TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

3

GELEN KAĞITLAR

No: 110

17 Mart 2020 Salı

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-      Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında TBMM'ye gelen milletvekillerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26197) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.03.2020)

2.-      Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün, kanun teklifleri ile denetim önergelerine dair çeşitli verilere ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26330) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

3.-      Hakkari Milletvekili Sait Dede’nin, yazılı soru önergelerine dair çeşitli verilere ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26333) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2020)