TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

3

GELEN KAĞITLAR

No: 109

16 Mart 2020 Pazartesi

 

Milletvekili Teklifleri

1.- Muğla Milletvekili Suat Özcan'ın; Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2709) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

2.- Muğla Milletvekili Suat Özcan'ın; Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2710) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Çevre ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

3.- İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın; Cemevlerine İbadethane Statüsü Kazandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2711) (İnsan Haklarını İnceleme; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

4.- Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz'ın; 1053 Sayılı Belediye Teşkilatı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2712) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Çevre ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

5.- İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2713) (Plan ve Bütçe ile Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2020)

6.- İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetler Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2714) (Plan ve Bütçe ile Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2020)

7.- Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in; Milletvekili Seçimi Kanunu, Siyasi Partiler Kanunu, Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun ile Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2715) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2020)

8.- Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in; Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2716) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2020)

9.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2717) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2020)

10.-  Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2718) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2020)

11.-  Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel ile Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'in; Ereğli Adıyla Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/2719) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2020)

12.-  İyi Parti Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın; Uzman Erbaş Kanununda ve Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2720) (Plan ve Bütçe ile Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2020) ili Teklifleri

13.-  Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in; Balıkesir İli Edremit İlçesi Zeytin ve Zeytinyağı Araştırma ve Eğitim Enstitüsü Kurulmasına Dair Kanun Teklifi (2/2721) (Plan ve Bütçe ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2020)

 

Tezkere

1.- 6741 Sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Uyarınca, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Anonim Şirketi ile Türkiye Varlık Fonunun 2018 Yılı Mali Tabloları ve Faaliyetleri ile İlgili Denetim Raporlarının Sunulduğuna Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/1153) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2020)

 

Rapor

1.- Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop ve 1 Milletvekilinin Afrika Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanunun Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/2691) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 197) (Dağıtma tarihi: 16.03.2020) (GÜNDEME)

 

Yazılı Soru Önergeleri

1.-           Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in, Şırnak ilinde bazı HDP yöneticilerinin gözaltına alınmasına ve kötü muamele iddialarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/26073) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2020)

2.-           Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, Türkiye'deki farklı dillerin korunmasına yönelik yapılan çalışmalara ve ana dilde eğitime ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/26074) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2020)

3.-           İstanbul Milletvekili Zeynel Özen'in, ana dilde eğitim ve kamu hizmeti talebine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/26075) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2020)

4.-           Muş Milletvekili Şevin Coşkun'un, ana dilde eğitim ve kamu hizmeti talebine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/26076) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2020)

5.-           Mardin Milletvekili Ebrü Günay'ın, 16 Şubat 2020 tarihinde Mardin'de yapılan bir hentbol müsabakasında yaşandığı iddia edilen olaylara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/26077) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2020)

6.-           İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in, Vize Serbestisi Yol Haritası kapsamındaki kriterlerin tamamlanma süreci ve Avrupa Birliği Eşgüdüm Kurulu'nun kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/26078) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2020)

7.-           İstanbul Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç'un, Türkiye tarafından Suriye Milli Ordusu üyelerine maaş ödenip ödenmediğine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/26079) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2020)

8.-           Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, son iki ay içinde Denizli'ye gelen İranlılara ve koronavirüse karşı alınan önlemlere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/26080) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2020)

9.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kızılay'da bazı yöneticilerin maaşlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/26081) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2020)

10.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Basın İlan Kurumu tarafından reklam ve ilan akışı durdurulan gazetelere ve bunlarla ilgili ihbar ve şikayetlere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/26082) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2020)

11.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyanet İşleri Başkanlığının 2020 yılında öngördüğü bakım ve onarım harcamalarına ve Elazığ'da yapımı devam eden külliyenin masraflarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/26083) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2020)

12.-       İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, 2002 yılından itibaren yıllar itibarıyla farklı gelir gruplarının milli gelirden aldıkları paylara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/26084) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2020)

13.-       İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, Yalova İl Müftülüğünce yürütülen 4-6 yaş grubu çocuklara dini eğitim verilmesi projesine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/26085) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2020)

14.-       Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın, ekonomik nedenlerle gerçekleşen intihar vakalarına ve intihar girişimlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/26086) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2020)

15.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir hükümlünün yargılanma sürecine yönelik iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26087) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2020)

16.-       İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun, stajyer öğrenci olarak çalıştığı otelin havuzunda ölü bulunan bir kişinin dosyasını inceleyen yetkililere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26088) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2020)

17.-       İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, Rize Kalkandere L Tipi Kapalı Cezaevinde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26089) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2020)

18.-       Ankara Milletvekili Murat Emir'in, 2015-2020 yılları arasında cezaevinde hayatını kaybeden kişi sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26090) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2020)

19.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sosyal güvenlik destek primi ödemesi, ölüm aylığı ve emekli maaşlarına dair çeşitli iddialara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26091) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2020)

20.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli danışman sayılarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26092) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2020)

21.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, İŞKUR'a başvuran üniversite mezunu kişilere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26093) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2020)

22.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2000 yılından sonra emekli olanlar için intibak düzenlemesi çalışması yapılmasına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26094) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2020)

23.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizde illere göre sosyal yardım alan kişilerin istatistiki verilerine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26095) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2020)

24.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tekstil işçisi kadınların sorunlarına yönelik bir araştırma yapılıp yapılmadığına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26096) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2020)

25.-       Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in, Samsun ilinde boşanma vakalarının artmasına ve koruma altına alınan çocuk sayısına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26097) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2020)

26.-       Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, barınma ihtiyacından yoksun olan vatandaşların durumuna ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26098) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2020)

27.-       Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, Korkuteli ilçesinin Dereköy Yayla mevkiinde açılması planlanan kömür madenine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26099) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2020)

28.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Akkaya Barajı, Bor Kızılca Köyü Deresi ve diğer su kaynaklarındaki kirliliğin önlenmesi adına yapılan çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26100) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2020)

29.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamu kurumlarına tahsis edildiği halde atıl halde bulunan Hazine taşınmazlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26101) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2020)

30.-       İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'deki binalar için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve belirlenen toplanma alanlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26102) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2020)

31.-       İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, 2002 yılından bu yana İzmir'de toplanan deprem vergisi tutarına ve bu vergilerin kullanımına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26103) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2020)

32.-       İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, Tuz Gölü'nde kirliliğin önlenmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26104) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2020)

33.-       Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in, Samsun içme suyu şebekesindeki kokuya ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26105) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2020)

34.-       Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin ilinde bulunan okul binalarının depreme karşı güçlendirilme çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26106) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2020)

35.-       Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, Hindistan'da altı farklı dini gruba vatandaşlık yolunu açan Yasa'nın Müslümanları kapsam dışı bırakmasına karşılık Türkiye Cumhuriyeti'nin girişimlerine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26107) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2020)

36.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamu kurumları ile KİT'lerin 2019 yılındaki enerji kullanımına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26108) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2020)

37.-       Hakkari Milletvekili Sait Dede'nin, Hakkari iline yapılan doğal gaz altyapı çalışmalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26109) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2020)

38.-       Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, 16 Şubat 2020 tarihinde Mardin'de yapılan bir hentbol müsabakasında yaşandığı iddia edilen olaylara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26110) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2020)

39.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Türkiye'de kamuya ve vakıflara bağlı orta ve yüksek öğrenci yurtları ile özel öğrenci yurdu sayısı ve kaçak yurtların tespitine yönelik çalışmalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26111) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2020)

40.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamu kurum ve kuruluşlarındaki kiralık bina sayısına ve toplam kira tutarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26112) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2020)

41.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamu kurum ve kuruluşlarının sahip olduğu binek araç sayısına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26113) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2020)

42.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizde illere göre sosyal yardım alan kişilerin istatistiki verilerine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26114) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2020)

43.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, KİT'lerin yurt dışında yaptığı ticari faaliyetler sonrasında alacağını tahsil edemediği durumlara ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26115) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2020)

44.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamu kurumlarına tahsis edildiği halde atıl halde bulunan Hazine taşınmazlarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26116) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2020)

45.-       Ankara Milletvekili Murat Emir'in, başta Ankara ili olmak üzere bazı illerde bulunan üniversite hastanelerinin toplam borçlarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26117) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2020)

46.-       Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin ilinin Arhavi ilçesinde bulunan bir arazinin kamulaştırma kararının hak sahipleri açısından yarattığı mağduriyete ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26118) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2020)

47.-       İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun, toplanan deprem vergilerinin hangi amaçla kullanıldığına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26119) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2020)

48.-       İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun, belediyede çalışan bir kişinin dini inancı nedeniyle mobbinge maruz kaldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26120) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2020)

49.-       İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, 2016-2019 yılları arasında sosyal medya paylaşımları nedeniyle haklarında soruşturma açılan kişilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26121) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2020)

50.-       Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın, İdlib'e yapılacak yardımlar hakkında Bakan tarafından yapılan bir açıklamaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26122) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2020)

51.-       Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, 16 Şubat 2020 tarihinde Mardin'de yapılan bir hentbol müsabakasında yaşandığı iddia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26123) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2020)

52.-       Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy'un, Kürtçe veya başka dillerde çalışma yapıp KHK'lar ile kapatılan kurumlara ve tehlike altındaki dil ve lehçelerin korunmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26124) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2020)

53.-       Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenecek bir etkinliğe Kaymakamlık tarafından izin verilmemesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26125) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2020)

54.-       Adana Milletvekili Kemal Peköz'ün, Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenecek bir etkinliğe Kaymakamlık tarafından izin verilmemesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26126) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2020)

55.-       İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, elektrikli scooter kullanımına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26127) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2020)

56.-       İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, mahalle bekçisinin bir vatandaşa kötü muamelede bulunduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26128) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2020)

57.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Atakum Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde gösterimi yapılacak bir tiyatro oyununun iptal edilmesiyle ilgili çeşitli iddialara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26129) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2020)

58.-       İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç'ın, Galata Kulesi'nin işletme sözleşmesine ve mülkiyet devrine yönelik yargı sürecine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26130) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2020)

59.-       Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, son iki yılda müze ve ören yerlerine giriş ücretlerine yapılan zamlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26131) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2020)

60.-       İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, koronavirüsün turizme etkilerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26132) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2020)

61.-       İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, koronavirüsün Ege Bölgesi ve İzmir'deki turizme etkileri ve bu yöndeki çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26133) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2020)

62.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sözleşmeli veya kadrolu memur arkeolog alımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26134) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2020)

63.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Beyoğlu Kültür Yolu projesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26135) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2020)

64.-       Antalya Milletvekili Feridun Bahşi'nin, tarih dersinin seçmeli hale getirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26136) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2020)

65.-       Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, İdlib'e Yardım Kampanyası için okullarda bağış toplandığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26137) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2020)

66.-       İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, İzmir Karşıyaka Selçuk Yaşar Alaybey Ortaokulunun depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılacağı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26138) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2020)

67.-       Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Ankara Üniversitesinde bir protestoya katılan bazı öğrencilerin yurtlardan çıkarıldığı ve burslarının kesildiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26139) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2020)

68.-       İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'de bulunan okullar için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26140) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2020)

69.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kadın akademisyenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26141) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2020)

70.-       İzmir Milletvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu'nun, orduda görevli askerlere afetlere karşı bilinçlendirmeye yönelik eğitim verilmesi önerisine ve olası İstanbul depremine karşı alınan önlemlere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26142) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2020)

71.-       İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İdlib'deki gözlem noktalarının hava saldırılarına karşı korunması için gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26143) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2020)

72.-       Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın, İran'da ortaya çıkan koronavirüsü vakalarına karşı Van'da alınacak önlemlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26144) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2020)

73.-       İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, Türkiye genelinde açılan şehir hastanelerindeki klinik gözlem konukevlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26145) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2020)

74.-       İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İstanbul ve Ankara Zekai Tahir Burak Araştırma Hastanesinde çalışan koronavirüs ve karantina konusunda deneyimli personel ve uzman hekim sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26146) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2020)

75.-       İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, Yerli İnsan Kanı Plazmasından İlaç Üretim Projesi kapsamında Kızılay'ın Almanya'daki bir şirkete kan tüpü göndermesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26147) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2020)

76.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, çölyak hastalarının glütensiz gıdalara erişiminin kolaylaştırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26148) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2020)

77.-       Iğdır Milletvekili Habip Eksik'in, Dilucu Sınır Kapısı ile ülke genelinde koronavirüsünün yayılma tehlikesine karşı alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26149) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2020)

78.-       Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, koronavirüs tehlikesine rağmen Türkiye-İran arası uçak seferlerinin devam etmesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26150) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2020)

79.-       İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'de bulunan devlet hastaneleri için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26151) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2020)

80.-       İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'de koronavirüs vakası görülmesi halinde kullanılacak karantina hastanesine ve yeterli personelin olup olmadığına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26152) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2020)

81.-       Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Kızılay'a yapılan kan ve kök hücre bağışlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26153) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2020)

82.-       Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'ın, Bakanlık atamalarında hemşire ve acil tıp teknisyeni branşı dışındaki sağlık teknisyenlerine kontenjan verilmemesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26154) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2020)

83.-       Ankara Milletvekili Murat Emir'in, başta Ankara ili olmak üzere bazı illerde bulunan üniversite hastanelerinin toplam borçlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26155) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2020)

84.-       Ankara Milletvekili Murat Emir'in, 2020 yılında yapılacak olan KPSS'den önce fizik tedavi teknikeri alımı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26156) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2020)

85.-       Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Türkiye genelinde ve Ankara ilinde bulunan fizik tedavi rehabilitasyon merkezlerine ve kapasitelerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26157) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2020)

86.-       Bursa Milletvekili Yüksel Özkan'ın, koronavirüse karşı Bursa'daki hastanelerin fiziki kapasitelerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26158) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2020)

87.-       Ankara Milletvekili Murat Emir'in, radyoloji teknisyeni ve teknikerlerinin çalışma şartlarına ve özlük haklarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26159) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2020)

88.-       Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in, iki gazetecinin sosyal medya hesaplarının ele geçirilmesine ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26160) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2020)

89.-       İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, koronavirüsün İzmir'deki sanayi hacmine etkileri ve bu konudaki çalışmalara ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26161) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2020)

90.-       İzmir Milletvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu'nun, KOSGEB tarafından Suriyeli sığınmacılara yapılan desteklemelere ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26162) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2020)

91.-       Mersin Milletvekili Rıdvan Turan'ın, 2007-2013 yılları arasındaki IPA ve 2014-2020 yılları arasındaki IPARD 2 programı kapsamında yapılan proje ve yatırımlara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26163) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2020)

92.-       Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, Tirebolu ve Giresun'un diğer ilçelerinden toplanan çayların başka yöre çaylarıyla karıştırılarak paketlendiği iddiasına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26164) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2020)

93.-       Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, Türkiye genelinde bankalara borcu olan çiftçi sayısı ve tarım sektöründe icra takibine düşen borç miktarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26165) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2020)

94.-       Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, Türkiye ve Gaziantep'te 2010-2020 yılları arasında imara açılan tarım arazilerine ve çiftçi kayıt sistemine kayıtlı çiftçi sayısına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26166) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2020)

95.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Türkiye'deki mera niteliği taşıyan alanlara ve bunların ıslahına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26167) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2020)

96.-       İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin, tütün üretimine dair bazı verilere ve tütün üreticilerinin mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26168) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2020)

97.-       İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun, avcılık faaliyetlerinin Bakanlıkça ihale edilmesine ve avcılığın yasaklanması önerisine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26169) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2020)

98.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2019 yılında TMO tarafından ithal veya ihraç edilen ürünlere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26170) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2020)

99.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, koyun-keçi çiçeği hastalığı vakalarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26171) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2020)

100.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, pestisit uygulaması yapanlarla ilgili sağlık taraması yapılıp yapılmadığına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26172) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2020)

101.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, piyasada satılan pestisitli ürünlerin denetimine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26173) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2020)

102.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ithal hayvan ölümleri ve hastalıklarının denetlenmesine ve karantina bölgelerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26174) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2020)

103.-   Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, Adana'da mazot, gübre, hububat, süt, kırsal kalkınma ve lisanslı depoculuk desteklerinin ödeneceği tarihe ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26175) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2020)

104.-   Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar'ın, Trakya bölgesinde yaşanan kuraklıktan olumsuz etkilenen üreticilere alternatif su kaynakları bulunmasına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26176) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2020)

105.-   Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş'ın, Bakanlık tarafından 19 Şubat 2020 tarihinde yayımlanan tatlandırıcı şuruplarla ilgili yönetmelikteki düzenlemelere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26177) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2020)

106.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, mazot ve gübre desteği ödemeleri başlatılmayan illere ve pamuk üreticilerine destek verilmemesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26178) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2020)

107.-   Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir'in, pamuk ekiminin yapıldığı 23 ilde mazot ve gübre desteği verilip verilmeyeceğine ve pamuk destekleme primlerinin artırılması önerisine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26179) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2020)

108.-   Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen'in, pamuk üreticilerine sağlanacak mazot ve gübre desteğine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26180) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2020)

109.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, av turizmi kapsamında Bakanlıkça verilen izinlere ve elde edilen gelire ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26181) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2020)

110.-   Mersin Milletvekili Rıdvan Turan'ın, Mardin'de elektrik borcunu ödeyemeyen çiftçilere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26182) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2020)

111.-   Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, Rize ilinin Güneysu ilçesinde yapımına başlandıktan sonra şikayetler üzerine inşaatı durdurulan hidroelektrik santraline ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26183) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2020)

112.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliğine bağlı bölge birlikleri ve kooperatiflerle ilgili şikayetlere ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26184) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2020)

113.-   Antalya Milletvekili Aydın Özer'in, Rusya'ya yapılan domates ihracatında kota uygulamasına ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26185) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2020)

114.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, KİT'lerin yurt dışında yaptığı ticari faaliyetler sonrasında alacağını tahsil edemediği durumlara ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26186) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2020)

115.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, koronavirüsünün yayılması tehlikesine karşı Bakanlıkça alınan önlemlere ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26187) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2020)

116.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2019 yılında TMO tarafından ithal veya ihraç edilen ürünlere ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26188) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2020)

117.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, koronavirüsün ticaret alanında meydana getirdiği zararın tespiti ve bu etkilerin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26189) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2020)

118.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, koronavirüsün İzmir'deki ticaret hacmine etkileri ve bu konudaki çalışmalara ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26190) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2020)

119.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2002-2020 yılları arasında kurulan ve feshedilen şirketlere ve sermayelerine ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26191) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2020)

120.-   Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, Giresun'un Alucra ve Çamoluk ilçeleri arasındaki yolun iyileştirilmesi talebine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26192) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.02.2020)

121.-   İzmir Milletvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu'nun, ihracat yapan orta ve küçük ölçekli yerli firmaların PTTAVM elektronik hizmet portalı dolayısıyla yaşadığı sıkıntıların giderilmesine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26193) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2020)

122.-   Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'ın, Kırşehir ilindeki kaza kara noktalarına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26194) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2020)

123.-   Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın, Van'da meydana gelen çığ felaketinin ve Bahçesaray yolu üzerinde yapılmasına karar verilen çığ tünelleriyle ilgili yolsuzluk iddialarının soruşturulmasına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/26195) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2020)