TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

3

GELEN KAĞITLAR

No: 108

13 Mart 2020 Cuma

 

Milletvekili Teklifleri

1.- Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın; Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2692) (İçişleri; İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2020)

2.- Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in; Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun Teklifi (2/2693) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2020)

3.- Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Hakkında Kanun Teklifi (2/2694) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2020)

4.- Antalya Milletvekili Hasan Subaşı'nın; 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2695) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.03.2020)

5.- İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2696) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2020)

6.- Muğla Milletvekili Suat Özcan'ın; İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2697) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2020)

7.- Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş'ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 326 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 5434 Sayılı T.C Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması, Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine Memuriyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı ile Ek Tazminat Ödenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2698) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2020)

8.- İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun; Yapı Denetimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2699) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2020)

9.- İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun; Motorlu Taşıtlar ve Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2700) (İçişleri; Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2020)

10.-  İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in; Basın Kanunu ile Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2701) (Adalet ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2020)

11.-  İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun; Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2702) (İçişleri; Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2020)

12.-  Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş'ın; Çiftçilerin Kamu Bankaları ve Tarımsal Kredi Kooperatiflerine Kredi Borçlarının Yapılandırılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2703) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2020)

13.-  Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Hükümeti Arasında Yolcu ve Eşyanın Karayolu ile Uluslararası Taşınmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/2704) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

14.-  Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kalkınma İş Birliği Anlaşmasının Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/2705) (Dışişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

15.-  Mersin Milletvekili Rıdvan Turan'ın; Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2706) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

16.-  Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in; Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2707) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2020)

17.-  Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin'in; 2238 Sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2708) (Adalet; Anayasa ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2020)

 

Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri

(Yazama Dokunulmazlığı)

 

1.- Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/1143) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

2.- Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/1144) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

3.- Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/1145) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

4.- Bolu Milletvekili Arzu Aydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/1146) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

5.- Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/1147) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

6.- Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/1148) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

7.- Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/1149) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

8.- Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/1150) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

9.- Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/1151) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

10.-  Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/1152) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

 

Yazılı Soru Önergesi

1.-  Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, araç kiralama ve satın alma işlemlerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24109) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2020)

 

Genel Görüşme Önergesi

1.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 22 milletvekilinin, İran'da Türkmenistan'a geçmek için bekleyen Türk tır şoförlerinin sorunlarının araştırılması amacıyla bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/15) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.    Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer ve 19 milletvekilinin, Ankara'daki imar rantından elde edilen gelirlerin FETÖ terör örgütünün finansmanında kullanılıp kullanılmadığının araştırılması ve konunun tüm yönleriyle açığa çıkarılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2656) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2020)

2.    CHP Grubu adına Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, yargı bağımsızlığına yönelik çeşitli iddiaların incelenerek tam bağımsız yargının sağlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2657) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2020)

3.    İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ve 21 milletvekilinin, çocukların maruz kaldığı hak ihlallerinin incelenerek bu ihlallerin ortadan kaldırılması için yapılması gerekenlerin saptanması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2658) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2020)

4.    Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 25 milletvekilinin, 12 Eylül 1980 Askeri Yönetiminin Artvin'de ortaya koyduğu hak ihlallerinin yarattığı etkilerin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2659) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2020)

5.    Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer ve 24 milletvekilinin, televizyon dizilerindeki şiddetin toplum üzerindeki olumsuz etkilerinin incelenerek alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2660) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2020)

6.    İzmir Milletvekili Mahir Polat ve 19 milletvekilinin, İdlib'de askerlerimize yapılan saldırı sonrası internette ve sosyal ağlarda erişimin yavaşlamasının sebebinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2661) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2020)

7.    İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ve 21 milletvekilinin, emeklilerin ekonomik olarak yaşadığı sorunların incelenerek bu sorunların çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi  (10/2662) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2020)

8.    Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ve 21 milletvekilinin, Dormofol kullanımı sonucu yaşandığı iddia edilen olayların araştırılması ve varsa sorumluların tespit edilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2663) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2020)

9.        Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ve 22 milletvekilinin, Orak hücre anemisi ve Akdeniz anemisi hastalarının kullandıkları ilaca ulaşmada yaşanan zorlukların tespit edilerek ilaç temininin kolaylaştırılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2664) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2020)

10.    Ankara Milletvekili Murat Emir ve 22 milletvekilinin, HIV ve AIDS vakalarında yaşanan artışın sebeplerinin tespit edilerek toplumsal farkındalığın artırılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2665) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2020)

11.    Ankara Milletvekili Murat Emir ve 22 milletvekilinin, karşılıksız çek keşide etmek sebebiyle alınan hapis cezası dışındaki seçeneklerin araştırılarak çözüm yollarının tespit edilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2666) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2020)

12.    Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ve 19 milletvekilinin, uyuşturucu ve madde bağımlılığı sorununun tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2667) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2020)

13.    Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap ve 24 milletvekilinin, olası bir depreme karşı Kütahya'da ve çevresindeki illerde meydana gelebilecek hasarların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2668) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2020)

14.    Ankara Milletvekili Levent Gök ve 21 milletvekilinin, çocukların ve gençlerin bilinçli internet ve sosyal medya kullanımlarının sağlanması ile siber zorbalıktan korunması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2669) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2020)

15.    Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 20 milletvekilinin, ülkemizde bulunan milli park, tabiat parkı ve tabiat anıtlarının mevcut durumunun izlenerek alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2670) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2020)

16.    Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 20 milletvekilinin, toplumda aşı karşıtlığının artması sorununa yönelik alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ve aşı bilincinin toplumda yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2671) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2020)

17.    Van Milletvekili Muazzez Orhan ve 19 milletvekilinin, Van'ın Bahçesaray ilçesinde yapılan çığ tünellerinin ihale ve yapım süreçlerine ilişkin iddiaların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2672) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2020)

18.    Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve 19 milletvekilinin, kadın cinayetleri başta olmak üzere kadına yönelik her türlü şiddet ve ayrımcılığın araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2673) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2020)

19.    İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu ve 20 milletvekilinin, Marmara Denizi'ndeki kirliliğin nedenlerinin araştırılarak bu kirliliğin insan sağlığı ve deniz canlıları üzerindeki etkilerinin incelenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2674) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2020)

20.    Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir ve 19 milletvekilinin, kadınların yaşadığı her türlü şiddet, baskı, ayrımcılık ve ötekileştirmeye karşı etkin mücadele yollarının araştırılarak toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya dönük politikaların belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2675) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2020)

21.    İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm ve 20 milletvekilinin, kamu çalışanı kadınların ayrımcılık, şiddet ve mobbing başta olmak üzere maruz kaldıkları haksız durumların araştırılarak alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2676) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2020)

22.    Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir ve 19 milletvekilinin, üniversitelerde öğrencilere yönelik baskı ve hak ihlali iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2677) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2020)

23.    İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu ve 19 milletvekilinin, şehir parkları ve millet bahçelerinde yapılan bitkilendirme ve sulama çalışmalarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2678) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2020)

24.    İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu ve 19 milletvekilinin, iklim değişikliği sonucunda ülkemizde görülen istilacı organizma türlerinin ve patojenlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2679) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2020)

25.    İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu ve 19 milletvekilinin, iklim değişikliğinin ülkemizdeki endemik türlere etkisinin tespit edilerek alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2680) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2020)

26.    İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu ve 19 milletvekilinin, iklim değişikliği sonucunda kentsel alanların maruz kalabileceği afetler göz önünde bulundurularak dayanaklı kentlerin oluşturulması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2681) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2020)

27.    İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu ve 19 milletvekilinin, iklim değişikliği sonucu ülkemizde yaşanan tarımsal ürün desen değişiminin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2682) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2020)

28.    İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü ve 19 milletvekilinin, çocuk işçiliğinin önlenmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2683) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2020)

29.    Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ve 20 milletvekilinin, Çin'de ortaya çıkan corona virüsünden korunmak için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2684) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

30.    Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ve 20 milletvekilinin, şehir planlamasında ve kentsel mekân düzenlemelerinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin düzeyinin tespit edilerek kadınların yaşadığı sorunların çözümlerinin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2685) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

31.    Muğla Milletvekili Mürsel Alban ve 20 milletvekilinin, Fethiye Körfezi'nde meydana gelen kirliliğinin sebeplerinin tespit edilerek alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2686) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

32.    Antalya Milletvekili Kemal Bülbül ve 19 milletvekilinin, corona virüsü nedeniyle turizm sektöründe yaşanan mağduriyetlerin tespit edilerek alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2687) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

33.    Antalya Milletvekili Kemal Bülbül ve 19 milletvekilinin, 12-13 Mart 1995 tarihinde Gazi Mahallesi'nde yaşanan olayların tüm yönleriyle araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2688) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

34.    Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz ve 22 milletvekilinin, Mersin'de öğrenim gören üniversite öğrencilerinin yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2689) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

35.    Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz ve 22 milletvekilinin, üniversite öğrencilerinin yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2690) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

36.    Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz ve 22 milletvekilinin, genç işsizliğinin nedenlerinin tespit edilerek bu sorunun çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2691) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

37.    Konya Milletvekili Esin Kara ve 20 milletvekilinin, ülkemizde satılan şekerli meşrubatların içerdikleri şeker oranının azaltılabilmesi için gerekli koşulların tespit edilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2692) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

38.    Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ve 20 milletvekilinin, çevre sağlığının durumunun tespit edilerek alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2693) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

39.    Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy ve 20 milletvekilinin, çiftçilerin tarımsal kredi borçlarına yönelik sorunların tespit edilerek çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2694) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

40.    Bursa Milletvekili Lale Karabıyık ve 20 milletvekilinin, kadın istihdamının artırılması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2695) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2020)

41.    İYİ Parti Grubu adına Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, TSK bünyesinde görev yapan sözleşmeli askeri personelin özlük haklarında iyileştirmesi yapılması ve sorunlarının giderilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2696) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2020)

42.    İstanbul Milletvekili Oya Ersoy ve 20 milletvekilinin, Türkiye'de kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddetin gerçek boyutunun ortaya çıkarılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2697) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2020)

43.    İstanbul Milletvekili Oya Ersoy ve 20 milletvekilinin, çiftçilerin kredi ve diğer girdi maliyetlerinden kaynaklanan sorunlarının araştırılarak bunlara ilişkin çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2698) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2020)

44.    İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke ve 20 milletvekilinin, yeni tip koronavirüsün iş ve işçi sağlığı üzerindeki etkilerinin araştırılarak alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2699) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2020)

45.    İzmir Milletvekili Bedri Serter ve 19 milletvekilinin, Türkiye'de kan bağışlarının toplanmasına ve verilerin yurt dışına gönderilmesine ilişkin iddiaların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2700) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2020)

46.    İzmir Milletvekili Bedri Serter ve 20 milletvekilinin, Suriyeli düzensiz göçmenlerin Ege Denizi'nden Avrupa'ya geçmeye çalışan sığınmacıların sorunlarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2701) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2020)

47.    İzmir Milletvekili Bedri Serter ve 20 milletvekilinin, İzmir'in suya ilişkin sorunlarının tüm yönleriyle araştırılarak yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2702) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2020)

48.    İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır ve 22 milletvekilinin, gıda üretiminde yapılan taklit, tağşiş ve hilelerin araştırılması ve bunların önlenmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2703) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2020)

49.    Bursa Milletvekili Erkan Aydın ve 21 milletvekilinin, doğalgaz fiyatlarının dünyada düşmesine rağmen Türkiye'de artmasının nedenlerinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2704) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2020)

50.    Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 20 milletvekilinin, okul öncesi, lise ve yükseköğrenimde yaşanan sorunların tüm yönleriyle araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2705) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2020)

51.    Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin ve 22 milletvekilinin, artan yoksulluk ve gelir adaletsizliği olgularının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2706) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2020)

52.    Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 20 milletvekilinin, eğitime ilişkin çeşitli hususların araştırılarak bu hususlara ilişkin alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2707) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2020)

53.    Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin ve 23 milletvekilinin, emeklilerin yaşadıkları tüm sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2708) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2020)

54.    İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve 21 milletvekilinin, Türk Sivil Havacılığının yaşadığı sorunların tespit edilerek bu sorunlara çözüm önerileri belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2709) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2020)

55.    Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin ve 22 milletvekilinin, yerli tohum üretiminin önündeki engellerin belirlenmesi ve gereken önlemlerin tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2710) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2020)

56.    Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 20 milletvekilinin, Türkiye'de meydana gelen mülteci ölümlerinin nedenlerinin tespit edilerek göçmen kaçakçılığının önlenmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2711) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2020)

57.    Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin ve 22 milletvekilinin, tarımsal kooperatifçiliğin sorunlarının araştırılarak bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2712) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2020)

58.    Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ve 20 milletvekilinin, ekonomik durum nedeniyle artan intihar vakalarının araştırılarak gerekli tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2713) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2020)

59.    Adana Milletvekili Ayhan Barut ve 21 milletvekilinin, bireysel silahlanmadaki artışın engellenmesi ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2714) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2020)

60.    Muğla Milletvekili Süleyman Girgin ve 21 milletvekilinin, silikozis maruziyetinin ve buna bağlı gelişen meslek hastalıklarının tüm boyutlarıyla araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2715) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2020)

61.    İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve 21 milletvekilinin, askeri sağlık sisteminde yaşanan sorunların tespit edilerek askeri hastanelerin tekrar açılması için bir yol haritası belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2716) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2020)

62.    Adana Milletvekili Ayhan Barut ve 21 milletvekilinin, HIV/AIDS'im kontrolü ve toplumun bu konuda bilinçlendirilmesi için yapılması gerekenlerin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2717) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2020)

63.    Muğla Milletvekili Süleyman Girgin ve 20 milletvekilinin, Türkiye'den beyin göçünün sebeplerinin araştırılarak hükümet sisteminin bu olgu üzerindeki etkilerinin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2718) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2020)

64.    Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ve 20 milletvekilinin, yeni tip koronavirüsün ülke turizmine etkilerinin araştırılarak alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2719) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2020)

65.    Muğla Milletvekili Süleyman Girgin ve 20 milletvekilinin, esnaf ve sanatkarların karşılaştıkları iş hacmi ve talep daralmasının nedenlerinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2720) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2020)

66.    Muğla Milletvekili Süleyman Girgin ve 20 milletvekilinin, otizmli bireylerin eğitim ve sağlık hizmeti almadaki yaşadığı sorunlara karşı çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2721) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2020)

67.    İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır ve 22 milletvekilinin, fidancılık sektörünün geliştirilmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2722) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2020)

68.    İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır ve 22 milletvekilinin, süt ve süt ürünleri sektörlerinde yaşanan sorunların tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2723) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2020)

69.    Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve 21 milletvekilinin, son dönemde yaşanan intihar olaylarının nedenlerinin araştırılarak alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi  (10/2724) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2020)

70.    Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 21 milletvekilinin, Sağlık Bakanlığı çalışanlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2725) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2020)

71.    Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan ve 21 milletvekilinin, Istranca Dağları'nda yapılan çeşitli projelerin etkilerinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2726) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2020)

72.    Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 20 milletvekilinin, devlet bakım ve korumasında yer alan çocukların yaşadıkları sorunların araştırılarak bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin getirilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2727) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2020)

73.    Muğla Milletvekili Süleyman Girgin ve 21 milletvekilinin, taksici esnafının sorunlarının tüm yönleriyle araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2728) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2020)

74.    Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu ve 19 milletvekilinin, ailenin çocukların eğitim sürecine katılımını artırmak için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2729) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2020)

75.    Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu ve 19 milletvekilinin, ilaç sanayisinde yaşanan sorunların tespit edilerek katma değeri yüksek ilaç üretiminin sağlanması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2730) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2020)