TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

3

GELEN KAĞITLAR

No: 112

19 Mart 2020 Perşembe

 

Milletvekili Teklifleri

1.- İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 2803 Sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2722) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2020)

2.- Muğla Milletvekili Suat Özcan'ın; Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2723) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2020)

3.- Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi (2/2724) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2020)

4.- Antalya Milletvekili Feridun Bahşi'nin; İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2725) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2020)

5.- Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile İş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2726) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2020)

6.- Muğla Milletvekili Suat Özcan'ın; On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2727) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2020)

7.- Muğla Milletvekili Suat Özcan'ın; Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2728) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2020)

8.- Muğla Milletvekili Suat Özcan'ın; Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2729) (Plan ve Bütçe; Tarım, Orman ve Köyişleri ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2020)

9.-  Muğla Milletvekili Suat Özcan'ın; Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2730) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2020)

10.-  Muğla Milletvekili Suat Özcan'ın; Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2731) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2020)

11.-  Muğla Milletvekili Suat Özcan'ın; Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2732) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2020

12.-  Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın; 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2733) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2020)

13.-  Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın; 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2734) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2020)