TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

3

GELEN KAĞITLAR

No: 10

14 Ekim 2019 Pazartesi

 

Milletvekili Teklifleri

1.- Antalya Milletvekili Hasan Subaşı'nın; Maden Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2241) (Çevre; İçişleri; Plan ve Bütçe ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.10.2019)

2.- Antalya Milletvekili Feridun Bahşi'nin; 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2242) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.10.2019)

3.- Antalya Milletvekili Feridun Bahşi'nin; 657 Devlet Memurları Kanununu ve 1700 Sayılı Dahiliye Memurları Kanunu ile 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2243) (Adalet; İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.10.2019)

4.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un; 14.06.1973 tarih ve 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2244) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.10.2019)

5.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2245) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.10.2019)

6.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2246) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe   Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.10.2019)

7.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2247) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.10.2019)

8.- Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün; Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2248) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.10.2019)

9.- Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in; 4736 Sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2249) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

10.-  Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in; Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2250) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

11.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 24.05.1983 Tarihli ve 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2251) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

12.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 25.10.1984 Tarihli ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2252) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

13.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in; Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2253) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

14.-  Adana Milletvekili Ayhan Barut'un; Kara Avcılığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2254) (Adalet ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

15.-  Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın; Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2255) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

16.-  Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın; Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2256) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

17.-  Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın; Türk Ceza Kanunu ve Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2257) (Adalet; İçişleri; Tarım, Orman ve Köyişleri ile Çevre Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019)

18.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2258) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

19.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un; Tarımsal Sulama ve Köy İçme Suyu Elektrik Borçlarının Yapılandırılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2259) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe    Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

20.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 14.07.1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2260) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

21.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 15.07.1950 Tarihli ve 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2261) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

22.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 25.08.2011 Tarihli ve 652 Sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2262) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

23.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2263) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

24.-  Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer'in; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2264) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

25.-  Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in; Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2265) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

26.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2266) (İçişleri; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

27.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2267) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

28.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2268) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

29.-  Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un; Kars İli Susuz İlçesinin Adının Cilavuz Olarak Değiştirilmesi ile İlgili Kanun Teklifi (2/2269) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

30.-  Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin; 5237 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2270) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

31.-  Adana Milletvekili Ayhan Barut'un; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2271) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2019)

 

Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri

(Milletlerarası Andlaşmalar)

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Notalarla Birlikte Onaylanmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2019) (Gelen evrak numarası: 542360)

2.- Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna Hersek Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ve Anlaşmanın Protokol ve Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan Onaylanmasına Dair Yetki Verilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2019) (Gelen evrak numarası: 542387)

3.- Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasına İlişkin Olarak İmzalanan Mevcut Protokol I'in Yerini Alan Protokol I ile Anlaşmaya Eklenen Protokol III'e Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2019) (Gelen evrak numarası: 542417)

4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019) (Gelen evrak numarası: 545002)

5.- Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Ulusal Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanlığı Arasında Personel Eğitimi Alanında İşbirliği Protokolüne Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019) (Gelen evrak numarası: 545007)

6.- Türkiye Cumhuriyeti ve Sudan Cumhuriyeti Arasında Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ve Anlaşmanın Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan Onaylanmasına Dair Yetki Verilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2019) (Gelen evrak numarası: 545091)

 

Rapor

1.- Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel ile 40 Milletvekilinin Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2214) ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 106) (Dağıtma tarihi: 14.10.2019) (GÜNDEME)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-           Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, Tank Palet Fabrikasının özelleştirme kapsamından çıkartılıp çıkartılmadığına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/18898) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.08.2019)

2.-           Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin'in, cuma hutbelerinin içeriğine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/18899) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.09.2019)

3.-           Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, 7 Ağustos 2019 tarihinden itibaren Hazinenin Cumhurbaşkanı kararı ile yurt içi ve yurt dışında iştirak ettiği şirket bulunup bulunmadığına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/18900) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.09.2019)

4.-           İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 2 Eylül 2019 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen adli yıl açılış törenine hakim ve savcıların katılımına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/18901) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2019)

5.-           Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir vakıf yöneticisi hakkındaki iddialara ve bu iddiaların soruşturma sürecine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/18902) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2019)

6.-           Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in, bir partinin il başkanının okuduğu şiirin yargılandığı dava dosyasına eklenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/18903) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

7.-           Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından İl Sağlık Müdürlüğünden bazı kişisel sağlık verilerinin talep edildiği iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/18904) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2019)

8.-           Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Topkapı Sarayı'nın her türlü borç ve alacağının Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığına devredilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/18905) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.09.2019)

9.-           İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, Cumhurbaşkanı tarafından nükleer silahlarla ilgili olarak yapılan bir açıklamaya ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/18906) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.09.2019)

10.-       Muş Milletvekili Şevin Coşkun'un, Muş'ta görevlerinden uzaklaştırılan İl Genel Meclis üyelerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/18907) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.09.2019)

11.-       Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, Topkapı Sarayı'nın Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığına devredilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/18908) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2019)

12.-       İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, 2018-2019 yıllarında üretimden çekilen firma sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/18909) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2019)

13.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Basın İlan Kurumu Genel Kurulu temsilciliklerine yapılan atamalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/18910) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2019)

14.-       Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in, son on yılda yardım toplamak için başvuru yapan kamu yararına çalışan kuruluşlardan başvurusu reddedilen ve kabul edilenlere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/18911) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2019)

15.-       İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, balıkçılık sektöründe yaşanan sorunların çözümüne ve Denizcilik Bakanlığı kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/18912) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2019)

16.-       Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın, Emet ve Hisarcık Esire Termal Turizm Merkezlerinin turizm merkezi statüsünün kaldırılma nedenine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/18913) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2019)

17.-       İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün, beyin göçünün durdurulmasına ve göç sebeplerinin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/18914) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2019)

18.-       İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kapatılan dernek ve vakıflar ile bunlara ait taşınmazlara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/18915) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2019)

19.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılarının farklı yerlerde yönetim ve denetim kurulu üyeliği görevi olup olmadığına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/18916) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2019)

20.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Türk Telekom'un iştiraki olan bir şirketin üst düzey yöneticilerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/18917) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2019)

21.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, 2018-2019 eğitim öğretim yılı verilerine göre İzmir'deki ve Türkiye genelindeki engelli öğrenci sayısı ile bu öğrencilerin eğitim alabileceği ilk ve ortaöğretim okullarının sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/18918) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2019)

22.-       Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin'in, yakın tarihli bazı milli günlerde okunacak cuma hutbelerinde Atatürk'ün isminin anılıp anılmayacağına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/18919) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2019)

23.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir kişinin kendisini polis olarak tanıtan kişilerce kaçırılma girişiminde bulunulduğu iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/18920) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2019)

24.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TRT'nin bazı çalışanlarını istihdam fazlalığı gerekçesiyle emekliye ayırmasının ardından yeni personel alımı yaptığı iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/18921) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2019)

25.-       İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün, Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünde görev yapan sözleşmeli personele ödenecek maaşa dair onay sürecine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/18922) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2019)

26.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, devir ya da bağış yoluyla kamuya geçen fabrika ve arazilerin satışında ilk sahiplerine öncelik tanınıp tanınmadığına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/18923) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2019)

27.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, iş müfettiş yardımcılarının iş müfettişliğine atama sürecinin tamamlanması ve yargı kararlarının uygulanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/18924) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2019)

28.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ankara'daki yüksek hızlı tren kazası bilirkişi raporunda kusurlu görülen ve görevden alınan TCDD yöneticilerinin yerine kusurlu kişiler listesinden atama yapıldığı iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/18925) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2019)

29.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 19 Eylül 2019 tarihinde Ankara-Bilecik yüksek hızlı tren hattında meydana gelen kazaya ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/18926) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2019)

30.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şırnak'ta Okulum Türkiye Projesi kapsamında inşaatına başlanan okulların kaynak yetersizliği sebebiyle inşaatının durdurulduğu iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/18927) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2019)

31.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir davaya dair hazırlanacak bilirkişi raporu için Milli Eğitim Bakanlığından istenilen dudak okuma uzmanı talebine yanıt verilmediği iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/18928) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2019)

32.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TÜBİTAK tarafından son üç yılda kabul edilen ve reddedilen projeler ile dereceye giren bazı projelerin içeriğine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/18929) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2019)

33.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü ile ilgili bazı iddialara ve öğretim üyesi alım kriterlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/18930) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2019)

34.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 31 Mart 2019 seçimlerinden önce bir vakfın spor kulübü derneğine ödeme yaptığı yönündeki iddialara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/18931) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2019)

35.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da cezaevinden izinle çıkan bir kişinin eşini yaralamasına ve izinli çıkmanın şartlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/18932) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2019)

36.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, ÖSYM'nin yaptığı sınavların ücretleri arasındaki farklılığın sebebine ve artışların gözetmen ve salon görevlilerinin ücretlerine yansıtılmadığı iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/18933) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2019)

37.-       Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, İstanbul'da bulunan bir gayrimenkulün Türk Kızılayı Genel Başkanlık makamı olarak kiralandığı iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/18934) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2019)

38.-       Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un, Türk Kızılayı bünyesinde çalışan 1298 personelin işten çıkarıldığı iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/18935) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2019)

39.-       Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otuz üç kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırı olayının yargılama sürecine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18936) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2019)

40.-       Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Cumhurbaşkanına hakaret suçu kapsamında açılan davalar ile ilgili çeşitli verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18937) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.07.2019)

41.-       Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Kahramanmaraş Türkoğlu 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir kişinin kötü muameleye maruz kaldığı ve yakınlarıyla görüştürülmediği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18938) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2019)

42.-       Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, 2 Eylül 2019 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen Adli Yıl Açılış Töreni'nde hakim ve savcıların üst aramasından geçirilmesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18939) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.09.2019)

43.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 2 Eylül 2019 tarihinde gerçekleşen Adli Yıl Açılış Töreni'ne katılımın zorunlu olduğu yönünde Yargıtay birimlerine gönderildiği iddia edilen yazıya ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18940) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2019)

44.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Antalya L Tipi Cezaevinde FETÖ hükümlüsü bir şahıs ile prosedürlere aykırı şekilde görüşme gerçekleştirildiğine dair bazı iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18941) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.09.2019)

45.-       Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, 2002-2019 yılları arasında mahkemeler tarafından yayın yasağı getirilen olaylara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18942) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2019)

46.-       Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, gizli tanık ifadesine göre karar verildiği iddia edilen bir davaya ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18943) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2019)

47.-       Muş Milletvekili Şevin Coşkun'un, cezaevlerinde bulunan hasta tutuklu ve hükümlüler ile cezaevinde kalamaz raporuna rağmen tahliye edilmeyerek yaşamını yitirenlerin sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18944) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2019)

48.-       İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün, son on yıl içinde öldürülen kadınlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18945) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2019)

49.-       İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün, son on yılda cezaevlerinde düşük yapan tutuklu veya hükümlü kadın sayısına ve hamilelik gerekçesiyle infaz erteleme talebinde bulunan kadınlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18946) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2019)

50.-       Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, İstanbul'da bir derneğe bağlı yatılı bir kursta çocukların istismar edildiği iddiasına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18947) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.09.2019)

51.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, iş kazalarına ve meslek hastalıklarına yönelik koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkinliklerinin artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18948) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2019)

52.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, katkı payı ödemelerinde gelir düzeyinin dikkate alınması önerisine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18949) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2019)

53.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, işçilerin ücretleri düşürülmeksizin çalışma saatlerinin azaltılmasına yönelik çalışma yapılmasına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18950) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2019)

54.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, muharip gazilerin diğer gazilerin faydalandıkları olanaklardan yararlanmalarını sağlayacak çalışmalara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18951) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2019)

55.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamuda geçici nitelikte çalışan işçilerin kadroya alınmasına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18952) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2019)

56.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, uluslararası bir firmada çalışan ve sendika tercihi nedeniyle işten çıkarılan işçilerin işe geri dönebilmelerine yönelik bir girişimde bulunulup bulunulmayacağına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18953) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2019)

57.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kayıt dışı çalışmanın önlenmesine yönelik düzenleme yapılmasına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18954) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2019)

58.-       Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer'in, huzurevi, sığınma evi ve sevgi evi sayılarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18955) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2019)

59.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, asgari ücretin tespitine yönelik ek bir düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18956) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2019)

60.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, asgari ücretin belirlenmesinde esas alınacak ücret seviyesine yönelik bir düzenleme yapılması önerisine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18957) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2019)

61.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, işsizlik ve yoksullukla mücadele için oluşturulan fonların yönetiminin sendikalara bırakılması yönünde çalışma yapılıp yapılmayacağına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18958) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2019)

62.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sendikalaşmayı artıcı düzenlemeler yapılması önerisine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18959) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2019)

63.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, güvencesiz çalışma ilişkileri yasaklanarak tüm işçilere güvenceli istihdam sağlanması için çalışma yapılmasına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18960) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2019)

64.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamuda taşeron uygulamasının bitirilmesi önerisine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18961) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2019)

65.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kadınların çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve sendikalardaki temsilinin artırılmasına yönelik yeni düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18962) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2019)

66.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sendikalaşma ve toplu sözleşme sisteminin yaygınlaştırılmasına yönelik düzenlemeler yapılması önerisine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18963) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2019)

67.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, mevsimlik ve geçici işçilerin İşsizlik Fonu'ndan yararlanabilmesi ve fondan yararlanma koşullarının kolaylaştırılmasına yönelik çalışma yapılıp yapılmayacağına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18964) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2019)

68.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, göçmen işçilerin kayıtlı istihdam içine alınmasına ve olumsuz çalışma koşullarının giderilmesine yönelik bir düzenleme yapılması talebine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18965) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2019)

69.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun değiştirilmesi önerisine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18966) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2019)

70.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, taşeron uygulamasının kaldırılması ve kriz gerekçeli işten çıkarmaların yasaklanması önerisine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18967) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2019)

71.-       Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, tedavi giderlerindeki aksamaları telafi etmek üzere yapılacak çalışmalara ve son üç yılda SGK'ya yurt dışında tedavi için başvuranların sayısına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18968) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2019)

72.-       İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, İstanbul'daki kaçak yapıların tespitine ve yıkımına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18969) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2019)

73.-       İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün, hava kalitesi izleme istasyonlarına ve hava kirliliğiyle mücadeleye ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18970) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2019)

74.-       Sivas Milletvekili Ulaş Karasu'nun, Sivas'ta bulunan Kızılırmak İlkokulu'nun yıkılarak yerine cami yapılması kararına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18971) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2019)

75.-       Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, Mersin'in Bozyazı ilçesindeki Gözce ve Gözsüzce mahallelerinde gerçekleştirilen kadastro çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18972) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2019)

76.-       Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın, TOKİ tarafından Karadeniz Ereğli'de emeklilere yönelik olarak yapılacak projenin ne zaman başlayacağına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18973) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2019)

77.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, Akdeniz foklarının korunması için yapılması gereken çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18974) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2019)

78.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamu ve özel kurumlarda bulunan çocuk oyun alanlarında periyodik denetim yapılıp yapılmadığına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18975) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2019)

79.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, önceliğin fay hatlarının geçtiği kentlere verilerek deprem riskiyle ilgili olarak yapıların kontrolünün sağlanmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18976) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2019)

80.-       Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, bir siyasi partinin Mersin il başkanına ait işletmede kaçak elektrik kullanıldığı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18977) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2019)

81.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'un Şile ilçesi sınırları içerisinde maden arama ve işletme ruhsatı verilen maden ocağı sayısına ve Üvezli köyündeki madencilik faaliyetlerine yönelik bazı iddialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18978) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2019)

82.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir ilindeki rüzgar enerjisi santrallerine ve yapılması planlanan santrallere yönelik ÇED raporlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18979) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2019)

83.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2002-2019 yılları arasında üretim sektöründe enerji gideri oranlarına ve bu nedenle yerli ürünlerde yapılan fiyat artışına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18980) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2019)

84.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, madencilik sektöründe tüm görev ve yetkilerin tek merkezde toplanması önerisine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18981) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2019)

85.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, elektrik ve doğalgaz fiyatlarının artırılmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18982) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2019)

86.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2002-2019 yılları arasında inşaat ve üretim sektörlerinde takibe düşen kredi oranları ile yeniden yapılandırılan veya affa uğrayan vergi miktarlarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18983) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2019)

87.-       Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından kurumlara ve fonlara aktarılan ödenek miktarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18984) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2019)

88.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, vergi sistemindeki adaletsizliklerin giderilmesine yönelik politikalara ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18985) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2019)

89.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, asgari ücretin vergi dışında tutulması yönünde herhangi bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18986) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2019)

90.-       Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, bir belediye başkanı hakkında soruşturma açılmasına yönelik taleplere ve bu taleplere izin verilip verilmediğine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18987) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2019)

91.-       Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, Ankara'da Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleriyle ilgili olarak gerçekleştirilmek istenen bir eyleme yapılan müdahaleye ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18988) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.08.2019)

92.-       Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün, 17 Kasım 2016 tarihinden itibaren Tunceli Belediyesinin temsil ve ağırlama harcamalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18989) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.09.2019)

93.-       İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in, kırmızı bülten ile aranan IŞİD üyesi bir kişinin akıbetine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18990) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2019)

94.-       Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin'in, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından İl Sağlık Müdürlüğünden kadınlara yönelik bazı kişisel sağlık verilerinin talep edildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18991) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2019)

95.-       Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, ilçelerde düzenlenen etkinliklerdeki protokol sıralamasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18992) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2019)

96.-       Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan'ın, Kızılay Yönetim Kurulu kararıyla Kızılay Yatırım Holding adı altında altı şirket kurulduğu iddiasına ve çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18993) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2019)

97.-       Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'ın, Kırşehir Belediyesince ikinci defa düzenlenecek olan Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Festivali'ne Bakanlıkça mali destek verilmeme sebebine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18994) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2019)

98.-       Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, 12 Eylül 2019 tarihli ve 1532 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile iptal edilen turizm merkezleri ile kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18995) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2019)

99.-       Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın, Emet ve Hisarcık Esire Termal Turizm Merkezlerinin turizm merkezi statüsünün kaldırılma nedenine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18996) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2019)

100.-   İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün, Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünde görev yapan sözleşmeli personele ödenecek maaşa dair onay sürecine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18997) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2019)

101.-   İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın, Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan süreli sözleşmeli personel ile ne zaman sözleşme imzalanacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18998) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2019)

102.-   Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, 2019-2020 tiyatro sezonunda özel tiyatrolara verilecek ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18999) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2019)

103.-   Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın, Sinop'un İnceburun Feneri'nde yaşanan su ve yol sıkıntılarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19000) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2019)

104.-   Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, bir lisede yeni başlayan öğrencilere simit parçaları atılarak gerçekleştirilen etkinliğe yönelik inceleme başlatılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19001) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.09.2019)

105.-   Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer'in, kişisel ve sosyal rehberlik programından toplumsal cinsiyet eşitliği hedefinin kaldırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19002) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2019)

106.-   Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'ın, ücretli öğretmenlerin ek ders ödemelerine ve mali haklarının iyileştirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19003) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2019)

107.-   İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün, toplumsal cinsiyet eşitliği maddesinin 2019-2020 eğitim öğretim yılı hedef listesinden kaldırılmasının nedenine ve Bakanlığın protokol imzaladığı dernek ve vakıflara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19004) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2019)

108.-   Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, Antalya'da bir ilköğretim okulunda velilere danışılmadan seçmeli derslerin belirlendiği iddiasına ve ikili eğitime geçen liselere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19005) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2019)

109.-   İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'de yenilenmek üzere yıkılan okullara ve yenileme nedeniyle başka okullarda eğitim gören öğrenci sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19006) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2019)

110.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'in Buca ilçesindeki iki okulun inşaatının yarım kalması nedeniyle yaşanan mağduriyetin giderilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19007) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2019)

111.-   Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, Aydın'da anaokullarında uygulanacak Kur'an kursları eğitim programına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19008) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2019)

112.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, 2019 yılı YKS sonrasında üniversitelerde boş kalan kontenjanlara ve iş açısından en avantajlı ve dezavantajlı bölümlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19009) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2019)

113.-   Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın, özel eğitim öğretmeni eksikliğine ve özel eğitim alan çocuklara dini eğitim verilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19010) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2019)

114.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'in Bergama ilçesindeki Kozak Yaylası bölgesinin taşımalı eğitim kapsamından çıkarılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19011) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2019)

115.-   Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, tarih branşının alanına giren İslam Kültür ve Medeniyeti dersinin ilahiyat mezunu öğretmenlerce verilmesi yönünde karar alındığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19012) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2019)

116.-   Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin'in, Aydın ilinin lise ve üniversite giriş sınavlarındaki başarı sıralamasında yaşanan gerilemenin nedenlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19013) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2019)

117.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, okul öncesi eğitim kurumlarının aylık tavan ücretinin tespitine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19014) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2019)

118.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, muharip gazilerin diğer gazilerin faydalandıkları olanaklardan yararlanmalarını sağlayacak çalışmalara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19015) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2019)

119.-   İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, Suriye sınır hattında yaşanan gelişmelere ve yapılan hazırlığa ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19016) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2019)

120.-   Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'ın, sağlığa zararlı kırtasiye ürünlerinin tespitine ve piyasadan toplatılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19017) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2019)

121.-   Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan'ın, Bakanlığın Ergene Havzası, Kocaeli ve Antalya'da yürüttüğü halk sağlığı araştırmasının sonuçlarına ve çeşitli iddialara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19018) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2019)

122.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine yönelik bazı verilere ve Hastanede anjiyo ünitesi bulunup bulunmadığına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19019) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2019)

123.-   Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Medikal Onkoloji Bölümü'ndeki yoğunluğa ve tedavi imkanlarının yetersizliğine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19020) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2019)

124.-   Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, ülkemizde bulunan otizmli birey sayısına ve bunların eğitimi ve gelişimi için yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19021) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2019)

125.-   İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, Suriye sınırındaki illere gönderilen hekim sayısına ve bölgedeki sağlık hazırlıklarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19022) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2019)

126.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Alo 182 merkezi hekim randevu sistemine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19023) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2019)

127.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü'nde ertelenen ameliyatlara ve hastanedeki ödenek ve malzeme yetersizliğine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19024) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2019)

128.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018-2019 yıllarında inşaat demiri ihracat ve ithalat miktarına ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19025) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2019)

129.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, sanayi alanında istihdama yönelik gelişmelere ve bazı fabrika ve endüstri bölgelerinin bulunduğu aşamaya ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19026) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2019)

130.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2002-2019 döneminde tarım sektöründe yaşanan gerilemeye ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19027) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2019)

131.-   Antalya Milletvekili Aydın Özer'in, nitrat kirliliği ile ilgili çalışmalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19028) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2019)

132.-   Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan Çalı Göleti'nde elektrik üretimine yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19029) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2019)

133.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun personel ve yurt dışı görevlendirme harcamalarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19030) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2019)

134.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, TMO'nun üreticilerden fındık alım fiyatlarından daha ucuza fındık satın aldığı iddiasına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19031) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2019)

135.-   İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Menemen ve Foça ilçelerindeki tarım arazilerine su aktaran kanallarda yaşanan kirliliğe ve kirliliğin önlenmesine yönelik projelere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19032) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2019)

136.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tarımsal destekleme politikalarının yoksullaşmayı önleyecek şekilde düzenlenmesi önerisine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19033) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2019)

137.-   İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, besi hayvanlarına uygulanan aşılardan ücret alınması uygulamasına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19034) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2019)

138.-   Antalya Milletvekili Aydın Özer'in, Antalya İli 2017 Çevre Durum Raporu'nun analiz sonuçlarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19035) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2019)

139.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, 2002-2019 yılları arasında İzmir'in Bergama, Dikili ve Selçuk ilçelerinde yetiştirilen pamuktan elde edilen gelir miktarına ve pamuk üreticilerinin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19036) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2019)

140.-   Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin'in, çiftçi mallarını koruma başkanlıklarının sorunlarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19037) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2019)

141.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yatırım ve teşvik politikalarının uygulanmasına ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19038) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2019)

142.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamunun enerji ve sanayi sektörlerinde yatırımcı rolü üstlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19039) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2019)

143.-   İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan'ın, PTT iştiraki olan PTT Anadolum Şirketi ve PTT A.Ş. Genel Müdürlüğü hakkındaki bazı iddialara ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19040) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.09.2019)

144.-   İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, Ödemiş-Kiraz Hızlı Tren Demiryolu Yapımı Projesi'ne ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19041) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2019)

145.-   İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir Limanı konteyner Molü İnşaatı Projesi için 2019 yılında aktarılan ödenek miktarına ve projenin bitirileceği tarihe ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19042) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2019)

146.-   İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, İzmir Limanı Yaklaşım Kanalının Taranması Projesi'ne 2019 yılında ayrılan ödenek miktarına ve Proje'nin ne zaman başlayacağına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19043) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2019)

147.-   İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, Aliağa-Çandarlı-Bergama Yeni Demiryolu Yapımı ve Çandarlı Limanı Demiryolu Bağlantısı Projesi için 2019 yılında aktarılan ödenek miktarına ve projenin bitirileceği tarihe ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19044) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2019)

148.-   Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, Mardin-İzmir uçak seferlerinin iptal edilme nedenine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19045) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2019)

149.-   İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün, yol kenarlarındaki çelik bariyerlerin değiştirilmesine yönelik çalışma yapılmasına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19046) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2019)

150.-   Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın, son beş yılda yıllara göre uçak biletlerinde gerçekleşen fiyat artışına ve Gaziantep'ten gerçekleştirilen uçuşların bilet fiyatlarının düşürülmesi talebine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19047) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2019)

151.-   Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer'in, telefon operatörlerinin telefon konuşmalarını dinleyen özel yazılımları olduğu yönünde Bakanlığa herhangi bir şikayet yapılıp yapılmadığına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19048) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2019)

152.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde otoban yolunda bulunan bazı alt geçitlerde yaşanan sıkıntılara ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19049) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2019)

153.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Ankara-Niğde arasında yapımı devam eden otobana alt geçit yapılması talebine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19050) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2019)

154.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan tüm işçilerin kadroya alınması ile ilgili bir planlama olup olmadığına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19051) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2019)

155.-   Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, banka çalışanlarının fazla mesai sorunlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/19052) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2019)

156.-   Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un, Göksun ilçesinin doğal gaz, yol, öğrenci yurdu ve acil polikliniği ihtiyaçlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/19053) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2019)

157.-   Iğdır Milletvekili Habip Eksik'in, 18 Eylül 2019 tarihinde İstanbul'un Tuzla ilçesinde bulunan bir fabrikada çıkan yangın sonrasında oluşan patlamalar sebebiyle atmosfere yayılan zararlı kimyasallara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/19054) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2019)

158.-   İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde görevlendirilen uzmanlara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/19055) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2019)

159.-   Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu'nun, emeklilikte yaşa takılanlar olarak bilinen vatandaşların sorunlarının çözümüne ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/19056) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2019)

160.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, Menemen R Tipi Cezaevinde kalan Alzheimer hastası bir mahkumun durumuna ve ağır hasta mahkumların salıverilmesine yönelik şartlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19057) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2019)

161.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, Bakanlığa yapılan af başvurularının sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19058) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2019)

162.-   Mardin Milletvekili Ebrü Günay'ın, Hakkari'de yaşayan bir babanın beş ayrı ilde cezaevlerinde bulunan oğullarının Hakkari'ye yakın bir cezaevine nakil taleplerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19059) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2019)

163.-   Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün, Antalya'da geçirdiği iş kazası nedeniyle yürüyemeyen ve tedavisi devam eden bir kişinin zararının tazmini ile ilgili hukuki sürece ve mağduriyetinin giderilmesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19060) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2019)

164.-   Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın, 24 Haziran 2018-20 Eylül 2019 tarihleri arasında Samsun'daki yatırımlar için aktarılan kaynak miktarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19061) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2019)

165.-   Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, 23 Eylül 2019 tarihinde Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki bir yatılı erkek Kur'an kursunda yaşanan gıda zehirlenmesi vakasına ve çocukların vaka üzerine İl Emniyet Müdürlüğünde verdikleri ifadelere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19062) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2019)

166.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 ve 2019 yıllarında sağlık kurulu incelemesi sonucunda engelli heyet raporlarındaki engellilik derecesi düşen kişi sayısına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19063) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2019)

167.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, görme engelliler için beyaz bastonun SGK tarafından ödenmesine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19064) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2019)

168.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Sosyal Yardımlaşma Vakıflarının, bu vakıflarda çalışan personelin ve buralardan destek alan kişilerin sayısına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19065) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2019)

169.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19066) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2019)

170.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Erişilebilirlik Eylem Planı'nın ertelenmesine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19067) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2019)

171.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, anne ve babasından dolayı ölüm aylığı almakta iken evlenmesi nedeniyle aylığı kesilen engelli bir kişinin durumuna ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19068) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2019)

172.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, tüm gazilerin eşit haklardan yararlanması talebine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19069) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2019)

173.-   Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in, emekli aylıklarının iyileştirilmesi için yürütülen bir çalışma olup olmadığına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19070) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2019)

174.-   Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu'nun, emeklilikte yaşa takılanlar olarak bilinen vatandaşların sorunlarının çözümüne ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19071) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2019)

175.-   Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın, 24 Haziran 2018-20 Eylül 2019 tarihleri arasında Samsun'daki yatırımlar için aktarılan kaynak miktarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19072) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2019)

176.-   Mardin Milletvekili Pero Dundar'ın, Mardin Artuklu Üniversitesi öğrencilerinin kaldığı KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda öğrencilere uyulması zorunlu kurallar adı altında imzalatıldığı iddia edilen forma ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19073) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2019)

177.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Hazine tarafından özel şahıslara satılarak imara açılan arazilerin miktarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19074) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2019)

178.-   Muş Milletvekili Şevin Coşkun'un, Muş'un Bulanık ilçesine kurulması planlanan bazalt ocağı ve kırma eleme tesisinin olası etkilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19075) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2019)

179.-   Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın, 24 Haziran 2018-20 Eylül 2019 tarihleri arasında Samsun'daki yatırımlar için aktarılan kaynak miktarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19076) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2019)

180.-   Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, Giresun sahil şeridinde faaliyet gösteren balık çiftliklerine yönelik denetimlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19077) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2019)

181.-   Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın, 24 Haziran 2018-20 Eylül 2019 tarihleri arasında Samsun'daki yatırımlar için aktarılan kaynak miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19078) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2019)

182.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Ankara'da bulunan Atatürk Kız Öğrenci Yurdu için verilen yıkım kararına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19079) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2019)

183.-   Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın, 24 Haziran 2018-20 Eylül 2019 tarihleri arasında Samsun'daki yatırımlar için aktarılan kaynak miktarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19080) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2019)

184.-   Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, Ankara Atatürk Kız Öğrenci Yurdu'nun boşaltılarak öğrencilerin Çinçin olarak bilinen bölgedeki bir yurda taşınması kararına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19081) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2019)

185.-   Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu'nun, Akhisar sigara fabrikasının arazisinin satışına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19082) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2019)

186.-   Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın, 24 Haziran 2018-20 Eylül 2019 tarihleri arasında Samsun'daki yatırımlar için aktarılan kaynak miktarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19083) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2019)

187.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Kamu İhale Kurumu tarafından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin fiilen yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilansız pazarlık usulüyle ihale edilen işlere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19084) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2019)

188.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, son beş yılda alkollü araç kullanımı sebebiyle yaşanan kazalara ve alkollü araç kullanımına yönelik denetimlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19085) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2019)

189.-   Batman Milletvekili Necdet İpekyüz'ün, Kızılay'ın İstanbul Sütlüce'deki bir binayı rayicinin üzerinde bir değerle kiraladığına dair iddiaların soruşturulmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19086) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2019)

190.-   Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın, 24 Haziran 2018-20 Eylül 2019 tarihleri arasında Samsun'daki yatırımlar için aktarılan kaynak miktarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19087) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2019)

191.-   Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın, Samsun ilindeki Suriyeli sığınmacılara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19088) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2019)

192.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, ateşli silahlarla işlenen suç verilerine ve ruhsatsız silah ticaretinin önlenmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19089) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2019)

193.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, Çeşme Paşalimanı Koyu'nda yapılan bir projenin imara ve deniz kıyı kenar yapılaşmasına aykırı olduğu iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19090) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2019)

194.-   Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan'ın, 56. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri için maddi yardım talebinin reddedilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19091) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2019)

195.-   Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın, 24 Haziran 2018-20 Eylül 2019 tarihleri arasında Samsun'daki yatırımlar için aktarılan kaynak miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19092) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2019)

196.-   Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral'ın, KKTC'de bulunan Alparslan Türkeş Müzesi'nin yönetiminin kim tarafından yapıldığına ve açılış töreni sonrasında kapatılmasının sebebine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19093) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2019)

197.-   Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın, iflas eden yabancı bir tur operatörü şirketinin Türkiye'deki turizm işletmelerine etkisine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19094) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2019)

198.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2002-2019 yılları arasında okullara ve öğrencilere yönelik hazırlanan yönetmeliklere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19095) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2019)

199.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, EKPSS'ye giren adaylardan ellerini kullanamayan kişiler için ek düzenlemeler yapılıp yapılmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19096) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2019)

200.-   Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın, çeşitli düzeylerde öğrenim gören öğrencilerin yıllık eğitim maliyetlerinin ne kadar olduğuna ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19097) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2019)

201.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2002-2019 yılları arasında eğitim için yapılan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19098) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2019)

202.-   Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir'in, Bingöl'ün Sancak beldesinde bulunan bir ilköğretim okulunun laboratuvarındaki kimyasal malzemelerin dağılması sonucunda yaşanan zehirlenme vakasına ve olayla ilgili alınacak tedbirlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19099) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2019)

203.-   Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın, 24 Haziran 2018-20 Eylül 2019 tarihleri arasında Samsun'daki yatırımlar için aktarılan kaynak miktarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19100) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2019)

204.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'deki meslek liselerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19101) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2019)

205.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, ikili eğitimi sonlandırmak amacıyla yapımına başlanan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19102) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2019)

206.-   Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal'ın, toplumsal cinsiyet eşitliği eğitiminin cari yıl planlamasından çıkarılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19103) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2019)

207.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2015-2019 yılları arasında yaşanan tıbbi cihazların arıza sayısına ve arızaların ortalama giderilme sürelerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19104) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2019)

208.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, Menderes Devlet Hastanesi inşaatının bulunduğu aşamaya ve hastanenin ne zaman açılacağına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19105) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2019)

209.-   Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un, Ankara'da hastane enfeksiyonu sebebiyle hayatını kaybeden bir kişiye ve hastane enfeksiyonlarını önleyecek önlemlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19106) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2019)

210.-   Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'ın, ithal edilen bazı ilaçların temininde yaşanan sorunlara ve yerli ilaç sanayinin geliştirilmesine yönelik projelere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19107) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2019)

211.-   Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Tıp Fakültesi yerleşkesinin şehir merkezine taşınması talebine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19108) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2019)

212.-   Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir'in, Bingöl'ün Sancak beldesinde bulunan bir ilköğretim okulunun laboratuvarındaki kimyasal malzemelerin dağılması sonucunda yaşanan zehirlenme vakasına ve olayla ilgili alınacak tedbirlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19109) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2019)

213.-   Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın, 24 Haziran 2018-20 Eylül 2019 tarihleri arasında Samsun'daki yatırımlar için aktarılan kaynak miktarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19110) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2019)

214.-   Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin'in, Adana Şehir Hastanesinde yöneticilere ve personele verilen öğle yemeği esnasında sıra gecesi düzenlenmesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19111) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2019)

215.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'deki hastanelerde eksik olduğu bildirilen tıbbi cihaz ve malzemelerin envanteri ile şehir hastanesinde olması planlanan birimlere ve çalışacak hekim sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19112) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2019)

216.-   Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, 2013 yılından itibaren yıllara göre gerçekleşen normal doğum ve sezaryen doğum oranları ile doğum komplikasyonu gerçekleşen vakalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19113) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2019)

217.-   Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal'ın, bazı ilaçların altı ayı aşan kullanımlarının SGK tarafından karşılanmamasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19114) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2019)

218.-   Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın, 24 Haziran 2018-20 Eylül 2019 tarihleri arasında Samsun'daki yatırımlar için aktarılan kaynak miktarına ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19115) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2019)

219.-   Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu'nun, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından 2018-2019 yıllarında Suriye'den yapılan zeytinyağı ithalatına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19116) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2019)

220.-   Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen'in, 4081 sayılı Kanun'un uygulanmasına ve güncelleme çalışması olup olmadığına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19117) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2019)

221.-   Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un, ayçiçeği ithalatında uygulanan gözetim fiyatının yükseltilmesi ve yerli üreticinin korunmasına yönelik diğer tedbirlerin alınması talebine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19118) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2019)

222.-   Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan'ın, sertifikalı buğday tohumu alımı desteklemelerinin ödenme tarihine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19119) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2019)

223.-   Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un, soyaya verilen desteğin artırılması önerisine, taban fiyatların açıklanmama nedenine ve soya ithalatına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19120) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2019)

224.-   Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, Ağrı'da tarımsal üretimde meydana gelen zarara ve çiftçilerin borçlarının yapılandırılmasına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19121) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2019)

225.-   Muş Milletvekili Şevin Coşkun'un, Muş'un Bulanık ilçesinde mera alanında kurulacak bazalt ocağı ve kırma eleme tesisi için alınan ÇED gerekli değildir kararına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19122) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2019)

226.-   İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin, Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki ormanlarda ladin ağaçlarının kurumasının nedenlerine, bölgedeki HES projelerine ve iklim değişikliği ile mücadeleye ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19123) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2019)

227.-   Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın, 24 Haziran 2018-20 Eylül 2019 tarihleri arasında Samsun'daki yatırımlar için aktarılan kaynak miktarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19124) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2019)

228.-   Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı'nın, tarımsal desteklemelerden beş yıl men cezası alan bir şirkete ve cezanın verilme sebebine yönelik iddialara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19125) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2019)

229.-   Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı'nın, tarım arazilerinin, çiftçi sayısının ve tarımsal üretimin azalması nedeniyle alınacak tedbirlere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19126) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2019)

230.-   Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'in, 2018 yılında tarımda kullanılmak üzere ithal edilen gübre, tohum, kimyasal ilaç ve tarım makinelerinin ithalat ve ihracat miktarlarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19127) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2019)

231.-   Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, alan bazlı gelir desteği ödemeleri kapsamında yıllar itibarıyla illere göre fındık üreticilerine ödenen desteklere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19128) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2019)

232.-   Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, Giresun ilinde fındık üretimiyle ilgili bazı verilere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19129) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2019)

233.-   Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, TMO tarafından yapılan fındık alımlarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19130) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2019)

234.-   Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, Giresun sahil şeridinde faaliyet gösteren balık çiftliklerine yönelik denetimlere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19131) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2019)

235.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, Su Ürünleri Kanunu'nun değiştirilmesine yönelik çalışmalara ve balıkçılık sektörüne ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19132) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2019)

236.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'in Foça ve Menemen ilçelerinde sulama kanallarındaki kirlilik sebebiyle görülen toplu balık ölümlerine, yapılan su analizinin sonuçlarına ve bölgedeki fabrikaların atık sularının denetimine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19133) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2019)

237.-   Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın, 24 Haziran 2018-20 Eylül 2019 tarihleri arasında Samsun'daki yatırımlar için aktarılan kaynak miktarına ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19134) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2019)

238.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Manisa PTT Başmüdürlüğü tarafından yapılan bina kiralama işlemlerine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19135) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2019)

239.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, Menderes-Gümüldür arasındaki yola dikilen palmiye ağaçlarına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19136) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2019)

240.-   Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı'nın, Van'ın Bahçesaray ilçesi ile Bitlis'in Hizan ilçesi arasındaki karayolunda meydana gelen trafik kazalarına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19137) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2019)

241.-   Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın, 24 Haziran 2018-20 Eylül 2019 tarihleri arasında Samsun'daki yatırımlar için aktarılan kaynak miktarına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19138) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2019)

242.-   Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı'nın, Yenice Lojistik Merkezi, Taşkent Lojistik Merkezi ve Mersin Konteyner Limanı projelerine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19139) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2019)

243.-   Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı'nın, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren hattı yapım aşamasına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19140) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2019)

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ( Fuat Oktay )

 

1.-      Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün, 23 Haziran 2019 tarihinde yenilenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesinde Cumhurbaşkanı tarafından yapılacak miting ve çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/13498)

2.-      Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Ankara'da gözaltında bulunan Dışişleri Bakanlığı eski çalışanlarına yönelik ağır hak ihlallerinin gerçekleştiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13499)

3.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, KHK ile ihraç edilen Dışişleri Bakanlığı personeline kötü muamelede bulunulduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13501)

4.-      Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, KDV iade alacaklarının işletme hesaplarına yatırılmasında yaşanan gecikmeye ilişkin yazılı soru önergesi (7/13502)

5.-      İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin, Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi hakkında bazı bilgilere ve Hasankeyf'te sular altında kalacak tarihi eser sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13503)

6.-      Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Samsun Cezaevinde bulunan bir mahkuma emekli aylığının bağlanmadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13504)

7.-      Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, KHK ile kamu görevinden ihraç edilen bir kişinin İŞKUR destekli işe alımlardan yararlanamadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13505)

8.-      Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, işten çıkarılan bir kişinin çeşitli iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13506)

9.-      Aksaray Milletvekili Ayhan Erel'in, Aksaray'da 2019 yılında meydana gelen dolu afetleri nedeniyle zarar gören üreticilerin borçlarının faizsiz olarak ertelenmesi ve üreticilere nakdi yardım yapılması önerilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13507)

10.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Sincan Cezaevinde Ramazan Bayramı açık görüşü için cezaevi girişinde yapılan aramayı gerçekleştiren görevlilerin azlığı sebebiyle yaşanan soruna ilişkin yazılı soru önergesi (7/13510)

11.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Suriye ve diğer ülkelerden gelen mülteci ve sığınmacı sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13511)

12.-  Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in, son zamanlardaki intihar vakalarında toplumsal sorunların rolüne ilişkin yazılı soru önergesi (7/13512)

13.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Tunceli'nin Ovacık ilçesi Yaylagünü köyünde kaybolan bir kişinin akıbetine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13594)

14.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2018 yılları arasında ensest istismara uğradığı tespit edilen çocuklara ilişkin yazılı soru önergesi (7/13595)

15.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, çocuk sahibi olup cezaevinde kalan kadınlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/13596)

16.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sokakta yaşayan ve koruma altına alınan çocuklara ilişkin yazılı soru önergesi (7/13597)

17.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son on beş yıldaki kayıp çocuk sayısına ve bu konuda yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/13598)

18.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2018 yılları arasında ölen çocuklara dair verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/13599)

19.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, çocuk istismarı sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13600)

20.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin yoksul evlerde yaşayan çocukların tüm çocuklara oranı sıralamasında OECD ülkeleri arasında 2018 yılındaki yerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13601)

21.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin çocukların sağlık ve güvenliği sıralamasında OECD ülkeleri arasında 2018 yılındaki yerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13602)

22.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin çocuk yoksulluğu sıralamasında OECD ülkeleri arasında 2018 yılındaki yerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13603)

23.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin çocukların maddi refahı sıralamasında OECD ülkeleri arasında 2018 yılındaki yerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13604)

24.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2018 yılları arasında çeşitli sebeplerle hayatını kaybeden çocuklara ilişkin yazılı soru önergesi (7/13605)

25.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2018 yılları arasında meydana gelen çocuk istismarına ve çocuk kaybolmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13606)

26.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, mülteci kamplarındaki çocuklara ve çocukların pazarlandığı iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13607)

27.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 ve 2019 yıllarında yarı zamanlı çalışma sisteminden yararlanan kadın ve erkek çalışanların sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13608)

28.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin 2018 yılında küçük yaşta evlendirilen kız çocuklarının sayısına göre ülkeler arasındaki sırasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13609)

29.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, ülkemizdeki çocuk işçi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13610)

30.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Hatay ilinin Kırıkhan ilçesinde bulunan Barbaros Mahallesi'nde kız çocuklarının bazı ailelere hizmetli olarak verildiği iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13611)

31.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, iş kazası sonucu hayatını kaybeden çocuk işçilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/13612)

32.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, çocukların uğradıkları hak ihlallerine ve bu ihlaller karşısında yapılan işlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/13613)

33.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, elektronik kelepçe uygulamasının sonuçları ile çocuk istismarı ve kadına yönelik şiddet suçlarına dair bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/13614)

34.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2018 yılları arasında meydana gelen çocuk istismarına ve çocuk kaybolmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13615)

35.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir karakterin masal kahramanı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu bir çocuk kitabı hakkında yapılacak işlemlere ve çocuk kitaplarının denetimine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13616)

36.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, çocuk sahibi olup cezaevinde kalan kadınlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/13617)

37.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002- 2018 yılları arasında yaşanan çocuk ölümlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13618)

38.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014-2019 yılları arasında çocuk yuvaları, çocuk evleri ve yetiştirme yurtlarında meydana gelen kötü muamele, cinsel istismar ve tecavüz vakalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13620)

39.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, trafik kazalarında hayatını kaybeden çocuklara, okul yakınlarında yapılan inşaatlara ve okul servislerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13621)

40.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında cezaevlerinde bulunan çocuk sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13622)

41.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 14 Şubat 2019 tarihi itibarıyla cezaevlerinde bulunan altı yaşından küçük çocuk sahibi kadın sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13623)

42.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, çocuklara karşı işlenen suçlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/13624)

43.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sosyal yardım alan ailelerin çocuklarının eğitim masraflarının karşılanması ve öğrenciler için toplu taşıma araçlarının ücretsiz olması taleplerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13626)

44.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, çocuk işçi sayısına ve 2018 ve 2019 yıllarında iş kazalarında hayatını kaybeden çocuk işçilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/13627)

45.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, çocuk evi, sevgi evi, çocuk yuvası gibi kuruluşların sayısına ve personeline ilişkin yazılı soru önergesi (7/13628)

46.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin çocukların maddi refahı sıralamasında OECD ülkeleri arasında 2019 yılındaki yerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13629)

47.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında ensest istismara uğradığı tespit edilen çocuklara ilişkin yazılı soru önergesi (7/13630)

48.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında kaybolan çocuklara, çocuk kaybolmalarının ve istismarının önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/13631)

49.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sokakta yaşayan ve koruma altına alınan çocuklara ilişkin yazılı soru önergesi (7/13632)

50.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, mülteci kamplarındaki çocuklara ve çocukların para karşılığında başka yerlere götürüldüğü iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13633)

51.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, çocuk sahibi olup cezaevinde kalan kadınlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/13634)

52.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin yoksul evlerde yaşayan çocukların oranında OECD ülkeleri arasında 2019 yılındaki yerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13635)

53.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2019 yılları arasında, yıllar bazında örgün eğitime devam etmeyen çocuk sayısı ve çocuk yaşta yapılan evliliklerin önlenmesi için geliştirilen projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/13636)

54.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında cinsel istismara maruz kalan kız çocuklarının istismara uğradıkları yerlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/13637)

55.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin çocukların sağlık ve güvenliği sıralamasında OECD ülkeleri arasında 2019 yılındaki yerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13638)

56.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin çocuk yoksulluğu sıralamasında OECD ülkeleri arasında 2019 yılındaki yerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13639)

57.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında cinsel istismara uğrayan çocukların failler ile yakınlık derecesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13640)

58.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında illere göre yaşamını yitiren çocuk işçi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13641)

59.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasındaki çocuk işçi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13642)

60.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında çocukların refahı ve eğitimleri kapsamında en az lise eğitimi alanların kategorisinde Türkiye'nin sırasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13643)

61.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin 2019 yılında küçük yaşta evlendirilen kız çocuklarının sayısına göre ülkeler arasındaki sırasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13644)

62.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, iş kazası sonucu hayatını kaybeden çocuk işçilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/13645)

63.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında küçük yaşta evlendirilen kız çocukları sıralamasında Türkiye'nin Birleşmiş Milletlere üye devletler arasındaki yerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13646)

64.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin yoksul evlerde yaşayan çocukların tüm çocuklara oranı sıralamasında 2002-2019 yılları arasında ülkeler arasındaki yerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13648)

65.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında yıllara göre çocuklara karşı işlenen suçlara ve bunların önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/13649)

66.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında Türkiye'nin çocuk yoksulluğu sıralamasında ülkeler arasındaki yerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13650)

67.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında yıllara göre şiddete maruz kalmış çocukların sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13651)

68.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin çocukların sağlık ve güvenliği kategorisinde 2002-2019 yılları arasında ülkeler arasındaki yerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13652)

69.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında çocukların eğitimi kategorisinde Birleşmiş Milletlere üye devletler arasında Türkiye'nin sırasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13653)

70.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında Türkiye'nin çocukların maddi refahı açısından dünya sıralamasındaki yerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13654)

71.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin çocukların refahı ve eğitimi ile okuma yazma oranı sıralamasında dünya ülkeleri arasındaki yerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13655)

72.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında cezaevlerinde yaşamını yitiren çocuk sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13656)

73.-  Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen'in, Tarım ve Orman Bakanlığına yapılması planlanan personel alımına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13657)

74.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2002-2019 yılları arasındaki intihar vakalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13660)

75.-  Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel'in, 17-18 Haziran 2019 tarihlerinde gerçekleşen aşırı yağış sonucu Mersin'de oluşan sel felaketinin ortaya çıkardığı hasara ilişkin yazılı soru önergesi (7/13661)

76.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, çocukların yaşadıkları hak ihlalleri konusunda yapılan işlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/13662)

77.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014-2018 yılları arasında çocuk yuvaları, çocuk evleri ve yetiştirme yurtlarında meydana gelen kötü muamele, cinsel istismar ve tecavüz vakalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13663)

78.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, çocuklara karşı işlenen suçlarla ilgili çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/13664)

79.-  İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin, Çatak Hidroelektrik Santrali projesine ve projenin çevreye ve yöredeki ekonomik faaliyetlere olası etkilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13666)

80.-  Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, son 3 yılda Kocaeli'de icra takibi yapılan dosya sayısı ile haciz dosyası sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13807)

81.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Balıkesir Jandarma Komutanlığında vatani görevini yapan bir erin darp edildiği ve psikolojik şiddet gördüğü iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13809)

82.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Konaklı köyünün altyapı ve sulama suyu ihtiyaçlarının giderilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13810)

83.-  Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir lokantada yemek yiyen bir grup vatandaşın gıda zehirlenmesi yaşamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13812)

84.-  Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, uzman erbaşların orduevlerinden ve polisevlerinden yararlandırılması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13813)

85.-  Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Fener Rum Patrikhanesi tarafından Amerika'daki Ortodoks ve Rum Cemaatinin lideri olarak atanan kişinin bazı ifadelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13814)

Adalet Bakanlığı

 

86.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, çocukları hasta olan bir tutukluya ve çocukları hasta olduğu için denetimli serbestlik kapsamında tutuksuz yargılanmak isteyen kişi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13513)

87.-  Van Milletvekili Tayip Temel'in, Elazığ 2 No'lu Yüksek Güvenlikli Cezaevine yapılan bir atamaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/13514)

88.-  Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in, cezaevlerinde açlık grevinde olanları desteklemek amacıyla yapılan eylemlere yönelik kolluk müdahalelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13515)

89.-  İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün, açlık grevini sonlandıran bazı mahkumların hastane sevklerinin yapılmadığına ve bu mahkumlara kötü muamelede bulunulduğuna dair iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/13516)

90.-  Mersin Milletvekili Rıdvan Turan'ın, Tarsus Cezaevinde açlık grevlerinin sonlandırılmasından itibaren mahkumların maruz kaldığı iddia edilen bazı uygulamalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/13517)

91.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Şanlıurfa'da düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınan kişilere yapıldığı iddia edilen kötü muameleye ilişkin yazılı soru önergesi (7/13518)

92.-  Mardin Milletvekili Ebrü Günay'ın, annesiyle beraber cezaevinde bulunan hasta bir bebeğe ve cezaevinde anneleriyle birlikte kalan çocuklar için Bakanlık tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/13519)

93.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Şırnak Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir kişinin ailesinin bulunduğu yere yakın başka bir cezaevine nakledilme talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13520)

94.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir hükümlünün almış olduğu hapis cezası süresinin uzatıldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13521)

95.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, karaciğer nakli olan ve tedavisi devam eden bir kişinin sağlık durumuna ve ceza erteleme talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13522)

96.-  Erzurum Milletvekili Muhammet Naci Cinisli'nin, 10 Mayıs 2019 tarihinde suni kar yapımında kullanılan gölete giren iki çocuğun vefat ettiği olayın soruşturulmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13524)

97.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Alanya Mahmutlar Ceza İnfaz Kurumunda Ramazan Bayramı nedeniyle tanınan açık görüş hakkının uygulanmadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13526)

98.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, çocukları olan ve her ikisi de cezaevinde bulunan evli bir çiftin denetimli serbestlik talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13527)

99.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, aynı cezaevinde bulunan evli bir çiftin birbirleriyle görüştürülmediği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13528)

100.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İzmir Aliağa Şakran 3 No'lu T Tipi Cezaevinde kalan bir hükümlünün yasal gerekliliğe rağmen denetimli serbestlikten yararlandırılmadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13529)

101.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bandırma 1 ve 2 No'lu T Tipi Cezaevlerinde denetimli serbestlik hükümlerinin uygulanmadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13530)

102.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kocaeli T Tipi Kapalı Cezaevindeki bir tutuklunun diş tedavisinin tamamlanmadığına dair iddialara ve sağlık durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/13531)

103.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Antalya L Tipi Kapalı Cezaevinde denetimli serbestlik uygulaması yapılmadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13532)

104.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Mardin E Tipi Cezaevinde kalan ve görme yetisini kaybeden bir tutuklunun hastanede tedavisinin yapılmadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13533)

105.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, her ikisi de Şakran Aliağa Cezaevinde tutuklu olan eşlerin birbirleriyle görüştürülmediği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13534)

106.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bolu T Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan ve ağır psikiyatrik hastalık teşhisi konulan bir kişinin tahliye edilmeme nedenlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13535)

107.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Burhaniye Cezaevinde bir gazetenin mahkumlara verilmediği yönündeki iddiaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/13536)

108.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Konya Ereğli T Tipi Cezaevinde kantin alışverişlerinde sorun yaşandığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13537)

109.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Elazığ Cezaevindeki bazı mahkumların darp edildiğine dair iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/13538)

110.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Giresun Cezaevinde bulunan evli bir çiftin birbirleriyle görüştürülmediği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13539)

111.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Gaziantep E Tipi Cezaevinde Ramazan Bayramı'nda açık görüş yapılmadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13540)

112.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, çocukları olan ve her ikisi de cezaevinde bulunan evli bir çiftin denetimli serbestlik talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13541)

113.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Gaziantep L Tipi Kapalı Cezaevinde Ramazan Bayramı ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı açık görüşlerinin yapılmadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13542)

114.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Keskin T Tipi Kapalı Cezaevinde sıcak su kesintilerinin olduğu ve koğuşlarda bulunan bazı eşyaların fazlalık olduğu gerekçesiyle toplandığı iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13543)

115.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kocaeli F Tipi Cezaevinde Ramazan Bayramı nedeniyle tanınan açık görüş hakkının uygulanmadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13544)

116.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, ikisi de cezaevinde bulunan evli ve çocuklu bir çiftin denetimli serbestlikten faydalandırılmama nedenine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13545)

117.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Erzincan Cezaevinde Ramazan Bayramı'nda açık görüş yapılmadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13546)

118.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, çocukları olan ve her ikisi de cezaevinde bulunan evli bir çiftin denetimli serbestlik talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13547)

119.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Nazilli Cezaevinde Ramazan Bayramı'nda açık ve kapalı görüş yaptırılmadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13548)

120.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Muğla Cezaevinde tutuklu bulunan bir kişinin çocuklarının sağlık durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/13549)

121.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, ikisi de cezaevinde bulunan evli ve çocuklu bir çiftin denetimli serbestlikten faydalandırılmama nedenine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13550)

122.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Ankara Kalecik Açık Cezaevinde kapasitesinin üzerinde hükümlü bulundurulduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13551)

123.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bafra Cezaevinde yaşandığı iddia edilen su sıkıntısına ve Cezaevinin kapasitesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13553)

124.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Denizli Bozkurt Açık Cezaevinde aşırı kalabalık nedeniyle yaşanan sorunlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/13554)

125.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, ikisi de cezaevinde bulunan evli ve çocuklu bir çiftin denetimli serbestlikten faydalandırılmama nedenine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13555)

126.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Balıkesir L Tipi kapalı Cezaevinde bulunan bir hükümlünün bebeğinin ihtiyaçlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13556)

127.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Şanlıurfa Kapalı ve Açık Cezaevlerinde denetimli serbestlik uygulaması yapılmadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13557)

128.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kepsut Cezaevinde yaşandığı iddia edilen su sıkıntısına ve cezaevinin kapasitesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13558)

129.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kütahya Cezaevinde aylık açık görüşlerin beş haftaya çıkarıldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13559)

130.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Denizli T Tipi Kapalı Cezaevindeki bir tutuklunun tahlil sonuçlarının kendisine verilmediğine dair iddialara ve sağlık durumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/13560)

131.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Malatya Kapalı Cezaevinde gerçekleştirilen denetimli serbestlik ve adli kontrol tedbirleriyle ilgili uygulamalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/13561)

132.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Şanlıurfa Hilvan Cezaevinde su ve elektrik sıkıntısı yaşandığına dair iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/13562)

133.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bingöl ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/13667)

134.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında yıllara göre çocuk tutuklu sayısına ve çocuk tutukluların topluma kazandırılması için yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/13668)

135.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında yıllara göre şiddete maruz kalan çocuk tutuklu sayısına ve bu gerekçeyle hakkında işlem yapılan kişi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13669)

136.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında reşit olmadan evlenenlerin sayısına ve kız çocuklarını alıkoyma veya kaçırma gerekçesiyle ceza alan kişilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/13670)

137.-       Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, göreve başladığı tarihten itibaren Bakanlık ve bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından çıkarılan dergi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13671)

138.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bingöl ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/13672)

139.-       Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın, Şanlıurfa'da gözaltına alınan bazı kişilere kötü muamelede bulunulduğuna dair iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/13815)

140.-       İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin, Gezi olayları sırasında gerçekleşen adli olaylar hakkında açılan davaların akıbetine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13816)

141.-       Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in, çocukların cinsel istismara uğradığı durumda suçun soruşturma aşamasında ikincil mağduriyetin önlenmesine ve Çocuk İzleme Merkezlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13817)

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

 

142.-       Van Milletvekili Muazzez Orhan'ın, engelli vatandaşlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/13563)

143.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, yurtlara, yuvalara veya koruyucu ailelerin yanına yerleştirilip kardeşlerinden ayrılan çocuklara ilişkin yazılı soru önergesi (7/13673)

144.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında gerçekleşen çocuk istismarı vakalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13674)

145.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında yıllara göre çocuk esirgeme yurtlarından kaçan ve kayıp durumunda olan kişi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13675)

146.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, koruma altına alınan çocuklarla ilgili verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/13676)

147.-       Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, göreve başladığı tarihten itibaren Bakanlık ve bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından çıkarılan dergi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13677)

148.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, çocukları ihmal ve istismar risklerine karşı korumak için başlatılan risk haritası çalışmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13678)

149.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2019 yılları arasında gerçekleşen çocuklara yönelik taciz, tecavüz ve şiddet olayları ile ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/13679)

150.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, çocukların şiddet ve istismardan korunmasına yönelik çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/13680)

151.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Bingöl ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/13681)

152.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2015-2019 yılları arasında iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ile Bingöl ilindeki sosyal güvenlik verilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13682)

153.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bingöl ilindeki işsizlik verilerine ve 2010-2018 yılları arasında Bingöl'de ve Türkiye genelinde İŞKUR'a yapılan başvurulara ilişkin yazılı soru önergesi (7/13683)

154.-       Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, SGK ve İŞKUR'un bazı verilerinin kamuoyuna açıklanmamasına ve 2019 yılına ait bazı sigortalılık ve işsizlik verilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13684)

155.-       Ankara Milletvekili Murat Emir'in, SGK geri ödeme kapsamına alınmak üzere bekleyen kanser ilaçlarına ve ilaca erişememe nedeniyle yaşamını yitiren hasta sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13685)

156.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bingöl ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/13686)

157.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bingöl ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/13687)

158.-       İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in, itfaiye çalışanları ile ilgili çeşitli veri ve taleplere ilişkin yazılı soru önergesi (7/13818)

159.-       Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Kocaeli'de son beş yıl içerisinde tespit edilen meslek hastalıklarına, meslek hastalığına yakalanan kişi sayısına ve hastalıkların temel sebebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13819)

160.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, yaşamını yitiren tarım işçilerinin ailelerine yardımda bulunulup bulunulmadığına ve mevsimlik tarım işçilerinin istihdam koşulları ve iş güvenliğine yönelik çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/13820)

161.-       Yozgat Milletvekili Ali Keven'in, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde kadroya geçirilen işçilerin çalışma sürelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13821)

162.-       Ankara Milletvekili Murat Emir'in, son beş yılda dilendirildiği tespit edilen çocuklara, bunların Türk vatandaşı ve mülteci olarak dağılımına ve koruma altına alınan çocuklara ilişkin yazılı soru önergesi (7/13822)

163.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, SGK tarafından emeklilere verilen ikramiyelerden özel sandık emeklilerinin de faydalandırılması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13823)

164.-       Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu'nun, emeklilere 30 Haziran Emekliler Günü münasebetiyle ikramiye verilmesi önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13824)

165.-       Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu'nun, SGK tarafından emeklilere verilen ikramiyelerden özel sandık emeklilerinin de faydalandırılması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13825)

166.-       Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın, SGK'nın bütçe açığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13826)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

 

167.-       İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun, Balıkesir ilinin Edremit ilçesinde bulunan Eybek Dağı'na yapılması planlanan RES Projesinin çevreye olan etkilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13564)

168.-       Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin eski yönetimine ve bazı işlemlerle Belediyenin zarara uğratıldığına yönelik iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/13689)

169.-       Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, göreve başladığı tarihten itibaren Bakanlık ve bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından çıkarılan dergi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13690)

170.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Bingöl ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/13691)

171.-       Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, Çanakkale'nin su havzası Atikhisar'da yapılmak istenen altın madeni işletmesine Bakanlık tarafından izin veya ruhsat verilip verilmediğine ve ÇED sürecine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13693)

172.-       Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Antalya'da caretta carettaların yuvalama alanı olan bir sahilin iş makineleri ile sürülerek düzleştirildiği olaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/13694)

173.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bingöl ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/13695)

174.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bingöl ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/13696)

175.-       Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, iklim değişikliğinin sebep olduğu sorunların çözümüne ilişkin yazılı soru önergesi (7/13697)

176.-       Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, Muğla'da deniz araçlarından kaynaklı atıkların toplanması amacıyla Büyükşehir Belediyesine ödenek aktarılması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13698)

177.-       Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin'in, Aydın ilinde kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle zarar gören tarım arazileri ile meskun mahallere ve bazı ilçelerin afet bölgesi ilan edilmesi önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13699)

178.-       Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, hava kirliliğini önlemek için yapılması gereken çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/13700)

179.-       Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu'nun, Samsun'da kaçak kanalizasyon bağlantılı binalar hakkında yapılması gereken çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/13830)

180.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2002-2019 döneminde tarım, orman ve doğal koruma alanlarına ve yakın çevrelerine yapılan yapılara ilişkin yazılı soru önergesi (7/13831)

181.-       Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Antalya ili Akseki ilçesinde açılması planlanan mermer ocağının bölgenin florasına ve endemik bitkilere etkisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13832)

182.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, iklim değişikliği ve çölleşmeyle mücadeleye ilişkin yazılı soru önergesi (7/13833)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

 

183.-       İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin, Kanadalı bir maden şirketinin Çanakkale'de yürüttüğü altın arama faaliyetlerinin çevre ve insan sağlığına etkisi ile alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/13565)

Gençlik ve Spor Bakanlığı

 

184.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bingöl ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/13718)

185.-       İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, Farkındayız Projesine yönelik çeşitli verilere ve proje kapsamının geliştirilmesi için yapılacak çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/13836)

186.-       Ankara Milletvekili Murat Emir'in, ODTÜ yerleşkesi içinde yapılması planlanan öğrenci yurduna ilişkin yazılı soru önergesi (7/13837)

Hazine ve Maliye Bakanlığı

 

187.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2014-2019 yılları arasında yaptırılan tatil ve seyahat sigortalarına ödenen prim miktarına ve bunlardan edinilen vergi gelirine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13569)

188.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, uluslararası bir kredi derecelendirme kuruluşunun Türkiye'nin kredi notunu düşürmesine ve ekonominin risk altında olmadığını gösteren parametrelerin neler olduğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/13719)

189.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, vatandaşların ve bireysel yatırımcıların döviz kurunda sürekli artış beklentisiyle döviz odaklı yatırım eğilimini sonlandırmaya yönelik önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/13720)

190.-       Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, göreve başladığı tarihten itibaren Bakanlık ve bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından çıkarılan dergi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13721)

191.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bingöl ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/13722)

192.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bingöl ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/13723)

193.-       Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, kredi ve kredi kartı borcunun ödeyemeyen esnafın mağduriyetinin giderilmesine yönelik bir çalışma yapılıp yapılmayacağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13724)

194.-       Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, yabancılara yapılan konut satışı ile enflasyona endeksli konut kredisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13725)

195.-       İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, TÜİK'in enflasyon verilerinin güvenilirliği ile ilgili iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/13726)

196.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2002-2019 döneminde yıllar itibarıyla bankalarda bulunan döviz mevduatlarının toplam mevduatlara oranına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13838)

197.-       Yozgat Milletvekili Ali Keven'in, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde kadroya geçirilen işçilerin çalışma sürelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13839)

198.-       Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın, TÜİK'in veri kalitesi ve açıkladığı resmi istatistiklerle ilgili bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/13840)

199.-       Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın, kamuya iş yapan yüklenici firmaların 7161 sayılı Kanun kapsamında sözleşmelerinin tasfiyesi, devri veya süre uzatımı için yaptıkları başvuruların Bakanlıkça reddedilme sebebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13841)

200.-       Ankara Milletvekili Murat Emir'in, bireysel emeklilik sisteminde biriken fon miktarı ile katılımcı sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13842)

201.-       Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, kamunun bina kirası olarak ödediği aylık toplam tutara ilişkin yazılı soru önergesi (7/13843)

İçişleri Bakanlığı

 

202.-       Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in, Kayapınar Belediyesi Kayapınar Çocuk Kreşinin Kaymakamlık tarafından boşaltılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13570)

203.-       İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm'ün, bir gazete dağıtıcısının güvenlik güçleri tarafından darp edildiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13571)

204.-       Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde gözaltına alınan kişilere kötü muamelede bulunulduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13572)

205.-       Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, İstanbul Havalimanı'nda güvenlik görevlisi olarak çalışan bir kişinin ölümüyle ilgili iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/13573)

206.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, son 5 yılda Bingöl ilinde yakalanan uyuşturucu miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13727)

207.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında dilendirildiği tespit edilen çocuk sayısı ile yapılan işlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/13728)

208.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Sivas'ın İmranlı ilçesine bağlı Yünören köyüne eski adının iadesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13729)

209.-       Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, göreve başladığı tarihten itibaren Bakanlık ve bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından çıkarılan dergi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13730)

210.-       Adana Milletvekili Orhan Sümer'in, Adana'daki muhtarlıkların elektrik borçlarına ve muhtarlıkların kurumsal giderlerinin karşılanmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13731)

211.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bingöl ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/13732)

212.-       Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin'in, Giresun'un Eynesil ilçesinde bir çocuğun hayatını kaybettiği olayla ilgili iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/13733)

213.-       Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, Bursa'da farklı kamu görevlilerine ait üniformalar giyerek sosyal medya hesaplarında paylaşan bir kişiye ilişkin yazılı soru önergesi (7/13734)

214.-       Ankara Milletvekili Murat Emir'in, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde kayyum atanan belediyelere ve bu belediyelerin borç miktarlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13735)

215.-       Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Suriyeli mülteciler hakkındaki bazı verilere ve ülkelerine geri dönebilmelerine yönelik çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/13738)

216.-       Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, mülteciler konusunda alınan önlem ve planlamalar ile denizlerde meydana gelen mülteci ölümlerini engellemeye yönelik çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/13739)

217.-       Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, Mersin'deki bir dolandırıcılık çetesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13740)

218.-       İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam'ın, KHK ile kamu görevinden ihraç edilen bir kişinin 21 Şubat 2019 tarihinde İstanbul'da kaçırıldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13844)

219.-       Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, Mardin Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine atanan kayyumlar hakkında bazı iddialara ve bu iddialara yönelik soruşturma olup olmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13845)

220.-       Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, 31 Mart 2019 tarihli Eruh belediye seçimlerine ve seçim öncesi vatandaşlara yapılan nakdi yardımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/13846)

221.-       Mardin Milletvekili Pero Dundar'ın, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde gözaltına alınan kişilere kötü muamelede bulunulduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13847)

222.-       İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın, İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Samatya semtinde bazı Ermeni vatandaşların evlerinin işaretlendiği iddiasına ve alınacak tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/13848)

223.-       Muş Milletvekili Şevin Coşkun'un, 2002 yılından bu yana işsizlik ve ekonomik sebeplerle intihar edenlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/13849)

224.-       İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, Bakanlık ve belediyeler bünyesindeki sözleşmelilerin kadroya alınması ve itfaiye ve zabıta hizmetlerinde çalışanların fiili hizmet zammından yararlandırılması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13850)

225.-       Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, 2018 yılı itibarıyla ambulansların karıştığı kazalara ve bu kazaların azaltılmasına yönelik önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/13852)

226.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, Türkiye genelinde ve İzmir'de son beş yılda uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen maddelerin türleri ve miktarları ile uyuşturucu madde kullanımına bağlı olarak hayatını kaybeden kişi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13853)

227.-       Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın, Kütahya'da bulunan mültecilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/13854)

228.-       İzmir Milletvekili Kani Beko'nun, bazı özel güvenlik görevlisi işçilerin güvenlik kartlarının gerekçe bildirilmeden iptal edildiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13855)

229.-       Ankara Milletvekili Murat Emir'in, son beş yıl içinde dilendirildiği tespit edilen çocuk sayısına ve koruma altına alınıp alınmadıklarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13857)

Kültür ve Turizm Bakanlığı

 

230.-       Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in, 1618 sayılı Kanun'un değişiklik çalışmaları ile ilgili bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/13574)

231.-       Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in, Bodrum Kissebükü-Adalıyalı Koyu'nun şahsına ait şirket için imara açıldığına dair iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/13575)

232.-       Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, Bodrum Kissebükü Koyu ve çevresine otel yapılacağı ve süreci hızlandırmak üzere bölgedeki sit alanında arkeolojik kazı yapılması talimatı verildiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13576)

233.-       Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, göreve başladığı tarihten itibaren Bakanlık ve bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından çıkarılan dergi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13743)

234.-       İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün, İstanbul Beykoz'da birinci derece arkeolojik kazı alanına nargile kafe inşa edilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13744)

235.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Bingöl ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/13745)

236.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bingöl ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/13747)

237.-       Konya Milletvekili Esin Kara'nın, Beyşehir'in turizm potansiyelinin artırılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13858)

Milli Eğitim Bakanlığı

 

238.-       Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, Demirtaşpaşa Endüstri Meslek Lisesi yeni binasının ne zaman yapılacağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13753)

239.-       Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesinin mezuniyet töreninde İstiklal Marşı'nın okunmasının yasaklandığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13755)

240.-       Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın, Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün bir Kur'an kursunun tanıtım broşürlerinin okullarda dağıtılması konulu yazısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13859)

241.-       Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan'ın, bölge hizmetine bağlı yer değiştirmelerin ertelenme nedenine ve ne zaman gerçekleştirileceğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13863)

242.-       Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli Gebze Çoban Mustafa Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne öğrenci alımının ne zaman başlatılacağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13866)

Milli Savunma Bakanlığı

 

243.-       Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, göreve başladığı tarihten itibaren Bakanlık ve bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından çıkarılan dergi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13756)

244.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan astsubayların atama ve tayin yerlerinin ne zaman açıklanacağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13867)

Sağlık Bakanlığı

 

245.-       Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, mesleğe yeni başlayacak sağlık çalışanları için yürütülen güvenlik soruşturmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13581)

246.-       Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, Gaziantep ilindeki bebek ölüm oranının yüksekliğine ve kalp hastası olarak doğan bebeklerin ameliyat edileceği bir merkez olmadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13582)

247.-       Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, lösemi ve diğer kanser türlerinde tedavi gören erişkin ve çocuk sayıları ile LÖSEV'e radyoterapi ve anjiyo cihazı ruhsatı verilmemesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13583)

248.-       Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, lösemi hastası bir kız çocuğu için bağışlanan kök hücrelerin hızla incelenebilmesi için çalışma yapılmasına ve ülkemizdeki lösemi hastalarıyla ilgili bazı verilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/13584)

249.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, kamudan ihraç edilen veya yargı süreci devam eden hekimlerin çalışma alanında yaşadıkları iddia edilen sorunlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/13585)

250.-       Batman Milletvekili Feleknas Uca'nın, Batman ilindeki hastanelerin nefroloji ve onkoloji uzmanı eksikliğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13586)

251.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'daki çocuk sağlık hizmetlerine dair sayısal verilere ve bazı hastanelerde çocuk doktoru bulunmadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13760)

252.-       İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın, binasında ve zemininde çatlaklar bulunan Gümüşhane Bağlarbaşı Devlet Hastanesinin ihale sürecine, zemin etüdü çalışmalarına ve müteahhit firmaya yönelik yaptırımlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/13761)

253.-       Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, göreve başladığı tarihten itibaren Bakanlık ve bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından çıkarılan dergi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13762)

254.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'daki çocuk sağlık hizmetlerine dair sayısal verilere ve bazı hastanelerde çocuk doktoru bulunmadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13763)

255.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bingöl ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/13764)

256.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Bingöl ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/13765)

257.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bingöl ilinde bulunan sağlık tesislerine ve personeline ilişkin yazılı soru önergesi (7/13766)

258.-       Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, Bursa'daki kamu hastanelerine yemek dağıtan firmayla ilgili iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/13767)

259.-       Ankara Milletvekili Murat Emir'in, kanser tedavisinde kullanılan ruhsatlı ilaçlara ve bazı yeni nesil ilaçların Sağlık Uygulama Tebliği kapsamına alınması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13768)

260.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bingöl ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/13769)

261.-       Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, kızamık vakalarındaki artışa, göçlerin halk sağlığına etkisine ve artan enfeksiyon hastalıklarına karşı alınacak önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/13770)

262.-       İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının 2015 yılından beri yapılmama nedenine ve sınavın ne zaman yapılacağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13869)

263.-       İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, farklı statülerde çalışan ebelerin tek bir statüde toplanarak kadroya alınması ve özlük haklarının iyileştirilmesi önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13870)

264.-       Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, Ankara Bilkent Şehir Hastanesinin faaliyet ve kapasite durumuna ve buraya taşınan hastanelerin binalarının akıbetine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13871)

265.-       Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu'nun, Samsun'da farklı tarihlerde gerçekleştirilen yüzme suyu ölçümlerinde çıkan değerlere ve değerlerin tutarlı olup olmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13872)

266.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Sefaköy Gültepe Mahallesi'nde hastane açılması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13873)

267.-       Muş Milletvekili Şevin Coşkun'un, istismara maruz kalan çocuklara, Çocuk İzlem Merkezlerine ve Muş Devlet Hastanesinde bir merkezin açılacağı tarihe ilişkin yazılı soru önergesi (7/13874)

268.-       Mardin Milletvekili Ebrü Günay'ın, bir kişinin yüzde 60 engelli raporu olmasına rağmen iş göremezlik raporu alamadığı iddiasına ve malulen emeklilik talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13875)

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

 

269.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bingöl ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/13775)

Tarım ve Orman Bakanlığı

 

270.-       Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, çiğ süt üretiminde yaşanan düşüşe ve üreticilerin desteklenmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13587)

271.-       Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, çiftçilerin tarım sigortası konusunda bilgilendirilmesine ve tarım sigortası yaptırmaları için teşvik edilmelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13588)

272.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2014-2019 yılları arasında Türkiye'de bulunan süt verimi yüksek hayvan sayısına, yapılan süt üretimine ve ithalat ve ihracat miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13589)

273.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bingöl ilinde Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla kredi kullanan üretici sayısına ve kullanılan toplam kredi miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13776)

274.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, süt üreticilerinin yem fiyatlarındaki artışa karşı korunması ve desteklenmelerine yönelik çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/13777)

275.-       Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, göreve başladığı tarihten itibaren Bakanlık ve bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından çıkarılan dergi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13778)

276.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığın Bingöl ili için kendi bütçesinden veya AB programları bütçesinden hazırladığı projelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/13779)

277.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bingöl ilinde yok olan ormanlık alanlara, yapılan ağaçlandırma çalışmalarına ve yardım fonundan yararlanan orman köylülerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13780)

278.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bingöl ilindeki çiftçi kayıt sistemine kayıtlı çiftçi sayısı ile tarımsal destek ödemelerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13781)

279.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bingöl ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/13782)

280.-       Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, Bursa'nın Karacabey ve Yenişehir ilçelerinde yoğun yağış sonrası zarar gören arazi miktarına ve yağışlardan etkilenen çiftçilerin zararının tanzim edilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/13783)

281.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Bingöl ilindeki tarım arazilerine, üretimin artırılmasına yönelik teşviklere ve ipotekli tarla sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13784)

282.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bingöl ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların binaları için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/13785)

283.-       Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen'in, Bakanlığa yapılacağı açıklanan personel atamalarının ne zaman gerçekleştirileceğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13786)

284.-       Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar'ın, Edirne ili Lalapaşa ilçesinde yapılması planlanan Çömlek Köy Barajı'na ilişkin yazılı soru önergesi (7/13787)

285.-       Ankara Milletvekili Şenol Sunat'ın, Çorum ilinin Dodurga ilçesinde çeltik üreticilerine yeterli su verilmemesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13788)

286.-       Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin'in, Aydın ilinde yaşanan sağanak yağış, dolu ve sel sonucunda zarar gören tarım arazisi miktarına ve çiftçilerin karşılaştığı zararların giderilmesi için alınacak tedbirlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/13789)

287.-       Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un, Konya'da meydana gelen dolu ve sel olaylarıyla ilgili hasar tespitine ve afet mağduru çiftçilerin desteklenmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13790)

288.-       Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk'ün, bazı uluslararası firmaların Türkiye'de ve Avrupa'da sattıkları ürünler arasında besin değerleri bakımından farklılıklar bulunmasına ve satışa sunulan ürünlerin denetlenme sıklıklarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13877)

289.-       Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, deniz ve içsu mahsullerinin yasadışı avlanmasının önlenmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13878)

290.-       Konya Milletvekili Esin Kara'nın, Güneysınır'da kurulan tarımsal kalkınma kooperatifi için kadın istihdamını destekleyici eğitimler hazırlanması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13879)

291.-       Konya Milletvekili Esin Kara'nın, Konya Ovasında yer altı sularının bilinçli kullanımına yönelik çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/13880)

292.-       Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından destek verilen projelere ve kırsal kalkınma yatırımlarının verimliliğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13881)

293.-       Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı'nın, destekleme ödemesi yapılan birinci ürün pamuk verim değerlerinin tekrar yükseltilmesi önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13882)

294.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, ihracattan geri dönen mutfak eşyalarıyla ilgili olarak Bakanlık kayıtları ile AB kayıtlarının örtüşme durumuna ve iç piyasada satılan ürünlerin sağlık yönünden nasıl denetlendiğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13883)

295.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, ithal edilen tarım ürünlerine ve bazı tarım ve gıda ürünleri için sıfır gümrükle ithalat kararı alınmasının nedenine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13884)

296.-       Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, çiftçilere yapılan destekleme primi ödemesinde kesinti yapılma sebebine ve 2019 yılı için ödenecek destek miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13885)

297.-       Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, Bakanlığa bağlı bazı tesislerin kimlerin kullanımına tahsis edildiğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13886)

298.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Osmangazi Barajı yapım çalışmaları kapsamında yerleşim yerleri boşaltılan çevre köy sakinlerinin sorunlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13887)

299.-       Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, 2018 yılında yapılan et ve canlı hayvan ithalatına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13888)

300.-       Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, Türkiye'nin yıllık tohum ithalatına ve bazı ürünlerin tohumluk üretimindeki yerlilik oranına ilişkin yazılı soru önergesi (7/13889)

301.-       Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in, Dicle Nehri kenarında bulunan kum ocaklarının denetimine ilişkin yazılı soru önergesi (7/13890)