TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

3

GELEN KAĞITLAR

No: 119

30 Mart 2020 Pazartesi

 

Yazılı Soru Önergesi

 

1.- Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın, istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26477) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2020)