TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

3

GELEN KAĞITLAR

No: 114

23 Mart 2020 Pazartesi

 

Milletvekili Teklifleri

1.- Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu'nun; İdari Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2747) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2020)

2.- Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu'nun; İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2748) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2020)

3.- Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu'nun; Hukuk Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2749) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2020)

4.- İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın; 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2750) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2020)

5.- Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un; Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2751) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2020)

6.- Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya'nın; Mera Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2752) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2020)

7.- Adana Milletvekili Ayhan Barut'un; Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2753) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2020)