık kira giderlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16583)

1329.-   Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak'ın, kırmızı bültenle aranan bir teröristin İsviçre'de BM özel temsilcisi ile anlaşma imzalamasıyla ilgili olarak İsviçre ve BM nezdinde yapılan girişimlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16584)

1330.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2019 yılları arasında yurt dışı görevlendirmesi yapılan personel sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16779)

1331.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça verilen hizmetlerin detaylarına ve hizmetlerden faydalanan vatandaşların sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16780)

1332.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa tahsis edilen temsil, tanıtım ve ağırlama ödenek tutarlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16781)

1333.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığın yaptığı tasarruf miktarına ve içeriğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16782)

1334.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça protokol imzalanan vakıflara ve imzalanan protokollerin içeriğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16783)

1335.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça vatandaşlara sunulan hizmetlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16784)

1336.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığın yabancı firmalardan temin ettiği mal ve hizmetlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16785)

1337.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça gerçekleştirilen projelerin sayısına ve içeriğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16786)

1338.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2019 yılları arasında Bakanlık ve bağlı birimlerde yapılan makam odası yenilemelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16787)

1339.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığın acil eylem planı kapsamında öncelikli gördüğü sorunlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/16788)

1340.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığa gelen istek, şikayet ve öneri sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16789)

1341.-   İstanbul Milletvekili Yunus Emre'nin, aday meslek memurluğu giriş sınavında usulsüzlük yapıldığına dair iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/17250)

1342.-   Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, devlet memuru statüsünde olup devlete veya özel teşebbüslere ait şirketlerde çalışması sebebiyle birden fazla maaş alan Bakanlık personeline ilişkin yazılı soru önergesi (7/17251)

1343.-   Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, Doğubayazıt'ta sınır ticareti yapan beş Türk vatandaşına İran askerleri tarafından ateş açılmasına ve vatandaşların gözaltına alınmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17380)

1344.-   Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya'nın, yabancı uyruklu tutuklu ve hükümlülere yönelik bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17381)

1345.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, sonradan KKTC vatandaşlığı kazanmış kişilerin de Türk vatandaşlığına geçebilmesi önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17716)

1346.-   İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun, Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılar için yurtdışından aldığı destek miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17915)

1347.-   Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak'ın, PKK ve uzantısı terör örgütlerinin çocukları silahlı çatışmalarda kullanmasının BM nezdinde ele alınmasına yönelik girişimlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/18296)

1348.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Bakanlığa bağlı birimlerce satın alınan veya kiralanan araçların sayısı ile bunların yakıt ve bakım giderlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18297)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

 

1349.-   Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, Zonguldak ili Kozlu ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumuna ait lojmanların yıkım sebebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/15635)

1350.-   Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu'nun, Bartın'ın Amasra ilçesindeki otopark sorununun çözümüne ilişkin yazılı soru önergesi (7/15637)

1351.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlerde kadro verilmeyerek taşeron olarak çalışmaya devam eden kişilere ve kadroya alınmama gerekçelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16014)

1352.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Kocaeli'de 2015-2019 yılları arasında elektrik, doğalgaz ve su hizmetleri için açma kapama bedeli tahsil edilen abone sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16461)

1353.-   İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin, madenciliğin iklim krizi üzerindeki etkilerine ve bu çerçevede Bakanlık tarafından yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/16590)

1354.-   Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, Bursa'nın İznik ilçesinde çinko-bakır-kurşun ocağı için maden arama ruhsatı verildiği iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16790)

1355.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Gaziantep Sof Dağı'nda bulunan taş ocaklarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16791)

1356.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2019 yılları arasında yurt dışı görevlendirmesi yapılan personel sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16792)

1357.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığa tahsis edilen temsil, tanıtım ve ağırlama ödenek tutarlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16794)

1358.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığın yaptığı tasarruf miktarına ve içeriğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16795)

1359.-   Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in, el konulan Çukurova ve Kepez Elektrik A.Ş.'de küçük hisseleri bulunan yatırımcıların mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16797)

1360.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça gerçekleştirilen projelerin sayısına ve içeriğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16798)

1361.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Gümüşhane ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16804)

1362.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2019 yılları arasında Bakanlık ve bağlı birimlerde yapılan makam odası yenilemelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16805)

1363.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Gümüşhane ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16807)

1364.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Gümüşhane ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/16809)

1365.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Kanadalı bir şirketin Çanakkale'de yürüttüğü altın arama faaliyetleri kapsamında yapılan ağaç kesimine ve projenin çevreye etkilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17103)

1366.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Akkaya Barajı ile Bor Kızılca Köyü Deresi'nde oluşan kirliliğin önlenmesi için bir çalışma yapılıp yapılmayacağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17253)

1367.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, termik santrallerin atık ısılarından bölgesel ısıtma ve tarımsal faaliyetlerde yararlanılması amacıyla yapılan projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17255)

1368.-   Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün, Tunceli'deki Munzur Dağlarında ve Munzur Vadisi Milli Parkı'nda yapılması planlanan maden aramalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17382)

1369.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2002-2019 yılları arasında enerji fiyatlarında gerçekleşen artışa ilişkin yazılı soru önergesi (7/17383)

1370.-   Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, 2002-2019 yılları arasında maden arama ruhsatı verilen firma sayısına ve siyanür kullanımının risklerine karşı alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17553)

1371.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, Türkiye genelinde faaliyette olan güneş enerjisi paneli verilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17554)

1372.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, ülkemizde faaliyette olan HES sayısına ve bunlarla ilgili çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17556)

1373.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, faaliyette olan rüzgar enerjisi santrallerinin sayısı ile bölgelere ve illere göre dağılımlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17557)

1374.-   Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün, Antalya'nın Finike ilçesinde ÇED raporu alınmadan on üç maden ocağına izin verilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17718)

1375.-   Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, 3. derece sit alanı olarak tespit edilen Muğla Karabağlar Yaylası'nda maden arama ve sondaj çalışmalarına başlandığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17916)

1376.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Kilis ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17982)

1377.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Kilis ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17983)

1378.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Kilis ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/17984)

1379.-   Muğla Milletvekili Suat Özcan'ın, Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde çalışma izni verilen maden ve mermer ocaklarına ve bölgedeki bitki örtüsünün korunmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17985)

1380.-   Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, son beş yılda ihalesi yapılan maden arama sahaları ve ihalelere katılan şirketlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17986)

1381.-   Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, Entegre Nükleer Altyapı Gözden Geçirme Raporu'nda yer alan tavsiyeler hakkında Bakanlıkça yapılan işlem ve eylemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17987)

1382.-   Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, Gümüşhane'de madencilik amacıyla kapatılan sahaların yüzölçümüne ve madencilik faaliyetlerinden elde edilen katma değere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17988)

1383.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son on yılda kaya gazı ve metan gazı için araştırma yapılan bölgelere ve bu kapsamda Niğde'nin işletmeye uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/17989)

1384.-   Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin'in, Kaz Dağları ve Madra Dağları bölgesinde yürütülen madencilik faaliyetlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17990)

1385.-   Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in, Muğla Karabağlar yaylasında yapılan maden arama faaliyetlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17991)

1386.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, İzmir'in Foça ilçesi Kozbeyli köyünde yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17992)

1387.-   Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın, Silopi Belediyesi ve DEDAŞ arasında kayyum döneminde imzalanan ihale şartnamesine yönelik denetimlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17993)

1388.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Siirt ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/18298)

1389.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Siirt ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/18299)

1390.-   İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, doğal gaz fiyatlarına yapılan zamma ilişkin yazılı soru önergesi (7/18300)

1391.-   Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan'ın, tarımsal sulamada kullanılan elektrikten alınan dağıtım bedeli, vergi ve fonların kaldırılmasına yönelik çalışma olup olmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18301)

1392.-   Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, Muğla Çamköy su havzasında açılacak yeni kömür sahalarının bölgedeki su kaynaklarına olumsuz etkilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18303)

1393.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Bakanlığa bağlı birimlerce satın alınan veya kiralanan araçların sayısı ile bunların yakıt ve bakım giderlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18304)

1394.-   Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, doğal gaz fiyatında indirim yapılması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18305)

1395.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, elektrik dağıtım şirketlerine satılan elektrik birim fiyatına yapılan indirimin faturalara yansımamasının nedenine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18306)

1396.-   Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin'in, belediyelerin su hizmetinde kullandıkları elektrikte indirim yapılması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18307)

Gençlik ve Spor Bakanlığı

 

1397.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bakanlığın üst düzey bürokratlarının yenilenen İstanbul seçimi sürecinde İstanbul'da görevlendirilip görevlendirilmediğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/15649)

1398.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda engelli hakları alanında yapılan çalışmalara, istihdam edilen engelli personele ve binaların engelli erişimine uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/15652)

1399.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda 2018 ve 2019 yıllarında tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi kapsamında yapılan harcama tutarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15654)

1400.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017-2019 yılları arasında sürekli ve geçici görevle yurt dışına gönderilen Bakanlık personeline ilişkin yazılı soru önergesi (7/15656)

1401.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Mardin ilinde bulunan spor kulübü sayısına ve 2018 yılında bunlara yapılan nakdi yardımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/15657)

1402.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sporun yaygınlaştırılması için açılacak tesislere ilişkin yazılı soru önergesi (7/15658)

1403.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Şırnak ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/15663)

1404.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfaspor'un resmi borç miktarına ve kulübün borç yükünden kurtulmasını sağlayacak çalışmalar yapılması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16112)

1405.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlerin kullanımındaki binalara, bunlardan kiralık olanların sayısına ve yıllık kira giderlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16594)

1406.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2019 yılları arasında yurt dışı görevlendirmesi yapılan personel sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16810)

1407.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça verilen hizmetlerin detaylarına ve hizmetlerden faydalanan vatandaşların sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16811)

1408.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığa tahsis edilen temsil, tanıtım ve ağırlama ödenek tutarlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16812)

1409.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığın yaptığı tasarruf miktarına ve içeriğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16813)

1410.-   Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel'in, 14 Kasım 2019 tarihinde yapılacak Türkiye-İzlanda maçının Mersin Stadyumunda yapılması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16814)

1411.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Gümüşhane ilinde bulunan spor kulübü sayısına ve 2018 yılında bu kulüplere yapılan nakdi yardımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/16815)

1412.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Çankırı ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16817)

1413.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Çankırı ilinde Bakanlığa bağlı bulunan yurt sayısına, yurtların yatak kapasitelerine ve yurtlara başvuran kişi sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16818)

1414.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Çankırı ilinde bulunan spor kulübü sayısına ve 2018 yılında bu kulüplere yapılan nakdi yardımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/16819)

1415.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Gümüşhane ilinde Bakanlığa bağlı bulunan yurt sayısına, yurtların yatak kapasitelerine ve yurtlara başvuran kişi sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16820)

1416.-   Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü'nün, Eskişehir Yenikent Mahallesi'ndeki olimpik yüzme havuzu inşaatının ne zaman tamamlanacağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16822)

1417.-   Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü'nün, Eskişehir'de stadyum inşaatı için yıkılan ve amatör spor kulüplerinin kullandığı üç spor sahasının yeniden yapımına yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16823)

1418.-   Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü'nün, Eskişehir'de yıkılan Atatürk Stadyumu arazisinin TOKİ'ye devrine ve yeni yapılan stadyuma ilişkin yazılı soru önergesi (7/16824)

1419.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça protokol imzalanan vakıflara ve imzalanan protokollerin içeriğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16825)

1420.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça vatandaşlara sunulan hizmetlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16826)

1421.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça gerçekleştirilen projelerin sayısına ve içeriğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16827)

1422.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığın yabancı firmalardan temin ettiği mal ve hizmetlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16828)

1423.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tescilli amatör spor kulüpleri ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16829)

1424.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Gümüşhane ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16830)

1425.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2019 yılları arasında Bakanlık ve bağlı birimlerde yapılan makam odası yenilemelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16831)

1426.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Muş ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17561)

1427.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Muş ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17562)

1428.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Muş ilinde Bakanlığa bağlı bulunan yurt sayısına, yurtların yatak kapasitelerine ve yurtlara başvuran kişi sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17563)

1429.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Muş ilinde bulunan spor kulübü sayısına ve 2018 yılında bunlara yapılan nakdi yardımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/17564)

1430.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Muş ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/17565)

1431.-   Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu'nun, Manisa'nın Akhisar ilçesinde kapatılmasına karar verilen bir öğrenci yurduna ve depreme dayanıksız olduğu tespit edilen Bakanlığa bağlı yurt binası sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17917)

1432.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Kilis ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/17994)

1433.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Kilis ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17995)

1434.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, son on yılda KYK yurt ücretlerine yapılan zamlara ve 2019-2020 eğitim öğretim yılı için yapılan zammın sebebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17996)

1435.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Kilis ilinde Bakanlığa bağlı bulunan yurt sayısına, yurtların yatak kapasitelerine ve yurtlara başvuran kişi sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17997)

1436.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Kilis ilinde bulunan spor kulübü sayısına ve 2018 yılında bunlara yapılan nakdi yardımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/17998)

1437.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Kilis ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17999)

1438.-   Ankara Milletvekili Servet Ünsal'ın, öğrenim kredisi borcu nedeniyle hakkında işlem başlatılan vatandaşların durumuna ve borçlarının iş bulana kadar ertelenmesi önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18000)

1439.-   Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in, illere göre mevcut öğrenci yurdu sayısına ve 2012-2019 yılları arasında devlet yurtlarına başvuran öğrenci sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18001)

1440.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, KYK bünyesinde bulunan yurt sayısına ve yurtların kapasitesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18141)

1441.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Siirt ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/18308)

1442.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Siirt ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/18309)

1443.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Siirt ilinde bulunan spor kulübü sayısına ve 2018 yılında bu kulüplere yapılan nakdi yardımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/18310)

1444.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Siirt ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/18311)

1445.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Siirt ilinde Bakanlığa bağlı bulunan yurt sayısına, yurtların yatak kapasitelerine ve yurtlara başvuran kişi sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18312)

Hazine ve Maliye Bakanlığı

 

1446.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bakanlığın üst düzey bürokratlarının yenilenen İstanbul seçimi sürecinde İstanbul'da görevlendirilip görevlendirilmediğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/15664)

1447.-   Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun geçici 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmelerin feshi, tasfiyesi veya devri için idarelere başvuran yüklenicilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/15665)

1448.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda engelli hakları alanında yapılan çalışmalara, istihdam edilen engelli personele ve binaların engelli erişimine uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/15666)

1449.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017-2019 yılları arasında sürekli ve geçici görevle yurt dışına gönderilen Bakanlık personeline ilişkin yazılı soru önergesi (7/15667)

1450.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, bazı Hazine taşınmazlarının uygulayıcı kuruluşlara devrine ilişkin yazılı soru önergesi (7/15668)

1451.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, katılım, kalkınma ve yatırım bankalarının faizsiz finansman sağlayabilmesi için geliştirilecek altyapı projesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/15669)

1452.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kalkınma Bankası'nın yeniden yapılandırılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15670)

1453.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sarmalık tütünde ÖTV oranının düşürülmesi önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/15671)

1454.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Mardin ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/15672)

1455.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Şırnak ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/15673)

1456.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Mardin ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/15674)

1457.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Şırnak ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/15675)

1458.-   Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan'ın, Kilis'te vergi beyannamesi verme süresinin mücbir sebep hali nedeniyle vergi ödemeleri için belirlenen tarihe kadar uzatılması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/15942)

1459.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlerde kadro verilmeyerek taşeron olarak çalışmaya devam eden kişilere ve kadroya alınmama gerekçelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16017)

1460.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, 2019 yılında inşaat sektöründe istihdam edilen kişi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16113)

1461.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, borcunu ödeyemediği için yasal takibe alınan vatandaşların borçlarının yapılandırılması konusunda bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16114)

1462.-   Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün düzenlediği kazı kazan olarak bilinen oyun ile ilgili verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16115)

1463.-   Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un, vergi dairelerine karşı kazanılan davaların vekalet ücretlerinin avukatlara ne zaman ödeneceğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16116)

1464.-   İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine ve enflasyon hesaplamalarında yapılan kalite düzenlemesi yöntemine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16179)

1465.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir Foça Tatil Köyü'nün kiralanması ihalesini alan firmanın beklediği onaya ve bu alanın değerlendirilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16180)

1466.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Isparta ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16257)

1467.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bitlis ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16258)

1468.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Isparta ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/16259)

1469.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bitlis ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/16260)

1470.-   Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın, örtülü ödenek harcamalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16362)

1471.-   Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin'in, TÜİK bünyesinde görev yapan personel sayısına ve hizmet sınıflarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16363)

1472.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 30 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarında bitki ve peyzaj için yapılan harcama tutarlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16463)

1473.-   Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, 2019 yılı Temmuz ayı itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı ile taşıt vergisinin ve plakaya kesilen cezaların ödenmediği araç sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16464)

1474.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamuda ek ödemelere yönelik düzenleme yapılması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16465)

1475.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, 2002-2019 yılları arasında kiracı sayısında yaşanan artışın nedenlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16596)

1476.-   Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya'nın, hizmet sınıflarına göre Bakanlık bünyesinde görevli kamu personeli ve engelli personel sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16597)

1477.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlerin kullanımındaki taşıtlara, bunlardan kiralık olanların sayısına ve yıllık kira giderlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16598)

1478.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlerin kullanımındaki binalara, bunlardan kiralık olanların sayısına ve yıllık kira giderlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16599)

1479.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlerde görevli kadrolu personel ve taşeron işçi sayıları ile önümüzdeki üç yıl içinde yapılması planlanan personel istihdamına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16600)

1480.-   Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın, 2017 ve 2018 yılları için gelir ve kurumlar vergisi beyannamesi verenlerden 6824 sayılı Kanun kapsamında vergi indirimi için müracaat eden mükellef sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16601)

1481.-   Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, İVME Finansman Paketi kapsamında en yüksek miktarda kredi verilen ilk beş yüz firmaya ve bu kredilerin geri ödemelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16837)

1482.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2019 yılları arasında yurt dışı görevlendirmesi yapılan personel sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16838)

1483.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça verilen hizmetlerin detaylarına ve hizmetlerden faydalanan vatandaşların sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16839)

1484.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığa tahsis edilen temsil, tanıtım ve ağırlama ödenek tutarlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16840)

1485.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığın yaptığı tasarruf miktarına ve içeriğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16841)

1486.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça protokol imzalanan vakıflara ve imzalanan protokollerin içeriğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16842)

1487.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça gerçekleştirilen projelerin sayısına ve içeriğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16843)

1488.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Çankırı ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/16844)

1489.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça vatandaşlara sunulan hizmetlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16845)

1490.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığın yabancı firmalardan temin ettiği mal ve hizmetlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16846)

1491.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2019 yılları arasında Bakanlık ve bağlı birimlerde yapılan makam odası yenilemelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16847)

1492.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığın acil eylem planı kapsamında öncelikli gördüğü sorunlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/16848)

1493.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Çankırı ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16849)

1494.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Gümüşhane ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16850)

1495.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Gümüşhane ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/16851)

1496.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığa gelen istek, şikayet ve öneri sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16852)

1497.-   İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam'ın, Şanlıurfa'da ikamet eden bir çocuğun ameliyat masraflarının karşılanması için gerekli olan Bakanlık onayına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17104)

1498.-   Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, devlet memuru statüsünde olup devlete veya özel teşebbüslere ait şirketlerde çalışması sebebiyle birden fazla maaş alan Bakanlık personeline ilişkin yazılı soru önergesi (7/17261)

1499.-   Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, ödenme zamanı gelen KYK kredi borçlarının miktarına ve borçlarını ödeyemeyen kişiler için bir yapılandırma yapılıp yapılmayacağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17566)

1500.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Muş ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17567)

1501.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Muş ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/17568)

1502.-   Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, Muğla'nın Bodrum ve Fethiye ilçelerinde satışı yapılan ve özelleştirme programı kapsamına alınan Hazine arazilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17719)

1503.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Kilis ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/18002)

1504.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Kilis ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/18003)

1505.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından kağıtların geri dönüşümüne yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/18142)

1506.-   Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın, 2018 yılı ve sonrasında Ankara'da afetlerden etkilenen çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının ertelenmesi önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18314)

1507.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Siirt ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/18315)

1508.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Siirt ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/18316)

1509.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Bakanlığa bağlı birimlerce satın alınan veya kiralanan araçların sayısı ile bunların yakıt ve bakım giderlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18317)

İçişleri Bakanlığı

 

1510.-   Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, 2018 ve 2019 yıllarında yerel seçimler öncesi ve sonrasında kesilen trafik cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15676)

1511.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bakanlığın üst düzey bürokratlarının yenilenen İstanbul seçimi sürecinde İstanbul'da görevlendirilip görevlendirilmediğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/15677)

1512.-   Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, 2002-2019 yılları arasında gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonlarına dair bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/15678)

1513.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'de Jandarma personelinin toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalandırılması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/15679)

1514.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda engelli hakları alanında yapılan çalışmalara, istihdam edilen engelli personele ve binaların engelli erişimine uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/15681)

1515.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda 2018 ve 2019 yıllarında tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi kapsamında yapılan harcama tutarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15682)

1516.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017-2019 yılları arasında sürekli ve geçici görevle yurt dışına gönderilen Bakanlık personeline ilişkin yazılı soru önergesi (7/15683)

1517.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2002-2019 yılları arasında maganda kurşunu olarak tabir edilen nedenle gerçekleşen yaralanma ve ölüm vakalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15684)

1518.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Mardin ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/15685)

1519.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Şırnak ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/15686)

1520.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Şırnak ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/15687)

1521.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Mardin ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/15688)

1522.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Mardin ilinde son beş yılda yakalanan uyuşturucu madde miktarına ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik faaliyetlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/15689)

1523.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Şırnak ilinde son beş yılda yakalanan uyuşturucu madde miktarına ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik faaliyetlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/15690)

1524.-   Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu'nun, Bartın-Kızılelma arasındaki köy yolu yapımının ne zaman bitirileceğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/15943)

1525.-   Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu'nun, Bartın'ın Çeştepe köyünde yaşanan su sıkıntısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15944)

1526.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Kadıköy Kalamış Marina'daki güvenlik sorunlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15945)

1527.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Emniyet Genel Müdürlüğünde başpolis olarak çalışanlar için bu unvanın kaldırılması ve komiser yardımcılığı unvanı verilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/16018)

1528.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin kılık ve kıyafet yönetmeliği ile üniforma tasarımlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16019)

1529.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 23 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla hakkında soruşturma açılan belediye başkanlarına ve soruşturmaların gerekçelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16020)

1530.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, taciz, tecavüz, ihmal ve istismar olaylarına karıştığı tespit edilen kamu görevlilerine ve haklarında başlatılan yasal işlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16021)

1531.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlerde kadro verilmeyerek taşeron olarak çalışmaya devam eden kişilere ve kadroya alınmama gerekçelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16022)

1532.-   Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın, Hendek Devlet Hastanesinde doktorlara yapıldığı iddia edilen saldırılarla ilgili olarak gelen şikayetlere ve açılan soruşturmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/16117)

1533.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, il özel idareleri tarafından dernek, vakıf, birlik, kurum ve kuruluşlara yapıldığı iddia edilen nakdi yardımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/16118)

1534.-   Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir'in, Suriyeli mültecilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16119)

1535.-   İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu'nun, Ankara'nın Kırkkonaklar semtinde engelli bir vatandaşa şiddet uygulayan esnaf hakkında yapılan yasal işlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16120)

1536.-   İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının bir adayın seçim kampanyası için belediyeden yardım alan ailelere ev ziyaretinde bulunduğuna dair iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/16181)

1537.-   Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın, TRT Kurdi kanalında yayınlanan bir röportaja ilişkin yazılı soru önergesi (7/16182)

1538.-   Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, Kastamonu'nun İnegöl ilçesindeki Zarbana Çayı'nda ve sahil alanında yaşanan kirliliğe ilişkin yazılı soru önergesi (7/16183)

1539.-   Muş Milletvekili Şevin Coşkun'un, zırhlı araçların çarpması sonucu yaralanan veya yaşamını yitiren kişilerin sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16184)

1540.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bitlis ilinde son beş yılda yakalanan uyuşturucu madde miktarına ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik faaliyetlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16261)

1541.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Isparta ilinde son beş yılda yakalanan uyuşturucu madde miktarına ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik faaliyetlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16262)

1542.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, güvenlik korucularının haklarının iyileştirilmesi önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16263)

1543.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Isparta ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16264)

1544.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bitlis ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16265)

1545.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bitlis ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/16266)

1546.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Isparta ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/16267)

1547.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı ile bir gazetecinin görüşmelerine dair otel görüntüleriyle ilgili bir soruşturma yürütülüp yürütülmediğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16364)

1548.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin kamp alanlarının bazı dernek ve vakıfların kullanımına sunulduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16365)

1549.-   İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün, Ankara'da rögar kapağının açık bırakılması sebebiyle bir çocuğun hayatını kaybettiği olaya ve alınacak tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16366)

1550.-   Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın, gözaltına alınan bir vatandaşa ilişkin yazılı soru önergesi (7/16367)

1551.-   Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, seçimlerde görevlendirilen kolluk kuvvetlerine ve ikametgah dışında oy kullanılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16368)

1552.-   Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün, bazı şiddet olaylarıyla ilgili yapılan işlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16369)

1553.-   Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın, Şırnak'ın Cizre Belediyesine atanan kayyum tarafından Belediyeye ait bir taşınmazın bir derneğe tahsis edildiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16370)

1554.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'un Tuzla ilçesinde boş bir araziye yerleştirilen polis koruma noktası kabinine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16466)

1555.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 1 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla biber gazı stoğuna ve bunun kullanılan miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16467)

1556.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması nedeniyle son üç yılda memuriyete alınmayan ve ihraç edilen kişi sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16468)

1557.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 1 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla gaz bombası stoğuna ve gaz bombası kullanımı sonucunda yaralanan ve hayatını yitiren kişi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16469)

1558.-   Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan 100 ilaçlama işçisinin sürekli istihdam edilmesi önerisine ve işçilerin maaşlarının üç aydır ödenmediği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16470)

1559.-   Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, 2019 yılı Temmuz ayı itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı ile zorunlu trafik sigortası ve araç muayenesi yaptırılamayan araç sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16471)

1560.-   Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, Bakanlığın Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde yer alan uygulama sürelerinin uzatılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16602)

1561.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Türkiye'den göç oranlarına ve göç edenlerin sayısında bir önceki yıla göre yaşanan artışın nedenlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16603)

1562.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, ülkemizde bulunan Suriye uyruklu kişilerin tamamının ülkelerine geri gönderilmesi yönünde bir çalışmanın olup olmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16604)

1563.-   Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, Gaziantep Oğuzeli Geri Gönderme Merkezinde Afgan bir mültecinin intihar etmesi olayına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16605)

1564.-   Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya'nın, hizmet sınıflarına göre Bakanlık bünyesinde görevli kamu personeli ve engelli personel sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16606)

1565.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlerin kullanımındaki taşıtlara, bunlardan kiralık olanların sayısına ve yıllık kira giderlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16607)

1566.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlerde görevli kadrolu personel ve taşeron işçi sayıları ile önümüzdeki üç yıl içinde yapılması planlanan personel istihdamına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16608)

1567.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlerin kullanımındaki binalara, bunlardan kiralık olanların sayısına ve yıllık kira giderlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16609)

1568.-   İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın, Mardin'in Nusaybin ve Midyat ilçelerinde meydana gelen yangınlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/16610)

1569.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, son beş yılda Şırnak'tan göç eden kişi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16853)

1570.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2019 yılları arasında yurt dışı görevlendirmesi yapılan personel sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16854)

1571.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça verilen hizmetlerin detaylarına ve hizmetlerden faydalanan vatandaşların sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16855)

1572.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığa tahsis edilen temsil, tanıtım ve ağırlama ödenek tutarlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16856)

1573.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Çankırı ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/16857)

1574.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Gümüşhane ilinde son beş yılda yakalanan uyuşturucu madde miktarına ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik faaliyetlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16858)

1575.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Çankırı ilinde son beş yılda yakalanan uyuşturucu madde miktarına ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik faaliyetlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16859)

1576.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça protokol imzalanan vakıflara ve imzalanan protokollerin içeriğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16860)

1577.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça gerçekleştirilen projelerin sayısına ve içeriğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16861)

1578.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığın yaptığı tasarruf miktarına ve içeriğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16862)

1579.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça vatandaşlara sunulan hizmetlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16863)

1580.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığın yabancı firmalardan temin ettiği mal ve hizmetlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16864)

1581.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Çankırı ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16865)

1582.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2019 yılları arasında Bakanlık ve bağlı birimlerde yapılan makam odası yenilemelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16866)

1583.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığın acil eylem planı kapsamında öncelikli gördüğü sorunlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/16867)

1584.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Gümüşhane ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/16868)

1585.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Gümüşhane ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16869)

1586.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığa gelen istek, şikayet ve öneri sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16870)

1587.-   Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün, Tunceli'de Ovacık Kaymakamlığı tarafından bazı köylerin boşaltılması yönünde muhtarlıklara yazı gönderildiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16871)

1588.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir Harmandalı Geri Gönderme Merkezine dair kötü muamele iddialarıyla ilgili yapılan işlemlere ve Merkezin denetim sıklığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17105)

1589.-   Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin bir cadde isminin değiştirilmesine yönelik kararının Valilikçe reddedilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17106)

1590.-   Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin'in, 18 Temmuz 2019 tarihinde Trabzon'da yaşanan bir olay sonrası turistlerin sınır dışı edilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17107)

1591.-   Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, 14 Haziran 2019 tarihinde Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde bir kişiye kolluk güçleri tarafından kötü muamelede bulunulduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17108)

1592.-   Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in, Cizre Kaymakamı ile ilgili bir iddiaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/17109)

1593.-   Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın, Van'da uygulanan on beş günlük etkinlik yasağının gerekçelerine ve bu kapsamda Valilikçe izin verilmeyen bir konsere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17110)

1594.-   İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün, İzmir Harmandalı Geri Gönderme Merkezi ile ilgili iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/17111)

1595.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Harmandalı Geri Gönderme Merkezi ile ilgili çeşitli iddialara ve bu iddialara yönelik adli ve idari soruşturma olup olmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17112)

1596.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Jandarma Genel Komutanlığının bahçesinde yer alan heykelin restorasyonuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/17113)

1597.-   Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in, Diyarbakır'da güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan bir kişiye kötü muamelede bulunulduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17114)

1598.-   Batman Milletvekili Necdet İpekyüz'ün, 19 Temmuz 2018 tarihinden itibaren izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yasaklandığı illerin ve yasaklanan etkinliklerin sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17115)

1599.-   Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, sosyal medyada paylaşılan ve çocuklara nefret söylemi içeren sloganların söyletildiği bir video ile ilgili işlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17116)

1600.-   Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 2017 yılı Sayıştay Denetim Raporunda yer alan bazı bulgulara ilişkin yazılı soru önergesi (7/17117)

1601.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye genelinde illere göre ihlal edilen trafik kurallarına, verilen trafik cezalarına ve cezaları ödeyen ve ödemeyenlerin sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17262)

1602.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında kesilen trafik cezalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17263)

1603.-   Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, devlet memuru statüsünde olup devlete veya özel teşebbüslere ait şirketlerde çalışması sebebiyle birden fazla maaş alan Bakanlık personeline ilişkin yazılı soru önergesi (7/17264)

1604.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizde bulunan şartlı mültecilerin sayısına ve uyruklarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17265)

1605.-   Bursa Milletvekili Yüksel Özkan'ın, Marmara Bölgesinde hasar tespiti yapılmış ve oturulamaz raporu olan bina sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17266)

1606.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, 2019 yılı Şubat ayında haklarında kayıp başvurusu yapılan ve şu anda gözaltında oldukları belirtilen dört vatandaşa ilişkin yazılı soru önergesi (7/17384)

1607.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Hakkari'nin Çemekurk köyünde kolluk kuvvetleri tarafından açılan ateş sonucu bir kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17385)

1608.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Hakkari'nin Çemekurk köyünde kolluk kuvvetleri tarafından açılan ateş sonucu bir kişinin yaşamını yitirmesine ve olayın soruşturulmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17386)

1609.-   Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, Gadir Hum Bayramının dini bayram ilan edilmesi talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17387)

1610.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, polislerin özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik önerilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17388)

1611.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, özel güvenliklerin özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik önerilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17389)

1612.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, uzman jandarmalara yönelik bazı düzenleme önerilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17390)

1613.-   İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Bornova ilçesinde vatandaşların Türk İntikam Tugayı isimli bir örgüt tarafından tehdit edildiği iddialarıyla ilgili yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/17569)

1614.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, 2019 yılında Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından hakkında işlem yapılan kaçak avlanan tekne sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17570)

1615.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneğinin basın açıklamasında gözaltına alınan bir kadının tacize uğradığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17571)

1616.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Muş ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17572)

1617.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Muş ilinde son beş yılda yakalanan uyuşturucu madde miktarına ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik faaliyetlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17573)

1618.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Muş ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/17574)

1619.-   İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in, 2002'den günümüze görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17720)

1620.-   Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, ülkemizdeki Suriyelilerin kurduğu dernek sayısı ile Suriyelilerin karıştıkları adli vaka sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17721)

1621.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, Şanlıurfa Ceylanpınar Belediyesi eski başkanının kızının Belediyeye özel kalem müdürü olarak atandığı ve beş yıl boyunca işe gitmeden maaş aldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17846)

1622.-   Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in, İskenderun Belediyesinin mülkünde olan Kızlar Manastırı'nın hazineye devredilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17847)

1623.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, İzmir'de gözaltına alınan bir kişiye ilişkin yazılı soru önergesi (7/17848)

1624.-   Van Milletvekili Muazzez Orhan'ın, bir yazar tarafından düzenlenecek imza günü ve söyleşi etkinliğinin iptaline ilişkin yazılı soru önergesi (7/17849)

1625.-   Antalya Milletvekili Feridun Bahşi'nin, Kahramanmaraş Vali Yardımcısının uyguladığı bir disiplin cezası sebebiyle görevden uzaklaştırıldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17918)

1626.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 2002 yılı sonrasında Rize'de isim verilen veya ismi değiştirilen yapılara ve Fındıklı Belediyesince yapılmak istenen Millet Bahçesi Parkı isim değişikliğine onay verilmemesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17919)

1627.-   Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in, Şırnak Valiliğince alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17920)

1628.-   İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun, Türkiye'de yaşayan Suriye uyruklu kişiler ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17921)

1629.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Kilis ilinde son beş yılda yakalanan uyuşturucu madde miktarına ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik faaliyetlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/18004)

1630.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, askerlik vazifesini yerine getirirken vefat eden bir erin ölüm nedenine ve ailesine yapılan açıklamalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/18005)

1631.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Kilis ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/18006)

1632.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Kilis ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/18007)

1633.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2019 yılında trafik cezası verilen kişi sayısına ve cezaların miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18008)

1634.-   Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in, Muğla'nın bazı ilçelerinde valinin katılmadığı organizasyonlarda ilçe kaymakamının Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan sonra protokol konuşması yapmak istemesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18009)

1635.-   Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından son 5 yıl içinde deniz araçlarından kaynaklı deniz kirliliği konusunda Fethiye Körfezi'nde yapılan denetim sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18010)

1636.-   İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun, bazı Suriyelilere hukuki prosedüre riayet edilmeden istisnai vatandaşlık statüsü verildiği yönündeki iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/18011)

1637.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından kağıtların geri dönüşümüne yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/18143)

1638.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da doğup büyüyen üç kız kardeşin koşulları sağladıkları halde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı alamadıkları iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18144)

1639.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2019 yıllarında Mardin ilinde kolluk kuvvetlerinin kullanımı için satın alınan biber gazı miktarı ile görevi kötüye kullanma gerekçesiyle haklarında yapılan işlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/18145)

1640.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2019 yıllarında Muş ilinde kolluk kuvvetlerinin kullanımı için satın alınan biber gazı miktarı ile görevi kötüye kullanma gerekçesiyle haklarında yapılan işlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/18146)

1641.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2019 yıllarında Rize ilinde kolluk kuvvetlerinin kullanımı için satın alınan biber gazı miktarı ile görevi kötüye kullanma gerekçesiyle haklarında yapılan işlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/18147)

1642.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2019 yıllarında Siirt ilinde kolluk kuvvetlerinin kullanımı için satın alınan biber gazı miktarı ile görevi kötüye kullanma gerekçesiyle haklarında yapılan işlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/18148)

1643.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2019 yıllarında Şırnak ilinde kolluk kuvvetlerinin kullanımı için satın alınan biber gazı miktarı ile görevi kötüye kullanma gerekçesiyle haklarında yapılan işlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/18149)

1644.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2019 yıllarında Van ilinde kolluk kuvvetlerinin kullanımı için satın alınan biber gazı miktarı ile görevi kötüye kullanma gerekçesiyle haklarında yapılan işlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/18150)

1645.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2019 yıllarında Yozgat ilinde kolluk kuvvetlerinin kullanımı için satın alınan biber gazı miktarı ile görevi kötüye kullanma gerekçesiyle haklarında yapılan işlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/18151)

1646.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2019 yıllarında Ağrı ilinde kolluk güçlerinin müdahalesi sırasında hayatını kaybeden ve yaralanan kişi sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18152)

1647.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2019 yıllarında Aksaray ilinde kolluk güçlerinin müdahalesi sırasında hayatını kaybeden ve yaralanan kişi sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18153)

1648.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2019 yıllarında Ardahan ilinde kolluk güçlerinin müdahalesi sırasında hayatını kaybeden ve yaralanan kişi sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18154)

1649.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2019 yıllarında Batman ilinde kolluk güçlerinin müdahalesi sırasında hayatını kaybeden ve yaralanan kişi sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18155)

1650.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2019 yıllarında Bayburt ilinde kolluk güçlerinin müdahalesi sırasında hayatını kaybeden ve yaralanan kişi sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18156)

1651.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2019 yıllarında Bitlis ilinde kolluk güçlerinin müdahalesi sırasında hayatını kaybeden ve yaralanan kişi sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18157)

1652.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2019 yıllarında Bolu ilinde kolluk güçlerinin müdahalesi sırasında hayatını kaybeden ve yaralanan kişi sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18158)

1653.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2019 yıllarında Çankırı ilinde kolluk güçlerinin müdahalesi sırasında hayatını kaybeden ve yaralanan kişi sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18159)

1654.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2019 yıllarında Diyarbakır ilinde kolluk güçlerinin müdahalesi sırasında hayatını kaybeden ve yaralanan kişi sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18160)

1655.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2019 yıllarında Düzce ilinde kolluk güçlerinin müdahalesi sırasında hayatını kaybeden ve yaralanan kişi sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18161)

1656.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2019 yıllarında Ağrı ilinde kolluk kuvvetlerinin kullanımı için satın alınan biber gazı miktarı ile görevi kötüye kullanma gerekçesiyle haklarında yapılan işlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/18162)

1657.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2019 yıllarında Aksaray ilinde kolluk kuvvetlerinin kullanımı için satın alınan biber gazı miktarı ile görevi kötüye kullanma gerekçesiyle haklarında yapılan işlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/18163)

1658.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2019 yıllarında Ardahan ilinde kolluk kuvvetlerinin kullanımı için satın alınan biber gazı miktarı ile görevi kötüye kullanma gerekçesiyle haklarında yapılan işlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/18164)

1659.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2019 yıllarında Batman ilinde kolluk kuvvetlerinin kullanımı için satın alınan biber gazı miktarı ile görevi kötüye kullanma gerekçesiyle haklarında yapılan işlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/18165)

1660.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2019 yıllarında Elazığ ilinde kolluk güçlerinin müdahalesi sırasında hayatını kaybeden ve yaralanan kişi sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18166)

1661.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2019 yıllarında Bayburt ilinde kolluk kuvvetlerinin kullanımı için satın alınan biber gazı miktarı ile görevi kötüye kullanma gerekçesiyle haklarında yapılan işlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/18167)

1662.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2019 yıllarında Erzincan ilinde kolluk güçlerinin müdahalesi sırasında hayatını kaybeden ve yaralanan kişi sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18168)

1663.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2019 yıllarında Bingöl ilinde kolluk kuvvetlerinin kullanımı için satın alınan biber gazı miktarı ile görevi kötüye kullanma gerekçesiyle haklarında yapılan işlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/18169)

1664.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2019 yıllarında Çankırı ilinde gerçekleşen toplumsal gösterilerin sayısına ve kolluk güçlerinin müdahalesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18170)

1665.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2019 yıllarında Erzurum ilinde kolluk güçlerinin müdahalesi sırasında hayatını kaybeden ve yaralanan kişi sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18171)

1666.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2019 yıllarında Bolu ilinde gerçekleşen toplumsal gösterilerin sayısına ve kolluk güçlerinin müdahalesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18172)

1667.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2019 yıllarında Gümüşhane ilinde kolluk güçlerinin müdahalesi sırasında hayatını kaybeden ve yaralanan kişi sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18173)

1668.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2019 yıllarında Hakkari ilinde kolluk güçlerinin müdahalesi sırasında hayatını kaybeden ve yaralanan kişi sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18174)

1669.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2019 yıllarında Bitlis ilinde gerçekleşen toplumsal gösterilerin sayısına ve kolluk güçlerinin müdahalesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18175)

1670.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2019 yıllarında Bitlis ilinde kolluk kuvvetlerinin kullanımı için satın alınan biber gazı miktarı ile görevi kötüye kullanma gerekçesiyle haklarında yapılan işlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/18176)

1671.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2019 yıllarında Iğdır ilinde kolluk güçlerinin müdahalesi sırasında hayatını kaybeden ve yaralanan kişi sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18177)

1672.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2019 yıllarında Bingöl ilinde gerçekleşen toplumsal gösterilerin sayısına ve kolluk güçlerinin müdahalesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18178)

1673.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2019 yıllarında Isparta ilinde kolluk güçlerinin müdahalesi sırasında hayatını kaybeden ve yaralanan kişi sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18179)

1674.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2019 yıllarında Bayburt ilinde gerçekleşen toplumsal gösterilerin sayısına ve kolluk güçlerinin müdahalesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18180)

1675.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2019 yıllarında Batman ilinde gerçekleşen toplumsal gösterilerin sayısına ve kolluk güçlerinin müdahalesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18181)

1676.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2019 yıllarında Kahramanmaraş ilinde kolluk güçlerinin müdahalesi sırasında hayatını kaybeden ve yaralanan kişi sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18182)

1677.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2019 yıllarında Bolu ilinde kolluk kuvvetlerinin kullanımı için satın alınan biber gazı miktarı ile görevi kötüye kullanma gerekçesiyle haklarında yapılan işlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/18183)

1678.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2019 yıllarında Ardahan ilinde gerçekleşen toplumsal gösterilerin sayısına ve kolluk güçlerinin müdahalesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18184)

1679.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2019 yıllarında Kars ilinde kolluk güçlerinin müdahalesi sırasında hayatını kaybeden ve yaralanan kişi sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18185)

1680.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2019 yıllarında Aksaray ilinde gerçekleşen toplumsal gösterilerin sayısına ve kolluk güçlerinin müdahalesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18186)

1681.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2019 yıllarında Kilis ilinde kolluk güçlerinin müdahalesi sırasında hayatını kaybeden ve yaralanan kişi sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18187)

1682.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2019 yıllarında Çankırı ilinde kolluk kuvvetlerinin kullanımı için satın alınan biber gazı miktarı ile görevi kötüye kullanma gerekçesiyle haklarında yapılan işlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/18188)

1683.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2019 yıllarında Ağrı ilinde gerçekleşen toplumsal gösterilerin sayısına ve kolluk güçlerinin müdahalesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18189)

1684.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2019 yıllarında Mardin ilinde kolluk güçlerinin müdahalesi sırasında hayatını kaybeden ve yaralanan kişi sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18190)

1685.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2019 yıllarında Diyarbakır ilinde kolluk kuvvetlerinin kullanımı için satın alınan biber gazı miktarı ile görevi kötüye kullanma gerekçesiyle haklarında yapılan işlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/18191)

1686.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2019 yıllarında Düzce ilinde kolluk kuvvetlerinin kullanımı için satın alınan biber gazı miktarı ile görevi kötüye kullanma gerekçesiyle haklarında yapılan işlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/18192)

1687.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2019 yıllarında Muş ilinde kolluk güçlerinin müdahalesi sırasında hayatını kaybeden ve yaralanan kişi sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18193)

1688.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2019 yıllarında Erzincan ilinde kolluk kuvvetlerinin kullanımı için satın alınan biber gazı miktarı ile görevi kötüye kullanma gerekçesiyle haklarında yapılan işlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/18194)

1689.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2019 yıllarında Van ilinde gerçekleşen toplumsal gösterilerin sayısına ve kolluk güçlerinin müdahalesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18195)

1690.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2019 yıllarında Rize ilinde kolluk güçlerinin müdahalesi sırasında hayatını kaybeden ve yaralanan kişi sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18196)

1691.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2019 yıllarında Siirt ilinde kolluk güçlerinin müdahalesi sırasında hayatını kaybeden ve yaralanan kişi sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18197)

1692.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2019 yıllarında Siirt ilinde gerçekleşen toplumsal gösterilerin sayısına ve kolluk güçlerinin müdahalesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18198)

1693.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2019 yıllarında Erzurum ilinde kolluk kuvvetlerinin kullanımı için satın alınan biber gazı miktarı ile görevi kötüye kullanma gerekçesiyle haklarında yapılan işlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/18199)

1694.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2019 yıllarında Şırnak ilinde kolluk güçlerinin müdahalesi sırasında hayatını kaybeden ve yaralanan kişi sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18200)

1695.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2019 yıllarında Gümüşhane ilinde kolluk kuvvetlerinin kullanımı için satın alınan biber gazı miktarı ile görevi kötüye kullanma gerekçesiyle haklarında yapılan işlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/18201)

1696.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2019 yıllarında Rize ilinde gerçekleşen toplumsal gösterilerin sayısına ve kolluk güçlerinin müdahalesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18202)

1697.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2019 yıllarında Muş ilinde gerçekleşen toplumsal gösterilerin sayısına ve kolluk güçlerinin müdahalesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18203)

1698.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2019 yıllarında Hakkari ilinde kolluk kuvvetlerinin kullanımı için satın alınan biber gazı miktarı ile görevi kötüye kullanma gerekçesiyle haklarında yapılan işlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/18204)

1699.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2019 yıllarında Van ilinde kolluk güçlerinin müdahalesi sırasında hayatını kaybeden ve yaralanan kişi sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18205)

1700.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2019 yıllarında Mardin ilinde gerçekleşen toplumsal gösterilerin sayısına ve kolluk güçlerinin müdahalesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18206)

1701.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2019 yıllarında Iğdır ilinde kolluk kuvvetlerinin kullanımı için satın alınan biber gazı miktarı ile görevi kötüye kullanma gerekçesiyle haklarında yapılan işlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/18207)

1702.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2019 yıllarında Şırnak ilinde gerçekleşen toplumsal gösterilerin sayısına ve kolluk güçlerinin müdahalesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18208)

1703.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2019 yıllarında Kilis ilinde gerçekleşen toplumsal gösterilerin sayısına ve kolluk güçlerinin müdahalesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18209)

1704.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2019 yıllarında Kahramanmaraş ilinde kolluk kuvvetlerinin kullanımı için satın alınan biber gazı miktarı ile görevi kötüye kullanma gerekçesiyle haklarında yapılan işlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/18210)

1705.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2019 yıllarında Kars ilinde kolluk kuvvetlerinin kullanımı için satın alınan biber gazı miktarı ile görevi kötüye kullanma gerekçesiyle haklarında yapılan işlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/18211)

1706.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2019 yıllarında Kars ilinde gerçekleşen toplumsal gösterilerin sayısına ve kolluk güçlerinin müdahalesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18212)

1707.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2019 yıllarında Kilis ilinde kolluk kuvvetlerinin kullanımı için satın alınan biber gazı miktarı ile görevi kötüye kullanma gerekçesiyle haklarında yapılan işlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/18213)

1708.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2019 yıllarında Karaman ilinde gerçekleşen toplumsal gösterilerin sayısına ve kolluk güçlerinin müdahalesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18214)

1709.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2019 yıllarında Kahramanmaraş ilinde gerçekleşen toplumsal gösterilerin sayısına ve kolluk güçlerinin müdahalesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18215)

1710.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2019 yıllarında Iğdır ilinde gerçekleşen toplumsal gösterilerin sayısına ve kolluk güçlerinin müdahalesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18216)

1711.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2019 yıllarında Hakkari ilinde gerçekleşen toplumsal gösterilerin sayısına ve kolluk güçlerinin müdahalesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18217)

1712.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2019 yıllarında Gümüşhane ilinde gerçekleşen toplumsal gösterilerin sayısına ve kolluk güçlerinin müdahalesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18218)

1713.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2019 yıllarında Erzurum ilinde gerçekleşen toplumsal gösterilerin sayısına ve kolluk güçlerinin müdahalesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18219)

1714.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2019 yıllarında Erzincan ilinde gerçekleşen toplumsal gösterilerin sayısına ve kolluk güçlerinin müdahalesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18220)

1715.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2019 yıllarında Düzce ilinde gerçekleşen toplumsal gösterilerin sayısına ve kolluk güçlerinin müdahalesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18221)

1716.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2019 yıllarında Diyarbakır ilinde gerçekleşen toplumsal gösterilerin sayısına ve kolluk güçlerinin müdahalesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18222)

1717.-   Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Bakanlık tarafından illerde toplantı ve yürüyüşlerin yasaklanmasına yönelik bir genelge çıkarılıp çıkarılmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18318)

1718.-   Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın, Silopi Belediyesinin DEDAŞ'ın çalışmalarına yönelik denetim yetkisinin kolluk güçlerince engellendiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18319)

1719.-   Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, geçici kimlik belgesi olan ve olmayan Suriyeli sığınmacıların sayısına ve kolluk kuvvetlerinin belge almak için sırada bekleyenlere müdahale ettiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18320)

1720.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Siirt ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/18321)

1721.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Siirt ilinde son beş yılda yakalanan uyuşturucu madde miktarına ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik faaliyetlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/18322)

1722.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Siirt ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/18323)

1723.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Bakanlığa bağlı birimlerce satın alınan veya kiralanan araçların sayısı ile bunların yakıt ve bakım giderlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18324)

1724.-   Ankara Milletvekili Şenol Sunat'ın, 18 Temmuz 2019 tarihinde Düzce'nin Akçakoca ve Cumayeri ilçelerindeki sel felaketinin yarattığı mağduriyetlerin giderilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18325)

Kültür ve Turizm Bakanlığı

 

1725.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Mardin ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/15695)

1726.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Şırnak ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/15696)

1727.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Mardin ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/15697)

1728.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Şırnak ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/15698)

1729.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Antalya Kumluca'da yer alan Opramoas Anıtı'nın hatalı restore edilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/15700)

1730.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda engelli hakları alanında yapılan çalışmalara, istihdam edilen engelli personele ve binaların engelli erişimine uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/15701)

1731.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda 2018 ve 2019 yıllarında tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi kapsamında yapılan harcama tutarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15703)

1732.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, Bakanlığın İzmir'deki bazı tarihi ve turistik yerlere yönelik çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15946)

1733.-   Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün, arkeolojik kazı alanlarında çalışanların güvenliklerinin sağlanmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15947)

1734.-   Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, Bursa Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nun her yıl düzenlediği tiyatro ve konser etkinliklerinin bu yıl gerçekleştirilmemesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/15948)

1735.-   Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın, Halfeti'nin Günece köyünde yapılacak köprü inşaatı kapsamında bölgedeki bir sit alanına zarar verildiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15949)

1736.-   Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün, caretta caretta kaplumbağalarının doğal yaşam alanlarına yapılan müdahalelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16186)

1737.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Isparta ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16268)

1738.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Isparta ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/16269)

1739.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Isparta ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16270)

1740.-   Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, Bursa ilinde taşınmaz kültür varlıklarının korunması amacıyla oluşturulan katkı payı hesabında toplanan miktara ve yapılan harcamalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/16271)

1741.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bitlis ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16272)

1742.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Bitlis ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16273)

1743.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bitlis ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/16274)

1744.-   İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun, TRT'de yayınlanan dizilerde Alevi kültürüne ait unsurlara yer verilmeyerek ayrımcılık uygulandığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16371)

1745.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Kyme Antik Kenti'nin İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun kararıyla koruma derecesinin düşürülmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16372)

1746.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, müze ve ören yerlerine girişte alınan ücretlere yapılan zamlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/16611)

1747.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, TCDD Ankara Garı Müze Binasının bir özel üniversiteye kiraya verilmesine ve Müzede yer alan eserlerin akıbetine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16612)

1748.-   Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya'nın, hizmet sınıflarına göre Bakanlık bünyesinde görevli kamu personeli ve engelli personel sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16613)

1749.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlerin kullanımındaki taşıtlara, bunlardan kiralık olanların sayısına ve yıllık kira giderlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16614)

1750.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlerde görevli kadrolu personel ve taşeron işçi sayıları ile önümüzdeki üç yıl içinde yapılması planlanan personel istihdamına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16615)

1751.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlerin kullanımındaki binalara, bunlardan kiralık olanların sayısına ve yıllık kira giderlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16616)

1752.-   Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, Kahramanmaraş Kalesi'nin restorasyonu kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/16617)

1753.-   Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in, Muş'ta Alparslan 2 Barajı ve HES projesi nedeniyle yapılan yol çalışmasının Doğdap Kalesi ve çevresine zarar verdiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16618)

1754.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Antalya'nın Alanya ilçesinde bir akaryakıt tesisinin kapasitesinin genişletilmesine yönelik çalışmaların turizme etkilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16872)

1755.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2019 yılları arasında yurt dışı görevlendirmesi yapılan personel sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16873)

1756.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığa tahsis edilen temsil, tanıtım ve ağırlama ödenek tutarlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16874)

1757.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça vatandaşlara sunulan hizmetlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16875)

1758.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça gerçekleştirilen projelerin sayısına ve içeriğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16876)

1759.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça protokol imzalanan vakıflara ve imzalanan protokollerin içeriğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16877)

1760.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığın yaptığı tasarruf miktarına ve içeriğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16878)

1761.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Çankırı ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/16879)

1762.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Çankırı ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16880)

1763.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2019 yılları arasında Bakanlık ve bağlı birimlerde yapılan makam odası yenilemelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16881)

1764.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığın yabancı firmalardan temin ettiği mal ve hizmetlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16882)

1765.-   Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın, Diyarbakır Gazi Köşkü'nün ziyarete kapalı olmasına ve restorasyonuna ne zaman başlanacağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16883)

1766.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Gümüşhane ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16884)

1767.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığın acil eylem planı kapsamında öncelikli gördüğü sorunlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/16885)

1768.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Çankırı ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16886)

1769.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Gümüşhane ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/16887)

1770.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Gümüşhane ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16888)

1771.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığa gelen istek, şikayet ve öneri sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16889)

1772.-   Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, özel tiyatrolara verilecek teşviklere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17118)

1773.-   Antalya Milletvekili Feridun Bahşi'nin, Antalya Kaleiçi'nde yer alan Kesik Minare isimli tarihi yapının restorasyonuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/17119)

1774.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Selanik'teki Atatürk Evi'nin tarihi dokusuna uygun olarak restore edilmesi için yapılacak çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/17120)

1775.-   Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in, İskenderun'da bulunan Kızlar Manastırı'nın taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenerek restore edilmesi önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17267)

1776.-   Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, devlet memuru statüsünde olup devlete veya özel teşebbüslere ait şirketlerde çalışması sebebiyle birden fazla maaş alan Bakanlık personeline ilişkin yazılı soru önergesi (7/17268)

1777.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, Ege Uygarlıkları Müzesi'nin açılış tarihine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17269)

1778.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Muş ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17575)

1779.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Muş ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17576)

1780.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Muş ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/17577)

1781.-   Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, Rüsumat 4 Gemisi'nin battığı yerin tespitine ve battığı yerden çıkarılmasına yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17722)

1782.-   Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in, Bakanlığa bağlı bulunan kreş sayısına ve yeni kreş açılıp açılmayacağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17850)

1783.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Kilis ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/18012)

1784.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Kilis ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/18013)

1785.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Kilis ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/18014)

1786.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, 2019 yılında ülkemize gelen turist sayısına ve turizm ile ilgili verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/18015)

1787.-   Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, turizm alanında kayıt dışı yabancı işçi istihdamının boyutlarına ve bu sektörde çalışan işçilerin işsizlik sigortasından yararlanma durumlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18016)

1788.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından kağıtların geri dönüşümüne yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/18223)

1789.-   İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, Haydarpaşa Garını devralan Bakanlığın Gara yönelik tasarrufunun ne olacağına ve Garın içinde bulunduğu alanın imara açılıp açılmayacağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18326)

1790.-   Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, Ağrı ili ve ilçelerinde bulunan kütüphane sayısına ve kütüphanelerdeki kitaplara ilişkin yazılı soru önergesi (7/18327)

1791.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Siirt ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/18328)

1792.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, müzelerin engellilerin ziyaretine uygun hale getirilmesi önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18329)

1793.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Siirt ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/18330)

1794.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Siirt ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/18331)

1795.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Bakanlığa bağlı birimlerce satın alınan veya kiralanan araçların sayısı ile bunların yakıt ve bakım giderlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18332)

Milli Eğitim Bakanlığı

 

1796.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, vakıf üniversitelerinde engelli öğrencilere yönelik kontenjanların artırılması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/15715)

1797.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, devlet ve vakıf üniversitelerinde öğrenci başına düşen bazı mekan ve kitap sayılarına ve farklılıkları ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/15717)

1798.-   İstanbul Milletvekili Zeynel Özen'in, Özel Statülü Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi projesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16376)

1799.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatının kullanımında bulunan taşıtlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/16472)

1800.-   İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in, okullarda tam gün eğitim uygulamasına ne zaman geçileceğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16890)

1801.-   Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın, Bakanlıkta birden fazla maaş alan bürokrat bulunup bulunmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16891)

1802.-   Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, okula başlama yaşı düşürüldükten sonra öğrenci sayısında görülen artışa ve liselerin kadro ve yapısal imkanlarının öğrenci artışlarına hazır hale getirilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16892)

1803.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2019 yılları arasında yurt dışı görevlendirmesi yapılan personel sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16893)

1804.-   Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, 17-25 Aralık 2013 tarihinden sonra özel okul teşviki verilen okul sayısına ve bu okullardan kaçının KHK ile kapatıldığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16894)

1805.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığa tahsis edilen temsil, tanıtım ve ağırlama ödenek tutarlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16895)

1806.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça protokol imzalanan vakıflara ve imzalanan protokollerin içeriğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16896)

1807.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça vatandaşlara sunulan hizmetlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16897)

1808.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığın yaptığı tasarruf miktarına ve içeriğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16898)

1809.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça gerçekleştirilen projelerin sayısına ve içeriğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16899)

1810.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Çankırı ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16900)

1811.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Çankırı ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/16901)

1812.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2019 yılları arasında Bakanlık ve bağlı birimlerde yapılan makam odası yenilemelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16902)

1813.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığın yabancı firmalardan temin ettiği mal ve hizmetlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16903)

1814.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, okullardaki kültür ve spor faaliyetleri ile beden eğitimi öğretmeni ve spor salonu bulunmayan okul sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16904)

1815.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Gümüşhane ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16905)

1816.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlığın sanat ve spor alanında müfredatta değişiklik yapması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16906)

1817.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığın acil eylem planı kapsamında öncelikli gördüğü sorunlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/16907)

1818.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Çankırı ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16908)

1819.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Gümüşhane ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/16909)

1820.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığa gelen istek, şikayet ve öneri sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16910)

1821.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Gümüşhane ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16911)

1822.-   İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm'ün, İstanbul'da bulunan Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesinin imam hatip lisesine dönüştürülmesi kararına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16912)

1823.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, özel öğretim kurumlarının denetlenme sıklıklarına ve personelinin çalışma koşullarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17121)

1824.-   Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu'nun, dershaneden dönüşen ve fiziki şartları yerine getiremeyen özel öğretim kurumlarının kapatılması nedeniyle mağdur olan öğrencilerin durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/17122)

1825.-   Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, Aydın ilinin LGS başarı sıralamasında yaşanan düşüşün nedenine ve 2019 öğretim yılı itibarıyla mevcut derslik ve öğrenci sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17123)

1826.-   İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın, vakıf üniversitelerine yapılan kaynak aktarımlarına ve tahsislere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17124)

1827.-   Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, LGS'ye giren bir öğrencinin adrese dayalı yerleştirme sistemi sebebiyle yaşadığı mağduriyete ilişkin yazılı soru önergesi (7/17125)

1828.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Hacettepe Üniversitesinin bazı bölümlerinin yeni kurulacak bir üniversiteye devredileceği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17126)

1829.-   Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, devlet memuru statüsünde olup devlete veya özel teşebbüslere ait şirketlerde çalışması sebebiyle birden fazla maaş alan Bakanlık personeline ilişkin yazılı soru önergesi (7/17270)

1830.-   Van Milletvekili Muazzez Orhan'ın, İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne hizmet binası tahsis edilememesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17271)

1831.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, İzmir Karşıyaka Lisesinin kontenjanında yapılan artışa ve derslik talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17391)

1832.-   Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya'nın, Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bulunan Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde inşaatına başlanan okulların son durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/17392)

1833.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Muş ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17578)

1834.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Muş ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17579)

1835.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Muş ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/17580)

1836.-   Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in, 2012-2018 yılları arasında ortaokullarda açılan Yaşayan Diller ve Lehçeler dersiyle ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17723)

1837.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında ortaöğretim kurumlarına başlayacak öğrenci sayısında beklenen artışa yönelik alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17724)

1838.-   Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un, yönetici, müdür ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilen öğretmenlerin branşlarına ve eğitim-öğretimle ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17725)

1839.-   Mardin Milletvekili Ebrü Günay'ın, Mardin Artuklu Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsünün kapatılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17851)

1840.-   Muğla Milletvekili Suat Özcan'ın, karma eğitim uygulanmayan okul oranına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17852)

1841.-   Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, bazı şehirlerdeki nitelikli okullara LGS kontenjanları dışında ek kontenjan tahsis edildiğine yönelik iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/17853)

1842.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık tarafından uygulanan sözlü sınavlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/17854)

1843.-   İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, Bakanlık tarafından düzenlenen okuma kampanyası kapsamında lise öğrencilerinin gönderileceği gençlik kamplarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17922)

1844.-   İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun, Bakanlık bünyesinde eğitim alan Suriyeli çocuk sayısına ve verilen eğitimin diline ilişkin yazılı soru önergesi (7/17923)

1845.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Kilis ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/18017)

1846.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Kilis ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/18018)

1847.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Kilis ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/18019)

1848.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2019-2020 eğitim öğretim yılı ile ilgili çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/18020)

1849.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık bünyesinde atıl halde bulunan eğitim binalarının sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18021)

1850.-   İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, 2019-2020 eğitim öğretim yılında servis ücretleri için planlanan zam oranına ve korsan servis uygulamasının önlenmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18022)

1851.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, illere göre ortaokul, lise, imam hatip ortaokulu ve imam hatip lisesi sayılarına ve kontenjanlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18023)

1852.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile bu kurumlarda görevli öğretmenlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/18024)

1853.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Siirt ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/18333)

1854.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Siirt ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/18334)

1855.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Siirt ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/18335)

1856.-   Van Milletvekili Muazzez Orhan'ın, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışan öğretmenlerin kadro ve özlük haklarıyla ilgili sorunlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18336)

1857.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Bakanlığa bağlı birimlerce satın alınan veya kiralanan araçların sayısı ile bunların yakıt ve bakım giderlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18337)

1858.-   Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, okul taşıtlarında görev yapacak rehber personel için aranan asgari eğitim ve yaş şartlarının yeniden düzenlenmesi önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18338)

Milli Savunma Bakanlığı

 

1859.-   Adana Milletvekili Orhan Sümer'in, askeri üslerde nükleer silah bulunup bulunmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15725)

1860.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, antipersonel mayınların imhasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15726)

1861.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bakanlığın üst düzey bürokratlarının yenilenen İstanbul seçimi sürecinde İstanbul'da görevlendirilip görevlendirilmediğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/15727)

1862.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Mardin ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/15728)

1863.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Mardin ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/15729)

1864.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, F35 alımına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15730)

1865.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Şırnak ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/15731)

1866.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Şırnak ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/15732)

1867.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda engelli hakları alanında yapılan çalışmalara, istihdam edilen engelli personele ve binaların engelli erişimine uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/15733)

1868.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlıkta ve bağlı kuruluşlarda farklı istihdam türlerine göre çalışan personel sayısına ve boş kadro bulunup bulunmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15734)

1869.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017-2019 yılları arasında sürekli ve geçici görevle yurt dışına gönderilen Bakanlık personeline ilişkin yazılı soru önergesi (7/15735)

1870.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda 2018 ve 2019 yıllarında tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi kapsamında yapılan harcama tutarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15736)

1871.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlerde kadro verilmeyerek taşeron olarak çalışmaya devam eden kişilere ve kadroya alınmama gerekçelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16027)

1872.-   Antalya Milletvekili Feridun Bahşi'nin, Ceylanpınar'da Suriye tarafından ülkemize gerçekleştirilen saldırılara ilişkin yazılı soru önergesi (7/16028)

1873.-   İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in, 2019 yılına kadar Milli Savunma Üniversitesine kayıt yaptıran öğrenci sayısına ve iki dersten kalmaları sebebiyle ilişiği kesilen öğrencilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16124)

1874.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, görevden geçici olarak uzaklaştırılan Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin göreve iade sonrasında silahını teslim alamadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16191)

1875.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Isparta ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16281)

1876.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bitlis ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16282)

1877.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Isparta ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/16283)

1878.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bitlis ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/16284)

1879.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatının kullanımında bulunan taşıtlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/16479)

1880.-   Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya'nın, hizmet sınıflarına göre Bakanlık bünyesinde görevli kamu personeli ve engelli personel sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16626)

1881.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlerde görevli kadrolu personel ve taşeron işçi sayıları ile önümüzdeki üç yıl içinde yapılması planlanan personel istihdamına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16627)

1882.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlerin kullanımındaki binalara, bunlardan kiralık olanların sayısına ve yıllık kira giderlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16628)

1883.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, 1 Ağustos 2019 tarihli YAŞ toplantısında bekleme süresi dolmadan emekli edilen general ve amirallere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16913)

1884.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2019 yılları arasında yurt dışı görevlendirmesi yapılan personel sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16914)

1885.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığa tahsis edilen temsil, tanıtım ve ağırlama ödenek tutarlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16915)

1886.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça vatandaşlara sunulan hizmetlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16916)

1887.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça gerçekleştirilen projelerin sayısına ve içeriğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16917)

1888.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığın yaptığı tasarruf miktarına ve içeriğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16918)

1889.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığa gelen istek, şikayet ve öneri sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16919)

1890.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça protokol imzalanan vakıflara ve imzalanan protokollerin içeriğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16920)

1891.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Çankırı ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/16921)

1892.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2019 yılları arasında Bakanlık ve bağlı birimlerde yapılan makam odası yenilemelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16922)

1893.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığın yabancı firmalardan temin ettiği mal ve hizmetlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16923)

1894.-   İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, OYAK'ın iştiraki olan Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk Anonim Şirketi'nin yöneticileri ve faaliyetleri ile ilgili bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/16924)

1895.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığın acil eylem planı kapsamında öncelikli gördüğü sorunlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/16925)

1896.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Çankırı ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16926)

1897.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Gümüşhane ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/16927)

1898.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Gümüşhane ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16928)

1899.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından ihraç edilen bir kişiye OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun ret kararının gerekçesiz olarak gönderildiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17127)

1900.-   Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin'in, 17 Temmuz 2019 tarihinde Sakarya 7. Komando Tugayında gerçekleştiği iddia edilen bir olaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/17128)

1901.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Suriye sınırının güvenliği konusunda ABD ile yapılan görüşmelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17129)

1902.-   İstanbul Milletvekili Ahmet Ünal Çeviköz'ün, Suriye'nin kuzeyi ile ilgili olarak ABD ile yapılan görüşmelere ve güvenli bölge kurulmasına yönelik çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/17130)

1903.-   Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, devlet memuru statüsünde olup devlete veya özel teşebbüslere ait şirketlerde çalışması sebebiyle birden fazla maaş alan Bakanlık personeline ilişkin yazılı soru önergesi (7/17272)

1904.-   İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, Kuleli Askeri Lisesi binasının yabancı gerçek veya tüzel kişilere satılacağı yönündeki iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/17393)

1905.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, askeri hastanelerin ve GATA'nın Sağlık Bakanlığına devri sonrasında asker ve sivil sağlık personelinin yaşadığı hak kayıplarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17394)

1906.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 12 Mart 1971 muhtırası ve 12 Eylül 1980 askeri darbesi sebebiyle mağduriyet yaşayan askeri öğrencilerin hak kayıplarının giderilmesine yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17395)

1907.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, askeri liselerin tekrar açılması yönünde herhangi bir çalışma yürütülüp yürütülmediğine ve bu liselerin arazilerinin akıbetine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17396)

1908.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, binbaşılara ve kıdemli başçavuşlara makam tazminatı ödenmesi önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17397)

1909.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 29 Ağustos 2018 tarihinde ilişiği kesilen 2015 nasıplı sözleşmeli subaylara ilişkin yazılı soru önergesi (7/17398)

1910.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, 15 Temmuz davaları kapsamında yargılanan askeri öğrencilere ve erlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17399)

1911.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Muş ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17581)

1912.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Muş ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/17582)

1913.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında silahlı kuvvetlerde gerçekleştirilen yapısal değişikliklere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17855)

1914.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2019 yılı Yüksek Askeri Şura kararlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17856)

1915.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Fırat'ın doğusunda oluşturulacak güvenli bölge ile ilgili bazı bilgilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17857)

1916.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, FETÖ yapılanması nedeniyle mağduriyet yaşayan askeri öğrencilerin hak kayıplarının giderilmesine yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17858)

1917.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Hava Kuvvetlerinden ihraç edilen kişilerden eğitim masraflarının istendiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17859)

1918.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, askerlik vazifesini yerine getirirken vefat eden bir erin ölüm nedenine ve ailesine yapılan açıklamalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/18025)

1919.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Kilis ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/18026)

1920.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Kilis ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/18027)

1921.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, FETÖ irtibatı nedeniyle ihraç edilen askeri hakim ve savcılara ilişkin yazılı soru önergesi (7/18028)

1922.-   Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın 2 Nisan 2019 tarihli Anıtkabir ziyareti sonrası Anıtkabir Komutanı'nın görev yerinin değiştirildiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18029)

1923.-   Hakkari Milletvekili Sait Dede'nin, Yüksekova'nın Esendere beldesi Güvenli Mahallesi'nde mera alanına inşa edilen karakola ve 2002'den bu yana üs bölgeleri ve karakol yakınlarında gerçekleşen hak ihlallerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18339)

1924.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Siirt ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/18340)

1925.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Siirt ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/18341)

1926.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Bakanlığa bağlı birimlerce satın alınan veya kiralanan araçların sayısı ile bunların yakıt ve bakım giderlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18342)

Sağlık Bakanlığı

 

1927.-   Bursa Milletvekili Yüksel Özkan'ın, şehir hastanelerine ve kapatılan hastanelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/15737)

1928.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, şehir hastanelerine verilen garantileri karşılamak amacıyla gereksiz tahliller ve görüntüleme işlemleri yapıldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15738)

1929.-   İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, Selçuk Devlet Hastanesinin hasta kapasitesi ve doktor sayısı ile yeni hastane binası çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15739)

1930.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2015-2019 yılları arasında Bakanlık onayı olmadan satışa sunulan kilo verdirici ürünler ile bu ürünler sebebiyle rahatsızlanan ve hayatını kaybeden vatandaşların sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15740)

1931.-   Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir'in, Hatay'da evde sağlık hizmeti alan kişi ve bu kapsamda görevlendirilen personel sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15741)

1932.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bakanlığın üst düzey bürokratlarının yenilenen İstanbul seçimi sürecinde İstanbul'da görevlendirilip görevlendirilmediğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/15742)

1933.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Mardin ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/15743)

1934.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Şırnak ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/15744)

1935.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Mardin ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/15745)

1936.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Mardin ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/15746)

1937.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Mardin ilinde bulunan sağlık tesislerine ve personeline ilişkin yazılı soru önergesi (7/15747)

1938.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Şırnak ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/15748)

1939.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Şırnak ilinde bulunan sağlık tesislerine ve personeline ilişkin yazılı soru önergesi (7/15749)

1940.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Şırnak ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/15750)

1941.-   Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy'un, Karabük ilinin hastane ve doktor ihtiyacına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15751)

1942.-   Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in, şehir hastanelerinin sayısına ve işletme sürelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/15752)

1943.-   Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinin hizmet veren bölümlerine ve personel sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15753)

1944.-   Bursa Milletvekili Yüksel Özkan'ın, Bursa'da yapımına başlanan Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/15754)

1945.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, aile hekimliği sisteminin güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15755)

1946.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ili ve ilçelerindeki çeşitli sağlık hizmeti verilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/15756)

1947.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda engelli hakları alanında yapılan çalışmalara, istihdam edilen engelli personele ve binaların engelli erişimine uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/15757)

1948.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda 2018 ve 2019 yıllarında tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi kapsamında yapılan harcama tutarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15758)

1949.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, piyasa gözetimi ve denetiminin etkin bir şekilde uygulanabilmesi için yapılan mevzuat çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15761)

1950.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, evde sağlık hizmetleri kapasitesinin artırılması çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15762)

1951.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kronik hastalıkların ve risk faktörlerinin azaltılması çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15763)

1952.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ilaç ve tıbbi cihazlarda yerlileşme ve millileşme çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15764)

1953.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tıbbi tetkik birimlerinde taşeron olarak çalışanların kadroya alınması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/15765)

1954.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamu hastanelerinde öncelikli acil hasta ayrımının modellenmesiyle acil servis hizmet kapasitesinin geliştirildiği il sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15766)

1955.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ortaöğretim hemşirelik bölümü mezunlarının atamasına ve işsizlik sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/15767)

1956.-   Adana Milletvekili Kemal Peköz'ün, piyasada bulunmayan ilaçlara ve ilaç fiyatlandırmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15768)

1957.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2002-2019 yılları arasında zirai ilaçların sebep olduğu zehirlenme vakalarına dair bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/15952)

1958.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2015-2019 yıllarında hileli gıda tüketilmesi sebebiyle sağlık kurumlarına yapılan başvuru sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15953)

1959.-   Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu'nun, Bartın Hasankadı Belediyesinin 112 Acil Yardım Ambulans İstasyonu talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/15954)

1960.-   Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin fiziki şartlarındaki olumsuzluklara ilişkin yazılı soru önergesi (7/15955)

1961.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Çocuk İzlem Merkezleri ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16029)

1962.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlerde kadro verilmeyerek taşeron olarak çalışmaya devam eden kişilere ve kadroya alınmama gerekçelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16030)

1963.-   Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, Bakanlığın Kırım Kongo Kanamalı Ateşi ile mücadelede aldığı tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16031)

1964.-   Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, kök hücre bağışı ile elde edilen numunelerin işlenme sürecinin uzunluğuna ve acilen uygun donör bulunması gereken iki aylık bir bebeğin durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/16032)

1965.-   Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinin ve ildeki diğer hastanelerin doktor ve sağlık personeli ihtiyacına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16033)

1966.-   Antalya Milletvekili Feridun Bahşi'nin, Şanlıurfa Ceylanpınar Devlet Hastanesinin ve bölgedeki diğer hastanelerin doktor ve donanım ihtiyacına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16034)

1967.-   Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın, Hendek Devlet Hastanesinin personel ihtiyacına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16125)

1968.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Rota Virüsü, Menengokok ve HPV aşılarının aşı takviminin dışında tutulmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16126)

1969.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, yapımına 2016 yılında başlanan Menderes Devlet Hastanesi inşaatının durma sebebine ve ne zaman tamamlanacağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16127)

1970.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2014-2019 yılları arasında kutu bazında ilaç tüketim miktarına ve yıllara göre en fazla tüketilen on ilaç türüne ilişkin yazılı soru önergesi (7/16128)

1971.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Mardin Kızıltepe Devlet Hastanesinin kadın doğum servisindeki doktor eksikliğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16129)

1972.-   Mardin Milletvekili Ebrü Günay'ın, 2018 yılında Mardin'de gerçekleşen bebek ölümlerinin sayısına ve bebek ölümlerinin önlenmesi amacıyla yapılacak çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/16130)

1973.-   Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, Diyarbakır'da istihdam edilen uzman doktor ve sağlık personeli sayısının yetersiz olması nedeniyle yaşanan mağduriyetlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16192)

1974.-   Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, Giresun'un Eynesil ilçesine yapılacak devlet hastanesi ihalesine ve fesih işlemine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16193)

1975.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, son beş yıldaki alkol tüketimine ve buna bağlı gelişen hastalıklara ve ölümlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16194)

1976.-   Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın, tüberküloz hastası bir mahkumun tahliye talebine ve tedavisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16195)

1977.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bitlis ilinde bulunan sağlık tesislerine ve personeline ilişkin yazılı soru önergesi (7/16285)

1978.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Isparta ilinde bulunan sağlık tesislerine ve personeline ilişkin yazılı soru önergesi (7/16286)

1979.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan hastanelerdeki metabolik hastalıklar bölümü ve uzmanı ihtiyacına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16287)

1980.-   Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın, Ankara Şehir Hastanesinin fiziki koşullarında yaşanan sıkıntılara ve sarf malzemelerinin yetersiz olduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16288)

1981.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, ülkemizde bulunan hemofili hastalarının sayısına ve hastalığın tedavisinde kullanılan bir ilacın SGK tarafından geri ödeme kapsamına alınmamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16289)

1982.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Isparta ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16290)

1983.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Isparta ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16291)

1984.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Isparta ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/16292)

1985.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bitlis ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16293)

1986.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Bitlis ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16294)

1987.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bitlis ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/16295)

1988.-   Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinin hijyen koşullarında yaşanan sıkıntılara ilişkin yazılı soru önergesi (7/16296)

1989.-   Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, Adana'daki bir hastanede ölü doğduğu söylenen bebeklerin para karşılığı başka ailelere verildiğine dair iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/16297)

1990.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, immünoterapi tedavisinin SGK tarafından karşılanması ve yaygınlaştırılması için yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/16378)

1991.-   Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, Mersin Şehir Hastanesinde genel destek hizmetlerini sunan firmada çalışan işçilerin maaşlarının ödenmediği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16480)

1992.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatının kullanımında bulunan taşıtlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/16481)

1993.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, üst düzey bürokratlara tahsis edilen makam araçlarının yüksek bedelle yenilendiği iddiasına ve araçların temin edilme usullerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16482)

1994.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 30 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla kanser hastalarının illere göre sayısına ve tedavilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16483)

1995.-   Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın, Zonguldak Uzun Mehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesinin borçlarının ödenmesi ve yönetimden kaynaklanan sorunlarının çözülmesi için çalışma yapılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16484)

1996.-   İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, 2003-2018 yılları arasında reşit olmadan gebe kaldığı tespit edilen çocuk sayısına ve adli makamlara iletilen vakalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/16485)

1997.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, gıda kaynaklı hastalıklar ile hayvanlardan insanlara bulaşabilen hastalıklara ilişkin yazılı soru önergesi (7/16486)

1998.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, son beş yılda internet üzerinden hap ve çay gibi ürünlerin satışını yapan kişi ve kurumlar ile ilgili yapılan işlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16629)

1999.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, şehir hastanelerinde yaşanan doktor ve personel eksikliği sorununa ilişkin yazılı soru önergesi (7/16630)

2000.-   Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, 2018 yılında gerçekleşen intihar vakalarının nedenlerinin tespitine yönelik çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/16631)

2001.-   Ankara Milletvekili Nihat Yeşil'in, TCDD'ye ait arazi üzerindeki bazı binaların ve Atatürk Orman Çiftliği'ne ait bir arazinin bir üniversiteye devredildiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16632)

2002.-   Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, Bursa Şehir Hastanesinde su borusunun patlamasına ve alınacak tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16633)

2003.-   Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya'nın, hizmet sınıflarına göre Bakanlık bünyesinde görevli kamu personeli ve engelli personel sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16634)

2004.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Bor Devlet Hastanesinde bazı cihazların envanterde bulunmasına rağmen kullanılmadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16635)

2005.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 ve 2019 yıllarında meydana gelen gıda zehirlenmesi verilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16636)

2006.-   Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu'nun, Samsun Vezirköprü Devlet Hastanesinde tedavi hizmeti alan vatandaş ve görevli personel sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16637)

2007.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, seyahat sırasında ebola virüsü şüphesiyle hastaneye kaldırılan Nijeryalı bir kadının durumuna ve virüse karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16638)

2008.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2019 yılında atama bekleyen sağlık bölümü mezunlarına ve bu bölüm mezunlarının okullarda istihdam edilmesi önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16640)

2009.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlerde görevli kadrolu personel ve taşeron işçi sayıları ile önümüzdeki üç yıl içinde yapılması planlanan personel istihdamına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16641)

2010.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlerin kullanımındaki binalara, bunlardan kiralık olanların sayısına ve yıllık kira giderlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16642)

2011.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2019 yılları arasında yurt dışı görevlendirmesi yapılan personel sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16929)

2012.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığa tahsis edilen temsil, tanıtım ve ağırlama ödenek tutarlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16930)

2013.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde bazı sintigrafi işlemlerinin ithal ilaç temini sıkıntısı nedeniyle yapılamadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16931)

2014.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara Şehir Hastanesine hizmete açıldığı tarihten itibaren başvuran ve tedavi edilen hastalarla ilgili verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16932)

2015.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, İstanbul'da bulunan Medipol Üniversitesi Hastanesi sayısına ve son bir yılda bu hastanelere sevk edilen koroner kalp ve yoğun bakım hastalarının sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16933)

2016.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Karaali Mahallesi'ndeki kaplıca ve otel tesislerinin işletme hakkının devriyle ilgili iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/16934)

2017.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça vatandaşlara sunulan hizmetlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16935)

2018.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığa gelen istek, şikayet ve öneri sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16936)

2019.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça gerçekleştirilen projelerin sayısına ve içeriğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16937)

2020.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça protokol imzalanan vakıflara ve imzalanan protokollerin içeriğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16938)

2021.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Gümüşhane ilinde bulunan sağlık tesislerine ve personeline ilişkin yazılı soru önergesi (7/16939)

2022.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Çankırı ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/16940)

2023.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Çankırı ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16941)

2024.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Çankırı ilinde bulunan sağlık tesislerine ve personeline ilişkin yazılı soru önergesi (7/16942)

2025.-   Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, bazı devlet hastanelerinde yenidoğanlara uygulanan K vitamini aşısının tedarikinde sorun yaşanmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16943)

2026.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2019 yılları arasında Bakanlık ve bağlı birimlerde yapılan makam odası yenilemelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16944)

2027.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığın yabancı firmalardan temin ettiği mal ve hizmetlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16945)

2028.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 ve 2019 yıllarında tamamlayıcı tıp uygulaması kapsamında tedavi gören kişi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16946)

2029.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Gümüşhane ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16947)

2030.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığın acil eylem planı kapsamında öncelikli gördüğü sorunlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/16948)

2031.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Çankırı ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16949)

2032.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Gümüşhane ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/16950)

2033.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığın yaptığı tasarruf miktarına ve içeriğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16951)

2034.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Gümüşhane ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16952)

2035.-   Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin fiziki sorunlarına yönelik olarak yapılmak istenen basın açıklamasının engellenmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17131)

2036.-   Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin'in, tıp fakültesi mezunlarının atanma sorunlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17132)

2037.-   Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, Ordu Devlet Hastanesinin onkoloji uzmanı ihtiyacına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17133)

2038.-   İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, İzmir'in Karaburun ilçesi Mordoğan beldesindeki sağlık hizmetlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17134)

2039.-   Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, devlet memuru statüsünde olup devlete veya özel teşebbüslere ait şirketlerde çalışması sebebiyle birden fazla maaş alan Bakanlık personeline ilişkin yazılı soru önergesi (7/17273)

2040.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda yerli ilaç sektörünün yerli ve uluslararası patent başvurularının sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17274)

2041.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinin psikiyatri ve rehabilitasyon kliniklerinde bulunan gazilerin terör örgütü ve organize suç örgütü mensuplarıyla aynı bölümlerde tedavi görüp görmediklerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17275)

2042.-   Van Milletvekili Muazzez Orhan'ın, yanlış iğne sonucu kalıcı sağlık sorunu yaşayan bir vatandaşın tedavisine ve zararının karşılanmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17276)

2043.-   Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, Diyarbakır'da örgüt üyeliği iddiasıyla yargılandığı davada hakkında beraat kararı verilen bir Bakanlık personelinin görevinden ihraç edilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17400)

2044.-   Batman Milletvekili Necdet İpekyüz'ün, Diyarbakır'da örgüt üyeliği iddiasıyla yargılandığı davada hakkında beraat kararı verilen bir Bakanlık personelinin görevinden ihraç edilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17401)

2045.-   Muğla Milletvekili Suat Özcan'ın, yeni yapılan Bodrum Devlet Hastanesi inşaatının akıbetine ilişkin yazılı soru önergesi (7/17402)

2046.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, diyaliz teknikerlerinin istihdam sorunlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17403)

2047.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Muş ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17583)

2048.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Muş ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17584)

2049.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Muş ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/17585)

2050.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Muş ilinde bulunan sağlık tesislerine ve personeline ilişkin yazılı soru önergesi (7/17586)

2051.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, son on yılda Sağlık Uygulama Tebliği fiyatlarında yaşanan artış miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17726)

2052.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir acil tıp uzmanının özel hastanelerde pratisyen kadrosunda çalışamadığına ve işyeri hekimliği sertifikasının iptal edildiğine dair iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17727)

2053.-   Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde bazı ünitelerin kapatılmasına yönelik iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/17728)

2054.-   Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, 2011 yılından 1 Ağustos 2019 tarihine kadar ülkemizde doğan Suriyeli çocuk sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17729)

2055.-   Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Siirt'te bulunan hastanelerin ve bu hastanelerde görev yapan sağlık personelinin sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17730)

2056.-   Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in, Şırnak ilinde sağlık alanındaki şikayet ve taleplere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17924)

2057.-   Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın, Şanlıurfa'da kadın doğum uzmanı olarak görev yapan doktor sayısına ve Suruç Devlet Hastanesinin fiziki sorunlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17925)

2058.-   İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun, Suriyelilere yapılan sağlık yardımlarına ve ülkemizde doğan Suriyeli çocuk sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17926)

2059.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Kilis ilinde bulunan sağlık tesislerine ve personeline ilişkin yazılı soru önergesi (7/18030)

2060.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Kilis ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/18031)

2061.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Kilis ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/18032)

2062.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Kilis ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/18033)

2063.-   Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin'in, sağlık hizmetlerine erişimde vatandaşların ödediği katılım payına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18034)

2064.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara Şehir Hastanesine hizmete girdiği 14 Mart 2019 tarihinden bu yana başvuran ve tedavi gören hasta sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18035)

2065.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Antalya'da son beş yılda görülen kanser vakaları ile akciğer hastalıklarına ve mermer ocaklarından çıkan atıkların insan sağlığına etkisinin araştırılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18036)

2066.-   Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu'nun, Amasra'da sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan sorunlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/18037)

2067.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'de termal kaynakların sağlık turizmi açısından kullanımına ve ildeki aktif yaşlı bakım merkezi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18038)

2068.-   Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, özel bir hastanede yabancı uyruklu bir doktorun kayıt dışı çalıştığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18039)

2069.-   Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün, Bakanlığın çocuk istismarının önlenmesine yönelik çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18040)

2070.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bitlis ilindeki hastanelerde bulunan tomografi ve MR cihazlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18224)

2071.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bolu ilindeki hastanelerde bulunan tomografi ve MR cihazlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18225)

2072.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çankırı ilindeki hastanelerde bulunan tomografi ve MR cihazlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18226)

2073.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyarbakır ilindeki hastanelerde bulunan tomografi ve MR cihazlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18227)

2074.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Düzce ilindeki hastanelerde bulunan tomografi ve MR cihazlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18228)

2075.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Erzincan ilindeki hastanelerde bulunan tomografi ve MR cihazlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18229)

2076.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Erzurum ilindeki hastanelerde bulunan tomografi ve MR cihazlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18230)

2077.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gümüşhane ilindeki hastanelerde bulunan tomografi ve MR cihazlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18231)

2078.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Hakkari ilindeki hastanelerde bulunan tomografi ve MR cihazlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18232)

2079.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Iğdır ilindeki hastanelerde bulunan tomografi ve MR cihazlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18233)

2080.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından kağıtların geri dönüşümüne yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/18234)

2081.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Isparta ilindeki hastanelerde bulunan tomografi ve MR cihazlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18235)

2082.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ağrı ilindeki hastanelerde bulunan tomografi ve MR cihazlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18236)

2083.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Aksaray ilindeki hastanelerde bulunan tomografi ve MR cihazlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18237)

2084.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ardahan ilindeki hastanelerde bulunan tomografi ve MR cihazlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18238)

2085.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Batman ilindeki hastanelerde bulunan tomografi ve MR cihazlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18239)

2086.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bayburt ilindeki hastanelerde bulunan tomografi ve MR cihazlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18240)

2087.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bingöl ilindeki hastanelerde bulunan tomografi ve MR cihazlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18241)

2088.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Siirt ilindeki hastanelerde bulunan tomografi ve MR cihazlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18242)

2089.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şırnak ilindeki hastanelerde bulunan tomografi ve MR cihazlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18243)

2090.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Van ilindeki hastanelerde bulunan tomografi ve MR cihazlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18244)

2091.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kars ilindeki hastanelerde bulunan tomografi ve MR cihazlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18246)

2092.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kilis ilindeki hastanelerde bulunan tomografi ve MR cihazlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18247)

2093.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Mardin ilindeki hastanelerde bulunan tomografi ve MR cihazlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18248)

2094.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Muş ilindeki hastanelerde bulunan tomografi ve MR cihazlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18249)

2095.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Rize ilindeki hastanelerde bulunan tomografi ve MR cihazlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18250)

2096.-   Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, 2017 ve 2018 yıllarında hastanelerde görülen enfeksiyon vakalarıyla ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/18343)

2097.-   Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, Bursa Şehir Hastanesi personelinin sorunlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/18344)

2098.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Siirt ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/18345)

2099.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Siirt ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/18346)

2100.-   Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık'ın, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin personel ve donanım eksikliğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18347)

2101.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Siirt ilindeki hastane sayısına ve sağlık hizmetlerinin yeterliliğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18348)

2102.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Siirt ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/18349)

2103.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman ilindeki kanser vakalarına ve onkoloji doktoru atanması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18350)

2104.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Bakanlığa bağlı birimlerce satın alınan veya kiralanan araçların sayısı ile bunların yakıt ve bakım giderlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18351)

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

 

2105.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, organize sanayi bölgeleriyle ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/15776)

2106.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yüksek teknolojili ürünlerin yerli imkanlarla geliştirilmesine yönelik proje ve desteklere ilişkin yazılı soru önergesi (7/15781)

2107.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Mardin ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/15782)

2108.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Şırnak ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/15783)

2109.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlerde kadro verilmeyerek taşeron olarak çalışmaya devam eden kişilere ve kadroya alınmama gerekçelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16035)

2110.-   Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, Zonguldak ilinin Kilimli ilçesinde yapılması planlanan gemi söküm tesisine ve bu tesisler için Bakanlık tarafından tespit edilen sağlık ve çevre risklerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16196)

2111.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Isparta ilinde bulunan organize sanayi bölgelerindeki fabrika ve istihdam verilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16299)

2112.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bitlis ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16300)

2113.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Isparta ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16301)

2114.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Isparta ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16302)

2115.-   Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın, Filyos Endüstri Bölgesi Projesi'nin idaresinin ihale yapılmaksızın bir holdinge verildiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16379)

2116.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, yapay zeka teknolojisinin kullanım alanlarına ve Türkiye'de kullanılması için başlatılmış projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16488)

2117.-   Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya'nın, hizmet sınıflarına göre Bakanlık bünyesinde görevli kamu personeli ve engelli personel sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16644)

2118.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça verilen hizmetlerin detaylarına ve hizmetlerden faydalanan vatandaşların sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16953)

2119.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığa tahsis edilen temsil, tanıtım ve ağırlama ödenek tutarlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16954)

2120.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça protokol imzalanan vakıflara ve imzalanan protokollerin içeriğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16955)

2121.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça gerçekleştirilen projelerin sayısına ve içeriğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16957)

2122.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlıkça vatandaşlara sunulan hizmetlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16958)

2123.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığın yaptığı tasarruf miktarına ve içeriğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16959)

2124.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2019 yılları arasında yurt dışı görevlendirmesi yapılan personel sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16960)

2125.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Çankırı ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16963)

2126.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Çankırı ilinde bulunan organize sanayi bölgelerindeki fabrika ve istihdam verilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16964)

2127.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2019 yılları arasında Bakanlık ve bağlı birimlerde yapılan makam odası yenilemelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16966)

2128.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında Bakanlığın acil eylem planı kapsamında öncelikli gördüğü sorunlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/16968)

2129.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Çankırı ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16969)

2130.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Gümüşhane ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16970)

2131.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 ve 2019 yılları arasında TÜBİTAK destekli projelerde görev alan yabancı araştırmacı sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/17278)

2132.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Muş ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/17588)

2133.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Kilis ilinde bulunan organize sanayi bölgelerindeki fabrika ve istihdam verilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18041)

2134.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Kilis ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/18042)

2135.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, yerli otomobil üretimi konusundaki çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/18045)

2136.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından kağıtların geri dönüşümüne yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/18251)

2137.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Siirt ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/18353)

2138.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Siirt ilinde bulunan organize sanayi bölgelerindeki fabrika ve istihdam verilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/18354)

Tarım ve Orman Bakanlığı

 

2139.-   Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, maliyetin altına düşen ürün fiyatları nedeniyle zarar eden Adanalı çiftçilere ve üretim planlama çalışmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15790)

2140.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Denizli'de Denizli Nakılı olarak bilinen endemik bitkinin yetiştiği alana yapılacak olan seyir tepesi inşaatına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15791)

2141.-   Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ın, küçükbaş ve büyükbaş hayvanlara uygulanan aşıların ücretli hale getirilmesine yönelik karara ve kararın ortaya çıkaracağı olası sorunlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/15792)

2142.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Isparta Kuleönü Belediyesi temizlik ekiplerince bir köpeğe işkence yapılması olayının soruşturulmasına ve hayvanların toplanmasında mevzuata uygunluğun denetlenmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/15793)

2143.-   Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, işlenmiş gıda ürünlerindeki aflatoksin oranını düşürdüğü tespit edilen bentonit maddesinin ziraat alanında kullanılmasına ve maddeye ait ihracat verilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/15794)

2144.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Bakanlığın üst düzey bürokratlarının yenilenen İstanbul seçimi sürecinde İstanbul'da görevlendirilip görevlendirilmediğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/15795)

2145.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman ilinde badem ağaçlarının kurumasına yönelik Bakanlık tarafından alınacak tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/15796)

2146.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Mardin ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/15797)

2147.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Şırnak ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/15798)

2148.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Mardin ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/15799)

2149.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Mardin ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/15800)

2150.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, odun üretiminin, ağaçlandırılan alanların ve istihdamın artırılmasına yönelik projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/15801)

2151.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Mardin ilindeki tarım arazilerine, üretimin artırılmasına yönelik teşviklere ve ipotekli tarla sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15802)

2152.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tarım topraklarında bulunması gereken organik madde oranına ve organik madde oranı az olan toprakların kapladığı alana ilişkin yazılı soru önergesi (7/15803)

2153.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Mardin ilinde kayıtlı çiftçi sayısına, sulanabilir tarım arazisi miktarına ve ilde yapılan tarımsal destek ödemelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/15804)

2154.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017-2019 yılları arasında sulu tarıma geçilen alan miktarı ile toplulaştırma konulu davalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/15805)

2155.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Mardin ilinde yok olan ormanlık alanlara, yapılan ağaçlandırmalara ve yardım fonundan yararlanan orman köylülerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/15806)

2156.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tarımsal KİT'lerin yeniden oluşturulması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/15807)

2157.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Mardin ilinde Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla kredi kullanan üretici sayısına ve üreticilerin borç miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15808)

2158.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2019 yılında TMO'ya ürün veren çiftçi sayısı ile ürün miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15809)

2159.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Şırnak ilindeki tarım arazilerine, üretimin artırılmasına yönelik teşviklere ve ipotekli tarla sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15810)

2160.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda 2018 ve 2019 yıllarında tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi kapsamında yapılan harcama tutarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15811)

2161.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Şırnak ilinde yok olan ormanlık alanlara, yapılan ağaçlandırmalara ve yardım fonundan yararlanan orman köylülerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/15812)

2162.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda engelli hakları alanında yapılan çalışmalara, istihdam edilen engelli personele ve binaların engelli erişimine uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/15813)

2163.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Şırnak ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/15814)

2164.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017-2019 yılları arasında sürekli ve geçici görevle yurt dışına gönderilen Bakanlık personeline ilişkin yazılı soru önergesi (7/15815)

2165.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Şırnak ilinde kayıtlı çiftçi sayısına, sulanabilir tarım arazisi miktarına ve ilde yapılan tarımsal destek ödemelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/15816)

2166.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ihraç edilecek ürünlerde tespit edilen ve ülkemize ithalat yoluyla giren zararlıların neden olduğu sorunlarla mücadeleye ilişkin yazılı soru önergesi (7/15817)

2167.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Şırnak ilinde Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla kredi kullanan üretici sayısına ve üreticilerin borç miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15818)

2168.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, nohut ekim alanlarında düzenli ve programlı ekim sağlanması için yapılan Bakanlık çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15819)

2169.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, milli park kapsamına alınan ve son on yılda bu kapsamdan çıkarılan alanların yüz ölçümlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/15820)

2170.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Şırnak ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/15821)

2171.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 ve 2019 yıllarında tarım arazilerinin hak sahiplerine uygun bedelle kiralanması uygulamasından yararlanan çiftçi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15822)

2172.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ithal edilen ürünlerin GDO incelemelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/15823)

2173.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, buğday ithalatından vazgeçilerek ekim alanlarının genişletilmesi için çalışma yapılması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/15824)

2174.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Tarım Kredi Kooperatifleri Birliğine bağlı kooperatiflerle ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/15825)

2175.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kenevir üretiminin artırılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15826)

2176.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, arazi toplulaştırma çalışmalarına ve korumaya alınacak ovalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/15827)

2177.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yerel tohumların korunması ve yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15828)

2178.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, patates ithalatının sebebine ve alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/15829)

2179.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, milli parkların ve ziyaretçi sayılarının artırılmasına yönelik hedeflerin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/15830)

2180.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Türkiye Mekansal Strateji Planı ve Yatırımlar İçin Arazi İhtiyacı Analizi çalışmalarının bulunduğu aşamaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/15831)

2181.-   Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın, Şanlıurfa Gıda ve Tarım Fuarına silah satışı yapan bir firmanın katılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15956)

2182.-   Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ'ın, DAP kapsamındaki Tuzluca depolama ve sulama projesinin bitiş süresinin uzatılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15957)

2183.-   Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir'in, Reyhanlı Barajı'nın işletme tarihinin sürekli ötelenmesinin sebebine ve ne zaman tamamlanacağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15958)

2184.-   Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, çiftçilere yapılan prim ödemelerinde yapılan kesintilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/15959)

2185.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, domuz eti üretim ve satışına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15960)

2186.-   Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, Aydın'ın Didim ilçesi Tavşanburun mevkiinde kurulması planlanan balık çiftliklerinin çevreye ve turizme olası etkilerine ve GDO'lu yem kullanımına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15961)

2187.-   Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, fındık üretiminde verim ve kalitenin artırılmasına ve maliyetlerin düşürülmesine yönelik çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/15962)

2188.-   Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya'nın, 2019 yılı fındık alım fiyatının ne zaman açıklanacağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15963)

2189.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'nın bazı köylerinde yaşanan temiz su sıkıntısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/15964)

2190.-   Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel'in, 2019 yılında yapılan patates ithalatına ve TMO'nun vadeli ürün satışlarına başka ürün alımı koşulu getirmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/15965)

2191.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kooperatif sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16036)

2192.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Avrupa'da ve ABD'de kullanılması yasak olan ve ülkemizde tarım sektöründe kullanılan ilaçlar ile bunların ithalatına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16037)

2193.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi'nde onaylı olan, onayı askıya alınan ve onayı iptal edilen işletme sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16038)

2194.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, arazi toplulaştırma çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16039)

2195.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bölgesel Çeşit Tavsiyesi Projesi'ne ilişkin yazılı soru önergesi (7/16040)

2196.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlerde kadro verilmeyerek taşeron olarak çalışmaya devam eden kişilere ve kadroya alınmama gerekçelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16041)

2197.-   Adana Milletvekili Kemal Peköz'ün, dekar başına prim desteği verilecek pamuk miktarının düşürülme nedenine, prim ödemelerinin ne zaman yapılacağına ve üreticinin desteklenmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16042)

2198.-   Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, Bakanlığın tespit ettiği sahte sağlık sertifikası ile hayvan ithal edilmesi vakasına ve alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16043)

2199.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, küçükbaş ve büyükbaş hayvanlara sadece uygulama ücreti alınarak yapılan aşılar için aşı bedeli tahsil edilmeye başlanmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16131)

2200.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, İran'dan karpuz ithalatı sebebiyle yerli üreticilerin yaşadıkları mağduriyete ve çiftçilerin desteklenmesi önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16132)

2201.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, orman yangınlarına müdahalede kullanılan hava araçları için Bakanlığın yaptığı ihalelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16133)

2202.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Balıkesir'de buğday üreticilerinin yaşadıkları sorunların nedenlerine ve çözümüne ilişkin yazılı soru önergesi (7/16134)

2203.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, 2019 yılı Kurban Bayramı'nda bazı vakıf ve derneklerin Afrika'da kesecekleri kurban etlerini Türkiye'ye getirecekleri iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16135)

2204.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Irak'a yumurta ihracatında yaşanan sorunun çözümüne ve yumurta üreticilerinin desteklenmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16136)

2205.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, hayvanlara yapılan bazı aşıların paralı hale getirilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16137)

2206.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, son yıllarda yaş meyve ve sebze ihracatında yaşanan düşüşe ilişkin yazılı soru önergesi (7/16138)

2207.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Çanakkale'nin Kirazlı köyünde altın madeni işletmesi için yapılan ağaç kesimiyle ilgili yasal işlem başlatılıp başlatılmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16139)

2208.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, yapılan et ithalatları nedeniyle yerli besicilerin yaşadıkları sorunların çözümüne ilişkin yazılı soru önergesi (7/16140)

2209.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, kaz ve ördek yetiştiriciliğindeki üretim düşüşüne ilişkin yazılı soru önergesi (7/16141)

2210.-   Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın, Kütahya'nın Simav ilçesinde kestane yetiştiriciliğinde yaşanan sorunların çözümüne ilişkin yazılı soru önergesi (7/16142)

2211.-   Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın, Kütahya'da aşırı yağışlar nedeniyle mağdur olan vişne ve kiraz üreticilerinin desteklenmesi önerisine ve üreticilerin sorunlarının çözümüne ilişkin yazılı soru önergesi (7/16143)

2212.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, orman yangınlarının çıkış sebeplerine ve yangınlara müdahale edebilecek hazır durumda bulunan hava aracı sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16144)

2213.-   İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun, havzalar arası su aktarımına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16145)

2214.-   İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun, iklim değişikliğine karşı tarım alanlarının korunması ve ürün desen dağılımı konusunda yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/16146)

2215.-   İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun, su havzalarını koruma çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16147)

2216.-   İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun, İzmir Körfezindeki kaçak deniz patlıcanı avcılığına ve kaçak avcılık yapanlara yönelik cezaların caydırıcılığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16148)

2217.-   İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun, biyokaçakçılık ile mücadeleye ilişkin yazılı soru önergesi (7/16149)

2218.-   Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın, ayçiçeği üreticilerine yapılan destek ödemelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16197)

2219.-   Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın, fındık taban fiyatının açıklanacağı tarihe ve fındık piyasasıyla ilgili bazı önerilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16198)

2220.-   Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, Kastamonu'nun İnegöl ilçesindeki Zarbana Çayı'nda ve Özlüce Sahili'nde yaşanan kirliliğe ve kirlilik oranlarına yönelik incelemelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16199)

2221.-   Muğla Milletvekili Burak Erbay'ın, Sandras Dağı'nda bulunan olivin madeni ocağının faaliyet yürüttüğü alanı büyütme başvurusuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/16200)

2222.-   İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun, Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Kırkbulak köyüne yapılacak sulama göleti inşaatının köydeki tarım ve hayvancılık faaliyetlerini olumsuz etkileyeceği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16201)

2223.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2002-2019 yılları arasında milli parklarda kesilen ağaç sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16202)

2224.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2002-2019 yıllarında üretilen, ihraç ve ithal edilen makarnalık buğday miktarlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16203)

2225.-   Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen'in, Manisa ve Türkiye genelinde son beş yılda erik üretimi yapılan alan miktarına ve erik üreticilerine verilen desteklere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16306)

2226.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bitlis ilindeki tarım arazilerine, üretimin artırılmasına yönelik teşviklere ve ipotekli tarla sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16307)

2227.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bitlis ilinde Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla kredi kullanan üretici sayısına ve üreticilerin borç miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16308)

2228.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bitlis ilinde kayıtlı çiftçi sayısına, sulanabilir tarım arazisi miktarına ve ilde yapılan tarımsal destek ödemelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16309)

2229.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bitlis ilinde yok olan ormanlık alanlara, yapılan ağaçlandırmalara ve yardım fonundan yararlanan orman köylülerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16310)

2230.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Isparta ilinde kayıtlı çiftçi sayısına, sulanabilir tarım arazisi miktarına ve ilde yapılan tarımsal destek ödemelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16311)

2231.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Isparta ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/16312)

2232.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Isparta ilinde yok olan ormanlık alanlara, yapılan ağaçlandırmalara ve yardım fonundan yararlanan orman köylülerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16313)

2233.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Isparta ilinde Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla kredi kullanan üretici sayısına ve üreticilerin borç miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16314)

2234.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Isparta ilindeki tarım arazilerine, üretimin artırılmasına yönelik teşviklere ve ipotekli tarla sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16315)

2235.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Isparta ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16316)

2236.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Bitlis ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16317)

2237.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Isparta ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16318)

2238.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bitlis ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/16319)

2239.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bitlis ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16320)

2240.-   Muş Milletvekili Şevin Coşkun'un, 2015-2019 yılları arasında Muş ilinde görülen brusella hastalığı vakalarının sayısına, bu hastalığa karşı aşılanan hayvan sayısına ve Bakanlık tarafından alınan koruyucu tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/16380)

2241.-   İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, tanzim satış noktalarına ve tekrar bu tür bir uygulama yapılıp yapılmayacağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16381)

2242.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, geçici tarım işçisi olarak çalışan kişilerin sayısına ve bu işçilerin sigortalı olarak çalıştırılmasına yönelik Bakanlık tarafından yürütülen bir çalışma olup olmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/16489)

2243.-   İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, İzmir'in Bergama ilçesinde küçükbaş hayvanlarda veba hastalığı görülmesi olayına ve kurbanlık olarak satışı yapılacak hayvanların denetimine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16490)

2244.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatının kullanımında bulunan taşıtlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/16491)

2245.-   İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, Türkiye genelinde ve İzmir'de görev yapan veteriner hekim sayısı ile veteriner hekimlerin özlük haklarının iyileştirilmesi ve yıpranma payı kapsamına dahil edilmeleri önerilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16492)

2246.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, özel kişilere kiraya verilen fidanlık sayısına ve kira bedellerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/16493)

2247.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 ve 2019 yıllarında genetiği değiştirilmiş soyanın işlenmesinden elde edilen soya yağı miktarına ilişkin yazılı soru öne