TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

3

GELEN KAĞITLAR

No: 105

10 Mart 2020 Salı

 

Milletvekili Teklifleri

1.- Ankara Milletvekili Murat Emir'in; Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanununda Değişiklik Yapılmasın Hakkında Kanun Teklifi (2/2681) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2020)

2.- Muş Milletvekili Mensur Işık'ın; 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2682) (Plan ve Bütçe ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.03.2020)

3.- Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in; 2872 Sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2683) (İçişleri ile Çevre Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2020)

4.- Sivas Milletvekili Ulaş Karasu'nun; Sivas İlinde Tarım Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Enstitüsü Kurulmasına Dair Kanun Teklifi (2/2684) (Plan ve Bütçe ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2020)

5.- Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in; 17.03.1981 Tarih ve 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2685) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2020)

6.- Muğla Milletvekili Suat Özcan'ın; Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2686) (Çevre ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2020)

7.- Muğla Milletvekili Suat Özcan'ın; Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2687) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2020)

8.- Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın; 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2688) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.03.2020)

9.- İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın; 17.03.1981 Tarih ve 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2689) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.03.2020)

10.-  Erzurum Milletvekili Muhammet Naci Cinisli'nin; Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2690) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.03.2020)

11.-  Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop ve 1 Milletvekilinin; Afrika Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanunun Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/2691) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2020)

 

Yazılı Soru Önergeleri

1.-           Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Türkiye Varlık Fonunun denetim raporuna ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24107) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2020)

2.-           Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'ın, TBMM İdari Teşkilatına yapılacak personel alımına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24110) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2020)

3.-           İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, mülga Başbakanlıktan TBMM'ye devredilen bir limuzine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24498) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.02.2020)

4.-           Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, TBMM tarafından kiralanan binalara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24501) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

5.-           İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, bir milletvekilinin bir yurt dışı ziyareti ile ilgili açıklamasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24502) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

6.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TBMM'de görev yapan basın mensuplarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25062) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2020)

7.-           İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü etkinliklerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25200) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.02.2020)

8.-           İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, TBMM'de görev yapan emniyet mensuplarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25201) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.02.2020)

9.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Fethullahçı Terör Örgütünün (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016 Tarihli Darbe Girişimi İle Bu Terör Örgütünün Faaliyetlerinin Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporuna ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25202) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.02.2020)

10.-       Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin'in, Kürtçenin Genel Kurul tutanaklarında yazılışına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25653) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2020)

11.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TBMM Yerleşkesinde yaşanan intihar girişimlerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25654) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2020)

12.-       İstanbul Milletvekili Zeynel Özen'in, Madımak olayı nedeniyle hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen bir kişinin affedilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/25492) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2020)

13.-       Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in, Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ felaketlerine ve alınması gereken önlemlere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/25493) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2020)

14.-       Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, Türkiye üzerinden Libya'ya giden Özgür Suriye Ordusu mensuplarına Türk vatandaşlığı verildiği iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/25494) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2020)

15.-       Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan takvimde yer verilen bir kişiye ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/25495) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2020)

16.-       Adana Milletvekili Orhan Sümer'in, Türkiye'ye gelmesi beklenen Suriyeli sığınmacılara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/25496) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.02.2020)

17.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2020 yılları arasında Kızılay'ın bağış işlemlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/25497) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.02.2020)

18.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir sendika başkanının gazilik unvanı aldığı iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/25498) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.02.2020)

19.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2020 yılları arasında faaliyet gösteren vakıflara dair bazı verilere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/25499) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.02.2020)

20.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2020 yılları arasında faaliyet gösteren Kuran kurslarına dair bazı verilere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/25500) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.02.2020)

21.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2020 yıllarında öğrenimine devam eden tutuklu ve hükümlülere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/25501) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.02.2020)

22.-       İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, televizyon programlarının izlenme oranlarının yayınlanmamasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/25502) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.02.2020)

23.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, cezaevlerinde çalışan sağlık personeli sayısı ile tutuklu ve hükümlülerden ağır hastalığı olanlara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/25503) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.02.2020)

24.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TRT'nin personel sayısına ve illere göre dağılımına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/25504) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.02.2020)

25.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2020 yılları arasında yasaklanan kitap ve dergi, kapanan gazete ve işsiz kalan basın mensubu sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/25505) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.02.2020)

26.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018-2020 yılları arasında Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmet alımı yoluyla çalışan personel verilerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/25506) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.02.2020)

27.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2020 yılları arasında mahkeme kararıyla telefonları dinlenen kişiler ve bu yöndeki istemin geldiği kurumlara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/25507) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.02.2020)

28.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul ilinde yaşayan engelli kişilere uygulanan mesleki rehabilitasyona ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/25508) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.02.2020)

29.-       İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ felaketinde yaşamını yitiren itfaiye erlerinin şehit sayılmamasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/25509) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2020)

30.-       Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, 12 Şubat tarihinde Diyarbakır'da yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanan mağduriyetlere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/25510) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2020)

31.-       İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın, HSK'nın bir Cumhuriyet Savcısı hakkında sosyal medyada yaptığı bir paylaşım nedeniyle verdiği cezaya ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25511) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

32.-       İstanbul Milletvekili Zeynel Özen'in, Sivas'ta yaşanan Madımak olayının faili olan bir kişinin sağlık sorunları nedeniyle affına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25512) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2020)

33.-       Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın, havaalanında hakkında yakalama kararı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan hasta bir kişiye ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25513) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2020)

34.-       Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün, Elazığ Ceza İnfaz Kurumunda yaşandığı iddia edilen kötü muamele ve hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25514) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2020)

35.-       Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın, Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yaşandığı iddia edilen bazı hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25515) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2020)

36.-       Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın, Samsun Bafra T Tipi Kapalı Cezaevindeki bir tutuklunun tedavisine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25516) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2020)

37.-       Hakkari Milletvekili Sait Dede'nin, Konya Seydişehir Cezaevinde bulunan bazı hükümlülerin nakil talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25517) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.02.2020)

38.-       Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı'nın, Hatay ilinde Bakanlığa ait binaların depreme dayanıklılığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25518) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2020)

39.-       İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, Bakanlığın merkez ve bağlı kuruluşlarının kiraladığı gayrimenkullere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25519) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2020)

40.-       Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, İstanbul ilinde yer alan adliyelerdeki kafeteryalarda satılan ürünlerin pahalı olmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25520) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2020)

41.-       İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, Bakanlığın merkez ve bağlı kuruluşlarının kullanımında olan hizmet ve makam araçlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25521) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2020)

42.-       Ankara Milletvekili Murat Emir'in, bir dernek ile ilgili iddialara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25522) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2020)

43.-       Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, İŞKUR tarafından yapılan iş ve meslek danışmanı sınavı ile ilgili iddialara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25523) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2020)

44.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, genel sağlık sigortası kapsamında sağlık hizmeti alımı durdurulan kişi sayısına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25524) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.02.2020)

45.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2019 yılında vakıflar tarafından yapılan kömür yardımlarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25525) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.02.2020)

46.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, emekli maaşlarının hesaplanma usulüne ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25526) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.02.2020)

47.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2019 yılında İŞKUR'un Toplum Yararına Programlar kapsamında işe başlayan kişilere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25527) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.02.2020)

48.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2019 yılında iş kazasında yaşamını yitirenlere yönelik çeşitli verilere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25528) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.02.2020)

49.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Toplum Yararına Programlar kapsamında 2019 yılında işe alınan ve 2020 yılında işe alınacak kişi sayılarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25529) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.02.2020)

50.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2002-2019 yılları arasında yapılan sosyal yardımlara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25530) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.02.2020)

51.-       İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, Bakanlığın merkez ve bağlı kuruluşlarının kiraladığı gayrimenkullere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25531) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2020)

52.-       İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, Bakanlığın merkez ve bağlı kuruluşlarının kullanımında olan hizmet ve makam araçlarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25532) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2020)

53.-       İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, İzmir'in Torbalı ilçesinde kurulması planlanan akü geri dönüşüm tesisine ve tesisin olası etkilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25533) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2020)

54.-       Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde Termessos antik kentine yakın maden ocağında kapasite artışı ve yer değişikliğine yönelik ÇED gerekli değildir kararı alınmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25534) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.02.2020)

55.-       Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Gölcük'te yapımı tamamlandığı halde semt pazarı olarak kullanılmaya başlanmayan Değirmendere kapalı pazar yerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25535) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.02.2020)

56.-       Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy'un, Adana ilinin Sarıçam ilçesinde bulunan Sofulu çöplüğünün taşınmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25536) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2020)

57.-       Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı'nın, Hatay'da binaların depreme karşı dayanıklılığına ve kentsel dönüşüm eylem planına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25537) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2020)

58.-       Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz'ın, Düzce'de artan hava kirliliğine yönelik alınacak önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25538) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2020)

59.-       İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, Bakanlığın merkez ve bağlı kuruluşlarının kiraladığı gayrimenkullere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25539) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2020)

60.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, afet konutları için verilen kredilerde borç faizlerinin affedilmesi ve kredilerin hibeye dönüştürülmesi önerisine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25540) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2020)

61.-       İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, Bakanlığın merkez ve bağlı kuruluşlarının kullanımında olan hizmet ve makam araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25541) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2020)

62.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin taraf olduğu BM sözleşmelerine ve bu sözleşmeler kapsamında hazırlanan raporlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25542) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.02.2020)

63.-       İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, Bakanlığın merkez ve bağlı kuruluşlarının kiraladığı gayrimenkullere ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25543) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2020)

64.-       İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, Bakanlığın merkez ve bağlı kuruluşlarının kullanımında olan hizmet ve makam araçlarına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25544) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2020)

65.-       Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın, bir doğalgaz şirketi tarafından Kızılay aracığıyla yapılan bir bağışa ve EPDK tarafından yapılan bir mevzuat değişikliğine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25545) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2020)

66.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, doğal gaz abone verilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25546) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.02.2020)

67.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve EPDK tarafından elektrik dağıtımının daha verimli hale gelmesine yönelik yapılan çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25547) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.02.2020)

68.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ulusal elektrik sisteminin arz güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25548) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.02.2020)

69.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, çok tehlikeli iş yeri sınıfında yer alan TEİAŞ çalışanlarının mesleki risklerine yönelik alınan önlemlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25549) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.02.2020)

70.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TEİAŞ ile bağlantılı sistem kullanım anlaşması imzalamayan şirketlere 2019 yılında yapılan bildirim ve yaptırım uygulamalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25550) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.02.2020)

71.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, topraklama tesislerinde mevzuata uygunluk için gerekli değişikliklerin yapılma durumuna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25551) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.02.2020)

72.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, elektrik piyasası katılımcılarına verilen talimatların takibine ve 2019 yılında uyarılan şirketlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25552) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.02.2020)

73.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, elektrik aboneliği verilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25553) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.02.2020)

74.-       İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, Bakanlığın merkez ve bağlı kuruluşlarının kiraladığı gayrimenkullere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25554) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2020)

75.-       İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, Bakanlığın merkez ve bağlı kuruluşlarının kullanımında olan hizmet ve makam araçlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25555) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2020)

76.-       Van Milletvekili Muazzez Orhan'ın, 2002'den bu yana elektrik zamlarına ve faturalardaki diğer kalemlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25556) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2020)

77.-       Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın, Ankara Üniversitesi'nde protestoya katılan bazı öğrencilerin KYK bursunun kesildiği iddiasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25557) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2020)

78.-       Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın, Bakanlık kadrolarına alınacak Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksekokulu ile Spor Bilimleri Fakültesi mezunlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25558) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.02.2020)

79.-       Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından sezona katılım ve isim hakkı bedeli olarak yapılan ödemenin Gebzespor Kulübüne yapılmamasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25559) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.02.2020)

80.-       Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı'nın, Hatay ilinde Bakanlığa ait binaların depreme dayanıklılığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25560) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2020)

81.-       İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, Bakanlığın merkez ve bağlı kuruluşlarının kiraladığı gayrimenkullere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25561) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2020)

82.-       İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, Bakanlığın merkez ve bağlı kuruluşlarının kullanımında olan hizmet ve makam araçlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25562) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2020)

83.-       Bursa Milletvekili Lale Karabıyık'ın, TÜİK'in açıkladığı işsizlik ve istihdam oranlarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25563) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.02.2020)

84.-       İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, Bakanlığın merkez ve bağlı kuruluşlarının kullanımında olan hizmet ve makam araçlarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25564) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2020)

85.-       İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, Bakanlığın merkez ve bağlı kuruluşlarının kiraladığı gayrimenkullere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25565) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2020)

86.-       İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke'nin, POS cihazı kullanım ücretlerinin kaldırılması önerisine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25566) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2020)

87.-       İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın, Van ilinde çığ düşmesi sonucunda yaralanan kişileri arama ve kurtarma çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25567) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2020)

88.-       Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, kayyum atanan bir belediyenin sözleşmeli işçileri haksız yere işten çıkardığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25568) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2020)

89.-       Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Gaziantep ili Islahiye ilçesindeki bir geçici barınma merkezinin kapatılmasıyla işsiz kalan kişilerin durumuna ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25569) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2020)

90.-       Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki'nin, 24 Ocak 2020 tarihinden itibaren kendisinden haber alınamayan bir vatandaşın akıbetine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25570) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2020)

91.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son 5 yılın evlenme ve doğum verilerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25571) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.02.2020)

92.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sağlık hizmetinden yararlanan yabancı uyruklu kişilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25572) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.02.2020)

93.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2019 yılında İŞKUR'un Toplum Yararına Programlar kapsamında işe başlayan kişilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25573) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.02.2020)

94.-       Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın, AFAD bünyesinde çalışan arama kurtarma teknisyenlerine, özlük haklarına ve yeni alım yapılıp yapılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25574) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.02.2020)

95.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, önerge tarihi itibarıyla dernek sayısına ve derneklerle ilgili çeşitli verilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25575) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.02.2020)

96.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşların İstanbul'da bulunan binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25576) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.02.2020)

97.-       Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı'nın, Hatay ilinde Bakanlığa ait binaların depreme dayanıklılığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25577) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2020)

98.-       İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, Bakanlığın merkez ve bağlı kuruluşlarının kiraladığı gayrimenkullere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25578) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2020)

99.-       İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, Bakanlığın merkez ve bağlı kuruluşlarının kullanımında olan hizmet ve makam araçlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25579) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2020)

100.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, vukuatlı nüfus kayıt örneklerinin muhtarlar tarafından da verilebilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25580) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2020)

101.-   Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, Adana'nın Karataş ilçesi Karagöçer köyünde tarım işçilerinin yaşadığı çadırların sökülmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25581) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2020)

102.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ felaketinde yaşamını yitiren itfaiye erlerinin şehit sayılmamasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25582) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2020)

103.-   Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, Trabzon'da bulunan Santa Maria Katolik Kilisesi'nin mezarlığına yapılan saldırının soruşturulmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25583) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2020)

104.-   İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün, kültür, sanat ve turizm etkinliklerine yönelik yapılan çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25584) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.02.2020)

105.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumunun hizmet binası yapım işinin akıbetine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25585) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.02.2020)

106.-   Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın, Konya ilinde bulunan İvriz Köy Enstitüsünün depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıkılacağı iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25586) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.02.2020)

107.-   Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı'nın, Hatay ili sınırları içindeki tarihi yapıların depreme dayanıklılığı ve bu konuda alınan önlemlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25587) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2020)

108.-   İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, Bakanlığın merkez ve bağlı kuruluşlarının kiraladığı gayrimenkullere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25588) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2020)

109.-   İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, Bakanlığın merkez ve bağlı kuruluşlarının kullanımında olan hizmet ve makam araçlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25589) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2020)

110.-   Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın, Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan bir lisede yürütülen soruşturmaya ve sonuçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25590) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2020)

111.-   Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, Antalya ilinde bulunan okul binalarının deprem tahkik raporlarına ve bu raporlara yönelik uygulamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25591) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.02.2020)

112.-   Muğla Milletvekili Suat Özcan'ın, ortaöğretim kurumlarında yaşanan öğrenci artışını karşılayabilmek için alınan önlemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25592) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.02.2020)

113.-   İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in, ücretli öğretmenlik uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25593) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.02.2020)

114.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın öğrencilere dağıttığı iddia edilen bir kitaba ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25594) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.02.2020)

115.-   Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın, Konya ili Ereğli ilçesinde bulunan İvriz Köy Enstitüsü binasına ve binanın yıkım iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25595) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.02.2020)

116.-   İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in, memurluğa atanmış olan engelli öğretmenlerin öğretmenliğe geçişlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25596) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2020)

117.-   Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy'un, Bakanlığın 2019 yılında Kayseri için ayırdığı ödeneğe ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25597) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2020)

118.-   Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı'nın, Hatay ili sınırları içindeki Bakanlığa ait binaların depreme dayanıklılığı ve bu konuda alınan önlemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25598) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2020)

119.-   İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, Bakanlığın merkez ve bağlı kuruluşlarının kiraladığı gayrimenkullere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25599) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2020)

120.-   İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, Bakanlığın merkez ve bağlı kuruluşlarının kullanımında olan hizmet ve makam araçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25600) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2020)

121.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Ergenekon ve Balyoz davalarında yargılanan kişilerin mağduriyetlerini gidermek için herhangi bir çalışma olup olmadığına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25601) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

122.-   Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı'nın, Hatay ilinde Bakanlığa ait binaların depreme dayanıklılığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25602) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2020)

123.-   İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, Bakanlığın merkez ve bağlı kuruluşlarının kiraladığı gayrimenkullere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25603) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2020)

124.-   İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, Bakanlığın merkez ve bağlı kuruluşlarının kullanımında olan hizmet ve makam araçlarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25604) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2020)

125.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık bünyesinde kadroya alınan temizlik işçilerinin belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshedilebilmesine yönelik değişikliğe ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25605) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.02.2020)

126.-   İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün, kanser tedavisinde kullanılan ilaçlardan SGK tarafından karşılananlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25606) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.02.2020)

127.-   Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un, Kahramanmaraş Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde geç teşhis konulan ve sonra Kayseri Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edilip hayatını kaybeden bir çocuğa ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25607) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.02.2020)

128.-   Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer'in, uyuz vakalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25608) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.02.2020)

129.-   Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı'nın, Hatay ilinde Bakanlığa ait binaların depreme dayanıklılığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25609) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2020)

130.-   Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, Kahramanmaraş'taki 112 Acil sağlık hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25610) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2020)

131.-   Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, 112 acil sağlık hizmetlerinde çalışan sağlık personeli ile bu kişilerin vakaya müdahale etme süresine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25611) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2020)

132.-   Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, ülkemizde bulunan sağlık evlerinin sayısı ile fiziksel koşullarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25612) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2020)

133.-   İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, Bakanlığın merkez ve bağlı kuruluşlarının kiraladığı gayrimenkullere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25613) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2020)

134.-   Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un, koronavirüs salgınına karşı Çin'den ithal edilen ürünler konusunda alınacak önlemlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25614) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2020)

135.-   İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, Bakanlığın merkez ve bağlı kuruluşlarının kullanımında olan hizmet ve makam araçlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25615) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2020)

136.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2012-2019 yılları arasındaki Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp uygulamaları merkezlerine ve bu kapsamda yapılan harcamalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25616) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2020)

137.-   İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, Bakanlığın merkez ve bağlı kuruluşlarının kiraladığı gayrimenkullere ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25617) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2020)

138.-   İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, Bakanlığın merkez ve bağlı kuruluşlarının kullanımında olan hizmet ve makam araçlarına ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25618) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2020)

139.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018-2019 yıllarında Et ve Süt Kurumunun depolarında bulunan donmuş etlere ve Kurum tarafından yerli ile ithal hayvan kesimlerine ve maliyetlere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25619) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.02.2020)

140.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 ve 2019 yıllarında Bakanlıkça izin verilen sağlık, eğitim, spor tesislerine ait çeşitli bilgilere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25620) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.02.2020)

141.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kaçak çayla mücadeleye ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25621) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.02.2020)

142.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, hayvan ölümleri ve mecburi kesim verilerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25622) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.02.2020)

143.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TİGEM'in banka kredisi kullandığı iddiasına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25623) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.02.2020)

144.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, orman yollarının yapımına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25624) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.02.2020)

145.-   Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın, çiftçilerin tarımsal kredi borçları ile teşvik ve destek ödemelerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25625) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.02.2020)

146.-   Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir'in, çiftçilerin kullandığı mazotun yarısının devlet tarafından karşılanacağı yönündeki vaatlerin gerçekleştirilmesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25626) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.02.2020)

147.-   Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in, Rusya ile yapılan domates ihracatında kota bulunması nedeniyle üreticinin mağdur olduğuna ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25627) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.02.2020)

148.-   Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk'ün, çiftçilerin sulama ve elektrik borçlarına ve bunların yapılandırılmasına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25628) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2020)

149.-   İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, Bakanlığın merkez ve bağlı kuruluşlarının kiraladığı gayrimenkullere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25629) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2020)

150.-   İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, Bakanlığın merkez ve bağlı kuruluşlarının kullanımında olan hizmet ve makam araçlarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25630) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2020)

151.-   Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, Adana ilinin Karagöçer köyünde çadırlarda yaşayan tarım işçilerinin çeşitli problemler yaşadığı iddiasına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25631) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2020)

152.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, marketlerde satılan indirimli ürünlerin kalite standartlarının kontrolüne ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25632) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.02.2020)

153.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TURQUALITY Programı kapsamında destek verilen firmalardan yabancı uyruklu firmalar tarafından satın alınanlara ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25633) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.02.2020)

154.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2002-2019 yılları arasında yüksek teknolojili ürün imalatına dair bazı verilere ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25634) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.02.2020)

155.-   İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, ihracatı teşvik aracı olan Destekleme ve Fiyat İstikrarı Fonundan yararlananların sayısı ile verilen destek tutarlarına ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25635) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.02.2020)

156.-   İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, Bakanlığın merkez ve bağlı kuruluşlarının kiraladığı gayrimenkullere ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25636) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2020)

157.-   İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, Bakanlığın merkez ve bağlı kuruluşlarının kullanımında olan hizmet ve makam araçlarına ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25637) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2020)

158.-   Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in, İzmir-İstanbul seferi yapan bir uçağın 5 Şubat'ta yaptığı kazanın soruşturulmasına ve İstanbul'daki havaalanlarının fiziki durumuna ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25638) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2020)

159.-   İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün, Van Bahçesaray'da yaşanan çığ felaketine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25639) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2020)

160.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Sincan-Ankara-Kayaş demiryolu hattının sinyalizasyon sistemlerine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25640) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.02.2020)

161.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Ankara- İstanbul Hızlı Tren Projesi kapsamında sözleşmeye aykırı ödeme yapıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25641) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.02.2020)

162.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Sayıştay Başkanlığının 2018 yılı denetim raporunda yenilenmesi önerilen Benzer İş Grupları Tebliği'ne ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25642) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.02.2020)

163.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Türk Telekom'a 2018 yılında başlayan personel alma sürecinin akıbetine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25643) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.02.2020)

164.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TCDD'nin taraf olduğu davalara ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25644) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.02.2020)

165.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TCDD'nin sözleşme imzalandıktan sonra yaptırdığı uygulama değişikliklerine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25645) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.02.2020)

166.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 yılı yatırım programında yer alan bazı projeler için ayrılan ve harcanan ödeneklere ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25646) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.02.2020)

167.-   Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, Gebze- Orhangazi-İzmir otoyolundan geçiş yapan araç sayılarına ve geçiş ücretine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25647) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.02.2020)

168.-   Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı'nın, Hatay'da olası bir depreme karşı alınacak önlemler kapsamında Belen Geçidi'ne alternatif bir ulaşım ağı çalışması yapılıp yapılmadığına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25648) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2020)

169.-   Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı'nın, Hatay ilinde Bakanlığın denetiminde olan köprü ve viyadüklerin depreme dayanıklılığına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25649) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2020)

170.-   Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı'nın, olası bir depremde Hatay ilinde GSM operatörlerinin altyapısının yeterli olup olmadığına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25650) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2020)

171.-   İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, Bakanlığın merkez ve bağlı kuruluşlarının kiraladığı gayrimenkullere ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25651) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2020)

172.-   İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, Bakanlığın merkez ve bağlı kuruluşlarının kullanımında olan hizmet ve makam araçlarına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25652) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2020)

173.-   İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, bir akademisyenin Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmeye dair çeşitli iddialara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/25655) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2020)

174.-   Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, Başkentgaz'ın Türk Kızılay'ına yaptığı bağışın bir kısmının Ensar Vakfı'na aktarıldığı iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/25656) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2020)

175.-   Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, AKUT'un genel merkez binasının akıbetine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/25657) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.02.2020)

176.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, KHK ile ihraç edilen akademisyenlerin OHAL İşlemlerini İnceleme Komisyonuna yaptıkları başvurulara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/25658) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.02.2020)

177.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Sincan Kadın Kapalı Cezaevinde kalan bir mahkumun iddialarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/25659) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2020)

178.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Silivri 3 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olan bir kişinin banka hesabına bloke konmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/25660) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2020)

179.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis edilmiş olan makam araçlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/25661) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2020)

180.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dergide yer alan bir yazıya ve Başkanlığın 2015-2020 yılları arasında yaptığı harcamalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/25662) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2020)

181.-   Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, Aydın'ın Karacasu, Kuyucak ve İncirliova ilçelerinde yapılacağı duyurulan maden arama ve işletme ihaleleri ile ihale edilecek alanlarda bulunan tarım ve orman arazilerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/25663) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2020)

182.-   Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in, Ekonomik ve Sosyal Konseyin toplanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/25664) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2020)

183.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'de sınır kapısına yakın alanda tır park alanı kapasitesinin artırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/25665) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2020)

184.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Sarp Sınır Kapısı'ndaki araç trafiğinin Artvin'in bazı ilçelerinde yaşayan vatandaşların günlük hayatlarına olumsuz etkisine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/25666) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2020)

185.-   İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün, önceden Devlet Güvenlik Mahkemelerinde yargılanan ve yeniden yargılanma talebinde bulunan kişilere ve dosyalarının durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25667) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.02.2020)

186.-   Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın, Türkiye genelinde ve Şanlıurfa'da son 10 yılda yaşanan çocuk istismarı ve tecavüz vakalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25668) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.02.2020)

187.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir kişinin sağlık durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25669) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2020)

188.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevindeki bir tutuklunun tek kişilik odada kaldığı ve bu konudaki dilekçelerinin reddedildiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25670) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2020)

189.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, eşlerden ikisi de cezaevinde bulunan çocuklu bir çiftin denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25671) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2020)

190.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir tutuklunun sağlık durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25672) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2020)

191.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Rize L Tipi Kapalı Cezaevinde kalan bir hükümlünün eşyalarına el konulduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25673) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2020)

192.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Tekirdağ 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir tutuklunun nakil talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25674) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2020)

193.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Alanya Açık Cezaevinde bazı mahkumlarda uyuz hastalığı bulunduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25675) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2020)

194.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, eşlerden ikisi de cezaevinde bulunan çocuklu bir çiftin denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25676) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2020)

195.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Gaziantep İslahiye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir hükümlünün şikayetlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25677) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2020)

196.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Tarsus Kadın Kapalı Cezaevinde tutuklu olan ve bebeği ile kalan bir kadının denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılması talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25678) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2020)

197.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bafra T Tipi Kapalı Cezaevinde ziyaretçilere yönelik yapılan aramalarla ilgili şikayetlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25679) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2020)

198.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Elazığ L Tipi Kapalı Cezaevinde idarenin bir hükümlünün denetimli serbestlik dilekçesini Başsavcılığa göndermediği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25680) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2020)

199.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Afyonkarahisar 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevindeki koşullara dair çeşitli iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25681) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2020)

200.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kars T Tipi Kapalı Cezaevindeki bir mahkumun sağlık durumuna ve nakil talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25682) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2020)

201.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki mahkumların bir kısmının deprem anında avluya çıkarılmaması iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25683) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2020)

202.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kırşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir kişinin nakil talebinin olumsuz karşılanmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25684) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2020)

203.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İzmir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir kişinin nakil talebinin olumsuz karşılanmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25685) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2020)

204.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Afyonkarahisar T Tipi Ceza İnfaz Kurumunda ziyaretçilere yönelik yapılan aramalarla ilgili şikayetlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25686) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2020)

205.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Diyarbakır Cezaevleri Kampüsünde anneleri ile kalan çocuklara ayrı yatak verilmediği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25687) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2020)

206.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, eşlerden ikisi de cezaevinde bulunan çocuklu bir çiftin denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25688) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2020)

207.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Adana F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlünün aldığı cezaya ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25689) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2020)

208.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Diyarbakır Cezaevleri Kampüsünde ihtiyaç duyulan kantin malzemelerinin bulunmadığı ve pahalı olduğu iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25690) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2020)

209.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bingöl M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun sakıncalı olduğu için bir kitaba ulaşamadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25691) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2020)

210.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Diyarbakır Cezaevi Kampüsünde bulunan pembe odanın koşullarının iyileştirilmesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25692) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2020)

211.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bingöl M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun kesin yargı kararı olmamasına rağmen formlarda aktif örgüt üyesi olarak belirtildiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25693) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2020)

212.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Eskişehir L Tipi Cezaevinde hasta bir hükümlünün koğuşta tek başına kaldığı iddiasına ve sağlık durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25694) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2020)

213.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İzmir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun tüp bebek tedavisinin düzgün şekillerde yürütülmesi talebine ve hasta mahkumlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25695) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2020)

214.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Diyarbakır Cezaevi'nin fiziksel koşullarının yetersizliğine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25696) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2020)

215.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, eşlerden ikisi de cezaevinde bulunan çocuklu bir çiftin denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25697) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2020)

216.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevinde kalan bir kişinin sağlık durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25698) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2020)

217.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, eşlerden ikisi de cezaevinde bulunan çocuklu bir çiftin denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25699) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2020)

218.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Diyarbakır Cezaevi Kampüsünde bulunan mahkumların çocuklarına boyama kitabı ve oyuncak verilmediği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25700) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2020)

219.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kapasite yetersizliği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25701) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2020)

220.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İzmir 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda mahkumların kantin ihtiyaçlarının karşılanmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25702) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2020)

221.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda mahkumların kantin ihtiyaçlarının karşılanmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25703) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2020)

222.-   Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın, Türkiye genelinde ve Şanlıurfa'da son 10 yılda yaşanan çocuk istismarı ve tecavüz vakalarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25704) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.02.2020)

223.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, lösemi hastası olan ve çalışamayan bir kişinin geçici malulen emeklilik için yaptığı başvuruya ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25705) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2020)

224.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir vatandaşın Bursa SGK İl Müdürlüğü tarafından kesilen emekli maaşının gerekli belgeleri gönderdiği halde ödenmediği iddiasına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25706) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2020)

225.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, hakkındaki adli süreç devam eden bir kişinin otizmli çocuğu için evde bakım yardımı alamadığı iddiasına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25707) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2020)

226.-   İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir ili Torbalı ilçesinde yapılan sosyal yardımlara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25708) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2020)

227.-   İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir ili Selçuk ilçesinde yapılan sosyal yardımlara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25709) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2020)

228.-   İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir ili Seferihisar ilçesinde yapılan sosyal yardımlara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25710) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2020)

229.-   İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir ili Narlıdere ilçesinde yapılan sosyal yardımlara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25711) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2020)

230.-   İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir ili Menderes ilçesinde yapılan sosyal yardımlara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25712) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2020)

231.-   İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir ili Konak ilçesinde yapılan sosyal yardımlara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25713) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2020)

232.-   İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir ili Karaburun ilçesinde yapılan sosyal yardımlara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25714) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2020)

233.-   İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir ili Karabağlar ilçesinde yapılan sosyal yardımlara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25715) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2020)

234.-   İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir ili Güzelbahçe ilçesinde yapılan sosyal yardımlara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25716) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2020)

235.-   İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir ili Gaziemir ilçesinde yapılan sosyal yardımlara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25717) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2020)

236.-   İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir ili Balçova ilçesinde yapılan sosyal yardımlara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25718) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2020)

237.-   İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir ili Urla ilçesinde yapılan sosyal yardımlara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25719) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2020)

238.-   İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir ili Çeşme ilçesinde yapılan sosyal yardımlara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25720) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2020)

239.-   İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir ili Buca ilçesinde yapılan sosyal yardımlara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25721) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2020)

240.-   İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin, İzmir ilinde bulunan bir tekstil firmasındaki işçilerin sendika üyeliği sebebiyle işten çıkarıldığı iddiasına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25722) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2020)

241.-   Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, Adana'da yaşanan aile içi cinsel istismar vakasına ve alınacak önlemlere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25723) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2020)

242.-   Antalya Milletvekili Aydın Özer'in, bir maden şirketi tarafından işletilen kalker ocağı kırma eleme tesisinin bölgeye etkileri ve ÇED raporuna dair çeşitli iddialara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25724) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.02.2020)

243.-   Antalya Milletvekili Cavit Arı'nın, Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan Keykubat Plajı'na yapılması planlanan T-Mahmuz projesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25725) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2020)

244.-   Antalya Milletvekili Cavit Arı'nın, Isparta'nın Eğirdir ilçesinde Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tasarrufundaki tarım alanında TOKİ tarafından toplu konut yapılacağı iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25726) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2020)

245.-   Muş Milletvekili Mensur Işık'ın, Muş ilinde olası bir depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25727) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2020)

246.-   İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, Torbalı Organize Sanayi Bölgesi'nde bacasız olarak kurulacağı iddia edilen akü geri dönüşüm tesisine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25728) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2020)

247.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinin Ovacık Mahallesinde bulunan bir derenin kirliliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25729) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2020)

248.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinin bazı mahallelerindeki 2/B arazilere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25730) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2020)

249.-   Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un, Kahramanmaraş'taki kahraman kart dolum istasyonlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25731) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2020)

250.-   Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, Ağrı ilindeki binaların depreme dayanıklılığına ve alınması gereken tedbirlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25732) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2020)

251.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, daha önce yeşil pasaportu iptal edilen bir kişiye pasaport verilmemesine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25733) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2020)

252.-   İzmir Milletvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu'nun, Ordu ilinde maden arama sahalarının genişletileceği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25734) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2020)

253.-   Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, 2010-2020 yılları arasında doğalgaza yapılan zamlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25735) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2020)

254.-   Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, Akkuyu Nükleer Santrali ile burada çalışan işçiler ve yöneticilere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25736) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2020)

255.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, bir şirkete ait taşınmazların değerlendirilmediği için zarar gördüğü iddiasına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25737) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2020)

256.-   Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, bazı memurlara 3600 ek gösterge verilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25738) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2020)

257.-   Antalya Milletvekili Cavit Arı'nın, Ziraat Bankasının çiftçiden doğrudan ürün alımı yaparak ticari faaliyette bulunacağı iddiasına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25739) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2020)

258.-   Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, 2010-2020 yılları arasında doğalgaza yapılan zamlara ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25740) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2020)

259.-   Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, Akkuyu Nükleer Enerji Santralini işletecek şirkete verilen ödeme garantisine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25741) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2020)

260.-   Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın, Munzur Üniversitesi öğrencisi bir kadının kaybolması üzerine yürütülen soruşturmaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25742) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.02.2020)

261.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir kişinin pasaportundaki tahdidin kaldırılması talebine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25743) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2020)

262.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, mahkeme tarafından yurt dışı yasağı kaldırılan bir vatandaşın pasaport tahdidinin devam ettiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25744) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2020)

263.-   Yozgat Milletvekili Ali Keven'in, Yozgat ilinin Şefaatli ilçesinde yapılan kömür yardımlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25745) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2020)

264.-   Antalya Milletvekili Cavit Arı'nın, Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan Keykubat Plajına yapılması planlanan T-Mahmuz projesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25746) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2020)

265.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bakanlığın sözleşmeli personel alımında yaptığı sözlü sınavın puanlarının açıklanmamasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25747) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2020)

266.-   Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın, Köy Enstitüsü binalarının depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıkılacağı iddialarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25748) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2020)

267.-   Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer'in, Kürtçe seçmeli dersine ve bu dersin öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25749) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2020)

268.-   Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün, Bakanlık tarafından Eğitim ve Ahlak adıyla düzenleneceği iddia edilen kongreye ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25750) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2020)

269.-   Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın, Aydın'da karot testi yapılan okul sayısı ve testler sonucunda yıkılması gereken okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25751) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2020)

270.-   Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın, Köy Enstitüsü binalarının depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıkılacağı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25752) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2020)

271.-   Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın, İstanbul ve Konya'da bulunan iki lisede Atatürk fotoğraflarının kaldırıldığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25753) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2020)

272.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Bakanlığın bir vakıf ile imzaladığı protokol kapsamında gerçekleştirilecek olan etkinliklerin denetimine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25754) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2020)

273.-   İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun, Türkiye'nin biyolojik savaş ihtimaline ve biyolojik saldırılara karşı aldığı önlemlere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25755) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2020)

274.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, lösemi hastası olan ve çalışamayan bir kişinin geçici malulen emeklilik için yaptığı başvuruya ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25756) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2020)

275.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2015-2019 yılları arasında teşvik belgeli yatırım verilerine ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25757) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2020)

276.-   Antalya Milletvekili Cavit Arı'nın, Isparta ilinde bulunan Meyvecilik Araştırma Enstitüsünün tasarrufundaki tarımsal alana TOKİ tarafından konut inşa edileceği iddiasına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25758) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2020)

277.-   Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal'ın, Ünlendi Barajı Projesi'nin süresi içinde tamamlanıp tamamlanmadığına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25759) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2020)

278.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Türkiye genelinde ve Malatya ilinde sulama borcu nedeniyle icralık olan üreticilere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25760) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2020)

279.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 2002 yılından bu yana mevzuatlara aykırı olarak imal ya da ithal edilen gıda maddeleri ile bu maddelerin üretimini ya da dağıtımını yapan firmalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25761) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2020)

280.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Türkiye'de bulunan yayla alanlarına dair çeşitli verilere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25762) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2020)

281.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, mısır kepeğinin KDV oranının artırılmasına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25763) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2020)

282.-   Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in, pamuk üreticilerinin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25764) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2020)

283.-   Antalya Milletvekili Cavit Arı'nın, Ziraat Bankasının çiftçiden doğrudan ürün alımı yaparak ticari faaliyette bulunacağı iddiasına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25765) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2020)

284.-   Hakkari Milletvekili Sait Dede'nin, Hakkari'de bulunan sınır kapılarına ve sınır ticaretinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25766) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2020)

285.-   Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in, Edremit Körfezi'nde yaz aylarında yaşanan trafik sorunun nedenleri ve çözümüyle ilgili yapılan çalışmalara ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25767) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2020)

286.-   Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, Kuzey Marmara Otoyolu projesi kapsamında hizmete giren otoyollarda 2018-2019 yıllarında yapılan araç geçişlerine ve işletmeci firmaya yapılan garanti ödemelerine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25768) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2020)

287.-   Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, açıldığı tarihten itibaren Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolundan yapılan araç geçişlerine ve otoyolun maliyetine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25769) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2020)

288.-   İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir’in, kanun teklifleri ile ilgili çeşitli verilere ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25770) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2020)

 

 

 

            Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ( Fuat Oktay )

1.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul ilinde yaşanacak olası bir depreme karşı alınacak önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/24831)

 

Adalet Bakanlığı

2.-      Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'nın, cezaevlerine Kürtçe yayınların ve mektupların alınmadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/24835)

3.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın afet yönetim planı ve depreme karşı önlem almak için ayırdığı kaynak miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/24836)

 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

4.-      Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel'in, 2019 yılında tarım sektöründe kendi adına ve hesabına çalışanların sigorta primi borçlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/24837)

5.-      Antalya Milletvekili Feridun Bahşi'nin, emekli kişilerin maaşından kesilen ilaç katılım paylarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/24838)

6.-      Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık bünyesinde ek ders ücreti karşılığı çalışanların özlük haklarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/24839)

7.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın afet yönetim planı ve depreme karşı önlem almak için ayırdığı kaynak miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/24840)

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

8.-      İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Milli Emlak Genel Müdürlüğüne devredilen bir aracın ihalesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/24841)

9.-      İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ankara Çevre İl Müdürlüğü/Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığına devredilen bir aracın ihalesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/24842)

10.-  İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, Elazığ ve Malatya illerindeki binaların deprem risk analizleri, depremden zarar gören binaların sayısı ve imar barışı kapsamından yararlanarak yapı kayıt belgesi alan binalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/24843)

11.-  Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in, 2005-2020 yılları arasında Samsun Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinde özel kalem müdürlüğü kadrosuna yapılan atamalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/24844)

12.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'de olası bir depreme yönelik yapılan çalışmalara ve İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesinin hazırladığı deprem raporuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/24845)

13.-  Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un, Isparta'da ve Sütçüler ilçesinde faaliyet gösteren mermer ve taş ocakları ile bunların olası etkilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/24846)

14.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın afet yönetim planı ve depreme karşı önlem almak için ayırdığı kaynak miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/24847)

Dışişleri Bakanlığı

15.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın afet yönetim planı ve depreme karşı önlem almak için ayırdığı kaynak miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/24848)

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

16.-  Adana Milletvekili Ayhan Barut'un, elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki artışa ilişkin yazılı soru önergesi (7/24849)

17.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın afet yönetim planı ve depreme karşı önlem almak için ayırdığı kaynak miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/24850)

 

Gençlik ve Spor Bakanlığı

18.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın afet yönetim planı ve depreme karşı önlem almak için ayırdığı kaynak miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/24851)

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı

19.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Kızılay aracılığıyla bir vakfa yapılan bağışa ilişkin yazılı soru önergesi (7/24852)

20.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın afet yönetim planı ve depreme karşı önlem almak için ayırdığı kaynak miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/24853)

 

İçişleri Bakanlığı

21.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'deki bir maden sahasının jandarma personeli tarafından korunduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/24854)

22.-  Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin'in, Türkiye'de görev yapan korucularla ilgili çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/24855)

23.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli Başiskele Belediyesinin kiraladığı bir binanın amacı dışında kullanıldığına dair Sayıştay raporlarında yer alan tespitlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/24856)

24.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın afet yönetim planı ve depreme karşı önlem almak için ayırdığı kaynak miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/24857)

25.-  Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın, 2018 yılına ait Sayıştay denetim raporunda belirtilen Şanlıurfa ilindeki bazı projelerde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/24858)

 

 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı

26.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, 2019-2020 yılları için İzmir'deki antik şehirlere ayrılan restorasyon bütçesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/24859)

27.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'in kültür ve sanat hayatını geliştirmek üzere 2019-2020 yılları için ayrılan bütçeye ilişkin yazılı soru önergesi (7/24860)

28.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, 2020 yılı için İzmir'deki antik şehirlere ayrılan restorasyon bütçesine ve uluslararası tanıtıma yönelik çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/24861)

29.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, Çeşme ve Urla'da alınan acele kamulaştırma kararına ilişkin yazılı soru önergesi (7/24862)

30.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'in Çeşme ilçesinde Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ilan edilen alanlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/24863)

31.-  İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, Çeşme ve Urla ilçelerinde bazı bölgeler için alınan acele kamulaştırma kararına ilişkin yazılı soru önergesi (7/24864)

32.-  Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, Sanasaryan Han'ın bir şirkete kiralanmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/24865)

33.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın afet yönetim planı ve depreme karşı önlem almak için ayırdığı kaynak miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/24866)

 

Milli Eğitim Bakanlığı

34.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, Türkiye genelinde bulunan nitelikli okul sayısı ile Bakanlığın bu okulların kontenjanlarının artırılmasına yönelik çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/24867)

35.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, son iki yılda Türkiye'de kız çocuklarının okula devamsızlık oranlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/24868)

36.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'in ilçelerinde ve Türkiye genelinde taşımalı sistemin kız çocuklarının okula devamı ile ilgili istatistiklere etkisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/24869)

37.-  Antalya Milletvekili Feridun Bahşi'nin, vakıf üniversitelerinin denetimlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/24870)

38.-  Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, Bakanlık tarafından 2020 yılı Ocak ayı burslarının yatırılmadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/24871)

39.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın afet yönetim planı ve depreme karşı önlem almak için ayırdığı kaynak miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/24872)

 

Milli Savunma Bakanlığı

40.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın afet yönetim planı ve depreme karşı önlem almak için ayırdığı kaynak miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/24873)

 

 

Sağlık Bakanlığı

41.-  Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer'in, koronavirüse karşı önlem amacıyla kullanılan medikal maskelerin teminine ilişkin yazılı soru önergesi (7/24874)

42.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2002-2019 yılları arasında faaliyette bulunan aile sağlık merkezlerine ve aile hekimliği yapan doktorlara dair çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/24875)

43.-  Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, Türkiye'de koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/24876)

44.-  Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un, koronavirüse karşı önlem amacıyla kullanılan maskelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/24877)

45.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, eczanelerdeki ilaç yetersizliğine yönelik olarak Bakanlığın aldığı önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/24878)

46.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'de koronavirüse yönelik alınan tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/24879)

47.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın afet yönetim planı ve depreme karşı önlem almak için ayırdığı kaynak miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/24880)

48.-  İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Menderes ilçesinde bulunan hastane ve sağlık personeli sayısı ile Bakanlığın 2014-2019 yılları arasındaki yatırımlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/24881)

49.-  İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Konak ilçesinde bulunan hastane ve sağlık personeli sayısı ile Bakanlığın 2014-2019 yılları arasındaki yatırımlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/24882)

50.-  İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Karaburun ilçesinde bulunan hastane ve sağlık personeli sayısı ile Bakanlığın 2014-2019 yılları arasındaki yatırımlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/24883)

51.-  İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Karabağlar ilçesinde bulunan hastane ve sağlık personeli sayısı ile Bakanlığın 2014-2019 yılları arasındaki yatırımlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/24884)

52.-  İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde bulunan hastane ve sağlık personeli sayısı ile Bakanlığın 2014-2019 yılları arasındaki yatırımlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/24885)

53.-  İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan hastane ve sağlık personeli sayısı ile Bakanlığın 2014-2019 yılları arasındaki yatırımlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/24886)

54.-  İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Çeşme ilçesinde bulunan hastane ve sağlık personeli sayısı ile Bakanlığın 2014-2019 yılları arasındaki yatırımlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/24887)

55.-  İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Buca ilçesinde bulunan hastane ve sağlık personeli sayısı ile Bakanlığın 2014-2019 yılları arasındaki yatırımlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/24888)

56.-  İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Balçova ilçesinde bulunan hastane ve sağlık personeli sayısı ile Bakanlığın 2014-2019 yılları arasındaki yatırımlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/24889)

57.-  İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Seferihisar ilçesinde bulunan hastane ve sağlık personeli sayısı ile Bakanlığın 2014-2019 yılları arasındaki yatırımlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/24890)

58.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, 2-4 Nisan 2020 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi için ayrılan bütçeye ilişkin yazılı soru önergesi (7/24891)

59.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, yurt dışından kan ithal edilmesi için yapılan ihaleye ilişkin yazılı soru önergesi (7/24892)

60.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, hayvandan insana bulaşan hastalıklara ilişkin yazılı soru önergesi (7/24893)

61.-  İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Urla ilçesinde bulunan hastane ve sağlık personeli sayısı ile Bakanlığın 2014-2019 yılları arasındaki yatırımlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/24894)

62.-  İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Torbalı ilçesinde bulunan hastane ve sağlık personeli sayısı ile Bakanlığın 2014-2019 yılları arasındaki yatırımlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/24895)

63.-  İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan hastane ve sağlık personeli sayısı ile Bakanlığın 2014-2019 yılları arasındaki yatırımlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/24896)

64.-  İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Narlıdere ilçesinde bulunan hastane ve sağlık personeli sayısı ile Bakanlığın 2014-2019 yılları arasındaki yatırımlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/24897)

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

65.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın afet yönetim planı ve depreme karşı önlem almak için ayırdığı kaynak miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/24898)

 

Tarım ve Orman Bakanlığı

66.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TMO'nun boş kalan lojmanlarının yakıt giderlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/24899)

67.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın afet yönetim planı ve depreme karşı önlem almak için ayırdığı kaynak miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/24900)

 

Ticaret Bakanlığı

68.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın afet yönetim planı ve depreme karşı önlem almak için ayırdığı kaynak miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/24902)

69.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, son 4 yılda yıllara göre ülke genelinde bankalara ibraz edilen çeklerle ilgili çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/24903)

 

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

70.-  Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, Bursa-Ankara yüksek hızlı tren projesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/24904)

71.-  İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'de yapılması planlanan ikinci çevre yoluna ilişkin yazılı soru önergesi (7/24905)

72.-  Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, yüksek hızlı tren abonman bilet ücretlerindeki artışa ve bazı abonmanlık tarifelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/24906)

73.-  İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm'ün, Avrasya Tüneli'nden geçiş ücretlerine yapılan zamlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/24907)

74.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın afet yönetim planı ve depreme karşı önlem almak için ayırdığı kaynak miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/24908)