TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

3

GELEN KAĞITLAR

No: 100

3 Mart 2020 Salı

 

Raporlar

1.-      Denizli Milletvekili Nilgün Ök ile 46 Milletvekilinin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2633) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu  (S. Sayısı: 196) (Dağıtma tarihi: 03.03.2020) (GÜNDEME)

 

Yazılı Soru Önergeleri

1.-           Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün, Cumhurbaşkanı'nın af yetkisiyle serbest kalan bir mahkuma ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/25352) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.02.2020)

2.-           Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, Cumhurbaşkanı'nın af yetkisiyle serbest kalan bir mahkuma ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/25353) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2020)

3.-           Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, Cumhurbaşkanının 10 Kasım 2019 tarihinde yaptığı konuşmanın kitapçık hâline getirilip öğrencilere dağıtılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/25354) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

4.-           Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, bir şirket tarafından Kızılay'a yapılan şartlı bağışa ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/25355) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2020)

5.-           Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, Cumhurbaşkanınca hakkında af kararı verilen bir kişiye ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/25356) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

6.-           Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesindeki bazı atamalarla ilgili iddialara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/25357) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

7.-           Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın, Kızılay aracılığıyla bir vakfa bağış yapıldığı iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/25358) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

8.-           İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı personeline ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/25359) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2020)

9.-           Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, iş bulamadığı için yaşamına son veren kişiler ile işsizliğin azaltılmasına yönelik alınacak önlemlere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/25360) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2020)

10.-       Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, Hatay'da bir kişinin intiharına ve yoksullukla mücadeleye ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/25361) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2020)

11.-       Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, Suriyeli sığınmacıların maliyetine ve illere göre dağılımına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/25362) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2020)

12.-       İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç'ın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının 7 Şubat 2020 tarihinde yapmış olduğu bir toplantıya ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/25363) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2020)

13.-       Muğla Milletvekili Burak Erbay'ın, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın faaliyetlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/25364) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2020)

14.-       Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, Elazığ depreminde yıkılan binaların yapı üretim ve denetim süreçlerinden sorumlu olan kişiler hakkında yasal işlem başlatılmamasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/25365) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2020)

15.-       Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanlığı hizmetinde kullanılan hava araçlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/25366) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2020)

16.-       Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın, Zonguldak'ın dördüncü derece yatırım teşvik bölgesine alınması talebi ile Bakacakkadı beldesindeki doğal gaz altyapı çalışmalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/25367) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2020)

17.-       İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç'ın, bylock kullandığı tespit edilen kamu çalışanlarına dair verilere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/25368) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2020)

18.-       Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in, Balıkesir'de bulunan kamu binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/25369) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2020)

19.-       Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, son beş yılda Diyanet İşleri Başkanlığına alınan personel sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/25370) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2020)

20.-       Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşlarında temsil ve tanıtım giderleri için yapılan harcama miktarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/25371) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2020)

21.-       Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'in, Kayseri ilindeki sağlık hizmetlerinde yaşanan sorunlar ile bunların çözümüne yönelik alınan önlemlere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/25372) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2020)

22.-       Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'in, Kayseri ilindeki uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/25373) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2020)

23.-       Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın, Van ilinde yapılan bir operasyonda yaşamını yitiren bir kişiye ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25374) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2020)

24.-       Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın, bir derneğin üyelerinin açlık grevine başlamasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25375) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2020)

25.-       Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Ankara Adliyesinde görevli bir kişinin aile bireyleri sebebiyle işine son verildiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25376) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2020)

26.-       Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir'in, Bingöl M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda kötü muamele iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25377) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2020)

27.-       Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevinde kalan bir mahkum özelinde ve cezaevleri genelinde mahkumlara yönelik kötü muamele iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25378) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2020)

28.-       Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın, Rize Kalkandere L Tipi Kapalı Cezaevinde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25379) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2020)

29.-       Hakkari Milletvekili Sait Dede'nin, Trabzon Beşikdüzü T Tipi Cezaevi ile ilgili hak ihlali iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25380) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2020)

30.-       Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın, 2020 yılı itibarıyla soruşturma aşamasında bulunan ve hakkında şüpheli olarak işlem yapılan kişi sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25381) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2020)

31.-       Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, 24 Haziran 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı seçimine katılan adaylara yapılan bağış miktarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25382) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2020)

32.-       Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında temsil ve tanıtım giderleri için yapılan harcama miktarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25383) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2020)

33.-       İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç'ın, bylock kullandığı tespit edilen kişilerin yargılanmalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25384) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2020)

34.-       Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın, Patnos L Tipi Cezaevinde mektuplara el konulduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25385) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2020)

35.-       Adana Milletvekili Kemal Peköz'ün, Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hasta bir mahkuma ve Türkiye genelinde bulunan hasta mahkumlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25386) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2020)

36.-       Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, iş bulamadığı için yaşamına son veren kişiler ile işsizliğin azaltılmasına yönelik alınacak önlemlere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25387) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2020)

37.-       Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın, işsizlik verileri ile kadın ve iş cinayetlerinin önlenmesine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25388) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2020)

38.-       Konya Milletvekili Esin Kara'nın, işitme engelli bebek ve çocukları evlat edinmek isteyen kişilere öncelik sağlanması önerisine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25389) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2020)

39.-       Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ün, Sağlık Bakanlığının temizlik işçilerinin iş sözleşmesini tek taraflı olarak değiştirdiği iddialarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25390) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2020)

40.-       Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, işsizlik oranının azaltılması ve kayıt dışı çalışmanın önüne geçilmesi için Bakanlık tarafından yapılan çalışmalara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25391) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2020)

41.-       Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, taşeron olarak çalışmakta iken Sağlık Bakanlığı kadrolarına alınan işçilerin Bakanlık ile yaptıkları bireysel iş sözleşmelerinin işçiler aleyhine koşullar içermesine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25392) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2020)

42.-       İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün, maden ocaklarında işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25393) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2020)

43.-       Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında temsil ve tanıtım giderleri için yapılan harcama miktarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25394) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2020)

44.-       Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Vakfına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25395) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2020)

45.-       İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç'ın, son 5 yılda İstanbul ilindeki işsizlik oranlarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25396) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2020)

46.-       İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, 2020 yılı Ocak ayında iş kazalarından hayatını kaybedenlere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25397) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2020)

47.-       Mardin Milletvekili Ebrü Günay'ın, Mardin ilinin Nusaybin ilçesinde TOKİ tarafından yapılan konutların teslim edilmediğine ve kira yardımlarının kesildiği iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25398) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2020)

48.-       Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın, olası bir depreme karşı Bakanlıkça alınan önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25399) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2020)

49.-       Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman ilinde bulunan binaların depreme dayanıklılığına ve il genelinde depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25400) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2020)

50.-       Ankara Milletvekili Şenol Sunat'ın, İzmir Urla Zeytinalanı mevkiindeki bir alanın bir vakfa bedelsiz tahsis edilip edilmediğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25401) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2020)

51.-       Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, Mersin sahil şeridinde kurulmak istenen balık çiftliklerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25402) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2020)

52.-       Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Balıkesir'de depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılan binalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25403) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2020)

53.-       Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, Elazığ depreminde yıkılan binaların yapı üretim ve denetim süreçlerinden sorumlu olan kişiler hakkında yasal işlem başlatılmamasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25404) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2020)

54.-       Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, Nusaybin'de yapılan TOKİ konutlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25405) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2020)

55.-       Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında temsil ve tanıtım giderleri için yapılan harcama miktarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25406) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2020)

56.-       Muğla Milletvekili Burak Erbay'ın, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında riskli ilan edilen alanlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25407) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2020)

57.-       Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, 2015-2019 yılları arasında TOKİ tarafından yapılan ihalelere ve son 10 yılda TOKİ'ye açılan davalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25408) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2020)

58.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, plastik poşet kullanım oranına ve ücretli plastik poşetlerden elde edilen gelirin nereye aktarıldığına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25409) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2020)

59.-       Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy'un, Ukrayna'ya silah alımı için finansal yardım yapılacağı iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25410) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2020)

60.-       Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında temsil ve tanıtım giderleri için yapılan harcama miktarına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25411) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2020)

61.-       İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün, maden ocaklarında iş güvenliği açısından önlem alınmadığı iddiası ile yapılan denetimlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25412) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2020)

62.-       Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, Şanlıurfa ilinde yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25413) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2020)

63.-       Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, elektrik ve doğalgaz faturalarındaki artışa ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25414) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2020)

64.-       Ankara Milletvekili Şenol Sunat'ın, Aslantaş Hidroelektrik Santrali'nde yapılan yanlış bir işlemin sebep olduğu kamu zararına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25415) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2020)

65.-       Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Balıkesir'in Balya ilçesinde bulunan bir madenin çevreye etkilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25416) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2020)

66.-       Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında temsil ve tanıtım giderleri için yapılan harcama miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25417) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2020)

67.-       İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, Türkiye'de obruk oluşumuna ve yüksek hızlı tren güzergahlarında obruk oluşum risklerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25418) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2020)

68.-       Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, 2020 yılında antrenörlük ve spor uzmanı alımı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25419) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2020)

69.-       Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında temsil ve tanıtım giderleri için yapılan harcama miktarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25420) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2020)

70.-       İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, Ankara Üniversitesi'nde protestoya katılan bazı öğrencilerin KYK bursunun kesildiği iddiasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25421) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2020)

71.-       İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün, TÜİK'in açıkladığı çeşitli verilere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25422) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2020)

72.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, bir şirketin gayrimenkul yatırım ortaklığı statüsü elde etmesine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25423) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2020)

73.-       Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin'in, şehir hastaneleri için ödenen kira ve hizmet bedellerine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25424) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2020)

74.-       Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, Bakanlığın esnafların ekonomik sorunlarına yönelik eylem planına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25425) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2020)

75.-       Antalya Milletvekili Feridun Bahşi'nin, TÜİK Kars Bölge Müdürlüğünün hizmet verdiği binaya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25426) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2020)

76.-       Ankara Milletvekili Şenol Sunat'ın, Başkentgaz'ın gayrimenkul yatırım ortaklığı statüsüne geçmesi ve kurumlar vergisinden muaf olmasına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25427) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2020)

77.-       Muş Milletvekili Mensur Işık'ın, Türkiye genelinde ve bazı illerdeki enflasyon verilerine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25428) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2020)

78.-       Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında temsil ve tanıtım giderleri için yapılan harcama miktarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25429) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2020)

79.-       Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, 4-5 Şubat 2020'de Van'da meydana gelen çığ felaketlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25430) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2020)

80.-       Mardin Milletvekili Pero Dundar'ın, son düzenlemelerle çarşı ve mahalle bekçilerine verilen görevlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25431) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2020)

81.-       Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un, Munzur Üniversitesi öğrencisi bir kişinin akıbetine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25432) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2020)

82.-       Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın, 4-5 Şubat 2020 tarihlerinde Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ felaketlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25433) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2020)

83.-       Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan'ın, Nevşehir ilinde bulunan sığınmacıların ve mültecilerin korsan taksicilik yaptığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25434) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2020)

84.-       Ankara Milletvekili Şenol Sunat'ın, Kızılay'a yurt içi ve yurt dışından yapılan bağışlara dair çeşitli verilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25435) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2020)

85.-       Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında temsil ve tanıtım giderleri için yapılan harcama miktarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25436) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2020)

86.-       Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın, Van'ın Çaldıran ve Başkale ilçelerinde mülteci ölümlerinin önlenmesi için alınması gereken tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25437) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2020)

87.-       Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın, 24 Ocak 2020 tarihinden itibaren kendisinden haber alınamayan bir vatandaşın akıbetine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25438) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2020)

88.-       İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın, görevde yükselme ve mesleki yeterlilik sınavlarına ve idari kadrolara yapılan atamalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25439) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

89.-       İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam'ın, Maden Hükümet Konağının restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25440) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2020)

90.-       Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, İstanbul Büyükada'da bulunan Rum Yetimhanesi binasının restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25441) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2020)

91.-       Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında temsil ve tanıtım giderleri için yapılan harcama miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25442) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2020)

92.-       Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, Giresun Eynesil Belediyesinin yaptığı sosyal yardımların engellendiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25443) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2020)

93.-       İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesine atanan bir asistanın sosyal medya paylaşımı ile ilgili yapılan işlemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25444) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

94.-       Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın, Şırnak ilinde bir lisede okul idaresinin aday öğretmenlere mobbing uyguladığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25445) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2020)

95.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara ili Gölbaşı ilçesinde bulunan bir okulun fiziki koşullarının yetersizliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25446) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2020)

96.-       Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ'ın, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında gerçekleşecek öğrenci artışına göre liselere yapılacak yerleştirmelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25447) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2020)

97.-       Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Balıkesir'de depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılan binalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25448) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2020)

98.-       Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Bakanlığın bir vakıf ile imzaladığı protokole ve bu kapsamda yapılan etkinliklere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25449) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2020)

99.-       İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, bir vakfın okullarda dağıtılmak üzere hazırladığı kitaba ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25450) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2020)

100.-   Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki'nin, Türkiye genelindeki üniversitelerde doçentlik unvanına sahip olup başka bir kadroda istihdam edilen kişi sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25451) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2020)

101.-   Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu'nun, Manisa'da depremden zarar gören okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25452) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2020)

102.-   Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, Antalya'nın İbradı ilçesinde bir okulun öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25453) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2020)

103.-   Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, Antalya ilindeki öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25454) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2020)

104.-   Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında temsil ve tanıtım giderleri için yapılan harcama miktarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25455) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2020)

105.-   Yozgat Milletvekili Ali Keven'in, 7 yıl sonunda kamuya atanmaya hak kazanan sözleşmeli er ve erbaşların 2020 yılı itibarıyla durumuna ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25456) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2020)

106.-   İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın, OYAK'ın enerji alanındaki yatırım planlarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25457) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2020)

107.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Türk vatandaşlığını sonradan kazanıp askerlik yapmak zorunda olan kişilere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25458) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2020)

108.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, TSK Personel Kanunu'nun ek 29'uncu maddesi uyarınca görevlendirilen danışmanlara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25459) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2020)

109.-   Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel'in, üniversite hastanelerinin ve Mersin Üniversite Hastanesinin borçlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25460) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2020)

110.-   Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın, Kütahya Şehir Hastanesinin akıbetine ve bazı sağlık hizmetleriyle ilgili bilgilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25461) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2020)

111.-   Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu'nun, iller bazında uyuz hastalığına yakalanan kişiler ile salgının önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25462) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2020)

112.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, İzmir Şehir Hastanesi'nin açılacağı tarihe ve kent merkezindeki hastanelerin kapatılıp kapatılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25463) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2020)

113.-   Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak'ın, tıbbi kayıt ve arşivleme sistemi ile kişisel verilerin güvenliğine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25464) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2020)

114.-   Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak'ın, sosyal medyada hasta mahremiyetinin ihlalinin önlenmesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25465) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2020)

115.-   İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın, geçici koruma altındaki Suriyelilerden ilaç katkı payı alınıp alınmadığına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25466) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2020)

116.-   Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, taşeron olarak çalışmakta iken Sağlık Bakanlığı kadrolarına alınan işçilerin Bakanlık ile yaptıkları bireysel iş sözleşmelerinin işçiler aleyhine koşullar içermesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25467) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2020)

117.-   Adana Milletvekili Kemal Peköz'ün, türlerine göre anemi hastalarına ve tedavilerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25468) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2020)

118.-   Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, Dicle Üniversitesi Hastanesi personeline fazla mesai ücretlerinin ödenmediğine dair iddialara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25469) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2020)

119.-   Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında temsil ve tanıtım giderleri için yapılan harcama miktarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25470) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2020)

120.-   Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef'in, Yozgat ilinin Yerköy ilçesine yeni bir devlet hastanesi yapımı önerisine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25471) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2020)

121.-   Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında temsil ve tanıtım giderleri için yapılan harcama miktarına ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25472) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2020)

122.-   Antalya Milletvekili Aydın Özer'in, kuruyan göl ve sazlıklar ile alınması gereken önlemlere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25473) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2020)

123.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı içinde yer alan halk plajlarının işletilmek üzere ihaleye verileceği iddiasına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25474) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2020)

124.-   Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, Mersin sahil şeridinde kurulmak istenen balık çiftliklerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25475) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2020)

125.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, şeker pancarı üreticilerinin kamu bankalarına olan borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25476) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2020)

126.-   Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında temsil ve tanıtım giderleri için yapılan harcama miktarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25477) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2020)

127.-   Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, Afyonkarahisar ilindeki beyaz et üreticilerinin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25478) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2020)

128.-   Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, Afyonkarahisar ilindeki manda üreticilerinin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25479) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2020)

129.-   Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin'in, Şanlıurfa ilinin Suruç ilçesindeki çiftçilerin sorunlarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25480) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2020)

130.-   Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy'un, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde bulunan Karamanlı Göleti'nde meydana gelen deformasyonlara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25481) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2020)

131.-   Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, Bakanlığın esnafların ekonomik sorunlarına yönelik eylem planına ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25482) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2020)

132.-   Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında temsil ve tanıtım giderleri için yapılan harcama miktarına ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25483) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2020)

133.-   Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın, DHMİ Genel Müdürlüğünce yap-işlet-devret projelerine verilen yolcu garantilerine ve bu kapsamda özel sektöre yapılan ödemelere ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25484) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2020)

134.-   Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı ihalesine ve ihaleyi alan firmaya 2017-2019 yılları arasında ödenen tutara ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25485) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2020)

135.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 5 Şubat 2020 tarihinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleşen uçak kazasına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25486) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2020)

136.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman ilinde bulunan Göksu Köprüsünün yenilenmesi talebine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25487) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2020)

137.-   Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, Ankara-İzmir yüksek hızlı tren hattı güzergahında tespit edilen obruklar ve bunlarla ilgili alınan önlemlere ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25488) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2020)

138.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Hopa Cankurtaran Tüneli'nin bağlantı yollarının yapımına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25489) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2020)

139.-   Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında temsil ve tanıtım giderleri için yapılan harcama miktarına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25490) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2020)

140.-   İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, Ankara-İzmir yüksek hızlı tren hattı güzergahında tespit edilen obruklar ve bunlarla ilgili alınan önlemlere ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25491) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2020)