TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

3

GELEN KAĞITLAR

No: 113

20 Mart 2020 Cuma

 

Milletvekili Teklifleri

1.- İstanbul Milletvekili Abdullah Güler ve Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Tokat Milletvekili Özlem Zengin ile 128 Milletvekilinin; Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2735) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2020)

2.- Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un; İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2736) (Plan ve Bütçe ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2020)

3.- Halkların Demokratik Partisi Grup Başkanvekili Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın; Ceza Muhakemesi Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2737) (İnsan Haklarını İnceleme; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2020)

4.- Mersin Milletvekili Rıdvan Turan'ın; Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2738) (Plan ve Bütçe ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2020)

5.- Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2739) (Plan ve Bütçe ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2020)

6.- Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz'ın; 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2740) (Adalet ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2020)

7.- İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in; 31/5/2006 Tarihli ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2741) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2020)

8.- Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk'ün; 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2742) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2020)

9.- Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk'ün; 26/6/1973 Tarih ve 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2743) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.03.2020)

10.-  Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ile 1 Milletvekilinin; Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2744) (Plan ve Bütçe; Milli Savunma ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.03.2020)

11.-  Mersin Milletvekili Rıdvan Turan'ın; Hususi Hastaneler Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2745) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.03.2020)

12.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun; Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2746) (İnsan Haklarını İnceleme; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.03.2020)

 

Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi

(Milletlerarası Andlaşmalar)

1.-   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültürel İşbirliği Protokolüne Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2020) (Gelen evrak numarası: 638158)

 

Rapor

1.-Sayıştayda Boş Bulunan Üyeliklere 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu’nun 15 ve 16’ncı Maddeleri Hükümleri Gereğince Yapılacak Seçime Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/1087) İle Sayıştay Başkanı ve Üyeleri Ön Seçim Geçici Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 198) (Dağıtma tarihi: 20.03.2020) (GÜNDEME)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.    Mersin Milletvekili Rıdvan Turan ve 20 milletvekilinin, Naci Şerifi Zindaşti'nin Türkiye'de işlediği suçlar ile ulusal ve uluslararası bağlantılarının tespit edilerek kamu görevlileriyle ilişkilerinin bulunduğu iddialarının tüm yönleriyle araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2731) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2020)

2.    Samsun Milletvekili Bedri Yaşar ve 20 milletvekilinin, Samsun'un turizm alanındaki potansiyeline ulaşamamasının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2732) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2020)

3.    Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu ve 23 milletvekilinin, Türkiye'de koronavirüs vakasının açıklanmasının ardından yaşanan fiyat artışlarına yönelik alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2733) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2020)

4.    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 26 milletvekilinin, artan işsizlik sorununa yönelik somut politikaların belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2734) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2020)

5.    Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki ve 20 milletvekilinin, koronavirüs salgınının ceza infaz kurumlarında sebep olabileceği sorunların tespit edilerek alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2735) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2020)

6.    Muş Milletvekili Şevin Coşkun ve 19 milletvekilinin, koronavirüs salgınının cezaevlerinde sebep olabileceği sorunların tespit edilerek tutuklu ve hükümlülerin temel sağlık haklarına ulaşımının sağlanması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2736) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2020)

7.    Batman Milletvekili Necdet İpekyüz ve 20 milletvekilinin, koronavirüs salgının yayılmasının önlemek ve sağlık çalışanlarının güvenli koşullarda çalışabilmelerini sağlamak için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2737) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2020)

8.    CHP Grubu adına Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, koronavirüs salgının yayılmasının önlemek ve sağlık çalışanlarının güvenli koşullarda çalışabilmelerini sağlamak için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2738) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2020)

9.    İYİ Parti Grubu adına Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu'nun, koronavirüs salgının yayılmasının önlenmesi ile ekonomik ve sosyal hayata olumsuz etkilerinin önüne geçilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla alınması gereken önlemlerin belirlenmesi (10/2739) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2020)

10.    Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay ve 20 milletvekilinin, ülkemizdeki apiterapi uygulamalarında ve ürünlerin üretiminde yaşanan problemlerin tespit edilerek bu sorunlara çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2740) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2020)

11.    Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan ve 21 milletvekilinin, Antalyalı üreticilerin karşılaştığı sorunların tespit edilerek bu sorunlara yönelik çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2741) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2020)

12.    Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan ve 21 milletvekilinin, Antalya'da turizm sektöründe yaşanan sorunların incelenerek bu sorunlara karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2742) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2020)

13.    İYİ Parti Grubu adına Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu'nun, koronavirüs salgının ortaya çıkmasının ardından yaşanan fiyat artışlarına yönelik alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2743) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.03.2020)

14.    Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ve 20 milletvekilinin, işveren tarafından şartlar gerçekleştiği durumda kreş açma zorunluluğu hükmünün uygulanıp uygulanmadığının tespit edilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2744) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.03.2020)

15.    Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan ve 20 milletvekilinin, koronavirüs salgının yayılmasının önlenmesi ile ekonomik ve sosyal hayata olumsuz etkilerinin önüne geçilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2745) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.03.2020)

16.    İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu ve 20 milletvekilinin, Türkiye'de satışa sunulmuş ambalajlı içme sularının insan sağlığı açısından tehlikeli olup olmadığının incelenerek alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2746) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2020)

17.    Aksaray Milletvekili Ayhan Erel ve 21 milletvekilinin, teknolojinin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2747) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2020)

18.    Aksaray Milletvekili Ayhan Erel ve 19 milletvekilinin, Aksaray'ın turizmden daha fazla pay alması için yapılması gerekenlerin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2748) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2020)

19.    Aksaray Milletvekili Ayhan Erel ve 19 milletvekilinin, turizm sektöründe korona virüsü nedeniyle yaşanması beklenen sorunlara karşı alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2749) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2020)