TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

3

GELEN KAĞITLAR

No: 101

4 Mart 2020 Çarşamba

 

Milletvekili Teklifleri

1.- Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın; Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2656) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2020)

2.- Muğla Milletvekili Suat Özcan'ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2657) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2020)

3.- Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın; Tehlike Altındaki Dillerin Korunması Amacıyla Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2658) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2020)

4.- İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun; İmar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2659) (İçişleri; Tarım, Orman ve Köyişleri ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2020)

5.- İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun; Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2660) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2020)

6.- Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı’nın; Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2661) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2020)

7.- Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı'nın; Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2662) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2020)

8.- Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un; Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Askerî Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/2663) (Milli Savunma ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2020)

9.- Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un; İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Medya Forumu Tüzüğü ile Notaların Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/2664) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2020)

10.-  Bursa Milletvekili Yüksel Özkan'ın; Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2665) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2020)

11.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2666) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2020)

12.-  Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin; Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2667) (Plan ve Bütçe ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2020)

13.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2668) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2020)

14.-  Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın; 15/5/1959 Tarihli ve 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2669) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2020)

15.-  Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın; İş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2670) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2020)

16.-  İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2671) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2020)

17.-  Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in; 6831 Sayılı Orman Kanununun 91., 92., 93. ve 94. Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2672) (Adalet ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2020)

18.-  Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2673) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2020)